Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Elektronická podatelna

Dnem 10. prosince 2004 přichází do provozu na Městském úřadu Jílové elektronická podatelna.

Adresa elektronické podatelny:

 

Formáty datových zpráv:

 • elektronicky nešifrované
 • doc (MS Word)
 • xls (MS Excel)
 • txt, htm, html, rtf, pdf, jpg, gif, bmp, zip
 • maximální velikost souboru do 5 MB

Adresa pro osobní a poštovní předávání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Jílové
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

Technické parametry předávaných datových zpráv na technických nosíčích

 • datové zprávy jsou přijímány na uzavřeném CD nebo DVD

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • datum a čas, kdy byla zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu)

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Jílové činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno

zaručeným elektronickým podpisem.

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • není-li podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, pak musí být doplněno do tří dnů.
 • Stížnosti, oznámení, podněty - nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
 • Datové zprávy zaslané Městskému úřadu Jílové, jejich náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci úřadu a občany.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Jílové, 1. října 2007