Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Zastupitelstvo

 

Mgr. Libor Buchta (SNK - Občané Jílového)
Jiří Frejvald (KSČM)
Ing. Zdeněk Frkal (PRO Sport a Zdraví)
Ing. Olga Hrebičková (ČSSD)
Ing. Jiří Kalous (SNK - JISTOTA Otevřenosti)
Miroslav Kalvas (SNK - Občané Jílového)
Monika Loskotová (SNK - Občané Jílového)
Bc. Lubomír Michalec
(ČSSD)
Lubomír Michalec
(ČSSD)
Pavel Mošner (SNK - Občané Jílového)
Jiří Peterka (SNK - JISTOTA Otevřenosti)
Jiří Pokorný (SNK - Občané Jílového)
Mgr. Zdeňka Rosendorfová (SNK - ED)
Kamila Sovadinová (SNK - JISTOTA Otevřenosti)
Ing. Kateřina Sýkorová (PRO Sport a Zdraví)
Ing. Kamil Šembera (KDU - ČSL)
Mgr. Ivana Špačková (SNK - ED)
Bc. Milan Tejmer (SNK - Občané Jílového)
Lucie Valterová Hanzlová (SNK - Občané Jílového)
Ing. Josef Váňo (KSČM)
Mgr. Václav Zibner (SNK - ED)

 

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
SNK - ED - Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva města, jejich počet na volební období stanoví zastupitelstvo nejpozději 85 dní před dnem voleb. V případě našeho města je zastupitelstvo jednadvacetičlenné.

Do pravomoci zastupitelstva patří především:

- schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,
- schvalovat územní a regulační plán a jeho vyhlašování,
- zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky, schvalovat jejich zakladatelské listiny,
- vydávat obecně závazné vyhlášky,
- volit starostu, místostarostu a další členy rady města,
- zřizovat a rušit městskou policii,
- zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy,
- rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi,
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
- rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání dle zvláštních zákonů,
- uzavírat smlouvy o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky.

Zastupitelstvo je schopno rozhodovat za podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
K tomu, aby se přijalo platné usnesení, je zapotřebí dosáhnout nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Předchozí volební období

 

Termíny jednání Rady města Jílového (RMJ) a zasedání Zastupitelstva města Jílového (ZMJ)
  

RMJ ZMJ
2018
36. 17.01  21.  06.02
37. 14.03  22.  10.04
38. 29.01  23.

 12.06

39. 28.02  24.  11.09.
40. 14.03.    
41. 23.05    
42. 11.07.    
43. 13.08    
44. 26.09