Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Třídění odpadu

Třídění odpadu

Využívání odpadu

Každý z nás se zbavuje doma věcí, které již nepotřebuje, zcela automaticky hozením do odpadkového koše a následně odnesením denní „porce“ tohoto odpadu do sběrné nádoby (popelnice, kontejner) před domem a vytříděný odpad do speciálních pytlů (papír, plast, tetrapak) nebo do nejbližších nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plast). Co se dále děje s tímto odpadem?

Odpad, který vytřídíte ve svých domácnostech v rodinných domech (papír, plast, tetrapaky), odložíte do speciálních pytlů. Tyto pytle odložíte před stanoveným svozovým dnem na stanoviště sběrné nádoby (tj. popelnice) na směsný komunální odpad, odkud jej odveze svozová firma. Odpad, který vytřídíte ve svých domácnostech v panelových domech (papír, plast, sklo), odnesete do sběrných nádob na tříděný (separovaný) odpad. Tyto nádoby jsou barevně odlišeny (modrá – papír, žlutá – plast, zelená – sklo).

V Jílovém zajišťují svoz tříděného odpadu Technické služby Děčín a.s. Papír je odvezen do Kovošrotu Group CZ, a.s.. Plasty a PET láhve se v areálu technických služeb vytřídí a jsou odváženy k dalšímu zpracování. Sklo se překládá do velkých přepravních kontejnerů a je odváženo k dalšímu zpracování. Tetrapaky (nápojové kartony) se odváží do papíren k dalšímu zpracování.

Třídění odpadů

Stále více měst (i město Jílové) je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl založen výrobci obalů a balených výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Akciová společnost EKO-KOM vybírá čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze systém přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přesně podle množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy vyplácí.

ekokom - logo

Společnost EKO-KOM zpracovala studii "Posuzování vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí", na základě které každý rok získáváme osvědčení o úspoře emisí.

Osvědčení za roky 2013 - 2016

Osvědčení za roky 2017 - 2021

 

Další informace získáte zde

www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz

Druhy odpadů


Zobrazeno 16 položek
 • Papír

  Papír je tradiční surovina vhodná k recyklaci. Celulózové vlákno v něm obsažené se v papírnách přidává do směsi na výrobu nového papíru. Výrobky z recyklovaného papíru jsou např. sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, apod.


  Papír
 • Sklo

  Sklo lze používat prakticky do nekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie oproti výrobě z přírodních zdrojů, jejichž těžba narušuje krajinu.


  Sklo - leták
 • Plast

  Stoupající životní úroveň přináší i větší množství obalů z plastů. V přírodě jsou tyto materiály těžko odbouratelné, jejich rozklad na skládkách trvá mnoho desítek let, proto je nutné je třídit a dále využívat.


 • Nápojové kartony

  Mléčné výrobky, džusy, víno apod. v nápojových kartonech, kterým většinou říkáme „krabice“, se staly běžnou součástí našich nákupů. Někteří z nás oceňují snadnou skladovatelnost tohoto obalu, jiní to, že nápoje a tekuté potraviny mají delší trvanlivost, takže nemusí tak často na nákup.


 • Kovy

  Železné kovy, neželezné kovy i barevné kovy lze zdarma odevzdat ve sběrném místě odpadů (Modrá 107, ul. Nábřeží, Jílové). K 30.6. 2020 ukončila společnost KOVOŠROT GROUP CZ v Jílovém provoz výkupny. Od 1. 7. 2020 je možné ve sběrném místě kovy bezúplatně odevzdat, již se nevykupují.


 • Bioodpad

  Bioodpad je cenná složka komunálního odpadu, ze které je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost.


 • Směsný komunální odpad (SKO)

  Směsný komunální odpad je složka odpadu vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, tetrapaků, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu aj. Zbývající odpad patří do sběrných nádob na směsný komunální odpad (tj.


 • Přenosné baterie a akumulátory

  Mezi přenosné baterie patří suché baterie nebo akumulátory – tj. knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. V Jílovém sběr přenosných baterií zajišťuje společnost Ecobat s.r.o.


 • Elektrozařízení

  Jedná se o elektrická a elektronická zařízení, tj. veškeré použité výrobky, k jejichž funkčnosti musel být použit elektrický zdroj.


 • Objemný odpad

  Objemný odpad je odpad, který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice či kontejneru. Mezi objemný odpad patří nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany apod.


 • Textil

  Ve spolupráci s firmou KOUTECKÝ s.r.o. Duchcov byly ve městě rozmístěny dva speciální kontejnery na textil a obuv.


 • Jedlé oleje

  Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, neboť tuk v potrubí tuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání. Jedlé oleje a tuky ze smažení, fritování apod. proto nevylévejte do kuchyňských dřezů, ani do záchodových mís.


 • Nebezpečný odpad

  Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve Vyhlášce MŽP č. 381/2001Sb., v platném znění, a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností např.


 • Pneumatiky

  Dle současné legislativy musejí výrobci zřídit místa zpětného odběru starých pneumatik, která musejí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu, tedy zdarma a to bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby.


 • Stavební odpad

  Stavební odpad vzniká při různých úpravách a opravách bytu či rodinného domu. Stavební odpad (stavební suť, zemina, kamení, asfaltová lepenka, eternit) nepatří do běžných nádob, ale je možné tento odpad uložit do velkokapacitního kontejneru umístěného ve sběrném místě (Modrá 107, ul.


 • Autovraky

  Ve městě je několik autovraků, které je potřeba odstranit v souladu se zákonem. Z nepojízdných aut může vytékat olej a další chemikálie, které mohou ničit půdu a prosakovat do spodních vod, čemuž je třeba předejít.


Zobrazeno 16 položek