Hlavní strana / Odpadové hospodářství / Místní poplatek

Místní poplatek

Peníze

V Jílovém platí Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Podrobnější informace k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem Vám poskytnou pracovníci odboru finančního Městského úřadu Jílové, který zajišťuje správu tohoto poplatku (tel. 412 557 734, 412 557 731).