Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Sběrný dvůr Jílové

K 1. říjnu 2008 v důsleku fúze zanikla společnost Kovošrot Děčín a.s., nástupnickou společností je KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Od 1.10.2008 funguje sběrný dvůr města Jílového v prostorech výkupny Kovošrotu Group CZ a.s. - sídlo sběrného dvora se v Jílovém nemění.

Sběrný dvůr Jílové

Základní údaje a kontakt:

místo: Nábřeží 107, Jílové
telefon: 606 727 832 - p. Štrop

Celoroční provozní doba

pondělí 8.30 – 12.00 12.30 – 16.00
úterý 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 12.00 12.30 – 16.00
čtvrtek 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 12.00 12.30 – 16.00
sobota 8.30 – 11.30  

 

PDF Provozní řád sběrného dvora Jílové

 

V prostorech výkupny Kovošrotu je provozováno:

1. výkupna sběrných surovin

Kovy

a) vykupovanými druhy odpadů jsou (podmínkou pro vykoupení je vytřídění odpadů):
- papír a lepenka,
- papírové a lepenkové obaly,
- baterie a akumulátory,
- měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín,
- směsné kovy, kabely,
- železo a ocel,
- železné a neželezné kovy.

b) odebíranými druhy odpadů jsou:
- nápojové kartony (tetrapaky),
- PET láhve.

2. sběrný dvůr města Jílového

Stavební odpad

Odebíranými odpady jsou:
- nebezpečné odpady (motorové oleje, znečištěné obaly plastové i kovové, zbytky barev, olejové filtry, rozpouštědla aj.) – zdarma
- elektrická a elektronická zařízení(chladničky, mrazničky, televize, mikrovlnné trouby, rádia, kamery, zářivky aj.) – zdarma
- objemné odpady (nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany aj.) – limitní množství zdarma (tj. 500 kg/osoba/rok),
- pneumatikylimitní množství zdarma (tj. 8 ks/osoba/rok),
- stavební odpady (stavební suť, zemina, kameny, eternit, asfaltová lepenka) – zpoplatnění dle ceníku.

Možnost odložení odpadů ve sběrném dvoře mají občané s trvalým pobytem v Jílovém a chataři, kteří mají rekreační objekt na území města Jílového a řádně platí místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ve sběrném dvoře je třeba prokázat se občanským průkazem.

Odpad, který je do sběrného dvora přivážen, musí být předem roztříděný (tzn. zvlášť papír, PET láhve, sklo, železo, objemný odpad, nebezpečný odpad) – tato povinnost vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při odkládání odpadu na určené místo je nutné dbát pokynů obsluhy sběrného dvora. Od obsluhy občan obdrží potvrzení o množství a druzích odevzdaných odpadů.

Ceník zpoplatněných odpadů

Příslušnou částku za dovezené zpoplatněné odpady je nutné zaplatit přímo ve sběrném dvoře.

Kód odpadu Druh odpadu Cena vč. DPH Měrná jednotka
17 01 07, 17 05 04 stavební suť, zemina, kamení 120,- Kč / t
17 06 01 eternit, asf. lepenka 720,- Kč / t
16 01 03 nadlimitní množství pneumatik
(limit je 8 ks/osoba/rok)
50,- Kč / ks
16 01 03 pneumatika s diskem 70,- Kč / ks
16 01 19, 16 01 22, 16 01 99 objemný odpad z automobilů 2 040,- Kč / t
16 02 11 nekompletní lednice 200,- Kč / ks
16 02 13 nekompletní televize, monitor 100,- Kč / ks
16 02 13 nekompletní ostatní elektrozařízení 50,- Kč /ks

 

Sběrný dvůr v našem městě není určen k odevzdání odpadů z podnikatelské sféry!