Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
1
Zveřejňování informace o přerušení dodávky vody od 01.07.2024
2 3 4
Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2024
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Knihovna - upozornění
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O městě > Aktuality > Jak zastavit zvyšování plateb za odpad?

Jak zastavit zvyšování plateb za odpad?Datum konání:
27.9.2023

CHCETE ZASTAVIT ZVYŠOVÁNÍ PLATEB ZA ODPADY? JDE TO, ALE MUSÍ SE PODÍLET VŠICHNI!!!

 

V roce 2022 jsme za svoz odpadů a související služby zaplatili 8 710 112 Kč, naproti tomu příjmy činily pouze 3 685 606 Kč. Z rozpočtu města se na odpadové hospodářství doplácelo 5 024 506 Kč, což představuje 57,7 % celkových nákladů. Pokud počítáme „čisté“ náklady (tj. celkové náklady ponížené o příjmy, kromě příjmů z místního poplatku), jsme na částce 7 351 541 Kč – na jednoho obyvatele vychází náklady 1 461 Kč. Současný poplatek 500 Kč na osobu pokryje přibližně třetinu nákladů.

 

Místní poplatek se platí za obecní systém odpadového hospodářství, který zahrnuje nejen svoz směsného odpadu, ale také svoz tříděného odpadu, bioodpadu, stavebního odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, provoz sběrného dvora, atd. Nejnákladnější je ovšem svoz směsného odpadu z černých kontejnerů v sídlišti a z černých (případně kovových) popelnic u rodinných domů. V roce 2022 nás tento svoz stál 3 832 576 Kč, což je 44 % celkových nákladů. Za svoz směsného odpadu bychom mohli platit méně. Stačí, když každý z nás začne více a důsledně třídit a současně si nechá popelnici vyvážet méně často, v sídlišti by pak mohly být menší kontejnery nebo také méně často vyvážené.

 

Směsný odpad je takový odpad, který zůstane po vytřídění papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, kovu, bioodpadu, nebezpečných odpadů, objemného odpadu, elektrozařízení, aj. Jedná se o nezužitkované odpady jako např. dětské pleny, dámské vložky, porcelánové střepy, vychladlý popel, znečištěný papír, apod.

 

Při stanovování četnosti vývozu (1x týdně, 1x za 14 dní), velikosti a počtu nádob na směsný odpad se vychází z dostatečného objemu sběrné nádoby, který je určen na 30 litrů/osoba/týden. To znamená, že při počtu 2 osob je dostatečným objemem 60 litrů týdně a při počtu 4 osob 120 litrů týdně. Běžná černá plastová popelnice má objem 120 litrů, proto pro 2 osoby je dostačující nádobu vyvážet 1x za 14 dní. Při důsledném třídění může být dostatečný objem mnohem nižší. Důležitým faktorem při určování četnosti vývozu nebo počtu nádob může být i způsob vytápění (např. při vytápění uhlím lze kvůli popelu posílit svoz v zimním období).

 

Z následující tabulky je patrné, kolik například klasická černá popelnice o objemu 120 litrů stojí město při různé četnosti svozu a naopak, kolik se vybere na místním poplatku (počet osob je určen dle dostatečného objemu nádoby). Kombinovaný svoz (dále jen „kombinace“) znamená, že v létě je zajištěn svoz 1x za 14 dní a v zimě (kvůli popelu) 1x týdně.

 

četnost svozu

cena/rok

počet osob

celkem poplatek

120 litrů - 1x týdně

2 689

3 - 4

1 500 - 2 000

120 litrů - 1x 14 dní

1 418

1 - 2

500 - 1 000

120 litrů - kombinace

2 159

1 - 2

500 - 1 000

 

Z uvedeného vyplývá, že na svoz směsného odpadu město značně doplácí. Pokud se u vás počet osob snížil, nádobu máte často poloprázdnou, kontaktujte prosím z důvodu snížení četnosti svozu nebo počtu nádob Městský úřad Jílové, Odbor správy majetku a životního prostředí, p. Petru Drugovou, kancelář č. 21, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.

 

V této souvislosti připomínáme, že svoz směsného odpadu probíhá pouze u nádob, které jsou řádně označeny příslušnou známkou. Doporučujeme zkontrolovat, zda máte na sběrné nádobě správný typ známky – viz foto. Zelená známka určuje svoz 1x týdně, žlutá známka 1x za 14 dní a červená známka kombinovaný svoz. Známku není třeba měnit, pokud je dostatečně čitelná. Zjistíte-li, že Vám známka na odpadní nádobě chybí, nebo je nečitelná, obraťte se na Městský úřad Jílové, p. Drugovou (kontakt viz výše).

zelena znamka.jpg zluta znamka.jpg cervena znamka.jpg

I v panelové zástavbě se dá snížit množství směsného odpadu důsledným tříděním papíru, plastu, kovu a skla do příslušných barevných kontejnerů. Až bude v černých kontejnerech méně směsného odpadu, bude možné snížit četnost svozu nebo počet nádob, případně velikost nádob, a tím dojde ke snížení nákladů na svoz.

 

Současný trend stále narůstajících nákladů na odpadové hospodářství je dlouhodobě neúnosný, proto zastupitelstvo města dne 05.09.2023 schválilo zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z původních 500 Kč nově na 600 Kč, s účinností od 01.01.2024. Pokud dojde ke snížení nákladů na svoz směsného odpadu redukcí četnosti svozu, případně ke snížení velikosti a počtu nádob, a samozřejmě k souvisejícímu důslednému třídění odpadů, nemusí docházet k dalšímu zvyšování místního poplatku v následujících letech. Toho lze ovšem dosáhnout pouze za předpokladu, že se na snižování směsného odpadu a současně zvyšování tříděného odpadu podílí ideálně všichni občané.