Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Autovraky

Autovrak

Ve městě je několik autovraků, které je potřeba odstranit v souladu se zákonem. Z nepojízdných aut může vytékat olej a další chemikálie, které mohou ničit půdu a prosakovat do spodních vod, čemuž je třeba předejít.

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu autovraků. U autovraku je třeba odborně zlikvidovat všechny náplně – oleje, baterie, katalyzátory, z klimatizací. Velká část autovraků se využije k recyklaci, např. barevné kovy, baterie, skla, železo, kabely.

Nejbližší provozovatelé zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků:
- AUTO - EXTRA spol. s r.o., Malšovice 1, 405 02 Děčín, tel. 412 543 210,  kontaktní osoba p. Nedělka, tel. 602 102 272

Postup při odstraňování autovraků ve městě

1) Autovrak umístěný na místní komunikaci

Dle § 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je zakázáno na místních komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Na výzvu vlastníka komunikace (tj. město) je vlastník vraku povinen vrak odstranit do dvou měsíců od doručení výzvy. Není-li znám vlastník vraku, zveřejní se výzva k odstranění způsobem v místě obvyklém. Po marném uplynutí dvou měsíců od doručení nebo zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak město na náklady vlastníka vraku.

 

2) Autovrak umístěný mimo pozemní komunikaci

Dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se postupuje v případech, kdy autovrak není umístěn na pozemní komunikaci.

Před předáním provozovateli zařízení k nakládání s autovraky je vlastník vozidla povinen jej umístit na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí ŽP ani nenaruší estetický vzhled obce či krajiny. Vozidlo, které tak není umístěné, přemístí městský úřad na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště.

Informace o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště se zveřejní na úřední desce a případně se informuje jeho vlastník, pokud je znám. Pokud vlastník vozidlo nepřevezme z vybraného parkoviště po marném uplynutí dvou měsíců, má se za to, že vozidlo je autovrak. Městský úřad poté předá autovrak provozovateli zařízení k ekologickému odstranění.