Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Bioodpad

Bioodpad je cenná složka komunálního odpadu, ze které je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost.

Bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá ve skládce, vznikají toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). Z odpadu, který ve skládce hnije, vznikají toxické výluhy. Bioodpad mění svůj objem, skládka je tím nestabilní, pohybuje se a vzniká riziko porušení izolace skládky, což může vést ke kontaminaci spodních vod.

Bioodpad

SBĚR BIOODPADU V HNĚDÝCH NÁDOBÁCH

Od září 2008 probíhá v Jílovém sběr bioodpadu do speciálních hnědých nádob. Svoz nádob na bioodpad probíhá v sobotu dle níže uvedeného rozpisu. Nádoby na bioodpad umožní občanům úklid „zeleného odpadu“ z jejich zahrad a navíc v budoucnosti sníží požadavky na dostatečný objem nádob pro směsný odpad.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu ledna, února a prosince byl od roku 2011 zrušen v uvedených měsících svoz bioodpadu. Zrušené svozy byly přemístěny do října a listopadu, a proto od poloviny října do konce listopadu bude svoz bioodpadu probíhat každý týden.

Do nádoby na bioodpad patří:
- bioodpad z údržby zeleně (listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů, piliny, dřevěný popel, spadané ovoce prokládané trávou),
- bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod., čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec).

Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:
- tekuté zbytky jídel, kosti, maso, oleje, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

V roce 2017 bude bioodpad svážen v sobotu v těchto termínech:
25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11.

Bioodpad je odvážen svozovým vozidlem Technických služeb Děčín a.s. na kompostárnu do Modlan k dalšímu zpracování (kompostování).

SBĚR BIOODPADU VE SBĚRNÉM DVOŘE

Od dubna 2015 bude ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu Group CZ a.s., Nábřeží 107, Jílové k dispozici velkokapacitní kontejner na odkládání biologického odpadu rostlinného původu.

Do kontejneru na bioodpad lze zdarma odložit:
- bioodpad z údržby zeleně (listí, tráva, zbytky rostlin, větve keřů i stromů, piliny, spadané ovoce v příměsi s trávou apod.),
- bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.).

VÁNOČNÍ STROMKY

Vánoční stromky odložené u sběrných nádob na směsný komunální odpad jsou sváženy v termínu od 1. do 31. ledna každého kalendářního roku.

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Pro občany, kteří se neúčastní zkušebního projektu sběru bioodpadu, je nejvhodnějsí bioodpad kompostovat na své zahradě. Zde se bioodpad rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organismů. Organická hmota se přepracovává a tleje, čímž vzniká při správném postupu domácí kompost.

Jemné části bioodpadu, jako je tráva listí a podobně, lze přímo ukládat do kompostu. Silnější větve (průměru větším než cca 5mm) je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, stonky květin,...). Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál s hutným, „zelené s hnědým“ = dusíkaté s uhlíkatým. Dusíkaté jsou: tráva mladá (krátká seč), králičí trus, drůbeží trus. Uhlíkaté jsou: sláma, piliny, kůra, nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů.

K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme (nemusí být zapotřebí u uzavřených kompostérů). Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců.

Odkazy v této sekci

Papír | Sklo | Plast | Nápojové kartony | Kovy | Bioodpad