Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
25 26 27
Jak zastavit zvyšování plateb za odpad?
28 29 30 1
2
Zkouška sirén 4.10.2023 ve 12:00 hod.
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O městě > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

2 Starší

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A KNIHOVNY V DOBĚ VÁNOČNÍ

Datum konání: 27. 12. 2022 - 30. 12. 2022

Provoz všech pracovišť Městského úřadu Jílové bude zajištěn následovně:

  • od úterý 27.12.2022 do čtvrtka 29.12.2022 v rámci standardních úředních hodin,
  • v pátek 30.12.2022 provoz podatelny do 13 hodin a provoz pokladny pouze do 10 hod. S uzavřením pokladny souvisí i výkon všech činností vyžadujících platbu v hotovosti (placené výpisy z Czech Pointu, vidimace a legalizace dokumentů, prodej vstupenek z portálu Vstupenka Děčín, místní poplatky, aj.).
  • od úterý 27.12.2022 do čtvrtka 30.12.2022 nebude možné pro platby využívat bezkontaktní platební terminál na pokladně městského úřadu,
  • Městská knihovna Jílové bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena v době od 23.12.2022 do 01.01.2022.

DÁLE UPOZORŇUJEME, ŽE DNE 02.01.2023 BUDE POKLADNA Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ OTEVŘENA AŽ OD 10.30 HOD.

 


Archivováno 4. 1. 2023 9:31 Vytvořeno 8. 12. 2022 6:35

Upozornění na uzavření Městského úřadu Jílové a knihovny dne 03.11.2022 od 12 hod.

Datum konání: 26. 10. 2022 - 3. 11. 2022

Ve čtvrtek 03.11.2022 od 12 hod. bude z provozních důvodů uzavřena budova Městského úřadu Jílové. Provoz úřadu bude znovu obnoven od pátku 04.11.2022.

Městská knihovna Jílové bude v tento den uzavřena od 12 do 14 hod.

Za případné komplikace se omlouváme.  


Archivováno 8. 11. 2022 9:10 Vytvořeno 26. 10. 2022 6:54

15.10.2022 - Oznámení o lovu jelení zvěře

Datum konání: 13. 10. 2022 - 16. 10. 2022

Oznámení

V sobotu dne 15.10.2022 od 8.00 do 15.00 bude v lokalitě kolem Výrovny, (od hřbitova až do Čermné) probíhat inteznivní lov jelení zvěře. Je to především z důvodu omezení škod na lesních porostech, zvláště pak na přírodní památce Jílovské tisy.

Prosíme občany, aby v tuto dobu nevstupovali do této části honitby. Jde především o bezpečnost, která je pro nás vždy prioritou.

Děkujeme za pochopení (Honební společenstvo Jílové).


Archivováno 17. 10. 2022 14:25 Vytvořeno 13. 10. 2022 9:48

Upozornění - pokladna MěÚ Jílové - úřední hodiny 15.08. - 19.08.2022

Datum konání: 8. 8. 2022 - 19. 8. 2022

Úřední hodiny pokladny Městského úřadu Jílové budou v termínu od 15.08.2022 do 19.08.2022 pouze v pondělí a středu od 7.30 – 17.00 hod. Děkujeme za pochopení.


Archivováno 23. 8. 2022 6:54 Vytvořeno 8. 8. 2022 12:46

Uzavření sběrného dvora 4.7.-17.7.2022

Datum konání: 27. 6. 2022 - 17. 7. 2022

Z důvodu čerpání dovolené a s ohledem na státní svátky bude ve dnech 4. 7. - 17. 7. 2022 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný na adrese Modrá 107 (ulice Nábřeží), tel. 606 727 832.


Autor: Petra Drugová Archivováno 20. 7. 2022 13:28 Vytvořeno 27. 6. 2022 15:22

Městský úřad Jílové bude v pátek 06.05.2022 od 11 hod. uzavřen

Datum konání: 4. 5. 2022 - 7. 5. 2022

V pátek 06.05.2022 bude Městský úřad Jílové pro veřejnost uzavřen již v 11 hod., a to z důvodu odstavení přípojky elektrické energie pro městský úřad v rámci probíhající rekonstrukce. Dojde tak k omezení provozu pokladny, podatelny i výkonu ostatních agend úřadu. Děkujeme za pochopení.

 


Archivováno 11. 5. 2022 8:50 Vytvořeno 31. 3. 2022 13:30

Přeložka silnice I/13 - přepracovaná dokumentace vlivů záměru na ŽP

Datum konání: 27. 1. 2022 - 9. 3. 2022

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů – rozeslání přepracované dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

  

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se zveřejňuje informace o přepracované dokumentaci a možnosti nahlédnutí do dokumentace záměru

 

„Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“

 

Do přepracované dokumentace lze nahlédnout na internetových stránkách:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK834.

 

Informace o oznámení je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Jílové v termínu

od   27.01.2022   do   25.02.2022

 

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k přepracované dokumentaci příslušnému úřadu podle § 8 odst. 3 zákona, a to na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného krajského úřadu (dokumentace zveřejněna 7.2.2022, vyjádření lze zasílat do 9.3.2022). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.


Autor: Petra Drugová Archivováno 21. 3. 2022 14:47 Vytvořeno 27. 1. 2022 16:25

Omezení provozu MěÚ Jílové dne 1. 2. 2022

Datum konání: 24. 1. 2022 - 1. 2. 2022

Dne 1. února 2022 budou po celý den uzavřena pracoviště pokladny, podatelny a matriky, a to z důvodů jejich přesunu zpět do zrekonstruovaných prostor budovy MěÚ Jílové.

V pondělí 31. 1. 2022 mohou ještě občané ve standardní provozní době využít stávající provizorní pracoviště v prostorách Jílovského zámku, od středy 2. února 2022 bude provoz obnoven na původních pracovištích v přízemí budovy Městského úřadu Jílové (Mírové nám. 280).

Za případné  komplikace se předem omlouváme.


Archivováno 2. 2. 2022 14:59 Vytvořeno 24. 1. 2022 15:26

Zkouška sirén 5.1.2022 ve 12:00 hod.

Datum konání: 5. 1. 2022

Ve středu 5. ledna 2022 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR opakuje každou první středu v měsíci, a to od října roku 2002.

Související odkaz: zdroj - HZS ČR (sirény)  https://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-2021-duben-sireny.aspx

 


Autor: Mošner Pavel, velitel JSDHO Jílové Archivováno 5. 1. 2022 13:35 Vytvořeno 3. 1. 2022 8:41

Vystavení návrhu územního plánu Jílové

Datum konání: 31. 8. 2021 - 15. 10. 2021

Na úřední desce Městského úřadu Jílové je ve lhůtě od 31.08.  do 15.10.2021 zpřístupněn projednávaný návrh územního plánu Jílové včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a včetně Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a to takto:

Poučení: V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 ti dnů ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky s oznámením o vystavení návrhu územního plánu Jílové – tj. nejpozději do 15.10.2021 (včetně) uplatnit u pořizovatele své výhradně písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží! Písemnosti zasílejte na adresu městského úřadu uvedenou v záhlaví této veřejné vyhlášky.

V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého procesu pořizování obracet na p. Zdeňku Klenorovou, tel. 604 183 111, která je fyzickou osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti.

 


Archivováno 18. 10. 2021 13:46 Vytvořeno 31. 8. 2021 10:17

2 Starší