Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
1
Zveřejňování informace o přerušení dodávky vody od 01.07.2024
2 3 4
Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2024
5 6 7
8 9
Varování ČHMÚ – Velmi silné bouřky (Vysoký st. nebezpečí) a Vysoké teploty
10
Varování ČHMÚ – Velmi silné bouřky (Vysoký st. nebezpečí) a Vysoké teploty
11
Varování ČHMÚ – Silné a Velmi silné bouřky
12
Varování ČHMÚ – Silné a Velmi silné bouřky
Varování ČHMÚ – Velmi silné bouřky (Vysoký st. nebezpečí)
13
Varování ČHMÚ – Velmi silné bouřky (Vysoký st. nebezpečí)
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Odpadové hospodářství v roce 2023

Odpadové hospodářství v roce 2023Datum konání:
6.3.2024

V roce 2023 jsme vyprodukovali 2 121,4 tun odpadu, což je o 82 tun více než v roce předchozím. Zvýšilo se množství stavebního odpadu o 60 t, bioodpadu o 54 t, směsného odpadu o 41 t a dřeva o 30 t, naopak se snížilo množství objemného odpadu o 104 t a tříděného odpadu o 12 t. V rámci zpětného odběru elektrozařízení se ve sběrném dvoře převzalo 152 lednic, 303 televizorů s monitory a téměř 25 t ostatního elektrozařízení.

 

Rok 2023

množství (t)

množství na občana (kg)

náklady

(Kč)

příjmy

(Kč)

směsný komunální odpad

942,9

189,0

4 327 723

---

tříděný odpad, z toho:

papír 85,6 t, plast 59,2 t,

sklo 54,0 t, kovy 26,8 t

 

225,6

 

45,2

 

2 572 289

 

1 008 537

textil

14,4

2,9

---

---

bioodpad

300,1

60,1

925 805

---

nebezpečný odpad

8,9

1,8

201 065

---

objemný odpad

196,3

39,3

641 376

---

dřevo

52,6

10,5

56 743

10 884

stavební odpad

347,8

69,7

584 545

97 418

ostatní

32,8

6,6

68 242

114 237

místní poplatek

---

---

---

2 354 750

celkem

2 121,4

425,1

9 377 788

3 585 826

 

Za svoz odpadů a související služby jsme za rok 2023 zaplatili 9 377 788 Kč. Po odečtení příjmů 3 585 826 Kč činila částka vynaložená na odpadové hospodářství 5 791 962 Kč. Město tedy doplatilo 61,8 % celkových nákladů na odpadové hospodářství. Pokud počítáme „čisté“ náklady (tj. celkové náklady ponížené o příjmy kromě místního poplatku), jsme na částce 8 146 712 Kč – na jednoho obyvatele vychází náklady 1 633 Kč. Současný poplatek 600 Kč na osobu pokryje mírně nad třetinu nákladů. V roce 2023, kdy byl poplatek ještě 500 Kč, se na poplatku za systém nakládání s odpady vybralo 2 354 750 Kč.

 

Současná odpadová legislativa si klade za cíl zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace. Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily od roku 2025 alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů. V roce 2023 bylo vyprodukováno celkové množství komunálních odpadů 1 737,94 tun a odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu představovaly 592,55 tun, což činí 34,1 %. Došlo sice k mírnému zlepšení, neboť v roce 2022 činily odděleně soustřeďované recyklovatelné složky 30,1 %., ale splnění daného cíle je stále docela daleko. Vždyť ke splnění cíle pro rok 2025 je třeba množství odděleně soustřeďovaných složek navýšit o 25,9 %.

 

Dalším legislativním cílem je od roku 2035 odstraňovat odpady uložením na skládku nejvýše v množství 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů. Obcím se postupně navyšuje poplatek za ukládání směsných a objemných odpadů na skládku, a to pro rok 2024 na částku 1 250 Kč za tunu. Obec má možnost využít tzv. „třídící slevu“ u odpadů zařazených do dílčího základu za komunální odpad a za něj platit poplatek pouze 500 Kč za tunu. Tato sleva je však limitována množstvím odpadů uložených na skládku, které pro rok 2024 činí 170 kg na osobu. Pro Jílové to představuje celkem 848,3 tun směsného a objemného odpadu ročně. V roce 2023 jsme vyprodukovali 942,9 t směsného a 196,3 objemného odpadu, celkem tedy 1 139,2 tun. Produkce směsného a objemného odpadu se v součtu nesnižuje, proto je téměř jisté, že za část tohoto odpadu bude naše město opět platit v průběhu roku 2024 zvýšený poplatek za uložení na skládku. Pro následující roky se limity vždy zpřísňují. 

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že je nutné množství směsného a objemného odpadu snižovat, a naopak množství vytříděného odpadu zvyšovat. Následující tabulka obsahuje údaje za rok 2022 a při porovnání s údaji za rok 2023 je vidět, že množství objemného odpadu sice kleslo, ale množství směsného odpadu se zvýšilo a bohužel množství tříděného odpadu se snížilo.

 

Rok 2022

množství (t)

množství na občana (kg)

náklady

(Kč)

příjmy

(Kč)

směsný komunální odpad

901,4

179,1

3 832 576

55

tříděný odpad, z toho:

papír 87,6 t, plast 65,2 t,

sklo 53,3 t, kovy 31,7 t

 

237,8

 

47,3

 

2 175 983

 

 

961 904

textil

13,5

2,7

---

---

bioodpad

245,6

48,8

703 990

---

nebezpečný odpad

5,0

1,0

96 134

---

objemný odpad

300,5

59,7

906 773

---

dřevo

22,5

4,5

25 325

3 719

stavební odpad

288,1

57,3

459 613

86 533

ostatní

24,8

4,9

122 518

35 320

kompostéry

---

---

387 200

271 040

místní poplatek

---

---

---

2 327 035

celkem

2 039,2

405,3

8 710 112

3 685 606

 

Z popsaných informací je patrné, že město každý rok na odpadové hospodářství víc doplácí ze svého rozpočtu. Na snížení množství směsného a objemného odpadu by se měl podílet každý z nás. Základním principem je redukce svozu popelnic na směsný odpad změnou četnosti svozu (např. místo svozu 1x za týden nechat popelnici vyvážet 1x za 14 dní), případně snížením počtu nádob. Důležitým faktorem je předcházení vzniku odpadů a v neposlední řadě je důležité správné a důsledné třídění vyprodukovaných odpadů (nejen plast, papír, kov, sklo, tetrapaky, ale například u objemného odpadu důsledně oddělovat dřevo, kov apod.).