Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Odpadové hospodářství v roce 2022

Odpadové hospodářství v roce 2022Datum konání:
25.4.2023

V roce 2022 jsme vyprodukovali 2 039,2 tun odpadu, což je o 347 tun méně než v roce předchozím. Snížilo se především množství stavebního odpadu o 198 t, směsného odpadu o 76 t, bioodpadu o 49 t a tříděného odpadu o 42 t, naopak více bylo ostatního odpadu o 24 t. V rámci zpětného odběru elektrozařízení se ve sběrném dvoře převzalo 157 lednic, 219 televizorů s monitory a téměř 17 t ostatního elektrozařízení.

 

Rok 2022

množství (t)

množství na občana (kg)

náklady

(Kč)

příjmy

(Kč)

směsný komunální odpad

901,4

179,1

3 832 576

55

tříděný odpad, z toho:

papír 87,6 t, plast 65,2 t,

sklo 53,3 t, kovy 31,7 t

 

237,8

 

47,3

 

2 175 983

 

 

961 904

textil

13,5

2,7

---

---

bioodpad

245,6

48,8

703 990

---

nebezpečný odpad

5,0

1,0

96 134

---

objemný odpad

300,5

59,7

906 773

---

dřevo

22,5

4,5

25 325

3 719

stavební odpad

288,1

57,3

459 613

86 533

ostatní

24,8

4,9

122 518

35 320

kompostéry

---

---

387 200

271 040

místní poplatek

---

---

---

2 327 035

celkem

2 039,2

405,3

8 710 112

3 685 606

 

Za svoz odpadů a související služby jsme za rok 2022 zaplatili 8 710 112 Kč. Po odečtení příjmů 3 685 606 Kč činila částka vynaložená na odpadové hospodářství 5.024.506 Kč. Město tedy doplatilo 57,7 % celkových nákladů na odpadové hospodářství. Pokud počítáme „čisté“ náklady (tj. celkové náklady ponížené o příjmy bez místního poplatku), jsme na částce 7 351 541 Kč – na jednoho obyvatele vychází náklady 1 461 Kč. Současný poplatek 500 Kč na osobu pokryje přibližně třetinu nákladů. V roce 2022 se na poplatcích za systém nakládání s odpady vybralo 2 327 035 Kč.

 

Nová odpadová legislativa si klade za cíl zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace. Obec je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily od roku 2025 alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů. V roce 2022 bylo vyprodukováno celkové množství komunálních odpadů 1 724,85 tun a odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu představovaly 519,86 tun, což činí 30,14 %. Ke splnění cíle pro rok 2025 je třeba množství odděleně soustřeďovaných složek navýšit o 29,86 %.

 

Dalším cílem je odstraňovat odpady uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů. Obcím se postupně navyšuje poplatek za ukládání odpadů na skládku, a to pro rok 2023 na částku 1 000 Kč za tunu. Obec má možnost využít tzv. „třídící slevu“ u odpadů zařazených do dílčího základu za komunální odpad a za něj platit poplatek pouze 500 Kč. Tato sleva je však limitována množstvím odpadů uložených na skládku, které pro rok 2023 činí 180 kg na osobu. Pro Jílové to představuje celkem 905,58 tun směsného a objemného odpadu ročně. V roce 2022 jsme vyprodukovali 901,4 t směsného a 300,5 objemného odpadu, celkem tedy 1 201,9 tun. Dá se tedy předpokládat, že za část tohoto odpadu bude naše město platit v průběhu roku 2023 zvýšený poplatek za uložení na skládku. Pro následující roky se limity vždy zpřísňují. 

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že je nutné množství směsného a objemného odpadu snižovat, a naopak množství vytříděného odpadu zvyšovat. Následující tabulka obsahuje údaje za rok 2021, ze kterých je při porovnání s rokem 2022 patrné, že množství směsného odpadu sice kleslo, ale množství objemného odpadu se mírně zvýšilo, a především množství tříděného odpadu se bohužel snížilo.

 

Rok 2021

množství (t)

množství na občana (kg)

náklady (Kč)

příjmy

(Kč)

směsný komunální odpad

977,2

192,2

3 616 416

---

tříděný odpad

 280,1

 55,1

2 018 792

945 797

z toho: papír 88,8 t, plast 88,5 t,

sklo 61,9 t, tetrapaky 3,4 t, kovy 37,5 t

 

 

 

 

textil

13,7

2,7

---

---

bioodpad

294,9

58,1

787 233

---

nebezpečný odpad

6,6

1,3

107 847

---

objemný odpad

293,1

57,7

915 881

---

dřevo

34,1

6,7

36 373

---

stavební odpad

486,6

95,7

721 098

85 694

ostatní

0,4

0,1

254 805

22 621

místní poplatek

---

---

---

2 460 667

celkem

2 386,7

469,6

8 458 445

3 514 779

 

Z popsaných informací k odpadovému hospodářství vyplývá, že při zachování poplatku ve výši 500 Kč/osoba/rok bude město každý rok doplácet větší část nákladů, pokud nedojde k nějaké pozitivní změně. Každý z nás může ovlivnit množství směsného a objemného odpadu. Základním způsobem je redukce svozu popelnic na směsný odpad změnou četnosti svozu (např. místo svozu 1x za týden nechávat popelnici vyvážet 1x za 14 dní), snížením počtu nádob nebo snížením objemu nádoby. Důležitým způsobem je předcházení vzniku odpadů a v neposlední řadě také správné a důsledné třídění vyprodukovaných odpadů. U objemného odpadu důsledným oddělením dřeva, kovů, apod. Jednotlivým způsobům se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku.