Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
1
Zveřejňování informace o přerušení dodávky vody od 01.07.2024
2 3 4
Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2024
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Knihovna - upozornění
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město Jílové > Hasiči (JSDHO) > Hasiči vyjížděli k nehlídanému ohništi v chatové osadě na okraji lesa

Hasiči vyjížděli k nehlídanému ohništi v chatové osadě na okraji lesaDatum konání:
19.5.2023

Jílové - Profesionální hasiči z děčínské stanice a dobrovolní hasiči spolu se strážníky z Jílového vyjeli v pátek 19. 5. 2023 v 10:08 k nahlášenému většímu ohništi bez dozoru. Podle oznámení se ohniště mělo nacházet v lese, v místní chatové osadě.

Jako první přijela hlídka městské policie, oznamovatelka čekala na místě a navedla strážníky k ohništi. Po chvilce přijeli i hasiči. Na místě bylo zjištěno, že u ohniště opravdu nikdo není, je bez dozoru. To se ovšem náhle změnilo a k pálení klestí a dalšího dřeva se dostavil muž, který v areálu pracoval a zároveň přiznal, že je to on, který rozdělal oheň. Hasiči muže řádně poučili, že takový oheň nemůže nechat bez dozoru a také by ho měl předem nahlásit. Ale nutno také dodat, že ohniště bylo ohraničeno a nenacházelo se v bezprostřední blízkosti stavení apod. Předem ohlášené pálení by pravděpodobně ušetřilo hasičům i výjezd. Navíc stoupající kouř z lesa by mohl zalarmovat i další oznamovatele z města.

FORMULÁŘ PRO OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ

https://paleni.izscr.cz/ 

Nebo například v Jílovém: 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové, Mošner Pavel, velitel JSDH Jílové.
e-mail: has@mujilove.cz
tel. 606 531 538

POUČENÍ - JAK PÁLIT LISTÍ A KLESTÍ NA SVÝCH ZAHRÁDKÁCH

Zákon o požární ochraně hovoří jasně
Fyzické osoby, ale také právnické osoby jsou pří spalování hořlavých látek na volném prostranství povinni učinit opatření proti vzniku požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár. Navíc právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému sboru kraje. Nebo místní jednotce sboru dobrovolných hasičů, která vaše ohlášení zprostředkuje výše uvedenému HZS. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. Hasičský záchranný sbor Kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství ( např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí ) – zejména pálení většího množství materiálu je vhodné předem ohlásit na příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlašování je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjeli ve více než 890 případech. Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si s pálením, tak aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000Kč. Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadu na volném prostranství a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat nebo odložit do speciálních hnědých nádob.. Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů,gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Autor článku: Tomáš Straka, zpravodajství IZS Děčínska a okolí

Foto: archiv JSDH Jílové

Přehled zásahové činnosti JSDHO Jílové v roce 2023, naleznete zde:

https://www.mujilove.cz/hasici/zasahova-cinnost-2023-cast-1-udalosti-1-az-1-2023

https://www.mujilove.cz/hasici/statisticke-sledovani-udalosti-2002-2022

222.jpg