Hlavní strana / Jednotka dobrovolných hasičů / Statistika zásahů 2002-18

Statistika zásahů 2002-18

Statistika sledování událostí JSDHO Jílové - Modrá  od 1.1.2013  do 30.10.2019

UDÁLOST (typ zásahu) rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
Požár 11 14 16 12  3 30 12
Dopravní nehoda 5 4 12  9 12 6 7
Únik nebezpečné chem. látky 10 16 15 16 19 17 5
Technická (ostatní) pomoc 35 25 40 34 57 51 53
Planý poplach 5 3 3  2  0 1 3
Celkový počet zásahu  66 62 86 73 91 105 80

 

Statistika sledování událostí JSDHO Jílové - Modrá  od 1.1.2002  do 30.10.2019

UDÁLOST (typ zásahu) rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
Požár 3 24 7 12 14 17 8 16 16 20 15
Dopravní nehoda 0 0 0 4 0 2 4 7 15 9 7
Živelná pohroma 6 1 5 3 6 0 2 16 0 0 0
Únik nebezpečné chem. látky 0 0 4 9 4 2 4 8 6 6 9
Technická (ostatní) pomoc 0 0 8 4 2 8 14 22 51 25 22
Planý poplach 4 0 2 4 0 1 4 3 2 1 3
Celkový počet zásahu  13 25 26 36 26 30 36 72 90 60 56

 

Měsíc rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
Leden 0 2 2 0 1 3 3 1 5 7 7 14 3 7 2 8 11 12
Únor 0 1 4 2 5 2 0 5 8 2 8 1 5 6 5 7 6  0
Březen 5 3 0 3 3 4 3 3 4 13 6 6 5 5 0 8 7 23
Duben 0 4 1 5 4 5 1 6 5 7 5 2 3 6 5 4 5 3
Květen 0 1 0 2 2 4 3 3 5 2 4 3 4 9 8 7 6 9
Červen 1 4 1 2 2 0 3 7 13 4 2 16 5 3 10 8 6 9
Červenec 1 3 4 5 3 4 2 15 7 4 7 4 9 13 8 9 12 6
Srpen 4 4 5 4 0 2 9 9 21 2 5 3 5 11 6 6 18 5
Září 0 2 3 5 5 2 4 6 9 4 2 5 10 10 7 8 11 8
Říjen 1 0 1 2 2 0 2 8 4 4 1 5 8 6 4 20 11 5
Listopad 1 0 5 3 0 2 3 5 1 5 2 4 1 5 6 4 4  
Prosinec 0 1 0 3 0 2 3 4 8 6 6 3 4 5 12 2 8  
Celkem 13 25 26 36 26 30 36 72 90 60 55 66 62  86 73 91 105 80

Statistický přehled ostatní činnosti jednotky SDH Jílové Modrá od roku 2014 do 2019

Typ činnosti
rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
Technická pomoc 73 69 65 59(61) 50 47
Ostatní pomoc 6 1  0 10 0  
Celkový počet
79 70 65

69(71)

50 47

Přehled účasti jednotlivých členů v roce 2019

 

 - aktuální počet událostí  = 80

 - aktuální počet ostatních činností pro zřizovatele (občany) = 47

Jméno člena zásahová činnost
ostatní činnost výcvik
školení
Mošner Pavel  64  31  8 9
Ehl Milan  27  13  4 4
Hendl Jiří  47  14  12 13
Mošner Dominik 33  2  7 6
Lysák Milan  30  5  9 9
Ondroušek Jan  59 36  11 11
Pekár Patrik  50 14 6 6
Hrdlička Jan 11 3  4 3
Hrdlička Daniel  8  1 2 1
Mysliveček Tomáš  6  0 3 2
Šanovec Alois  2  0 2 2
Koudelka Tomáš  0 0  1 1
Svejkovský Tomáš 14  3  4  4
Šolc Jan 3  2    

 v Jílovém, 30.10.2019, aktualizoval: Ondroušek Jan