Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Dotace

Dne 20. února 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nově vymezil v ustanoveních §§ 10a až 10d způsob poskytování dotací, včetně vymezení příslušných pojmů.

V souvislosti s výše uvedeným byla na zasedání zastupitelstva města Jílové dne 8. 12. 2015 schválena Pravidla pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města Jílové.

Dne 6. 12. 2016 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Jílové dotační program na podporu veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času. Finanční prostředky poskytnuté z dotačního programu mohou být použity od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2018 (tj. 18 měsíců). Alokovaný objem peněžních prostředků v rozpočtu města Jílové je ve výši 933.000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 200.000 Kč.

Rok 2017 bude tedy přechodným obdobím, aby se nastavil režim, díky kterému mohou finanční prostředky využívat spolky i pro zimní sporty po celou zimu a ostatní spolky po celou jarní a podzimní sezónu.

Další program bude vyhlášen na standartní 12 měsíční dobu a to od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci dle dotačního programu je od 15. 1. 2017 do 15. 2. 2017.

 

Ke stažení

Formuláře ke stažení naleznete ZDE.

Dokumenty ke stažení naleznete ZDE.