Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Dotazy a odpovědi 2011

Dotaz: Zdeňka Jandová, 29. 12. 2011

Před lety, když se prováděla plynofikace v naší obci, dostávali, mám dojem, domkaři dotace na vybavení plynovým kotlem. Kde ty kotle jsou, když se, pomalu, z každého komínka kouří tak, že se v podvečer nedá jít po Kamenné procházkou?? Obzvlášťě dobře husté to bývá v hodině, kdy už se začne stmívat. Každému je jasné proč. V tomhle by opravdu mohla pomoci strážníci místní policie. Jenomže to by museli hoši občas vyrazit také pěšky po obci. To, že objednou Jílové autem, to jistě pocit bezpečí nikomu nedá. Jinak je totiž není vidět. Nemusí to být jejich vina. Nevím, kolik jich tu máme a hlavně nevím, jaké prostředky má obec na ně vyčleněny a co vlasně je obsahem pracovní náplně v uzavřených smlouvách.

Myslím, že by při plánování výdajů na příští období mohla být podstatně větší částka rezervována do kolonky pro Městskou polici. Ušetřit by se jistě dalo na všelijakých akcích, kterých se nakonec zúčastní pět a půl člověka. Bez různých maloměstkých slavností a ohňostrojů, bychom se jistě obešli. Myslím, že většina zdejších občanů by uvítala kdyby tady bylo vidět více těch strážníků a byly v lepším stavu udržovány cesty a místní silničky. Budu moc ráda, když se mi k tomuto někdo z radnice vyjádří. Děkuji Jandová

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, 23. 1. 2012

Vážená paní Jandová, dovolte mi postupně reagovat na Vaše připomínky a zodpovědět Vaše dotazy.

Možnost získat dotaci na plynofikaci měli vlastníci rodinných domů cca před 10 lety s tím, že ti, kdo ji využili, se zavázali k udržitelnosti zdroje (plynového vytápění) na 5 let. Po 5 letech tedy již neporušují podmínky poskytnutí dotace a nelze je v tomto smyslu postihnout za případnou následnou změnu způsobu vytápění, i když by tato vedla ke zpětnému zavedení a užívání ekologicky méně šetrného zdroje.

Problematika „zakuřování“ měst a obcí lokálními (domovními) topeništi, zejména v době nepříznivých klimatických podmínek (např. inverzní charakter počasí), je častým tématem diskutovaným na nadregionální či celorepublikové úrovni. Bohužel, řešení je velmi složité. Hlavním problémem není to, jak kouřící zdroj vypátrat, ale jak vlastníka nemovitosti („topiče“) postihnout. Jak např. v praxi pouze podle kouře zjistit, zdali lidé nepálí odpady? I když spalování odpadů je porušením zákona a tímto počínáním někteří občané ohrožují zdraví lidí žijících v bezprostředním okolí, v praxi je to v současné době jen těžko prokazatelné, protože vstup do soukromého rodinného domu za účelem kontroly vytápění a používaných paliv současná legislativa neumožňuje (s ohledem na čl. 12 Listiny základních práv a svobod). Jak odlišit, co je chvilkové kouření při roztápění a co by se již dalo považovat za narušování občanského soužití? Kdo určí hranici?

Zvláštní zákony (např. zákon o ovzduší nebo zákon o odpadech), které tuto problematiku řeší a za porušení ustanovení těchto zákonů lze uložit sankci, nelze v praxi efektivně využít kvůli již zmíněné „nedotknutelnosti obydlí“. Nemožnost vstupu do objektu brání jednoznačnému prokázání porušení zákona.

Z obecného zákona, v tomto případě Občanského zákoníku, lze využít ustanovení o občanském soužití (sousedských vztazích). Narušení občanského soužití pak naplňuje skutkovou podstatu přestupku (úmyslné narušení občanského soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním), toto je však velmi složitě hodnotitelné a v některých případech, dle mého názoru, i zneužitelné.

Dle občanského zákoníku se též musí „Vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Vlastník věci tak zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy kouřem, pachy...“ Dotčená osoba může v tomto případě bránit svá práva podáním občansko-právní žaloby proti původci zdroje kouře a zápachu. Ani tento nástroj však není v praxi příliš využíván, protože žalobce nese důkazní břemeno a žaloba musí být podložena kvalitními důkazy prokazujícími jeho tvrzení.

Z výše uvedeného vyplývá, že bez zásadních změn legislativy upravující tuto problematiku nelze postihy za výše uvedené jednání efektivně uplatňovat.

K Vaší výtce směrem k Městské policii bychom chtěli uvést několik faktů. V současné době zaměstnává Město Jílové 4 strážníky Městské policie (hlavní pracovní poměr). Noční služby jsou nepravidelné, závisí např. na zajištění plánovaných akcích nebo na předpokládaném „dění“ ve městě. Zajištěny jsou většinou noci z pátků na soboty a ze sobot na neděle. Služby vykonávají strážníci v jednočlenných nebo dvoučlenných hlídkách. Vzhledem k počtu strážníků a rozsahu katastrů obce Jílové, ve kterých působí, se preferuje využití služebního vozidla před pěšími obchůzkami a to zejména s ohledem na operativnost a efektivnost případného zásahu. Využití vozidla znamená větší pružnost, mobilitu a rychlost v případě nahlášení problému občanem města, ale i v případě potřeby zásahu na základě vlastních zjištění.

Tím samozřejmě nepopíráme užitečnost pěších hlídek, jejichž pravidelná přítomnost již sama o sobě většinou vede k zamezení výtržností či jiných nelegálních aktivit v dané lokalitě. I přesto, že Město Jílové uvažuje v současné době o posílení MP o jednoho strážníka a počítá mimo jiné i s větší frekvencí pěších obchůzek, nebudou tyto obchůzky pravidelné a systematické (s určením počtu strážníků, pravidelné frekvence a lokalit..), ale pouze namátkové a účelové. Z hlediska rozpočtu, který představuje pro MP roční částku celkem cca 2,5 mil Kč, znamená posílení počtu strážníků o jednoho zaměstnance (v hlavním pracovním poměru) navýšení o cca 0,5 mil Kč (mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění). I když si tedy město uvědomuje, že optimální počet strážníků by byl podstatně vyšší, nelze tento stav vzhledem k výši finančních prostředků v současné době naplnit.

 

Dotaz: Miluše Ziková, 30. 11. 2011

Dobrý den, bydlím na ulici K.H.Máchy 291a právě jsem byla svědkem toho, jak dva pánové na vysokozdvižné plošině vyměnili svítící žárovku za jinou dobrou. Přitom vedlejší lampa veřejného osvětlení již delší dobu nesvítí. Kolem té ale jen projeli a odfrčeli neznámo kam! Může mi někdo vysvětlit, jakou to má logiku ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Bc. Daniela Ehlová, referent, 30. 11. 2011

Dobrý den paní Ziková, k dotazu uvádím, že dnes 30.11.2011 byla provedena běžná 14-ti denní kontrola veřejného osvětlení. Zjištěné závady jsou v průběhu kontroly, pokud to lze,ihned odstraňovány. Dále jsou prováděny opravy již dříve zjištěných a nahlášených závad. Odboru MH byla nahlášena mimo jiné i závada u panelového domu K.H.Máchy č.p. 291 - blikající žárovka. Tato blikající žárovka byla nahrazena novou. K případu vedlejšího svítidla které již delší dobu nesvítí uvádím, že toto svítidlo je již neopravitelné a bude nahrazeno jiným.

 

Dotaz: Olga Černohorská, 24. 11. 2011

Dobrý den, chci se zeptat ,jestli letos bude nějaká vánoční výzdoba na náměstí? Tím nemyslím břízu u úřadu,ale ozdobený stromek? Myslím, že máme celkem hezké náměstí a je škoda, že tu nic není.Prostě tam ten strom chybí.:-) Díky za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 12. 2011

Vážená paní Černohorská, vánoční výzdoba na náměstí či v zámeckém parku bohužel v letošním roce nebude realizována. Samotného mě to mrzí, ale argumenty jsou následující:

  • vysoké pořizovací náklady na osvětlení a na instalaci - vánoční strom (6 metrů) cca 100 tis. Kč, vánoční osvětlení 4 ks oboustranných lamp veřejného osvětlení cca 120 tis. Kč
  • do doby proplacení dotace z projektu revitalizace a regenerace centra náměstí se nerealizují žádné investice, jen poznámka v projektu se bohužel nepočítalo s vybudováním šachty pro ukotvení vánočního stromu
  • další varianta je ozdobit vzrostlý smrk v zámeckém parku, realizace možná v období sucha příští rok z důvodu nutnosti použití těžké techniky
 

Dotaz: Yveta Horáková, 19. 11. 2011

Dobrý den, nemýlím-li se listopadové číslo Jílovské sovy mělo vyjít dne 18.11.2011...nechápu tedy proč dnes tj. 19.11.2011 není k dispozici na webových stránkách města? ....Ač je proklamováno, že tento list je v papírové podobě distribuován do každé domácnosti v Jílovém, není tomu tak.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 20. 11. 2011

Vážená paní Horáková, pokud jste ve své schránce nenašla listopadové číslo Jílovské sovy, nahlašte to, prosím, na poště. Co se týká elektronické verze, ta může být zveřejněna, jakmile ji obdržíme z tiskárny. To bohužel většinou není v den vydání. Očekávejte elektronickou Jílovskou sovu v pondělí 21. 11.

 

Dotaz: Vlasta Krošová, 18. 11. 2011

Toto je spíše podnět, než dotaz. Proč lidé nechodí na veřejná setkání? Jsem občan Jílového. Není mi lhostejné, jak bude naše město vypadat. Vydala jsem se proto na veřejné setkání ohledně dětských hřišť. Můj dojem? Mlácení prázdné slámy. Můj nápad nebyl ani dovyslechnut, natož posouzen. Škoda energie. Rozhodla jsem se proto, že budu dělat raději co umím, kde je má energie a vzdělání opravdu užitečné. Proto nepůjdu ani na setkání ohledně školy. Myslím si, že by výchovný a vzdělávací program měl zůstat v rukou odborníků, kterými jsou naši učitelé a paní ředitelka. Hlas lidu - to už tady jednou bylo.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 20. 11. 2011

Dobrý den, děkuji za názor. Většinově bylo vybráno hřiště u bývalé sauny, proto si myslím, že hlas lidu je důležitý. Ve škole jsou určitě zaměstnány učitelky a učitelé věnující se svému poslání bezezbytku, proto je dobré slyšet podněty od rodičů a přátel škol.

Reakce na podnět paní Krošové: Michaela Jílková, 19. 11. 2011

Dobrý den. Myslím, že jste si sama odpověděla na otázku, proč lidé nechodí na veřejná setkání - protože to je k ničemu. Co se týče vašeho nápadu, předpokládám, že máte na mysli projekt Dreamcatcher? Já jsem to opět nadhodila na zářijovém zastupitelstvu a opět mi bylo odpovězeno, že škola nemůže žáky do ničeho nutit. Jedna paní zastupitelka mi navrhla, ať to navrhnu na setkání rodičů a přátel školy, ale vzhledem k tomu, že mé dítě chodí do školy v DC a mezi přátele jílovské školy zrovna nepatřím, opět to vyšumělo. Já jsem tento projekt prezentovala na naší škole formou letáčků na informační nástěnce, pokud se toho děti chytí nebo ne, je už jejich rozhodnutí. V žádném případě jsem je do ničeho netlačila, k ničemu nenutila, pouze jsem jim dala vědět, že podobný projekt existuje. Na jílovské škole to z nějakého důvodu nejde (nevím proč, argumenty zastupitelů jsem nepochopila). Jistě si také pamatujete, že na setkání k hřištím navrhl pan Peterka využití koster z bývalých pískovišť jako posypová depozita, která by v letních měsících mohla být využívána rodiči s malými dětmi. Pan Peterka dokonce vypracoval materiál, který postoupit na MěÚ, ale mám pocit, že to opět usnulo na mrtvém bodě. Ale toto by Vám přesně řekl on. A nové hřiště na sídlišti? Minulý týden jsem tam chtěla s dcerou zajít. Je opravdu hezké, ale když jsme viděly. že je celé okupováno partou dívek (žačky 7. třídy ZŠ, které se podílely i na zničení některých herních prvků už v parku), které stály na houpačkách, skákaly po atrakcích jako by se snažily zjistit, co vydrží, raději jsme se otočily a šly na procházku. Dohadovat se s nimi nebudu (jak říkáte, radši svou energii věnuji něčemu užitečnějšímu, než se nechat posílat do....) a MP nesloužila. Jsem zvědavá, jak dlouho hřiště pod saunou dětem vydrží.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 20. 11. 2011

Odpovím krátce, nápad pana Peterky nevyšuměl a jeho zpracovaný materiál byl obratem zaslán na OMH.
Paní Javůrková s deponií písku počítá a na zimní měsíce určitě zrealizuje. Dále jakoukoliv aktivitu pro děti podporuji a nejsem proti aktivitám, které popisujete. Jsem ochotna dne 1.12. tento námět přiblížit rodičům, ale prosím paní Krošovou, aby přednesla přesně o co jde. Děkuji tel.723023194

Reakce na odpověď: Jiří Peterka, 22. 11. 2011

Dobrý den, potvrzuji tímto slova paní místostarostky ohledně posypových, chcete-li, pískových depozit. Paní Javůrková ovšem slíbila realizaci v jarních měsících 2012, tj. obnovu dvou skeletů, naplnění pískem, coby posypovým materiálem a to nejen z důvodu tzv. zrání betonu. Snad se tedy všichni v roce 2012 dočkáme. Vše se prý připravuje.

 

Dotaz: Blanka Černohlávková, 16. 11. 2011

Dobrý den, chci se zeptat, zda se počítá s výstavbou autobusových zastávek ( přístřešků) na zastávkách v Kamenci. Původní zastávka byla výstavbou zálivu zrušena a zdá se mi, že nová se asi ani neplánuje. V zimním období je však dost zapotřebí. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, 28. 11. 2011

odbor místního hospodářství v říjnu provedl kontrolu existence a technického stavu všech autobusových čekáren od Martiněvsi po Modrou. Šetřením byl zjištěn velmi špatný stav - na mnoha místech čekárna nebo přístřešek chybí, a většina těch, které existují, nevyhovují. Vzhledem k tomu, že čekárny v Modré nebyly řešeny současně se stavbou nových chodníků a autobusových zálivů, nebyly na ně naplánovány provozní prostředky v letošním rozpočtu. Město má záměr, vzhledem k cenám hotových přístřešků od různých dodavatelů, řešit výrobu přístřešků postupně vlastními pracovníky a materiálovými náklady, které jsou v současné době navrhovány do rozpočtu r. 2012.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 15. 11. 2011

Dobrý den, odesílal jsem příspěvky do Jílovské sovy 07/2011,09/2011 a 10/2011. Po té co jsem si stěžoval na postup šéfredaktorky mi bylo sdělena odpověď (hlasování redakční rady, žádné pochybení). Což byla reakce na 07/2011. Ovšem od té doby již nejsem srozumněn s tím (zejména Jílovská sova 10/2011) proč opět nebyl příspěvek otisknut. Proč nebyl ani vystaven v rubrice Co neprošlo redakční radou, nebo Co se nevešlo do Jílovské sovy. Bezdůvodná a následně nezdůvodněná cenzura jakou nám za naše peníze předvádíte je opravdu trestuhodná a nekoresponduje s tím, že chcete pro občany více. Předem děkuji za vysvětlení a doručení důvodů, proč můj příspěvek do Jílovské sovy 10/2011 nebyl přetisknut.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 20. 11. 2011

Již jsem odpovídala na dřívější neotištění.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 15. 11. 2011

Dobrý den, uvažuje město o vyhlášce, která narovná vztah mezi majiteli domů a obyvatelstvem bydlícím v panelácích ve vztahu ke znečišťování ovzduší ve městě, zejména v zimním období? Lidé z paneláků jiným také nevnucují dýchat spaliny. V Praze či jiných velkých městech, kde rodinné domy stojí v okolí sídliště nebo přímo mezi panelovou zástavbou taktéž nelze obyvatele žijících v panelácích nutit dýchat spaliny od všeho možného, které vyletí komínem neukázněným majitelům domů. Předem děkuji za odpověď stejně jako zabývání se tímto námětem.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 20. 11. 2011

Město o vyhlášce nemůže uvažovat, protože by byla protiústavní.
Nyní se o této problematice mluví na vládní úrovni, ale obávám se, že se nic nezmění. Jsem stejného názoru, že znečištění ovzduší ze špatně spalujících médií v domácnostech je neúnosné.

Odpověď: Jarmila Stuchlíková, referent OSMSÚ, 25. 11. 2011

Dobrý den,problémy s topením v rodinných domech se objevují každoročně a to pravidelně v zimním období z důvodů nepříznivého inverzního počasí.m
Tento problém je řešen zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší pouze u provozovatelů stacionárních zdrojů pro podnikatelskou činnost zvláště velkých, velkých,středních ( kontroluje Magistrát města Děčína
) a malých stacionárních zdrojů ( kontrolujeme my ),ale neřeší problémy s topením v rodinných domech.
Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro podnikatelskou činnost jsou uvedeny v §12 zákona č.86/2002 Sb.
a vztahují se pouze na podnikatelskou činnost, ale ne na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci ( §12, odst.2 ).
Stále čekáme na nový zákon o ochraně ovzduší, který by tuto problematiku nějakým způsobem řešil. Již v roce 2009 na školeních týkajících se ochrany ovzduší nám byla slibována jeho novelizace i s řešením topení v rodinných domech, ale bohužel do současné doby se tak nestalo.
Proto ani případné vydání vyhlášky týkající se tohoto problému by nebylo v současné době podloženo zákonem. Pouze by se dalo v takovém období omezit spalování suchého rostlinného materiálu ( listí, trávy,větví ) v otevřených ohništích, zahradních krbech či grilovacích zařízeních ( §3, odst.5 zákona 86/2002 Sb. ). Smogovou situaci řeší §8 zákona č.86/2002 Sb. ( možnost regulace provozu stacionár. zdrojů pro podnikání, dopravy ve městě ).
V současné době pokud si někdo z občanů stěžuje na svého souseda, kterému jde z komína tmavý zapáchající kouř řeším tak, že osobně kontaktuji majitele nemovitosti, upozorním ho na případnou stížnost a chci vědět jaký má kotel ( na tuhá paliva či plyn ), čím v kotli topí a kdy mu byla provedena kontrola spalinových cest. Pokud mě majitel nemovitosti vpustí do domu ke kotli ( zákon vpuštění na pozemek nebo do nemovitosti nenařizuje, takže je pouze na majiteli jestli mi vyjde vstříc nebo ne ), přesvědčím se, zdali se v blízkosti kotle nenachází materiál, který není topivem ( PET lahve, dřevo napuštěné různými přípravky, PVC apod. ). Pokud nic nenaleznu a zdá se vše v pořádku, poučím ho jakým způsobem zatápět v kotli, aby docházelo co nejméně k vypouštění hustého dýmu do komína ( postupně přikládat do kotle a nesypat všechno topivo najednou, že se to postupně rozhoří ). Záleží také na době prohřátí studeného komína ( doba po kterou stoupá z komína hustý
- v případě topení dřeva bílý kouř, je závislá na prohřátí komína - cca 20 min., po této době zpravidla hustý kouř ustává ).
Pokud by se situace s tmavým zapáchajícím kouřem pravidelně opakovala, byla nám na školení řečena možnost, kdy štěžovatel může upozornit na danou situaci městskou policii, která se dotáže majitele dané nemovitosti čím topí a tmavý kouř nafotí a udělá o tom zápis. Vše by se potom mohlo přídadně řešit jako přestupek podle přestupkového zákona.
Pokud trvá inverzní situace, doporučuje se aby se obyvatelé zdržovali venku co nekratší dobu a větrali pouze krátkodobě, nebo pokud možno vůbec ne. Měli by mít i zvýšený přísun vitamínů.
 

 

Dotaz: Edita Drienová, 3. 11. 2011

Dobrý den,kdy bude zveřejněn zápis z jednání zastupitelstva ze dne 25.10.2011? Druhý dotaz:Jak je možné, že na některé dotazy zde odpovídáte hned nebo v nejbližší možné lhůtě,ale některé dotazy zůstávají nezodpovězené déle jak měsíc? A dále: bylo zde přislíbeno, že se upraví prostor škvárového hřiště, ale zatím není ani náznak toho, že by se cokoliv dělo. Jinak chválím podzimní posekání trávy mezi paneláky!

Odpověď: Miroslav Kalvas, Helena Javůrková, 16. 11. 2011

Vážená paní Drienová, zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.10.2011 byl zveřejněn 4.11.2011 v zákonem předepsané lhůtě. K Vašemu druhému dotazu mohu říci jen to, že lhůta je závislá na dotazu samotném a na možnostech osoby, která odpověď připravuje.
K vašemu poslednímu dotazu přikládám vyjádření vedoucí OMH p. Javůrkové:
K opakovanému dotazu paní Edity Drienové uvádíme, že údržba škvárového hřiště je již zahrnuta do plánu péče o veřejná prostranství.
V současné době je však naší prioritou :
- čištění a údržba zanedbaných odvodňovacích zařízení ve všech částech města, abychom zabránili vytékání vod a tvorbě náledí na komunikacích
- oprava veřejného osvětlení na Nábřeží
- opravy zábradlí, autobusových čekáren, lávky v Martiněvsi a dalších součástí městského mobiliáře v Jílovém i na Sněžníku
- zametání listí, které, když navlhne, stává se kluzkým a tím nebezpečným
- v neposlední řadě úpravy veřejných prostranství ve více osídlených lokalitách.
Než se dostaneme k tomu, abychom uklidili po neukázněných spoluobčanech, vysekali letitou trávu a vyřezali náletové dřeviny na rozsáhlém škvárovém hřišti, dovoluji si tazatelce doporučit návštěvu v nedávné době otevřeného, velmi krásného nového dětské hřiště v ul.Okružní se spoustou herních prvků, nebo již dříve vybudovaného nového hřiště v areálu zámeckého parku. Obě lokality jsou dětmi i jejich rodiči hojně navštěvovány a oblíbené.
Jsme si vědomi velmi zanedbaného stavu škvárového hřiště, vynasnažíme se jej zlepšit co nejdříve, ale ne na úkor pořádku a bezpečnosti ve městě.
Nejpozději v jarních měsích, společně s péčí o ostatní zeleň, tuto lokalitu uklidíme.

 

Dotaz: Zdena Jandová, 1. 11. 2011

Dobrý den, pani Nedvědová. Doplňte na Vámi zpracovaný "Přehled akcí září - prosinec" časové údaje o začátcích jednotlivých událostí na listopad a prosinec 2011. Bez těchto údajů je uvedený dokument nekompletní.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 4. 11. 2011

Vážená paní Jandová. Dokument byl pouze orientační. Aktuální časy jednotlivých událostí naleznete vždy v aktualitách. Jelikož na listopad a prosinec bude mnoho akcí, přidám dnes aktualitu se všemi plakátky na jednotlivé akce.

 

Dotaz: Tereza Javorová, 31. 10. 2011

Dobrý den, měla bych pár dotazů ohledně marketingu Děčínského Sněžníku pro zpracování seminární práce. Pocházím z blízkého okolí, tak bych Vám byla za jakoukoliv odpověď případně odkazy vděčná... Probíhají nějaké m. aktivity ve prospěch zvýšení návštěvnosti rozhledny, ke zlepšení povědomí veřejnosti i mimo Ústecký kraj? Jakým způsobem je rozhledna propagována? Spadá její "rozvoj" do některých programů? Děkuji.

Odpověď: Petra Nedvědová, kulturní referentka, 31. 10. 2011

Město rozhlednu propaguje pouze příležitostně, když se naskytne nějaká možnost bezplatné propagace a rozhodně to není cílená propagace se širokým záběrem. V posledních letech například byl Sněžník dvakrát v Toulavé kameře (jednou fluoritové doly, podruhé Jílové a rozhledna), v letošním roce pak Jílové a Sněžník v motoristickém magazínu, dvoustrana v prázdninovém vydání. V rozpočtu peníze na propagaci nemáme. Město přispívá na obnovu kaple na Sněžníku, což jistě také zvýší zájem o Sněžník jako takový.

 

Dotaz: Martin Pavlas, 23. 10. 2011

Dobrý den, obracím se na vedení města se žádostí o řešení stavu komunikace na Kamenné v ul.Vilová. Stav vozovky v této ulici je dlouhodobě v neutěšeném stavu, dochází k rozpadání povrchu a prohlubování starých i nových překopů vozovky. V minulém týdnu zde skončily stavební práce spojené s výměnou vodovodního řadu, což stavu komunikace nepřidalo. V podstatě k rigolům se přidalo bláto z hlíny, kterou jsou zakryty výkopy. Je nutno podotknout, že se jedná o stav v momentě, kdy stavební firma opustila své dílo, celkem si dokážu představit stav po měsíci, lze očekávat, že bude na Kamenné i „tankodrom“. Viděl jsem již mnoho různě provedených úprav po překopu silnice, ale takto odvedenou práci jsem ještě neviděl – cesta na Kamenec, která byla zmiňována v předchozích diskusích je ještě zlatá. Druhým nedostatkem komunikace je její spádování, které v momentě trochu větších dešťů je příčinou zaplavování pozemků níže položených parcel.Zde lze očekávat po výkopových pracích rovněž značné zhoršení stavu.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 25. 10. 2011

V ul. Vilová docházelo k častým haváriím na vodovodním řadu a přípojkách, proto SČVK přistoupil k rekonstrukci řadu. Majitelé nemovitostí, kteří měli dosud přípojky z ocelového potrubí, měli možnost výměny přípojek za plastové potrubí, čehož všichni využili. SČVK by byl schopen opravit asfaltový povrch na nynějších podélných a příčných překopech ještě nyní, do zimy, ale byly by to neúčelně vynaložené finanční prostředky, povrch celé ulice by byl v ještě neutěšenějším stavu, než doposud, protože i když zhotovitel řádně zásypový materiál hutnil, vzhledem k hloubce výkopu nelze zabránit tomu, aby provozem docházelo k sedání zásypů. V žádném případě by SČVK nefinancoval opravu povrchu komunikace v celé šíři a délce. Na společném jednání jsme proto přijali stanovisko, že přes zimu necháme výkopy bez asfaltového povrchu, zhotovitel na výzvu Města bude dle potřeby dosypávat hrubší zásypový materiál do výkopů, povětrnostními vlivy a provozem dojde k dohutnění, a v jarních měsících příštího roku sdružíme - SČVK a Město - finanční prostředky , a ke spokojenosti všech obyvatel objednáme výškovou a spádovou úpravu, kompletní AB povrch celé ulice Vilová, křižovatky s ul.Nerudovou a horní části ul.Nerudova buď v celé šíři nebo v poškozené části, podle možností rozpočtu r. 2012. Předpokládali jsme a věřili, že za cenu krásné nové silnice budou občané Vilové ulice ochotni se ještě nějakou dobu uskromnit a budou mít pochopení právě proto, že : "stav vozovky v této ulici je dlouhodobě v neutěšeném stavu, dochází k rozpadání povrchu a prohlubování starých i nových překopů vozovky". Zajistíme, aby zhotovitel povrch rýh po výkopech dosypával jiným materiálem, ze kterého se nebude tvořit bláto. Jsme si vědomi toho, že občané Kamenné jsou dezolátním stavem téměř všech komunikací znepokojeni a jsou právem rozhořčeni, přesto však žádáme o trpělivost s POSTUPNOU nápravou stavu.

Děkuji tazateli za možnost vysvětlení našeho společného záměru, a ostatním obyvatelům této ulice předem děkuji za podněty.

 

Dotaz: Dáša Koločová, 22. 10. 2011

Dobrý den, jen jsem se chtěla zeptat jestli město Jílové nenabízí nějaký pracovní místo,.?.Děkuju

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, tajemnice, 24. 10. 2011

Dobrý den paní Kolocová, v současné době nejsou na MěÚ Jílové žádná volná pracovní místa. Aktuální informace naleznete vždy na webových stránkách města Jílové, v sekci veřejné výzvy - nabídky práce, kde se zveřejňují aktuální výzvy a výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic.

 

Dotaz: Zdena Jandová, 22. 10. 2011

Dobrý den. Na výjezdu z ul. El. Krásnohorské na ul.Teplická, bylo před lety umístěno dopravní zrcadlo. Toto zrcadlo je v současnosti již v dezolátním stavu. Je více jak z poloviny slepé. Vzheldem k hustotě provozu na Teplické ulici by bylo vhodné toto zařízení vyměnit za nové dříve, než se stane nějaké neštěstí. Před časem jsem ohledně této záležitosti kontaktovala telefonicky paní Javůrkovou. Slíbila, že si stav zrcadla ověří a případně zařídí nápravu. Zatím se nic neděje. Mám to chápat tak, že stav tohoto zařízení byl vyhodnocen jako vyhovující?

Moc se mi líbí provedení stránek města Jílového. Jsou přehledné a opravdu se širokým záběrem. Mám jenom jednu malinkou připomínku. V předhledu kulturních akcí atp. by bylo dobré uvádět i časové údaje alespoň o hodině začátku jednotlivých akcí. Jinak všechno O.K.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 25. 10. 2011

Dobrý den. Dopravní zrcadlo na Teplické ul. proti výjezdu z ul. El. Krásnohorské bude v brzké době nahrazeno novým. Tazatelce děkujeme za podnět.

Připomínka byla předána paní Nedvědové.

 

Dotaz: Jaroslav Holada, 10. 10. 2011

Vážená paní Tomanová,fascinuje mne kolik času věnujete vypracování odpovědi ze dne 14.9.2011 ve věci cesta do Kamence-uvedení do původního stavu, místo toho,aby jste provedla šetření na místě,tak by jste zjistila následující k dnešnímu datu:. -těleso vozovky ze strany výkopu zůstává obnaženo do hloubky cca.30cm v délce cca.80m -tím následně dochází k odtrhávání krajnice vozovky v šíři cca.50cm prakticky v celé výše uvedené délce Mám dotaz,kdo odstraní toto poškození vozovky ,na čí náklady a kdy. Odkladáním odstranění těchto závad dochází k navyšování nákladů.Správně by měl být tento úsek osazen dopravní značkou nezpevněná krajnice a také zákazem vjezdu nákladních aut a traktorů.

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, 18. 10. 2011

Vážený pane Holado, i přesto, že odpovídám na dotazy občanů, což je mou povinností, provedla jsem na místní komunikaci do Kamence několik místních šetření. Poslední z nich proběhlo dne 07.10.2011 za přítomnosti investora a zástupců správce místní komunikace (MěÚ OMH –p. H. Javůrková a Bc. D. Ehlová). Při místním šetření bylo zjištěno, že levý okraj MK (směr z Modré do Kamence) byl podkopán a konstrukční vrstvy byly částečně vyplaveny, čímž došlo k narušení, ohnutí a místy ulomení vrstvy původního krytu MK. Zároveň chyběla výplň nad výkopem v terénu podél vozovky – v krajnici. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům nebyl ze strany správce komunikace potvrzen předávací protokol a investor byl vyzván k odstranění veškerých nedostatků uvedených v zápise ze dne 07.10.2011. Náklady související s odstraněním výše uvedených závad ponese v plné výši investor. Vzhledem ke skutečnosti, že investor byl vyzván k okamžité nápravě, nebylo na MM Děčín (OSC) požádáno o stanovení úpravy dopravním značením (nezpevněná krajnice, zákaz vjezdu nákladních aut a traktorů).

 

Dotaz: Petr Jelínek, 5. 10. 2011

Dobrý den, žádám vedení města o informaci, z jakého důvodu byl radě města a následně i zastupitelstvu předložen návrh na schválení záměru koupit pro městskou policii konkrétní typ laserového radaru (LTI 20/20 TruCam)? Tento typ radaru je sice nejmodernějším na trhu, avšak nemá ho žádné město v ČR, ale dle dostupných informací pouze dopravní policie (cca 104 ks v ČR). Byly předtím prověřovány i jiné alternativy (typy radarů)? Byly radní a zastupitelé města informováni v materiálech pro jednání rady a pro jednání zastupitelstva, kde byl návrh schválen, že pořízení radaru v hodnotě 398000,- Kč znamená pro město další vedlejší náklady - např. obvyklých 25000,- Kč ročně na kalibraci radaru?

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 11. 2011

Dobrý den pane Jelínku, materiál do rady a zastupitelstva ohledně koupi radaru, byl připraven pouze s jedním konkrétním typem radaru a to jak sám píšete, jde o jeden z nejmodernějších typů používaných PČR. Obdobný postu, kdy se vybere konkrétní zařízení, které se následně soutěží používá i město Děčín, např. u pořízení počítačů a to z důvodu jednoduchosti a maximální objektivnosti posouzení nabídek. Nicméně, zastupitelé se mohli k danému materiálu vyjádřit a rozhodnout i o možnosti zadat výběrového řízení bez určení typu radaru. Co se týče dalších výdajů, tak materiál neobsahoval tyto informace, ale je naprosto předpokládatelné, že provoz sebou ponese další provozní náklady.

 

Dotaz: Petr Jelínek, 5. 10. 2011

Dobrý den, žádám vedení města o informaci, zda již město Jílové učinilo nějaké kroky vedoucí k prošetření některých investic (na první pohled se jevících jako předražené) schválených bývalým vedením města v rámci projektu revitalizace centra Jílového. Jedná se např. o investice 277000,- Kč do 5 ks informačních vitrín či 91000,- Kč do pítka aj. Pokud ano, jsou nějaká zjištění, příp. podaná trestní oznámení s podezřením na porušení povinností při správě cizího majetku či jiné.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 7. 11. 2011

Dobrý den pane Jelínku, v současné době probíhá kontrola žádosti o proplacení dotace k projektu revitalizace a regenerace centra Jílového poskytovatelem dotace ROP Severozápad. Další postup vzejde z výsledku dané kontroly.

 

Dotaz: Karel Dostál, 29. 9. 2011

Dobrý den, poslední dobou si řidiči na Javorské ulici směřující k bývalé Elektroinstale pletou silnici se závodní dráhou a nepřiměřenou rychlostí ohrožují chodce,děti a zvířata žijící v této ulici. Navrhuji zde umístění příčného prahu snižujícího rychlost vozidel na křižovatce s ulicí Poslední. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 12. 10. 2011

Vážený pane Dostále, jste další z občanů našeho města, kteří si stěžují na nedodržování rychlosti v našem městě. Bohužel ulice Javorská patří k jedné z páteřních komunikací ve městě a Vámi navržené řešení se mi nejeví jako nejvhodnější. Zastupitelstvo rozhodlo pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích pořídit přenosný laserový měřič rychlosti. Městská policie bude posléze na rozdíl od PČR dohlížet i na tyto naše místní komunikace. Věřím, že to bude mít pozitivní vliv na tyto neukázněné řidiče.

 

Dotaz: Alois Musil, 26. 9. 2011

Dobrý den , bohužel,již potřetí se zde ptám na datum konečné opravy silnice do Kamence . Ani jedna z odpovědí se nesplnila a cesta je dál neopravená,ačkoliv bylo slíbeno,že do 22.září bude již v pořádku .V minulé odpovědi jste mi napsala,paní Tomanová,že poškozená místa jsou průběžně dosypávána . Toto nebylo ani jednou,což je na první pohled zřejmé. Z toho mi vychází,že se na tu cestu nikdo z pracovníků MÚ zřejmě ani nebyl podívat.Ta cesta je totiž v dezolátním stavu,krajnice podkopané,asfalt utrhaný,všude kolem nepořádek.Proč toto město trpí? Sama mi píšete,že je to stavba,která občanům Kamence zpříjemní život. No,děkuji,ale to snad ani nechci.Tedy bohužel, již potřetí se ptám.Kdy bude cesta do Kamence opravena,resp.dána do původního stavu tak,abych si kvůli nějakému nezodpovědnému ,neschopnému a zřejmě i velmi arogantnímu investorovi neničil svůj soukromý majetek ? A zároveň se ptám , jaké opatření město učiní, aby se tato situace příště neopakovala ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, 17. 10. 2011

Vážený pane Musile, I přes ujištění investora vyplývajícího z informací dodavatele prací (souvisejících s finální úpravou místní komunikace do Kamence), že tyto práce budou realizovány do 22.09.2011, nestalo se tak. Důvodem bylo již zmiňované vytížení dodavatele a problém s technikou. Finální úprava byla provedena až ve dnech 30.09. a 05.10.2011. Při místním šetření 07.10.2011 bylo navíc zjištěno, že levý okraj MK (směr z Modré do Kamence) byl podkopán a konstrukční vrstvy byly částečně vyplaveny, čímž došlo k narušení, ohnutí a místy ulomení vrstvy původního krytu MK. Zároveň chybí výplň nad výkopem v terénu podél vozovky – v krajnici. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům nebyl ze strany správce komunikace potvrzen předávací protokol a investor byl vyzván k odstranění veškerých nedostatků uvedených v zápise ze dne 07.10.2011.

Reakce na odpověď: Alois Musil, 18. 10. 2011

Vážená paní Tomanová, děkuji tímto za odpověď. Bohužel, pro mne neuspokojivou . Že se silnice částečně opravila, to samozřejmě vidím. Že snad i zmizí ten nepořádek kolem ( hlavně zbytky asfaltu rozházené po okolí ), to také doufám. Neodpověděla jste mi však na mojí poslední otázku . Co učiní město pro to, aby se takováto situace již neopakovala ? Kde je odpovědnost viníka ? Celé to na mě dělá dojem, že se vlastně nic nestalo, Ale z mého pohledu,ono se stalo. Určitě budou v této lokalitě pokračovat stavební práce tohoto investora a jestli by měly pokračovat takhle, tak to se máme na co těšit. Proto apeluji a chci vědět, co udělá město pro to, aby přinutilo investora k řádným plněním daných a schválených termínu prací. Děkuji za odpověď.

 

Dotaz: Alena Tesařová, 22. 9. 2011

Dobrý den. Mohl by mi někdo vysvětlit, z jakého důvodu se frézuje vozovka na Teplické ulici v Jílovém? Není to tak dlouho, co byla nově potažena asfaltem a teď opět "opravy" ?!?!?! To zas budou všude krásné záplaty... Copak nejsou v Jílovém jiné komunikace, které by měly být opraveny? Myslím, že jich je tady víc než dost a hlavní Teplická ulice rozhodně nebyla v nějakém dezolátním nebo špatném stavu.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 23. 9. 2011

Dobrý den paní Tesařová, silnice I/13 je ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Město Jílové tuto opravu neobjednává ani nehradí.

 

Dotaz: Marie Lišková, 17. 9. 2011

Kdy se město postará o opravu komunikace na vyústění ulic Sadová s Kmochovou. Tento dezolátní stav trvá již přes rok a nic se neděje. Nezpevněná vozovka,obzvláště za dešťů, hraničí s bezpečností. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 20.9. 2011

Místním šetřením v ul.Kmochova a rozhovorem s tazateli dne 20.9.2011 byl upřesněn požadavek na opravu. Ihned bylo jednáno se stavební firmou o nápravě, která byla přislíbena ještě na tento týden. Tazatelům děkujeme za podnět.

 

Dotaz: Marie Lišková, 17. 9. 2011

Dobrý den, uskutečňuje město Jílové akci bezplatné hromadné očkování psů, tak jak je tomu v Děčíně? Tento ddotaz jsem vám zaslala již před cca týdnem, ovšem bez odezvy. Děkuji.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 20. 9. 2011

Vážená paní Lišková, děkujeme Vám tímto za Váš podnět.  Ve městě Děčíně skutečně pořádá Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčína hromadné očkování psů proti vzteklině, a to dvakrát ročně pouze pro občany města Děčín. Na tuto akci má město Děčín ve svém rozpočtu vyhrazenu určitou částku. Město Jílové v letošním rozpočtu nedisponuje částkou pro akci tohoto druhu, ale je možné Váš podnět předat zastupitelům města, kteří se budou zabývat tvorbou a schvalováním rozpočtu pro příští rok. Také nutno dodat, že pokud by město uvažovalo o tom, že uhradí výdaje za očkování čtyřnohých miláčků občanům města Jílového, určitě bude brát na zřetel tu skutečnost, zda má občan v pořádku všechny úhrady na poplatcích za svého pejska. Dále mohu ještě pro informaci uvést, že občané města Děčína platí dle své obecně závazné vyhlášky poplatky ze psů v jiných (vyšších) cenových relacích než je tomu v našem městě. V každém případě ještě jednou děkujeme za Váš podnět a v případě nejasností se můžete kdykoliv obrátit na Odbor finanční, MěÚ Jílové.

 

Dotaz: Jana Čonková, 12. 9. 2011

NEMÁM ŽÁDNÝ KONKRÉTNÍ DOTAZ,ALE STEJNĚ JAKO LONI ,MÁM ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ,KTERÉ VELMI PŘESAHUJÍ DO CHODNÍKU,KDYŽ SE JDE ZE ZASTÁVKY MARTINĚVĚS SMĚREM NA JÍLOVÉ..JÍT PODÉL VOZOVKY JE VELMI NEBEZPEČNÉ. LONI TO NEBYL PROBLÉM,TAK DOUFÁM ŽE ANI LETOS.DĚKUJI.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 20.9. 2011

Místním šetřením dne 20.9.2011 bylo určeno konkrétní místo, kde větve ze soukromých pozemků zasahují do profilu chodníku v Martiněvsi.
Majitelé pozemků budou, v souladu se zákonem, vyzváni k okleštění vegetace.

 

Dotaz: Klára Procházková, 12. 9. 2011

Dobrý den. Chtela bych se zeptat jestli se bude něco dělat s lesní cestou z Kamenne do Martiněvse. Bydlim na Kamenne a kdyz potrebuju jít s kočárkem na zastávku,tak to musím celé obcházet přes celé Jílové až k papírnám, protože se tam s kočárkem nedá absolutně projet. Od zastávky nahoru jsou velke kameny a na konci cesty je zase polorozpadlý chodník. Děkuji za odpověd.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucím OMH, 13. 9. 2011

Odbor místního hospodářství má v plánu v průběhu října zasypat povrch této místní komunikaci ul. V Lesíku za účelem zlepšení schůdnosti a možnosti provádění strojní zimní údržby v této lokalitě.

 

Dotaz: Edita Drienová, 12. 9. 2011

Dobrý den, neuvažuje město o zaměstnání správce zámeckého parku (buď z řad důchodců nebo tzv. veřejné služby)? Je sice hezké, že v parku visí nějaký řád, ale protože nikdo jeho dodržování nekontroluje, zejména omladina ho totálně ignoruje. Mládež zde kouří, po areálu se válí prázdné PET láhve, igelitové sáčky, posmrkané kapesníčky. Mladíci na kolech jezdí terény mezi nově vysázenými keři mimo vyznačené cesty, lavičky jsou sestěhované mimo určená stanoviště. O neposekané trávě ani nemluvě. A druhý dotaz: proč nebylo v parku zřízeno také pítko? A pítko na náměstí je už zazimované nebo opět rozbité?Děkuji za včasnou odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 26. 9. 2011

Dobrý den paní Drienová, děkuji za Váš podnět, v současné době řešíme údržbu a ostrahu zámeckého parku zaměstnanci odboru místního hospodářství a městské policie. Od měsíce října začínáme ve městě s veřejnou službou, doufám, že se osvědčí i na tuto Vámi navrhovanou službu. Více očekávám od kamerového systému, ale to je opět otázka financí. V současné době máme zpracovanou studii s celkovými náklady cca 2 mil. Kč, kde v případě etapizace projektu by realizace zabezpečení zámeckého parku a náměstí s vybudováním centrály v budově zámku činila cca. 1 mil.Kč K vašemu druhému dotazu ohledně pítka v parku mohu říci jen to, že nebylo v projektu a tento dotaz, či podnět měl zaznít mnohem dříve. Pítko na náměstí je již opravené a označené cedulkou tlačit.

 

Dotaz: Olga Černohorská, 11. 9. 2011

Dobrý den, mám ještě dotaz, ohledně ul.Nábřeží. Tam, kde by měly být ty OKRASNÉ keře, tím myslím u potoka. Proč se tam neudělá hezký trávník a nějaké lavičky na sezení, na místo toho koukáme z baráku několikrát denně na nahé zadky a kolikrát i víc. Když tam choděj místní vejpitkové, kteří tam mají veřejné záhodky a zároveň i nalejvárnu.. A také někteří venčit psy je to tam hnus, lituju toho , konkrétně p. Englharta, kterej tam pak musí sekat , to je o žloutenku..A totéž je i cesta za Ruďákem, která byla dřív, krásná na procházky s dětmi. Bude se stím vším něco někdy dělat??????

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 27. 9. 2011

K dotazu, týkajícího se okrasných keřů na ul.Nábřeží, poblíž mostku u Lékárny, které jsou využívány jako veřejné záchodky, uvádíme, že provedeme jejich prořez. Nechceme je zcela vykácet, protože tvoří přirozenou zábranu u břehu potoka. I toto je veřejné prostranství, na kterém je městskou vyhláškou zakázána konzumace alkoholu, je tedy i na spoluobčanech, aby dávali podnět městské policii, pokud se s tímto nešvarem setkají. Pro umístění lavičky tato lokalita, vzhledem k silničnímu provozu, není vhodná. O několik metrů dále je dostatek laviček na náměstí a další jsou v areálu zámeckého parku, kde je také klidová zóna - vhodná i na procházky s dětmi. Pěšina od koupaliště k Rudému domu je zanedbaná, avšak i na její údržbu dojde. Pisatelce, se kterou byla problematika projednána osobně, děkujeme za podněty.

 

Dotaz: Olga Černohorská, 11. 9. 2011

Dobrý den..chtěla jsem se zeptat , ohledně ul.Nábřeží v které bydlím.Teď by do ní měli auta jezdit jen jedním směrem, ale bohužel někteří řidiči asi neuměj dopravní značky a neustále jezděj i do zákazu.Nechápu proč se prostě tahle ulice úplně neuzavře jako to bylo dřív. Jelikož mám dvě děti a teď miminko jezdím kočárkem, kolikrát mám co dělat abych uskočila, aby mě někdo nesrazil.Hlavně jeden řidič, který alespoň 2x 3x denně jezdí asi 200 km v hodině okolo jen tak pro zábavu..Zase se to bude řešit až se tu nedejbože něco stane, jako to je vždy...

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 26. 9. 2011

Dobrý den paní Černohorská, tato komunikace zajišťuje dopravní obslužnost několika občanů, její úplné uzavření by jistě vyvolalo i přesně opačné reakce. Současné řešení je jistým kompromisem kdy došlo k zajištění vyšší bezpečnosti a přesto nedošlo k úplnému uzavření. Strážníci městské policie vykonávají v daném úseku zvýšenou kontrolu, možná by bylo vhodné zvážit zda nepodat podnět k šetření ohledně problematického řidiče na MěP.

 

Dotaz: Alois Musil, 2. 9. 2011

Dobrý den , do 30.8. měla být opravena cesta do Kamence od autobusové zastávky. Je 2.9. a neděje se nic . Tato cesta byla celý květen bez dřívějšího upozornění uzavřena . Museli jsme chodit na autobus přes pole, případně do Libouchce. Poté byla provizorně opravena a to dost lajdácky.Po mém upozornění byla vyspravena již lépe, nicméně pouze provizorně.Toto provizorium již trvá 3 měsíce. Pokud vím, jedná se o soukromého investora, tedy bez účasti města.Výmluva na nedostatek peněz je zde tudíž bezpředmětná. Nechápu tedy , proč město netlačí investora do včasné a řádné opravy této vozovky.Proč si mám denně ničit své soukromé vozidlo kvůli nepořádku a liknavosti jiných.Myslím tím i pracovníky městského úřadu. Jistě má dohled nad touto stavbou někdo z MÚ v popisu své práce.Zároveň se chci zeptat, zda investor platí něco městu za zabrání obecního pozemku,jakou částku,případně zda na to existuje vyjímka. Jinak si myslím, že za zabrání byť 1 metru chodníku se městu platí.Tak by mě zajímalo, zda to platí i v tomto případě. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, OSMSÚ, 14. 9. 2011

Vážený pane Musile, z iniciativy MěÚ a na základě Vašeho podnětu byla prošetřena skutečnost, že do 31.8. 2011 nebyla realizována konečná úprava povrchu Vámi zmiňované komunikace. Informace investora, o včasném objednání uvedených prací, byla ověřena přímo u dodavatele stavebních prací. Tento však z provozních důvodů nebyl schopen realizovat zakázku v požadovaném termínu.
V případě jakéhokoli „záboru“ veřejného prostranství je mezi městem a investorem uzavřena „Dohoda o užívání veřejného prostranství podle zákona č. 656/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky města Jílového č. 4/2010. Tato dohoda byla samozřejmě sepsána i v tomto případě a zábor je na základě uvedených předpisů zpoplatněný. V uvedené dohodě sepsané mezi investorem a městem Jílové ze dne 13.5.2011 je termín uvedení komunikace do původního stavu v době od 15.09. 2011 do 22.09.2011 a termín realizace hlavních výkopových prací od 16.05.2011 do 16.06.2011. Termín pro hlavní výkopové práce nebyl dodržen. Důvodem byl dle informací investora nepřesný zákres inženýrských sítí (původního vodovodního řadu) a s tím souvisejících dvě havárie na tomto řadu a nutnost přednostního odstranění těchto havárií. Tyto opravy byly příčinou posunutí termínu realizace nově budované části vodovodního řadu. Následovalo zasypání výkopů a příčných překopů a uvedení komunikace do sjízdného stavu, samozřejmě s omezeními. Vzhledem k příliš hrubému materiálu v příčných překopech byl investor vyzván k jejich nahrazení jemnějším materiálem a jeho průběžnému doplňování. Taktéž byla s investorem dohodnuta realizace finálního povrchu v dřívějším termínu, tj. do 31.08.2011 (oproti původnímu termínu uvedenému v Dohodě o užívání veřejného prostranství). Tento termín nebyl z již zmiňovaných důvodů dodržen.
V průběhu prováděných prací vydal silniční správní úřad 2 rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace. První rozhodnutí na základě žádosti z dne 11.05.2011, které se týkalo I. etapy prací (tj. výkopy a hrubé zemní práce, pokládka potrubí..) a druhé rozhodnutí, týkající se prací na finálním povrchu.
Dle aktuálních informací dodavatele by měl být konečný povrch realizován nejpozději příští týden.
Omlouváme se za případné komplikace, které byly se stavbou spojeny a věříme, že výstavba nového úseku vodovodního řadu bude přínosem pro současné i budoucí obyvatele Kamence.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 1. 9. 2011

Dobrý den, může město Jílové získat a publikovat videoklip o našem městě, kde bylo představeno naše náměstí a zámecký park a zhodnocen projekt Revitalizace a rekonstrukce města (Lyra TV uvedla coby regionální zpravodajství)? Má město tento záznam k dispozici? Kdo byl zadavatelem tohoto šotu? Předem díky za informace. Hezký den.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 5. 9. 2011

Dobrý den pane Peterko, já za svou osobu o videoklipu nic nevím, proto předpokládám, že dostanete informaci od kompetentnějších.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 12. 9. 2011

Dobrý den pane Peterko, město Jílové má uzavřenou smlouvu se společností MK Studio, které pro město tvoří tzv. videokroniku. Natočené reportáže jsou následně odvysílány společností Regia tv. Videoklip je možné bezplatně stáhnout z jejich webových stránek. Město vždy periodicky obdrží dvd obsahující natočené reportáže za dané období. Spolupráce je buďto na výzvu města, ale i aktivní ze strany MK Studia, které vyhledává akce a následně z nich točí reportáže. Tato reportáž bude na dvd teprve předána a šlo o samostatnou aktivitu MK studia.
 

 

Dotaz: Yveta Horáková, 31. 8. 2011

Dobrý den, ráda bych navázala na níže položený dotaz, či výtku ohledně nezveřejnění příspěvku jednoho z občanů našeho města týkající se strohé a pravdivé informace o funkcích, které zastává paní mistostarostka našeho města a to v periodiku Jílovská sova (září 2011), který má za cíl informovat a obeznamovat občany Jílového s událostmi a důležitými fakty týkající se našeho města. Nevidím jediný relevantní důvod, proč by občané našeho města neměli být obeznámeni s těmito fakty. Stejně tak v případě předchozího nezveřejněného příspěvku téhož občana a to v Jílovské sově červenec-srpen 2011, jež měl za cíl obeznámit nás občany o pořizovacích cenách jednotlivých položek imobiliáře zámeckého parku, dětského hřiště, či revitalizovaného náměstí (tento je ke zhlédnutí na webových stránkách města v záložce "neprošlo redakční radou"). Ptám se tedy: z jakého důvodu není zvěřejněn fakt, proč tento příspěvěk neprošel redakční radou a to v jakém poměru hlasování. Dále se dotazuji, kdo má právo "veta" ohledně zveřejnění či nezveřejnění příspěvku z řad občanů do Jílovské sovy? Pokud je k tomuto zmocněna pouze na základě svého úsudku šefredaktorka Jílovské sovy, pak je vše "relativně" v pořádku, pokud tomu tak není, myslím, že kdosi překročil své kompetence. Prosím o vysvětlení nastalého stavu a jeho napravení a to zveřejněním kompletního výčtu pořizovacích cen jednotlivých položek imobiliáře dětského hřiště, zařizovacích předmětů zámeckého parku a náměstí a to v městkém periodiku či alespoň na webových stránkách města. Zajímá mě rovněž co je důvodem, že funkce místostarosty-ky je vykonávána jako neuvolněná, zda je to na základě nedostatečné náplně její funkce (tedy, že vše hravě zvládá pan starosta), či je toto na základě požadavku zvolené místostarostky ( z čehož by plynulo, že svoji zvolenou funkci,o kterou usilovala ve volbách nestaví na první pozici svých aktivit, což by asi měla). Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl zodpovězen můj dotaz ze dne 28.7.2011, ráda bych se připomenula (ačkoli jisté strohé informace mi byly poskytnuty prostřednictvím soukromé e-mailové korespondence s kompetentními osobami, považuji toto za nedostatečné a především nerelevantní) a očekávám tedy kompletí odpověď v této sekci. Děkuji.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 5. 9. 2011

Dobrý den paní Horáková, děkuji za Váš dotaz a mileráda jej zodpovím. *********** chce uvádět fakta, ale neuvádí. Spoluobčany zajímá co se ve městě děje a samozřejmě mají právo vědět, jaké funkce zastávám. Nemám proti zveřejnění mých aktivit nic. Také jsem napsala panu Peterkovi, že k této presentaci může využít deníky, které se vydávají v ČR. Sám se informoval na krajském úřadě, kde mu dle jeho slov sdělili, že má být měsíčník o apolitickém informování obyvatel města.
Na další dotaz reaguji naprosto otevřeně v zájmu ucelených informací k „Revitalizaci města Jílového“ všem obyvatelům a přátelům města Jílového bude na základě podnětu pana Peterky zpracován celkový přehled financování a to v okamžiku, kdy bude zcela zřejmé, kolik prostředků vynaložilo město Jílové a kolik prostředků získalo město z dotace Regionálního operačního programu Severozápad. Tato věc je stále finančně neuzavřena. Rozhodnutí redakční rady měsíčníku Jílovská sova vydávaného Městem Jílové nezveřejňovat některé zaslané příspěvky nebo nevybrat do tisku pro přetlak příspěvky od občanů a přátel města Jílového je v plné kompetenci redakční rady. Svoje rozhodnutí nebude i nadále přispěvovatelům jednotlivě sdělovat. Některé nezveřejněné příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách města. Pokud budou předkládány informace ucelené a budou apolitické, budou nadále uveřejňovány.
Zodpovím dotaz na mou pozici neuvolněné místostarostky, tak věste, že jsme na schůzích ČSSD Jílové hovořili před volbami o různých scénářích. Například i o tom co bude, když uspějeme ve volbách a budeme mít možnost se ucházet jak o místo starosty, tak místostarosty. Do voleb jsme šli s podporou mé osoby na post starostky, samozřejmě jako uvolněné. Pokud nám bude nabídnuto místo místostarosty, tak jej budu vykonávat jako neuvolněná. To co bylo řečeno před volbami, bylo zahrnuto i do koaliční smlouvy. Rozumím tomu, že Vám vadí výše odměny, kterou odsouhlasili zastupitelé, ale věřte, že uvolněná funkce obnáší daleko vyšší zátěž pro město. Ten kdo mne zná, ví, proč jsem do tohoto šla. Mé osobní zájmy v tom nehledejte. Naopak mé další aktivity napomáhají k získávání finančních příspěvků. Pro město za mého přičinění jsme z Fondu hejtmanky obdrželi 425 tis. Kč na herní prvky, dále jsme z kraje dostali dotaci na provoz železniční tratě 150 tis. Kč, 15 tis. Kč na údržbu běžeckých tratí od města Děčína. Dále se chci pokusit o dotace na rekonstrukci požární zbrojnice, koupení zásahového vozidla. Stále usiluji o převod CO skladu z Policie ČR na město, mé pokusy jsou zatím neúspěšné, ale tento areál by vyřešil, jak požární zbrojnici, tak deponii místního hospodářství i umístnění městské policie. Naléhám na řešení problému s výstavbou supermarketu, ale bohužel na svém posledním jednání bývalého zastupitelstva bylo odsouhlaseno prodloužení smlouvy s developerem o dva roky. Doufám, že se nám podaří zrealizovat sliby, které jsme měli ve volebních programech. Mnoho dalších problémů, které naše spoluobčany trápí, je nutné řešit a tím navazuji i na Váš dotaz ke komunikacím. Za údržbu zodpovídá odbor MH, na kterém je vedoucí paní Javůrková a ta za svou krátkou dobu působení dělá mnoho kroků k nápravě minulého. Pokud se Vám nelíbí její vyjádření ke komunikacím, jejím nadřízeným je tajemník (tajemnice). Město stále nemá tajemníka (tajemnici), nadřízeným je tedy pan starosta. Pro informaci pan starosta vybírá tajemníka a do funkce potvrzuje ředitel krajského úřadu.

Omlouvám se nositelům příjmení *********** ve výše uvedené odpovědi píši o ***********, jak si sám říká, aby nebyla mýlka o kterém spoluobčanovi se zmiňuji.

 

Dotaz: Edita Drienová, 31. 8. 2011

Dobrý večer, komu patří, popř. kdo spravuje, bývalé škvárové hřiště vedle fotbalového hřiště při Teplické ulici, na kterém se už několik let plánuje výstavba supermarketu? Stává se z něj skládka hnijící posekané trávy, nepotřebných odpadů a semeništěm plevelů rychle se šířících do okolí. Dříve zde alespoň mohly děti jezdit na kole, popř. si zde kopaly míčem. Pokud tato plocha patří městu, mělo by se o ní do doby výstavby marketu i řádně starat, popř. uspíšit její odprodej.

Související dotaz: Simona Walterová, 5. 9. 2011

Dobrý den, připojuji se k níže položenému dotazu p. Drienové ohledně škvárového hřiště. Jelikož bydlíme v přímém sousedství také nás trápí jeho neutěšený stav. Ráda bych věděla zda majitel má povinnost plochu udržovat a kdo je oním majitelem, popř. nájemcem. Opravdu se z této plochy pomalu, ale jistě stává veřejná skládka. Děkuji za odpověď

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 12. 9. 2011

Dobrý den paní Drienová, děkuji za Váš podnět. Situaci jsem nechal prošetřit a informace jsou následující. Pozemky p.p.č. 620, 616/2, 614/1, 615/1 a 619/1 v k.ú. Martiněves, t.j. škvárové hřiště a příjezd k němu, jsou ve vl. Města Jílového. Tyto poz., resp. jejich části, p.p.č. 616/2, 620, část 614/1, část 615/ a část 619/1, byly poskytnuty dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výstavbu diskontní prodejny, parkoviště a komunikací. Dodatek k této smlouvě (dle ústní info. o prodloužení trvání smlouvy) byl schválen dle usn. z 35. zasedání ZMJ, dne14. 9. 2010. S vedoucí odboru místního hospodářství paní Javůrkovou jsem domluvil, aby zahrnula tento pozemek do doby realizace záměru do své správy a bylo zde prováděno pravidelné sekaní a úlid.

Dobrý den paní Walterová, i Vám děkuji za Váš příspěvek. Věřím, že Vás odpověď adresovaná paní Drienové uspokojila.

 

Dotaz: Michaela Jílková, 31. 8. 2011

Dobrý den. Nevím, zda tato rubrika ještě funguje, jelikož já i někteří další občané čekáme na odpovědi již více než měsíc, ale přesto ji zkusím použít. Třeba se tentokrát odpovědi dočkám. Dostaly se ke mně informace, že z rozhodnutí šéfredaktorky Jílovské sovy, kterou je paní ing. Hrebičková, jsou opakovaně odmítány příspěvky, které poukazují na nedostatky ať již v našem městě (výstavba a cena náměstí a zámeckého parku, apod.), tak v činnosti MÚ. Vzhledem k tomu, že platím daně a jsem nucena vybírat Sovu ze své schránky, přivítala bych, aby tento měsíčník věnoval prostor i jiným příspěvkům, než těm, které glorifikují město a jeho činnost. Pokud se Jílovská sova prezentuje jako "měsíčník občanů města Jílového", jak je uvedeno v záhlaví, měl by, dle mého názoru, těmto občanům také poskytovat prostor k vyjádření. Nemyslím si, že v dnešní demokratické společnosti má cenzura své místo. Ta doba snad již byla překonána (jak pevně doufám). Všichni pracující občané umožňují svými daněmi,a by Sova mohla vycházet, a pokud nedostanou prostor k vyjádření, možná by v takovém případě stála za zamyšlení změna šéfredaktora. Upřímně, nepřijde mi zrovna korektní, že o tom, co vyjde či nevyjde, rozhoduje pracovník MÚ. Myslím, že takovou pozici by měla zaujímat osoba nezainteresovaná v činnosti úřadu, tudíž osoba nestranná. A ještě na závěr: Ať bylo bývalé vedení města jakékoli, před několika lety vyšel v Sově můj příspěvek, který městu také zrovna nelichotil. Tak proč to není možné nyní? Pevně věřím, že se tentokrát odpovědi dočkám a předem za ni děkuji.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 5. 9. 2011

Vážená paní Jílková, informace, které se k Vám donesly, se nezakládají na pravdě. Pouze krátce, *********** chce otisknout informace, které jsou sice veřejné, ale politického charakteru – časopis města má obsahovat apolitické informování obyvatel města. O neotištění v tomto případě by rozhodla i redakční rada v jiném složení.
Pokud se týká otázky náměstí, tak s Vámi i panem Peterkou souhlasím, ale není vhodné dávat neucelené informace. Počkejme si na celkové finanční vyjádření a zveřejněme, jak se podílelo město v této věci.
Neodpustím si poznámku k placením daní. Vy píšete, že za Vaše daně chcete informovat i o věcech, které jsou proti vedení města. Opět já s tím nemám problém, pokud budou ucelené a pravdivé. Mimo jiné, vzpomeňte si na Vaší „aktivitu“ na dětském hřišti u sauny. Bývalí zastupitelé Vám schválili pronájem za 1Kč ročně a na základě Vaší žádosti bylo vybudováno opětovně oplocení této plochy. Já jsem byla zásadně proti, protože jsem věděla, že oplocení bude zdevastováno, jako to minulé. Co mne tehdy ovšem šokovalo, bylo to, že Vaše činnost byla nulová a dnes se ptám, kolik jste zaplatila za zmařenou investici městu? Odpověď je na snadě ani korunu. Proto prosím važte slova o daních a jejich placení, Vámi prosazovaný plot jsme zaplatili všichni.

Omlouvám se nositelům příjmení *********** ve výše uvedené odpovědi píši o ***********, jak si sám říká, aby nebyla mýlka o kterém spoluobčanovi se zmiňuji.

Reakce na odpověď: Michaela Jílková, 5. 9. 2011

Děkuji za odpověď, přestože mne neuspokojila. Co mne ale zaráží je Váš komentář ohledně pronájmu hřiště, které si kdysi naše sdružení opravdu pronajalo. S kolegyněmi jsme tam pravidelně uklízely a staraly se o pořádek do té doby, dokud MÚ, respektive jeho zaměstnanci v podání městských strážníků neporušili dohodu, kterou jsme měly s městem sepsanou. Týkala se toho, že MP bude hřiště kontrolovat v nočních hodinách. Dohodu porušili tehdy, když jeden z občanů volal kolem 21. hodiny hlídku, že na hřišti je omladila, popíjí tam alkohol a rozbíjí lahve a strážník mu doporučil, aby se obrátil na mne, protože já jsem za udržování pořádku zodpovědná. Ihned po obdržení této informace naše sdružení vypovědělo smlouvu a důvody byly v dokumentu jasně uvedeny. I Vám jsem tehdy důvody našeho postupu sdělila. Tudíž Váš komentář je lživý a zavádějící a přesně vystihuje to, co tvrdí ***********. Tedy že se občanům snažíte podsouvat své názory, ač se nezakládají vždy na pravdě. A jestliže jsem dosud někdy pochybovala, od nynějška již nebudu a pana Peterku budu v jeho dalších aktivitách ndo budoucna podporovat ještě usilovněji.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 6. 9. 2011

Dobrý den pani Jílková, nezlobte se na mne, ale já bydlím přesně u tohoto hřiště a Vaší aktivitu jsem nikdy v té době pronájmu nezaznamenala. Pokud budete tvrdit něco jiného je to tvrzení proti tvrzení, ale jasné je, že oplocení je zlikvidováno a to jde opětovně o vyhození peněz z našich daní. Občanům jsem nikdy nepodsouvala své názory, každý si svůj názor udělá sám a Vám přeji hodně štěstí.

Reakce na odpověď: Michaela Jílková, 7. 9. 2011

Zřejmě jste již tehdy byla zaneprázdněna, jinak byste si všimla, že já i mé kolegyně ze sdružení jsme na hřišti trávily hodiny, a to nejen s našimi dětmi, ale také uklízením. A co mne docela zaráží, že tehdejší přešlap MP tu vyčítáte mě jako soukromé osobě, když hřiště mělo pronajaté občanské sdružení, které jsem zastupovala. A když už tedy hřímáte nad promrhanými penězi, doufám, že si velmi dobře ohlídáte 50.000Kč investici, poskytnutou OS na opravu kapličky na Sněžníku, kterou zastupitelstvo "přikleplo", aniž vidělo nějaký plán oprav.
Tímto je pro mne tato diskuze skončena, jelikož se stává bezpředmětnou. Nakonec bych totiž kolem sebe začala kopat i já, což rozhodně nemám zapotřebí;o)) Přeji Vám hodně sil, určitě je pro výkon všech svých funkcí potřebujete.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 7. 9. 2011

Dobrý den, děkuji za Váš názor, který nebudu komentovat.
 

 

Dotaz: Simona Walterová, 8. 8. 2011

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy bude nejbližší termín vítání občánků a co je potřeba udělat, když bychom se ho rádi zúčastnily?Prý už se automaticky nezvou všechna nově narozená miminka? Děkuji.

Odpověď: Ing. David Drobný, 8. 8. 2011

Dobrý den, dle informace od paní Kozemčákové, nejbližší termín vítání občánků bude ke konci září. Informace budou zveřejněny v Jílovské sově. Rodiče, kteří se chtějí s dětmi účastnit, se musí nahlásit u paní Kozemčákové (sekretariát, 1. p).

 

Dotaz: Yveta Horáková, 28. 7. 2011

Dobrý den, v návaznosti na odpověď paní Heleny Javůrkové ze dne 11.7.2011 týkající se oprav či výsprav místních komunikací v Jílovém, bych prosila o upřesnění termínu plánovaných prací na "nejnutnějších výspravách v ul.Nerudova a Zahradní". Tyto komunikace jsou v dezolátním stavu již delší dobu a to bez jakéhokoli povšivmutí odboru místního hospodářství. Dále bych taktéž uvítala zveřejnění informace o rozsahu a termínu provedení oprav místních komunikací dotčených stavbou RD Kamenná, jež dle vyjádření paní Javůrkové má zajišťovat společnost, jež stavbu prováděla a tyto komunikace využívala a tedy je i částečně poškodila. Termín "v nejbližším období" je značně zavádějící a lze si jej vykládat různě. Děkuji.

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí OMH, 1. 9. 2011

Letmá výsprava výtluků v ul. Zahradní a plošná výsprava části ulice Nerudova, v úseku mezi ulicemi Vilová a Kmochova bude provedena v průběhu září 2011. Opravy povrchů ostatních místních komunikací ve městě jsou průběžně prováděny v rozsahu, který je limitován letošním rozpočtem. Informace o uskutečněných letošních opravách povrchů místních komunikací a vynaložených nákladech budou uveřejněny v některém z podzimních vydání Jílovské sovy. Rozsah a termín oprav místních komunikací dotčených stavbou RD Kamenná bude předmětem jednání s představiteli firmy JOEL spol. s r.o., které je naplánováno na konec měsíce září 2011.

 

Dotaz: Štěpánek Vratislav, 25. 7. 2011

Prodáváte ještě palivové dřevo?

Odpověď: Bc. Daniela Ehlová, Odbor místního hospodářství, 25. 7. 2011

Dobrý den, odbor OMH má pořadník zájemců o odprodej palivového dřeva, dle kterého je palivové dřevo prodáváno. V této době již dřevo na prodej nemáme. V případě, že máte o dřevo zájem zašlete písemnou žádost a budete zařazeni do pořadníku zájemců. Předpokládáme, že dřevo bude opět v prodeji na jaře r. 2012.

 

Dotaz: Michaela Jílková, 19. 7. 2011

Dobrý den. Na posledním zatupitelstvu zaznělo, že by o prázdninách mohla zase jezdit "kozina", alespoň o víkendech. Od té doby je ticho po pěšině. Zajímalo by mě, zda se letos ještě dočkáme. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 1. 9. 2011

Vážení paní Jílková, omlouvám se, že odpověď na Váš dotaz nebyl zodpovězen v daném termínu. Informace byly publikovány v Jílovské Sově, ale až do dnešních dnů byla stále naděje aspoň na částečný provoz na části trati vzhledem k výluce na v úseku Telnice - Novosedlice, která je do 31.12.2011. Požádali jsme tedy o přidělení kapacity v úseku Děčín - Telnice, kde jsme k našemu velkému překvapení ( původní žádost na celý úsek byla zamítnuta pouze v úseku Telnice - Novosedlice) dostali zamítavé stanovisko a informaci o výluce do 22.8.2011 vzhledem k nevhodnému stavu kolejiště a některých mostních objektů. Minulý týden Jsme obdrželi informaci o prodloužení výluky do 31.12.2011 s možností prodloužení do 2012. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, je šance na provoz Koziny v letošním roce mizivá, přesto zvažujeme určité kroky směrem ke správci železniční dopravní cesty.

 

Dotaz: Milada Kučírková, 18. 7. 2011

Dobrý den, po další probdělé noci se také připojuji se svým dotazem a zároveň i požadavkem. Nesouhlasím s tím, aby v zatáčce Martiněves-Kamenný dvůr parkovaly kamiony. Svou přítomností ruší noční klid /motory na volnoběh, zajíždění, vyjíždění, znečišťování ovzduší výfukovými plyny. Kdo si myslí, že se na to dá zvyknout, hluboce se mýlí. Není totiž výjimkou, že na place je zaparkováno čtyři až pět kamionů najednou. Co je však nejhorší, znesnadňují výhled do zatáčky směr Děčín. Mezi oběma autobusovými zastávkami /jedna z nich je v dezolátním stavu - i do ní se již párkrát snažilo zaparkovat auto / není přechod pro chodce. Ten původní byl zrušen, protože chybí chodník. Z obou těchto zastávek každý den odjíždí celá řada občanů , převážně školáků a starších lidí. Problém je i o víkendech a o prázdninách, kdy je zvýšený turistický ruch. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu projíždějících motorových vozidel, které zásadně nedodržují rychlost, a špatné viditelnosti, je pro lidi velký problém komunikaci přejít. Doslova adrenalinovým sportem je cesta pěšky do Děčína a zpět. Na části trasy nejsou stále ještě vybudované chodníky a vysokou rychlostí projíždějící , především pak míjející se vozidla vyvolanou tlakovou vlnou přímo ohrožují chodce na životech. V letním období ještě mizivá naděje na přežití je, zvládnete-li uskočit do příkopu /teda nevím jak to udělá máma s kočárkem/. Ale v zimě jste v háji. Bariéry sněhu nebo břečka, to už je sakra překážka. Obdobné mrazení mívám, když jdu pěšky do Jílového. Projít zatáčku za autobusovou zastávkou, když se v ní právě předhánějí motorkáři nebo projíždí kamion s návěsem, to je zážitek na celý život. Bohužel, ne ten příjemný. Bude se tato situace v dohledné době řešit ? Věřím že ano. Vím, že je to otázka především financí, ale ruku na srdce – snížení rychlosti v kritických místech a zvýšená kontrola jejího dodržování tak nákladné zase není. Lokalita Martiněves – Kamenný dvůr si rozhodně zvýšenou bezpečnostní pozornost zaslouží.

Reakce na dotaz: Marie Trachtová, 18. 7. 2011

Dobrý den. Chtěla bych zareagovat na článek a dotaz, ohledně parkování kamionů na place v Martiněvsi-Kamenný dvůr. Chápu, že pokud na plac automobil zajíždí, tak způsobuje hluk. Ale určitě to není celou noc. Kamion má nezávislé topení - u toho motor neběží!! Co se týče emisí z výfukových plynů, v dnešní době splňuje většina kamionů normu Euro 5 - u takového výfuku se dá skoro spát. Oproti starším osobním vozům. Ty Vám nevadí? Pokud vím, tak po celé délce silnice 1/13 prakticky neexistují značená parkoviště. Kde mají řidiči spát a dodržovat bezpečnostní přestávky? Bylo by lepší, kdyby se parkoviště upravilo a parkování dostalo nějaký řád. Všichni chceme mít plně zásobované obchody, pracujeme ve firmách - kam vozí kamiony materiál, odváží výrobky. Apelujte na své zastupitele, ať se bijí za dostavbu dálničního přivaděče a doprava a žití u silnice 1/13 bude klidnější pro nás všechny.
 

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 1. 9. 2011

Dobrý den paní Kučírková, velmi se omlouvám za poněkud pozdní odpověď. Ohledně parkování kamiónů ve zmíněné lokalitě, Vám sděluji, že tento prostor je veden v katastru jako ostatní plocha, tudíž pokud je využita pro parkování nedochází zde k porušení zákona. Navíc místo není v bezprostřední blízkosti rodinných domů, pokud přesto vnímáte nadměrný hluk, doporučil bych Vám kontaktovat strážníky městské policie a pokud nebudou ve službě pak Policii ČR.
Co se týče chodníků, tak máte samozřejmě pravdu, že je to otázka především financí a v letošní rozpočtu nejsou obsaženy. Pokusíme se, aby došlo k dostavbě chodníků v celé délce, ale chce to svůj čas. Věřím, že pochopíte, že pokud v našem městě máme v dezolátní stavu komunikace, které je potřeba opravit, pak chodník je až další v pořadí. Stav zastávky nechám prověřit místním hospodářstvím.
Přesto bych pro Vás měl na závěr snad dobrou zprávu. Nechal jsem si připravit informaci od Policie ČR o aktivitách směřujícím k zajištění bezpečnosti silničního provozu. V druhém čtvrtletí roku 2011 strávila PČR v našem městě 29 hodin a řešila 119 přestupků. Což dle mého mínění i mínění rady není dostatečné, bohužel možnosti PČR jsou velmi omezené. Řešení vidíme v pořízení laserového měřice rychlosti. Obdobnou informaci o problému s nedodržováním rychlosti jsem zaznamenal i v Modré. Navíc kontrolní stanoviště PČR byla stále stejná a z tohoto důvodu i rychlost v okrajových částech města jako je Martiněves a Modrá je často překračována. Pořízení laserového měřice rychlosti bude projednáváno na zastupitelstvu města dne 13.9.2011.

 

Dotaz: Miluška Horáková, 14. 7. 2011

Dobrý den,mám dotaz,kdy se bude opravovat silnice přes Jílovský potok-lokalita Martiněves-Kamenný dvůr.Toto již se mělo dělat v listopadu r 2010/slíbeno panem Flíglem/.Jsou tam velké díry a hrozí to zničením aut a zvrknutí noh.Vždy se to v minulosti zasypávalo štěrkem a proto tato silnice tak vypadá ,děkuji Horáková

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí odboru místního hospodářství, 14. 7. 2011

K Vašemu dotazu sdělujeme, že oprava povrchu mostku v Martiněvsi je uvedena v plánu oprav letošního roku, pokud nám to finanční rozpočet umožní, vzhledem k velkému počtu závad ve sjízdnosti na téměř všech místních komunikacích ve městě.

 

Dotaz: Eva Ryšánková, 13. 7. 2011

Chtěla bych se zeptat jestli bude stát v Jílovém supermarket.Děkuji předem za odpověd.

Odpověď: Ing. David Drobný, 13. 7. 2011

Dobrý den, otázka již byla jednou zodpovězena. Dle informace developera zájem investora stále trvá.

 

Dotaz: Simona Řezníčková, 12. 7. 2011

Dobrý den. Mám malé dítě a proto často navštěvujeme dětské hřiště v zámeckém parku. Hřiště je moc pěkné, ale vadí mně, když si někteří rodiče neodpustí a v prostoru dětského hřiště kouří a zahrabávají do kamínků nedopalky. A to jen v lepším případě. Neznám přesně vyhlášku o kouření na veřejných prostorech. Prosím, jak to vlastně je??? A pokud se nesmí na dětských hřištích kouřit, prosím o umístění cedule na které to bude pro neohleduplné občany napsané. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 15. 7. 2011

Dobrý den paní Řezníčková, od včerejšího dne je Vámi zmiňovaná cedule již umístěna, je zde konkrétní výňatek týkající se dětského hřiště z nově schváleného Provozního a návštěvního řádu areálu Jílovského zámku, kde je právě zmíněn i zákaz kouření.

 

Dotaz: Ondřej Podráský, 22. 6. 2011

Dobrý den, mám dotaz ohledně travnatého hřiště v zámeckém areálu. Původně jsem myslel, že hřiště bude fotbalové, ale jaksi mi tam chybí branky a zároveň ochranná síť, která by oddělovala dětský koutek od tohoto hřiště. Jak se tedy situace má? Pevně doufám, že výše uvedené prvky budou přidány... Děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 8.7.2011

Dobrý den pane Podráský, branky máme připravené, ale bohužel dokud nebude vystavěna ochranná síť je nanejvýš nevhodné je usadit. Odbor místního hospodářství již na tom pracuje a věřím, že se již brzy dočkáte.

 

Dotaz: František Burian, 3. 7. 2011

Bylo by možné provést opravu veřejného osvětlení po celé Havlíčkově ulici , Jílové ? Nesvítí již týden. Děkujeme

Odpověď: Bc. Daniela Ehlová, Odbor místního hospodářství, 7.7.2011

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Závada byla odstraněna dne 4.7.2011. V případě opakování závady kontaktujte OMH MěÚ Jílové, tel.: 412 550 398.

 

Dotaz: Ondřej Podráský, 22. 6. 2011

Dobrý den, mám dotaz ohledně travnatého hřiště v zámeckém areálu. Původně jsem myslel, že hřiště bude fotbalové, ale jaksi mi tam chybí branky a zároveň ochranná síť, která by oddělovala dětský koutek od tohoto hřiště. Jak se tedy situace má? Pevně doufám, že výše uvedené prvky budou přidány... Děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 8.7.2011

Dobrý den pane Podráský, branky máme připravené, ale bohužel dokud nebude vystavěna ochranná síť je nanejvýš nevhodné je usadit. Odbor místního hospodářství již na tom pracuje a věřím, že se již brzy dočkáte.

 

Dotaz: Alois Musil, 20. 6. 2011

Dobrý den , chci se zeptat , do kdy bude cesta do Kamence po položení vodovodního potrubí v provizorním stavu a zda by bylo možno alespoň provizorně vyspravit cestu zámkovou dlažbou, tak jak to vidím u jiných oprav cest. Cesta je pouze vysypaná štěrkem , hrozí tam poškození pneumatik. Jelikož i druhá cesta do Kamence je v dezolátním stavu, bylo by dobré sjednat nápravu . Děkuji .

Odpověď: Ing. Radka Tomanová, referentka odboru správy majetku a stavebního úřadu, 30. 6. 2011

Dobrý den. Konečná úprava povrchu místní komunikace na p.p.č. 1022 (k.ú. Modrá u Děčína) - spojnice mezi točnou autobusu v Modré a objektem č.p. 65 (směr Kamenec) bude zrealizována v termínu do 30.08.2011. Na kontrolní prohlídce dne 20.06.2010 bylo na základě Vašich připomínek domluveno, že příčné překopy budou vyplněny jemnějším materiálem než je dosavadní hrubý štěrk. Na prohlídce bylo domluveno i zkrácení původně stanoveného termínu pro finální úpravu povrchu výše uvedené komunikace a to nejpozději do 30.08.2011. Vzhledem k termínu realizace nebude provedeno provizorní vyspravení příčných ani podélných překopů zámkovou dlažbou, ale pouze výše uvedenou náhradou použitého zásypového materiálu za jemnější.

 

Dotaz: Michal Vajda, 18. 6. 2011

Dobrý den,byla by možnost opravit cestu v ulici Kmochova.Při vydatných deštích se přívalová voda žene do zahrad a domů z přilehlé cesty,tím vznikají i výmoly které nadmíru opotřebovávají automobily a celkově znepříjemňují pohyb v ulic. V dobách sucha je zde zase zvýšená prašnost,tím bych chtěl upozornit i na celkové poškozeni vozovek v oblasti Kamenná výstavba rodinných domů,které byly poničeny stavebními stroji.Chtěl bych se zeptat za všechny obyvatele kamenné zdali se dočkáme opravy všech výše uvedených vozovek a kdy můžeme očekávat nápravu.Děkuji Vajda

Odpověď: Helena Javůrková, vedoucí odboru místního hospodářství, 11. 7. 2011

Vážený pane Vajdo, k Vašemu dotazu ze dne 18.6.2011, který se týkal možnosti opravy povrchu místní komunikace ul.Kmochova a dalších komunikací na Kamenné, sdělujeme, že je nám neutěšený stav všech komunikací znám a jsou všechny zařazeny v dlouhodobém plánu oprav, avšak MK ul. Kmochova nebude, pro značný rozsah z finančních důvodů opravena v r. 2011. Letos plánujeme pouze nejnutnější výspravu ul.Nerudova v úseku mezi ul. Vilová a Kmochova, a dále bodovou výspravu výtluků v ul.Zahradní. V ul. Vilová má SČVK záměr rekonstruovat vodovod ještě na přelomu letošního roku, následně bude provedena oprava jejího povrchu v rozsahu výkopů.
Opravy komunikací, dotčených stavbou RD Kamenná, bude v nejbližším období zajišťovat firma, která stavbu provádí.

 

Dotaz: Vladimír Tůma, 9. 6. 2011

Dobrý den, mám dotaz a prosbu zároveň, nešlo by upravit plochu přidruženého parkoviště u panel.domu Sněžnická 320, přívalové deště vykonali své. Stačilo by vyrovnat,popř. trochu štěrku. Děkuji Tůma

Odpověď: Bc. Daniela Ehlová, technicko provozní pracovník OMH

Dobrý den, oprava vymleté části štěrkového parkoviště vedle panelového domu Sněžnická č.p.320 bude provedena v týdnu od 13.6.2011 - 17.6.2011 a to doplněním štěrku nebo "broušenky".

 

Dotaz: Michaela Jílková, 8. 6. 2011

Dobrý den, také jám mám dotaz týkající se dětského koutku v parku. Je opravdu povedený, ale mé dceři a jejím kamarádům se již několikrát stalo, že je odtamtud vyhazovali přerostlí "puberťáci", kteří si tam občas chodí krátit dlouhou chvíli. I já už jsem se tam s nimi setkala. Zajímalo by mne proto, zda a jak hodláte toto ošetřit. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 17. 6. 2011

Dobrý den paní Jílková, v současné době se dokončuje materiál do jednání rady, který mění provozní a návštěvní řád Zámeckého areálu, zároveň se doplňuje o provozní řád dětského hřiště.

 

Dotaz: Simona Walterová, 8. 6. 2011

Dobrý den, včera jsme navštívili dětský koutek v zámeckém parku. Je moc pěkný, ale okolo všech atrakcí bylo neuvěřitelné množství bahna ve kterém se děti i maminky brodili a ničí se jím i nové herní prvky. Proto se chci zeptat zda nedojde k úpravě plochy mezi herními prvky ( např. pískem, drobnými kamínky atd. ). Určitě by to bylo na místě. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 13. 6. 2011

Dobrý den paní Walterová, dne 7.6. se přes město Jílové přehnal vydatný přívalový déšť doprovázený kroupami s úhrnem srážek
80 l/m2. Proud vody ze silnice I/13 vstoupil do zámeckého parku zadní branou, dále cestou podél rybníka až do prostoru dětského hřiště. Aby se situace neopakovala, byly před vjezdem u zadní brány provedené zemní úpravy.

 

Dotaz: Jana Sovová, 27. 5. 2011

Dobrý den. Vím, že se opakuji. Ale vzhledem k výstavbě nového marketu v Bynově se chci opět zeptat, zda ještě trvá zájem investota o výstavbu marketu v Jílovém? Děkuji.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 13. 6. 2011

Dobrý den paní Sovová, dle informace developera zájem investora stále trvá.

 

Dotaz: Jaroslav Pergl, 22. 5. 2011

Dobrý den, zajímalo by mne zda je možné získat (případně elektronicky) některé historické údaje o městu a okolí, zejména mě zajímájí obce Sněžník, Maxičky, Kristin hrádek ap., a to v období před 2. světovou válkou až do roku 1955. Děkuji za informaci.

Odpověď: Petra Nedvědová, kulturní referent, 23. 5. 2011

Dobrý den i Vám, pokud se týče předválečné historie města Jílové, můžu Vás odkázat na archiv sídlící na zámku v Děčíně, tak jsou uloženy staré kroniky města. Pokud sám neovládáte němčinu, doporučuji mít někoho sebou, kroniky jsou k nahlédnutí, rozhodně Vám nebudou půjčeny domů. Některé dokumenty, kroniky a archivní zprávy jsou i na zámku v Jílovém, konkrétně v kanceláři referenta kultury, kancelář je ale z důvodu nemoci zavřena do 6. června. Po tomto datu se můžete ozvat a jistě se domluvíme, něco je i na půjčení domů. Pokud budete mít zájem, můžete se přijít podívat na prohlídku zámku, kde se toho také spoustu dozvíte. Prohlídky zámku s průvodcem v červnu poběží pouze o víkendech, od 10 do 17 hodin.

 

Dotaz: Milan Baroch, 21. 5. 2011

Dobrý den, chci se zeptat kdy dojde k opravě silnice č.13 v Modré, je to již skoro rok co lokální povodeň podemlela část silnice od té doby jsou zde semafory, které některým obyvartelům Modré značně ztěžují život (výjezd a sjezd do vedlejší ulice) bohužel někteří řidiči neberou ohled na to, že hned vedle semaforu je vedlejší silnice a nenechávají žádný prostor k vjezdu nebo k výjezdu. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 10. 6. 2011

Dobrý den pane Barochu, vyjádřením ŘSD z února 2011 jsme byli informováni, že oprava opěrné zdi komunikace I/13 bude provedena v měsíci květnu, v polovině května jsem se telefonicky dotazoval, kdy práce započnou. Informaci, kterou jsem obdržel je následující: Vzhledem ke zdržení výběrového řízení se termín posouvá na červenec - srpen 2011. 24. května jsme odeslal písemnou urgenci, že žádostí o vysvětlení dané situace.

 

Dotaz: Markéta V., 14. 5. 2011

Dobrý den, prý se zde chystá otevření mateřského centra? A kde by to mělo být a od kdy? Co je na tom pravdy? Děkuji.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 25. 5. 2011

Dobrý den, Mateřské centrum "Sovička" požádalo o prostory a zatím není uzavřena jakákoliv smlouva. Vše je v jednání a pokud vše dopadne, tak prostor by byl v Modré - budova školky.

 

Dotaz: Květa V., 12. 5. 2011

Dobrý den, bylo by možné zařídit, aby se u paneláků v Lipové ulici více pohybovala PČR v nočních hodinách. V noci se zde kradou díly z aut, bylo by určitě dobré do budoucna přemýšlet i o kamerovém zabezpečení parkovišť, jelikož v tuto chvíli mi přijde, že svá auta přímo nabízíme zlodějíčkům, kteří nejsou schopni si díly na auta obstarat legálně!!!! Vzhledem k této negativní zkušenosti se chci zeptat, zda obec nabízí k pronájmu garáže, nebo zda jsou všechny garáže v Jílovém v osobním vlastnictví. Děkuji.

Odpověď: Petr Sviták, velitel Městské policie Jílové, 23. 5. 2011

Dobrý den, PČR se v nočních hodinách při preventivní činnosti na katastru města Jílové ve větším rozsahu nemůže pohybovat vzhledem k počtu hlídek na město Děčín a okolí. Místní záležitosti veřejného pořádku v Jílovém má za úkol Městská policie Jílové. Bohužel v početním stavu, který městská policie má, nelze zajistit 24 hodinové pokrytí. Pokusíme se pokrytí v noci řešit operativně dle našich možností.

Město nenabízí garáže k pronájmu.

 

Dotaz: Lenka Kolaříková, 6. 5. 2011

Dobrý den, chtěla bych se poptat, zda uvažujete o obnovení přechodu pro chodce v Modré u bývalého areálu Plast Modrá. V tomto areálu jsou firmy, do kterých se potřebují dostat pěší. I řesto, že existuje přechod u autobusových zastávek, nic to neřeší, pro ty, kterí se potzřebují dostat do areálu firem, protože buď musí jít po okraji silnice ve směru jízdy /a vzhledem k frekvenci dopravy je to dost nebezpečné/ a nebo musí přeběhnout silnici, děkuji za odpověď

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 20. 5. 2011

Dobrý den paní Kolaříková, obnova přechodu v současné době podle platné legislativy znamená vybudování moderního přechodu s dělícím ostrůvkem, což není levná záležitost. Nicméně hledáme vhodný dotační titul, který by nám usnadnil výstavbu přechodů, kterých je v našem městě opravdu poskrovnu.

 

Dotaz: Karel Sýkora, 1. 5. 2011

Dobrý den chtel sem se zeptat jestli v Jílovým a okolí jsou nějaké pevné radary na měření rychlosti. DĚKUJI.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 2. 5. 2011

Vážený pane Sýkora, v Jílovém a okolí nejsou umístěny pevné radary na měření rychlosti. Rychlost je měřena při bezpečnostních akcích Městskou policií Jílové ve spolupráci s Policií ČR.

 

Dotaz: Václava Hermannová, 22. 4. 2011

Dobrý den zajímalo by mě zda může mít občan Jílového s trvalým pobytem na MěU v Jílovém,mít uvedenou adresu podnikání na městském úřadě? Děkuji za odpověd

Odpověď: Jitka Némová, evidence obyvatel, 2. 5. 2011

Dobrý den. Pokud je mi známo, v minulosti jste si již podávala do RmJ žádost o souhlas se zaregistrováním adresy ohlašovny jako adresy podnikání. Vaší žádosti nebylo vyhověno. Město (vlastník budovy) s tímto nesouhlasilo.

 

Dotaz: Marie Trachtová, 21. 4. 2011

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda bude o letošních letních prázdninách opět jezdit o víkendech vlak. Děkuji.

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 10. 6. 2011

Dobrý den i Vám, provoz "Koziny" zajišťovala obec Telnice prostřednictví pane senátora Doubravy a ostatní města a obce se účastnili přispěním finanční částkou. Na prosincové schůzce v Telnici jsme se starostové dotčených obcí domlouvali na pokračování v této povedené akci. Vzhledem k tomu, že se ale delší dobu nic nedělo, požádal jsem o schůzku, která proběhla v květnu. Pan senátor informoval přítomné, že již nemá dostatek volného času, který by mohl věnovat "Kozině" a proto by rád uvítal aktivitu jiné obce. Po domluvě s panem radním Lubomírem Michalcem, jsem zástupce informoval, že se daného úkolu zhostí město Jílové. Nyní se vedou jednání o výši příspěvku na provoz od jednotlivých měst a obcí. Bohužel jsme převzali otěže poměrně pozdě, ale i přes to věřím, že se nám podaří provoz uskutečnit.

 

Dotaz: Vlasta Krošová, 8. 4. 2011

Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, dne 8. 4. 2011 jsem na podatelnu MÚ dala zajímavý článek z časopisu Respekt č. 13 o přírodních hřištích, která jsou velkým trendem v sousedním Německu. Ráda bych slyšela váš názor, zda vás tento nápad zaujal. Popřípadě mohu dodat svůj příspěvek do Sovy o tomto pro veřejnost. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ing. Olga Hrebičková, místostarostka, 20. 4. 2011

Dobrý den paní Krošová, po prostudování článku a následném posouzení vhodnosti budovat "přírodní dětská hřiště", Vám s politováním oznamuji, že nejsem přesvědčena o vhodnosti tohoto druhu hřišť na veřejná prostranství. Pokud město rozhodne o budování dětského hřiště zodpovídá za bezpečnost a certifikát herních prvků.
Pan Adam Šůra popisuje přesně co vše za tímto hřištěm stojí, jde o volnost a přiblížení přírody dětem. Jílové se nachází v nádherném koutu naší země, máme ve svém okolí mnoho lesů a tam je vše co obsahuje "přírodní dětské hřiště". Tato hřiště je velmi vhodné instalovat do míst, která nejsou veřejnými prostranstvími. Hodí se pro školky, zahrádky restaurací, atd. Pan Šůra tvrdí, že prolézačky, houpačky, kolotoče a pískoviště jsou herní prvky minulosti. Spoluobčané tento názor nesdílí, naopak žádají kolotoče, pískoviště a další prvky, které se v minulosti objevovaly na dětských hřištích. Touto cestou děkuji za zaslaný podnět. V příloze zasílám zrealizované "přírodní dětské hřiště" v Hrádku nad Nisou - mateřská školka Oldřichovská, kde se potvrzuje nevhodnost vybudování na veřejném prostranství. Přeji pěkný den. Olga Hrebičková

 

Dotaz: Lenka Tučková, 19. 4. 2011

Dobrý den, vydali jste novou vyhlášku města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. To si už nebudeme moci ani v létě posedět se sousedy z paneláku venku na lavičce a dát si tam pivko? Ne každý má zahrádku, na to není myšleno? Děkuji.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 20. 4. 2011

Vážená paní Tučková, v uvedené obecně závazné vyhlášce jsou přílohami konkretizována místa, kde zákaz platí a toto je závazné pro všechny občany města. Obecně závazná vyhláška je s těmito přílohami vyvěšena na webových stránkách města a bude rovněž vyvěšena fyzicky na výlepových plochách města pro větší informovanost občanů města.

 

Dotaz: Edita Drienová, 15. 4. 2011

Dobrý den, v dnešní Sově byly uvedeny odkazy na rubriku "Stáhněte si" , "Co se nevešlo..." "Co neprošlo...". 1. odkaz jsem nenašla vůbec, zbylé 2 rubriky nejsou naplněné. Je chyba na mé či Vaší straně? Rovněž návrhy dětských hřišť, o kterých se v Sově zmínila p. místostarostka, jsem nikde nenašla. Děkuji za odpověď.

Dotaz: Michaela Flíglová , 17. 4. 2011

Dobrý den, v dubnové Sově píšete, že na webové stránky dáte prezentace dětských hřišť a bude možnost se k nim vyjádřit. Můžete mi poradit, KDE je najdu a jakým způsobem by občané mohli ovlivnit jejich realizaci? Děkuji.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 19. 4. 2011

Dobrý den, omlouváme se, že v době vydání Jílovské sovy, nebyly informace na stránkách. Nyní je naleznete zde: Co se nevešlo do Jílovské sovy a Co neprošlo redakční radou.

 

Dotaz: Lenka Tučková, 15. 4. 2011

Dobrý den, kdy bude na web stránkách vyvěšen zápis z jednání dubnového zastupitelstva? Děkuji.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 15. 4. 2011

Vážená paní Tučková, kompletní zápis z jednání Zastupitelstva města Jílového, které se konalo 05.04.2011, bude vyvěšen na elektronické úřední desce během dnešního dne.

 

Dotaz: Alena Bobková, 8. 4. 2011

Dobrý den, mohu si objednat kontejner na kameny, kterých máme po teréních úpravách opravdu hodně. /čedič/

Odpověď: Petra Drugová, referent OSMSÚ, 11. 4. 2011

Vážená paní Bobková, kontejner na odpad lze přistavit k domu při splnění několika následujících podmínek: minimální množství vyprodukovaného odpadu (ve Vašem případě kameny) je 5 m3, možnost přistavení kontejneru na zahradu nebo do dvora, nutnost vyplnit objednávku (ke stažení na www.mujilove.cz), kontejner objednat minimálně jeden týden před požadovaným termínem přistavení. Stavební odpad (zemina, kamení, suť, eternit apod.) je částečně zpoplatněn. V případě kamení je poplatek 120 Kč za tunu. Pro přistavení kontejneru doručte vyplněnou objednávku na Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a stavební úřad, p. Petra Drugová, tel. 412557727 nebo na e-mail: odp@mujilove.cz.

 

Dotaz: Jaroslav Maryško, 7. 4. 2011

Dobrý den, dne 4.4.2011 byl vypnut proud v ulici Rekreační a dalších částech města! K údivu spolubydlících i mému nám bylo sděleno na informační lince energetiky 840840840,že MÚ Jílové byl informován a je povinen zajistit informování svých občanů o vypnutí proudu z důvodu plánované údržby v oblasti a ulicích!Hlavně jsem se dozvěděl z vaší informace na Oficiálních stránkách města, že se na úřadě nebude 4.4.2011 svítit , takže tam ani nemá cenu chodit ! Nestálo by za námahu pro naše spoluobčany si na to u Vás posvítit a napravit to alespoň příště ? Jedná se o dost zásadní věc v životě města. Děkuji předem za kladné vyřízení.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 8. 4. 2011

Vážený pane Maryško, na základě několika tel. konzultací v ČEZ nám bylo sděleno, že z hlediska jejich legislativy mají povinnost informovat občany v místě výpadku, a to písemným oznámením na vylepených plakátech s uvedením míst, kterých se výpadek týká. Tuto povinnost však údajně nemají vůči nám, jako městu. Přesto jsme se domluvili, že písemné ohlášení týkající se výpadku el. energie budou vždy s dostatečným předstihem odevzdávat i do podatelny MěÚ. Dne 04.04.2011 bylo přerušení dodávky elektřiny avízováno z ČEZ v těchto místech: Jílové-Kamenná, Teplická, Dvořákova, Mírové nám., K.H.Máchy, Sněžnická, Lesní, Pod Lesem, tudíž bylo povinností ČEZ vyvěsit o tom v místě oznámení. Tímto Vám děkujeme za podnět a sdělujeme s ohledem na větší informovanost občanů, že uvedená oznámení (doručená MěÚ z ČEZ) budou také vyvěšována na webových stránkách města.

 

Dotaz: Marie Králová, 7. 4. 2011

Dobrý den, na kdy je plánovaná rada města? Nebo již v dubnu proběhla? Díky Králová.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 8. 4. 2011

Vážená paní Králová, jednání Rady města Jílového se uskuteční v měsíci dubnu dvakrát, a to dne 12.04. a 26.04.2011.

 

Dotaz: Jiří Peterka, 22. 3. 2011

Jakým způsobem se běžný občan, který se chce aktivně podílet na dění v našem městě, dostane k plnohodnotným materiálům, které od Vás přebírají zastupitelé? Tyto podklady by mohly třeba mě sloužit k celkově lepší informovanosti a spolupráci s Radou města i zastupitelstvem města. Děkuji za co možná nejdetailnější odověď.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 20. 4. 2011

Vážený pane Peterko, odpovídám na Váš dotaz týkající se dostupnosti materiálů, které přebírají zastupitelé. Těm jsou poskytnuty materiály k jednání v zákonné lhůtě, a to v tištěné podobě. Pokud Vy, jako občan města, máte zájem o materiály, které se poskytují zastupitelům, měl byste písemně požádat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o tyto informace v návaznosti na konkrétní jednání ZMJ. Na základě této žádosti Vám vyhovíme a v řádném termínu poskytneme kopie těchto materiálů. Dále upozorňuji na skutečnost, že dle citovaného zákona je povinný subjekt v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu. To znamená, že Vám bude z naší strany vyčíslena částka za kopírování těchto materiálů (případně i za doručení) v souladu s platným ceníkem.

Dotaz: Jiří Peterka, 19. 5. 2011

Dobrý den, preferuji elektronickou podobu, tedy zdigitalizování po výtisku ostatním zastupitelům a odeslání na mou e-mail adresu. Jednak je to pro mne komfortnější, levnější a ušetří se na papíře. Samozřejmě rád zaplatím za čas (cca. 10 minut) úřednice, která to místo třídění do obálek vloží do scaneru a po té mi tyto materiály odešle na tuto mou e-mail adresu. Šlo by se takto domluvit? Děkuji za informaci a hezký den.

Odpověď: Bc. Jitka Urbanová, vedoucí OVVSČ, 20. 5. 2011

Vážený pane Peterko, k Vašemu dotazu: jak jsem Vám již napsala, zastupitelé přebírají materiály v tištěné podobě. Toto je nastavený způsob předávání materiálů a dle tohoto systému bychom postupovali i ve Vašem případě. Děkuji za pochopení. Jitka Urbanová
 

 

Dotaz: Zdeňka Jandová, 29. 3. 2011

Prosím o sdělení čísla účtu, na který mohu poukázat poplatek za odpad pro rok 2011. Děkuji Jandová.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 30. 3. 2011

Dobrý den, veškeré poplatky se posílají na účet 19-0921401319/0800. Pro platbu, ale musíte použít variabilní symbol, který má každý plátce jiný. Variabilní symbol Vám sdělí paní Bc. Lucie Koubková z finančního odboru, tel.: 412 557 734, e-mail: fin@mujilove.cz.

 

Dotaz: Martin Loukota, 22. 3. 2011

Dobrý den, chci se zeptat ohledně změny dopr. značení v ul. Nábřeží. Podle mapky z www stránek to vypadá, že bude povolen vjezd jedním směrem od sběrny surovin až k parku k Jílovance. Myslím, že problém, který v této ulici je, to řeší pouze z poloviny. Protože problém je to, že zde nejsou chodníky a naopak je zde hustý provoz vozidel (která si zkracují cestu místo jízdy po I/13). Takže je nebezpečné zde pouze jen jít pěšky (děti na kolech, mámy s kočárky), o zajíždění/vyjíždění do garáží nemluvě. A jistě i lidé, kteří zde bydlí, také spokojeni nejsou. Nikomu na radnici to vážně nevadí? Děkuji za reakci.

Odpověď: Jan Světlečný, vedoucí OMH, 23. 3. 2011

Přeji dobrý den pane Loukota, z mapky na www stránkách vyplývá, že zjednosměrnění ulice Nábřežní je od konce garáží ( od nově osazeného příčného prahu ) až k účelové místní komunikaci - přístup k zahrádkám ( u č.p. 191 ). Ostatní části této ulice budou oboustranně průjezdné. Pro zpomalení jízdy bude v této ulici doplněn úzký příčný práh. V úseku od č.p. 190 až k výjezdu na Teplickou I/13 nikdy chodník nebyl a také se v tomto úseku o jeho zřízení zatím neuvažuje, můj osobní názor je, že ho v neužším místě vozovky nelze umístit. Doufám, že Vám toto vysvětlení postačí.

 

Dotaz: Petra Vaňková, 21. 3. 2011

Dobrý den, nemáte volnou zahrádku k pronájmu? Děkuji.

Odpověď: Ludvík Huzán, referent-pozemky, 21. 3. 2011

Dobrý den. Město nedisponuje pozemky přímo určenými k pronájmu na zahrady. Na většinu vhodných pozemků města jsou již nájemní smlouvy uzavřeny, tudíž k dispozici jsou jen hůře přístupné travní plochy v okrajových částech města. Bližší info. na MěÚ Jílové - pozemky.

 

Dotaz: Jana Sovová, 20. 3. 2011

Jak to vypadá s výstavbou supermarketu?

Odpověď: Miroslav Kalvas, starosta, 21. 3. 2011

Z osobní schůzky s pane Nádeníčkem, zástupcem společnosti Allianz Real Estate, s.r.o. konané v únoru 2011 jsem získal informaci, že uvedená společnost je v jednání se čtyřmi řetězci, které uvažují o provozování marketu v Jílovém. Jednání jsou v různých fázích, přičemž s jedním řetězcem, jsou jednání již ve velmi pokročilém stádiu. V měsíci březnu bude řešena se zástupci Kraje, ŘSD a Dopravního inspektorátu otázka dopravního napojení na I/13. Řešení dopravního napojení je jednou ze základních informací pro stávající zájemce.

 

Dotaz: Milan Hujčák, 20. 3. 2011

V březnovém čísle Jílovské SOVY upozorňujete občany na připravovanou změnu dopravního řešení a dopravního značení ulic B.Němcové, Nábřeží a části Mírového náměstí s tím, že tato změna je zveřejněna na webových stránkách města.Předpokládám, že zkratka OHM je odbor místního hospodářství , který na hlavní stránce nemohu ani naleznout. Marně jsem zde tuto změnu hledal. Navrhuji, aby příště bylo přesně uvedeno, kde tyto informace hledat Děkuji předem za odpověď.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 21. 3. 2011

Dobrý den, na stránkách byla zatím zveřejněna pouze tato aktualita: http://www.mujilove.cz/aktuality/?id=241 . Ve spolupráci s odborem místního hospodářství budou zveřejněny další informace v aktualitách na stránkách města. Dopravní řešení zpracuji do přehledné mapky. Informace očekávejte v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.
 

 

Dotaz: Jaroslava Kislingerová, 11. 3. 2011

Dobrý den. Prosím jaké jsou určené oddávající dny letošního roku v srpnu a září? Děkuji.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 14. 3. 2011

Dobrý den, v srpnu a září jsou obřadní dny v následujících dnech: 13. srpna, 27. srpna, 10. září a 24. září.
Informace o obřadních dnech naleznete také na této stránce: http://www.mujilove.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-vnitrnich-veci-a-spravnich-cinnosti/

 

Dotaz: Jana Sovová, 6. 3. 2011

Budou ve fotogalerii umístěny fotky z letošního zámeckého plesu? Bývalo tomu tak každý rok a těšíme se na ně. Děkuji.

Odpověď: Ing. David Drobný, informatik, 7. 3. 2011

Dobrý den, paní Sovová, fotografie byly přidány na webové stránky, naleznete je na této adrese: http://www.mujilove.cz/fotogalerie/?id=103

 

Dotaz: Marie Niederlová, 6. 3. 2011

Prosím bydlí ještě na zámečku rodina Kejdanova? Byla jsem v r .1965 učenkou na zámečku.Jsem od Šumperka.Díky.Niederlová

Odpověď: Petra Nedvědová, referent kultury, 7.3. 2011

Dobrý den, paní Niederlová, děkuji za Váš dotaz a těší mě, že Vám mohu odpovědět kladně - paní Kejdanová stále bydlí tam co bydlela a těší se dobrému zdraví. Na zámku pracujeme celkem 4 a jsme rády, že ji mezi sebou máme! Protože jste byla zdejší učenkou, musím se také zeptat, jestli z této doby nemáte nějaké fotografie, které byste mohla okopírovat, naskenovat nebo zapůjčit - sbírám vše k historii zámku a byla bych vděčná za jakýkoliv materiál (včetně historek či vzpomínek na léta tady strávená). Pokud něčím můžete přispět, bude velmi ráda! Samozřejmě vše v pořádku vrátím!

 

Dotaz: Jiří Peterka, 2. 3. 2011

Dobrý den, připravuje město Jílové doučování z Českého jazyka pro Radní a zastupitele? Rád bych se připojil, doučování jako běžný a navíc i nepohodlný občan zaplatím. Předem děkuji za odpověď. Hezký den. Jiří Peterka

Odpověď: Petra Nedvědová, referent kultury, 7.3. 2011

Vážený pane Peterko, doučování z českého jazyka pro radní a zastupitele Město Jílové opravdu nechystá. Ovšem už před dvěma lety jsem zvažovala možnost "doučování" pro veřejnost, protože od dob nás rodičů, se přece jenom pravidla pozměnila a učte děti, když se učí něco jiného! S lektorkou jsme nakonec cyklus byly nuceny odložit kvůli rekonstrukci venkovních prostor zámku, kdy se počet akcí omezil na naprosté minimum. Od září, pokud všechno dobře dopadne a s lektorkou se domluvíme, cyklus "Nebojte se češtiny" rozjedeme. Bude pro širokou veřejnost a za úplatu. Budete-li mít zájem, přihlašte se. Děkuji za Váš dotaz, je vidět, že by zájem o přiučení se češtině mohl být.