Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
Zájemci o domácí kompostér mohou podat žádost
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Varování ČHMÚ – Extrémně silné bouřky (Extrémní st. nebezpečí)
Varování ČHMÚ – Extrémně silné bouřky (Extrémní st. nebezpečí)
22 23
24
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Jílové
25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Odpadové hospodářství v roce 2021

Odpadové hospodářství v roce 2021V roce 2021 jsme vyprodukovali 2 386,7 tun odpadu, což je o 86 tun více než v roce předchozím. Zvýšilo se především množství tříděného odpadu o 61 t a bioodpadu o 24 t, nově je dřevo evidováno jako odpad a vytřídilo se ho 34 t, naopak méně bylo směsného odpadu o 15 t a objemného odpadu o 7 t. V rámci zpětného odběru elektrozařízení se ve sběrném dvoře převzalo 100 lednic, 180 televizorů s monitory a 10,6 t ostatních elektrozařízení.

 

Rok 2021

množství (t)

množství na občana (kg)

náklady (Kč)

příjmy

(Kč)

směsný komunální odpad

977,2

192,2

3 616 416

---

tříděný odpad, z toho:

 

 

 

 

papír 88,8 t, plast 88,5 t,

sklo 61,9 t, tetrapaky 3,4 t,

280,1

55,1

2 018 792

945 797

kovy 37,5 t

 

 

 

 

textil

13,7

2,7

---

---

bioodpad

294,9

58,1

787 233

---

nebezpečný odpad

6,6

1,3

107 847

---

objemný odpad

293,1

57,7

915 881

---

dřevo

34,1

6,7

36 373

---

stavební odpad

486,6

95,7

721 098

85 694

ostatní

0,4

0,1

254 805

22 621

místní poplatek

---

---

---

2 460 667

celkem

2 386,7

469,6

8 458 445

3 514 779

 

Za svoz odpadů a související služby jsme za rok 2021 zaplatili 8 458 445 Kč. Díky třídění odpadů a zpětnému odběru elektrozařízení získávají obce odměny (od společností EKO-KOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp), které uvedený rok u nás činily 968 418 Kč. Za zpoplatněné stavební odpady se vybralo 85 694 Kč.

 

Pokud počítáme „čisté“ náklady (tj. celkové náklady ponížené o příjmy bez místního poplatku), jsme na částce 7 404 333 Kč – na jednoho obyvatele vychází náklady 1 457 Kč. Současný poplatek 500 Kč na osobu pokryje přibližně třetinu nákladů. V roce 2021 se na poplatcích za systém nakládání s odpady vybralo 2 460 667 Kč. Z rozpočtu tedy město za rok 2021 doplatilo za odpadové hospodářství navíc 4 943 666 Kč, což představuje 66,7 % čistých nákladů.

 

Nová odpadová legislativa si klade za cíl zvýšit úroveň recyklace nejméně na 55 % celkové hmotnosti do roku 2025 a do konce roku 2035 ukládat na skládky nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu. Současně se postupně navyšuje obcím i poplatek za ukládání odpadů na skládku, a to pro rok 2022 na částku 900 Kč za tunu. Obec má možnost využít tzv. „třídící slevu“ u odpadů zařazených do dílčího základu za komunální odpad a za něj platit poplatek pouze 500 Kč. Tato sleva je však limitována množstvím odpadů uložených na skládku, které pro rok 2022 činí 190 kg na osobu. Pro Jílové to představuje celkem 965,58 tun směsného a objemného odpadu ročně. V roce 2021 jsme vyprodukovali 977,2 t směsného a 293,1 objemného odpadu, celkem tedy 1 270,3 tun. Dá se tedy předpokládat, že za část tohoto odpadu bude naše město platit v průběhu roku 2022 zvýšený poplatek za uložení na skládku. Pro následující roky se limity vždy zpřísňují. 

 

Z uvedených informací k odpadovému hospodářství vyplývá, že při zachování poplatku ve výši 500 Kč/osoba/rok bude muset město každý rok doplácet větší část nákladů, pokud nedojde k nějaké změně. Každý z nás může ovlivnit množství směsného a objemného odpadu tak, aby nemuselo dojít ke zvyšování místního poplatku. Základním způsobem je redukce svozu popelnic na směsný odpad změnou četnosti svozu (např. místo svozu 1x za týden nechávat popelnici vyvážet 1x za 14 dní), snížením počtu nádob nebo snížením objemu nádoby. Důležitým způsobem je předcházení vzniku odpadů a v neposlední řadě také správné a důsledné třídění vyprodukovaných odpadů. Uvedeným způsobům se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku.