Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Správné třídění odpadů

Správné třídění odpadůDle nové odpadové legislativy bude docházet k postupnému zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku. Jedním způsobem, jak snížit množství odpadů ukládaných na skládku (především směsného komunálního odpadu), je předchází vzniku odpadů. Dalším způsobem je správné a důsledné třídění vyprodukovaného odpadu, kterému se budeme nyní blíže věnovat.

 

Zde naleznete leták, ve kterém se dozvíte, proč je dobré odpad třídit a jak konkrétně třídit v našem městě. Podrobně je zaměřen na třídění plastů, papíru, nápojových kartonů, skla, kovů a bioodpadu. Zjistíte, jak uvedené komodity třídit nejen v zástavbě rodinných domů, ale také v sídlištní zástavbě. Samostatná část se věnuje směsnému odpadu. Děkujeme p. Ladislavě Dunovské, která leták vytvořila jako součást své bakalářské práce. 

 

PAPÍR, PLAST, NÁPOJOVÉ KARTONY

Papír se odkládá do žlutých pytlů a 27 modrých kontejnerů, plast dáváme do žlutých pytlů a 31 žlutých kontejnerů, pro nápojové kartony jsou určeny oranžové pytle (případně žluté pytle s plastem) a žluté kontejnery. Před vložením do kontejneru nebo pytle co nejvíce zmenšete objem vytříděného odpadu, např. PET láhve sešlápněte, papírové a kartonové obaly rozložte, případně rozřezejte, apod. Na tyto komodity jsou využívány kontejnery s horním výsypem. Bližší informace ke správnému třídění naleznete v letáku. Přehled stanovišť jednotlivých kontejnerů je k dispozici na www.mujilove.cz/trideni-odpadu. Papír lze odevzdat také ve sběrném dvoře.

 

SKLO, KOV

Sklo se vhazuje do 24 zelených kontejnerů a drobné kovové odpady do 11 šedých kontejnerů. Na tyto komodity jsou využívány kontejnery se spodním výsypem. Také ke třídění skla a kovu najdete podrobnější informace v přiloženém letáku. Přehled stanovišť kontejnerů umístěných ve městě je na www.mujilove.cz/trideni-odpadu. Společnost EKO-KOM jsme požádali o 7 kontejnerů na kov a 1 kontejner na sklo do výpůjčky. Žádost byla schválena, jakmile kontejnery obdržíme, budeme je postupně umísťovat ve městě většinou tam, kde doplní již stávající stanoviště. Železné kovy, neželezné kovy i barevné kovy lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře.

 

BIOODPAD

V sídlištní zástavbě je možné biologický odpad rostlinného původu odkládat do pěti komunitních kompostérů. Obyvatelé rodinných domů mají možnost v rámci prevence bioodpad kompostovat na své zahradě ve vlastním nebo městem zapůjčeném kompostéru. Dále probíhá svoz bioodpadu prostřednictvím speciálních hnědých nádob, který je ovšem velmi finančně nákladný. Tento druh odpadu lze zdarma odevzdat také ve sběrném dvoře.

 

OBJEMNÝ ODPAD, DŘEVO

Jedná se o odpad, který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice či kontejneru, např. nábytek, matrace, koberce, linolea, dveře, umyvadla, plastové vany apod. Uvedený odpad lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře, kde se odděluje dřevo od zbývajícího objemného odpadu. Z vhodného dřeva (palety, dřevěné obaly, bedny, trámy, desky, prkna, surová, laminovaná nebo dýhovaná dřevotříska apod.) je vyráběn recyklát vhodný pro výrobu dřevotřísky.

 

TEXTIL

Textil se odkládá do šesti tmavě zelených kontejnerů. Do těchto kontejnerů je vhodné vkládat čistý a suchý textil v igelitových taškách či v jiných obalech (tj. nepotřebné ošacení jako jsou košile, trika, kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil) a spárovanou obuv.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Oddělený sběr jedlých olejů a tuků je důležitý, neboť v potrubí tuhne a zanáší ho, čímž dochází k nižší průtočnosti nebo ucpání. Jedlé oleje a tuky ze smažení či fritování nevylévejte do kuchyňských dřezů, ani do záchodových mís, ale vychladlý slévejte do uzavíratelných plastových nádob (např. PET láhve), které po naplnění zdarma odevzdejte ve sběrném dvoře.

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Jedná se o upotřebené motorové oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, rozpouštědla, pesticidy, domácí kapalné i tuhé chemikálie, kyseliny, louhy apod. Pro své nebezpečné vlastnosti tyto odpady nepatří do běžné sběrné nádoby (popelnice, černý kontejner)!!! Lze je zdarma odevzdat ve sběrném dvoře.

 

LÉKY, INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

Nespotřebované či prošlé léky můžete odevzdat v lékárně, injekční stříkačky a jehly (např. jehly z inzulínových per diabetiků) lze odložit do speciální nádoby ve sběrném dvoře.

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Jedná se o elektrická a elektronická zařízení, k jejichž funkčnosti musel být použit elektrický zdroj. Patří mezi ně např. chladničky, mrazničky, monitory, televize, tablety, notebooky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, kávovary, fény, tiskárny, kopírky, mobily, vrtačky, zářivky, výbojky, LED diody apod.

Vysloužilá úplná elektrozařízení lze zdarma:

  • předat v prodejnách a marketech tzv. kus za kus (obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 musejí odebrat malý spotřebič o rozměru do 25 cm bez podmínky o koupi nového spotřebiče),
  • odevzdat ve sběrném dvoře,
  • odložit do E-boxu umístěném v budově městského úřadu drobné elektrozařízení,
  • odložit do pěti červených stacionárních kontejnerů drobné elektrozařízení mimo světlených zdrojů (přehled stanovišť naleznete na mujilove.cz/trideni-odpadu)

Neúplná elektrozařízení jsou ve sběrném dvoře zpoplatněna (lednice 200 Kč, televize a monitor 100 Kč, ostatní 50 Kč).

 

PŘENOSNÉ BATERIE

Mezi přenosné baterie patří suché baterie a akumulátory, tj. knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. Přenosné baterie je možné zdarma odložit ve sběrném dvoře, v budově městského úřadu a do příslušného otvoru u pěti červených stacionárních kontejnerů.

 

STAVEBNÍ ODPADY

Stavební odpad vzniká při různých úpravách a opravách bytu či rodinného domu. Stavební odpad nepatří do běžných sběrných nádob, ale je možné tento odpad za poplatek uložit do velkokapacitního kontejneru ve sběrném dvoře. Poplatek u stavební suti, zeminy a kamení činí 120 Kč za tunu, u eternitu a asfaltové lepenky 720 Kč za tunu.

 

PNEUMATIKY

Ve sběrném dvoře jsou pneumatiky zpoplatněny (např. osobní pneumatika bez disku 50 Kč), neboť sběrný dvůr není místem zpětného odběru. Pneumatiky se zde stávají odpadem, za který je nutné při odvozu platit. Bezplatný odběr pneumatik od konečného uživatele je pouze na místech zpětného odběru. Jimi jsou pneuservisy a autoservisy, které dobrovolně uzavřely smlouvu buď s výrobci/dovozci (seznam povinných osob na www.mzp.cz/cz/odber_pneu) nebo s kolektivním systémem Eltma (seznam na www.eltma.cz/sberna-mista). Nejbližšími místy jsou např. Autoservis Chadima Jílové (cca 150 m od sběrného dvora), Storex FST Děčín – Bynov, GPD Děčín, DC Auto Děčín.

 

V případě dotazů či připomínek ke třídění odpadů v našem městě kontaktujte Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Petru Drugovou, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.