Hlavní strana / Jednotka dobrovolných hasičů / Zásahová činnost 2017

Zásahová činnost 2017

Zásahová činnost od 1.1.2017 do 31.12.2017

ČÍSLO DATUM ČAS UDÁLOST ADRESA STRUČNÝ POPIS počet členů technika
1-2017 4.1.2017 07:32 Požár Jílové, Mírové náměstí 138,(u restauračního zařízení TROPICAL)  požár nádoby na směsný odpad   (plastová popelnice 120 l) 5 CAS 20/3600-M2Z
2-2017 4.1.2017 10:31

Únik ropných produktů

Jílové, ul. Sněžnická 209,(u parčíku, Jílovanky) sanace komunikace (únik většího množství motorového oleje) 5 CAS 20/3600-M2Z
3-2017 5.1.2017 16:58 Technická pomoc Jílové, Martiněves, ul. E. Krásnohorská odstranění (pokácení) vyvraceného stromu,   nad komunikaci, hrozícího pádem  6 CAS 20/3600-M2Z, motorové pily
4-2017 6.1.2017 14:10 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská                   (pod železničním viaduktem) vyproštění nákladního vozidla uvízlého pod železničním viaduktem 5 CAS 20/3600-M2Z, vyprošťovací zařízení
5-2017 9.1.2017 15:30 Technická pomoc Jílové, Martiněves, ul. Nová 183-186 shoz rampouchů a sněhových převisů ze střechy typového bytového domu 7 AZ 30-M1Z,       VEA-1/VW Transportér,

prostředky pro práci ve výškách nad volnou hloubkou

6-2017 10.1.2017 10:53 Technická pomoc Jílové, ul. Kostelní 104 a Mírové náměstí 227 shoz rampouchů a sněhových převisů ze střech objektů základní školy  7 AZ 30-M1Z,         VEA-1/VW Transportér,
7-2017 16.1.2017 12:48 Technická pomoc Jílové, Mírové náměstí 39 a 280, (objekt zámku a MěÚ) shoz rampouchů a sněhových převisů 4

CAS 20/3600-M2Z,

AZ 30-M1Z,

8-2017 17.1.2017 13:41 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská 37 (objekt ve správě města Jílového) shoz rampouchů a sněhových převisů 3 AZ 30-M1Z,
9-2017 1.2.2017 19:29 Technická pomoc Jílové, Modrá 69

vyproštění srny z koryta jílovského potoka

7 DA 8-L1Z
10-2017 13.2.2017 13:26 Technická pomoc Děčín IX-Bynov  (u točny MHD) odstranění překážky z toku jílovského potoka (vozík), (asistence MP Děčín a MP Jílové) 2 CAS 20/3600-M2Z,
11-2017 17.2.2017 9:37 Technická pomoc Jílové, Modrá 23 kácení poškozené (nestabilní) vzrostlé vrby. Dřevina bezprostředně hrozila pádem na garáže a dřevník 5 AZ 30-M1Z, DA 8-L1Z, RŘMP
12-2017 21.2.2017 12:02 Technická pomoc Jílové, ul. Revoluční 72 provedení protipovodňových opatření,  za účelem zabránění zaplavování zahrad a objektů 6 CAS 20/3600-M2Z,
13-2017 22.2.2017 9:27 Technická pomoc Jílové

(pod silničním mostem-esíčko) 

záchrana psa z rozvodněného koryta jílovského potoka 3 CAS 20/3600-M2Z,
14-2017 23.2.2017 11:23 Technická pomoc Jílové, Martiněves, ul. Teplická 51 provedení protipovodňových opatření za účelem zabránění zaplavování zahrady a garáže RD 7 CAS 20/3600-M2Z,
15-2017 26.2.2017 11:16 Technická pomoc Jílové, ul. Sukova (koryto jílovského potoka) sběr uhynulého kura domácího z koryta jílovského potoka (převoz na veterinární stanici) 4 CAS 20/3600-M2Z,
16-2017 1.3.2017 7:52 Technická pomoc Jílové, ul. Lipová 284 akutní otevření bytu panelového domu (4.NP) 5 CAS 20/3600-M2Z,
17-2017 2.3.2017 7:55 Únik ropných produktů Jílové, ul. Teplická 160 sanace komunikace 6 CAS 20/3600-M2Z,
18-2017 10.3.2017 4:42 Technická pomoc Jílové, ul. Lipová a Na Rovině provedení protipovodňových opatření za účelem zabránění zaplavování komunikací 6 CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z
19-2017 10.3.2017 7:39 Technická pomoc  Jílové, ul. Libušina provedení protipovodňových opatření za účelem zabránění zaplavování nemovitostí a komunikací 6 CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z
20-2017 10.3.2017 9:07 Únik ropných produktů Jílové, ul. Teplická 2 únik provozní kapaliny (zdroj úniku nezjištěn) 6 CAS 20/3600-M2Z,
21-2017 16.3.2017 9:50 Únik ropných produktů Jílové, ul. Sněžnická a Teplická sanace komunikací v délce cca 800 m (únik většího množství hydraulického oleje) 4 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
22-2017 23.3.2017 6:47 Technická pomoc Jílové, ul. Teplická 148 (koryto Hornojílovského potoka) vyproštění zdechlé srny z koryta (jezu) potoka 2 DA 8-L1Z
23-2017 29.3.2017 10:01 Únik ropných produktů Jílové, Modrá 42 únik provozní kapaliny- motorové nafty (0,5 x 3m, zdroj úniku nezjištěn) 3
DA 8-L1Z
24-2017 4.4.2017 15:19 Únik ropných produktů Jílové, ul. Teplická v křížení s ul. Sněžnická únik provozní kapaliny (zdroj úniku nezjištěn) (úsek cca 50m, místy v celé šíři jízdního pruhu) 7 DA 8-L1Z,          posypový vozík
25-2017 5.4.2017 8:56 Dopravní nehoda Jílové, ul. Teplická 138 hromadná dopravní nehody (2xOA + dodávkové vozidlo) 3 DA 8-L1Z
26-2017 13.4.2017 18:14 Únik ropných produktů Jílové, Kamenec,           (p.p.č. 1018, k.ú. Modrá u Děčína) sanace komunikace a odstranění  cca 70 kg zeminy s olejem (proražení vany motoru OA) 6 CAS 20/3600-M2Z,
27-2017 26.4.2017 8:47 Ostatní pomoc Jílové, Kamenná, ul. Teplická 6 pomoc složkám IZS (transport pacienta do vozidla ZZS) 4 CAS 20/3600-M2Z,
28-2017 8.5.2017 16:23 Ostatní pomoc Jílové, ul. Javorská (souřadnice N:50,74179, E:14:10777) asistence LZS (transport pacienta do vrtulníku) 7 CAS 20/3600-M2Z,
29-2017 13.5.2017 12:38 Dopravní nehoda Jílové, ul. Teplická (naproti objektu RD č.p.256) dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním (náraz do zdi) 6

CAS 20/3600-M2Z,

RŘMP

30-2017 13.5.2017 20:35 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská 369 záchrana tonoucího telete (vodní přírodní nádrž) 8 CAS 20/3600-M2Z,
31-2017 14.5.2017 22:31 Dopravní nehoda Jílové, Martiněves, ul. Teplická 17 dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním (náraz do oplocení zahrady RD) 6 CAS 20/3600-M2Z,
32-2017 25.5.2017 17:44 Technická pomoc Jílové, ul. Školní 266 akutní otevření bytu (2.NP panelového domu) 6 CAS 20/3600-M2Z,
33-2017 30.5.2017 6:18 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská 50 (Hornojílovský potok pod Elektroinstalou) monitoring výskytu pěny v korytě potoka (odebrání vzorku a následné předání orgánům živ. prostředí) 5 CAS 20/3600-M2Z,
34-2017 31.5.2017 18:19 Technická pomoc Jílové, ul. Jiráskova 84 kotě na túji ve výšce cca 10 m 6 DA 8-L1Z
35-2017 5.6.2017 6:24 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská odchyt volně pohybujících se zvířat (ovcí), ohrožujících osoby a dopravní prostředky ve městě (součinnost složek IZS-žádost o asistenci PČR) 5 CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z
36-2017 5.6.2017 9:10 Technická pomoc Jílové, Modrá 23 akutní otevření bytu (uvnitř paní ve věku 85 let) 2 CAS 20/3600-M2Z,
37-2017 6.6.2017 15:04 Požár Jílové, Martiněves, ul. Teplická (odstavné parkoviště u spol. STIPO) požár kola dodávkového vozidla 4 CAS 20/3600-M2Z,
38-2017 8.6.2017 13:30 Technická pomoc Jílové, ul. Školní 266 akutní otevření bytu (2.NP panelového domu) 4 CAS 20/3600-M2Z,
39-2017 21.6.2017 1:41 Technická pomoc Jílové, ul. Sněžnická 318 akutní otevření bytu (uvnitř bytu dvě nezletilé děti ve věku 4 a 8 let) 6 CAS 20/3600-M2Z,
40-2017 22.6.2017 20:56 Technická pomoc Jílové, Modrá 23 odstranění padlé dřeviny z komunikace 6 CAS 20/3600-M2Z, RŘMP
41-2017 29.6.2017 14:16 Dopravní nehoda Jílové, ul. Teplická (u koupaliště) dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním (náraz do oplocení a stromu u RD) 6 CAS 20/3600-M2Z, rozbrušovací pila
42-2017 29.6.2017 15:02 Dopravní nehoda Jílové, Martiněves, ul. Teplická (u tiskárny STIPO) čelní střet dvou osobních automobilů 6 CAS 20/3600-M2Z,
43-2017 9.7.2017 8:54 Dopravní nehoda Jílové, Martiněves ul. Teplická (u RD č.p. 11) dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním 7 CAS 20/3600-M2Z,
44-2017 13.7.2017 18:21 Únik ropných produktů Jílové, ul. Javorská, Teplická únik provozní kapaliny- oleje (1,5 x 60, zdroj úniku nezjištěn) 6 CAS 20/3600-M2Z,
45-2017 20.7.2017 12:40 Technická pomoc Jílové, ul. Přemyslova 298 (Dům s pečovatelskou službou) likvidace vosího hnízda 5 DA 8-L1Z
46-2017 21.7.2017 10:34 Technická pomoc Jílové, ul. Teplická 6 (koupaliště) likvidace vosího hnízda 4 CAS 20/3600-M2Z,
47-2017 25.7.2017 7:15 Únik ropných produktů Jílové, ul. Spojová 262 únik motorové nafty na pozemní komunikaci (8 x 3 m, zdroj úniku nezjištěn) 4 CAS 20/3600-M2Z,
48-2017 26.7.2017 14:11 Únik ropných produktů Jílové, ul. Spojová, Lipová a Teplická únik motorové nafty na pozemní komunikaci (200m x 5 až 10 cm, zdroj úniku nezjištěn) 6 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
49-2017 26.7.2017 9:21 Technická pomoc Jílové, ul. Lipová 285 akutní otevření bytu  - 1.NP panelového domu (uvnitř dítě 9 let) 3 CAS 20/3600-M2Z,
50-2017 26.7.2017 19:23 Technická pomoc Jílové, Sněžník (pozemní komunikace mezi částí obce Sněžník a obcí Tisá) odstranění stromu padlého přes komunikaci 9

CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,         RŘMP

51-2017 31.7.2017 8:31 Technická pomoc Jílové, ul. Lipová 132 (Chata Mír) odstranění sršního hnízda z areálu dětského tábora 3 CAS 20/3600-M2Z,
52-2017 5.8.2017 13:58 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská 37 akutní otevření bytu  - 1.NP bytového domu (uvnitř muž, léčící se s vysokým tlakem, nereagující na zvonění a bouchání) 4 CAS 20/3600-M2Z,
53-2017 10.8.2017 11:41 Technická pomoc Jílové, ul. Teplická 326 (u restauračního zařízení LIDOVÍ DŮM) odstranění nebezpečné dřeviny 6 AZ 30-M1Z,            DA 8-L1Z, RŘMP
54-2017 11.8.2017 11:31 Únik ropných produktů Jílové, ul. Družstevní 173  únik oleje na pozemní komunikaci    (5 x 2 m, zdroj úniku nezjištěn) 6 CAS 20/3600-M2Z,
55-2017 22.8.2017 01:41 Ostatní pomoc Jílové, ul. E. Krásnohorské 12 pomoc složkám IZS (příprava + transport pacienta do vozidla ZZS) 5 CAS 20/3600-M2Z,
56-2017 26.8.2017 5:44 Dopravní nehoda Jílové, Mírové náměstí (u restauračního zařízení TROPICÁL) dopravní nehoda osobního automobilu (bez zranění) 6 CAS 20/3600-M2Z,
57-2017 30.8.2017 11:16 Technická pomoc Jílové, Kamenec 37 odstranění sršního hnízda 3 DA 8-L1Z
58-2017 1.9.2017 8:49 Únik ropných produktů Jílové, ul. E. Krásnohorské únik velkého hydraulického oje na pozemní komunikaci (technická zavdá na nákladním vozidle) 5 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
59-2017 1.9.2017 9:48 Únik ropných produktů Jílové, ul. E. Zahradní, Rekreační a Vilová únik velkého hydraulického oje na pozemní komunikaci (technická zavdá na nákladním vozidle) 5 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
60-2017 12.9.2017 14:36 Dopravní nehoda Jílové, ul. Teplická (u odbočky do Nábřeží) střet dvou osobních vozidel (náraz do zadní části OA) 4 CAS 20/3600-M2Z,
61-2017 13.9.2017 19:07 Únik ropných produktů Jílové, Martiněves, ul. Teplická (u RD č.p.9) únik motorové nafty na pozemní komunikaci 7 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
62-2017 14.9.2017 9:33 Únik ropných produktů Jílové (v úseku od Děčína až po Modrou) výskyt ropné skvrny na pozemní komunikaci (jízdní pruh do Děčína ve směru na Teplice) 4 CAS 20/3600-M2Z
63-2017 18.9.2017 21:37 Dopravní nehoda Jílové, ul. Teplická (zastávka MHD u DS Smith) dopravní nehoda osobního automobilu (se zraněním) 6 CAS 20/3600-M2Z
64-2017  20.9.2017 10:05 Technická pomoc Jílové, ul. Průběžná 299 (objekt mateřské školy) likvidace vosího hnízda z pláště budovy 3 DA 8-L1Z
65-2017 26.9.2017 7:35 Únik ropných produktů Jílové, ul. Sukova, Teplická a Sněžnická únik motorové nafty na pozemní komunikace 4 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
66-2017 3.10.2017 13:03 Únik ropných produktů Jílové, ul. Sněžnická, Lipová, Přemyslova, Libušina, Revoluční a K.H.Máchy únik motorové nafty na pozemní komunikace 5 CAS 20/3600-M2Z, posypový vozík
67-2017 10.10.2017 8:40 Technická pomoc Jílové, ul. U Nádraží 177 odstranění (pokácení) poškozeného stromu a provedení bezpečnostního ořezu okolních dřevin 3 CAS 20/3600-M2Z, AZ 30-M1Z, RŘMP
68-2017 10.10.2017 14:38 Únik ropných produktů Jílové, ul. Dlouhá 246 únik převodovkového oleje po technické závadě na osobním automobilu 4

DA 8-L1Z, posypový vozík

69-2017 18.10.2017 16:30 Požár Jílové, Martiněves (Děčín-Bynov) požár lesní hrabanky a kořenů stromů 7 CAS 20/3600-M2Z,
70-2017 24.10.2017 9:34 Technická pomoc Jílové, ul. Havlíčkova 26 únik plynu z poškozené plynové přípojky (zděného antoníčku u objektu RD) 3 CAS 20/3600-M2Z,
71-2017 24.10.2017 11:51 Technická pomoc Jílové, ul. V Lesíku

odstranění (pokácení) poškozeného stromu, ohrožujícího osoby pohybující se po pěší stezce 

3 CAS 20/3600-M2Z, VEA-1/VW Transportér, RŘMP
72-2017 27.10.2017 17:27 Technická pomoc Jílové, Sněžník (směr HORIZONT) uvolnění komunikace a odstranění poškozené dřeviny (orkán HERWART) 5 DA 8-L1Z,          RŘMP
73-2017 28.10.2017 5:27 Dopravní nehoda Jílové, Martiněves (u tiskárny STIPO) hromadná dopravní nehoda (2 x osobní automobil a autobus MHD) 6 CAS 20/3600-M2Z,
74-2017 29.10.2017 7:47 Technická pomoc Jílové, obec Sněžník (+ komunikace směr Děčín Maxičky) odstranění popadaných stromu na komunikaci (orkán HERWART) 7 CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,          RŘMP
75-2017 29.10.2017 9:30 Technická pomoc Jílové, Sněžník (úseku mezi Drážďanskou vyhlídkou a rozhlednou) odstranění popadaných stromu na komunikaci (orkán HERWART) 8 CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,          RŘMP
76-2017 29.10.2017 10:31 Technická pomoc Jílové, ul. Zahradní 220 pokácení (odstranění) stromu padlého do el. vedení NN (VO) (orkán HERWART) 8 AZ 30-M1Z,            CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,            RŘMP
77-2017 29.10.2017 13:48 Technická pomoc Jílové, ul. Sněžnická 232 (ul. Lesní) prasklá koruna stromu (vrby) hrozící pádem na komunikaci (orkán HERWART) 8 AZ 30-M1Z,            CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,            RŘMP
78-2017 29.10.2017 15:22 Technická pomoc Jílové, Sněžník (směr Děčín-Maxičky, za odbočkou na Rosenthal) odstranění popadaných stromu na komunikaci (orkán HERWART) 8 AZ 30-M1Z,            CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,            RŘMP
79-2017 29.10.2017 15:44 Technická pomoc Jílové, Sněžník 22 pokácení stromu padlého do elektrické přípojky u RD a dále odstranění podlého stromu z příjezdové komunikace (orkán HERWART) 8 AZ 30-M1Z,            CAS 20/3600-M2Z, DA 8-L1Z,            RŘMP
80-2017 29.10.2017 16:37 Technická pomoc Jílové, ul. Nedokončena 241 pokácení (odstranění) stromu padlého do el. vedení NN (orkán HERWART) 8 CAS 20/3600-M2Z, AZ 30-M1Z, DA 8-L1Z, RŘMP, elektrocentrála
81-2017 29.10.2017 17:34 Technická pomoc Jílové, ul. Zahradní 69 pokácení (odstranění) stromu padlého do el. vedení NN (orkán HERWART) 8 CAS 20/3600-M2Z, AZ 30-M1Z, DA 8-L1Z, RŘMP, elektrocentrála
82-2017 29.10.2017 18:30 Technická pomoc Jílové, Modrá 139 (Čermná) poškozená dřeviny hrozící pádem na rodinný dům (orkán HERWART)  6 CAS 20/3600-M2Z,   AZ 30-M1Z, DA 8-L1Z, RŘMP, elektrocentrála
83-2017 30.10.2017 11:26 Technická pomoc Sněžník 26 monitoring poškozené dřeviny a el. vedení VO (odstraňování následků orkánu HERWART) 5 CAS 20/3600-M2Z,   AZ 30-M1Z,
84-2017 31.10.2017 10:11 Technická pomoc Jílové, ul. Javorská 42 vývrat (pád) dřeviny do el. vzdušného vedení NN (odstraňování následků orkánu HERWART) 3 CAS 20/3600-M2Z, AZ 30-M1Z,        RŘMP
85-2017 31.10.2017 11:20 Technická pomoc Jílové, Sněžník 53 vývrat (pád) dřeviny na obytný dům (odstraňování následků orkánu HERWART) 5 CAS 20/3600-M2Z, AZ 30-M1Z,        RŘMP
86-2017 1.11.2017 11:47 Technická pomoc Jílové, Sněžník č.p. 26 a 70 kácení nebezpečných (poškozených) dřevin (odstraňování následků orkánu HERWART) 6 CAS 20/3600-M2Z, AZ 30-M1Z,    RŘMP, elektrocentrála
87-2017 2.11.2017 9:18 Technická pomoc Jílové, Modrá 139 (Čermná) zabezpečení strženého el. vzdušného vedení  NN (spolupráce složek IZS - PČR, MP) 3 CAS 20/3600-M2Z, RŘMP
88-2017 4.11.2017 14:17 Dopravní nehoda Jílové, ul. Sněžnická 103 dopravní nehoda osobního automobilu (bez zranění) 4 CAS 20/3600-M2Z,
89-2017 8.11.2017 11:37 Technická pomoc Jílové, ul. Libušina spolupráce se složkami IZS (oplach krve) 3 DA 8-L1Z,
90-2017 1.12.2017 18:34 Dopravní nehoda Jílové, ul. Lipová, Oblouková dopravní nehoda  2 x osobní automobil (bez zraněním) 5 DA 8-L1Z,
91-2017 8.12.2017 17:34 Únik ropných produktů Jílové, ul. V Zeleni 317 únik servo-oleje z poškozeného osobního automobilu 6 DA 8-L1Z,