Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Multifunkční hřiště

Obnova multifunkčního hřiště pro školu i veřejnost

Dne 20. 12. 2011 bylo přijato Usnesení č. 388/2011/Z (bod č. 17): Zastupitelstvo města Jílového schvaluje podání žádosti o dotaci "Obnova multifunčního hřiště pro školu i veřejnost" Fiche 3, Občanské služby.

Celkové náklady: 959 892,00 Kč

Dotace: 599 932,00 Kč

Partneři projektu: Město Jílové a ZŠ Jílové

Důvodová zpráva

Rekonstrukce povrchu hřiště je jediná možnost, jak jej nadále využívat jako sportoviště a nevrátit se k původnímu určení jako parkoviště a odstavnou plochu. Z toho důvodu se přikláním k podání žádosti o dotaci - výběr projektu na MAS: "Obnova multifunkčního hřiště pro školu a veřejnost" Fiche 3, Občanské služby.

Popis projektu

Projekt "Obnova víceúčelového hřiště v Jílovém pro školu i veřejnost" obsahuje, zhotovení nového povrchu víceúčelového venkovního hřiště o rozměrech 18x35 m a vybavení hřiště sloupky na volejbal, tenis a brankami pro malou kopanou, házenou a mini košíkovou. Hřiště bude možné využít i pro on-line bruslení.

Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu

Hřiště bylo postaveno zároveň se školou v roce 1982. Původně to byla pouze plocha s položenými betonovými panely, pospojovanými asfaltovými spárami, která byla určena k využití jako parkovací prostor pro zásobování školy. Později byla pokryta asfaltovým pokryvem a začala se využívat jako sportoviště. Pro tyto účely byla svépomocí ohrazena stožáry se sítěmi, dále zde byly umístěny čtyři stojany s deskou a košem na basketbal. Dále škola zakoupila a umístila na hřiště dvě branky na házenou a malou kopanou a byla nalajnována hřiště pro malou kopanou, házenou, minibasketbal a tenis. Hřiště bylo využíváno školou i veřejností.

V současné době je vytíženost hřiště značná. Je využíváno školou do 15:30 pro účely výuky a ve zbývajícím čase je opět otevřeno veřejnosti. Jeho naplněnost je však samozřejmě odvislá na počasí i na současném velmi žalostném stavu povrchu, který již neumožňuje využití hřiště pro míčové hry z důvodů bezpečnosti i špatného povrchu (odskoky míče). Za celou dobu provozování hřiště neprošlo žádnou úpravou povrchu, pouze v loňském roce škola zrealizovala odvodnění drenáží kritických míst v zadní části hřiště a v letošním roce bylo dokončeno ve spolupráci s městem ohrazení a zasíťování celého obvodu.

Rekonstrukce povrchu hřiště je jediná možnost, jak jej i nadále využívat jako sportoviště. Ve městě není k dispozici, žádné venkovní hřiště pro uvedené typy sportů. Hřiště bude nadále využívat jak škola, tak sportovní kluby se sídlem v Jílovém. V rámci provozního řádu bude přístupné v určeném čase i veřejnosti. O hřiště bude pečovat určený správce.

Konkrétní aktivity a technické řešení projektu

  • v první fázi proběhnou přípravné práce: očištění plochy a spar, ošetření Randapem, zalití spar, zhotovení obvodové zarážecí lišty a základ z prostého betonu, vč. výkopů pro sloupky a branky sportovního vybavení
  • ve druhé fázi bude zhotoven povrh hřiště - pružná vodopropustná podkladní vrstva, umělý trávník a lajny na různé typy sportů (tenis, volejbal, nohejbal, futsal)
  • ve třetí fázi, bude hřiště vybaveno sloupky a brankami

Po celou dobu realizace bude prostřednictvím internetových stránek školy a obce veřejnost o projektu informována.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu bude zrekonstruované víceúčelové hřiště, o rozměrech 18x35 m, které bude sloužit jak pro základní školu v Jílovém, tak sportovním organizacím a klubům z města i veřejnosti. Vzhledem k vybavení hřiště bude možné zde hrát tenis, volejbal, nohejbal, futsal, případně další sporty (např. on-line bruslení).

Ke stažení

PDF Půdorys lajnování [PDF]
PDF Cenová kalkulace [PDF]

 

Satelitní snímek

Fotografie aktuálního stavu

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání

Dne 26. 8. 2013 předala hřiště dodavatelská firma a 5. 9. 2013 bylo hřiště slavnostně předáno dětem, za přítomnosti ředitelky ZŠ a starosty města.

Hřiště je víceúčelové o rozměrech 18x35 m, slouží jak základní škole v Jílovém, tak sportovním organizacím a klubům z města i veřejnosti. Vzhledem k vybavení hřiště, zde bude možné hrát tenis, volejbal, nohejbal, futsal, a po dokoupení mobilních basketbalových košů i basketbal.

Celkové náklady na obnovu hřiště byly 1.050.052,- Kč, náklady na mobilní basketbalové koše 76.230,- Kč (ceny jsou včetně DPH).