Hlavní strana / Město Jílové / Vyhlášky města

Vyhlášky města

      (Platné, Neplatné)


1/2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

5/2016 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města

4/2016 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3/2016 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

2/2016 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku ze psů

1/2016 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

1/2015 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2014 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1/2014 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jílové

2/2012 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1/2012 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

8/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jílového

7/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku ze psů

6/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

5/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/2011 přílohy

3/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového

2/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílové

6/2010 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

5/2010 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

4/2010 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/2010 přílohy

3/2010 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2010 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

1/2010 - Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Jílového

11/2009 - Obecně závazná vyhláška č. 11/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví koeficient u daně z nemovitosti a obecně závazná vyhláška č. 10/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví koeficient u daně z nemovitosti

10/2009 - Obecně závazná vyhláška č. 10/2009, kterou se mění OZV č. 1/2009, kterou se stanoví koeficient u daně z nemovitosti

9/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 9/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

8/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 8/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity

7/2009 - Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města

6/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 6/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6/2009 přílohy

5/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 5/2009, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Jílovém

4/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 4 / 2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 3 / 2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jílového
3/2009 příloha

2/2009 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 2 / 2009, o místním poplatku ze psů

1/2009 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví koeficient u daně z nemovitosti

4/2007 - o Městské policii

3/2007 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 36/2000

2/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 14/1992

1/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O ZNAKU A VLAJCE

1/2006 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2004

2/2005 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 2/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem

1/2005 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 1/2005, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Jílovém

3/2004 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Jílového č. 2/2003

2/2004 - Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 2/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1/2004 - Požární řád

5/2003 - O místních poplatcích

4/2003 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů

3/2003 - O udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti

2/2003 - O placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

1/2003 - O zrušení obecně závazné vyhlášky Města Jílového 8/1991

42/2002 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

41/2002 - O změně obecně závazné vyhlášky č. 35/1999 a o zrušení obecné závazné vyhlášky č. 38/2001

40/2001 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

39/2001 - O nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

38/2001, kterou se doplňuje OZV č. 35/1999

37/2000 - O znaku a praporu města Jílového

36/2000 - o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o úsecích místních komunikací, kde nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

35/1999 - O závazné části územního plánu sídelního útvaru Jílové

34/1999 - O nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

33/1999 - O zrušení OZV 12/1992 a 18/1994

32/1999 - O městské policii města Jílového

31/1999 - O zrušení OZV 29/1998

30/1999 - O zrušení OZV 4/1985 a 6/1990