Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

MC Sovička

 

Název sdružení: Mateřské centrum Sovička, o.s.

Sídlo sdružení: E. Krásnohorské 143, 407 01 Jílové

IČ: 229 08 668

Webové stránky: www.mcsovicka.cz

Přihláška do kurzů: www.mcsovicka.cz/prihlaska.php

Provozovna: Za Koupalištěm 312, 407 01 Jílové

Telefon: 720 544 637

E-mail: info@mcsovicka.cz

Otevírací doba:

pondělí 8:00 - 17:30
úterý, středa 8:00 - 16:30
čtvrtek 8:00 - 18:30
pátek 8:00 - 16:30
(pouze hlídání dětí)

 

Mateřské centrum Sovička o.s. vzniklo v lednu roku 2011. Vznik byl iniciován paní Marií Královou: "V době mé mateřské dovolené jsem cítila, že zde takové místo chybí a je potřeba připravit otevřený a vstřícný prostor pro rodiče s dětmi a maminky. Místo k setkávání, navazování kontaktů, sdílení podobných problémů, získávání a předávání informací, zkušeností a zážitků jak pro rodiče, tak pro děti."
Pro děti je mateřské centrum ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. Dítě si zde zvyká na přítomnost dalších dětí, učí se komunikovat s vrstevníky i dalším dovednostem.

Hlavním cílem naší organizace je vytvořit přátelské prostředí pro rodiny s malými dětmi, umožnit seberealizaci maminkám mimo denní povinnosti a v neposlední řadě rozšiřování znalostí nejen v péči o dítě. Svou činností a plněním předsevzatých cílů by si mateřské centrum Sovička o.s. chtělo získat dobrou pověst nejen u veřejnosti, ale i u jiných organizací a institucí.

Díky obětavé práci dobrovolnic se budeme moci pochlubit celotýdenním provozem herny s programem nejen pro děti. Mimo prostory herny budeme pořádat také jednorázové akce např.: Dětský den, lampionový průvod, drakiádu, bazar dětského oblečení, Mikulášský karneval aj. Dále budeme nabízet vzdělávací kurzy, semináře, přednášky, jak pro děti, tak pro dospělé.

Mateřské centrum Sovička o.s. může navštívit každý, kdo projeví zájem o naši činnost a souhlasí s dodržováním provozního řádu v MC. Jsme organizace otevřená všem, kteří se chtějí zapojit a tím přispívat k rozvoji města.

Mateřské centrum je jedinečnou příležitostí pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky (tatínkové, babičky) s malými dětmi mohou neformálně scházet, společně tvořit, vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se různých programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se jinak než jen u vaření či žehlení. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech rovnosti, dobrovolnosti a svépomoci. Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Všichni se učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti. Mateřské centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti. Ženy zde mohou udržovat svou profesní orientaci, získávají nové zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu a posilují své sebevědomí. Setkávání mají neformální charakter a maminky i děti tu nalézají nové přátele.

 

MC Sovička - zřizují maminky na MD/RD

je založeno na principech dobrovolnosti a svépomoci
je určeno pro celou rodinu

 

Maminkám umožňuje

setkávání, vzdělávání a aktivní trávení volného času se svými dětmi (zváni jsou však i tatínkové a další rod. příslušníci bez rozdílu soc. postavení a národnosti)
překonávání sociální izolace matek na MD
podporu komunikace mezi rodinami a dětmi
zúčastňovat se různých programů
zapojit se do vedení programu nebo fungování MC
využít své schopnosti, znalosti a dovednosti
udržovat svou profesní orientaci
být povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek
vést své děti k dobrému využití volného času
nalézt nová přátelství a společenství

 

Dětem umožňuje

hrát si s neokoukanými hračkami
najít nová přátelství a kamarády
učit se sociálním dovednostem
poznat a rozvíjet své zájmy
dozvědět se mnoho nového o okolním světě, získávat nové postřehy, poznání, nápady a přísun nových informací
vidět svou matku v jiné roli než v domácnosti
setkávat se s vrstevníky před nástupem do MŠ

 

Čím více maminek (rodičů) se zapojí, tím kvalitněji a třeba častěji bude MC fungovat.

Rodiče také mohou podávat návrhy, co by chtěli s dětmi tvořit, dělat a aktivně se zapojovat do jejich realizace. MC se snaží vycházet všem vstříc, jak nejlépe to jde, podle aktuálních potřeb a možností všech zúčastněných.

(část převzata ze sítě MC)