Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Historie SDH

 

Trocha historie

Schůze byla zahájena předčítáním stanov
na základě výnosu císařského královského místodržitelství v Praze
ze dne 18. ledna 1879 pod číslem 1381.

V obci EULAU (Jílové), jako třetí největší v okrese Děčín, byl založen Dobrovolný hasičský spolek dne 9. února 1879, na ustavující schůzi byla účast 107 mužů. Velitelem byl zvolen Anton Hiebsch, který následně složil slib do rukou starosty obce za všechny hasiče, konat v duchu hesla jimi zvolené


„Jeden za všechny a všichni za jednoho!“


Obdobně byl založen Dobrovolný hasičský spolek v obci RIEGERSDORF(Modrá),
DNE 30. ČERVNA 1879.Od počátku šlo tedy o dva samostatné hasičské spolky- až po roce 1980 připojením obce Modrá k městu Jílové, došlo ke sloučení. Dne 18. ledna 1880 byl založen Děčínský okresní svaz hasičů. K němu se oba spolky hlásily – dne 7. 9. 1884 byl jeho sraz v Jílovém. V roce 1897 měla členská základna 191 členů, v r. 1903 již 225 členů. V roce 1904 - 25 Let hasičů Jílové – Pomoc v 90 případech, z toho 38 požárů ve vlastní obci, 50 požáru ve vyhodnocených obcích a 2 lesní požáry. V roce 1909, dne 18. 7. byly oslavy 30. výročí spolku, zároveň 28. spolkový den Děčínského Okresního svazu hasičů v Jílovém.


Léta 1914 – 1918 spolkový život ustal, bolestné bylo loučení s padlými kamarády ve válce. V roce 1925, dne 1. 10. předán do užívání vodovod v Jílovém pro hasiče sloužilo 68 hydrantů. V roce 1927 – 1928 se opakovali velké povodně na Jílovském potoce. V roce 1929 byl dán do užívání vodovod v obci Modrá, který měl nemalý význam pro hasiče. V roce 1931 byla postavená v Modré nynější hasičská zbrojnice, na tehdejší podmínky předpisově vybavená, v roce 1984 opravena. V roce 1945 podle dochovaných pramenů, zakládajícími členy obnoveného sboru v Modré byli : Adam František, Holeček Alois, Inemann František, Josefus Václav, Krátký Jiří, Křikava Václav, Křikanová Marie, Musil Václav, Pecina Eduard, Pechar Antonín , Pechar Jaroslav, Salzmánek Josef, Šlechta Jaroslav, Švacberg Bedřich, Vaněk František, Vildová Anna.


V roce 1976 lesní požár Maxičky. V roce 1979 velká povodeň na Jílovském potoce, 30. 8. 1981 ve 23. 00 hod. požár Plastimatu Modrá, 1. 7. 1987 velká povodeň na Jílovském potoce, 2002 pomoc v Děčíně při povodni století, 2006 opět pomoc v Děčíně a při , lesním požáru v Jetřichovicích, hasiči vždy obětavě pomohli a zato vše jim byla dána celá řada ocenění.


V současnosti je Sbor dobrovolných hasičů Jílové – Modrá hodnocen mezi hasiči OSH Děčín na předních místech. Nemalou zásluhu má na tom dobrá práce s mládeží, mladí hasiči se při soutěžích umísťují na předních místech v rámci OSH Děčín. Kladem je, že 90% z nich dnes tvoří zásahovou jednotku v počtu 16 členů. V roce 2006 bylo 26 výjezdů – z toho 14 požárů, 6 živelných pohrom, 4 úniky nebezpečných látek, 2 technické havárie. Navíc 3 taktická cvičení, účast na hasičských soutěžích. SDH Jílové – Modrá : Celkem 71 členů - 16 výjezdová jednotka, 13 aktivních členů, 10 přispívajících, 32 Mladých hasičů.

Zpracoval: Karel Potužník