Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Dokumenty

Město a Městský úřad

 Organizační řád
 Organizační struktura města
 Organizační struktura městského úřadu
 Přehled výborů a komisí

 

Krizové řízení

PDF Povodňový plán územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 3 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 4 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 5 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového

 

Program rozvoje města

 Základní informace
 Výzva k podání námětů a připomínek

 

Dotační program města

 Dotační program města Jílové
 Pravidla pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města Jílového

 

Ostatní

 Cena města Jílové

 

Odbor vnitřních věcí a správních činností

Jílovský zámek

 Provozní a návštěvní řád
PDF Rok 2010 na zámku a v kultuře
PDF Rok 2009 na zámku a v kultuře
PDF Rok 2008 na zámku a v kultuře
PDF Kulturní a společenský kalendář
PDFCeník pronájmů areálu Jílovského zámku (vnitřní a venkovní prostory zámku, vybavení)

PDF Ceník vstupného Jílovského zámku a na kulturní akce

 

 

Městská knihovna

 

 Knihovní řád
 Ceník

 

Poskytování informací

PDF Směrnice č. 2/2011 o poskytování informací
PDF Sazebník úhrad

        Žádost o poskytnutí informace najdete v sekci Formuláře

 

Noviny Jílovská sova

 

PDF Statut Jílovské sovy
PDF Koncepce Jílovské sovy

 

 

Odbor správy majetku a životního prostředí

Odpadové hospodářství

PDF Plán odpadového hospodářství města Jílového 2017 - 2021
PDF Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2016
PDF Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2017
PDF 
Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2018
PDF Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2019
PDF Odpadový kalendář na rok 2020
PDF Ceník zpoplatněných odpadů platný od 1. 8. 2017
PDF Pravidla pro nakládání s odpadem
PDF Provozní řád sběrného místa Jílové

 

 

Pozemky a ochrana přírody

PDF Pravidla pro stavebníky
PDF Zásady pro prodej a převod pozemků
PDF Ceník pozemků určených k prodeji z majetku města Jílového
PDF Zásady pro nájem a pacht pozemků
PDF Sazebník nájmeného
PDF Sazebník pachtovného

 

 

Bytové hospodářství

PDF NÁVRH -Pravidla pro vybavování bytů v majetku města Jílové vnitřním vybavením a stanovení výše nájmu za toto vybavení

PDF Směrnice č. 2/2014 o zásadách hospodaření s byty a nebytovými prostory
PDF Zásady prodeje obytných domů, bytů a nebytových prostor

 

Lesní hospodářství
PDF Směrnice č. 1/2014 o systému náležité péče
PDF Pravidla samovýroba - dříví z lesů města - od 2018-10-01 

 

Ostatní

 PDF Zásady zřizování věcných břemen
 PDF Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Stavební úřad

Odbor ekonomický a investiční

PDF Hospodaření města

 

Odbor místního hospodářství

Plán zimní údržby 2012

PDF Plán zimní údržby místních komunikací na území města Jílové
PDF Příloha č. 1 - Seznam komunikací
PDF Příloha č. 2 - Situační mapy

 

Hřbitov a vsypová loučka

PDF Řád veřejného pohřebiště
PDF Cenový výměr
PDF Informace o vsypových loučkách
IMG Plán hřbitova

 

Koupaliště

PDF Návštěvní řád
PDF Provozní řád

 

Ostatní

PDF Ceník pro odprodej palivového dřeva

 

JSDHO Jílové - Modrá

 Ceník výkonů, služeb a prací

 

Ostatní

 Návštěvní řád rozhledny na Sněžníku

 

 

 

Odkazy v této sekci

Formuláře | Dokumenty | Právní předpisy