Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
28
Cena města Jílové
Havárie mostku v ul. Teplická
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
29
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
30
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
1
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
2
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
3
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
03.12.2022 - Adventní koncert v kostele Nejsvětější trojice v Jílovém
4
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
5
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
6
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
7
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
8
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
9
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
10
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
11
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
12
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
13
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
14
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
15
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
16
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
17
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
18
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
19
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
20
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
Veřejné projednání s občany města
21
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
22
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
23
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
24
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Vánoční osvětlení města
25
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
26
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
27
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
28
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
29
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
30
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
31
Cena města Jílové
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
1
Sběrný dvůr - omezení otevírací doby od 28.11. + info ke konci roku
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Odpadové hospodářství v roce 2020

Odpadové hospodářství v roce 2020V roce 2020 jsme vyprodukovali 2 300,5 tun odpadu, což je o 128 tun více než v roce předchozím. Zvýšilo se především množství tříděného odpadu o 43 t, bioodpadu o 30 t a stavebních odpadů o 61 t, naopak méně bylo objemného odpadu o 9 t. Většího množství tříděného odpadu jsme dosáhli posílením svozu kontejnerů na plast a na papír 2x týdně. Stavebního odpadu bylo více vyprodukováno nejspíš proto, že hodně lidí trávilo doma více času díky covidovým opatřením a tak se mohli ve větší míře věnovat různým stavebním činnostem. V rámci zpětného odběru elektrozařízení se ve sběrném dvoře převzalo 162 lednic, 384 televizorů s monitory a 15 t ostatních elektrozařízení.

 

Rok 2020

množství (t)

množství na občana (kg)

náklady (Kč)

příjmy

(Kč)

směsný komunální odpad

992

192,2

3 375 904

265

tříděný odpad, z toho:

papír 76 t, plast 62 t, sklo 59 t,

tetrapaky 3,5 t, kovy 19 t

 

 

 

 

219,5

42,5

1 452 907

720 653

 

 

 

 

textil

14

2,7

---

---

bioodpad

271

52,5

705 933

---

nebezpečný odpad

6

1,2

128 699

---

objemný odpad

300

58,1

843 931

---

stavební odpad

489

94,7

613 689

87 671

ostatní

9

1,7

413 228

193 283

místní poplatek

---

---

---

2 326 983

celkem

2 300,5

445,6

7 534 291

3 328 855

 

Za svoz odpadů a související služby jsme za rok 2020 zaplatili 7 534 291 Kč. Díky třídění odpadů a zpětnému odběru elektrozařízení získávají obce odměny (od společností EKO-KOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp), které uvedený rok u nás činily 737 578 Kč. Zajímavou částku 87 671 Kč tvořily příjmy za zpoplatněné stavební odpady.
 
Pokud počítáme „čisté“ náklady (tj. celkové náklady ponížené o příjmy bez místního poplatku), jsme na částce 6 532 419 Kč – na jednoho obyvatele vychází náklady 1 265 Kč. Současný poplatek 500 Kč na osobu nepokryje ani polovinu nákladů. V roce 2020 se na poplatcích za systém nakládání s odpady vybralo 2 326 983 Kč. Z rozpočtu tedy město za rok 2020 doplatilo za odpadové hospodářství navíc 4 205 436 Kč, což představuje 55 % nákladů.
 
Současná situace bohužel nenapomáhá minimalizaci odpadů (použité ochranné pomůcky, velké množství obalů díky objednávkám přes internet), přesto lze množství vyprodukovaného odpadu ovlivnit předcházením jejich vzniku. Způsobů, jak předcházet vzniku odpadů, je několik, např.:
  • do obchodu nosím vlastní tašky či sáčky, nepoužívám jednorázové,
  • piji vodu z vodovodu, nekupuji PET lahve,
  • z bioodpadu vytvářím kompost, který následně využiji na svých pozemcích,
  • kupuji jen to, co opravdu potřebuji, nedám se ovlivnit reklamou,
  • kupuji velká „rodinná“ balení,
  • používám nabíjecí baterie místo jednorázových, aj.
 
Odpadová rovnice zní: „MÉNĚ JE VÍCE“. Vyplatí se nakupovat s rozmyslem. Pokud nakupujeme věci v obalech, logicky pak roste nejen množství odpadu, který musíme likvidovat, ale také související náklady. Proto je dobré vědět, že platí, čím méně obalů kupujeme, tím více ušetříme.
 
Někteří z Vás jistě zaznamenali legislativní změny platné od 1. 1. 2021. Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., si klade za cíl zvýšit úroveň recyklace nejméně na 55 % celkové hmotnosti do roku 2025 a do konce roku 2035 ukládat na skládky dokonce nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu. Zároveň se navyšuje obcím i poplatek za ukládání odpadů na skládku, a to pro rok 2021 na částku 800 Kč za tunu. Obec si může požádat o tzv. „třídící slevu“ u odpadů zařazených do dílčího základu za komunální odpad, u nějž výše poplatku bude činit pouze 500 Kč (tolik byl poplatek doposud). Tato sleva je však limitována množstvím odpadů uložených na skládku, které pro rok 2021 činí 200 kg na osobu. Pro Jílové to představuje celkem 1 032,4 tun směsného komunálního odpadu a objemného odpadu ročně. V roce 2020 jsme vyprodukovali 1 292 tun. Dá se tedy předpokládat, že za část uvedeného odpadu bude naše město platit v roce 2021 zvýšený poplatek za uložení na skládku. Pro další roky budou limity ještě přísnější.
 
Kromě předcházení vzniku odpadů je dalším důležitým způsobem, jak snížit množství především směsného komunálního odpadu, jeho správné a důsledné třídění. Této oblasti se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku.