Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
1
Zveřejňování informace o přerušení dodávky vody od 01.07.2024
2 3 4
Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2024
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Knihovna - upozornění
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město Jílové > Hasiči (JSDHO) > Výjezdová jednotka

Výjezdová jednotkaDatum konání:
21.4.2021
Datum ukončení:
31.12.2023

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové

Evidenční číslo jednotky: 421157

PZ_jednotka.jpeg

Kategorie jednotky:  JPO III/1

Charakteristika jednotky:   Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové (dále jen „JSDHO Jílové) je v rámci Požárně poplachového plánu Ústeckého kraje (dále jen „PPP Ústeckého kraje“) v kategorii jednotky požární ochrany III/1 (dále jen „ JPO III/1“), a to na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí kraje JPO. Z daného nařízení vyplývá, že JSDHO Jílové  je povinna zabezpečit nepřetržitou pracovní pohotovost vykonávanou mimo pracoviště (požární zbrojnici) v počtu nejméně jednoho družstva o sníženém početním stavu tj. 1+3. Výjezd JPO kategorie JPO III v daném počtu musí být proveden nejpozději v desáté minutě od vyhlášení poplachu krajským operačním a informačním střediskem Ústí nad Labem. Hasiči našeho města zabezpečují podle PPP Ústeckého kraje hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech i mimo svůj územní (hasební) obvod. Mimo jiné je JSDHO Jílové předurčena v případě vyhlášení vyššího stupně poplachu k zásahům na dálnici a dálničních tunelech D8. 

Činnost v jednotce SDH obce (§ 65 zákona o PO) při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti, a činnost členů
jednotky při cvičení nebo odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.


Poznámka: S účinností od 1. 2. 2023 je Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jílové (dále jen „JSDHO
Jílové“), jako jedna z mála v rámci Ústeckého kraje (275 JPO), předurčena k provádění záchranných prací při
silničních dopravních nehodách podle ustanovení čl. III odst. 1 písm. C pokynu generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky č. 16 ze dne 17. 3. 2017, kterým se stanoví opěrné body Hasičského
záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn 16/2017“). Předurčenost jednotky k záchranným pracím byla
stanovena v souladu s ustanovením čl. III odst. 1 písm. C pokynu 16/2017 s ohledem na obsah typu
předurčenosti, který stanoví, že se jedná o jednotku SDH vybrané obce kategorie JPO III předurčenou pro
záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu.
Jednotka je v souladu s příslušným ustanovením vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně
hmotnostní třídy M.

Seznam členů JSDHO Jílové (poslední aktualizace, 20.11.2023):

 JMÉNO, PŘIJMENÍ  FUNKCE  TELEFONNÍ KONTAKT
 Pavel Mošner  Velitel jednotky  606 531 538

MONTY.jpg

 JMÉNO, PŘIJMENÍ  FUNKCE  TELEFONNÍ KONTAKT
Milan Ehl Zástupce velitele jednotky 777 453 049 

NÁČA.jpg

 JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE  TELEFONNÍ KONTAKT
Dominik Mošner Velitel Družstva  

 

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Jiří Hendl Velitel družstva 778 528 586  

JIRKA.JPG

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Bc. Milan Lysák Velitel družstva 777 453 046 

MILAN L..JPG

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Jan Ondroušek Strojník 776 289 335

 HONZA.jpg

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Tomáš Mysliveček Strojník  778 431 883

 

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
František Bartuněk Strojník  

  J

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Lukáš Ondroušek  Hasič  

MÉNO, PŘIJMENÍJMÉNO, PŘIJMENÍ

 JMÉNO, PŘIJMENÍ  FUNKCE  TELEFONNÍ KONTAKT
 Patrik Pekár  Hasič  777 453 047

PATRIK.JPG

  JMÉNO, PŘIJMENÍ   FUNKCE   TELEFONNÍ KONTAKT
Ing. Alois Šanovec  Hasič  777 453 027

LOJZA.jpg

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE   TELEFONNÍ KONTAKT
Tomáš Svejkovský Hasič  

P1110960.JPG

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Rudolf Knepr Hasič  

 RUDA.jpg

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Václav Jan Vachulka Hasič  

 VENCA.jpg

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Ondřej Liška Hasič  

Ondra.jpgJM

JMÉNO, PŘIJMENÍ FUNKCE TELEFONNÍ KONTAKT
Zdeněk Lochman Hasič

 

JMJMÉNO, PŘIJMENÍPŘIJMENÍ