Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Základní informace

Varování a informování obyvatelstva i vyrozumění orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému patří mezi základní opatření a úkoly ochrany obyvatelstva. Přijetím zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.) a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), byly vytvořeny legislativní podmínky pro zabezpečení varování a informování obyvatelstva a vyrozumění orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému. V České republice je pro potřeby varování a vyrozumění vybudován „Jednotný systém varování a vyrozumění“ (dále jen „JSVV“), který je organizačně přizpůsoben platné legislativě (zákon č. 239/2000 Sb.). Systém je zaměřen hlavně na varování obyvatelstva varovným signálem s využitím koncových prvků JSVV. Pro tyto účely se využívají především elektrické rotační a elektronické sirény. Po zaznění varovného signálu následují tísňové informace, které jsou předávány nejen elektronickými sirénami, ale i dalšími prostředky (např. rozhlasem, televizí, místními informačními systémy apod.).

 

HZS ČR – O sirénách - Varování obyvatelstva www.hzscr.cz/clanek/sireny.aspx