Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
Zájemci o domácí kompostér mohou podat žádost
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Jílové
25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Zvýšení poplatku za odpad po více než 10 letech

Zvýšení poplatku za odpad po více než 10 letechMístní poplatek se platí za celkový systém odpadového hospodářství, který zahrnuje nejen svoz směsného odpadu, ale také svoz tříděného odpadu, bioodpadu, stavebního odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, provoz sběrného dvora, atd. Od roku 2010 byl tento poplatek neměnný 500 Kč na osobu a rok. Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení poplatku na 600 kč na osobu a rok. Důvodem jsou narůstající náklady na celý systém nakládání s odpady.

 

V roce 2022 jsme za svoz odpadů a související služby zaplatili 8,71 mil. Kč, naproti tomu příjmy činily 3,69 mil. Kč. Z rozpočtu města se na odpadové hospodářství doplácelo 5,02 mil. Kč (tj. 57,7 % celkových nákladů). V roce 2023 náklady na celý systém nakládání s odpady činily již 9,38 mil. Kč, naproti tomu příjmy pouze 3,55 mil. Kč. Z rozpočtu města se na odpadové hospodářství doplácelo za loňský rok 5,83 mil. Kč (tj. 62,2 % celkových nákladů). Pokud celkové náklady za rok 2023 ponížíme o příjmy, kromě příjmů z místního poplatku, vychází náklady na jednoho obyvatele 1 619 Kč. Navýšený poplatek 600 Kč tudíž pokryje jen 37 % nákladů.

 

Nejnákladnější je svoz směsného odpadu z černých kontejnerů v sídlišti a z černých (případně kovových) popelnic u rodinných domů, neboť každým rokem se zvyšuje poplatek za ukládání odpadu na skládku. V roce 2023 město zaplatilo za směsný odpad 4,2 mil. Kč. Svoz odpadu městu prodraží i vládní konsolidační balíček, který přesouvá sazbu DPH za svoz a odstraňování komunálního odpadu z 15 % na 21 %.

 

Za vytříděný odpad (plast, papír, tetrapaky, sklo, kov) získává město odměnu od společnosti EKO-KOM a.s. podle vytříděného množství. Náklady na separovaný odpad byly v loňském roce 2,6 mil. Kč a odměna za stejné období činila 0,9 mil. Kč. Důsledné třídění odpadů se vyplácí, neboť část nákladů (cca 34 %) na tříděný odpad se městu vrací ve formě uvedené odměny. 

 

Třídění odpadů je již mnoho let zákonnou povinností každého z nás, bez ohledu na výši poplatku. Určitě tedy není správné přestat třídit odpad z důvodu navýšení poplatku. Věříme, že tento postoj, který lze v dnešních dnech na veřejnosti zaznamenat, bude ojedinělý, a že většina občanů bude v zodpovědném třídění pokračovat. Doba plyne, odpadů přibývá a je naopak stále více potřebné a žádoucí třídit odpady více a důsledněji, a to z mnoha důvodů, zejm.:

  • umožňujeme jejich další zpracování, a tím šetříme primární suroviny, tudíž chráníme životní prostředí,
  • snižujeme náklady na odstraňování směsného odpadu,
  • získáme větší odměnu od společnosti EKO-KOM,
  • přiblížíme se zákonem stanovenému limitu, kdy od roku 2025 musí všechny obce vytřídit alespoň 60 % komunálních odpadů; naše město prozatím dosahuje pouze cca 31 %,
  • od roku 2030 začne platit zákaz ukládání komunálních odpadů na skládky, je tedy nutné se postupně připravovat na alternativní způsoby odstraňování odpadů, kdy prioritou bude získání maximálního množství využitelných složek vytříděním odpadů a zredukování množství zbytkového (nevytříditelného) komunálního odpadu, a tím minimalizování nákladů na jeho dopravu i odstranění.

 

Nejspíš jste v médiích zaznamenali, že i ostatní města a obce navyšují poplatek za odpad. Mají k tomu stejné důvody jako naše město, přesto současná výše našeho poplatku 600 Kč je v porovnání s ostatními městy spíše na nižší úrovni. Například v Děčíně budou v letošním roce platit 1000 Kč, v Novém Boru 900 Kč, v Lovosicích 850 Kč, v Markvarticích 840 Kč, v Libouchci 840 Kč, v České Kamenici 800 Kč, v Benešově nad Ploučnicí 720 Kč a v Ústí nad Labem 720 Kč.