Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Městská policie

Městská policie
Městská policie
Odznak Městské policie

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon MP: 602 109 927

Policie ČR: 158

Tísňová linka: 112

E-mail: Policie
Velitel MP: Policie
Sídlo: Lipová 303, Jílové – Kamenná
Adresa: Městský úřad Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové

 

Městská policie se řídí podle zákona č. 553/1991 Sb., ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhaluje přestupky, jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích
  • přispívá v rozsahu stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
  • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce (děti při cestě do školy)
  • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí

Zákony

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Vyhlášky města

3/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového
7/2009 - Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města
5/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 5/2009, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Jílovém
4/2007 - o Městské policii

Pro občany

Postup při nálezu injekčních stříkaček

Nemusíme zdůrazňovat, že zejména jehly mohou být nositeli infekční choroby, jako je např. žloutenka nebo virus HIV. Najdete–li pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku na tyto předměty v zájmu ochrany svého zdraví NESAHAT a zavolat na linku městských strážníků 602 109 927.

Strážníci jsou v tomto směru vyškolení. Stříkačky a jehly uloží do plastového kontejneru a zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci.

 

Městská policie
Městská policie

Postup při ztrátě domácího mazlíčka

Zavolat na linku městských strážníků 602 109 927, kteří okamžitě přijmou opatření k nálezu vašeho miláčka.