Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

Usnesením Rady města Jílové na své 49. schůzi dne 3.9.2014 je společnost RD Kamenná zrušena.
V současné době prochází likvidací společnosti, kterou byl jmenován pan Ing. Tomáš Pachman, insolvenční správce – viz. usnesení č. 1824/2014/R.

Usnesení č. 1824/2014/R (bod č. 3)
Rada města Jílového

A) jako výkonný orgán Města Jílového, příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zrušuje společnost RD Kamenná spol. s.r.o., IČ: 27275744, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805, likvidací a nařizuje likvidaci společnosti.

B) jako výkonný orgán Města Jílového, příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje Likvidátorem společnosti RD Kamenná IČ: 27275744, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805, pana Ing. Tomáše Pachmana, Ctiborova 3091, Kladno 27201, vedeného v Rejstříku insolvenčních správců, navrženého advokátkou JUDr. Ivanou Seifertovou, Legerova 1820/39, Praha 2, Nové Město IČ: 66221005.

C) pověřuje starostu města, pana Miroslava Kalvase uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb likvidátora obchodní společnosti RD Kamenná spol. s.r.o., IČ: 27275744, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805, mezi Městem Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČ: 261408, a JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou, se sídlem Legerova 1820/39, Praha 2, Nové Město, IČ: 66221005.

 

17. 10. 2012 - Aktualizace o koupené pozemky

Po kliknutí na obrázek níže se otevře jeho větší verze.

Parcely

Budete-li mít zájem o další informace, rezervaci pozemku, kontaktujte nás na tel. č. 603848945, 603848944, e-mail: kase-luksch@phonix.cz, nebo v sekretariátu starosty Jílového. Domluvíme si s Vámi individuální schůzku.

Ing. Petr Kaše-Luksch
jednatel společnosti
BOHEMIA PHŐNIX, spol. s r.o., Ústí nad Labem

 

Zimní akce - 850,- Kč/m2 na všechna pásma!

 

16. 10. 2012 - Zápis z jednání dozorčí rady 28. 6. 2012

Zápis z jednání dozorčí rady

 

1. 9. 2009 - Reference na stavební projekt RD Kamenná

 

Reference na stavební projekt RD Kamenná od klientky [PDF]

 

12. 5. 2009 - RD Kamenná - s jarem dokončujeme inženýrské sítě

Dlouhá zima a rozbahněný terén nás trochu zpozdil v našich plánech, které jsme v zimě připravovali, ale nyní díky příjemnému letnímu počasí vše doháníme.
Kiosky na parcelách rostou jako houby po dešti, technika modeluje terén pro komunikace, připravujeme nezbytné podklady a listiny pro kolaudaci kanalizace, vody a plynu. Jakmile budou hotové komunikace, nastoupí firma k položení rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a internetu. Přibývá nám i zájemců o parcely. Těsně před podpisem kupní smlouvy na parcely máme připraveny čtyři budoucí vlastníky a další si vyjednávají úvěry.
Bohužel právě vyřizování úvěrů a hypoték je v celém projektu nejslabší článek. Bankovní ústavy i stavební spořitelny požadují mnohdy nesmyslné doklady, vše se vyřizuje zdlouhavě a nejvíce nás mrzí, že každý zájemce má doložit mnohdy jiné podklady pro úvěr a to i když žádá u stejného finančního ústavu.
Pokud máme dobré informace, probíhají již projekční práce na několika domech, jejichž stavba by mohla začít již koncem léta 2009. Všem stavebníkům se snažíme maximálně pomoci a vybavit je vším potřebným tak, aby stavba jejich nového domova probíhala podle jejich představ a přání.
Věříme, že i úspěšné zajištění dotace projektu „Revitalizace a regenerace centra města Jílové“ ve výši 67,5 milionu Kč, na kterém se také podílí naše společnost, přinese užitek nejen občanům Jílové, ale také i novým obyvatelům, kteří se do Jílové přistěhují v rámci projektu „Rodinné domy Kamenná“


Ing. Petr Kaše-Luksch,
jednatel společnosti
BOHEMIA PHŐNIX, spol.s r.o.

 

11. 3. 2009 - Informace o projektu „Rodinné domy Kamenná“

Blíží se jaro a jakmile počasí a terén dovolí, zahájíme na staveništi projektu „Rodinné domy Kamenná“ finální práce na dokončení inženýrských sítí a komunikací.
Dne 20.ledna 2009 schválil Katastrální úřad v Děčíně nově zpracovaný Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 727,410-26/2008, který určuje konečné umístění i plochu jednotlivých parcel a komunikací. Směnnou smlouvou uzavřenou mezi Městem Jílové a RD Kamenná spol.s r.o., zapsanou katastrálním úřadem dne 25.února 2009, jsme narovnali veškeré přesahy parcel do komunikací a komunikací do parcel tak, aby byly zřejmé hranice parcel pro vytýčení a pro umístění kiosků (antoníčků) pro plyn a elektro včetně hranic komunikací, ve kterých jsou položeny inženýrské sítě.

Po upřesnění celkových nákladů projektu jsme upravili prodejní ceny za m² parcely takto:

(číslováno dle orientačního plánku umístěného níže)

     původní cena konečná prodejní cena
I.pásmo parcely č. 1 až 20 1.100,-Kč/ m² 1.050,-Kč/ m²
II.pásmo parcely č. 21 až 35  1.050,-Kč/ m²  990,-Kč/ m²
III.pásmo parcely č. 36 až 56  950,-Kč/ m² 900,-Kč/ m²

 
 ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují cenu parcely a inženýrských sítí, (tj.splašková kanalizace, voda, plyn, elektro, telefon a internet).

Dnem 1.března 2009 jsme zahájili prodej rezervovaných parcel a první vlastníci parcel zapsaní v katastru nemovitostí jsou na plánku vyznačeni červeně. Zahájení stavby nových domů předpokládáme na sklonku léta 2009.
Těší nás, že i přes prvotní nedůvěru a kostrbatý začátek projektu, se nám jen v tomto týdnu přihlásili další tři zájemci o bydlení v Jílovém.


Ing. Petr Kaše-Luksch,
jednatel společnosti
BOHEMIA PHŐNIX, spol.s r.o.

 

 

25. 11. 2008 - Informace o dokončování inženýrských sítí projektu „Rodinné domy Kamenná“

Počasí nám dosud přálo a práce na zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kamenná významně pokročily. Děšťová i splašková kanalizace a rozvody vody včetně odboček na jednotlivé parcely jsou 100% dokončeny na celém území. Byly úspěšně provedeny kamerové kontroly kanalizace a tlakové zkoušky vodovodního řádu.
Na 2/3 všech parcel jsou položeny rozvody plynu včetně odboček na jednotlivé parcely zakončené kioskem pro umístění plynoměru. Plynové rozvody byly také úspěšně předány na základě tlakové zkoušky. Zbývající 1/3 plynových rozvodů pro parcely podél Nové ulice bude realizována až po umístění obytného domu a řadových domů.
Po dohodě s geodety byly zahájeny práce na novém geometrickém plánu, který by měl být dokončen do vánočních svátků a předán na katastrální úřad. Tento nový geometrický plán již bude obsahovat veškeré změny proti původnímu projektu včetně skutečného vymezení parcel, komunikací a umístění všech rozvodů sítí. Plníme tak podmínku pro převod parcel na nové vlastníky stavebníky, aby mohla být parcela poskytnuta do zástavy pro hypotéku nebo úvěr . Před uzavřením smluv k jednotlivým parcelám budou tyto parcely vytýčeny (vykolíkovány), aby každý z kupujících přesně znal polohu a velikost své parcely. Zároveň již probíhají přípravy na kolaudaci sítí, abychom tak umožnili stavebníkům požádat Stavební úřad v Jílovém o povolení stavby domů a na jaře již zahájit stavební práce.

Na staveništi se nyní bude pohybovat buldozer , který provede terénní úpravy celé plochy a zahájí práce na přístupových komunikacích k jednotlivým parcelám tak, aby v okamžiku kdy zmizí bláto, jsme mohli komunikace dokončit do finální podoby bez svrchního krytu, který by zničila technika, která bude nasazena na stavbu domů.

Ing. Petr Kaše-Luksch

 

1. 10. 2008 - Výhodná nabídka poskytnutí hypotečního úvěru

Česká spořitelna, a.s.


odkaz na banneru

 

PDF Leták [PDF, 346 kB]
PDF Leták - ideální hypotéka [PDF, 208 kB]
PDF Seznam podkladů k posouzení hypotečního úvěru [PDF, 195 kB]
PDF Žádost o hypoteční úvěr [PDF, 423 kB]
PDF Potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu zaměstnance [PDF, 192 kB]
PDF Souhlas ke zpracování osobních údajů [PDF, 304 kB]

 

Československá obchodní banka, a. s.

Akční nabídka ČSOB pro klienty:
- zpracování ocenění nemovitosti zdarma
- až 100% sleva za zpracování hypotečního úvěru
- zvýhodněné úrokové sazby snížené až o 0,35%
- zvýhodněné uzavření pojištění domácnosti, životní pojištění včetně pojištění schopnosti splácet finanční závazek
- až 20% z celkové hypotéky můžete využít na cokoli za stejnou úrokovou sazbu hypotéky(tuto část hypotéky můžete splatit předčasně kdykoli)

Podrobnější informace získáte u:
Pobočka ČSOB, Zbrojnická 1848/97, Děčín
Jaromír Pospíšil – tel.: 412 709 729, 737 201 309, e-mail: jpospisil@csob.cz
Zděnka Stuchlíková – tel.: 412 709 721, e-mail: zstuchlikova@csob.cz

Pobočka ČSOB, Mírové nám. 69/20, Ústí nad Labem
Miroslav Löw – tel.: 475 231 215, 603 800 090, e-mail: milow@csob.cz
Jana Lokšanová – tel.: 475 231 276, 737 201 627 e-mail: jloksanova@csob.cz

Pobočka ČSOB, Řetězová 195/2, Děčín
Kateřina Kadlecová – tel.: 412 704 624, 603 800 145, e-mail: kkadlecova@csob.cz
Jana Hejnová – tel.: 412 704 615, 603 800 859, e-mail: jhejnova@csob.cz

PDF Leták [PDF, 118 kB]

http://www.csob.cz/cz/Lide/Bydleni/Developerske-projekty/Ustecky-kraj/Stranky/Projekt-Rodinne-domy-Kamenna.aspx

 

 

6. 8. 2008 - Informace o postupu zasíťování území

Vážení zájemci

o bydlení v rámci projektu „Rodinné domy Kamenná“ v Jílovém u Děčína, předkládáme Vám informaci o postupu prací při zasíťování území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Martiněves – Kamenná.

Přes počáteční zpoždění při pokládce dešťové a splaškové kanalizace I. páteřní větve mezi ulicemi Lipová a Nerudova jsme splnili naplánovaný termín dokončení této části odkanalizování parcel a komunikací. Zpoždění bylo zaviněno nutností přeložit sloup telefonního vedení, který zde, dle vyjádření správce sítě, nikdy nebyl, dále jsme řešili další překvapení v podobě odkanalizování stávajících rodinných domů v Nerudově ulici a nakonec jsme v hloubce 2 – 5 metrů narazili na mnohatunové balvany, které se však na povrchu ihned staly předmětem velkého zájmu obyvatelů Jílového. Přes všechny těžkosti a překvapení jsme dokončili práce na I. větvi kanalizace do konce července 2008. Předpokládáme, že do konce srpna dokončíme II. větev kanalizace a zároveň již probíhají práce na rozvodech vody, bude následovat plyn a elektrické vedení. Pokud se výrazně nepokazí počasí, měli bychom zvládnout položení všech sítí do konce září 2008.

Postup prací je možné kontrolovat podle nad terénem vyčnívajících oranžových trubek splaškové kanalizace, na které budou napojeny jednotlivé domy.

Po úspěšných jednáních s bankami, které zařadili tento projekt mezi své developerské projekty, bude financování koupě parcely a výstavba domu řešena za příznivějších podmínek a řadu kroků pro Vás předjednáme. Na základě dotazů zájemců o parcely budeme jednat i se stavebními spořitelnami.

V případě, že zvolíte variantu výstavby domu s naší pomocí, jsme již připraveni Vám zpracovat individuální nabídku v různých variantách spolupráce, kterou Vám předáme na CD. Pro ilustraci uvádím možnosti spolupráce od zajištění pouze podkladů pro stavební řízení až po výběr domu, zpracování cenové nabídky, výstavby základové desky, stavby domu – rozšířená hrubá stavba, stavby domu na klíč. Pokud se rozhodnete stavět dům vlastními silami, odkoupíte od nás pouze zainvestovanou parcelu a vše ostatní je na Vás.


S přáním vydařené dovolené a příjemného léta

V Jílovém, dne 6. srpna 2008

Ing. Petr Kaše-Luksch, jednatel společnosti

Parcely Parcely

Parcely Parcely

 

 

26. 2. 2008 - Prohlášení zájemce o koupi stavební parcely v rámci projektu "Výstavba rodinných domů Kamenná:

DOC Prohlášení zájemce o koupi stavební parcely [DOC, 279 kB]

PDF Prohlášení zájemce o koupi stavební parcely [PDF, 245 kB]

 

25. 2. 2008 - Stavební povolení RD KAMENNÁ spol. s r.o. – projekt „Rodinné domy Kamenná“ :

Stavební povolení „RD Kamenná, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovodní síť“, vydané pod č.j. OŽP/68126/06/1221/2006/Jak – podána žádost o prodloužení platnosti do 31.12. 2010.

Stavební povolení pro „HTÚ, demolice, opěrná zeď, plynovod, přípojky plynu a pilířky a veřejné osvětlení, vydané pod č.j. STÚ – 4/4/2006/Vy - podána žádost o prodloužení platnosti do 31.12. 2010.

Stavební povolení „Komunikace a dopravní značení“vydané pod č.j. SSTÚ – 69/2/2006/Kou - podána žádost o prodloužení platnosti 31.12. 2010.

 

25. 2. 2008 - Reklamní spot v rádiu

Zde si můžete poslechnout náš nový reklamní spot.

RD Kamenná - spot rádio [MP3, 817 kB]

 

23. 2. 2008 - Rodinné domy Kamenná pokračují - článek z Jílovské SOVy (02/2008)

Zastupitelstvo města Jílového na svém předposledním zasedání v roce 2007 schválilo pokračování projektu „Rodinné domy Kamenná“ (dále jen Projektu) společnosti RD Kamenná, spol.s r.o., Jílové. Udělali jsme tím tlustou čáru za minulostí, která nás stála mnoho zbytečné práce, času, energie i finančních prostředků a Projekt v očích veřejnosti poškodila.

V současné době již bez ohlížení zpět míříme k jedinému cíli a ten pro nás znamená zahájit stavební práce na vybudování inženýrských sítí pro I. etapu na jaře 2008.

Upravili jsme Projekt tak, aby nabízel více možností řešení individuálních požadavků zájemců o bydlení v této lokalitě. Změnili jsme počet parcel z původně plánovaných 114 na 60 parcel. Tato změna umožňuje určitou volbu velikosti a tvaru parcely, různou úroveň a stupeň spolupráce při výstavbě domu včetně stavby svépomocí podle vlastní dokumentace. Samozřejmostí je naše pomoc při zajištění fi nancování koupě parcely a výstavby domu. Další změnou Projektu je vytvoření tzv. „Obytné zóny“, která zajišťuje větší bezpečnost pohybu chodců a především dětí, omezuje rychlost a průjezd motorových vozidel bude veden jednosměrnými komunikacemi. Změna vedení komunikací po vrstevnici nám umožnila zajistit příjezd na parcely od severu a respektovat ideální umístění domu, tj. obývací pokoj na jih, kuchyň na východ a volnou zahradu směřovat na jihozápad pro celodenní využití. Jednoznačně zásadní změna Projektu se týká ceny zainvestovaných parcel. Po vzájemné dohodě s vlastníkem Projektu - Městem Jílové je nyní respektováno prvotní zadání vyplývající z marketingové studie a cena m2 parcely nepřekročí 1100,-Kč při velikosti parcel od 700 – 1250 m2. V ceně parcely je zahrnut kiosek pro plyn, kiosek pro elektrickou přípojku včetně poplatku za 3x16A na každé parcele, kanalizace splašková, dešťová, voda atd.

Celý Projekt jsme rozdělili na etapy, které respektují technologické postupy a časové sladění při výstavbě páteřních rozvodů inženýrských sítí tak, abychom se již nemuseli do dané části etapy „vracet“ a vlastníci parcel mohli zahájit stavební práce na domech. Z povahy terénu a plánu stavby páteřních rozvodů inženýrských sítí již nyní nabízíme předprodej 20 parcel I. etapy s krásným výhledem, umístěných pod ulicí Zahradní. Počátkem března 2008 zahájíme propagační kampaň s nabídkou pro široké okolí. Obracíme se tímto článkem na zájemce z Jílového, aby využili možnosti přednostního výběru parcely.

(Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte nás na tel. č. 603848945, 603848944, e-mail: kase-luksch@phonix.cz, nebo v sekretariátu starosty Jílového. Domluvíme si s Vámi individuální schůzku.)

Ing. Petr Kaše-Luksch
jednatel společnosti
BOHEMIA PHŐNIX, spol. s r.o., Ústí nad Labem

Odkazy v této sekci

Aktuality | Kontakt