Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
1
Zveřejňování informace o přerušení dodávky vody od 01.07.2024
2 3 4
Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2024
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Knihovna - upozornění
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město Jílové > Hasiči (JSDHO) > Výjezdová jednotka

Výjezdová jednotka


 • Jmenný seznam členů JSDH Jílové

  Poslední aktualizace: 25.5.2024

   Jméno  Pozice    Telefon
    Pavel Mošner  velitel jednotky  606 531 538

  MONTY.jpg

   Jméno  Pozice    Telefon
   Milan Ehl  velitel družstva  777 453 049 

  NÁČA.jpg

   Jméno  Pozice    Telefon
   Dominik Mošner   velitel družstva  778 544 451

   

  Jméno   Pozice    Telefon
   Jiří Hendl   velitel družstva  778 528 586 

  JIRKA.JPG

  Jméno  Pozice    Telefon 
   Bc. Milan Lysák   velitel družstva  777 453 046 

  MILAN L..JPG

  Jméno Pozice Telefon
   Jan Ondroušek  strojník  776 289 335

  HONZA.jpg

  Jméno Pozice Telefon
  Mgr. Václav Šváb  strojník  

  Jméno

  Pozice Telefon
   František Bartuněk  strojník  733 378 566

   

  Jméno Pozice Telefon 
   Tomáš Mysliveček   strojník   778 431 883

   

  Jméno Pozice Telefon 
   Patrik Pekár  hasič  777 453 047

  PATRIK.JPG

  Jméno Pozice Telefon
   Tomáš Svejkovský  hasič  724 020 947

  P1110960.JPG

  Jméno Pozice Telefon 
   Ondřej Liška   hasič  792 337 763

  Ondra.jpg

  Jméno Pozice Telefon
   Václav Jan Vachulka   hasič  777 731 678

  VENCA.jpg

  Jméno Pozice Telefon
   Rudolf Knepr   hasič  774 508 363

  RUDA.jpg

  Jméno Pozice Telefon
   Ing. Alois Šanovec  hasič  721 386 160

  LOJZA.jpg

  Jméno Pozice Telefon
   Zdeněk Lochman  hasič  775 867 548

   

  Jméno Pozice Telefon
   Lukáš Ondroušek  hasič  602 958 345

   

  Jméno Pozice Telefon
       

   

  Jméno Pozice Telefon
       

   

  Jméno Pozice Telefon
       

   

  Jméno  Pozice   Telefon
     

   

  JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT Pavel Mošner velitel jednotky 606 531 538, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT Pavel Mošner velitel jednotky 606 531 538, PŘIJMENÍ

   J

  J

   

   

  M

  JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT Pavel Mošner velitel jednotky 606 531 538ÉNO, MÉNO, PŘIJMENÍ


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové

Evidenční číslo jednotky: 421157

IMG-20240126-WA0001.jpg

Kategorie jednotky:  JPO III/1

Charakteristika jednotky:   Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové (dále jen „JSDHO Jílové) je v rámci Požárně poplachového plánu Ústeckého kraje (dále jen „PPP Ústeckého kraje“) v kategorii jednotky požární ochrany III/1 (dále jen „ JPO III/1“), a to na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí kraje JPO. Z daného nařízení vyplývá, že JSDHO Jílové  je povinna zabezpečit nepřetržitou pracovní pohotovost vykonávanou mimo pracoviště (požární zbrojnici) v počtu nejméně jednoho družstva o sníženém početním stavu tj. 1+3. Výjezd JPO kategorie JPO III v daném počtu musí být proveden nejpozději v desáté minutě od vyhlášení poplachu krajským operačním a informačním střediskem Ústí nad Labem. Hasiči našeho města zabezpečují podle PPP Ústeckého kraje hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech i mimo svůj územní (hasební) obvod. Mimo jiné je JSDHO Jílové předurčena v případě vyhlášení vyššího stupně poplachu k zásahům na dálnici a dálničních tunelech D8. 

Činnost v jednotce SDH obce (§ 65 zákona o PO) při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti, a činnost členů
jednotky při cvičení nebo odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.


Poznámka: S účinností od 1. 2. 2023 je Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jílové (dále jen „JSDHO
Jílové“), jako jedna z mála v rámci Ústeckého kraje (275 JPO), předurčena k provádění záchranných prací při
silničních dopravních nehodách podle ustanovení čl. III odst. 1 písm. C pokynu generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky č. 16 ze dne 17. 3. 2017, kterým se stanoví opěrné body Hasičského
záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn 16/2017“). Předurčenost jednotky k záchranným pracím byla
stanovena v souladu s ustanovením čl. III odst. 1 písm. C pokynu 16/2017 s ohledem na obsah typu
předurčenosti, který stanoví, že se jedná o jednotku SDH vybrané obce kategorie JPO III předurčenou pro
záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu.
Jednotka je v souladu s příslušným ustanovením vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně
hmotnostní třídy M.