Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Dotazy a odpovědi 2012

Dotaz: Alois Musil, 28. 12. 2012

Dobrý den , vidím v této rublice dost nezodpovězených dotazů , někdy to trvá i déle než měsíc. Na výplod neexistujícího pana Nonsta jste reagovali okamžitě. Mohu se tedy zeptat, na co vlastně paní Javůrková tak ochotně a bleskově odpovídala ? Já tam totiž žádný dotaz nemohu dohledat. Přestože dle paní Javůrkové pravděpodobně nepatřím mezi pozitivně smýšlející občany, i já vám všem přeji vše nejlepší do nového roku s přáním , aby se vaše práce zlepšila, neboť si myslím , že neřešených problémů v Jílovém je poměrně dost . Mějte se hezky.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 2. 1. 2013

Mohla bych se sice v tomto případě odvolat na článek 7. pravidel rubriky - viz invektivy, avšak panu Musilovi odpovídám, že jsem reagovala na příspěvek existujícího pana Nonsta proto, že byl po dlouhé době jediným pozitivním příspěvkem. Podle většiny dotazů a příspěvků bychom mohli rubriku přejmenovat na "Kritika a stížnosti".

Ke kritice tazatele na různě dlouhé termíny odpovědí uvádím, že na některé dotazy lze odpovědět bez přípravy, jiné vyžadují vyhledání podkladů, či získání stanoviska subjektů dotčených v dotazu. Někdy se také stane, že úředník, kterého se dotaz týká, má prostě dovolenou nebo je ve stavu nemocných. I my jsme jenom lidé. A o zlepšování své práce a řešení problémů usilujeme neustále.

 

Dotaz: Miluška Horáková, 25. 12. 2012

Též se přikláním k odpovědi pana Nonsta. Bydlím v lokalitě Martiněves a v době chumelení nemůžem se vším čekat na OMH a musíme se též s nima zapojit o údržbu a nečekat,až vše oni uklidí,jsou to stejní obyvatelé města Jílového jako my Každý z nás by si před svým domem /panelákem/ měl uklidit. Vím ,být nespokojeným obyvatelem a stěžovatelem není umění v tomto městě,ale musíme se též snažit proto něco udělat a né stále kolem sebe kopat. Přeju všem hezké svátky vánoční a v Novém roce 2013 hodně zdraví a štěstí.

Odpověď: odpověď se připravuje

 

Dotaz: Zdena Straková, 22. 12. 2012

Chtěla bych poděkovat jednotce místních hasičů ,kteří v pátek 21.12. zlikvidovali olejovou skvrnu v naší ulici, která se již roznášela po celém vchodě v paneláku. Zároveň všem přeju pohodové Vánoce.

Odpověď: odpověď se připravuje

 

Dotaz: Václav Kasl, 21. 12. 2012

Dobrý den. Z usneseni RMJ ze dne 12.12.2012 vyplývá, že město podepíše kupní smlouvu na úklidovou jednotku s firmou EUROGREEN. Mohu dostat odpověď na otázku, jakým způsobem došlo město k této firmě? A bylo vypsáno výběrové řízení?

Ptám se proto, že firma Eurogreen postavila na hřišti Jiskra Modrá opěrnou zeď která se zřítila a městu vznikla škoda, jednak přímá a a jednak nepřímá, protože město pak vykoupilo další pozemek od soukromého vlasníka, aby mohl být svah prodloužen. Žádnou náhradu ale město navymáhalo.Firma Eurogreen také vybudovala pro Jiskru Modrá trávník a provádí jeho údržbu. Mám dojem, že se jedná o spřátelenou firmu. Žádám proto odpověď, která tento můj dojem vyvrátí. Děkuji.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 2. 1. 2013

1) Nákup komunální úklidové linky byl proveden na základě řádného výběru – tj. hodnocení nabídek podaných na základě Veřejné výzvy k podání nabídky č. 30/2012, vyvěšené dne 19.11.2012 a sejmuté dne 4.12.2012.

2) Na základě naší žádosti nám dnes firma EUROGREEN CZ, s.r.o. zaslala toto stanovisko k dotazu :

"Vyjádření k dotazu pana Kasla. Za firmu EUROGREEN CZ, s.r.o. mohu konstatovat, že stavbu opěrné zdi na hřišti TJ Jiskra Modrá naše firma nerealizovala. Firma EUROGREEN CZ, s.r.o. zajišťovala pouze pokládku trávníku.

EUROGREEN CZ, s.r.o. je organizačně členěna celkem do tří divizí, z nichž jedna se specializuje na poradenství, realizaci a údržbu sportovních a veřejných travnatých ploch. Druhá z divizí je divize profesionální techniky, kde zastupujeme na českém a slovenském trhu několik obchodních značek. Dodávka úklidové linky pro město Jílové proběhla na základě výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejném výběrovém řízení.

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 2.ledna 2013. Za firmu EUROGREEN CZ, s.r.o. Ing. Ondřej Šafránek, vedoucí divize profesionální techniky."

3) Tazatel se vystavuje riziku reakce ze strany firmy EUROGREEN CZ, s.r.o., která by jeho konstatování mohla považovat za poškození svého dobrého jména.

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, 2. 1. 2013

V zájmu transparentnosti výběru dodavatelů se vedení města rozhodlo i v případech, kdy se jedná o zakázky malého rozsahu, které nepodléhají ustanovením zákona o veřejných zakázkách, sjednotit postup jejich zveřejňování, hodnocení a zadávání, a za tímto účelem schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (RMJ 1.2.2011, poslední aktualizace 24.10.2012), kterou se zaměstnanci a představitelé města musí ve všech případech zadávání výše uvedených zakázek řídit.

Oproti bývalému nesystematickému přístupu k výběru dodavatelů si dovolím konstatovat, že je to krok vpřed, i když je schválený postup v řadě případů administrativně i časově náročný. Na druhou stranu však umožňuje větší transparentnost, lepší informovanost potenciálních zájemců (dodavatelů) i občanů, jednotný postup a objektivní hodnocení.. – to vše umožňuje i snadnou argumentaci v případě neopodstatněného zpochybňování výsledků výběru.

 

Dotaz: Daniela Faktorová, 19. 12. 2012

Dobrý den,mám dotaz....m.policii se nemohu dovolat...jak je to s parkováním u domu doktorů.Mohou tam v určité době parkovat,ale asi ne stylem být vystrčeni do silnice,předjížděla jsem kolonu parkujících aut,navíc ještě v šeru..a bylo to jen tak tak,tak snad budou parkovat co nejvíc do strany,ne????Štěstí bylo,že tam nejel kamion......děkuji

Odpověď: odpověď se připravuje

 

Dotaz: Jiří Peterka, 17. 12. 2012

Dobrý den, pan Nonst dle evidence obyvatel neexistuje v celé ČR? Zveřejňujete všechny anonymy nebo jen ty, co se Vám hodí? Dosud jsem si myslel, že si alespoň malou práci dáte s tím, ověřit že člověk existuje. Podívejte na server www.kdejsme.cz který čerpá data z evidence obyvatel a uvidíte, jakou zde máme raritu....

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 21. 12. 2012

Dobrý den, v pravidlech rubriky "Dotazy a odpovědi" je v bodě č. 3 uvedeno, že dotaz je veřejný a tazatel by neměl uvádět údaje, které by mohly být třetí stranou zneužitelné. Dále je v bodě č. 6. uvedeno, že odpovídáme na dotazy s vyplněným jménem, příjmením a platným e-mailem. Pokud tedy občan neuvedl své skutečné příjmení, je to jeho rozhodnutí, na které má právo. V tomto případě nejsme oprávněni zjišťovat totožnost tazatele.

Odpověď: Antonín Nonst, 22. 12. 2012

Dobrý den,netušil jsem,že způsobím příspěvkem a přáním hezkých Vánoc takový velký problém.V Jílovém mám rodiče manželky,ale žijeme v cizině.Radši nebudu ani psát o koho jde,nerad bych staroušky vystavil nepříjemnostem. Divím se kde se bere ta zloba,když si člověk na nic nestěžuje a popřeje na svátky.Jsme s manželkou rádi,že tady nežijeme.Tak se omlouvá,že jsem si dovolil na tyto stránky vůbec lézt.

 

Dotaz: Antonín Nonst, 17. 12. 2012

Dobrý den, lituji vás na té vaší radnici, bombardování nesmyslnými dotazy některých občanů. V Kamenné by lidi mohli vzít hrabla a sníh si odházet, ale někteří hold žádají přímo červený koberec před dům. Kdo nebyl zvolen bude hold alespoň unavovat se svou věčnou nespokojeností. Přeji krásné svátky a víc normálních lidí v novém roce.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 17. 12. 2012

Vážený pane Nonste, velmi děkujeme za Váš příspěvek, hodně pro nás znamená, když se nesetkáváme pouze s kritikou, ale jak už to bývá, pozitivní je bráno jako samozřejmost, ale o negativním se mluví nebo píše. Je však na čtenářích Otázek a odpovědí, aby si vytvořili názor na všechny pisatele kritik, tak jako jste to udělal Vy.

Děkujeme za milé přání. Vám i všem pozitivním občanům také přejeme klidné a pohodové svátky v rodinném kruhu. Naši pracovníci si též přejí prožít svátky se svými blízkými, ale s ohledem na klimatické podmínky budou zimní údržbu provádět podle potřeby, přestože od 22.12.2012 do 1.1.2013 bude úřad uzavřen. I za ně Vám patří dík.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 13. 12. 2012

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdo byl opravdovým prodejcem alkoholu, kterého si město Jílové na akci "Rozsvícení Vánočního stromu" smluvně zavázalo. Na druhou adventní neděli při akci "Rozsvícení Vánočního stromu" jsem prodávajícího sice identifikoval jako pana Medunu, leč na stánku s punčem, griotkou a svařákem chyběl živnostenský list a ani v rejstříku podnikatelů jsem nenašel, že by kdokoli z rodiny Medunů vlastnil živnostenský list na KONCESOVANOU živnost pohostinství, která je dle mých informací NUTNÁ i při stánkovém prodeji alkoholu (jde o tzv. mobilní provozovnu). Živnostenský list na Nákup a prodej vážně nestačí.

Pokud se ve stánku prodávají pouze potraviny, které nejsou kuchyňsky upravené a provozovatel neposkytne možnost jejich bezprostřední spotřeby, stačí k provozování stánku živnost ohlašovací volná zaměřená na maloobchod.

Příprava a prodej pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě přímo v provozovně, kde se prodávají, již vyžaduje živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, která je ohlašovací živností řemeslnou. Řemeslná živnost již vyžaduje, aby podnikatel k získání živnostenského oprávnění předložil doklad o odborné způsobilosti, respektive doložil v zákoně definovanou relevantní praxi. Doklady vyjmenovává paragraf 21 an. živnostenského zákona.

Na výrobu a prodej občerstvení v provozovně, které však není bezprostředně určené ke spotřebě v této provozovně, se vztahuje některá ze živností týkajících se výroby. Tou je například řemeslná živnost Pekařství, cukrářství. Na tu se ovšem vztahuje obdobné pravidlo na doložení dokladu o odborné způsobilosti a respektive nebo příslušné praxe. Pokud tyto požadavky nemůže splnit sám podnikatel, může ustanovit odpovědného zástupce, který příslušné požadavky splňuje.

Navíc se svařák neohříval z produktů nějakého výrobce (nepřeléval se z uzavřených lahví a pouze se neohříval), ale dle všeho se jednalo o jakousi "domácí směs" někoho, některého dodavatele. Mohu znát i kdo byl oním dodávajícím, ke kterému se jelo, když počáteční zásoby byly zkonzumovány?

A tak se ptám, kdo byl skutečným dodavatelem něčeho na zahřátí (směsi) a kdo byl skutečným prodejcem stánkového prodeje, se kterým město uzavřelo smlouvu, abych mimo jiné věděl, u koho se na daňovém přiznání objeví výtěžek z této akce. Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem Jiří Peterka

Jiří Peterka, 14. 12. 2012

Již jsem našel-přehlédl, Medunová Jana má ŽL na pohostinství. Děkuji a jsem s pozdravem. Jiří Peterka

Odpověď: Zdeněk Meduna, 17. 12. 2012

Odpověď na dotaz pana Peterky ze dne 13.12.2012 ohledně prodeje nápojů na akci "Rozsvícení Vánočního stromu".

Je s podivem, že pan Peterka dokázal jako prodávajícího identifikovat mou osobu, ale nedokázal si povšimnout vyvěšené kopie Živnostenského listu na Hostinskou činnost, která visela vedle nabídky prodávaných nápojů. To je první vyřčená nepravda pana Peterky.

Živnostenský list na Hostinskou činnost vydaný Magistrátem města Děčín na jméno Jana Medunová byl vydán dne 13.08.2008. To je druhá nepravda pana Peterky, citace: ("... nenašel jsem, že by kdokoli z rodiny Medunů vlastnil živnostenský list na koncesovanou živnost pohostinství...")

Další závažná nepravda vyřčená panem Peterkou v rozporu se skutečností se týká prodeje svařeného vína. Dle nepravdy pana Peterky se svařák ohříval z produktů nějakého výrobce a jednalo se o jakousi "domácí směs" některého dodavatele. Důrazně namítám a uvádím na pravou míru, že svařené víno bylo přeléváno do hrnce z originálního balení zakoupeného v řetězci Makro. Dovoz dalšího svařeného vína v originálním balení, byl ze skladu naší restaurace, kam je zboží dováženo z výše uvedeného obchodu. A to vše doložitelné na základě daňových dokladů řetězce Makro.

Pokud si pan Peterka myslí, že jsme neznalí v oboru pohostinství a restauraci provozujeme bez řádného oprávnění a nezbytných dokladů, pak je to domněnka naprosto mylná. Nebo se jedná o laciný útok na mou osobu? Logické a férové jednání ze strany pana Peterky by bylo, kdyby po mé identifikaci jako prodávajícího, (…jak píše), přišel za mnou a jím zmíněné dotazy mohly být zodpovězeny přímo na místě v době prodeje na stánku.

Velmi mne mrzí situace, kdy mě pan Peterka zatahuje do svých politických bojů a kdy se musím ohradit proti zbytečně vyřčeným nepravdám. Na Rozsvícení Vánočního stromu, jsem si nešel "namastit kapsu", ale bral jsem to "mrznutí" jako službu našemu městu. Stejně jako moje rodina ZDARMA již několik let dělá exkurze na farmě žákům jílovské školy i s opékáním buřtů, zakoupených na naše náklady. Taktéž ZDARMA několik let vozí na koních děti při Jílovských slavnostech, či dětském dnu a kupuje pro tyto děti sladkosti.

Zbytečný nepravdivý útok pana Peterky má za důsledek, že se budeme do budoucna velice rozmýšlet, jestli pro město budeme tyto aktivity dále vykonávat. Věřím, že nepravdy uvedené panem Peterkou v dotazu ze 13.12. 2012 jsem v této odpovědi vysvětlil a vyvrátil.

Nechám na zvážení pana Peterky, bude-li tak kritický ke své chybě jako k mé osobě a písemně a veřejně se dokáže omluvit.

 

Dotaz: Yveta Horáková, 11. 12. 2012

V souvislosti se současnou klimatickou situací bych ráda upozornila představitele města, že i na Kamenné (zástavba RD) žijí občané města Jílového a bylo by tedy záhodno udržovat místní komunikace sjízdné. V brzkých ranních hodinách nejsou komunikace protažené, natož posypané štěrkem. Ve večerních hodinách stav setrvalý. Již jednou jsem upozorňovala na nekonání zodpovědných osob při správě obecního majetku (pozemky v lokalitě RD Kamenná). Nyní je však situace o něco vážnější. Sjízdnost místních komunikací není rozhodně optimální. Troufnu si tvrdit, že zde není bezpečno.

Problém vidím především v ul. Lipová,Nová,Nerudova,Rekreační. Dnes nebyl pravděpodobně s ohledem na stav místních komunikací proveden pravidelný svoz odpadu z lokality Kamenná. Můj postřeh dnes při návratu ze zaměstnání-sněhová vrstva na příjezdových komunikacích cca 5cm, momentálně je něco po 23 hodině (sníh na komunikaci odhadem 9cm, dosud zde neprojelo jediné vozidlo, jež by upravovalo sněhovou pokrývku komunikací, o štěrku ani nemluvě.

Tato situace je nepříjemná nejen pro řidiče, ale také pro pěší, kteří se vzhledem k absenci chodníků musí brodit sněhem a mnohdy riskují střet s neovladatelným vozidlem. Bylo by možné provádět údržbu místních komunikací kvalitněji s ohledem na bezpečnost občanů našeho města?

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 17. 12. 2012

Vážená pisatelko, jsme si vědomi toho, že i na Kamenné žijí lidé, ale ti žijí i od Martiněvsi po Kamenec a od ul. Konečná po Sněžník. Vzhledem k nepřetržitému sněžení od neděle 8.12. od 14. hodiny do úterní 21. hodiny provádělo deset (v pracovní době dvanáct) pracovníků OMH zimní údržbu, z toho dva multikárami FUMO, jeden traktorem, ostatní ručně :

- v neděli od 17.00 hod. do 22.30
- v pondělí od 3.00 hod. do pozdních večerních hodin
- v úterý od 3.00 do 19. hodiny.

Bohužel, i oni musí někdy spát. Město nevyhlásilo kalamitu, přestože klimatické podmínky kalamitnímu stavu odpovídaly, ale ze všech sil zajišťovalo zmírňování negativních důsledků počasí na sjízdnost a schůdnost. Nejsme schopni zajistit, aby v okamžiku spadu byly sjízdné a schůdné kompletně všechny vozovky a chodníky v celém zastavěném území v jeden okamžik, nebo aby zbylá vrstva po zplužení byla všude stejně vysoká.

Zákon č. 13/1997 Sb. (Silniční zákon) a prováděcí vyhláška 104/1997 Sb. upravuje postupy a lhůty pro ZMÍRŇOVÁNÍ závad ve sjízdnosti a schůdnosti, způsobené negativními klimatickými podmínkami v zimním období. Tyto údaje jsou uvedeny v Plánu zimní údržby. Konkrétně místní komunikace na Kamenné jsou jedním z vozidel FUMO prováděny jako první. Tuto službu nám však značně znesnadňují neukáznění vlastníci vozidel, kteří, ač mají dvory, zahrady, vjezdy, ... parkují na už tak úzkých ulicích, nejlépe ještě naproti sobě, čímž se dopouštějí porušování ustanovení Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zimní údržbu provádíme i na místních komunikacích na Sněžníku (a to pouze plužení bez posypu), kde se navíc vlivem větru neustále tvořily závěje, průjezdní profil místních komunikací tam po zplužení traktorem dovolil průjezd už sotva jednomu osobnímu automobilu, ale i zde máme naše občany a i oni mají stejné právo se dostat do práce, k lékaři...., jako obyvatelé Kamenné a zbytku Jílového.

 

Dotaz: Václav Kasl, 11. 12. 2012

Seznámil jsem se s územním rozhodnutím obecního úřadu v Libouchci ze dne 6.12. 2012. Jedná se o přístavbu a rozšíření ubytovací kapacity Jiskra Modrá. Účastníkem řízení jsem i já, ovšem k jednání podle příslušného zákona bylo přizváno pouze město jako majitel pozemku.

Nyní se ptám: proč město povoluje na svém pozemku zdarma stavby objektů soukromému podnikatelskému subjektu k jeho komerční činnosti s tvorbou zisku a jak je právně ošetřena situace, kdyby došlo k prodeji zmíměných objektů třetímu subjektu. Dále je uvedeno, že bude rozšířena ubytovací kapacita, ovšem dodnes Jiskra Modrá žádné poplatky z ubytování dle obecné vyhlášky neodvádí. Vyhláška ovšem žádné promíjení poplatků nepřipoustí. Děkuji za doufám brzkou odpověď.

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 4. 1. 2013

Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste byl Městským úřadem Libouchec, odborem stavebním a životního prostředí ustanoven účastníkem řízení, veškeré dotazy, prosím, směřujte na tento správní orgán. Město Jílové není orgánem příslušným k povolování jakýchkoli staveb. Ve věci poplatků za ubytovací kapacity jsme se již vyjadřovali na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz webové stránky - 07.02.2012 a 12.03.2012).

 

Dotaz: Antonín Guth, 9. 12. 2012

Dobrý den mám dotaz pokud vím tak Jílové je město,a tak se ptám bude tu nějaký supermarket?Vím že tu KOOP a vietnamští prodejci ale ti většinou mají vše předražené,a když už jsme město tak by tu měl stát nějaký ten supermarket,plánuje tedy město Jílové s výstavbou?Děkuji Guth.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 17. 1. 2013

Dobrý den pane Guthe, v současné době se dokončuje propagační materiál, kterým oslovíme jednotlivé řetězce a developery. Bohužel dle předběžného zmapování trhu bude pravděpodobně zájem o naší lokalitu velmi malý, či žádný. Hlavní nevýhodou našeho města je geografická poloha mezi dvěma velkými městy, na rozdíl od situace třeba České Kamenice, která je naopak centrem pro své okolí.

Naše město se přes týden "vyliďnuje" a to byl i důvod pro zrušení pobočky České spořitelny. Dalším negativním vlivem je současná celosvětová ekonomická situace, nicméně stále doufám, že se nám podaří přesvědčit nějakého zájemce, který by se rozhodl market v našem městě provozovat.

 

Dotaz: Michaela Jílková, 9. 12. 2012

Dobrý den, mám několik dotazů k dosti nevydařené akci, která nesla název "Vánoční trhy a vepřové hody a k tomu slavnostní rozsvícení vánočního stromečku".

1. Má první otázka se týká toho, proč se tato akce konala až druhou adventní neděli, když je všeobecným zvykem rozsvěcet vánoční stromeček již o týden dříve, tedy o 1. adventní neděli? Že by to někdo zodpovědný špatně spočítal?

2. Mnoho návštěvníků se do zámeckého parku vydalo s vidinou nákupu voňavých vepřových dobrůtek, ale opět byli zklamáni. Hody se nekonaly, dodavatel prý nebyl zastižení. Pevně věřím, že představitelé města uzavřeli s dodavatelem smlouvu a budou vyvozeny náležité sankce. Přesto by mne zajímalo, proč byl osloven pouze jeden dodavatel. Předpokládala bych, že na tak velkou akci bude osloveno více dodavatelů, oni by se neztratili. Já toto vnímám jako další selhání organizátora (a rozhodně ne první v tomto roce).

3. Další otázka se týká vánočních trhů. Děti z jílovské školy vyrobily mnoho krásných výrobků, jejichž tvorbou jistě nejen ony, ale i jejich rodiče, strávili spoustu času. Bohužel byly trhy celé „nahňácány“ v prostorách zámku, kde nebylo k hnutí, tudíž jsme si mnoho těchto výrobků ani nemohli prohlédnout, protože jsme se ke stolkům prostě nedostali. Chápu, že počasí nebylo zrovna příznivé, ale taková zima nebyla, aby starší žáci nemohli prodávat své výrobky pod krytou pergolou a ti menší mohli zůstat v zámku. Popř. proč nebyla použita také obřadní síň? Je škoda, že práce a čas jílovských žáčků byly takto znehodnoceny.

4. Nyní se dostávám ke stánku s občerstvením, který sice byl postaven, ale nabízel pouze svařák, grog, teplou griotku a čaj. Vlastně ne, svařák již před půl pátou došel, nevím, kdy byl jeho prodej obnoven, ale po deseti minutách ve frontě jsem to už ani nechtěla zjišťovat a vzala jsem zavděk alespoň tou griotkou. I když i na tu se čekalo, protože prodávající měli k dispozici pouze 1 rychlovarnou konvici. Dost nedostačující, když vezmeme v úvahu, že jiné občerstvení pro zahřátí nebylo. Kdepak byli ostatní jílovští podnikatelé? Byli osloveni i oni?

5. Na vánoční akci bych očekávala vánoční koledy, místo toho jsme se dočkali pouze reprodukce vycházející z přistaveného hasičského auta. A kdopak že nám to hrál? Rádio Blaník! Proč? Copak město nedisponuje vybavením, které by umožnilo hraní vánočních koled? To je už opravdu ostuda.

6. A nyní již k samotnému rozsvícení vánočního stromku. Nebudu se vyjadřovat k jeho vzhledu, to nechám na posouzení každého jednotlivce, protože každý z nás má jiný vkus. Proč ale byl vůbec nějaký proslov (paní Nedvědová, starosta), když neměli ani mikrofon? Vždyť jsme od nich stáli přibližně tři metry a stejně nebyli slyšet. Škoda těchto nedostatků, město a jeho představitelé pouze opět prokázali, jak špatní jsou organizátoři.

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, Petra Nedvědová, referentka, 14. 12. 2012

Dobrý den, paní Jílková, neberte následující řádky jako výmluvu, omluvu nebo jiný "úhybný manévr", ale pouze jako vysvětlení situace a konstatování faktů. Pokusíme se odpovědět na Vaše otázky podle nejlepšího svědomí, přesto nevíme, jestli budete spokojena. Bohužel Vám musíme dát za pravdu, že v některých směrech byla neděle opravdu nevydařená.

Ad 1)
ZMJ rozhodlo o uvolnění finančních prostředků na výzdobu vánočního stromu a o pořádání akce "Rozsvícení vánočního stromu" na svém zasedání dne 6.11.2012. Na přípravu a zorganizování souvisejících akcí a činností měli tedy zainteresovaní pracovníci cca měsíc. Co se týká osvětlení stromu, začal se ihned po zasedání ZMJ připravovat výběr dodavatele na základě poptávkového řízení. Původní záměr žárovkového osvětlení musel být s ohledem na velký příkon zařízení (neumožňující napojení na veřejné osvětlení – lampu VO) přehodnocen a zvoleno bylo LED osvětlení. Mnozí si též již od počátku byli vědomi náročnosti zdobení stromu v parku (přístup pouze z jedné strany!). Při konzultaci této problematiky s firmami, které dodávají vánoční osvětlení, tyto o realizaci výzdoby neprojevily zájem (právě kvůli technické náročnosti) nebo avizovali nutnost použití více vysokozdvižných plošin a jiné techniky a tudíž velkou finanční náročnost.

I přes výše uvedené problémy se výzdoby stromu zhostili členové JSDHO Jílové-Modrá, kteří zdobení věnovali 2 dny ve sněhu a mrazu a s vypětím všech sil v rámci technických možností 23 metrový strom v parku ozdobili, za což jim patří dík. Poděkování patří též odboru MH, který připravil poptávkové řízení a poskytl pracovníky, kteří byli při zdobení "k ruce" hasičům a v neposlední řadě i p. Mordačíkovi – odborníkovi elektro, který se postaral o zapojení a vlastní rozsvícení výzdoby. Výsledek, jak jste uvedla, si každý zhodnotí sám, protože je to věc subjektivní a jak se říká : "co člověk, to názor.." Z výše uvedených důvodů tedy vyplývá, proč druhá adventní neděle. Je pravda, že obvykle se takové akce dělají na začátek adventu, ale pravidlo to není.

Ad 2)
V souvislosti se stánky a stánkaři nutno uvést, že jsme se z nedělní situace poučili. Čas však stál i v tomto případě proti nám. V době, kdy jsme podali stánkařům informace a vyzývali je k účasti, měla většina oslovených zajištěnou účast na jiných akcích nebo o účast neprojevila zájem. "Zasmluvnění" s případnou sankcí za neúčast je tedy cesta, kterou bychom určitě jít chtěli, kterou však lze uplatnit v případech, kdy o účast na akcích tohoto typu je za strany stánkařů zájem. Pro zajištění dalších podobných akcí se budeme všichni aktivně snažit o zajištění kvalitních stánků ve větším počtu.

Touto cestou bychom chtěli vyzvat i spoluobčany, kteří mají typ na řemeslníky, obchodníky, pekaře, cukráře, řezníky, uzenáře, květináře apod., jejichž výrobky či zboží by chtěli na podobných akcích vidět, předejte kontakt, podnět či typ na MěÚ Jílové (e-mailovou adresu: sek@mujilove.cz nebo na tel. 412 557 721).

P. Nedvědová: Vepřové hody, které se nekonaly, budou ještě dlouhou dobu mojí noční můrou, to mi věřte. Původně jsme na druhou adventní neděli plánovali pouze koncert Jílovského komorního sboru, ale když přišlo rozhodnutí o rozsvícení vánočního stromu, bylo potřeba domluvit nějaké návazné akce - pokud možno za minimum finančních prostředků. Proto byl osloven řezník, který slíbil zajistit vepřové hody (bez zabijačky, pouze prodej hotových výrobků). Stejně tak byla oslovena agentura, která měla zajistit další stánky pro vánoční trhy. I ta původně přislíbila pomoc. Nakonec dali na vědomí, že v Jílovém je špatná kupní síla, lidé na trhy nechodí a tak že nepřijedou. Řezník byl osloven dvakrát, nakonec ale nepřijel a jak sama píšete, nebyl k zastižení. Sankce pro něj vyvozovat nebudeme, prostě příště oslovíme někoho jiného.

Ad 3)
Vánoční trhy dětí ze ZŠ byly původně plánovány venku, proto jsme také pořídili zakrytí pergoly. Dětí a tříd se nakonec přihlásilo více, než by se jich pod pergolu vešlo a tak se škola rozhodla využít prostory zámku. Navíc podle předpovědi počasí nás čekalo sněžení (což se vyplnilo) a řada dětských výrobků byla z papíru. Pokud by bylo více času a akce by byla plánována jinak, mohly by se využít i prostory velkého sálu. V tomto případě to ale nebylo možné, protože tam bylo vše připraveno na večerní adventní koncert a sbor zde měl i zkoušku, takže jsme si museli vystačit vstupní halou, mezipatry, chodbou v patře a krbovým sálem. V obřadní síni trhy nebyly proto, že je v ní původní podlaha, která by mohla být poškozena, je v ní drahé vybavení (nábytek i sklo) a slouží prostě především pro obřady.

Město v tomto případě zajišťovalo prostory, není však kompetentní rozhodovat o tom, zda děti mohou zůstat venku nebo zda některé z nich zůstanou venku a některé půjdou dovnitř.

Ad 4) Je vysvětleno v předešlém odstavci.

Ad 5)
Vánoční koledy zněly v zámku - v hale i v krbovém sále, kde se konaly trhy. Dvakrát během trhů zpíval dětský sboreček a hrál flétničkový soubor. Ven jsme koledy nepouštěli, protože trhy se přesunuly dovnitř. Pokud hrálo rádio, nic o tom nevím a nebylo to dopředu domluveno.

Ad 6)
Původně připravené ozvučení jsme nemohli použít kvůli silnému sněžení, aparatura, kterou město disponuje, není vhodná pro takové podmínky. Náhradní řešení bylo sice domluveno, ale nakonec nebyl čas a prostor je zrealizovat.

Z chyb pro nás samozřejmě plyne poučení. Poučení pro příští rok zní:
1. včasné rozhodnutí o pořádání akcí tohoto typu – více času pro naplánování,
2. zkvalitnění organizace – důraz na spolupráci všech zúčastněných stran, stanovení odpovědností.

Mějte pěkný den a prožijte klidné a pohodové Vánoce.

 

Dotaz: Václav Kasl, 7. 12. 2012

Při pročítání Dotazů a odpovědí je nápadné, že na některé odpovědi potřebuje město hodně času. Konkrétně dotaz pana Peterky na věčný problém s Jiskrou Modrá ze dne 7.11.2012 zůstal dodnes bez odpovědi. Proč? Nebo se čeká až jmenovaní pánové vymyslí úhybný manévr? Děkuji za odpověď.

Odpověď: odpověď se připravuje

 

Dotaz: Andrea Tamarová, 20. 11. 2012

Dobrý den zaslechla jsem že by se školka v Modré měla rušit. Je to pravda? Neuvažujete o zřízení školky pro děti s různými vývojovými vadami či poruchami? Takovou školku scháním a v okolí žádná není. Děkuji za odpověď

Odpověď: Helena Říhová, ředitelka MŠ, 27. 11. 2012

Dobrý den, MŠ v Modré se neruší, pouze se organizačně zařazuje, od 1.1.2013, jako součást Mateřské školy Jílové. / Doposud je součástí Základní školy Jílové/.

K Vašemu dotazu sděluji následující: Naše Mateřská škola již několik let běžně integruje, ve spolupráci s odbornými lékaři, děti s různým typem postižení - smyslovým, tělesným i dalšími poruchami, např. ADHD, ADD aj. Integrace těchto dětí do běžných tříd MŠ je nejvhodnější formou jejich zapojení mezi vrstevníky, pokud se nejedná o postižení v těžší formě. Každé takové postižení však vyžaduje jiný přístup, proto je nutná úzká spolupráce s rodinou.

Jedná-li se o těžší druh postižení z uvedených oblastí, pak je vhodné spojit se s Mateřskou školou v Děčíně, Riegrova ulice, kde je třída pro takto postižené děti již také řadu let. Pokud je jedná o lehčí formu postižení, obraťte se na mě a situaci budeme spolu řešit. Kontakt je na našich webových stránkách. Přeji hezký den.

 

Dotaz: Alois Musil, 16. 11. 2012

Dobrý den , děkuji za odpověď. Nicméně, nechci vypadat jako hlupák a musím na Vaši odpověď reagovat. Předložil jsem veškeré doklady , jaké jsem předkládal vždy , tedy obč.průkaz, potvrzení o zakoupení kuponu z DPMD a průkaz dárce krve, kde je jasně a razítkem potvrzené mé veškeré dárcovství krve za celých 32 let , co krev bezplatně daruji.Nikdy jsem žádné jiné potvrzení nepotřeboval.

Paní pokladní mi tvrdila, že docházelo k pokusům o podvod a tudíž se kontrola musela zpřísnit.Tedy zde něco nehraje a někdo evidentně lže.Když tedy k žádným pokusům o podvod nikdy v tomto ohledu nedocházelo , nevím , proč se zpřísnila pravidla o vyplácení tohoto příspěvku, nemá to logiku.Ještě jednou děkuji za odpověď.

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 20. 11. 2012

Dobrý den, pravidla pro poskytování příspěvku na dopravu dárcům krve jsou po celou dobu jejich poskytování stejná. Upravila se pouze částka a to u neaktivních dárců krve na 500 Kč. Vše ostatní, tzn. co musí příjemce příspěvku předložit, se skutečně nezměnilo. Zatím jste první, kdo se nad předkládáním plakety či potvrzení o udělení tohoto ocenění za roky, kdy se příspěvek vyplácí, pozastavuje.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 13. 11. 2012

Dobrý den, poslední odpověď je taktéž super zprávou a je fantastické, že se to tak hladce řeší. Můžete mi prosím sdělit, jak se vzhledem k tomuto dobrému rozmaru firmy JOEL s.r.o. postupovalo od září (do září známo z jednání zastupitelstva) v reklamaci kašen?

Budou kašny již od brzkého jara 2013 utěsněny? Myslím si, že meteorologové předpovídají ještě 14 dní teploty nad nulou, budou ještě nějaké práce na opravách kašen zahajovány? Příští rok by již mohl být zhotovitel ve stálé insolvenci.... Děkuji za odpovědi.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 13. 11. 2012

Dobrý den, pane Peterko, se zhotovitelem bylo domluveno, že provedení hydrostěrky v kašně na Mírovém náměstí teď před zimou by bylo velkým rizikem pro udržení vodotěsnosti, protože po jejím provedení nesmí dojít k jejímu mechanickému poškození. Vzhledem k neustále poničeným lampám je zřejmé, že prázdnou kašnu si někdo plete s hřištěm. Je tedy domluven termín zahájení 1.4.2013 a termín dokončení 30.4.2013.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 10. 11. 2012

Dobrý den, velice mne potěšila odpověď, že se příčný práh upravoval na náklady zhotovitele (firmy Joel s.r.o.) jeho subdodavatelem. Můžete mi sdělit, jak to bylo zařízeno, když firma Joel s.r.o. je dle obchodního rejstříku v INSOLVENCI a čelí i exekučnímu řízení? Jak se tedy město Jílové dostalo takto k finančním prostředkům zhotovitele? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 12. 11. 2012

Město Jílové finanční otázku této problematiky neřešilo, prostě jsme uplatnili reklamaci, a ta byla k naší spokojenosti vyřízena.

 

Dotaz: Alois Musil, 7. 11. 2012

Dobrý den , jsem dobrovolný dárce krve , mám 78 odběrů, z toho 3 v letošním roce. Tak jako každý rok jsem si i dnes došel na MÚ pro 1.000 Kč jako příspěvek na dopravu , ačkoliv to vždy je pro mne docela nepříjemné, přece jen , daruji krev zadarmo a nějaké výhody od toho neočekávám . No ale, když už jsou, využívám jich.

Předložil jsem tak jako i v jiné roky obč.průkaz, průkaz dárce krve a potvrzení o zakoupení kuponu za 1.000 Kč. Toto zatím vždy stačilo. Byl jsem však nemile překvapen , když ode mne pracovnice MÚ ještě žádala plaketu dr. Jánského. Bez tohoto, že mi peníze vyplatit nemůže. Tuto plaketu jsem obdržel zhruba před 15 lety a opravdu nevím ani, kde ji mám, asi jsem ji dal dětem na hraní , pro mě toto není vůbec důležité. Do nemocnice kvůli tomu běhat nebudu, oželím tedy 1.000 Kč, svět se mi nezhroutí.

Teď ale k mému dotazu. Když jsem se ptal paní pokladní, proč najednou vyžaduje tuto plaketu, dostal jsem odpověď, že se našli lidé, kteří podváděli a vymáhali peníze neoprávněně. Velmi jsem se tomu podivil a nechce se mi to věřit . Tedy můj dotaz zní , kolik lidí se domáhalo neoprávněně o vyplacení této částky a jak s nimi město tuto velmi nevkusnou záležitost vyřešilo. Pokutou , v přestupkovém řízení nebo snad trestním oznámením o pokus o podvod ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 15. 11. 2012

Dobrý den, ZMJ na svém 18. zasedání dne 19.06.2012 usnesením č. 537/2012/Z schválilo příspěvky z rozpočtu města pro občany, kteří jsou aktivními i neaktivními dárci krve. Každý rok tito občané při proplácení příspěvku musí prokázat nejen svou totožnost a to, že jsou dárci krve, ale i doložit, zda jsou držiteli ocenění zlaté plakety Prof. Janského či vyšších ocenění. To znamená, že předložili plaketu nebo potvrzení z transfuzní stanice.

Zjišťovala jsem přímo u pracovnice v pokladně MěÚ Jílové, jak probíhala Vaše návštěva. Dle jejího sdělení jste se podivoval nad tím, proč musíte dokládat to, že jste držitelem ocenění. Informovala Vás o tom, že takto nastavená pravidla jsou každý rok stejná. Dále uvedla, že by případně mohlo dojít ke zneužití, proto je potřeba doložit výše uvedené.

V předchozích letech ani v letošním roce nebyl problém ze strany občanů s doložením požadovaného. K dnešnímu dni MěÚ Jílové nezaznamenal žádný pokus neoprávněné vymáhání tohoto příspěvku.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 7. 11. 2012

Dobrý den, i před volbami v roce 2010 jsem se bývalého starosty ptal, zda nájezd na náměstí z ulice Teplická kolem MěÚ je v souladu s předpisy. Byl jsem tehdejším starostou ujištěn, že ano. Potom současný pan starosta i s pracovníky OMH převzal projekt Revitalizace a rekonstrukce centra města s vadami nebránícími užití, tedy i s tímto nájezdem. Nikde jsem se nedočetl, že by to bylo předmětem nedodělků či reklamace.

Tento nájezd se v minulém týdnu opravoval, resp, upravoval, aby vyhovovala předpisům. Ptám se tedy:

- souhlasil architekt s tímto předěláním (snížením převýšení)?
- souhlasí nyní toto provedení s technickou dokumentací projektu který jsme neměli tuším 5 let měnit?
- kdo prováděl tyto úpravy nájezdu?
- jaké byly náklady na úpravy tohoto nájezdu?

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 7. 11. 2012

Pane Peterko, k Vašemu dotazu uvádíme, že zjištění rozporu mezi realizací příčného prahu a projektovou dokumentací nebylo jednoduché, protože podle detailu z PD převýšení 15 cm na 150 cm délky prahu bylo v pořádku, avšak v souvislosti s nadmořskou výškou tělesa státní pozemní komunikace I/13 - ul. Teplická a nulového bodu příčného prahu, od kterého se převýšení původně realizovalo, byl rozdíl o cca 5 cm větší, proto vzniklo hlubší úžlabí, které působilo při průjezdu nižších vozidel problémy, v jednom případě dokonce proražení olejové vany.

Na základě upozornění Dopravního inspektorátu PČR Děčín jsme přizvali odborníka, který nám pomohl s propočtem výšek z PD a určil body, kde je třeba objektivní měření provést. Poté jsme u zhotovitele (JOEL, s.r.o.) uplatnili reklamaci, a ta byla uznána.

Zjištěná závada byla odstraněna v domluveném termínu na náklady zhotovitele, jeho subdodavatelem. Nedošlo tedy ke změně oproti projektové dokumentaci, proto jsme problematiku s projektantem neřešili.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 7. 11. 2012

Dobrý den, nevím, jak ostatní obyvatelé Jílového, ale já vnímám, že FC Jiskra Modrá a lidé z ní, kteří jsou zastoupeni ve vedení našeho města (ing. Jiří Šmíd, Miloš Sýkora) by měli být ze svých funkcí radních sesazeni. Mé důvody jsou jasné:

- jako předseda klubu FC Jiskra Modrá musel ing. Šmíd vědět, že město Jílové hradí tomuto soukromému podnikatelskému subjektu elektrickou energii používanou zejména na zavlažování a to bez jakéhokoli usnesení města....

- jako předseda klubu FC Jiskra Modrá musel ing. Šmíd vědět, že stavba přístavby ubytovny byla provedena v rozporu s projektem a nyní částí zasahuje do městského pozemku (viz. informace z JIL/7345/2012/NEM)

Připočteme-li k výše uvedeným skutečnostem nepříliš etické podnikání FC Jiskra Modrá (předchozí ubytovávání v prostorech ne k tomu kolaudovaných) a navíc vystavování se střetu zájmu v uzavřených jednání Rady města, divím se radniční koalici, že toto prostě neřeší, pokud chce pracovat pro město a pro lidi.

Má otázka je jednoduchá: Kdy se radniční koalice i s ostatními zastupiteli dohodne a dojde k odebrání funkcí radních oběma, výše zmíněným pánům, tedy ing. Šmídovi a Miloši Sýkorovi? Oba, jeden jako předseda klubu, druhý jako člen klubu svou přítomností na jednání rady města de facto ohrožují zájmy města, pokud jsou přítomni jednání radních ohledně FC Jiskra Modrá, např. při uvažovaném převodu pozemků ve prospěch FC Jiskra Modrá. Děkuji za odpověď.

Odpověď: odpověď se připravuje

 

Dotaz: Jana Vosecká, 11. 10. 2012

K dotazu od paní: Marie Trachtové ze dne 9. 10. 2012 . Nezlobte se, ale paní se ptala, ZDA JE NĚJAKÁ MOŽNOST VYTVOŘIT ZÁBRANY ČI PLOT a ne na nějaké snížení rychlosti a nebo na to, aby se tam daly dopravní značky.... Značky, ani snížená rychlost srážce se zvířetem nezabrání, protože můžete jen třeba 40 km rychlostí, ale když vám do cesty skočí divoké prase nebo srna, stejně nemáte šanci se mu vyhnout. takže jste vlastně neodpověděli na to, na co se paní Trachtová ptala - VYTVOŘÍTE NĚJAKÉ ZÁBRANY NEBO PLOT ?????

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 18. 10. 2012

Vážená tazatelko, tento dotaz je třeba směrovat na vlastníka přilehlého lesního pozemku, tedy Lesy ČR, s.p., případně na Ředitelství silnic a dálnic, v jejichž správě je státní pozemní komunikace I/13.

 

Dotaz: Marie Trachtová, 9. 10. 2012

Dobrý den. Dotaz na zabezpečení silnice R13 v úseku kolem Bynovské přehrady. Jsou nějaké možnosti vytvořit zábrany či plot před divokými prasaty? Během čtrnácti dnů došlo v tomto místě již dvakrát v ranních hodinách ke sražení divokého prasete. I když je zde rychlost snížena na 70 km/h, tak ve tmě a se světly protijedoucích vozidel je takřka nemožné se praseti vyhnout. Jeden lidský život už tu díky tomu vyhasl. Tak ať zůstane posledním. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 10. 10. 2012

Státní pozemní komunikace I/13 je ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Město má ve správě pouze místní komunikace. V loňském roce město Jílové vyvolalo jednání za účasti SÚS Děčín, Policie České republiky, Krajského úřadu, kde navrhovalo osazení úseku podél přehrady dopravními značkami "Pozor zvěř" a posunutí DZ začátku a konce obce až pod tento problémový úsek, případně snížení rychlosti na 50 Km/hod.

Příslušné orgány však odsouhlasily pouze osazení DZ upozorňující na zvěř a snížení rychlosti na 70 Km/hod. Zvěř má své migrační trasy, které však v minulosti při stavbách silnic a dálnic nebyly respektovány. Až v současné době při stavbách dálnic a rychlostních silnic je na tyto přirozené migrační trasy brán zřetel a jsou budovány zábrany v kombinaci s bezpečnými průchody pro zvěř. Při jízdě tímto úsekem je tedy nutno dbát zvýšené opatrnosti.

 

Dotaz: Zdeněk Sanktus, 3. 10. 2012

Dobrý den.Minulý týden jste dosadili na zastávku MHD Modrá Lidový dům přístřešek pro cestující,který ale v žádném případě neplní funkci k čemu je určen.Cestující nejsou chráněni z boku před nepřízní počasí,nebyl by problém tam taky dosadit lavičku a vrchol všeho je,co jste dosadili na stříšku.Použitý vlnitý plech,který je samá díra.To si z nás snad děláte legraci?Děkuji.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 3. 10. 2012

Pane Sanktusi, žádný z nově osazených přístřešků ještě není dokončen, práce na nich budou pokračovat dle kapacitních možností našeho odboru.

 

Dotaz: Patrik Makovec, 3. 10. 2012

Dobrý den, neuvažuje Město Jílové o změně přednosti v jízdě na křižovatce ulic Lipová a Na Rovině? V poslední době je trvale mohutnější provoz právě po ulici Lipová směrem výše na Kamennou a opačně. S nadcházející zimou se do mysli vkrádá myšlenka na situaci, kdy je vozovka pokryta souvislou vrstvou sněhu a řidič jedoucí po ulici Lipová se modlí, aby nemusel na křižovatce s ulicí Na Rovině dávat přednost zprava. Což ve spoustě případů znamená problém se opětovně do kopce rozjet. Stávající úprava je evidentně z dob dávno minulých. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Podnět projednala Rada města Jílového na své 31. schůzi dne 24. 10. 2012 Usnesením č. 1112/2012/R, kterým uložila úkol odboru místního hospodářství MěÚ Jílové postoupit podnět občana M. týkající se změny dopravního značení na křižovatce ul. Lipová a ul. Na rovině k posouzení Dopravnímu inspektorátu PČR Děčín.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 25. 9. 2012

Dobrý den, dozvěděl jsem se pikantní informaci a doufám, že jde o drb. Prý škole dojdou peníze na výplaty (přiznaný finanční rámec z Ústeckého kraje pro rok 2012) a Rada města Jílového prý přislíbila škole pomoci. Jak je to tedy doopravdy, jedná se o drb, nebo opravdu město Jílové bude škole i takto vypomáhat? Děkuji za informaci. Hezký den.

Odpověď: Projednáno Zastupitelstvem města Jílového na 20. zasedání dne 9. 10. 2012 vydáním Usnesení č. 573/2012/Z:
"Zastupitelstvo města Jílového schvaluje Základní škole a mateřské škole Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace, Školní 287, 407 01 Jílové finanční dotaci na přímé výdaje - hrubou mzdu pro pedagogického pracovníka v celkové výši 96. 072,- Kč (i s odvody 35% a FKSP) na období září - prosinec 2012".

 

Dotaz: Michaela Jílková, 24. 9. 2012

Dobrý den. Tak jsem si právě přečetla rozdělení volebních okrsků a opět jsem nemile překvapena. Bydlím na Sněžnické ulici, ale k volební urně musím přes celé Jílové do "nového" paneláku. Tato situace se táhne již léta, a nové vedení evidentně opět postrádá vůli cokoli měnit, ač mne paní místostarostka již v lednu 2011 přesvědčovala, že (cituji z e-mailu obdrženého od místostarostky dne 23.1.2011):
"Volební okrsky jsou mou černou můrou. Chci se pokusit změnit takto nesmyslně rozdělené volební okrsky. Bylo mi řečeno, že to bylo děláno takto proto, protože by v některých bylo málo spoluobčanů a jinde by byl přetlak. Nebojte to chci řešit a byl to náš záměr." (konec citace).

Téměř dva roky uplynuly a jak jsem se dnes přesvědčila, opět zůstalo jen u slibů, skutek utek. Přijde těm, kteří volební okrsky rozdělují, logické, že lidé ze Sněžnické musí do Martiněvse, když se volební okrsky nacházejí také na náměstí či ve škole na sídlišti, stejně tak, jako lidé ze Školní ulice musí chodit volit na náměstí, když okrsek mají přímo v ulici? Mně to tedy logické nepřijde ani za mák, ale to by mne v Jílovém už asi překvapovat nemělo, že?

Ještě bych chtěla podotknout, že mně osobně nevadí ujít pár kroků navíc, pokud mám ovšem času nazbyt, a ten já nemám. Vy ano? Navíc v paneláku na Sněžnické bydlí velký počet starších spoluobčanů, kteří mají problémy dojít si pár metrů do krámu, natož do Martiněvsi. Napadá mne, že předvolební hesla OJky „Chceme pro Vás více“, neměla znamenat nic jiného, než více plýtvání Vaším časem, více chůze apod.?

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 24. 9. 2012

Dobrý den paní Jílková, měla jsem snahu změnit okrsky, ale to co jsem se dověděla o těchto okrscích je pro mne nepochopitelné, ale je to bohužel tak. Poprosila jsem paní Némovou o vysvětlení daného stavu. Jistě jste četla zápisy z rad, kde jsem usilovala o změnu. Nejsem s tímto stavem spokojená jako Vy.

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 5. 10. 2012

Dobrý den, k Vašemu dotazu ohledně volebních okrsků Vám sdělujeme následující:

Stálé volební okrsky v Jílové byly stanoveny již před rokem 1989 a dle ust. § 26 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je lze změnit pouze v případech:

a) zvýšení nebo snížení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu,
b) změny hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno,
c) změny hranic městských obvodů nebo městských částí,
d) kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí.

Dle výše uvedeného tedy není možno upravovat volební okrsky z jiného důvodu. Občané, kteří mají nějaký zdravotní handicap, mohou při každých volbách požádat obecní úřad a ve dnech konání voleb i místně příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky. V tomto případě za ním domů přijedou dva volební komisaři s přenosnou volební schránkou a umožní mu volit v jeho domácím prostředí.

Po dobu konání voleb je na MěÚ Jílové vždy přítomen zaměstnanec MěÚ. Ten, krom jiného, zajišťuje předání žádosti občanů o hlasování mimo volební místnost příslušné okrskové volební komisi. Občané této možnosti při každých volbách využívají.

 

Dotaz: Petr Mařík, 20. 9. 2012

Dobrý den,může mi prosím někdo z MěÚ podat informaci o zásobování pitnou vodou v oblasti Horního Jílového?A je tato pitná voda skutečně pitná?Již několik dní jsou tu k vidění cisterny s pitnou vodou,ovšem chybí oznámení od SčVK v domě,či alespoň v přehledu aktualit na webu města...To,co teče z kohoutků v domácnosti,mě dost zaráží,voda je zpěněná,kouří se z ní-ač je studená a po převaření vykazuje nečistoty neznámého typu.Vím,že tu dávají lišky dobrou noc,ale rád bych připoměl,že i v této od civilizace vzdálené končině žijí lidé,kteří mají nárok na informace,které souvisí se zdravím.Děkuji za odpověď,s pozdravem a přáním hezkého dne Petr Mařík,Javorská 54.

Odpověď: Jarmila Stuchlíková, referentka, 24. 9. 2012

Dobrý den pane Maříku, dne 20.9.2012 bylo telefonicky zjištěno na zákaznické lince Severočeských vodovodů a kanalizací, že je přerušena dodávka pitné vody v ulici Horská a Javorská, Jílové, z důvodů havárie na vodovodním zařízení (oprava prameniště).

Náhradní zásobování pitné vody do vodojemu pro tyto ulice bylo zajišťováno cisternami. Termín opravy byl stanoven do 12.00 h dne 20.9.2012. Dodávka pitné vody byla plně obnovena ráno 21.9.2012.

V případě zhoršení dodávky nebo kvality pitné vody doporučujeme kontaktovat přímo zákaznickou linku Severočeských vodovodů a kanalizací, tel. 726 828 282 nebo 840 111 111.

 

Dotaz: Yveta Horáková, 18. 9. 2012

Dobrý den, ráda bych znala odpověď kompetentních osob, proč nejsou pozemky v majetku města (lokalita RD Kamenná), konkrétně p.č. 634/49 a sousedící řádně udržovány. Z odpovědi na dotaz vznesený dne 25.7.12 paní Kalvodovou vyplynulo, že se město všemožně snaží upozornit majitele pozemků v dané lokalitě na jejich povinnosti týkající se patřičné údržby pozemků. Bohužel pravděpodobně opomněli upozornit sami sebe, neboť tyto jsou ve vlastnictví společnosti RD Kamenná s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je Město Jílové. Situaci v dané lokalitě si prosím ověřtě vizuelně a laskavě sjednejte nápravu. Dotčený pozemek se nachází v místě, kde se kříží příjezdové cesty v dané lokalitě a je velmi nepřehledný. Dnes zde došlo k dopravní nehodě a to v souvislosti s nepřehledností zaviněnou vzrostlým plevelem a buřinou.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 21. 9. 2012

OMH se všem občanům, kterých se to týká, tímto omlouvá, ale dosud jsme lokalitu považovali za staveniště, a sečením jsme řešili pouze rozhledové poměry při výjezdech na ul. Lipovou. V následujících dnech pracovníci odboru místního hospodářství posečou v lokalitě RD Kamenná všechny pozemky ve vlastnictví města Jílového a RD Kamenná, spol. s r.o.

 

Dotaz: Guth Antonín, 16. 9. 2012

Dobrý den,letošní Jílovské slavnosti byli poněkud lepší,a to že bylo více stánků,ale jinak byli úplně stejné jako minulý rok,jak napsala p.Michaela Jílková prodávat pánvičky my též přišlo nevhodné.A když už mají být Jílovské slavnosti tak mohla být opravena lampa která brzy nedej bože na někoho spadne.Nikdy nikdo neví co napadne dítě.Stejně tak i k soutěžím pro děti myslím si že jich mohlo být více,a tím se Jílovské slavnosti vyrovnali tak jaké byli minulý rok.Děkuji za odpověd Guth A.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 17. 9. 2012

Dne 24.8.2012 byla městu Jílové způsobena dopravní nehodou škoda na majetku - poškozen stožár veřejného osvětlení. Jako každá škodní událost, tak i tato si vyžaduje určitý proces, který spočívá ve spolupráci s PČR, pojišťovnou škůdce, pojišťovnou města Jílového, zpracování cenové nabídky dodavatelem...

Cenová nabídka nám byla doručena v pátek 14.9.2012, nyní čekáme, zda ji pojišťovna odsouhlasí. V kladném případě bude vystavena objednávka odborné firmě na okamžitou demontáž poškozeného stožáru a osazení nového, ale vzhledem k tomu, že veškeré veřejné a slavnostní osvětlení na Mírovém náměstí a v zámeckém parku je dovoz z Itálie, je pravděpodobné, že tento světelný bod bude úplně opraven až za přibližně jeden měsíc.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 9. 9. 2012

Dobrý den, celé Jílovské slavnosti mi letos připadaly jako výrobek, který stál hodně peněz, bylo do něj vloženo mnoho práce, umu a schopností, přičemž po jeho dokončení a představení veřejnosti nad ním většina s opovržlivým údivem kroutila hlavou, jak je toto možné....

Zde Vám předávám pár trapasů, kterými jste celé slavnosti úplně srazili a práce všech tak celkově vyšla vniveč:

  • Jílovský zámek ozdoben oranžovo-fialovou kombinací, nikoli insigniemi města, tedy bílo-zelenými pruhy. Byl jsem vůbec v Jílovém? Kdo to dopustil?
  • v 13:30 hod. již nebyly soutěžní kartičky pro děti, nikoho to nezajímalo, lidem z agentury to nepřišlo divné a až po mé intervenci u Petry Nedvědové v 15:00 hod. došlo později k nápravě. Kdo pochybil?
  • křivý sloup na náměstí nešel narovnat a podepřít, když jste již jinou akci pro zachování image města provedli tím, že jste pustili kašnu na zámku za cenu ztráty velkého množství vody?
  • Co měla znamenat bezplatná prohlídka zámku s paralelní produkcí hudby před zámkem? Ačkoli výklad paní Janoutové byl poutavý, musela se přeřvávat s muzikou či jiným programem před zámkem. Tomu nešel udělat jiný harmonogram, proč tyto akce byly prováděny současně?
  • Vystoupení Kabát revival bylo boží a hlavně kvitováno lidmi, kteří přes fronty (dva napájecí stany s občerstvením v prostoru zámku byly fakt málo) měli již upito. Tak úděsný zvuk jsem naposledy slyšel z ruského rádia nebo krystalky. Určitě se budu zajímat na základě zákona č. 106 na podrobný rozpočet Jílovských slavností. Tuto produkci, respektive její "technickou kvalitu" měl na svých bedrech kdo? Pořádající agentura, kapela sama?
  • To nejlepší, ale i to nejhorší faux pas jsem si nechal na konec. Mistrovství ČR v Biatlonu. Super! Bylo v Jílovém, sjela se k nám elita! Mistrovství mělo sehnáno i zvučné sponzory, třeba ČEZ, SUPER! Jílové se o soutěžící postaralo SUPER!.... No jo, ale když jim dárky za umístění s úsměvem na rtu předává paní místostarostka (vlastně za město a tak trochu i za sponzora ČEZ) v igelitkách GLOBUS, které Vám dají zdarma na pokladně, to je docela trapné. Navíc tento řetězec nebyl ani uveden mezi sponzory. Takto vy vnímáte marketing města? Za pochybení tohoto druhu se u nás v práci vyhazuje....

A ještě jeden námět.

V "normálních" městech či obcích při obdobných akcích je zvykem, že návštěvníci z jiných měst jsou donuceni parkovat tam, kde si to město či obec přeje (značkami a dopravními opatřeními atp.). Obce a města pak za jejich parkování požadují např. 20 Kč na dobu trvání akce. Za tyto peníze však dostávají parkující řidiči pohled města či obce + výtah z historie + další městské zajímavosti + jiné upomínkové předměty. Víme?

Tuto možnost jste také nevyužili a proto, jak jsem psal v úvodu. Oceňuji vynaloženou práci, dobrovolnost mnohých zúčastněných, snahu. To vše bylo vidět, ale totálně to "zapadlo" ve výše uvedených problémech.

Prosím, odpovězte mi na mé otázky.

Odpověď: Michal Palánek, majitel pořádající agentury, 9. 10. 2012

Jsem majitelem agentury, která řešila městské slavnosti ve Vašem městě a mám pocit, že by bylo vhodné z mé strany reagovat.

Zámek byl ozdoben oranžovo-modrou kombinací. Stejně tak v jiných barvách než barvách města byl vyveden leták. Máte pocit že je to špatně? Chtěl byste 12 let vidět stejné barvy? Jsem si jist že poté by se Vám nelíbilo, že město nemá invenci.

Kartičky byly náš problém a my se ho nezříkáme (viz níže) a za toto jsem se omluvil. Nicméně nemáte pravdu v časových údajích.

Dva napájecí stánky byly dostatečné. Za celý den (a já tam byl celý den) jsem neviděl delší řadu než 5 lidí.

Zvuk jsme měli na starosti my. Bohužel nejsem ve věku, kdy bych slyšel ruská rádia či krystalky, takže nejsem oprávněn to posoudit.

Táži se já pane Peterko. Shlédl jsem Vaše reakce na jednotlivé články a náležitosti města zde a v Jílovských novinách a ptám se. Jste občan který má snahu napravit z Vašeho pohledu křivdy, nebo jen napadáte vše, bez ohledu na skutečnost, co je v kompetenci rozhodnutí města? Neznám Vás, nemám žádný (jen aktuálně obchodní) vztah k městu, ale přijde mi, že jste zahořklý muž, který místo aby přišel ke mně během slavností a řešil případné dotazy či své podněty, tak kope po akci jako správný "generál".

Mám rád lidi, co dokážou z očí do očí řešit aktuálně to co vidí jako problém a je oprávněné, že za své daně chcete to své. Ale tohle mi (nezlobte se na mě) přijde jako úsměvné. Akce trvala celý den a Vám vadily jen vlajky, kartičky a večer subjektivně zvuk. Tak když se dívám na Vaše předchozí "kritiku" akcí, tak jsme dopadli ještě dobře.

Tedy v tom případě mohu říci, že v okamžiku, kdy by jste jako znalec ozvučení a jistě technicky způsobilý k tomu rozeznávat kvalitu zvuku ke zvukaři přišel, bylo by Vám ukázáno, vysvětleno, posouzeno či změněno. Takhle se nedá nic dělat a z naší strany jen říct, že nemáme pocit že zvuk by byl špatný.

Přeji příjemný den a jsem s pozdravem.

 

Dotaz: Michaela Jílková, 8. 9. 2012

Dobrý den. To, co chci napsat, není pouze dotaz, ale také postřeh. Týká se Jílovských slavností 2012, které proběhly o tomto víkendu. Jednak mám pocit, že úroveň je čím dál tím nižší (a z rozhovorů s mnoha lidmi, kteří slavnosti navštívili, vím, že v tomto směru nejsem jediná), ale co mne velmi nemile překvapilo, byla organizace sobotního soutěžního odpoledne. V programu bylo avizováno, že soutěže pro děti budou probíhat od 10.00 do 18.00 hodin, vyhlášení v 19.00. Na papíře to vypadalo moc hezky, realita ale byla bohužel hodně jiná...a smutná.

Když jsme dorazili na hřiště, disciplíny tam sice byly, pěkné, zajímavé, neotřelé, a dětem se líbily. Bohužel ale děti, které přišly v této době, tři a půl hodiny po zahájení soutěží, měly smůlu, protože již nebyly soutěžní kartičky. Výrok slečen, které je měly vydávat, že se dopoledne dostavilo mnoho dětí, snad nebudu ani komentovat. Nevím, v čí režii tyto soutěže byly, ale celé to bylo krajně nezvládnuté a doufám, že z toho budou vyvozeny patřičné výstupy (např. nižší platba neschopnému organizátorovi). Kupodivu, když jsem šla náhodou přes hřiště kolem 17. hodiny, kartičky již opět byly. Jak k tomu ovšem přijdou děti, které byly o možnost zúčastnit se soutěží, popř. něco vyhrát, ochuzeny?

Dále bych se chtěla zeptat, zda (pokud vůbec) někdo vybíral a schvaloval stánky, které mohly prezentovat své zboží na náměstí. Je pravda, že se zde letos nevyskytovali prodejci s asijským oblečením, ale úplně mne odzbrojil stánek s kozími sýry. Jako milovník kvalitních sýrů dovedu ocenit i ten kozí, ale rozhodně mi nepřijde normální prodávat ho z dřevěné bedýnky, na kterou většinu dne praží slunce. A stánek s pánvičkami mi přišel též velmi nevhodný, na žádných dosud navštívených slavnostech v okolních městečkách a vesničkách jsem se s podobnou hrůzou dosud nesetkala.

Odpověď: Michal Palánek, majitel pořádající agentury, 9. 10. 2012

Na postřehy paní Jílkové zareaguji rád. Ano je pravda, že došly kartičky pro děti a byla výluka cca 30 minut. Překonali jste návštěvností odhadovanou návštěvnost minulých ročníků a tento zájem jsme nečekali. Nicméně za cca půl hodiny byly náhradní kartičky dotisklé a děti je znovu dostávaly.

Nebudeme se vymlouvat, zájem o kartičky (kdy některé děti si chodily pro kartičku i třikrát a čtyřikrát) nás překvapil. Snažili jsme se co nejdříve tento problém vyřešit a omlouváme se za tuto výluku.

Stánky na náměstí nebyly v naší režii, zde nejsem kompetentní odpovědět.

Úroveň kvality předváděného programu je otázkou vkusu a individuálního pohledu. Oslovil jsem cca 50 návštěvníků a včetně vedení města jsem neměl negativní referenci. Nicméně máte právo na svůj názor a já ho respektuji. Doufám, že v příštích letech, v případě konání akce, budete více spokojena.

Aniž bych chtěl za kohokoliv "kopat" musím říci, že lidé zodpovědní za slavnosti ze strany města dělali od brzkého rána do noci vše proto, aby se Vám akce líbila.

Přeji příjemný den a jsem s pozdravem.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 28. 8. 2012

Dobrý den, připadá mi, že dodavatelské práce ve škole na náměstí jsou ve skluzu, nebo je někdo tak naplánoval, aby byly ukončeny až tento týden? Myslím si, že kdyby tyto práce končily včas, dala by se škola sestěhovat dříve a nová ředitelka by nemusela vymýšlet náhradní program. Za týden by se muselo dát ono stěhování zvládnout a nemuselo se sahat do výuky, že?

Jinak samozřejmě s nadšením kvituji okamžitou energii a rozhodnost nové ředitelky. Její jasnou vizi při volbě, kterou budovu opustit. Okamžité konání v tomto směru je opravdu příkladné. Konečně se to, kolem čeho se tak dlouho obšlapovalo, pohnulo ku prospěchu věci, ku prospěchu města i žáčků. Jen tak dál!

Odpověď: Jiří Kulhánek, technický dozor investora, 29. 8. 2012

Dodavatelské práce ve škole na náměstí nejsou ve skluzu, dokončeny byly dle plánu v termínu 24.8.2012, v tomto týdnu probíhají stěhovací a úklidové práce.

Odpověď: Mgr. Markéta Kácová, ředitelka ZŠ, 29. 8. 2012

Vzhledem k rozsáhlosti akce nelze uskutečnit začátek školního roku 3. září.

 

Dotaz: Jana Sovová, 26. 8. 2012

21.6.2012 jsem se dotazovala na sloupek uprostřed chodníku v Okružní ulici. Bylo přislíbeno, jeho posunutí v nejbližším možném termínu. Jsou to již dva měsíce a sloupek je stále na svém místě. Kde je problém?

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 27.8.2012

OMH upustil od posunutí sloupku z toho důvodu, že by při otáčení vozidel docházelo k devastaci obrubníků a zeleně. Jsme si vědomi neutěšené situace v této lokalitě, avšak k instalaci sloupku nás vedla neukázněnost řidičů, kteří ohrožují chodce.

 

Dotaz: Zdeněk Sanktus, 23. 8. 2012

Dobrý den.Občané Modré by se rádi dozvěděli,kdy už konečně bude dosazen přístřešek MHD,zastávka Lidový dům,ve směru na Děčín.Od rekonstrukce na silnici I/13 je to přes 2 roky,a i když je přístřešek v projektu,nebyl dosud instalován.Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 28. 8. 2012

Přístřešky autobusových zastávek nebyly předmětem realizace projektu autobusových zálivů v Modré pro jejich vysokou cenu. Z téhož důvodu město nerealizovalo jejich nákup ani v následujících letech, ale pracovníci odboru místního hospodářství řeší tuto problematiku vlastními prostředky. V současné době jsou zhotoveny z nakoupeného hutního materiálu konstrukce na přístřešky na obě zastávku u Kamence a na zastávku v Modré u Lidového domu.

Zbývá opatřit povrchovou úpravou, zabetonovat kotvící prvky a konstrukce instalovat. Tazateli i všem cestujícím z této lokality se moc omlouváme, že jsme záměr dosud nerealizovali, avšak s ohledem na několik silných dešťů jsme byli nuceni zabývat se haváriemi na odvodňovacích zařízeních a v neposlední řadě nás velmi zaměstnává údržba travních porostů. Přístřešky budou postupně instalovány v nejbližších týdnech, než začnou podzimní plískanice.

 

Dotaz: Ivana Soukupová, 23. 8. 2012

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli farmářským trhům se dá říci farmářské,neboť si myslím,že to do farmářských trhů má dosti daleko.Srovnám-li to s jinými je to děs a hrůza prostě ostuda pro jílovský lid.Když jsem viděla olezlou zeleninu,hadry válející se na na papíře na zemi a pak nějaká nasvícená uzenina, která má vypadat jako čerstvá a není tomu tak neodpovídá tomu,co se píše v Jílovské sově.Pak se ani nedivím,že tam nikdo nechodí.Byli jsme všichni tak nějak natěšeni ale zároveň zklamáni.

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 27. 8. 2012

Dobrý den, na Váš dotaz ohledně farmářských trhů Vám sdělujeme, že byl postoupen p. Justrové, která trhy pořádá. Přislíbila, že se k tomuto vyjádří. Ze strany města byla snaha rozšířit možnost nákupu našich občanů, zejména o produkty českých výrobců, proto RMJ souhlasila s pravidelným pořádáním těchto trhů.

 

Dotaz: Michal Salaba, 22. 8. 2012

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na plánovaný přivaděč z Děčína k dálnici D8, který by odklonil hlavní tah silnice I/13 z centra Jílového. Občas čtu v novinách články, které se zabývají tím, zda přivaděč bude, či nebude, a kudy by mohl vést. Tyto články se však většinou soustředí na možnost vedení přivaděče územím Děčína. Jedná někdo o plánované trase také s městem Jílové? Existují již nějaké reálné návrhy, kudy by mohl přivaděč vést a případně v jakém termínu by se mohla stavba realizovat?

Dále by mě v této souvislosti zajímalo, zda existuje nějaká studie na to, kolik zátěže ještě vydrží mosty u Rudého domu a na výpadovce na Modrou, které leží na silnici I/13? Zvláště u mostu u Rudého domu nějak nedokážu pochopit, že přes veškerý ten provoz ještě stojí.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 24. 9. 2012

Dobrý den pane Salabo, v územním plánu města Jílového je zahrnuta územní rezerva pro předpokládanou variantu dálničního přivaděče. V současné době jsou Zastupitelstvem Ústeckého kraje vydány Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinnost 10/2011), které vymezují koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dálničního přivaděče (šířka koridoru 125 - 400 m) na území města Jílového. Z tohoto dokumentu vyplývá povinnost pro město Jílové, uvést s ním do souladu územní plán města.

Vzhledem k blížícímu se pozbytí platnosti současného územního plánu, předpokládáme zpracování nového do konce roku 2015, ve kterém bude dle přijatých zásad územního rozvoje koridor zpřesněn a vymezen, s úkolem respektovat požadavky ochrany obytné funkce dotčených sídel a zájmy ochrany přírody a krajiny. Zásady územního rozvoje jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru stavební úřad.

Nicméně jsem se dočetl i o tzv. Malšovické variantě, která zatím jako jediná míjí naše město. Ostatní varianty mají defakto za následek to, že v našem městě bude jak silnice I/13, tak dálniční přivaděč. Horizont, dle neoficiálních informací týkajících se výstavby, je někdy po roce 2020.

Váš dotaz ohledně zatížení mostů na I/13 je také správný. Dokonce jsme se zaobírali myšlenkou, že by právě to mohla být cesta, jak snížit kamionovou dopravu skrze naše město. Mosty na I/13 jsou ve správě ŘSD, kde jsme se dotazovali na stav těchto mostů. Bohužel, dle mostních listů jsou ještě v dobrém stavu a splňují podmínky pro provoz těžké kamionové dopravy.

Nyní bych rád ale využil zkušenost s uzavírkou nákladní dopravy z minulých týdnů a pokusil se ve spolupráci s okolními městy a dopravní policií ČR vejít v jednání s Krajským úřadem o dopravním řešení, které by odvedlo kamionovou dopravu z našeho města. Plánuji tento problém zařadit do jednání rady města dne 26.9.2012.

 

Dotaz: E. Drienová, 20. 8. 2012

Dobrý den,při výjezdu z ul.El.Krásnohorské na ul.Teplickou bylo vyměněno dopravní zrcadlo.V minulých letech zde bylo zrcadlo velké, kulaté, nyní je malé, obdélníkové.Toto malé zrcadlo je v ranních hodinách neustále zarosené po celé ploše,a to tak, že v něm nelze spatřit ani odlesk světel aut přijíždějících od Děčína, nemluvě o motocyklistech či neosvětlených bicyklistech. Vzniká tak velmi nebezpečná situace a při tak velké frekvenci a rychlosti projíždějících aut je jen otázkou času, kdy se stane opravdu vážná dopravní nehoda. Prosím tedy o osazení zrcadla, které splňuje svoji funkci, protože stávající je využitelné v minimální míře. Děkuji za urychlené vyřešení situace.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 20. 8. 2012

Ani předchozí zrcadlo "velké, kulaté" nebylo opatřeno elektrickým vyhříváním, aby nedocházelo k jeho rosení, a také bylo v ranních hodinách orosené. Za nedodržování dopravních předpisů řidiči a neosvětlenými cyklisty, jedoucích po státní pozemní komunikaci I/13, nenese OMH odpovědnost. Osazené zrcadlo je certifikováno a svou funkci plní - slouží pouze k usnadnění výjezdu vozidel z křižovatky opatřené dopravní značkou P6 "STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ".

 

Dotaz: Yveta Horáková, 15. 8. 2012

Dobrý den, omlouvám se za svoji předchozí formulaci, která nebyla dotazem, pouhou připomínkou, jež zde tedy nebyla zvěřejněna. Pokusím se tedy toto sdělení přeformulovat do dotazu. Reagovala firma JOEL s.r.o. v zákonné lhůtě 30 dnů na reklamaci podanou dodavateli díla (údajně 9.7.2012) v souvislosti s nefukčností kašen? Jaký je jejich návrh na vyřešení této závady? Město Jílové by již mělo znát odpovědi a tudíž bychom je snad mohli znát i my, občané města.

Sdělení jež jste mi zaslali na moji e-mailovou adresu, že se věc řeší, mě s ohledem na uplynuvší zákonnou lhůtu na vyřízení reklamace, skutečně jako odpověď nestačí. V případě, že dodavatel díla v zákonné lhůtě nereagoval, prosím o sdělení jaké další právní kroky hodlá město učinit. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 29. 8. 2012

Vážená tazatelko, od zhotovitele jsme obdrželi reakci dne 14.8.2012 : " Dle našeho názoru byl projekt k realizaci kašny a jejích detailů nedostatečný, proto jsme oslovili odbornou firmu SIKA CZ, s.r.o., která zpracuje projekt ke zlepšení těsnosti vany kašny. V tuto chvíli čeká naše společnost na návrh řešení sanace vnitřního pláště kašny. Předběžný termín zahájení prací je září 2012."

Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo byla zhotovena dle Obchodního zákoníku, nevztahují se na ni lhůty podle Občanského zákoníku.

 

Dotaz: Alena Bobková, 6. 8. 2012

Dobrý den, uvažuje se o rozšíření kanalizace ve městě Jílové? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 29. 8. 2012

Dobrý den paní Bobková, rozšíření kanalizační sítě v našem městě je velmi nákladná akce, pro zjednodušení a možnost představy stojí průměrně jeden metr kanalizace 6,5 tis. Kč. V současné době zvažujeme zahrnout do přípravných materiálu pro tvorbu rozpočtu na rok 2013 předpokládané náklady na aktualizaci projektové dokumentace pro část Kamenná.

PD je z roku 1993 a již tehdy byly předpokládané náklady kolem 15 mil. Dále je potřeba schválit prostředky na PD na zbývající nezkanalizovaná území v našem městě. Realizaci je třeba naplánovat etapově a to s ohledem na hustotu osídlení, předpokládané zahájení pokud to možnosti rozpočtu dovolí je nejdříve rok 2014.

 

Dotaz: Antonín Guth, 4. 8. 2012

Dobrý den mám dotaz ohledně kašen,nelíbí se my projekt těchto kašen a už vůbec ne to kolik stáli a ještě k tomu nefungují,a tak se ptám kdy budou fungovat?Děkuji Guth A.

Odpověď: Bc. Daniela Ehlová, zástupce vedoucí OMH, 7. 8. 2012

Důvod nefunkčnosti kašen byl podrobně vysvětlen na webových stránkách Města Jílového v sekci dotazy a odpovědi dne 22.07. 2012 (dotaz: p. Peterka). Pro připomenutí tedy uvádím, že v současné době je u zhotovitele uplatňována reklamace, prozatím bez reakce.

Kašna v zámeckém parku je také nefunkční pro únik vody okolo osvětlovacích těles v kašně (souvisí s opravou po vandalismu), utěsnění se pokusí opravit zaměstnanci odboru místního hospodářství. Mrzí nás že kašny nefungují ale bohužel nejsme schopni sdělit termín kdy budou kašny zprovozněny.

 

Dotaz: Michaela Jílková, 30. 7. 2012

Dobrý den. Mám dotaz týkající se zámeckého parku, respektive zámeckého rybníčku. Již na jaře tohoto roku jsem si všimla, že zmizely lekníny. Stále jsem doufala, že ještě vyrazí, ale dnes jsem šla kolem a stále nic. Ještě loni byl rybníček posetý krásně kvetoucími lekníny, letos je to smutná špinavá voda, kterou oživují pouze kachny (díkybohu za ně).

Pokud se nemýlím, mohli jsme se lekníny kochat naposledy předtím, než byl do rybníčku vložen igelit, pracovníky prováděcí firmy a MěÚ nazývaný hydroizolační fólie. Myslím, že je to škoda a rybníček by měl být uveden do původního stavu, tedy včetně leknínů. Děkuji za odpověď a pevně doufám v brzkou nápravu.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 30. 7. 2012

Lekníny, které dříve rostly v zámeckém rybníčku, byly zdarma dodány pracovníky odboru místního hospodářství a spoluobčany. Zřejmě nikdo, kdo rozhodoval o rekonstrukci náměstí a zámeckého parku, neřešil, aby byly do doby dokončení rekonstrukce někde vhodně uskladněny, a zhotovitel rostliny nejspíš vyvezl se sedimentem.

OMH samozřejmě do budoucna počítá s novou výsadbou leknínů, avšak nemá na starost pouze péči o náměstí a zámecký park, ale přísluší mu péče o celé město, to znamená od Kamence po Bynov a od Horního Jílového po Sněžník. V současné době je naší prioritou dokončení druhé seče trávníků na veřejných prostranstvích ve všech částech města, a to v pořadí, v jakém byla prováděna první seč.

V současné době jsou lekníny k vidění na požární nádrži v ul. Sněžnická nad č.p. 93.

 

Dotaz: Eva Kalvodová, 25. 7. 2012

Dobrý den, mám dotaz ohledně neudržovaných pozemků RD Kamenná. PROČ se vlastníci těchto pozemků nepostarají o jejich údržbu - resp. posekání plevelů a náletových rostlin ? Každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek, je povinen dle zákona „o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů“ omezovat výskyt a šíření plevele. Povinnosti vlastníka pozemku nebo osoby, která pozemek užívá z jiného právního důvodu (nájem, atp.), omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevele, jsou zakotveny v ust. § 3 odst. 1 písm. a) zák. číslo 326/2004 Sb., v platném znění.

Nad plněním povinností podle tohoto zákona, kam spadá i sekání údržba travních porostů, dohlíží orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče. Konkrétně se jedná o orgány obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Tento úřad může podle § 73 výše uvedeného zákona projednávat přestupky a jiné správní delikty proti zmíněnému § 3 odst. 1 písm. a) – tj. výskyt a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy (neudržovaných pozemků) a které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat. Těm, kteří si neplní své povinnosti údržby pozemků, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30 000,– Kč, právnické osobě až do výše 500 000,– Kč. A tak se ptám, co v tomto případě udělají naši představitelé města pro to, aby nám plevel nehyzdil nezastavěné plochy a nad míru přiměřenou obtěžoval sousední pozemky. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Jarmila Stuchlíková, referentka, 15. 8. 2012

Dobrý den paní Kalvodová, MěÚ Jílové není orgánem státní správy ve věcech rostlinolékařské péče, tím je Státní rostlinolékařská správa nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Děčína). Zjištěné neudržované pozemky řešíme tím, že vlastníky takových pozemků vyzveme k posekání trávy do určeného termínu.

Pokud vlastník neuvede pozemek do řádného stavu ve stanoveném termínu, je podnět postoupen příslušnému orgánu rostlinolékařské péče k dalšímu řešení a při zjištění a potvrzení zaplevelení a šíření plevelů a škodlivých organismů může vlastník neudržovaného pozemku dostat pokutu (dle § 79f a § 79b zákona č. 326/2004 Sb.)
Děkujeme za Váš podnět, na základě kterého budou vlastníci vyzváni k uvedení pozemků do řádného stavu.

 

Dotaz: Alois Musil, 24. 7. 2012

Dobrý den , uvažuje vedení města, i vzhledem k velmi silnému silničnímu provozu,o možnosti vybudování cyklostezky do Děčína ? Osobně si myslím, že město v tomto směru velmi zaspalo dobu , a když si zde přečtu , co vše se děje okolo rekonstrukce náměstí ( myslím, že velmi nepovedené ), můj dojem je, že se peníze z Evropských dotačních fondů daly využít mnohem lépe. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 16. 8. 2012

Dobrý den pane Musile, plně si uvědomuji problém přetíženosti silničního provozu na silnici I/13. Bohužel musím konstatovat, že vybudování cyklostezky z Jílového do Děčína není aktuálně řešeno ani plánováno. Předpokládám, že prostředky na realizaci této stavby by byly nad možnosti našeho města. Domnívám se, že příznivci cyklistiky mají, ale dostatečné možnosti pro svou zálibu. Např. na stránkách mikroregionu Labské skály je několik cyklotras v našem regionu www.labskeskaly.info/index.php?nav=cyklotrasy.

Další připravovanou trasou je cyklostezka, naučná stezka a běžecká trasa ze Sněžníku až na Krásný Les, tuto akci zajištuje Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic se, kterým v této oblasti spolupracujeme. Dále Ústecký kraj připravuje projekt Krušnohorská magistrála, cyklotrasa povede napříč celými Krušnými horami, město jílové se do projektu také zapojilo a to výpůjčkou komunikace v k.ú. Sněžník (odbočka Sněžník - Rosenthal).

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 17. 8. 2012

Vážený pane Musile, souhlasím s Vámi a taktéž bych uvítala cyklostezku do Děčína. Je mnoho dotačních titulů na vybudování cyklostezek, ale zatím město Jílové nemá lokalitu, kterou by mohlo využít. Pokud bychom uvažovali o cyklostezce, která bude kopírovat současnou silnici I/13 jsou úseky, kde není ani kousek místa pro potřebný zábor k výstavbě. Mohu Vás ubezpečit, že jsem již jednala o variantě u železniční trati, ale to je taktéž nemožné realizovat v době kdy nevíme zda bude vybudován přivaděč od dálnice do Děčína nebo naopak zda nebude nikdy vybudován.

Já se přikláním k ponechání železnice, která by měla být opětovně obnovena, což za toto bojujeme již několik let. V Praze udělali cyklostezky tak, že zúžili jízdní pruhy silnice a označili pruhem na vozovce cyklostezku, toto řešení mi připadá jako výsměch projektu, kterým se odčerpaly evropské peníze. Naše město nemá nyní potřebné prostory - pozemky k realizaci tohoto užitečného záměru. Silnice I/13 je opravdu přetížena a je nebezpečná pro cyklistiku. Jedinou možností je jezdit do Děčína přes Sněžník, kde je frekvence řidičů menší. Je to nepředstavitelná dřina a cesta do zaměstnání to určitě není, pouze na občasné jízdy ve volném čase. Stejně doufám, že do budoucna budeme mít řešení, které by cyklistům umožnilo jezdit bezpečněji do Děčína. Velmi děkuji za dotaz, na který není v současné době jednoduchá odpověď.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 24. 7. 2012

Dobrý den, proč k utěsnění průsaků kašen nebyl použit v Jílovém tolik oblíbený igelit, pardon, hydroizolační fólie, která nám již poskytuje neocenitelné služby v zámeckém jezírku? Myslím si, že tento materiál (igelit) je natolik zpracovatelný a opracovatelný, že každý zdatný modelář by za jeho pomoci přesně vyřízl a vymodeloval místa, která nám činí potíže a celé toto napasoval přesně do našich kašen.

Co se osvědčuje na zámku by se mohlo osvědčovat i v případě kašny na Mírovém náměstí, nemyslíte? Děkuji za reakci a hezký den.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 30. 7. 2012

Doposud jsme od zhotovitele neobdrželi reakci na naši reklamaci, takže nám není známo, jakou použije technologii. Také přejeme hezký den.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 22. 7. 2012

Dobrý den, kašny stále nefungují, pítko je stále mimo provoz. Nedodržujeme smlouvy, ke kterým jsme se zavázali, tudíž neudržujeme stav převzatého díla po dobu pěti let. V zámecké kašně je již elektroinstalace opravena a i když je voda vodič (jak se již jednou paní Javůrková vyjádřila) mělo by již nyní vše fungovat.

- proč stále fontána, kašny a pítko nefungují?
- jaké sankce můžeme mít z toho, že nedodržujeme dotační smlouvu (pět let od převzetí díla)?
- pokud je vše v reklamačním řízení směrem k zhotoviteli (Joel s.r.o.) tak od kdy?
- jaké by byly měsíční náklady kbybychom vše napustili vodou a provozovali dle platných smluv?

Děkuji za odpovědi.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 23. 7. 2012

Tazateli sdělujeme, že nás také mrzí, že kašny na Mírovém náměstí nefungují. V současné době je u zhotovitele uplatňována reklamace, odeslaná 9.7.2012. Reklamace se týká nadměrného úniku vody vlivem rozpadajícího se betonu kolem přepadových otvorů a prasklin ve vnitřním obvodu u dna velké kašny, a v neposlední řadě kvůli absenci hydroizolačního nátěru.

Skutečnost, že voda nadměrně uniká, byla zjištěna v polovině června, proto jsme požádali o konzultaci subdodavatele technologie - firmu OK POOL CZ, spol. s r.o. Praha 4, jejíž zástupce se dostavil 28.6.2012. Šetřením bylo zjištěno, že technologie (rozvody, zásobník a odvod vody) je v pořádku, s výjimkou prasklé hadičky u pítka, a že k úniku vody dochází průsakem velkou kašnou. Měřením bylo zjištěno, že únik vody již dosahuje 10 m3 za 6 hodin, což je 40 m3 za den, což představuje měsíční náklady na vodné ve výši 49.000,- Kč.

U obou kašen se také projevil vandalizmus, a sice ukopaná a prošlapaná světla. Využíváme této příležitosti k výzvě rodičů, aby poučili své děti, aby neničily městský mobiliář. V zámecké kašně bylo zničeno osm z deseti osvětlovacích těles, v kašně na náměstí jsou světla prošlápnuta opakovaně.

Reakce na odpověď: Jiří Peterka, 22. 7. 2012

Dobrý den, děkuji za velice promptní odpověď, které si vážím. Jen chci navázat, protože ne na všechny otázky bylo zodpovězeno, vypadla informace o možné sankci za to, že nedodržujeme smlouvu.

K vandalizmu: Ano, určitě je to problém, který by se snížil tím, že by tyto "vyschlé nádoby" byly naplněny vodou. Myslím si, že by se vandalizmus zmenšil, nedovedu si představit, že by nějaký mladík ukopával elektrické spotřebiče s nohami ve vodě.... I vandal má pud sebezáchovy :D. Hezký den.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 23. 7. 2012

1) Nepředpokládáme, že by nám hrozila sankce za nedodržení smlouvy z důvodu nepoužívání zařízení, na které je uplatněna reklamace.

2) Nádoby byly vypuštěny na začátku zimního období. Neumím si představit, že by v kašnách proudila voda při -20 stupních Celsia.

Tazateli děkujeme za podněty a i jemu přejeme hezký den.

 

Dotaz: Tomáš Holub, 25. 6. 2012

Dobrý den. Je v současnosti pro město Jílové platná nějaké vyhláška, která by z hlediska omezení hluku upravovala užívání nástrojů pro úpravu zeleně na zahradách apod. (pila, sekačka atd.). Jsou nějaká časová omezení v rámci pracovních dnů či víkendů, svátků ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 11. 7. 2012

Dobrý den pane Holube, 3. 8. 2012 v prázdninovém čísle Jílovské sovy vyjde na základě usnesení zastupitelstva anketa na téma vyhlášky omezující hlučné činnosti a úprava nočního klidu. Věřím, že se také zapojíte.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 22. 6. 2012

Dobrý den, ponecháte dál na vykácené mýtině vrchu Výrovna v oblasti nad hřbitovem hospodařit protiprávně jiné, nebo již konečně na tuto část městského pozemku dáte zákaz vstupu tak, jak jsem navrhoval ještě předtím, než Rada města Jílového jednohlasně schválila užívání tohoto městského pozemku klubu Paraglidingu Jílové? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ing. Jaroslav Hudec, lesní hospodář, 29. 6. 2012

Dobrý den pane Peterko, dočištění paseky bylo zadáno samovýrobci. S ohledem na kvalitu dřeva a nepřístupnost by výnos za palivo stěží pokryl náklady na těžbu a přibližování.

 

Dotaz: Jana Sovová, 21. 6. 2012

Dobrý den. Dotaz - zda by nešel sloupek, který namontoval kdosi na čísi popud v Okružní ulici na chodník posunout alespoň o dva metry níže. Vím, že byl problém s projíždějícími auty, ale nyní se zde nelze ani otočit. Pokud člověk přijede ze zaměstnání v odpoledních hodinách, nezbývá než couvat většinou až na hlavní silnici. A myslím, že je to velmi " Husarský kousek i pro zkušené řidiče" . Posunutí sloupku o pár metrů zamezí projíždění i tak.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 4. 7. 2012

Pracovníci OMH provedou v co možná nejbližším termínu posunutí sloupku.

 

Dotaz: Táňa Stýblová, 20. 6. 2012

V červnové Sově mě zaujal článek "Tráva do potoka napatří"Nevím v jakém rozsahu byla provedena protipovodňová kontrola ve spolupráci s povodím Ohře,ale až se zvedne voda a vyvrátí ty třímetrové ostovy trávy, tak se to zase někde ucpe.Jde hlavně o úsek od benzínové pumpy směrem do Modré.Ptám se kdo je zodpovědný za zarostlý potok/to už není potok ale zarostlá stoka/ Povodí Ohře neprovádí čištění koryta a náletová tráva zahlcuje i naše zahrady.Je pravda že v takových hustých porostech se ukrývají alespoň kačenky.

Odpověď: Miroslav Koubek, úsekový technik Povodí Ohře, státní podnik, 25. 6. 2012

Dobrý den, Povodí Ohře, státní podnik provádí od roku 2006 pravidelnou údržbu koryta Jílovského potoka (tj. sekání travních porostů) 2x ročně na vybraných úsecích. Ve správním území města Jílového se jedná o úseky od silničního mostu u RD č.p. 65 až po silniční most v ulici Příkrá. Mezi těmito úseky byly vynechány místa, kde se prováděly stavby a úseky, kde je dno opevněno kamennou dlažbou.

V roce 2010 došlo povodňovými průtoky na několika místech k poškození břehového opevnění. Z důvodu nutnosti využít finanční prostředky k provedení provizorního zabezpečení poškozených úseků, nebylo v roce 2011 provedeno sekání trávy v průtočném profilu. V této době proběhlo výběrové řízení na sekání travních porostů pro rok 2012 a předpokládáme, že dojde k zahájení prací v průběhu července.

V rámci letošních prací bude posekán i úsek od čerpací stanice pohonných hmot a dále až nad Motorest, kde byla v loňském roce dokončena stavební úprava koryta. Dále k této problematice musíme uvést, že práce v korytě musíme koordinovat a plánovat s ohledem na vodní živočichy, kteří se ve vodě a okolí nacházejí.

 

Dotaz: Miroslava Boušková, 19. 6. 2012

Dobrý den chtěla bych se optat kdy budou projednany prukazky čestných dárcu krve děkuji za odpověd Miroslava Boušková

Odpověď: Jitka Némová, pověřená vedením OVVSČ, 16. 7. 2012

Dobrý den paní Boušková, usnesením 18. zasedání ZMJ ze dne 19.06.2012 bylo rozhodnuto o poskytování příspěvku pro rok 2012 na jízdenky DPmD pro občany s trvalým pobytem v Jílovém, kteří jsou:

a) aktivními dárci krve (poslední odběr v letošním roce) s oceněním zlaté plakety Prof. Janského či vyšším oceněním a to ve výši 1000 Kč

b) neaktivními dárci krve s oceněním zlaté plakety Prof. Janského či vyšším oceněním a to ve výši 500 Kč

Dárci se dostaví do pokladny Městského úřadu Jílové a předloží platný OP, průkaz dárce, doklad o získání zlaté či jiné plakety a doklad o nabití kupónu pro období od 01.07.2012 do 31.12.2012.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 19. 6. 2012

Dobrý den všem, nevím na koho se již mám obrátit (starostu?, právníka města?) s mým apelem na revizi vyhlášky města č. 2/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství,a kterou jsem již rozporoval na zastupitelstvu, tedy jednání zastupitelů města v oblíbeném bodu DISKUZE.

Tato vyhláška vychází z dílny současné koalice OJ a ČSSD a většinově ji schválili zastupitelé města, což nutně nepředznamenává, že je i kvalitní. Ani sebebystřejší občan se dle této vyhlášky v tomto znění nebude moci orientovat a ani město nebude mít v této vyhlášce oporu, pokud by chělo úhradu od občana například za reklamní předmět o velikosti 0,98 m2.

Dle čl. 6 bodu 1 a), a 1 f) by umístění výše uvedeného reklamního zařízení (0,98 m2) na jeden kalendářní rok v době od 1.7.2012 do 1.7.2013 stálo 365*5 Kč, tedy 1825 Kč.
V čl. 6 odst. 2 písm. b) se to však může posuzovat jako paušál za 2000 Kč/rok ????

Na tento druh a způsob užívání veřejného prostranství se vztahuje i poznámka, cituji "....může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek, tj. 100 Kč za každý započatý m2 ....." ale desetinásobek 5 Kč je dle mého 50 Kč nikoli 100 Kč o kterých poznámka hovoří. Dále z této poznámky a nařízení ve vyhlášce jasně nevyplývá, zda se to bude (rozumějte navýšení) řídit dle "ksichtu" nebo momentálním kamarádským vazbám na kohokoli ve městě. Nikde není řečeno, kdo rozhodne (zastupitelstvo, Rada města) o násobku a podle jakého klíče.

Čl. 7 splatnost poplatku v bodě c) hovoří o tom, že je poplatek za stanovený paušální částkou splatný do 31.1. příslušného kalendářního roku. Pokud půjdu tedy od 1.7.2012 - 1.7.2013 paušálem na rok, nebudu moci platit do 31.1.2012 a nerad bych, abych byl nějak sankcionován či exekučně popotahován. Dalších pár blamáží, které se v této vyhlášce vyskytují si ponechávám ze strategických důvodů pro sebe, alespoň si ji znovu a lépe všichni zainteresovaní v klidu několikrát přečtou, než o ní budou většinově hlasovat.

Prosím toto berte jako podnět k jejímu přehodnocení, revizi a nové verzi. Ovšem prosím o odpověď na tyto otázky:

  • jaký máte osobní, tedy subjektivní pocit z Vaší práce, kterou vykonáváte?
  • jak jste spokojeni i s kvalitou práce kterou jste již udělali?
  • i nadále si myslíte, že nejen DISKUZE na zastupitelstvu, ale i další aspekty městského života mají být řešeny dle platných směrnic, vyhlášek a právního řádu?

Děkuji za odpovědi i narovnání faktického stavu této i jiných vyhlášek, na kterých se již skoro dva roky pracuje. Jak vidíte, i ty přepracované jsou totálně odfláknuté. I to je vaše vizitka, i to je důsledek práce na vedlejšák...

S pozdravem. Jiří Peterka

Odpověď: Bc. Lucie Koubková, referentka, 27. 6. 2012

Dobrý den pane Peterko, dovolte, abych Vám k Vašemu dotazu sdělila následující. Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) Města Jílové č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla zrušena se zavedením OZV Města Jílové č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Tato OZV byla dozorována Ministerstvem vnitra a po úpravách vrácena k předložení zastupitelstvu města Jílové ke schválení. Ve znění, které prošlo dozorovým orgánem byla rovněž schválena dne 22.11.2011 zastupiteli. Domnívám se tedy, že Váš podnět k přehodnocení OZV je již vyřešen. Máte-li v pochybnosti stav jiných účinných OZV Města Jílové, prosím o konkretizaci problému.

Reakce: Jiří Peterka, 27. 6. 2012

Dobrý den, i v OZV Města Jílové č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství přetrvává problém, kdy je paušál reklamního zařízení dražší než cena za reklamní zařízení pod m2. Nijak si nedělám iluze ani o dozorujících úřednících, proto opakuji, i OZV 04/2011 má shodnou chybu. Hezký den.

Odpověď: Bc. Lucie Koubková, referentka, 28. 6. 2012

Vážený pane Peterko, to co uvádíte jako chybu v OZV Města Jílového č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství chybou není. Jedná se o platnou sazbu, která svou výší splňuje to, co je od ní očekáváno a to demotivace montáže reklamních zařízení. Většina reklamních zařízení se pohybuje právě v záboru do 1m2.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 7. 6. 2012

Dobrý den všem, dozvěděl jsem se, že se opět peníze z přislíbené dotace na Revitalizaci a rekonstrukci města pozdrží. Podle mých propočtů jsme doposud vyhodili oknem 2.250.000 Kč, což odpovídá částce 250.000 Kč/měsíc ode dne, kdy jsme měli dle původního plánu jako město umořit úvěr, který máme u České spořitelny.

Vzhledem k tomu, že městský rozpočet je nárokový a finace které město dostává mají oporu v zákoně a stát nám až na světlé vyjímky nedává nic navíc, budete žalovat stát (krom soudních výloh nám de facto o nic nejde) o toto prodlení a újmu, která nám vzniká nevyplacením přislíbené dotace, která právě v těchto dnech už dosahuje zmíněných 2.250.000 Kč a nadále dle mých informací bude ještě stoupat, nebo si to stejně jako v jiných případech ani s tímto neporadíte a uděláte pomyslnou "tlustou čáru", nebudete se pouštět do žádných sporů a nebudete si nárokovat újmy, které se minulosti staly? Myslím si, i přesto že kompletní částka dotace není nároková, lze nárokovat a dokladovat újmu, která se nám stala díky legislativním obstrukcím státu. Je jasné, že tento postup musíte zahájit, až budeme znát konečnou škodu, nicméně připravujete se na tuto eventualitu ve které snad nebudeme mít Vámi často používanou "důkazní nouzi" a budete požadovat všemi prostředky od státu náhradu za tyto námi placené "úroky z prodlení"?

Ve světle výše uvedeného stále prosazujete cestu pobídek, dotací, dotačních programů? Ukázala Vám tato zkušenost, že je lepší se spoléhat na finace, které má opravdu město v držení a začnete být konečně spořiví?

V těchto pohnutých dobách navrhuji snížit počet městských policistů na dva, kteří se budou zabývat výhradně plněním městské pokladny za pokuty (rychlost, parkování, porušení vyhlášek). Toto opatření by nám uspořilo kolem 1.000.000 Kč ročně.

Mnohá města a vesnice omezují svícení v době od 24:00 - 4:00 hod. Půjde tímto směrem i Jílové?

Zavřeme již konečně jednu školní budovu, kterou budeme komercionalizovat (nikoliv prodávat z majetku města)?

Pokud nemáme peníze a jsou omezeny investice, rozloučíme se s referentkou investic? Není do čeho investovat a úspora by byla kolem 300.000 Kč ročně...

Předem děkuji za odpovědi. Jiří Peterka

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 13. 7. 2012

Vážený pane Peterko, ohledně újmy, ať už krácení dotace, či platby úroků budou po kompletním ukončení kontroly z ROPu podniknuty následující kroky. Prověření závěrů závěrečné zprávy o poskytnutí dotace a to ve spolupráci kontrolního a finančního výboru ve spolupráci s právníkem města. Výstupy budou projednány v zastupitelstvu města.

Co se týče využívání dotačních programů, tak Vám odpovím stejně, jak jsem odpověděl na zastupitelstvu. Určitě budeme využívat dotační programy, ale takové (např. MAS, Krajský úřad ...), kde výše dotace neohrozí fungování města zásadním způsobem v případě jejího neproplacení, kdy rozpočet města bude schopný bez větších obtíží se s takovou okolností vypořádat.

Ohledně městské policie si s vámi dovoluji nesouhlasit. Dva strážníci by jistě na výběr pokut za měření rychlosti stačily, ale od toho městská policie není. Měření rychlosti slouží ke zvýšení bezpečnosti občanů a pokud bude sekundární jev s tím spojený (příjem rozpočtu města za pokuty) dostatečně velký, plánujeme naopak navýšit počet strážníku, tak aby byla zajištěna nepřetržitá služba MP.

Omezení svícení ve městě by také jistě nevedlo pouze k úsporám, ale naopak k dalšímu snížení bezpečnosti ve městě obdobně jako u snížení počtu městských strážníků.

Co se týče počtu školních budov ve městě a jejich využití, je třeba připravit materiál, který umožní jasný výstup, zda tato cesta je reálná. Bude to vzhledem k tomu, že současná paní ředitelka do dnešního dne ač byla o tuto koncepci požádána, ji nepředložila, jeden z prvotní úkolů nové paní ředitelky, tak, aby se mohla případně realizovat od počátku školního roku 2013/2014.

Práce referentky investic není pouze o investicích, ale i o výběrových řízeních na dodávky, materiál či služby pro provoz města a MěÚ. Na příští zasedání zastupitelstva je připraven materiál ohledně práce referentky investic. Její práce je hodnocena velmi pozitivně a úspory na dodávkách jsou daleko větší nežli mzdové náklady.

 

Dotaz: Vladimir Tůma, 6. 6. 2012

Dobrý den,jak to vypadá s proplacením dotace EU na revitalizaci Mír.nám. a zámeckého parku ve světle nynějších událostí. děkuji za odpověď

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 3. 7. 2012

Dobrý den pane Tůmo, bohužel Vám musím potvrdit informace z médií, proplácení dotací z ROP Severozápad bylo pozastaveno na dobu neurčitou.

 

Dotaz: Petr Jelínek, 4. 6. 2012

Dobrý den. Seznámil jsem se na úřední desce města s dokumentem závěrečný účet města Jílového za rok 2011. Zaujal mne zde v bodě 6) vývoj hospodaření společnosti RD Kamenná s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je právě město Jílové. Ačkoli se zde "hází" miliony, nahlédnutím do obchodního rejstříku jsem zjistil, že město Jílové má v dozorčí radě, která má dle obchodního zákoníku dohlížet mj. na činnost jednatele společnosti, kontrolovat účetní a jiné doklady aj., pouze jednoho současného radního - Ing. Šmída. Předsedou společnosti je stále (ještě od dob minulých) bývalý starosta Schlössinger a i ostatní členové jsou stejní. Všem členům dozorčí rady již dávno - uplynutím - vypršel jejich dvouletý mandát stanovený ve zřizovací listině společnosti RD Kamenná a nikdo z rady města ani zastupitelstva města se nemá k tomu, aby se alespoň zde něco změnilo.

Jelikož sleduji dlouhodobě (ne)vývoj v této věci, dospěl jsem k jedinému - shora uvedené orgány města Jílového nemají zájem nebo přímo odmítají mít dostatečnou kontrolu nad hospodařením společnosti, do níž jsou vloženy veřejné prostředky města, tedy všech jeho obyvatel. Zodpovědní (starosta, místostarostka či právník města) stále jen opakují, že město o žádné peníze či majetek nepřijde, že pokud RD Kamenná s.r.o. zkrachuje, všechny pohledávky jdou za RD Kamenná. To je ale trošku málo.

Nemělo by se město snažit majetek zhodnocovat a ne tiše přihlížet, zda krachne či nikoli a chlácholit lid, že se vlastně nic neděje? Jelikož je obchodní podíl města v s.r.o. součástí majetku města, zajímá mne, proč město Jílové, resp. - dle obchodního zákoníku a zřizovací listiny RD Kamenná s.r.o. - valná hromada, kterou v tomto případě "tvoří" rada města Jílového, doposud, tj. za cca jeden a půl roku svého funkčního období nezajistila alespoň to minimum, co mohla, tj. volbu nových členů dozorčí rady ve společnosti RD Kamenná s.r.o., což by jistě mohlo přispět k vyšší kontrole hospodaření s prostředky města. Děkuji.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 3. 7. 2012

Dobrý den pane Jelínku, dne 28.6.2012 zasedala dozorčí rada společnosti RD Kamenná, která byla jmenovaná valnou hromadou dne 7.12.2011. Zvolila si předsedu a uložila jednateli provést změnu údajů v obchodním rejstříku. Hospodaření společnosti za rok 2010 doporučila původní dozorčí rada valné hromadě v průběhu roku 2011, bylo vhodné nechat rozhodnutí a zodpovědnost za kontrolu hospodaření z daného období na původně zvolených členech.

Již z výsledku hospodaření společnosti za rok 2010 a dle stavu majetku bylo zcela evidentní, že společnost RD Kamenná nebude schopna splatit své závazky ani v případě prodeje veškerých pozemků určených k výstavbě. Přesto všichni věřitelé projevili vůli projekt dokončit, pouze jednání s jedním z věřitelů jsou komplikovaná a je otázkou zda budou úspěšná.

Dozorčí rada na svém jednání dne 28.6.2012 uložila jednateli připravit návrh vypořádání závazků vůči věřitelům. Pokud se s věřiteli RD Kamenná smluvně dohodne na vypořádání závazků za podmínky dokončení projektu nebude muset dozorčí rada doporučit valné hromadě zahájit insolvenční řízení, které by sice neznamenalo pro město Jílové žádné finanční závazky, ale hrozilo by nedokončení projektu.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 4. 6. 2012

Dobrý den, po přečtení rozpravy k materiálu 25/04/15/2012R na poslední Radě města jsem se dočetl, že pan starosta sdělil "jestliže to převedeme bezúplatně, musíme podchytit to, aby při zániku klubu nesměly být pozemky převedeny třetí osobě, ale aby byly převedeny zpět na město Jílové" ..... Zajímaly by mne technikálie, jak toto zabezpečíte vůči podnikatelským subjektům, které budou čelit exekuci či insolvenčnímu řízení. Prosím o vysvětlení jak by to šlo zařídit, protože by se tím stal precendenční případ, kdy je jeden z věřitelů (po zániku podnikatele z ekonomických důvodů) upřednostňován před jinými, což legislativa nepřipouští. Pokud toto mělo sloužit jen ke konejšení ostatních hlasujících na Radě města, tak tuto myšlenku příjmám, pokud ne, prosím sdělte nám, jak ošetřit návrat pozemků v případě, že podnikatelský subjekt zkrachuje.... Děkuji.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 2. 7. 2012

Dobrý den pane Peterko, Váš dotaz vnímám spíše jako připomínku a děkuji za ni. Nicméně o převodu a směně nyní, a to podotýkám na žádost obou fotbalových klubů, teprve rozhoduje rada, která připraví materiál do jednání zastupitelstva. Doufám, že se ztotožníte s mým tvrzením, že pokud je možné připravit si pojistku na nejhorší, tak proč tak neučinit. I já pokud půjdu létat určitě si sebou vezmu záložní padák.

Reakce: Jiří Peterka, 3. 7. 2012

Dobrý den pane starosto, mě opravdu nezajímá Váš záložní padák ale vysvětlení, jak technicky zajistíte, aby nám nemovitost byla případně vrácena a to i kdyby subjekt čelil insolvenční nebo exekuci. Taková možnost dle soucasné legislativy neexistuje! Nelze upřednostňovat žádného věřitele před ostatními. I přesto, že jde jen o fázi uvažování a projednávání, myslím si, že kdyby jste konal tak, jako jste jednal, ani ten záložní padák by se Vám neotevřel. Jakákoli pojistka nám nikdy v plné výši nevrátí to, co uvažujete bezúplatně převést.

Byl bych rad, kdyby jste se nevyhýbal odpovědi a sdělil občanům, fakticky stav věci. S pozdravem. Jiří Peterka

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 3. 7. 2012

Dobrý den pane Peterko, jak z Vaší reakce usuzuji, tak jste nepochopil mou odpověď. V současné době se připravuje materiál, který bude předložen do jednání rady a následně zastupitelstva, včetně návrhu smluvních ustanovení která by eliminovala možné zneužití převáděných, či směnovaných nemovitostí ke spekulacím. Váš podnět bude zapracován a ještě jednou Vám za něj děkuji.

 

Dotaz: Antonín Guth, 27. 5. 2012

Dobrý den,mám dotaz jelikož jsme město Jílové proč tu není nějaký obchod nebo-li market jako je například Lidl,Penny atd.Tak se ptám jestli město Jílové má něco takového v plánu Děkuji Guth A.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 4. 6. 2012

Dobrý den pane Guthe, dne 13.5.2012 vypršela platnost smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem a společností Allianz Real Estate, s.r.o., která měla pro město zajistit výstavbu supermarketu. Rada města proto uložila úkol Odboru správy majetku a životního prostředí, připravit do příštího zasedání zastupitelstva návrh schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků za účelem výstavby supermarketu. Pokud bude zastupitelstvem schváleno povedou se veškeré možné kroky a jednání k tomu, aby se naše město svého supermarketu dočkalo. Hodláme oslovit napřímo řetězce, ne pouze developery.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 25. 6. 2012

Dobrý den pane Guthe, v měsíci květnu 2012 vypršela se společností Allianz Real Estate, s.r.o. smlouva o budoucí kupní smlouvě na koupi nemovitostí na výstavbu diskontní prodejny (smlouva uzavřena v roce 2007, dodatek prodlužující smlouvu o další dva roku uzavřen před volbami v roce 2010). Zastupitelstvo bezodkladně dne 19.6.2012 schválilo záměr prodeje pozemků (lokalita škvárového hřiště sousedící s FK Jílové) za účelem vybudování supermarketu. Nyní se pokusíme spoléhat na vlastní síly, a věřím, že se nám podaří přilákat vhodného zájemce, aby se město konečně dočkalo svého supermarketu.

 

Dotaz: Simona Walterová, 20. 5. 2012

Dobrý den, ráda bych věděla kdy budou v provozu naše nové kašny na náměstí a v zámeckém parku. Také pítko na náměstí. Počasí už je pěkné, je škoda, že kašny jsou stále bez vody. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 30. 5. 2012

Dobrý den paní Walterová, v kašnách na náměstí a v zámeckém parku vandalé zdevastovali osvětlení. Vzhledem k elektrické vodivosti vody nelze, z bezpečnostních důvodů, bez opravy osvětlení a elektroinstalace, kašny napustit. V současně době naši veškerou kapacitu vyžadují přípravné práce na koupališti a sečení travních porostů. Následně se budeme zabývat dalšími činnostmi, mezi něž patří i zprovoznění kašen.

 

Dotaz: Miluška Horáková, 13. 5. 2012

Dobrý den,mám dotaz,,kdy se bude uklízet komunikace po zimě směr Kamenný Dvůr od silnice E13 a okolo Jílovského potoka směrem na Jílové.Jinde je už uklizeno,ale v tomto okolí asi nikdo nebydlí ,že se zde neuklízí ,ale jen se sype komunikace!!Děkuji za odpověd.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 21. 5. 2012

Pisatelce se omlouváme, že tento úsek dosud nebyl zameten na čisto, v nejbližším možném termínu bude uklizen.

 

Dotaz: Markéta Borutová, 2. 5. 2012

Dobrý den,nejprve bych chtěla poděkovat panu starostovi za vyřešení stavu v MŠ Modrá, ohledně vstupu do školky.Koberce pomohli a hned je lepší vstup do školky.Děkuji za rodiče.

A nyní k dotazu.Jelikož MŠ MODROU navštěvoval můj manžel,jeho bratr prostě klan,tak stále na zahrádce jsou stejné skluzavky.Strašně hezké by bylo od města JÍLOVÉHO,kdyby tam dětem něco přibylo nějaký domeček či jiný prvek k hraní.Sice jsme v Modré a né v JÍLOVÉM,ale kapacita dětiček je tu dost velká a myslím,že děti by to uvítaly.Budu ráda,kdyby se dalo s tímto něco dělat.

Také jsem si všimla WC V TÉTO ŠKOLCE,bylo by dobré je opravit a hlavně se na situaci tam podívat.Děti nemohou WC splachovat sami,protože by byly mokré,jenže,pak zapomínají splachovat i doma.Prostě jménem rodičů ,jako jedna z maminek ,bych byla velmi ráda,kdyby se dalo něco v této školce opravit a něco i přibýt.Vím,je to o penězích,ale neni nic hezčího než vidět usměvavé děti ,jak se radují z něčeho nového.Děkuji předem za odpověd a budu ráda,když někdo bude chtít situaci řešit.Borutová

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 18. 5. 2012

Dobrý den paní Borutová, v současné době plánujeme umístění herních prvků pro děti v Modré, jako nevhodnější místo se nám jeví pozemek nad klubovnou Hasičů a to z několika důvodů. Pozemek je velmi blízko školce a zároveň bude hřišťátko přístupné i veřejnosti a navíc lokalita je dostatečně vzdálena od hlavní komunikace. Co se týče sociálních zařízení ve školce, tak situace je obdobná téměř ve všech budovách škol a školek, věřím, že postupně dojde k realizaci rekonstrukcí, ale tento postup vzhledem k finanční náročnosti bude otázkou několika let.

V letošním roce plánujeme výměnu oken a opravu sociálních zařízení ve školní budově na náměstí. Podali jsme žádost o dotaci na zateplení ZŠ ve Školní ulici a očekáváme, jak naše žádost dopadne. Vím, že školka v Modré je oblíbené zařízení pro občany této lokality, má velmi dobré jméno a věřím, že se nám brzy podaří zlepšit vzhled a užitné možnosti. Pro letošní letní období by měl být opraven venkovní bazének ve školce v Modré. Doufám, že to rodiče a hlavně děti uvítají a úsměv na jejich tvářích, jak správně píšete nám bude tou největší odměnou.

 

Dotaz: Pavlína Aichingerová, 30. 4. 2012

Dobrý den,ráda bych věděla proč nám při svozu odpadu nevyváží vše.Již poněkolikáté nám nevysypaly kontejner protože byl zaplněn jen zpoloviny.Ale ta polovina je ke konci týdne znát,nehledě na to že nám to pak smrdí pod okny.Zrovna dnes opět nechaly kontejner být a při těchto teplotách je to opravdu znát.Děkuji za odpověď.P.Aichingerová,Spojová 256-258

Odpověď: Petra Drugová, vedoucí OSMŽP, 3. 5. 2012

Vážená paní Aichingerová, Váš podnět týkající se nevyvážení kontejnerů u panelového domu Spojová 256-258 jsem konzultovala s pracovníkem svozové firmy. Od něj jsem dostala informaci, že posádka zajišťující svoz odpadů špatně vyhodnotila nutnost vysypání odpadů z kontejneru. V pondělí 30.4. měla dle sdělení proběhnout náprava tím, že nevysypaný kontejner byl tentýž den v odpoledních hodinách vysypán. Posádka svozového vozidla byla poučena, že musí kontejnery vždycky vysypávat, proto by se podobný problém neměl již opakovat. S pozdravem Petra Drugová

 

Dotaz: Stanislava Řeháková, 29. 4. 2012

Měla bych dotaz dza se neuvažuje o vyhlášce ,kdy soused/p.Novotný/ obtěžuje rámusem zpři sekání trávy křovinořezem.Zahrádkáři nesmí ve svátek a v neděli sekat a přitom okolo nás se nám vysmívají a veselé sekají.Mě to při odpočinku ruší.,zvlášt když celý týden chodí na zahradu a sekají v neděli.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 5. 2012

Dobrý den paní Řeháková, otázkou obecně závazné vyhlášky regulující hlučné činnosti se zabývalo 17. zasedání zastupitelstva města dne 24.4.2012 a vzhledem k nejednotnému názoru, zda regulovat či nikoliv uložilo následujícím usnesením úkol:

Usnesení č. 487/2012/Z (bod č. 9) Zastupitelstvo města Jílového
A) ukládá šéfredaktorce Jílovské sovy připravit do dalšího jednání ZMJ návrh znění ankety týkající se regulace hlučných činností

 

Dotaz: Zdeňka Jandová, 24. 4. 2012

Připomínka k článku "Komunikační embargo"

Jsem přesvědčena, že v Jílovské sově by měly být uveřejňovány všechny připomínky občanů. Ať již kladné nebo záporné z hlediska místní radnice. Obzvláště k těm záporným by se radní a ostatní zastupitelé měli vyjadřovat a podrobně vysvětlovat svá stanoviska k tomu, jak konají. Možná by tak předešli různým nedorozumněním, která vznikají. A proč v Jílovské sově? Protože v naší obci je velká síla občanů, kteří nepracují s internetem a proto se mnoho věcí nedovědí. Mnozí nemají ani na to, aby si šli přečíst úřední desky. Jílovskou sovu si jich ale většina alespoň prolistuje. Určitě by bylo i pro tyto lidi zajímavější dočíst se o tom, co se chystá a bude dít, než zbytečně dlouhá, různá slohová cvičení o tom, co se již dávno stalo (viz např. str. 3). Koho asi může zajímat v plátku, který vyjde 20.dubna, číst si o tom, co se stalo, či proběhlo někdy v půlce či koncem března? To pak vážně nevím, jestli si nepročítám náhodou nějakou kroniku. Koho asi může zajímat na konci dubna, že někdy v březnu místní strážníci řešili nějaké opilce? A co takhle nic neříkající zpráva o tom, že kdosi neplatí výživné? To je vhodné snad uveřejnit v některém bulváru a ne v seriozní tiskovině. Měla jsem za to, že nová redakční rada na podobě této obecní tiskoviny více zapracuje. Zatím se nezměnilo vůbec nic. ¨Také si neumím představit, že by v nějakém větším městě tiskli do místního časopisu dlouhé seznamy všech občanů, kteří slaví nějaké ty kulatiny. Určitě by se dotčený prostor v naší Jílovské sově dal využít k zajímavějším zprávám. Tímto vůbec nenapadám placená sdělení, oznámení a inzerci. Takovéto místní noviny by měly, kromě uveřejňovaných informací z kulturní oblasti, obsahovat více zpráv z hospodářské oblasti obce. A to jak v budoucím, tak i v současném či minulém období. Součástí takových zpráv by měla být i fakta o tom, kdo se o co postaral, kdo co prosadil a za jaké náklady se věci nebo akce pořídí nebo pořídily. Případně, co to obci přineslo a samozřejmě také to, co se nevydařilo a proč.

Krátce po volbách, probíhal jakýsi průzkum, zda dodávat Jílovskou sovu do všech domácností v Jílovém. Tenkrát jsem projevila svůj názor asi v tom smyslu, že si zprávy o místním dění může každý přečíst na internetových stránkách města a že mám dojem, že to budou zbytečně vyhozené peníze. Pracovník radnice, který tento průzkum tehdy prováděl mi odepsal, že zde žije mnoho lídí, kteří internet nemají a nepoužívají. Musela jsem uznat, že má v tomto zajisté pravdu. Ale nyní musím zkonstatovat, že Jílovská sova v podobě, ve které vychází, jsou opravdu částečně vyhozené peníze za tiskovinu, určitě v tom, co se týká množství zařazených nic neříkajících článků a statí na které, když už nic jiného, že škoda snad i i toho papíru.

Moji připomínku prosím předat redakční radě a myslím, že by nebylo od věci i uveřejnění v příštím vydání Jílovské sovy.

Odpověď: Petra Nedvědová, referentka, 4. 5. 2012

Vážená paní Jandová, děkuji za Vaši reakci na příspěvek „Komunikační embargo“ i výzvu, která článek následovala. S některými věcmi, o nichž píšete souhlasím, s jinými ne – tak už to chodí, co člověk, to názor a není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, jak pravil klasik. Vám se například nelíbí strana číslo 3 v Jílovské sově, jiní si zrovna tuhle stránku pochvalují a přečtou se zájmem. Na loňském semináři pro redaktory městských zpravodajů byla zrovna tato stránka velmi kladně hodnocena a dána za dobrý příklad. Zrovna tak Vás mohu ujistit, že stránka „společenské kroniky“, tedy vzpomínky, gratulace, jubilea či vítání občánků, jsou běžné téměř v každém městském zpravodaji a nejen v těch – vezměte například Princip nebo Děčínský deník. Nezřídka se nám pak stává, že jubilanti, zvláště ti starší, nám píší nebo volají, aby poděkovali, že jsme si na ně vzpomněli. A občas se i ujišťují, že se jejich jméno v rubrice jubilantů objeví. Tyto stránky a rubriky tedy ani v budoucnosti z Jílovské sovy nezmizí.

Co se týče Vaší poznámky o tom, že by Sova měla obsahovat více zpráv z hospodářské oblasti města, v tom jsme s Vámi zajedno a myslím, že předchozí číslo Jílovské sovy těchto zpráv obsahovalo více. A i do budoucna jsou takové zprávy v našem plánu.

Z Vašeho dopisu jsem vyrozuměla, že nejste spokojena s prací nové redakční rady, k tomu si dovolím jednu poznámku – nová šéfredaktorka do Sovy spadla rovnýma nohama a od začátku se pustila s plným nasazením do nového úkolu. Má své představy o změnách, o nových rubrikách, ale stejně jako spousta jiných věcí, i tohle potřebuje čas. Některé věci prostě ze dne na den neuděláte. A není pravda, že by v Sově k žádným změnám nedošlo.

Vaši poslední invektivu o zbytečném plýtvání papíru na Jílovskou sovu komentovat nebudu. Je to Váš názor a máte na něj nárok. Já jen pevně věřím, že v Jílovém je víc těch, kteří tento názor nesdílí. S přáním pěkných dnů Petra Nedvědová

Odpověď: Petra Nedvědová, referentka, 4. 5. 2012

 

Dotaz: Michaela Jílková, 21. 4. 2012

Dobrý den. Můj dotaz se týká přerozdělování dotací, které bylo projednáváno na poslední radě města. Konkrétně mne zaujala částka 115 000,-Kč, která má být vyplacena FC Jiskra Modrá a FC Jílové. Nechápu totiž, proč jílovský klub, který má 109 členů žijících v Jílovém (celkový počet 145), má dostat stejnou částku jak klub z Modré, za nějž hraje pouze 44 hráčů z Jílového (při celkovém počtu 76). Tento nepoměr mi přijde velmi výrazný, obzvlášť když porovnám zázemí, které jednotlivé kluby mají.

Z minulých zastupitelstev jsem nabyla pocit, že dotace budou přerozdělovány především podle počtu členů, tento návrh RMJ tomu ale zcela odporuje. Mohl by mi tedy někdo odpovědný a věci znalý vysvětlit, proč klub, který má o více jak polovinu více hráčů z našeho města, dostává stejné peníze jako klub, kterému dle počtu jílovských hráčů asi nejde ani tak o vyžití místních (sportu chtivých) obyvatel, jako o co nejlepší výsledky? Děkuji za (doufám, že brzkou) odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 5. 2012

Dobrý den paní Jílková, rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout oběma fotbalovým klubům stejnou částku, stejným způsobem postupovalo i zastupitelstvo, které odsouhlasilo pro každý fotbalový klub částku 110 tis. Kč. Co se týče počtu členů, tak v tomto ohledu je zajímavější pohled na počty dětí, jelikož příspěvek je převážně většině žádostí poskytován na podporu mládeže.

FC Jiskra Modrá má celkem 52 dětí z toho 32 z Jílového, FK Jílové má 51 dětí z toho 41 z Jílového. Poskytnout příspěvek podle celkového počtu dětí ve stejné výši je tedy spravedlivé, vázat jej na počet dětí pouze z Jílového by bylo možné, ale dle mého názoru krátkozraké. Město Jílové reprezentují mládežnická družstva jako celek a dále spousta dětí, které jsou členy jiným klubů, která nejsou na našem území, ale např. v Děčíně a na které přispívají jiní sponzoři, jistě neposkytují příspěvky jen pro část dětí.

 

Dotaz: Zdeňka Jandová, 2. 4. 2012

Vážený pane starosto. Na předminulém zasedání zastupitelstva byla ing. Hrebičková požádána o sestavení informace o počtech členů spolků, které dostávají dotace od obce na svojí činnost a sestavení pravidel přidělování těchto dotací. Na minulém zastupitelstvu jsem nebyla, ale zjistila jsem si, že toto místostarostka nedodala. A to i přes to, že tuto záležitost přislíbila vyřídit před všemi členy zastupitelstva a hosty zasedání. Můžu vědět, kdy tato fakta radnice zveřejní? Děkuji

Vážený pane starosto. Můj předešlý dotaz byl neúplný. Zapomněla jsem dopsat, že ing. Hrebíčková byla ještě požádána o jmenný seznam členů dotovaných spolků. To byla vlastně ta podstatná část připomínky směrem k místostarostce. Prosím zahrnout do Vaší odpovědi i tento důležitý doplněk mého dotazu. Děkuji

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 20. 4. 2012

Vážená paní Jandová, na 22. schůzi Rady města Jílového, byla schválena pravidla pro rozdělení příspěvků na činnost zájmovým organizacím, která jasně specifikují na co se příspěvky poskytují a žadatelé v žádosti informují, na jakou činnost, či akci konkrétně žádají. Další povinnost pro žadatele je i informace o počtu aktivních členů. Termín pro podání opakované žádosti, dle nových pravidel byl stanoven do 31.3.2012. Žádosti budou projednávány na 24. RMJ dne 11.4.2012 a následně 24.4.2012 na ZMJ. Z žádostí budou zřejmé i aktuální počty členů. Po projednání v orgánech města budou přijatá usnesení a zápisy o jednání zveřejněna obvyklým způsobem. Ucelená informace bude následně zveřejněna v Jílovské sově.

Ohledně jmenného seznamu členů dotovaných spolků mohu sdělit následující: žadatel se podpisem žádosti zavazuje, že na výzvu poskytovatele příspěvku předloží jmenný seznam aktivních členů zájmového spolku včetně data narození a trvalého bydliště a to s přihlédnutím k zákonu č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Dle výše uvedeného je nutné, aby poskytovatel dotace (v tomto případě zastupitelstvo či rada) rozhodl a vyzval žadatele k poskytnutí tohoto jmenného seznamu. Nicméně s těmito informacemi bude město (zastupitelé a radní) moci nakládat dle výše zmíněného zákona.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 28. 3. 2012

Dobrý den, chci navázat na naší místostarostku. Ukažte mi (nám všem) jeden jediný e-mail směřovaný na můj e-mail, kde mi sdělujete, že by tam a tam měly být korekce a že článek otisknete, kde sdělujete, že článek o to a to bude zkrácen a otisknut, nebo kde souhlasíte s tiskem pod podmínkou, že bude doplněn článek o komentář. Prosím Vás o to! Pokud máte stále problém se zveřejněním, zveřejněte datum odeslání e-mailu, já to čtenářům blogu, nebo na facebooku zveřejním za Vás. Mohu znát to datum? Děkuji!

Odpověď: odpověď se připravuje

 

Dotaz: Daniela Johnová, 23. 3. 2012

Dobrý den, sleduji diskuzi paní šéfredaktorky a místostarostky s ostatními diskutujícími. Mohu se zeptat, kolikrát jste ve vztahu k pisatelům, konkrétně pana Peterky, použila i jiných svých pravomocí než jen neotisknout a nevystavit do rubrik k tomu určených? Tedy právě práva a povinnosti vyplývajícího z bodu 5. Může odmítnout či upravit příspěvek (zkrátit, zařadit do rubriky, přidat komentář, přeřadit do dalšího čísla) ? Kdy a kolikrát byl podán návrh na zkrácení, úpravu, či komentování příspěvku? Není to způsobeno také tím, jak málo času máte jako naše šéfredaktorka a neuvolněná místostaroska?

Pokud je příspěvek politicky zabarven, není taktéž zabarven komentář předsedy FC Jiskra Modrá a zároveň radního a zastupitele? Nejedná se o "tiskový střet zájmů" a přesto jste dovolila jej otisknout?

Děkuji za odpovědi. S pozdravem.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 25. 3. 2012

Dobrý den, dle mého názoru jsem měla s pisatelem nesmírně mnoho korespondence, ve které si stále vysvětlujeme co a jak.

Nebudu zveřejňovat naší korespondenci, ale mile ráda se s Vámi setkám a vysvětlím Vám mé počínají. S časem neuvolněné místostarostky to nesouvisí. Ještě ani jeden občan, který si se mnou sjednal schůzku nebyl odmítnut. S pozdravem Olga Hrebičková

 

Dotaz: Michaela Jílková, 19. 3. 2012

Dobrý den. Ač se mne tento problém přímo netýká, zůstala jsem šokována po přečtení odpovědi paní Nedvědové, která byla adresována panu Peterkovi a týkala se nezařazení jeho příspěvku do rubrik k tomu určených. Vyrozuměla jsem, že naše místostarostka zamítla uveřejnit panu Peterkovi příspěvek v Jílovské sově. Vzhledem k jejímu postu "šéfredaktorky" k tomu má zřejmě právo, nebudu se pitvat v tom, proč tento příspěvek neprošel, v tuto chvíli to není až tak podstatné.

Co mne ale šokovalo je, že paní Hrebičková zamítla publikaci onoho příspěvku i v rubrikách k tomuto účelu přímo zřízených, tudíž "Co neprošlo redakční radou", popř. Co se nevešlo do Jílovské sovy". Má otázka tedy zní:Proč tyto rubriky byly vůbec zřízeny, když pravidla por jejich užívání jsou svévolně porušována? Považuji toto za zneužití pravomocí šéfredaktorky. Nevím, zda si to uvědomujete, ale doba diktatury je již přes 20 let za námi. Jsem tímto postojem opravdu pobouřena a pevně věřím, že bude zjednána náprava a příspěvek se ocitne v rubrice k tomu určené. V opačném případě doporučuji dané rubriky zrušit, jsou tu jen pro srandu králíkům (lidově řečeno).

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 22. 3. 2012

Dobrý den, článek nebyl zařazen do rubriky, kterou dle nových pravidel Jílovská sova nemá.

Přeji pěkný den, Olga Hrebičková

III.
KOMPETENCE ŠÉFREDAKTORA

5. Může odmítnout či upravit příspěvek (zkrátit, zařadit do rubriky, přidat komentář, přeřadit do dalšího čísla), jedná-li se o příspěvek člena zastupitelstva Jílového, o úpravě příspěvku neprodleně informuje autora a členy redakční rady.

IV.
PRAVIDLA PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ŘAD OBČANŮ

 1. Konečné slovo, zda bude příspěvek občana uveřejněn, má po poradě s redakční radou šéfredaktor.
2. Jednotlivé příspěvky by neměly překročit vymezenou délku 0,5 strany A4.
3. Redakční rada rozhodne, zda příspěvek bude zpoplatněn dle platného ceníku inzerce.
4. Příspěvky, které jsou upoutávkami na kulturní, společenské a sportovní akce, u kterých je Město Jílové spolupořadatelem nebo je jiným způsobem podporuje, nejsou reklamou a poplatky se na ně nevztahují.
5. Kontaktním místem pro předávání materiálu do Jílovské sovy je kancelář referenta kultury na Jílovském zámku, případně podatelna MěÚ Jílové.
6. Příspěvky lze také posílat na e-mail: kult zavináč mujilove.cz, mst zavináč mujilove.cz.
7. Autorovi článku za jeho příspěvek nenáleží odměna, příspěvek se autorovi nevrací.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 18. 3. a 20. 3. 2012

Dobrý den, já se jen připomínám se svým dotazem z 18.2.2012 který doposud nebyl zodpovězen a to i přesto, že můj požadavek na to, znát počty členů u městem dotovaných spolků zazněl již v rámci diskuze na jednání zastupitelstva dne 31.1.2012. Znamená to, že dosud město nemá tyto materiály k dispozici? Znamená to, že za dalších měsíc a půl toto město nesestavilo? Dle jakého klíče se tedy rozdělují peníze daňových poplatníků?

Před uzávěrkou a v řádném termínu jsem posílal příspěvek do Jílovské sovy. V tomto ohledu toto odsouhlasila v této rubrice Petra Nedvědová, nicméně můj příspěvek nebyl otisknut díky "pravomoci šéfredaktora", jak mi sdělila písemně naše místostarostka a šéfredaktorka Jílovské sovy, ing. Olga Hrebičková. Proč ovšem nebyl můj příspěvek dle nového kodexu a statusu Jílovské sovy v řádném termínu umístěn do rubrik k tomu určených, tedy Co se nevešlo do Jílovské sovy a/nebo Co neprošlo redakční radou? Toto mi bylo taktéž Petrou Nedvědovou přislíbeno v této rubrice, že prý bude zveřejněno 16.3.2012. To se také nestalo, proč?

Předem děkuji za co nejčasnější odpovědi. S pozdravem Jiří Peterka.

 

Dobrý den, děkuji Petře Nedvědové za odpověď, která je naprosto jasná, nicméně stále nedostávám odpověď v zákonné lhůtě na můj dotaz z 18.2.2012, který se týká počtu členů jednotlivých spolků a sdružení, které města sponzoruje. Opakuji, podával jsem to jako dotaz formou diskuze na jednání dne 31.1.2012, poptával jsem tyto informace na základě zákona 106 Osvobodném přístupu k informacím, ptám se více jak měsíc i zde a stále nemám informace. Znamená to tedy, že tyto informace nemá ani město a rozděluje příspěvky sdružením a spolkům bez těchto hlubších znalostí? Děkuji za informace, které mi měly být již sděleny. S pozdravem Jiří Peterka

Odpověď: Petra Nedvědová, referentka, 19. 3. 2012

Vážený pane Peterko, omlouvám se, že jsem Vás uvedla v omyl, nebylo to záměrné. Rozhodnutí o neuveřejnění Vašeho příspěvku v rubrikách Co neprošlo redakční radou nebo Co se nevešlo do JS učinila šéfredaktorka Jílovské sovy. S přáním pěkného dne Petra Nedvědová

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 22. 3. 2012

Dobrý den, počty členů občanských sdružení jsou známy a není problém je uveřejnit. Vše se odvíjí od nastavení pravidel, která tady celé roky nebyla. Chceme, aby bylo průhledné financování zájmových organizací. Je velmi důležité podporovat tyto aktivity na území našeho města.

Na Váš druhý dotaz již odpovídat nebudu, protože mnoho Vašich předchozích článků bylo politicky zabarvených a ten poslední opět nevybočil z řady. Schválený statut a koncepce Jílovské sovy neobsahuje ujednání o používání doprovodných rubrik na webových stránkách města.

S pozdravem Olga Hrebičková

III.
KOMPETENCE ŠÉFREDAKTORA

5. Může odmítnout či upravit příspěvek (zkrátit, zařadit do rubriky, přidat komentář, přeřadit do dalšího čísla), jedná-li se o příspěvek člena zastupitelstva Jílového, o úpravě příspěvku neprodleně informuje autora a členy redakční rady.

IV.
PRAVIDLA PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ŘAD OBČANŮ

1. Konečné slovo, zda bude příspěvek občana uveřejněn, má po poradě s redakční radou šéfredaktor.

 

Dotaz: Jana Sovová, 17. 3. 2012

V Jílovské Sově jsem se dočetla o chystaném kurzu sebeobrany panem Steklým. Kdy kurz začne a jaké bude zápisné? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Petra Nedvědová, referentka, 19. 3. 2012

Dobrý den, paní Sovová, kurz sebeobrany, který povede pan Steklý, organizuje MC Sovička, my jsme pouze partnerem. Cenu v tomto okamžiku ještě nevím, pan Steklý mi na dotaz odpověděl, že cena bude záležet na více aspektech - především na tom, jak velký zájem o kurz bude. Rozhodně se ale nemusíte obávat přemrštěné ceny.

První informační schůzka proběhne ve středu 28. března v 9 hodin ve velkém sále na zámku. Na této schůzce bude mimo jiné řešeno právě kurzovné. Cvičit se pak bude od dubna vždy ve středu od 9 do 10 hodin na zámku. Pokud máte malé dítě, mohou ho pohlídat v MC Sovička. Jak ale bylo předesláno, cvičení je pro ženy všech věkových kategorií. Budete-li mít ještě nějaké otázky, možná bude lépe kontaktovat paní Královou z MC Sovička, tel. 606 150 426. Díky za Váš dotaz a mějte pěkný den.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 13. 3. 2012

Dobrý den, kdy konečně bude odpovězeno na můj dotaz ohledně výběrového řízení na ředitelku školy? Svůj dotaz jsem položil dne 6.2.2012 a pokud se nepletu, Rada města která má toto rozhodnutí v kompetenci jednala od té doby jednala již 2x. Předem děkuji za odpovědi v řádném termínu. S pozdravem. Jiří Peterka

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 13. 3. 2012

Vážený pane Peterko, 22. Rada města Jílového dne 7. 3. 2012 přijala usnesení, kterými vyhlašuje konkurs na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek Základní školy a Mateřské školy Jílové, okres Děčín příspěvkové organizace zřízené Městem Jílové a Mateřské školy Jílové, okres Děčín příspěvkové organizace, zřízené Městem Jílové. S pozdravem Miroslav Kalvas

 

Dotaz: Jiří Peterka, 13. 3. 2012

Dobrý den, uvažuje město Jílové o zvýšení efektivnosti Městské policie a snížení nákladů na provoz městské policie? Jaká řešení jsou pro město vhodná? Nestálo by za úvahu plná či částečná obměna celého týmu a angažmá nových pracovníků za pro město výhodnějších podmínek? Myslím si, že by se tím přispělo v vyššímu výběru pokut, protože by se tolik nemuselo dbát na již vybudované osobní vztahy stávajících strážníků s některými obyvateli města a celý proces by se stal tím pádem i spravedlivější. I přes vícenáklady spojené se zaučením nového týmu by se vše dle mého kompenzovalo právě vyšším výběrem financí do pokladny města. Nehledě na vyšší kvalitu služby (dle úsloví: nové koště dobře mete).

Pokud by se město uchýlilo k jen částečné obměně strážnického týmu, mělo by se zamyslet nad alternativou periodických výměn strážníků s ostatními městy. Opět by se stala služba strážníků smysluplněnjší, kdyby se hlídka v době výměny sestávala ze stávajícího strážníka a nováčka odjinud. Právě "oťukávání se" a prvopočáteční nejistota "co ten druhý na to" by opět přispěla k lepší práci městských strážníků. Uvažuje se na městě i o této alternativě? Chápu, že by se takto měněným strážníkům musely doplácet náhrady za výkon práce mimo region (diety), nicméně si opět myslím, že by se vše kompenzovalo právě vyšší kvalitou služby a případně výnosem do pokladny města.

Jakou vizi má v tomto ohledu město Jílové? S pozdravem. Jiří Peterka.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 13. 4. 2012

Vážený pane Peterko, k první části otázky lze pouze uvést, že navrhované je nesmysl. Zaměstnanci městské policie nejsou odměňováni na základě nějaké dohody, ale podle zákoníku práce. Obměna celého týmu z uvedených důvodů tazatele je v přímém rozporu se zákoníkem práce. Když pominu důvody obměny, tak náklady na proškolení a ošacení nových strážníků by byly značně vysoké. Uvedené důvody ( výše vybraných financí do pokladny města a zlepšení kvality služby jak se tazatel vyjádřil “ nové koště dobře mete „ jsou též mimo realitu. Při práci městského strážníka je vedle vzdělání stejně důležitá místní znalost a zkušenost, které se dá dosáhnout pouze praxí.

Strážníci obecní policie mohou dle zákona 553/1991 Sb. v platném znění vykonávat činnost dle tohoto zákona jen v obcích, které obecní policii nezřídily a na základě veřejnoprávní smlouvy viz §3a tohoto zákona.

Působení strážníků jedné obce na území jiné, která obecní policii zřídila je možné jen na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, stav nouze, nebo stav ohrožení státu viz §3b a c tohoto zákona.

Pokud máte nějaké podklady ke svému tvrzení o již vybudovaných osobních vztazích stávajících strážníků s některými obyvateli města s dopadem na výkon jejich služby, žádám Vás o jejich předložení.

§ 3a
(1) Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlasu krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti ve správním řízení podle zvláštního zákona.

(3) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 musí obsahovat

a) označení obcí, které jsou jejími smluvními stranami,

b) určení rozsahu úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, které bude obecní policie vykonávat na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a které jsou smluvními stranami této smlouvy, jakož i den, od kterého bude obecní policie tyto úkoly vykonávat,

c) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem úkolů podle písmena b).

(4) Obec, která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 1, vydá strážníkovi obce druhé smluvní strany této smlouvy písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území.

§ 3b

(1) K plnění úkolů podle § 2 na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“)6), je starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, oprávněn uzavřít veřejnoprávní smlouvu se starostou jiné obce o poskytnutí strážníků.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 obsahuje zejména

a) názvy obcí, které jsou účastníky veřejnoprávní smlouvy,
b) právní titul pro uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 1,

c) počet poskytnutých strážníků,
d) časový úsek, na který jsou strážníci poskytnuti,
e) vymezení konkrétních úkolů plněných poskytnutými strážníky.

§ 3c

(1) Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav,

a) informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází,
b) řídí činnost poskytnutých strážníků, pokud se starostové dotčených obcí nedohodnou jinak.

(2) Poskytnutí strážníci prokazují oprávnění k plnění úkolů podle § 2 na území obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, písemným potvrzením vydaným starostou uvedeným v odstavci 1.

(3) Písemné potvrzení obsahuje

a) identifikační číslo strážníka,
b) název obce, k níž je strážník v pracovním poměru,
c) informaci o dohodě starostů podle § 3b.

(4) Platnost písemného potvrzení končí dnem skončení krizového stavu.

(5) Obec podle odstavce 1 odpovídá za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s výkonem práce poskytnutých strážníků.

S pozdravem Miroslav Kalvas

 

Dotaz: Jiří Peterka, 6. 3. 2012

Dobrý den, posílal jsem příspěvek do Jílovské sovy dle postupů a před uzávěrkou, dne 27.2.2012. Zároveň jsem požadoval, aby mi v den redakční uzávěrky bylo známo, zda příspěvek bude či nebude otisknut. Toto stanovisko redakční rady dosud nemám, navíc místostarostka si můj e-mail s žádostí o tisk do Jílovské sovy přečetla až po týdnu od odeslání a dokonce až po uzávěrce, v neděli, dne 4.3.2012. Je provozována vůbec redakční uzávěrka, v den, kdy je na stránkách sovy avizováno? Zároveň jsem se dožadoval umístění do rubrik k tomu zřízených, Co se nevešlo do Jílovské sovy, Co neprošlo redakční radou. Vše bylo zmiňováno v novém kodexu i v novém statutu Jílovské sovy a i když je nyní redakční rada prozatimní, tak o to více by měla respektovat ona nová pravidla, která jste si odsouhlasili. Jak je tedy možné, že se nedodržují? Děkuji za odpovědi na výše uvedené otázky. S pozdravem Jiří Peterka

Odpověď: Petra Nedvědová, referentka, 7. 3. 2012

Vážený pane Peterko, odpovídám na Vaše dotazy v rámci své kompetence, která není neomezená: Váš příspěvek se žádostí o otištění v březnové Jílovské sově skutečně přišel v řádném termínu. Bohužel paní místostarostka, která je šéfredaktorkou JS, čerpala v týdnu před uzávěrkou dovolenou - proto Váš příspěvek četla až v neděli po uzávěrce. Ujišťuji Vás, že termíny uzávěrky jsou platné, ovšem v den uzávěrky se příspěvky teprve dávají dohromady a není okamžitě jasné, co se vejde a co ne. V současné chvíli nemám ještě rozhodnutí šéfredaktorky o Vašem příspěvku k dispozici, vyžádala si čas do dnešního dne. V případě, že Váš příspěvek nebude v Jílovské sově otištěn, do rubrik Co se nevešlo do JS nebo Co neprošlo redakční radou bude zařazen 16. března, kdy Jílovská sova vychází. S přáním hezkého dne Petra Nedvědová

 

Dotaz: Michaela Jílková, 6. 3. 2012

Dobrý den. Děkuji za odpověď pana ing. Hudce, ale nejsem s ní zcela spokojena a mám doplňující dotaz. Píšete, že každá holina musí být do dvou let zalesněna. Tato nově vzniklá holina začala být ovšem využívána místními paraglidisty (jako tomu bylo např. v úterý 6.3. v dopoledních hodinách) a věřím, že barevné padáky v startující z tohoto místa nyní uvidíme častěji.

Na základě této skutečnosti mne napadá, zda se jedná pouze o náhodu či zda tato oblast nebyla náhodou vykácena "na zakázku". Myslím totiž, že i stromy v okolí této holiny jsou starší 80ti let, přesto stále stojí. Ale pevně doufám, že naši sportovci jen využili příhodné situace a tento prostor bude do dvou let opravdu zalesněn tak, jak to (dovoluji si Vás citovat) "tristně stanoví Lesní zákon". Bude v tomto případě zákon opravdu dodržen? Přece jen toto místo vypadá nyní velmi neesteticky. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ing. Jaroslav Hudec, lesní hospodář, 10. 4. 2012

V zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích, jsou v § 20 vyjmenovány činnosti, které jsou v lese zakázány. Ostatní lidské činnosti v tomto paragrafu neuvedené, pokud při nich nedochází k poškozování lesa a lesnických objektů a zařízení, jsou z hlediska zákona o lesích akceptovatelné. Mezi ně patří i rekreační a sportovní aktivity. Létání nad holinou, i kdyby byla již zalesněna, ji určitě poškozuje méně než např. šlapání houbařů mezi stromky.

Volba místa, kde se začalo s kácením, vychází z plánu postupné obnovy celého svahu. Myslím si, že i kdyby se začalo z druhé strany (nalevo od hřbitova), že by Vaše reakce byla totožná. A pokud jde o „estetiku místa“, dokud není uklizen klest a vysázeny nové stromky, vypadají všechny holiny (dovoluji si Vás citovat) „velmi neesteticky“ (viz holina na Lotaru, pod Holým vrchem atd.).

 

Dotaz: Alois Musil, 6. 3. 2012

Dobrý den , chtěl bych vědět, co je tak složitého na otázkách pana Peterky , že mu nejste ani po měsíci schopni odpovědět. Děkuji.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 3. 2012

Dobrý den pane Musile, dotaz pana Peterky ohledně uspořádání zasedacího pořádku pro jednání zastupitelstva byl odpovězen přímo na jednání zastupitelstva dne 21. 2. 2012. Zaurgoval jsem pověřenou vedoucí odboru vnitřních věcí a správních činností, aby doplnila odpověď i na stránky města. Za tuto chybu se tímto omlouvám. Další dotaz ohledně vyhlášení či nevyhlášení výběrového řízení na obsazení pozic ředitelů základních a mateřských škol je na pořadu dnešní schůze rady města. Výsledkem bude i odpověď na tento dotaz.

 

Dotaz: Emil Kratochvíl, 2. 3. 2012

Dobrý den, máte nebo uvažujete o vyhlášce o nočním klidu a regulaci hlučných činností jako je tomu ve městě Děčín? /obecně závazná vyhláška 1/2012/ Děkuji

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 3. 2012

Dobrý den pane Kratochvíle, děkuji za zajímavý dotaz, jste již druhý občan, který mě s danou problematikou oslovil. Přednesu jej do dnešní schůze Rady města Jílového.

 

Dotaz: Taťjana Stýblová, 1. 3. 2012

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat zda pokročila jednání s Ředit.silnic a dálnic na výměnu oken u silnice Jílové - Modrá.Trvalý hluk od kamionů už je nesnesitelný.Děkuji

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, 16. 3. 2012

Vážená paní Stýblová, dovolte mi v kostce shrnout činnosti ŘSD a aktivity Města Jílového týkající se protihlukových opatření na silnici I/13 v úseku Děčín - Libouchec. V průběhu r. 2010 proběhla na základě individuálních stížností vlastníků domů měření hluku, která v rámci studie zpracovávané pro ŘSD provedla f. EKOLA GROUP.

13. 07. 2010 zaslalo Město Jílové, jako vlastník bytových domů sousedících se silnicí I/13, na ŘSD podnět (stížnost) na nadměrnou zátěž hlukem způsobeným dopravou. Na základě této stížnosti bylo v uvedených bytových domech provedeno dodatečné měření hluku. Výsledky všech měření provedených v rámci hlukové studie „I/13 Libouchec – Děčín, SHZ IV. etapa“ byly vlastníkům domů poskytnuty v lednu 2011. U téměř všech měřených objektů byla navržena min. částečná protihluková opatření (výměna oken). Současně s výsledky studie jsme byli informováni pracovníky ŘSD, že realizace opatření je závislá na finančních prostředcích, ale že se předpokládá ještě v r. 2011. Telefonicky jsme řešili i otázku, že měření byla provedena jen na základě stížností, avšak hlukem jsou postiženi i ostatní občané, kteří nebyli informováni o tom, jakým způsobem postupovat a kam se obrátit v případě tohoto problému. Vyskytli se i tací, kteří prokazatelně komunikovali se zástupci ŘSD, ale měření u nich v objektu provedeno nebylo.

Na základě výše uvedených skutečností zaslalo dne 01.08.2011 Město Jílové žádost o provedení dodatečných měření hluku ve všech objektech v katastru obce Jílové, které sousedí se silnicí I. třídy I/13, u kterých dosud měření neproběhlo, a to nezávisle na tom, zda byla či nebyla podána individuální stížnost na zatížení hlukem adresovaná ŘSD. Reakcí na tento podnět, který byl současně označen za „hromadnou stížnost vlastníků nemovitostí v katastru obce Jílové, sousedících se silnicí I. třídy I/13 na zatížení hlukem z dopravy“, byl dopis ŘSD ze dne 24. 08. 2011, kde byly zmíněny zejména 3 skutečnosti:

1. Informace o výjimce - povolení provozu zdroje hluku na dobu určitou, a to do 31. 12. 2012

2. Informace o zpracování studie opatření, která bude mapovat veškerá, již provedená protihluková opatření a navrhne do přípravy další. V této studii budou zapracovány veškeré stíž-nosti a připomínky od obyvatel v daném úseku (studii zpracuje f. EKOLA GROUP spol. s r.o.)

3. Informace o objektech, u nichž měření již proběhla, jsou prokazatelně zasaženy hlukem, je zpracována projektová dokumentace a jsou připraveny k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. Tyto objekty (stavby) jsou v tzv. „zásobníku“ akcí a vlastní realizace je závislá na množství finančních prostředků. V r. 2011 na realizaci nezbyly peníze a ŘSD není schopno sdělit, kdy peníze na realizaci budou.

V současné době máme informace od několika občanů Jílového, že je oslovila firma EKOLA GROUP s informací o chystaném měření hluku v jejich domech, aniž by oni sami podávali stížnost či jinak přímo komunikovali s ŘSD. Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že dodatečné měření ve všech domech, ve kterých ještě neproběhlo (dle požadavku Města Jílové ze dne 01. 08. 2011) se připravuje a v blízké době proběhne. Abychom tyto informace měli potvrzeny, zasíláme nyní ŘSD žádost o písemné informace k postupu realizace protihlukových opatření na zmiňovaném úseku silnice I/13.

Informace uvedené v této odpovědi, případně doplněné o aktuální odpověď ze strany ŘSD budou uveřejněny v příštím čísle Jílovské sovy. V případě, že budete mít zájem nahlédnout do korespondence s ŘSD, kontaktujte mě prosím, a bude Vám v dohodnutém termínu k dispozici.

 

Dotaz: Tomáš Dvonc, 27. 2. 2012

Dobrý Den chťel bych se zeptat zda-li město Jílové neprodavá nebo nebude prodávat v nejblizsi dobe nějaky byt napr. v cihlové budově děkuji za nabídky s pozdravem Dvonc

Odpověď: Žaneta Žemlová, referentka, 27. 2. 2012

Dobrý den, reaguji na Váš dotaz, co se týče prodeje některé bytové jednotky. Momentálně je na úřední desce města Jílového zveřejněn záměr prodeje těchto bytových domů ve vlastnictví města Jílového: Javorská 54, Teplická 128, Teplická 231, Sněžnická 104, Sněžník 124 a Teplická 149. Pokud byste měl zájem o koupi pouze některé bytové jednotky z nabízených bytových domů, podejte si písemnou žádost na Městský úřad Jílové. Nadále můžete sledovat naše webové stránky – Úřední desku.

 

Dotaz: Michaela Jílková, 22. 2. 2012

Dobrý den. Můj dotaz je směřován na Ing. Hudce, ale protože mám informace, že i další občany tato informace zajímá, rozhodla jsem se žádat odpověď prostřednictvím této veřejné rubriky. V několika posledních měsících došlo k rozsáhlému kácení lesního porostu nad jílovským hřbitovem. V současné době se v daném místě nachází velmi nevzhledná holá plocha. Na zasedání zastupitelstva 21. února jsem obdržela informaci, že tato část lesa údajně nepatří našemu městu. Ráda bych věděla, komu tedy tento les patří, popř. kdo vydal povolení ke kácení, obzvlášť když se jedná o území CHKO. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Michaela Jílková

Odpověď: Ing. Jaroslav Hudec, lesní hospodář, 26. 2. 2012

Vážená paní Jílková, když v 90. letech minulého století začal stát vracet původním vlastníkům jejich lesy, svitla jim naděje, že získají majetek, z kterého budou mít užitek oni a nikoliv někdo jiný. Samozřejmě že i pro soukromé vlastníky ale platí zákony upravující hospodaření na jejich majetku, zde konkrétně platí Zákon o lesích č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho každý vlastník lesa nad 50 ha musí mít zpracovaný Lesní hospodářský plán na dobu 10-ti let, zpracovaný odbornou firmou, který upřesňuje, co a kde se má v daném lese v průběhu platnosti plánu realizovat.

Něco se musí udělat (vazba na ustanovení Lesního zákona), něco je ponecháno na vůli vlastníka, neodporuje-li to tomuto zákonu. A podle tohoto zákona lze provádět těžbu dřeva bez omezení v lesních porostech, jejichž věk dosáhl v roce těžby 80 let.

Porost, o který se zajímáte má označení 308 D12/8, z čehož vyplývá, že jeho věk byl u starších stromů v době vypracování LHP v rozmezí 110 až 120 let, u mladších 70 až 80 let (v roce těžby konkrétně 118 a 80 let), dle Lesního zákona je tedy těžba povolena. Uvedený porost je v majetku města Jílového. Tato lokalita je navíc značně nestabilní, stromy trpí hnilobou, vyvrací se a lámou a ohrožují turistickou stezku.

Pokud jde o Vaši připomínku, že se jedná o CHKO, neexistuje prakticky žádné omezení hospodaření v těchto lesích. Naštěstí pro vlastníky, protože co by Město Jílové ze svých lesů mělo, když z jedné strany má své lesy v CHKO Labské pískovce a z druhé strany CHKO České středohoří? V lese se prostě hospodařit musí, nahrazovat staré porosty novými, odstraňovat suché a nemocné stromy. Kam až vede přehnaná „péče“ o nezasahování do lesa tzv. “ochránců přírody“ nám ukazuje situace na Šumavě, kde došlo k totální devastaci a rozvrácení smrkových porostů.

Chápu, že pohled na holý kus lesa je tristní, avšak Lesní zákon také stanoví, že každá holina musí být do dvou let zalesněna. Veškerá těžba dřeva v lesích Města Jílového je pečlivě zvažována, v žádném případě se nejedná pouze o naplnění obecní kasy.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 18. 2. 2012

Dobrý den, můžete mi sdělit termín, do kdy město Jílové bude znát jména, data narození a trvalé pobyty lidí, kteří jsou organizováni ve sdruženích, spolcích, zájmových a příspěvkových organizací atp., tedy v uskupeních, které město Jílové sponzoruje, nebo jim finančně přispívá? Je až neuveřitelné, že žádný takový seznam neexistuje a že jej nikdo nepožaduje, a to ani nové vedení města, které bylo v roce 2010 zvoleno. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 22. 3. 2012

Dobrý den, počty členů občanských sdružení jsou známy a není problém je uveřejnit. Vše se odvíjí od nastavení pravidel, která tady celé roky nebyla. Chceme, aby bylo průhledné financování zájmových organizací. Je velmi důležité podporovat tyto aktivity na území našeho města.

S pozdravem Olga Hrebičková

 

Dotaz: Zdeňka Jandová, 16. 2. 2012

V zámeckém parku je plocha hřiště v této době zcela bez využití. Již delší dobu jsou slušné mrazy. Nešlo by tedy plochu vystříkat a vytvořit tak kluziště pro mládež? Místní dobrovolní hasiči by toto jistě hravě zvládli. Myslím, že dětem a mládeži by taková akce přišla docela vhod. Vždyť v naší obci pro ně prakticky nic není.

Odpověď: Pavel Mošner, vedoucí hasič, 21. 2. 2012

Dobrý den paní Jandová, k úspěšnému vytvoření přírodní ledové plochy bohužel nestačí pouze dlouhodobě ustálené klimatické podmínky. Základem je ideálně rovná plocha s nepropustným podložím. Hřiště v areálu zámeckého parku má vytvořené odvodňovací drenáže tak, aby se zde v letním období během deštivých dnů nedržela voda. Z daných důvodů zde není možné udržet potřebné množství vody pro vytvoření základu ledové plochy.

Členové jednotky SDH Jílové – Modrá se o vytvoření ledové plochy v minulých letech již několikrát pokoušeli. Dokonce i na Vámi navrhované ploše, kam hasiči několik hodin pomocí čerpadel přečerpali obrovské množství vody a druhý den zde byla pouze ledová tříšť. S myšlenkou vytvoření přírodní ledové plochy v našem městě i nadále pracujeme a věřím, že do příští zimy se vše podaří připravit a nalézt vhodné místo.

 

Dotaz: Petr Mařík, 14. 2. 2012

Dobrý den,chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům MH za včasnou a účelnou realizaci pročištění odtokové strouhy u příjezdové cesty k domu č.p. 54-Javorská ul,nadále se pak chci zeptat,zda-li se v tomto roce počítá s úpravou dvora před domem(odstranění letitého nánosu hlíny.)Děkuji za odpověď.Petr Mařík.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 15. 2. 2012

S odtěžením povrchové vrstvy ze dvoru před bytovým domem nepočítáme, jelikož se nejedná pouze o naplavený materiál, ale i o drcené kamenivo, které zabraňuje tvorbě bláta při deštích. Narušením této utažené vrstvy by došlo ke značnému zhoršení stávajícího stavu. Počítáme v letošním roce s řešením odvodnění tak, aby již nedocházelo k zatékání do domu.

 

Dotaz: Jaroslav Potůček, 14. 2. 2012

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda nepotřebujete řidiče. Mám dlouholeté zkušnosti na nákl.automobilech a tahačích. Děkuji za odpověď. S pozdravem Potůček Jaroslav

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 15. 2. 2012

V současné době je personální obsazení odboru místního hospodářství MěÚ Jílové kompletní.

 

Dotaz: Ivana Mikšová, 14. 2. 2012

Dobrý den, chci se zeptat jestli máte na městský úřad bezbarierový přístup. Děkuji

Odpověď: Žaneta Žemlová, referentka, 15. 2. 2012

Vážená paní Mikšová, co se týče Vašeho dotazu, tak Vám musím bohužel sdělit, že budova městského úřadu nemá bezbariérový přístup.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 6. 2. 2012

Dobrý den, nadchází vhodný okamžik proto, aby zřizovatel školy tedy na město Jílové, vyhlásilo konkurz na ředitele školy. Dle § 166 školského zákona končí výkon práce řediteli školy, který je ve funkci déle než 6 let k 31. 07. 2012. Pokud zřizovatel nevyhlásí konkurz na místo ředitele nejpozději 3 měsíce před skončením výkonu práce (tedy před 31. 07. 2012), tj. do konce dubna 2012, pak se mu automaticky obnovuje další 6 leté období. Proč by se tak nemělo stát u nás? Proč by ta děvčata měla sedět na svých postech skoro polovinu svého produktivního věku? A pokud ano, tak ať si to vybojují v konkurzu. Uvažuje město Jílové o vyhlášení onoho konkurzu na ředitele školy? S pozdravem. Jiří Peterka

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 13. 3. 2012

Vážený pane Peterko, 22. Rada města Jílového dne 7. 3. 2012 přijala usnesení, kterými vyhlašuje konkurs na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek Základní školy a Mateřské školy Jílové, okres Děčín příspěvkové organizace zřízené Městem Jílové a Mateřské školy Jílové, okres Děčín příspěvkové organizace, zřízené Městem Jílové. S pozdravem Miroslav Kalvas

 

Dotaz: Jiří Peterka, 1. 2. 2012

Dobrý den, můžete prosím od příštího zasedání zastupitelstva upravit sezení zastupitelů tak, aby nebyli k přísedícím spoluobčanům - návštěvníkům zasedání zastupitelstva otočeni zády? Zejména zvolení zastupitelé ČSSD jsou otočeni k občanům zády (přeci sami víte kdo tam sedí), a mnohá důležitá vyjádření které sděluje např. předseda finančního výboru nejsou slyšet. Měla by Vám v kladném vyřízení napovědět společenská etiketa. Předem děkuji za nápravu současného neblahého stavu. Hezký den. Jiří Peterka

Odpověď: Petra Nedvědová, referent, 9. 3. 2012

Dobrý den, pane Peterko, vedení města i zastupitelé se zabývali Vaším podnětem, který se týkal úpravy stolů při zasedání zastupitelstva města Jílové a na základě jejich rozhodnutí Vám sděluji, že příští zasedání Zastupitelstva se už bude konat s jiným stolovým uspořádáním. S přáním pěkného dne Petra Nedvědová.

 

Dotaz: Zdeňka Jandová, 25. 1. 2012

Ing. Tomanová 23.1.2012 (odpověď na můj dotaz z 29.12.2011 Dobrý den, pani inženýrko. Děkuji Vám za celkem vyčerpávající odpověď. Musím ale reagovat na závěr Vašeho posledního odstavce - týká se ročního rozpočtu na MP. Tuto položku považuji za přiměřenou na stávající počet strážníků. Netušila jsem, že jich tu máme tak málo.

Ve druhíém odstavci svého dotazu jsem se ale ptala, zda není možné do rozpočtu na MP počítat s navýšenými fin. prostředky na úkor různých, ne vždy zrovna povedených, kulturních akcí, které obec jistě stojí nemalé prostředky. K tomu jste se ve své odpovědi nevyjádřila. Jsem přesvědčena, že by se touto cestou v rozpočtu obce na 1 až 2 městské strážníky finance snadno našly. Děkuji za odpověď ještě na tuto část mého předešlého dotazu. Jandová

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, 23. 2. 2012

Vážená paní Jandová, druhý odstavec Vašeho dotazu ve znění: "Myslím, že by při plánování výdajů na příští období mohla být podstatně větší částka rezervována do kolonky pro Městskou polici. Ušetřit by se jistě dalo na všelijakých akcích, kterých se nakonec zúčastní pět a půl člověka. Bez různých maloměstských slavností a ohňostrojů, bychom se jistě obešli. Myslím, že většina zdejších občanů by uvítala kdyby tady bylo vidět více těch strážníků a byly v lepším stavu udržovány cesty a místní silničky. Budu moc ráda, když se mi k tomuto někdo z radnice vyjádří" jsem považovala za názor, námět či připomínku, ale ne za dotaz, na který očekáváte konkrétní odpověď.

Projednávání a schvalování rozdělení finančních prostředků města i plánování kulturních akcí jsou činnostmi spadajícími do kompetence zastupitelstva města či rady města, takže žádný "jednotlivec z radnice" se Vám k tomuto názoru nemůže objektivně vyjádřit. Nejde totiž o názor jednotlivce, který s Vámi může či nemusí souhlasit, ale o vůli občanů, kterou vyjadřují prostřednictvím svých volených zástupců (členů zastupitelstva). Domníváte-li se tedy, že většina občanů Jílového sdílí Váš názor na některé "ne vždy povedené" kulturní akce, nechce na tyto akce vynakládat finanční prostředky města a tyto chce využít v jiné oblasti, pak musí tito občané v tomto smyslu působit na své volené zástupce, komunikovat s nimi a sdělovat jim své názory. Výsledné rozhodnutí je vždy rozhodnutím orgánu města (zastupitelstvo) a ne jednotlivce "z radnice".

 

Dotaz: Antonín Guth, 19. 1. 2012

Dobrý den.Myslím si že by nebylo od škody kdyby se schodiště upravilo,a sjezd by se mohl uskutečnit,myslím že by i maminky s kočárky to uvítali.Tak se ptám jestli se bude moc schodiště upravit a vytvořit sjezd Děkuji Guth A.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 16. 2. 2012

Tazateli opakovaně sdělujeme, že z bezpečnostních důvodů nelze schodiště z ul. Spojová k autobusové zastávce u SCA přizpůsobit pro kočárky. Problematiku jsme konzultovali též s projektantem. V předmětné lokalitě je značné výškové převýšení na takové vzdálenosti, která neumožňuje dodržení technické normy ČSN 73 6110, která odkazuje na Vyhlášku MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která byla nahrazena Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 

Dotaz: Antonín Guth, 16. 1. 2012

Dobrý den.Chtěl bych se zeptat proč k zastávkám Jílové papírny nevede sjízdná trasa pro kočárky z ulice Spojová.Jde my o to že se maminky s kočárkem nedostanou k zastávce když je tam jen schodiště a tak jim nic jiného nezbývá než to objíždět jinou a delší trasou.Děkuji předem.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 17. 1. 2012

V minulosti, při opravě schodiště, již byl záměr část vyčlenit pro kočárky, avšak nebyl realizován z důvodu bezpečnosti miminek, protože ramena schodiště jsou příliš příkrá.

 

Dotaz: Martin Vlastník, 15. 1. 2012

Dobrý den. Mám dva dotazy spolu související. Na kdy je naplánována realizace opravy mostku za viaduktem-odbočení z Javorské ulice do ulice Za Drahou? Objízdná trasa je docela náročná, zejména v zimním období.

Pak jsem se chtěl zeptat, zda by se dalo uvažovat o instalaci dopravního zrcadla v křižovatce Javorská-Kubelíkova. Přeci jen při příjezdu z Kubelíkovy ulice k Javorské je vidět situace až na poslední chvíli.

Nezvážilo by naše město umístit pro veřejnost i bezpečnost nějakou otočnou kameru, například na náměstí? Je to poměrně moderní trend a může pomoci i pro monitorování kriminality. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 17. 1. 2012

Most do ul. Za drahou je pro svůj havarijní stav, dle odpborného posudku, již neopravitelný, bude nutno jej nahradit novým mostem, na který je zpracována projektová dokumentace. Dle PD je předpokládaná cena 1.400.000,- CZK bez DPH. Termín stavby dosud nebyl stanoven.

Křižovatka ulic Kubelíkova a Javorská je řešena dopravními značkami. Vzhledem k malé hustotě provozu nepovažujeme osazení dopravního zrcadla v této lokalitě za prioritu, ale Váš podnět budeme výhledově konzultovat s dopravním inženýrem.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 23. 1. 2012

Dobrý den pane Vlastníku, děkuji za Váš dotaz. Město má v tuto chvíli zpracovanou studii na kamerový systém. Jsou navrženy dvě varianty a to s pevnými a směrovatelnými kamerami. Finanční výbor má za úkol pokusit se zakomponovat náklady na zřízení do rozpočtu města pro rok 2012, předpokládá se částka cca 2 mil. Kč. Projekt je možné realizovat i po etapách, kde první je zřízení tzv. hnízda v sídle zámku a osazení kamer v areálu Jílovského zámku a na náměstí s předpokládanými náklady cca. 1 mil. Kč. Nejideálnější by bylo nalézt vhodný dotační titul, což bude jeden z prioritních úkolu pro referenta investic, který byl nově zřízen se změnou organizačního řádu s účinností od 1.2.2012.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 6. 1. 2012

Dobrý den, náleží zastupitelům, členům komisí a výborů, předsedům komisí a výborů odměna za funkci i když se nedostavují na jednání, když komise či výbor nekoná? Nikde jsem se to nedočetl, žádná vyhláška města či usnesení zastupitelů či Rady města o tom nehovoří. Můžete mi odpovědět? Děkuji a hezký den. Jiří Peterka

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, 10. 1. 2012

Dle ustanovení § 72 zákona o obcích může být neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev). O tom, zda bude neuvolněným členům zastupitelstva obce odměna poskytnuta a v jaké výši (při respektování maximální hranice dané nařízením vlády), rozhoduje vždy zastupitelstvo obce, přičemž stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce náleží na zá¬kladě § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce.

Výkon funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí, přičemž práva a povinnosti při výkonu veřejné funkce upravuje zákon o obcích a některé další zákony. Nelze se však domnívat, že za výkon veřejné funkce se považuje pouze účast na zasedáních zastupitelstva obce, rady obce, výborů či komisí. V tomto smyslu je zapotřebí měsíční odměnu chápat jako paušální odměnu za výkon veřejné funkce. Toto stanovisko je uvedeno v „Metodickém doporučení MV k činnosti územních samosprávných celků č. 5/2010 - Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce“.

Odměňování zastupitelů, členů rady, výborů a komisí v Jílovém je poskytováno podle „Zásad pro odměňování členů zastupitelstva města, rady města, předsedů výborů a komisí a členů výborů a komisí města Jílového“, jenž byly schváleny zastupitelstvem města dne 25. 01. 2011 usnesením č. 87/2O11/Z.

 

Dotaz: Zdenka Jandová, 4. 1. 2012

Dobrý den, mám ještě jeden dotaz. Dnes jsem se na úřední desce u radnice téměř na konci dočetla, že byl schválen úmysl prodat určitou parcelu. Číslo si, bohužel, nepamatuji. Zajímá mě informace o její rozloze, jaká bude cena za 1 m2, kdy a jakou formou se bude parcela prodávat.

Ještě podotýkám, že by bylo dobré, kdyby do vývěsních tabulí byl používán, jak vždy byl, formát písemností A4. Tyto zmenšeniny na A5 jsou velice špatně čitelné. Obzvláště pro starší lidi nejspíše vůbec. A to je skupina, která především informace na úřední desce čte.

Odpověď: Ludvík Huzan, referent, 9. 1. 2012

Dobrý den, v zaslaném dotazu není uvedeno žádné č. parcelní, lze se však domnívat, že se jedná o dále uvedené pozemky, neboť v den podání dotazu, t.j. 4. 1. 2012, ve kterém se uvádí, cituji: "Dnes jsem se na úřední desce u radnice téměř na konci dočetla, že byl schválen úmysl prodat určitou parcelu", byl zveřejněn záměr prodeje z majetku města pouze na st.p.č. 908 o výměře 190 m čtverečných - zastavěno restaurací "Kotelna" a dále prodej částí p.p.č. 303/1 - a to část zastavěnou letní terasou a dále část užívanou jako zadní příjezd a manipulační plocha, v součtu o výměře cca 140 m čtevrečných, vše užíváno k uvedené restauraci a v k.ú. Jílové u Děčína.

Cena bude zastupitelstvu navržena dle ceníku města - 500,- Kč/m čtverečný (k podnikání) + případná odhadní cena úprav + náklady s převodem. Podklady ke schválení prodeje, t.j. uzavření kupní smlouvy, budou předloženy zastupitelstvu města po geometrickém oddělení částí p.p.č. 303/1 zamýšlených k prodeji. V případě schválení kupní ceny a uzavření kupní smlouvy zastupiteltvem města bude prodej uskutečněn. Případné bližší info. k pozemku nebo projednávání lze získat na tel. č. 412557726.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 6. 1. 2012

Vážená paní Jandová, důvod pro vyvěšování písemností ve formátu A5 je prostý. Zápisy jsou obsáhlé a dokumentů k vyvěšování se sejde často mnoho, bojujeme tedy s místem na úřední desce. K této věci dále sdělujeme, že v sekretariátu MěÚ máte možnost jako občan města dle zákona o obcích do zápisu (ve formátu A4) nahlédnout či si jej zde v klidu přečíst. Velice děkujeme za Váš podnět.

 

Dotaz: Lenka Dvořáková, 4. 1. 2012

Dobrý den, zajímá mě jaký je koeficient pro výpočet u daně z nemovitosti v Jílovém pro rok 2012. Děkuji Dvořáková

Odpověď: Ing. Dana Kabourková, vedoucí OF, 5. 1. 2012

Dobrý den paní Dvořáková, pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2012 je platný koeficient odpovídající zákonu o dani z nemovitosti, a to 1,4. Města mají možnost zvýšit základní koeficient obecně závaznou vyhláškou, Město Jílové tak neučinilo.