Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Směsný komunální odpad

Svoz komunálního odpadu

Směsný komunální odpad (SKO)

Směsný komunální odpad je složka odpadu vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, tetrapaků, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu aj. Zbývající odpad patří do sběrných nádob na směsný komunální odpad (tj. popelnice o objemu 80, 110, 120, 240 litrů nebo kontejnery o objemu 660, 770, 1100 litrů).

V Jílovém zajišťují svoz SKO Technické služby Děčín a.s. (dále jen TsD), tel. 412 557 050. Dle zákona o odpadech jsou TsD oprávněnou osobou k nakládání s odpady. Při svozu obsluha vozidel vizuelně kontroluje vrchní vrstvy odpadu ve sběrné nádobě, pokud je v nádobě odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (např. stavební odpad, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad, horký nebo teplý popel!!!), není sběrná nádoba vyvezena.

Zakázané nakládání s odpadem

Neodkládejte žádné odpady ke kontejnerům na směsný komunální odpad!!! Odpady objemné a nebezpečné patří do sběrného dvora!!! Umístěním nebezpečného, objemného nebo jiného odpadu vedle kontejneru na SKO dochází k neoprávněnému založení skládky a k odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Tento čin je přestupkem dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Za uvedený přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 50 000,- Kč.

Pokud byl váš směsný komunální odpad vyvezen Technickými službami Děčín, dostane se na skládku Orlík IV. Malšovice. Toto je jeden ze způsobů odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. Kapacita této, ale i jiných skládek, je omezena a tak z toho vyplývá, že je nutno předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

 

VÝVOZNÍ DNY NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Kontejner na komunální odpadKontejnery (tj. 660, 770, 1100 litrů):

panelová zástavba - každé pondělí a pátek

 

Popelnice (tj. 80, 110, 120, 240 litrů):

Modrá (kromě malých uliček), Kamenec, Sněžník     
- při svozu 1x týdně          - každé pondělí
- při svozu 1x za 14 dní    - lichý týden v pondělí

Malé uličky (tj. Modrá – za Motorestem + uličky za potokem a před potokem + pod „Plastem“, Havlíčkova, Jiráskova, K.H. Máchy, Kmochova, Mojmírova, Mokrá, Na Palouku, Na Samotě, Polní, Pod Lesem, část Rekreační, část Revoluční, Slepá, Sukova, Tichá, U Potoka, Za Přehradou, Za Stadionem)
 a
Horní Jílové (Horská, Hřbitovní, Javorská, Kolářská, Kubelíkova, Příčná, V Zeleni, Za Drahou, Za Koupalištěm)
- při svozu 1x týdně          - každý pátek
- při svozu 1x za 14 dní    - sudý týden v pátek

Zbývající části města
- při svozu 1x týdně          - každé pondělí
- při svozu 1x za 14 dní    - sudý týden v pondělí

 

VÝMĚNA ODPADNÍCH NÁDOB URČENÝCH NA SKO

Na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Jílové (p. Drugová, tel. 412 557 727) je možné telefonicky nebo písemně požádat:

  • - o přidělení nové nádoby,
  • - o výměnu staré nádoby,
  • - o upravení četnosti vývozu nádoby.

Formulář „Žádost o přidělení/změnu sběrné nádoby“ naleznete ZDE.

Nově přidělené nebo vyměněné nádoby nejsou ve vlastnictví občanů, ale jsou majetkem Technických služeb Děčín. Občan za novou nádobu neplatí!!

 

Četnost vývozu

Úprava četnosti vývozu nádoby (tj. 1x za 14 dní nebo 1x týdně) a počet nádob se přizpůsobuje podle počtu poplatníků v daném objektu. Za dostatečný objem sběrné nádoby se považuje 30 litrů/osoba/týden.
1-2 osoby ……  1 ks 120 l nádoby se svozem 1x za 14 dní
3-4 osoby ……  1 ks 120 l nádoby se svozem 1x týdně
5-6 osob ……   1 ks 120 l nádoby se svozem 1x týdně + 1 ks 120 l nádoby se svozem 1x za 14 dní
7-8 osob ……   1 ks 240 l nádoby se svozem 1x týdně (při topení uhlím 2 ks 120 l nádoby se svozem 1x týdně)

Na zimní období je možné přizpůsobit četnost vývozu (případně počet nádob) u občanů, kteří topí uhlím nebo dřevem.

 

Postupná výměna kovových 110 l nádob za plastové 120 l nádoby

Kovová popelnice

V současné době jsou při výměně nebo přidělení odpadních nádob využívány plastové nádoby o objemu 120 litrů (místo kovových 70 1, plastových 80 l a kovových 110 l nádob).

Výhody plastové nádoby o objemu 120 litrů:

  • - má kolečka, a proto se s ní lépe manipuluje,
  • - má delší dobu životnosti v porovnání s kovovou nádobou,
  • - má větší objem oproti kovové nádobě o objemu 110 litrů.

A co s popelem?

  • - do plastové nádoby lze odložit také popel z uhlí, dřeva (mimo z koksu) ……. ovšem POPEL MUSÍ BÝT zcela VYCHLADLÝ !!!
  • - při uložení teplého nebo žhavého popela dojde k poškození plastové nádoby (teplý nebo žhavý popel nelze dávat ani do kovových nádob!!).