Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
Zájemci o domácí kompostér mohou podat žádost
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Jílové
25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání


Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Dotazy a odpovědi

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:30 - 17:00
  Úterý 7:30 - 15:00
  Středa 7:30 - 17:00
  Čtvrtek 7:30 - 14:00
  Pátek 7:30 - 13:00
 2. Telefonické podání: +420 412 557 711
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@mujilove.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad, Mírové nám. 280, 407 01 JÍLOVÉ

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 14:00
Pátek 7:30 - 13:00


Telefonické podání:
+420 412 557 711
Poštou na adresu Městský úřad, Mírové nám. 280, 407 01 JÍLOVÉ
Elektronicky na e-mail: podatelna@mujilove.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: bx8btu8
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na městském úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti městského úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu městského úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na městském úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad, Mírové nám. 280, 407 01 JÍLOVÉ
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že městský úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Formuláře

Dotazy a odpovědi:


Název Vyvěšeno Sejmuto
17.01.2024 - Sdělení - fotovoltaické elektrárny 17. 1. 2024
11.01.2024 - Sdělení - investiční plány 2024 11. 1. 2024
24.11.2023 - bytové jednotky ve vlastnictví města 24. 11. 2023
26.05.2023 - Sdělení - pozemek 26. 5. 2023
28.04.2023 - Sdělení - osobní údaje 12. 5. 2023
02.03.2023 - Sdělení - investiční plány 2023 2. 3. 2023
16.01.2023 - Sdělení - investiční plány 2023 16. 1. 2023
12.01.2022 - Sdělení - investiční plány 2022 12. 1. 2022
12.01.2022 - Sdělení - stavební řízení 2021 12. 1. 2022
18. 10. 2021 - Sdělení - opravy chodníků II 1. 11. 2021
30. 9. 2021 - Sdělení - opravy chodníků 30. 9. 2021
29. 3. 2021 - Sdělení - projekty 29. 3. 2021
24. 3 . 2021 - Sdělení - finanční kontrola 24. 3. 2021
14. 12. 2020 – Sdělení – obecně závazné vyhlášky 14. 12. 2020
26.10.2020 – Sdělení – ubytování 26. 10. 2020
11. 5. 2020 - Sdělení - zákonné lhůty 11. 5. 2020
12. 2. 2020 - Sdělení - Investiční akce 2020 až 2022 12. 2. 2020
2. 12. 2019 – Sdělení – akcionář společnosti 2. 12. 2019
29. 8. 2019 - Nabídka - veřejné zakázky 29. 8. 2019
18. 7. 2019 – Rekonstrukce místní komunikace v k. ú. Sněžník 18. 7. 2019
3. 6. 2019 - Sdělení - akcionář společnosti 3. 6. 2019
15. 1. 2019 - Poškození místní komunikace 15. 2. 2019
16. 1. 2019 - Moderování, kulturní vystoupení 16. 1. 2019
8. 1. 2019 - Investiční plány 2019 8. 1. 2019
4. 2. 2019 - Reklamní sdělení - projednávání přestupků 4. 2. 2010

Naposledy změněno: 23. 1. 2024 12:22