Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Zastupitelstvo

 

Mgr. Libor Buchta (SNK - Občané Jílového)
Jiří Frejvald (KSČM)
Ing. Zdeněk Frkal (PRO Sport a Zdraví)
Ing. Olga Hrebičková (ČSSD)
Ing. Jiří Kalous (SNK - JISTOTA Otevřenosti)
Miroslav Kalvas (SNK - Občané Jílového)
Monika Loskotová (SNK - Občané Jílového)
Bc. Lubomír Michalec
(ČSSD)
Lubomír Michalec
(ČSSD)
Pavel Mošner (SNK - Občané Jílového)
Jiří Peterka (SNK - JISTOTA Otevřenosti)
Jiří Pokorný (SNK - Občané Jílového)
Mgr. Zdeňka Rosendorfová (SNK - ED)
Kamila Sovadinová (SNK - JISTOTA Otevřenosti)
Ing. Kateřina Sýkorová (PRO Sport a Zdraví)
Ing. Kamil Šembera (KDU - ČSL)
Mgr. Ivana Špačková (SNK - ED)
Bc. Milan Tejmer (SNK - Občané Jílového)
Lucie Valterová Hanzlová (SNK - Občané Jílového)
Ing. Josef Váňo (KSČM)
Mgr. Václav Zibner (SNK - ED)

 

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
SNK - ED - Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva města, jejich počet na volební období stanoví zastupitelstvo nejpozději 85 dní před dnem voleb. V případě našeho města je zastupitelstvo jednadvacetičlenné.

Do pravomoci zastupitelstva patří především:

- schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,
- schvalovat územní a regulační plán a jeho vyhlašování,
- zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky, schvalovat jejich zakladatelské listiny,
- vydávat obecně závazné vyhlášky,
- volit starostu, místostarostu a další členy rady města,
- zřizovat a rušit městskou policii,
- zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy,
- rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi,
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
- rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání dle zvláštních zákonů,
- uzavírat smlouvy o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky.

Zastupitelstvo je schopno rozhodovat za podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
K tomu, aby se přijalo platné usnesení, je zapotřebí dosáhnout nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Předchozí volební období

 

Termíny jednání Rady města Jílového (RMJ) a zasedání Zastupitelstva města Jílového (ZMJ)
v roce 2017

 

Pořadí Termíny schůzí RMJ Pořadí Termíny zasedání ZMJ
22. 18. 01. 15. 28. 02.
23. 22. 03. 16. 11. 04.
24. 10. 05. 17. 27. 06.