Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve Vyhlášce MŽP č. 381/2001Sb., v platném znění, a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, žíravost, infekčnost, ekotoxicita.

Jedná se o :
- upotřebené motorové oleje, olejové filtry
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky
- detergenty a odmašťovací přípravky
- pesticidy (chemické prostředky na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů)
- domácí kapalné i tuhé chemikálie
- kyseliny, louhy, vývojky
- baterie, akumulátory i s elektrolytem, suché galvanické články
- léky, inj. stříkačky

 

Nebezpečný odpad

Pro své nebezpečné vlastnosti tyto odpady nepatří do sběrné nádoby na odpad (popelnice, kontejnery).

 

Nebezpečné odpady lze bezplatně odevzdat ve sběrném místě (Modrá 107, ul. Nábřeží, Jílové).

Nespotřebované léky můžete odevzdat v lékárně, injekční stříkačky ve sběrném dvoře.

Sběrný dvůr v našem městě není určen k odevzdání nebezpečných odpadů z podnikatelské sféry!!!