Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Odbor vnitřních věcí a správních činností

 

Městský úřad Jílové 
Adresa:

Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

Sídlo: Městský úřad Jílové
(přízemí budovy)
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
Tel.: 412 557 711
Fax: 412 550 203

 

Vedoucí odboru: Ing. Ivana Bílková
Tel.: 412 557 749

(kancelář č. 19)
 
 Pracovníci odboru: Dana Konfrštová
Tel.: 412 557 713

(kancelář č. 4)
- pokladna města
- ověřování listin a podpisů
- svatby
- Czech POINT
 
  Eva Horová
Tel.: 412 557 738

(Jílovský zámek)
- kulturní referent
 
  Jitka Némová
Tel.: 412 557 714

(kancelář č. 2)
- evidence obyvatel
- hlášení, odcizení, ztráty a zničení občanských průkazů
- sociálně právní záležitosti atd.
- zajišťování voleb
- matrika
- ověřování listin a podpisů
- svatby
- Czech POINT
 
 

 Správce ICT

- správce webových a facebookových stránek města
- správce počítačové sítě
 

  Olga Rážová
Tel.: 412 557 741

(Jílovský zámek)
- městská knihovna
- správce facebookových stránek města
 
  Petra Šafránová
Tel.: 412 557 711

(podatelna MěÚ, kacelář č. 1)
- korespondence
- informace
- kopírování a faxování
- Czech POINT
- ověřování listin a podpisů
 
  Eva Černá
Tel.: 412 557 721

(1. patro městského úřadu, kancelář č. 22)
- sekretariát
- vítání občánků
- ověřování listin a podpisů
 

 

Stanovení obřadních dnů

V těchto dnech budou uzavírány sňatky, konány slavnostní obřady vítání občánků, stříbrné, zlaté, případně diamantové svatby a podobně.
Při uzavírání manželství ve stanovených a schválených obřadních dnech a hodinách není vybírán správní poplatek. V ostatních dnech (na základě dohody na matrice) je vybírán správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., a to 1 000,- Kč. Jako úředně určená místnost se stanovuje obřadní síň v Jílovském zámku č. p. 39.


Obřadní hodiny: 10:00 – 15:00 hod. (počátek posledního obřadu)

Městský úřad Jílové 

Obřadní dny v roce 2018

1. pololetí 2. pololetí
13. 01. a 27. 01. 14. 07. a 28. 07.
10. 02. a 24. 02. 04. 08., 11. 08. a 25. 08.
10. 03. a 24. 03. 08. 09. a 22. 09.
07. 04. a 21. 04. 06. 10. a 20. 10.
05. 05. a 19. 05. 03. 11. a 24. 11.
09. 06. a 16. 06. 08. 12.

 

Stanoveno Radou města Jílového na 35. schůzi (volební období 2014 – 2018) konané dne 22.11.2017 usnesením č. 900/2017/R (bod č. 10).

Obřadní dny v roce 2019

1. pololetí 2. pololetí
12. 1. a 26. 1. 13. 7. a 27. 7.
9. 2. a 23. 2 . 3. 8., 17. 8. a 31. 8.
9. 3. a 23. 3. 7. 9. a 14. 9.
13. 4. a 27. 4. 5. 10. a 19. 10.
11. 5. a 25. 5. 2. 11. a 23. 11.
8. 6. a 15. 6. 7. 12.

Stanoveno Radou města Jílové na 44. schůzi (volební období 2014 – 2018) konané dne 26. 9. 2018 usnesením č. 1155/2018/R (bod č. 11).

 

Oddávající:

Miroslav K a l v a s – starosta

Ing. Kateřina S ý k o r o v á– místostarosta

Mgr. Libor B u c h t a – člen zastupitelstva

Zdeňka R o s e n d o r f o v á – členka zastupitelstva

Mgr. Markéta K á c o v á - členka zastupitelstva

Lubomír M i c h a l e c - člen zastupitelstva

Ing. Jiří K a l o u s - člen zastupitelstva

Kamila S o v a d i n o v á - členka zastupitelstva

Evidence obyvatel

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

 

Místem pro ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením (v souladu s § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)) pro fyzické osoby, v jehož sídle mají trvalý pobyt, je podatelna Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové.

V souvislosti s výše uvedenou právní úpravou tedy upozorňujeme, že Městský úřad Jílové umožňuje pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad Jílové není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.

 

Dále informujeme, že z výše uvedené povinnosti nemá ohlašovna povinnost aktivně informovat občany, v jejímž správním obvodě mají hlášen trvalý pobyt (adresa ohlašovny: Mírové nám. 280, 407 01 Jílové) o tom, že obdržela oznámení o uložení zásilky nebo výzvy s poučením. 

 

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

Změny v roce 2016 – občanské průkazy, cestovní pasy, trvalý pobyt

Vítání občánků

Informace o vítání občánků, včetně nejbližšího data, najdete na stránce Komise kulturní, sportovní a pro rozvoj města.