Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

RD Kamenná

Logo RD Kamenná

se sídlem Mírové nám. 280, Jílové, PSČ 407 01,
IČ 272 75 744,
DIČ CZ 272 75 744
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805

Statutární zástupce: JUDr. Jaroslav Černý, jednatel
   
Dozorčí rada:  
   
předseda dozorčí rady: Miroslav Kalvas
   
členové dozorčí rady: Ing. Jiří Šmíd
  Jiří Kalous
  Ing. Josef Váňo
  Miroslav Bárta
   
Valná hromada: členové Rady města Jílové

 

Usnesením Rady města Jílové na své 49. schůzi dne 3.9.2014 je společnost RD Kamenná zrušena.
V současné době prochází likvidací společnosti, kterou byl jmenován pan Ing. Tomáš Pachman, insolvenční správce – viz. usnesení č. 1824/2014/R.

Usnesení č. 1824/2014/R (bod č. 3)
Rada města Jílového

A) jako výkonný orgán Města Jílového, příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zrušuje společnost RD Kamenná spol. s.r.o., IČ: 27275744, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805, likvidací a nařizuje likvidaci společnosti.

B) jako výkonný orgán Města Jílového, příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, jmenuje Likvidátorem společnosti RD Kamenná IČ: 27275744, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805, pana Ing. Tomáše Pachmana, Ctiborova 3091, Kladno 27201, vedeného v Rejstříku insolvenčních správců, navrženého advokátkou JUDr. Ivanou Seifertovou, Legerova 1820/39, Praha 2, Nové Město IČ: 66221005.

C) pověřuje starostu města, pana Miroslava Kalvase uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb likvidátora obchodní společnosti RD Kamenná spol. s.r.o., IČ: 27275744, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21805, mezi Městem Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČ: 261408, a JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou, se sídlem Legerova 1820/39, Praha 2, Nové Město, IČ: 66221005.

 

Společnost byla založena dne 8. srpna 2005 jediným společníkem městem Jílové, (100% vlastník RD Kamenná spol.s r.o.), za účelem vybudování inženýrských sítí,  komunikací a výstavby rodinných domů v Jílovém – Kamenná. (Jedná se o prostor uzavřený ulicemi Lipová, Nová, Nerudova a Zahradní.)
Projekt „Rodinné domy Kamenná“ byl zahájen v roce 2005 na základě předložené marketingové studie z února 2004.

V roce 2006 - 2007 byl zpracován společností The ACRED, s.r.o. Praha návrh na výstavbu inženýrských sítí pro 96 stavebních parcel o celkové velikosti cca 58.000 m2 při plánovaných nákladech kolem 114 milionů korun. Tento návrh nebyl Zastupitelstvem města Jílové akceptován.

Koncem roku 2007 byla provedena revize celého záměru výstavby inženýrských sítí. Zastupitelstvem města Jílové byly schváleny původní zadávací podmínky vyplývající z výsledků původní marketingové studie a revokovány všechny dosud uzavřené smlouvy.

V současné době je připravena změna rozdělení pozemků k zainvestování na celkový počet do 60 stavebních parcel o velikosti 700 m2 - 1300 m2, byla schválena změna vedení komunikací, požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení do 31. 12. 2010, byly zmapovány a zakresleny veškeré inženýrské sítě a provedeny kamerové kontroly stavu splaškové a dešťové kanalizace. Počátkem měsíce března bude zahájena propagačně nabídková akce na předprodej parcel.

 

Aktuální názvy ulic

Pro zobrazení mapy v plné velikosti klikněte na obrázek.

Aktuální názvy ulic