Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Zkouška sirén 1.5.2024 ve 12:00 hod.
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Ceník zpoplatněných odpadů

Ceník zpoplatněných odpadůNově je zpoplatněno přistavení kontejneru na objemný odpad.

Rada města Jílové schválila na svém zasedání dne 18.01.2023 usnesením č. 112/2023/R aktualizovaná Pravidla pro nakládání s odpadem, dle kterých lze v kalendářním roce přistavit jeden velkokapacitní kontejner k jednotlivým domům za splnění několika podmínek:

  • do kontejneru lze odložit pouze jeden druh odpadu (tzn. bioodpad nebo objemný odpad nebo stavební suť se zeminou nebo eternit s asf. lepenkou),
  • do kontejneru nelze odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, elektrozařízení apod.,
  • vyprodukované množství zvoleného druhu odpadu musí být minimálně 5 m3, pokud se zjistí menší objem, hradí objednatel náklady na dopravu a pronájem (cca 5.000 Kč),
  • kontejner lze umístit tam, kde nebude bránit průjezdu aut, nejlépe na zahradu u daného domu na zpevněnou plochu (v případě přistavení na pozemek města sepisuje objednatel přihlášení k záboru veřejného prostranství a platí příslušný poplatek),
  • pronájem kontejneru je hrazen městem maximálně prvních pět kalendářních dní,
  • před přistavením se ověřuje bezdlužnost osob trvale hlášených v objektu, případně vlastníků objektu, pokud se zjistí nedoplatek vůči městu, nelze kontejner přistavit,
  • velkokapacitní kontejnery se přistavují za vhodných klimatických podmínek,
  • objednatel hradí poplatek za stavební odpad dle aktuálního ceníku,
  • přistavení kontejneru na objemný odpad k dotřídění je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 2.000 Kč.

 

Při přistavování kontejneru na objemný odpad k domu je dle výše uvedených podmínek nutné odložit do kontejneru minimálně 5 m3 odpadu. Pokud by byl ovšem z objemného odpadu vytříděný veškerý využitelný odpad (papír, plast, sklo, kov, dřevo, textil, aj.), nebyla by uvedená podmínka o minimálním množství nejspíš splněna. Předpokládá se tedy, že kontejnery na objemný odpad přistavené k domům budou obsahovat minimálně dřevo a možná i jiné využitelné složky. Odpad z takto přistaveného kontejneru bude nutné přetřídit, což zvýší náklady, proto se od 19.01.2023 zavedl paušální poplatek za přistavení kontejneru na objemný odpad ve výši 2.000 Kč. Objemný odpad lze odvážet zdarma do sběrného dvora, kde bude roztříděn na jednotlivé druhy odpadů podle pokynů obsluhy.

 

Rada města Jílové na svém zasedání dne 18.01.2023 schválila usnesením č. 112/2023/R aktualizovaný Ceník zpoplatněných odpadů městem Jílové účinný od 19.01.2023: 

 

Popis

Cena

vč. DPH

MJ

stavební suť, zemina, kamení

120,-

Kč / t

stavební materiál obsahující azbest

720,-

Kč / t

pneumatika osobní bez disku

50,-

Kč / ks

pneumatika osobní s diskem

75,-

Kč / ks

pneumatika nákladní malá bez disku

90,-

Kč / ks

pneumatika nákladní malá s diskem

230,-

Kč / ks

pneumatika nákladní velké bez disku

280,-

Kč / ks

pneumatika nákladní velké s diskem

560,-

Kč / ks

pneumatika traktorová bez disku

745,-

Kč / ks

pneumatika traktorová s diskem

1 400,-

Kč / ks

NEKOMPLETNÍ lednice

200,-

Kč / ks

NEKOMPLETNÍ televize, monitor

100,-

Kč / ks

NEKOMPLETNÍ ostatní elektrozařízení

50,-

Kč /ks

paušální poplatek za přistavení kontejneru

na objemný odpad k dotřídění

2.000,-

Kč / přistavený kontejner

 

Úplné znění Pravidel pro nakládání s odpadem a Ceníku zpoplatněných odpadů městem Jílové naleznete na webových stránkách města v sekci Úřad – Dokumenty, formuláře (kategorie Odpady).