Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Papír

Papír

Recyklace papíru

Papír je tradiční surovina vhodná k recyklaci. Celulózové vlákno v něm obsažené se v papírnách přidává do směsi na výrobu nového papíru. Výrobky z recyklovaného papíru jsou např. sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, apod. Recyklace papíru je však omezená, papír je možno recyklovat maximálně 6x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny.

V Jílovém je papír sbírán do kontejnerů modré barvy u panelových domů a do speciálních žlutých pytlů u rodinných domů. Svoz vytříděného papíru zajišťují Technické služby Děčín, a.s. Dále se papír odváží do Kovošrotu Group CZ, a.s. k dalšímu třídění a odtud se vytříděný papír odváží k následnému zpracování, např. do papíren ve Štětí.


Obyvatelé bydlící v panelových domech

Obyvatelé, kteří bydlí v panelových domech, třídí papír do modrého kontejneru nebo papír odvážejí do výkupny Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové.

Kontejner na papírDo modrého kontejneru patří: noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír.

V žádném případě do něj neodkládejte: znečištěný papír, použité papírové ubrousky a kapesníčky, papírové pleny, uhlový (kopírovací), voskový, mastný nebo dehtovaný papír, obaly od vajíček, tetrapaky.

Stanoviště kontejnerů na papír:
01. Martiněves - ul. El. Krásnohorské, u garáží
02. Martiněves - ul. Teplická, za tiskárnou Stipo
03. Kamenná - ul. Zahradní, u tzv. „plecháče“
04. Kamenná - ul. Zahradní, křižovatka s ul. Rekreační
05. Kamenná - ul. Libušina, křižovatka s ul. Revoluční
06. Kamenná - ul. Na Rovině, parkoviště u samoobsluhy
07. Kamenná - ul. Přemyslova, prodejní komplex
08. Kamenná - ul. Průběžná, parkoviště u MŠ
09. Kamenná - ul. Školní, u základní školy
10. Kamenná - ul. Spojová, křižovatka s ul. Lipovou
11. Kamenná - ul. Spojová, u garáží
12. Kamenná - ul. Jeselská, křižovatka s ul. Družstevní
13. Jílové - ul. Sněžnická, u rybníčka (u č.p. 93)
14. Jílové - ul. Sněžnická, u základní školy
15. Jílové - ul. K.H.Máchy, parkoviště proti „Jílovance“
16. Jílové - ul. Lipová, u parčíku (proti č.p. 285)
17. Jílové - Mírové nám., u základní školy
18. Jílové - ul. Za Koupalištěm, areál MŠ
19. Modrá - ul. Teplická, u hasičské zbrojnice
20. Kamenec - náměstíčko
21. Sněžník - vedle autobusové zastávky (u kapličky)
22. Sněžník - u autokempu

 

Obyvatelé bydlící v rodinných domech

Kontejner na papír

Obyvatelé, kteří bydlí v rodinných domech, mohou papír odkládat do modrých kontejnerů (stanoviště viz výše) nebo papír třídí do speciálních žlutých pytlů.
Naplněné pytle s vytříděným papírem odloží na určená místa večer před svozovým dnem. Určeným místem je stanoviště sběrné nádoby (tj. popelnice). Po převzetí naplněného pytle zanechá svozová firma na adrese pytel prázdný.
Pytle na plast můžete získat také na Městském úřadě Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Petra Drugová, Mírové nám. 280, Jílové.

Do žlutého pytle patří: noviny, časopisy, knihy, brožury, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír.

V žádném případě do něj neodkládejte: znečištěný papír, použité papírové ubrousky a kapesníčky, papírové pleny, uhlový (kopírovací), voskový, mastný nebo dehtovaný papír, obaly od vajíček, tetrapaky.

V roce 2018 bude svoz pytlů s plastem zajištěn v pátek 1x za 14 dní, a to:
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

Pytle musejí být zavázané tak, aby z nich při následné manipulaci nemohl vypadnou vytříděný odpad!!!

 

Odkazy v této sekci

Papír | Sklo | Plast | Nápojové kartony | Kovy | Bioodpad