Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Formuláře

Odbor vnitřních věcí a správních činností

Individuální doprava Jílové - Sněžník

PDF Smlouva o zajištění přepravy občana města Jílové motorovým
PDF Individuální měsíční plán přepravy

Více informací zde

 

Poskytování informací

PDF Žádost o poskytnutí informace

 

Kultura a sport

 Pravidla pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města Jílového

 

Pečovatelská služba

PDF Standardy pečovatelské služby
PDF Popis realizace poskytování sociální služby
PDF Ceník základních činností
PDF Smlouva o poskytování pečovatelské služby
PDF Individuální plán služby
PDF Žádost o přidělení bytu
PDF Záznam z jednání se zájemcem o službu
PDF Záznam ze sociálního šetření                                                                                                                                                                                           

 

Odbor správy majetku a životního prostředí

Bytové hospodářství

DOC Žádost o přidělení bytu
DOC Žádost o obnovení žádosti na byt
DOC Žádost o výměnu bytu

 

Odpadové hospodářství

DOC Žádost o přidělení/změnu sběrné nádoby (SN)
DOC Objednávka kontejneru

 

Pozemky a ochrana přírody

PDF Žádost o projednání pronájmu pozemku (pachtu) z majetku města Jílového
PDF Žádost o prodej - Fyzická osoba
PDF Žádost o prodej - Právnická osoba
PDF Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 

 

Žádosti pro výkon státní správy na místních komunikacích

PDF Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení připojení k místní komunikaci
PDF Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání místní komunikace
PDF Žádost o umístění inženýrských sítí v silničním pozemku a na mostech
DOC Žádost o zrušení vyhrazeného parkovacího místa
PDF Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro držitele ZTP

 

Lesní hospodářství

DOC Žádost o samovýrobu

PDF Pravidla samovýroba - dříví z lesů města - od 2018-10-01 

 

 

Stavební úřad

Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Formuláře a dokumenty naleznete na adrese Ministerstva pro místní rozvoj

Rozsah a obsah dokumentací najdete ve vyhlášce č.62/2013 Sb. na adrese Ministerstva pro místní rozvoj

 

Stavební řád - vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Formuláře a dokumenty naleznete na adrese Ministerstva pro místní rozvoj

Rozsah a obsah dokumentací najdete ve vyhlášce č.62/2013 Sb. na adrese Ministerstva pro místní rozvoj

 

Územní plánování

 Návrh na pořízení změny územního plánu
500_p8.pdf Návrh na pořízení změny územního plánu

 

Odbor finanční

PDF Ohlášení k poplatku ze psů
DOC Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO - vlastníci RO, RD, bytů
DOC Přiznání k místnímu poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO- cizinci
DOC Přihlášení společného zástupce k poplatku za komunální odpad
DOC Čestné prolášení
DOC Výkaz o počtu lůžek využitých k přechodnému ubytování
DOC Registrační list pro ubytovatele

 

Dotační program města

 Žádost fyzické osoby o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jílové
 Žádost právnické osoby o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jílové
 Evidenční list členské základny
 Přehled předkládáných dokladů k vyúčtování dotace

 

Odbor místního hospodářství

Zábor veřejného prostranství

PDF Přihlášení (Ohlašovací povinnost) k záboru veřejného prostranství
DOCX Přihlášení (Ohlašovací povinnost) k záboru veřejného prostranství
PDF Žádost o vydání souhlasu města Jílového jako vlastníka pozemku s pokácením dřevin

Žádost o vyjádření majetkové správy města Jílové na místních komunikacích a veřejných prostranstvích

PDF Žádost majetkovému správci
DOCX Žádost majetkovému správci

 

Hřbitov a vsypová loučka

DOC Formulář - údaje zemřelého
DOC Souhlas s uložením urny
DOC Souhlas s vyjmutím urny
DOC Souhlas s převodem nájmu hrobového místa
DOC Výpověď nájmu hrobového místa
DOC Žádost o provedení vsypu
DOC Prohlášení nájemce vsypového místa

 

Ostatní

Registr oznámení

Formulář žádosti o přístup do registru oznámení ke stažení
Čestné prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

 

Odkazy v této sekci

Formuláře | Dokumenty | Právní předpisy