Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Sportovní areál

Sportovní a rekreační areál
První studie sportovního a rekreačního areálu v Martiněvsi, podél ulice Nová, naproti lokalitě připravované výstavby rodinných domů „RD Kamenná“ (viz stejnojmenný odkaz), jsme představili již v roce 2004. Další osud tohoto projektu byl tehdy plně závislý na vydání 1. změny územního plánu našeho města, která by pro danou oblast vymezila příslušné využití. Uvedená 1. změna územního plánu byla vydána Zastupitelstvem města Jílového v květnu 2008. Pokud se podíváte na odkaz  Město Jílové – Územní plán - 1. změna územního plánu sídelního útvaru Jílové – Hlavní výkres, naleznete sportovní a rekreační areál v tabulce i na výkresu pod č. 29.

Na základě vydání 1. změny územního plánu byla zpracována kompletní projektová dokumentace areálu, autorem je Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Praha, pod vedením Ing. arch. Tomáše Šantavého. V dokumentaci jsou zohledněny i připomínky z řad veřejnosti, které jsme získali na základě vystavení upravených studií areálu na podzim minulého roku. Zpracování uvedené projektové dokumentace si dosud vyžádalo celkové náklady ve výši cca 550.000 Kč. V současnosti probíhá územní řízení k tomuto projektu.
Předpokládáme, že by se v dohledné době mohly zahájit práce na úpravě terénu budoucího areálu, na vytýčení a vytvoření cest a pěšin, jednotlivých ploch pro různé sporty a další funkce. Tyto práce by měly probíhat v koordinaci s postupem výstavby inženýrských sítí v rámci projektu „RD Kamenná“.
 

Výkresy ke stažení