Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou MěÚ Jílové, Mírové nám. 280.

Elektronická Úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je svým obsahem shodná s kamennou úřední deskou.

Povinně zveřejňované dokumenty, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na stránkách města a do jejich listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Jílové, Odboru ekonomickém a investičním (kancelář č. 36), Mírové nám. 280, 407 01 Jílové.

Archív svěšených dokumentů z Úřední desky

Vše |  Městský úřad Jílové |  Finanční úřady |  Dražební vyhlášky |  Krajský úřad |  Ostatní orgány |  Státní pozemkový úřad |  Stavební úřad

 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

 TitulEv.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
Vyjádření o existenci nadpozemních nebo podzemních sítí194/2015
2015-12-23
2016-01-08
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky184/2015
UZSVM/U/19804/2015-HMSO
2015-12-04
2016-03-07
Oznámení o výběrovém řízení č. U/057/2015 a jeho podmínkáchUZSVM/U/13297/2015-HMSO
155/2015
2015-10-05
2015-10-27
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů146/2015
2015-09-11
2015-11-16
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 138/2015
UZSVM/U/12850/2015-HMSO
2015-09-03
2016-01-04
Oznámení o výběrovém řízení č. U/035/2015 a jeho podmínkách110/2015
ZZSVM/U/9428/2015-HMSO
2015-07-13
2015-08-04
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
109/2015
2015-07-13
2015-08-13
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení108/2015
MDC/OSC/58572/2015/JD
2015-07-07
2015-07-23
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2015102/2015
2015-06-17
2015-07-03
Výběrové řízení - vedoucí sportovního areálu Libouchec a správce - údržbář sportovního areálu Libouchec97/2015
2015-06-12
2015-06-30
Závěrečný účet DSO Mikroregion Labské skály za r. 201495/2015
2015-06-09
2015-06-25
Oznámení - stavba - nové zemní kabelové vedení NN92/2015
2015-06-08
2015-07-31
Oznámení - valná hromada honebního společenstva dne 15.6.201590/2015
2015-06-04
2015-06-16
Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách76/2015
UZSVM//U/5326/2015-HMSO
2015-05-18
2015-06-17
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky75/2015
2015-05-14
2015-09-01
Vyúčtování ceny vodného a stočného za r. 201469/2015
2015-05-04
2015-06-04
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Přívod vody z vodojemu Za tratí na koupaliště65/2015
MDC/OZP/37387/2015/LT
2015-04-30
2015-05-19
Změna hodin pro veřejnost pošty Modrá u Děčína od 1.5.201561/2015
2015-04-21
2015-05-07
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek60/2015
24503/ENV/15
2015-04-16
2015-06-23
MLS - Návrh rozpočtu pro r. 201556/2015
2015-04-13
2015-04-29
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek54/2015
18198/2015-MZE-15120
2015-04-02
2015-06-23
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení34/2015
MDC/OZP/19046/2015/LT
2015-03-05
2015-04-07
Vyhlášení veřejného popisu věci31/2015
23T 263/2009
2015-03-02
2015-08-24
Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech29/2015
2015-02-18
2015-05-15
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky28/2015
UZSVM/2914/2015-HMSO
2015-02-18
2015-03-06
Veřejná vyhláška - oznámení vydání 8.změny Územního plánu města Děčín25/2015
2015-02-11
2015-02-27

 

Zpět do aktuální Úřední desky