Hlavní strana / Městský úřad / Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Dnem 10. prosince 2004 přichází do provozu na Městském úřadu Jílové elektronická podatelna.

Adresa elektronické podatelny:

 

Formáty datových zpráv:

Adresa pro osobní a poštovní předávání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Jílové
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

Technické parametry předávaných datových zpráv na technických nosíčích

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Jílové činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

zaručeným elektronickým podpisem.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Jílové, 1. října 2007