Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 2011-03-07

Sčítání lidu, domů a bytů - volební obvody a komisaři [ZIP, 300 kB]

 

Rozhodným okamžikem je půlnoc z 25. na 26. března 2011.  Od 26. února 2011 do 06. března 2011 budou sčítací komisaři roznášet domácnostem do schránek informační leták a zároveň lístek s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinesou sčítací formuláře. Od 7. března 2011 sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan obdrží zelený „SČÍTACÍ LIST OSOBY“, majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý „ BYTOVÝ LIST“ a majitelé či správci domů ještě oranžový „DOMOVNÍ LIST“.

Od 26. března do 14. dubna 2011 dojde k odevzdávání vyplněných sčítacích formulářů. Toto je letos možno provést třemi způsoby:

° Předáním sčítacímu komisaři

° Přes internet

° Odesláním poštou v obálce nebo odevzdáním na kterékoliv poště

Sčítací komisař se musí prokázat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který musí při každé návštěvě předložit společně s občanským průkazem. Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat sčítací formuláře, ale také pomoci každému, kdo si nebude s vyplněním formuláře vědět rady.

Když budete potřebovat pomoc:

- Telefon        800 87 97 02 (bezplatná informační linka)

- e-mail          info@scitani.cz

- web              www.scitani.cz

- komisař

Další informace ohledně sčítacích obvodů, komisařů a kontaktů na pracoviště ČSÚ a dodavatele služeb budou postupně zveřejňovány na úřední desce Městského úřadu Jílové.          

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, v platném znění

 

Fyzické i právnické osoby jsou dle ust. § 7 zákona o sčítání lidu, domů a bytů povinni na vyzvání sčítacího komisaře prokázat svou totožnost, poskytnout zjišťované údaje a odevzdat vyplněné sčítací formuláře.

Kdy:

26. února 2011 - Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, bezplatná linka 800 87 97 02 každý

                            den od 8,00 do 22,00 hod.

                            Sčítací komisaři začnou roznášet do schránek informační letáky a lístky s návrhem

                            termínu, kdy přinesou sčítací formuláře

 

07. března 2011 – Sčítací komisaři začnou navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.

                              Roznáška formulářů končí 25. března 2011

 

Půlnoc z 25. na 26. března 2011 je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamžik.

 

26. března 2011 – V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné formuláře.

                              Existují tři základní cesty:

                              °  Internet

                            °   Předání sčítacímu komisaři

                            °   Odesláním poštou v obálce nebo odevzdáním na kterékoliv poště.

 

14. dubna 2011 -  Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat vyplněné formuláře

20. dubna 2011 – Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02    

 

Sčítací obvody:

Seznam obvodů včetně jejich vymezení bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Jílové

 

Sčítací komisař:

- Musí se prokázat speciálním průkazem, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti

  společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým

  logem České pošty

- Jméno, příjmení a číslo průkazu sčítacích komisařů a telefonní spojení na tyto komisaře bude 

  zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Jílové

Sčítací formuláře:

- Zelený     = SČÍTACÍ LIST OSOBY  -  každý člověk v domácnosti obdrží svůj vlastní

- Žlutý        = BYTOVÝ LIST  -  obdrží majitelé a uživatelé bytu (každá domácnost obdrží jeden)

- Oranžový = DOMOVNÍ LIST  - obdrží majitelé nebo správci domu     

 

Informace a pomoc:

- Telefon  -  800 87 97 02 (bezplatná info linka, denně od 8-22 hod. od 26.února do 20.dubna 2011)

- e-mail    -  info@scitani.cz

- web         -  www.scitani.cz

- komisař       

 

Seznam adres a kontaktních údajů pracovišť Českého statistického úřadu a dodavatele služeb bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Jílové.