Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Honební společenstvo Jílové

Adresa: Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
Honební starosta: Miroslav Kalvas
Honební místostarosta: PhDr. Vladimír Procházka
Myslivecký hospodář: Miroslav Bartoš
Honební výbor: Miroslav Kalvas
PhDr. Vladimír Procházka
Ing. Jiří Opat
Ing. Vojtěch Sobotka
Miroslav Bartoš
Nájemce honitby: Honební společenstvo hospodaří na vlastní účet.

Honební společenstvo bylo založeno v roce 1993.

Informace pro držitele povolenek k lovu v Honitbě Jílové

 

Termíny naháněk:  Sraz účastníků je vždy v 8:00
na myslivecké chalupě v Jílovém
13.10.2018
3.11.2018
17.11.2018
8.12.2018

 

Použití noktovizorů a ostatních doplňků pro noční vidění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí ...

1) povoluje

ve smyslu ust. § 39 zákona o myslivosti úpravu stavů černé zvěře v honitbě Jílové na myslivecké období 2015/2017

2) stanovuje

ve smyslu ust. § 45 odst. 2 zákona o myslivosti, že při úpravě stavů zvěře neplatí zakázané způsoby lovu a to:

§ 45 odst. 1 písm. j) zákona o myslivosti - použití noktovizorů a ostatních doplňků pro noční vidění v honitbě Jílové na myslivecké období 2015/2017.

 

Povolení je vydáno za předpokladu, že budou splněny následující podmínky

1. Lov bude prováděn v řádných dobách lovu dle vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů. Budou dodržena veškerá ustanovení o provádění lovu podle zákona o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškerá ulovená zvěř bude uváděna v hlášeních o lovu zvěře a také ve statistickém výkazu.

3. Povolení je platné do 31. 3. 2017. Po uplynutí této doby uživatel honitby vyhodnotí účinnost tohoto rozhodnutí o povolení lovu výše uvedené nenormované spárkaté zvěře v honitbě.

 

 

PhDr. Vladimír Procházka
honební místostarosta HS Jílové

 

CO JEŠTĚ LOVÍME V MYSLIVECKÉM ROCE 2015 - 2016

ZVĚŘ ČERNÁ:
sele, lončák, bachyně

 

Vyplacení podílu na výsledku hospodaření

 

Valná hromada honebního společenstva Jílové rozhodla o vyplacení podílu na výsledku hospodaření za rok 2017 v částce 150 Kč / každý celý hektar. Podíl na hospodaření bude vyplacen na základě písemné žádosti vlastníka honebního pozemku. V žádosti je třeba uvést: Jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt, identifikace pozemků, výměra pozemků, bankovní účet pro výplatu podílů a podpis (v případě společného vlastnictví - podílové vlastnictví, musí žádost podepsat všichni vlastníci). Žádost je možně odevzdat do podatelny MěÚ nebo zaslat poštou na adresu Honební společenstvo Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové Miroslav Kalvas - honební starosta

 

Ke stažení

PDF Stanovy Honebního společenstva
PDF Dodatek č. 1 ke Stanovám
PDF Dodatek č. 2 ke Stanovám

PDF Provozní řád Honebního společenstva
PDF Provozní řád aktualizace 8. 9. 2014

PDF Seznam členů Honebního společenstva

PDF Seznam držitelů povolenek 2015 - 2016

JPG Mapa k. ú. Jílové
JPG Mapa k. ú. Čermná

JPG Mapa k. ú. Stará Bohyně

PDF Soupis honebních pozemků k březnu 2013
ZIP Soupis honebních pozemků k září 2011

 

Valné hromady

PDF Zápis z valné hromady 8. 9. 2014
PDF Zápis z valné hromady 25. 11. 2013
PDF Zápis z valné hromady 28. 6. 2013
PDF Zápis z valné hromady 29. 4. 2013
PDF Zápis z valné hromady 29. 3. 2013
PDF Zápis z valné hromady 31. 1. 2013
PDF Zápis z valné hromady 13. 12. 2012
PDF Zápis z valné hromady 28. 6. 2012
PDF Zápis z valné hromady 6. 10. 2011
PDF Zápis z valné hromady 5. 4. 2011

 

Honební výbor

PDF Zápis ze schůze honebního výboru 13. 4. 2015
PDF Zápis ze schůze honebního výboru 8. 9. 2014
PDF Zápis ze schůze honebního výboru 19. 3. 2014
PDF Zápis ze schůze honebního výboru 29. 4. 2013
PDF Zápis ze schůze honebního výboru 8. 3. 2013
PDF Zápis ze schůze honebního výboru 13. 12. 2012
PDF Zápis ze schůze honebního výboru 8. 9. 2011

 

Výsledky hospodaření

PDF Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014
PDF Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013
PDF Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012
PDF Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011
PDF Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010

 

Zprávy o stavu hospodaření

PDF Zpráva o stavu hospodaření za myslivecký rok 2013 - 2014
PDF Zpráva o stavu hospodaření za myslivecký rok 2012 - 2013
PDF Zpráva o stavu hospodaření za myslivecký rok 2011 - 2012