Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Třídění odpadu

VYUŽÍVÁNÍ ODPADU

Kontejnery na tříděný odpad

Každý z nás se zbavuje doma věcí, které již nepotřebuje, zcela automaticky hozením do odpadkového koše a následně odnesením denní „porce“ tohoto odpadu do sběrné nádoby (popelnice, kontejner) před domem a vytříděný odpad do speciálních pytlů (papír, plast, tetrapak) nebo do nejbližších nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plast). Co se dále děje s tímto odpadem?

Odpad, který vytřídíte ve svých domácnostech v rodinných domech (papír, plast, tetrapaky), odložíte do speciálních pytlů. Tyto pytle odložíte před stanoveným svozovým dnem na stanoviště sběrné nádoby (tj. popelnice) na směsný komunální odpad, odkud jej odveze svozová firma. Odpad, který vytřídíte ve svých domácnostech v panelových domech (papír, plast, sklo), odnesete do sběrných nádob na tříděný (separovaný) odpad. Tyto nádoby jsou barevně odlišeny (modrá – papír, žlutá – plast, zelená – sklo).

V Jílovém zajišťují svoz tříděného odpadu Technické služby Děčín a.s. Papír je odvezen do Kovošrotu Group CZ, a.s.. Plasty a PET láhve se v areálu technických služeb vytřídí a jsou odváženy k dalšímu zpracování. Sklo se překládá do velkých přepravních kontejnerů a je odváženo k dalšímu zpracování. Tetrapaky (nápojové kartony) se odváží do papíren k dalšímu zpracování.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

EKO-KOMStále více měst (i město Jílové) je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl založen výrobci obalů a balených výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Akciová společnost EKO-KOM vybírá čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze systém přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přesně podle množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy vyplácí.

Společnost EKO-KOM zpracovala studii "Posuzování vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí", na základě které každý rok získáváme osvědčení o úspoře emisí.

 Osvědčení za roky 2013 - 2016

 

Další informace získáte zde:
www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz

 

Odkazy na jednotlivé druhy tříděného odpadu

Papír

Sklo

Plast

Nápojové kartony

Bioodpad