Hlavní strana / Aktuality

Aktuality

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
11. 4. 2021 - Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

KHS s účinností ode dne 12. 4. 2021 od 0:00 hod. do 18. 4. 2021 do 23:59 hod. na území okresu Děčín omezuje otevření škol a školek. Celé mimořádné opatření vč. seznamu zástupců dětí, kterým je umožněna osobní přítomnost ve školkách, družinách nebo školních klubech naleznete po otevření aktivního odkazu v příloze.

více...


Provoz městské knihovny v dubnu a květnu 2021
8. 4. 2021 - Provoz městské knihovny v dubnu a květnu 2021

Vzhledem k plánované výměně knihovních regálů a výmalbě prostor knihovny je provoz knihovny nadále omezen pouze na výdejové okénko (dveře). Vrácení či půjčení knih je nutné telefonicky objednat (412 557 741). Kompletní otevření knihovny (v souladu s aktuálními epidemiologickými podmínkami) je plánováno na druhou polovinu května. Knihy lze nadále vracet v úřední dny na podatelně MěÚ Jílové. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


Varování ČHMÚ – SILNÉ SNĚŽENÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) A NÁLEDÍ, nad 500 m n.m. (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
2. 4. 2021 - Varování ČHMÚ – SILNÉ SNĚŽENÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) A NÁLEDÍ, nad 500 m n.m. (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000095, Platnost (sněžní): 3.4. 03:00– 3.4. 23:00, platnost (náledí): 3.4. 21:00– 4.4. 08:00

více...


V sobotu 3.4.2021 bude sběrný dvůr otevřen
29. 3. 2021 - V sobotu 3.4.2021 bude sběrný dvůr otevřen

V sobotu 3.4.2021 bude sběrný dvůr pro odběr odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832) otevřen v běžné provozní době 8.00 – 12.00 h. O velikonočních svátcích (tj. pátek 2.4. a pondělí 5.4.) bude sběrný dvůr uzavřen.

více...


Rozsah úředních hodin MěÚ Jílové + kontakty na jednotlivé zaměstnance
28. 3. 2021 - Rozsah úředních hodin MěÚ Jílové + kontakty na jednotlivé zaměstnance

V souladu s aktuálně přijatými Usneseními vlády ČR o přijetí krizových opatření přistoupilo vedení města s účinností od 2. 3. 2021 k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Jílové (MěÚ - Mírové nám. 280; Odbor místního hospodářství - budova "CO" na Teplické 180), a to s ohledem na rostoucí počet onemocnění a karantén ve městě s cílem snížit riziko nákazy občanů i zaměstnanců minimalizací osobních kontaktů. Pro vyřizování úředních záležitostí, dotazů a požadavků, využívejte, prosím, PRIORITNĚ písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci, kontakty na jednotlivé zaměstnance (viz příloha). Při vstupu do budovy a v průběhu případného osobního jednání se zaměstnanci MěÚ respektujte prosím aktuální preventivní hygienická opatření dle piktogramů umístěných na viditelných místech v budově (používání ochranných prostředků dýchacích cest, desinfekce rukou, rozestupy…). Pro hladký průběh vyřízení Vaší záležitosti a zajištění postupného individuálního „odbavení“ jednotlivých klientů tak, aby nedocházelo ke shlukování osob ve společných prostorách, doporučujeme osobní schůzku předem domluvit s odpovědným zaměstnancem. Více naleznete v příloze. Děkujeme.

více...


První svoz bioodpadu v sobotu 27.3.2021
26. 3. 2021 - První svoz bioodpadu v sobotu 27.3.2021

První svoz hnědých nádob na bioodpad proběhne v sobotu 27.3.2021. Následně bude svoz probíhat v termínech uvedených v odpadovém kalendáři (tj. do září 1x za dva týdny, v říjnu a listopadu 1x týdně). Svoz nádob s bioodpadem je velmi nákladný, proto je lepší bioodpad kompostovat na své zahradě a nádoby využívat co nejméně. Odpadový kalendář naleznete uvnitř aktuality.

více...


Svoz směsného odpadu probíhá v příslušný den v době od 6.00-22.00 h
25. 3. 2021 - Svoz směsného odpadu probíhá v příslušný den v době od 6.00-22.00 h

V poslední době jsme zaregistrovali několik stížností na nevyvezené popelnice, které ovšem nebyly oprávněné, neboť tyto nádoby nebyly včas přistaveny. Upozorňujeme, že svoz směsného odpadu může být prováděn v příslušný den (pondělí nebo pátek dle lokality) v ranní nebo v odpolední směně, tzn. v době od 6.00 – 22.00 h. Nádoby je nutné přistavovat ke svozu nejpozději v 6 h ráno ve svozový den nebo večer jeden den před svozem.

více...


Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
23. 3. 2021 - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření. Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

více...


Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst
23. 3. 2021 - Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst

Na stránkách https://scitani.ceskaposta.cz/ si můžete ověřit sčítací komisaře a kontaktní místa. Zadejte PSČ, obec nebo adresu nebo si vyberte svůj kraj. Na kontaktním místě si můžete vyzvednout nebo odevzdat listinný sčítací formulář. Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 17. dubna. Plány pochůzek a seznamy komisařů se mohou měnit. Aktuální informace najdete vždy na webu https://scitani.ceskaposta.cz. Pokud aktuální výpis neobsahuje jméno komisaře pro váš sčítací obvod, pak bude zveřejněno v následujících dnech. Aktivní odkaz na uvedené stránky naleznete v příloze spolu se seznamy sčítacích komisařů, kontaktních míst a částí obce Jílové.

více...


Těžba smrkových porostů
23. 3. 2021 - Těžba smrkových porostů

Po klimaticky nepříznivých letech, které vedly ke vzniku kůrovcové kalamity v naší oblasti, bylo nutné přistoupit k většímu rozsahu těžeb ve smrkových porostech, aby se zabránilo úplné likvidaci smrku a další exkalaci problémů s tím spojených. Více informací naleznete v letáku, který byl vytvořen vedením oblastního ředitelství Severní Čechy Lesů České republiky, s.p., které vzniklo po reorganizaci k 1.1.2021 a sídlí v Teplicích.

více...


NOUZOVÝ STAV + KOMPLEXNÍ PŘEHLED VYDANÝCH USNESENÍ
22. 3. 2021 - NOUZOVÝ STAV + KOMPLEXNÍ PŘEHLED VYDANÝCH USNESENÍ

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 (č. 196) o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR a přehled všech aktuálních vládních krizových opatření vydaných v rámci nouzového stavu či informace v souvislosti s covidem v běžném životě naleznete na aktivních odkazech v příloze. Zde naleznete také odkazy pro stažení formulářů, které nyní potřebujete pro prokázání pohybu mimo okres, kde máte trvalý pobyt nebo bydliště. Vzhledem k současné tíživé situaci a častým změnám je možné se pro získání aktuálních informací obracet také na Městský úřad Jílové (osobně v době úředních hodin nebo na tel. č. 412 557 711, 412 557 738, 770 195 202). Na tato telefonní čísla se můžete obracet i s žádostmi o zajištění pomoci (např. roušek, respirátorů, zajištění základních služeb, aj.).

více...


Změny v autobusové obslužnosti od 17. 3. 2021
15. 3. 2021 - Změny v autobusové obslužnosti od 17. 3. 2021

Z důvodu uzavření většiny školských zařízení omezila Doprava Ústeckého kraje provoz vybraných školních spojů na území Ústeckého kraje. Oproti předchozím omezením jsou ponechány nadále v provozu ty linky a spoje, jež zajišťují spojení do měst, v nichž jsou školská zařízení nadále otevřena pro žáky rodičů vybraných profesí. V rámci celého systému Dopravy Ústeckého kraje proto došlo pouze k dílčímu omezení spojů a linek, jejichž seznam naleznete v příloze.

více...


ČEZ Distribuce, a.s. mění způsob oznamování plánovaných odstávek
15. 3. 2021 - ČEZ Distribuce, a.s. mění způsob oznamování plánovaných odstávek

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o nových způsobech informování obyvatel o odstávkách formou SMS, e-mailem nebo na svých internetových stránkách. Návod, jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby dostával upozornění e-mailem nebo SMS, naleznete v příloze. Dále také upozorňujeme, že je možné využít banner ČEZ Distribuce, a.s. zveřejněný na webových stránkách města, kde si můžete zkontrolovat, kterých lokalit města se odstávka v daný den týká.

více...


Kurz péče o osobu blízkou
10. 3. 2021 - Kurz péče o osobu blízkou

RC Pohádková chaloupka, z. s. zdarma nabízí účast v kurzu, kde získáte informace, jak pečovat doma o osoby s nemocí, handicapy, jiným omezením. Kurz také poskytne informace, rady, na koho se obrátit, jak jednat s úřady. Více naleznete v příloze.

více...


Městská knihovna Jílové
4. 3. 2021 - Městská knihovna Jílové

Od 1. 3. 2021 má knihovna nadále povolen příjem a výdej knih přes výdejové okénko (u nás vchodové dveře). Stále je nutné se telefonicky objednat v PO, ÚT, ČT od 8 do 15 hod. a ve ST a PÁ od 8 do 11 hod. na tel. čísle 412 557 741 a domluvit čas výměny. Vrácení knih je také možné na podatelně MěÚ Jílové, a to pouze v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.

více...


Omezení provozní doby sběrného místa odpadů 4.3.2021
1. 3. 2021 - Omezení provozní doby sběrného místa odpadů 4.3.2021

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve čtvrtek 4.3.2021 sběrné místo pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832) otevřeno od 9.30 h. Děkujeme za pochopení.

více...


Informativní rozbor vody
1. 3. 2021 - Informativní rozbor vody

V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se svým centrem hygienických laboratoří (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR) nabízí za zvýhodněnou cenu informativní rozbor vody z vlastních zdrojů (studny, vrty, prameny), a to v období od 1. 3. 2021 do 30. 5. 2021. Více naleznete v příloze.

více...


Nové informace k náhradnímu svozu směsného odpadu za páteční svoz
18. 2. 2021 - Nové informace k náhradnímu svozu směsného odpadu za páteční svoz

Dle sdělení Technických služeb Děčín (tel. 493 645 020) nebyl proveden náhradní svoz ve středu 17.2. z kapacitních důvodů. Je domluveno, že při řádném svozu v pátek 19.2. budou při svozu popelnic odvezeny i pytle s odpady přistavené k nádobám jako náhrada za neuskutečněný svoz. Odpady dávejte prosím do jakýchkoliv pevnějších pytlů a tyto pytle následně přistavte k nádobě na páteční svoz. Tento pátek 19.2. připadá na lichý týden, přesto budou vyváženy i nádoby se 14 denním svozem jako náhrada za neuskutečněný svoz minulý týden.

více...


Informace k náhradnímu svozu směsného odpadu za páteční svoz
16. 2. 2021 - Informace k náhradnímu svozu směsného odpadu za páteční svoz

Dle sdělení Technických služeb Děčín nebyl náhradní svoz za pátek 12.2. proveden ve všech dotčených lokalitách v pondělí 15.2., neboť byl zajišťován větším vozidlem (kvůli poruše menšího vozidla), které se nedostalo do všech malých ulic. Technické služby Děčín dnes přebírají nové vozidlo vhodné pro svoz odpadů v malých uličkách. Náhradní svoz novým vozidlem je naplánovaný na středu 17.2. v odpoledních hodinách. Omlouváme se za komplikace.

více...


Varování ČHMÚ – SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
16. 2. 2021 - Varování ČHMÚ – SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000051, Platnost: 17.2. 00:00 – 17.2. 12:00.

více...


Informace k částečně neprovedenému svozu směsného odpadu
15. 2. 2021 - Informace k částečně neprovedenému svozu směsného odpadu

S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky na začátku minulého týdne byl páteční svoz směsného odpadu posunut na sobotu 13.2.2021. Z důvodu poruchy vozidla nebyl svoz proveden ve všech dotčených lokalitách. Současně pochybením na straně svozové společnosti nebyly vyvezeny nádoby se 14 denním svozem. Náhradní svoz u nesvezených nádob proběhne v pondělí 15.2.2021. Omlouváme se za komplikace.

více...


Retro hračky, aneb když nebyly mobily
12. 2. 2021 - Retro hračky, aneb když nebyly mobily

Máte (stejně, jako moje maminka na dně starého peřiňáku, nebo já na půdě) odložené staré hračky, které z nostalgie nedokážete vyhodit, i když jimi dnešní děti pohrdají? Pomůžete nám udělat výstavu na zámku pro průvodcovskou sezonu? Uvítáme retro hračky max. z 80 let 20. století a starší. Vypůjčené poklady umístíme do uzamykatelných vitrín, nezůstanou bez dozoru a slibujeme, že je v pořádku vrátíme. Odměnou nabízíme prohlídku zámku s průvodcem . Víme, že máte zámek každý den na očích, ale kdo z vás si ho prošel? A ještě se při prohlídce zámku můžete svým dětem chlubit, že „s touhle hračkou jsem si hrál/a“. Pokud objevíte více retro pokladů (vybavení kuchyně, dětského pokojíku atp.), určitě nás kontaktujte, výstavu jimi doladíme... Tipům na další výstavy se nebráníme. DĚKUJEME (tel. 732 832 470, mail: kultura@mujilove.cz).

více...


Náhradní svoz směsného odpadu v úterý 9.2.2021 proveden jen částečně
10. 2. 2021 - Náhradní svoz směsného odpadu v úterý 9.2.2021 proveden jen částečně

V úterý 9.2.2021 se nepodařilo svozové společnosti zajistit náhradní svoz směsného odpadu za pondělí ve všech lokalitách. Zbývající části mají být svezeny ve středu 10.2.2021. Popelnice ještě nechte prosím připravené na svoz. Omlouváme se za komplikace.

více...


Neprovedený svoz směsného odpadu v pondělí 8.2.2021
9. 2. 2021 - Neprovedený svoz směsného odpadu v pondělí 8.2.2021

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nemohl být proveden svoz směsného odpadu v pondělí 8.2.2021. Svozová společnost posunula svoz na úterý 9.2.2021, kdy se pokusí svézt co nejvíce míst. Popelnice nechte prosím připravené na svoz. Děkujeme za pochopení.

více...


Pronájem prostoru sloužícího podnikání
9. 2. 2021 - Pronájem prostoru sloužícího podnikání

Rada města Jílové na základě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a usnesení RMJ č. 826/2020/R ze dne 16.12.2020 zveřejňuje záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 02 v objektu č. p. 227 (st. p. č. 391, k. ú. Jílové u Děčína). Více informací naleznete v příloze.

více...


Posílení autobusových spojů na Sněžník
9. 2. 2021 - Posílení autobusových spojů na Sněžník

DPMD a.s. ve spolupráci s městem Děčín navyšují autobusové spoje na Sněžník jako podporu pro využití běžkařských stop a zároveň i pobyt lidí na čerstvém vzduchu. Více v příloze.

více...


Dotační program COVID - Ubytování II HUZ
8. 2. 2021 - Dotační program COVID - Ubytování II HUZ

Od 1. 2. 2021 je možné podávat žádosti o podporu v programu MMR COVID - Ubytování II HUZ. Více informací naleznete v odkazu v příloze.

více...


 Informace k částečně neprovedenému svozu směsného odpadu v pátek 29.1.2021
2. 2. 2021 - Informace k částečně neprovedenému svozu směsného odpadu v pátek 29.1.2021

S ohledem na nevhodné klimatické podmínky nebyl v některých malých uličkách proveden svoz směsného odpadu v pátek 29.1.2021. Z kapacitních důvodů nemůže svozová společnost Technické služby Děčín zajistit náhradní svoz. Při dalším svozu v pátek 5.2.2021 budou vyvezeny popelnice a odvezeny všechny pytle umístěné k nádobám jako náhrada za neuskutečněný svoz. Přestože pátek 5.2.2021 připadá na lichý týden, budou tento pátek svezeny i nádoby se 14 denním svozem jako náhrada za neuskutečněný svoz. Děkujeme za pochopení.

více...


Varování ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA - NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
29. 1. 2021 - Varování ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA - NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000031, NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, Platnost: 29.1. 10:49 – 29.1. 24:00, NÁLEDÍ, Platnost: 30.1. 09:00 – 31.1. 09:00.

více...


Modrá u potoka - svoz popelnic proběhne ve středu 27.1.2021
27. 1. 2021 - Modrá u potoka - svoz popelnic proběhne ve středu 27.1.2021

Náhradní svoz popelnic se směsným odpadem nebyl v úterý 26.1.2021 z kapacitních důvodů proveden v části Modrá (před a za potokem). Technické služby Děčín zajistí svoz zbývajících nádob ve středu 27.1.2021.

více...


Informace k částečně neprovedenému svozu směsného odpadu v pátek 22.1.2021
25. 1. 2021 - Informace k částečně neprovedenému svozu směsného odpadu v pátek 22.1.2021

Dle sdělení svozové společnosti kvůli nařízeným karanténám prováděla svoz směsného odpadu v pátek 22.1.2021 posádka, která nezná svozovou trasu v Jílovém, proto nebyly některé části vyvezeny. Nevyvezené popelnice budou sváženy během úterý 26.1.2021. V pátek 29.1.2021 proběhne již řádný svoz směsného odpadu. Omlouváme se za komplikace.

více...


Uzavírání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaných partnerství
20. 1. 2021 - Uzavírání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaných partnerství

Pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství naleznete v příloze.

více...


Informace k neprovedenému svozu směsného odpadu v pátek 15.1.2021
20. 1. 2021 - Informace k neprovedenému svozu směsného odpadu v pátek 15.1.2021

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byl svoz směsného odpadu přesunut z pátka 15.1.2021 na sobotu 16.1.2021. V sobotu byly některé ulice pro svozovou techniku nesjízdné (např. část ulice Javorská, Horská, Kubelíkova, Za Drahou, Hřbitovní, Rekreační, Kmochova, Havlíčkova, Na Palouku, U Potoka). Uvnitř aktuality naleznete bližší informace.

více...


Svoz pytlů s tříděným odpadem
8. 1. 2021 - Svoz pytlů s tříděným odpadem

Podle Odpadového kalendáře měl první svoz pytlů s tříděným odpadem probíhat až 15.1.2021. Ve společnosti Technické služby Děčín došlo k informačnímu šumu, na základě kterého probíhá svoz pytlů i dnes 8.1.2021. Dnešní svoz bude brán jako mimořádný, proto se svoz pytlů uskuteční i 15.1.2021. Následující svozy budou probíhat již dle Odpadového kalendáře (29.1., 12.2., 26.2., atd.). Omlouváme se za komplikace.

více...


Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
5. 1. 2021 - Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Finanční úřad pro Ústecký kraj telefonicky zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (příslušného správce daně). Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí a informaci o omezeném provozu na finančních úřadech naleznete v příloze.

více...


Městská knihovna – aktuální informace
4. 1. 2021 - Městská knihovna – aktuální informace

V souvislosti s přechodem do 5. stupně PES bychom vás touto cestou chtěli informovat, že je Městská knihovna Jílové do odvolání uzavřena. Příjem inzerce a vzpomínek lze řešit emailem mk1@mujilove.cz nebo telefonicky (412 557 741). Děkujeme za pochopení.

více...


Svoz vánočních stromků
4. 1. 2021 - Svoz vánočních stromků

V sídlišti bude svoz vánočních stromků zajišťovat Odbor místního hospodářství. Odstrojené stromky odkládejte do konce ledna ke kontejnerům na směsný odpad.

více...


Svoz odpadu na přelomu roku
28. 12. 2020 - Svoz odpadu na přelomu roku

Na přelomu roku jsou dva liché týdny za sebou, neboť rok 2020 končí 53. týdnem a rok 2021 začíná 1. týdnem. Bližší informace ke svozu směsného odpadu a pytlů s tříděným odpadem naleznete uvnitř aktuality.

více...


Provoz Městského úřadu a knihovny v době vánoční
23. 12. 2020 - Provoz Městského úřadu a knihovny v době vánoční

Budovy Městského úřadu Jílové a Odboru místního hospodářství budou ve dnech 30. a 31. 12. 2020 uzavřeny. Služeb městského úřadu budou moci občané využít v pondělí 28. 12. 2020, a to do 17 hodin (v rozsahu úředních hodin Městského úřadu Jílové nebo v rozsahu omezeném na základě vydaných usnesení vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2). Městská knihovna Jílové bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena v době od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021.

více...


Odpadový kalendář na rok 2021
23. 12. 2020 - Odpadový kalendář na rok 2021

Odpadový kalendář na rok 2021 je přílohou prosincové Jílovské sovy. Ke stažení je také uvnitř aktuality.

více...


Uzavření sběrného místa odpadů 21.12.2020 - 3.1.2021
22. 12. 2020 - Uzavření sběrného místa odpadů 21.12.2020 - 3.1.2021

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 21.12.2020 - 3.1.2021 uzavřené sběrné místo pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832).

více...


Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
22. 12. 2020 - Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů

Leták o dobrovolném testování veřejnosti s dalšími informacemi naleznete v příloze.

více...


Nabídka pracovní pozice
22. 12. 2020 - Nabídka pracovní pozice

Obecní úřad v Tisé vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice "Asistent/ka obecního úřadu". Více v příloze.

více...


Rozhledna na Sněžníku
18. 12. 2020 - Rozhledna na Sněžníku

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření je vyhlídková věž rozhledny na Sněžníku od 18.12.2020 do odvolání uzavřena.

více...


Městská knihovna Jílové - prosinec 2020
16. 12. 2020 - Městská knihovna Jílové - prosinec 2020

Městská knihovna Jílové bude do čtvrtka 17. 12. 2020 v běžném provozu. V pondělí a úterý (21. a 22. 12. 2020) opět přecházíme na výpůjčky přes telefonickou objednávku (tel. kontakt: 412 557 741). Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřená. Přejeme Vám krásné svátky a šťastný nový rok.

více...


Spuštění provozu dokrývače MUX 22
16. 12. 2020 - Spuštění provozu dokrývače MUX 22

Dle sdělení Českých radiokomunikací a.s. bude dnes 16. 12. 2020 ve 13.00 spuštěn provoz dokrývače MUX 22, který slouží k posílení televizního signálu v našem městě. Vysílat bude z lokality Modrá na kanálu 35.

více...


Dotace přeshraniční spolupráce - EUROREGION LABE
14. 12. 2020 - Dotace přeshraniční spolupráce - EUROREGION LABE

EUROREGION LABE nabízí možnost spolufinancování malých přeshraničních projektů. Podporuje především přeshraniční spolupráci obcí a jejich institucí, škol, spolků a dalších sdružení prakticky ve všech oblastech společenského života. Informace vč. kontaktních údajů naleznete v příloze.

více...


Sbírka - Hospic sv. Štěpána, z.s. v Litoměřicích
10. 12. 2020 - Sbírka - Hospic sv. Štěpána, z.s. v Litoměřicích

Rozsviťme hvězdu pro hospic! Rozsviťme to dobré v nás! Pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným.Díky vašim darům a vaší podpoře bude moci hospic i nadále poskytovat své služby v takovém rozsahu a kvalitě, která je potřebná pro všechny, kteří jsou na konci své životní cesty. Naším cílem je, aby naši nemocní mohli prožít závěr života důstojně, bez bolesti a v náruči svých nejbližších. PODPOŘTE JAKÝMKOLIV DAREM NÁŠ HOSPIC - DĚKUJEME. Další info v příloze.

více...


Cena města Jílové
7. 12. 2020 - Cena města Jílové

Žádáme občany, aby podali návrhy na udělení Ceny města Jílové do 31. 12. 2020. Informace jakým způsobem návrhy podávat naleznete v příloze.

více...


Kulturní akce prosinec 2020
4. 12. 2020 - Kulturní akce prosinec 2020

S ohledem na protiepidemický systém „PES“, který i při třetím stupni zakazuje přítomnost diváků na kulturních akcích, jsou zrušeny akce plánované do konce letošního roku. Budeme se snažit najít náhradní termíny v roce 2021. Děkujeme za pochopení.

více...


Adventní dny v Jílovém
3. 12. 2020 - Adventní dny v Jílovém

V době adventu nerozsvěcí město jen stromeček, ale pokud to povětrnostní podmínky dovolí, bude vidět i rozsvícená rozhledna na Sněžníku. Každý den v čase od 16:45 do 24:00 hodin budou do dáli zářit její okna a na ochoze rozhledny se budou rozsvěcet světla, symbolizující čtyři adventní svíčky.

více...


Rozsvěcení vánočního stromu
27. 11. 2020 - Rozsvěcení vánočního stromu

Město Jílové oznamuje, že s ohledem na index rizika (protiepidemický systém "PES"), který zakazuje přítomnost diváků na kulturních akcích, SE letošní tradiční SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na první adventní neděli DNE 29. 11. 2020 NEKONÁ. Děkujeme za pochopení.

více...


Omezení provozní doby sběrného místa odpadů 3.12.2020
26. 11. 2020 - Omezení provozní doby sběrného místa odpadů 3.12.2020

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve čtvrtek 3.12.2020 v době od 9.30 h do 12.30 h uzavřené sběrné místo pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832). Děkujeme za pochopení.

více...


Upozornění - Městská knihovna Jílové
23. 11. 2020 - Upozornění - Městská knihovna Jílové

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 Městská knihovna Jílové s účinností od 23. 10. 2020 upravuje provoz tak, že si čtenáři nově mohou telefonicky (tel. č. 412 557 741) předem objednat knihy k zapůjčení a domluvit čas jejich vyzvednutí. Toto se týká i jejich vracení.

více...


Plán rozvoje sportu
20. 11. 2020 - Plán rozvoje sportu

Město Jílové ve spolupráci s MAS Labské skály zpracovává Plán rozvoje sportu na období 2021 až 2025. K dokumentu je možné se vyjádřit, případně podat připomínku do 26. 11. 2020 na email: maslabskeskaly@gmail.com. Odkaz na celý dokument naleznete v příloze.

více...


Uzavření sběrného místa odpadů 16.11.-17.11.2020
10. 11. 2020 - Uzavření sběrného místa odpadů 16.11.-17.11.2020

Z důvodu čerpání dovolené v pondělí 16.11.2020 a s ohledem na státní svátek 17.11.2020 bude v uvedené dny uzavřené sběrné místo pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832).

více...


Bezplatná telefonní linka finančního poradenství
10. 11. 2020 - Bezplatná telefonní linka finančního poradenství

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje nabízí beplatnou telefonní linku finančního poradenství. Více informací naleznete v příloze.

více...


Dotazník pro občany - jaké jsou hlavní problémy a potřeby území MAS Labské skály
10. 11. 2020 - Dotazník pro občany - jaké jsou hlavní problémy a potřeby území MAS Labské skály

Vyplnění dotazníku je důležité pro MAS Labské skály, která chce i nadále pokračovat v rozvoji regionu a tak v souvislosti s aktualizací své Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) na programové období 2021 - 2027 analyzuje problémy a potřeby našeho regionu. Odkaz na DOTAZNÍK naleznete v příloze.

více...


Informace o otevírací době České pošty, s.p. v Modré u Děčína
27. 10. 2020 - Informace o otevírací době České pošty, s.p. v Modré u Děčína

V příloze naleznete informaci o dočasné změně otevírací doby Pošty Modré u Děčína.

více...


Doplnění aktuality
23. 10. 2020 - Doplnění aktuality "Problémy s pokrytím TV signálu"

České Radiokomunikace se s ohledem na komplikovaná jednání s provozovateli televizního vysílání rozhodly, že výstavbu a provoz dokrývače pro zajištění pokrytí Jílového a okolí budou realizovat na vlastní náklady. Pro vysílání však potřebují získat rádiový kmitočet od Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ). S ČTÚ již několik týdnů intenzivně řeší přidělení vhodného kmitočtu, které však podléhá mezinárodní kmitočtové koordinace s Německem. Do dnešního dne však nebyla mezinárodní koordinace ze strany Německa dokončena a ČTÚ nám tak nemohl kmitočet přidělit.

více...


Problémy s pokrytím televizním signálem - další informace
22. 10. 2020 - Problémy s pokrytím televizním signálem - další informace

Společnost CRA v lokalitě Jílové a okolních vesnicích provedla měření intenzity vysílaného televizního signálu sítí a bylo zjištěno, že intenzita vysílaného signálu není v některých částech dostatečná pro bezproblémový příjem ze strany televizních diváků. S ohledem na skutečnost, že došlo k výkonovému omezení vysílání do některých směrů z vysílače Buková hora, a to z důvodů mezinárodních dohod, bude možné obci dokrýt pouze pomocí nového dokrývače signálu. CRA tuto záležitost nyní řeší s jednotlivými provozovateli televizního vysílání (televizními stanicemi), kterých se snížené pokrytí dotýká. Pokud dojde k dohodě mezi CRA a provozovateli televizního vysílání a podaří se jim pro nový dokrývač získat potřebný rádiový kmitočet, ze strany ČTÚ, jsou připraveni realizovat výstavbu dokrývače pro pokrytí území obcí Jílové, Modrá a Libouchec. Dle telefonické komunikace se zástupcem CRA je odhadovaná doba vyřešení problematiky řádově několik měsíců. Město Jílové situaci monitoruje. O nových skutečnostech bude občany průběžně informovat.

více...


Uzavření sběrného místa odpadů 26.10.-2.11.2020
19. 10. 2020 - Uzavření sběrného místa odpadů 26.10.-2.11.2020

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 26.10. - 2.11.2020 uzavřené sběrné místo pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832). Dále z důvodu návštěvy lékaře bude ve čtvrtek 5.11.2020 otevřeno cca od 10 h. Děkujeme za pochopení.

více...


Uzavírání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaných partnerství
16. 10. 2020 - Uzavírání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaných partnerství

Dne 30. 9. 2020 vyhlásila vláda ČR (dále jen „vláda“) svým usnesením č. 957 nouzový stav, a to s účinností od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů. V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 12. 10. 2020 usnesení č. 1021 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Na základě tohoto usnesení vlády je možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o uzavření registrovaného partnerství do 18. 10. 2020 za stejných podmínek jako dosud. Od 19. 10. 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob. Více informací k průběhu obřadů naleznete v příloze.

více...


Skleněná popelnice za rok 2019
15. 10. 2020 - Skleněná popelnice za rok 2019

Každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. soutěž v separaci využitelných složek komunálního odpadu, ve které se porovnávají výsledky třídění odpadů všech 350 obcí kraje zapojených do systému EKO-KOM. Město Jílové se umístilo mezi finalisty soutěže v kategorii města nad 3 501 obyvatel.

více...


Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové na Sněžník a zpět
14. 10. 2020 - Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové na Sněžník a zpět

Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové z Jílového na Sněžník a zpět je po dobu platnosti usnesení vlády týkající se přechodu žáků a studentů na distanční formu zrušena.

více...


Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ - POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
13. 10. 2020 - Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ - POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000356, VYDATNÝ DÉŠŤ, Platnost: 13.10. 18:00 – 14.10. 24:00, POVODŇOVÁ BDĚLOST, Platnost: 13.10. 21:00 – do odvolání.

více...


Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
12. 10. 2020 - Varování ČHMÚ – VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000355, Platnost: 13.10. 18:00 – 14.10. 24:00

více...


Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové na Sněžník a zpět
9. 10. 2020 - Individuální doprava zajišťovaná městem Jílové na Sněžník a zpět

Individuální doprava zajišťovaná městem z Jílového na Sněžník a zpět nebude v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/24815 (mezi Jílovým a Sněžníkem), která je plánována od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020, omezena. Ranní spoj zůstává bez změn a odpolední spoje budou prováděny v objízdné trase přes obec Libouchec.

více...


Uzavírka silnice č. III/24815 (mezi Jílovým a Sněžníkem)
8. 10. 2020 - Uzavírka silnice č. III/24815 (mezi Jílovým a Sněžníkem)

Z důvodu opravy asfaltového povrchu silnice č. III/24815 dojde od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 k její úplné uzavírce. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č. III/24815 naleznete v příloze. Uzavírka silnice začíná od restaurace "Pod Lesem" ke křižovatce s Tisou.

více...


Vánoční výstava na zámku
8. 10. 2020 - Vánoční výstava na zámku

Rádi bychom s Vaší pomocí na Jílovském zámku vytvořili výstavu zaměřenou na advent a jeho atmosféru. Jak nám můžete pomoci? Více naleznete v příloze. Děkujeme.

více...


Nalezená zvířata ke dni 5. 10. 2020
7. 10. 2020 - Nalezená zvířata ke dni 5. 10. 2020

Dne 2.10.2020 byl v Jílovém nalezen pes, kříženec střední velikosti. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Informativní rozbor vody
7. 10. 2020 - Informativní rozbor vody

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provádí informativní rozbor vody pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou. Více informací naleznete v příloze.

více...


Informace - volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
2. 10. 2020 - Informace - volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

V příloze naleznete informace k volbám, které se konají 2. 10. 2020 a 3. 10. 2020.

více...


Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
2. 10. 2020 - Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

více...


Seznam plánovaných odstávek ve dnech 6 - 21. 10 2020
2. 10. 2020 - Seznam plánovaných odstávek ve dnech 6 - 21. 10 2020

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve městě Jílové, a to ve dnech 6. - 21. 10. 2020. Odkaz na lokality, kterých se tyto přerušení týkají, naleznete v příloze.

více...


UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADŮ
29. 9. 2020 - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADŮ

Z důvodu čerpání dovolené bude sběrné místo (Modrá 107, ulice Nábřeží, tel. 606727832) uzavřeno v úterý 29.9.2020.

více...


Hledá se DYDY
28. 9. 2020 - Hledá se DYDY

Hledá se roční fenečka, béžovobílá kříženka bordercolie, velmi hodná, přátelská,nyní může být bázlivější. Slyší na jméno DYDY. Další informace, foto a kontakt naleznete v příloze. "Páníčkové" předem děkují za pomoc.

více...


Prohlídky zámku - 27. 9. 2020
27. 9. 2020 - Prohlídky zámku - 27. 9. 2020

Omlouváme se návštěvníkům, ale zámek je dnes 27. 9. 2020 z provozních důvodů pro prohlídky uzavřen. Děkujeme za pochopení.

více...


Rozhledna na Děčínském Sněžníku
25. 9. 2020 - Rozhledna na Děčínském Sněžníku

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je rozhledna na Děčínském Sněžníku v pátek 25. 9. 2020 od 13 hod. uzavřená. Toto uzavření platí pouze pro tento den.

více...


Prohlídky zámku - 26. 9. 2020
24. 9. 2020 - Prohlídky zámku - 26. 9. 2020

V sobotu 26. 9. 2020 budou probíhat prohlídky zámku od 10 do 14 hodin. K omezení dochází z důvodu pořádání tanečního odpoledne… Poslední prohlídka začíná ve 13 hodin. Děkujeme za pochopení

více...


Pozvánka k sousedům - Libouchec
21. 9. 2020 - Pozvánka k sousedům - Libouchec

V sobotu 26. 9. 2020 od 14 hod. na Sokolském hřišti Libouchec se koná akce "Spolu v pohybu & NOC SOKOLOVEN". Více informací v příloze.

více...


Prohlídky zámku - 19. 9. 2020
15. 9. 2020 - Prohlídky zámku - 19. 9. 2020

V sobotu 19. 9. 2020 jsou z důvodu konání kulturní akce "Loučení s létem" zrušené prohlídky zámku. Děkujeme za pochopení.

více...


Dar Ústeckého kraje
14. 9. 2020 - Dar Ústeckého kraje

Dne 12. 9. 2020 se na Městském stadionu v Ústí nad Labem uskutečnila finále soutěží „MEMORIÁL HERBERTA BARTÁKA TOHATSU FIRE CUP 2020“ a „STIMAX CUP 2020“ Ústeckého kraje.

více...


Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
11. 9. 2020 - Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)

Dne 1. 10. 2020 od 13 hod. zahajujeme již 11. ročník vzdělávacího programu pro seniory (VU3V), a to kurzem "Rituály evropských královských rodů". Další kurz "Lidské zdraví" začíná 8. 10. 2020 od 10 hod. Oba kurzy budou probíhat na velkém sále Jílovského zámku. Více informací o virtuální univerzitě naleznete v příloze.

více...


Divadelní představení - 12. 9. 2020
9. 9. 2020 - Divadelní představení - 12. 9. 2020

Divadelní představení pro dospělé "Zločin v přístavní krčmě" v podání pražských ochotníků plánované na sobotu 12. 9. od 19 hod. na Jílovském zámku je přesunuto. Náhradní termín bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.

více...


Integrované šetření v zemědělství
7. 9. 2020 - Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"

Český statistický úřad organizuje IŠZ 2020 v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020. Zemědělské subjekty budou navštěvovat tazatelé ČSÚ, který se bude prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Fyzickým osobám s malým rozsahem zemědlské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (poštou v případě fyz. osob bez datové schránky). Další informace naleznete v příloze.

více...


INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
3. 9. 2020 - INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Provozovatel distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., informuje o přerušení dodávky elektřiny dnes 3. 9. 2020 od 13 do 15 hod., a to v Jílovém, parc. č. 3247/2, parc. č. 3631/2, parc. č. 3627/2,..., ul. Lesní 141, 142, Mokrá 124, 333, parc. č. 3638/2, 124u, č. p. 279, Na Samotě 124, 128, 212, 301, 345, 371, parc. č. 777/4, parc. č. 3633/1, 276E, E37, Pod Lesem 134, 135, 140, 170, 261, 304, 306, 324, Polní 121, 131, 331 a Sněžnická 77, 78/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 117, 119, 122, 232, 260, 287, 298, 302, 313, 330, 335, 348, 357, parc. č. 808/40, parc. č. 1175, E237, E35.

více...


Varování ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
28. 8. 2020 - Varování ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000313, Platnost: 28.8. 11:30 – 28.8. 18:00

více...


Organizace zahájení školního roku 2020/2021 pro prvňáčky a žáky I. stupně
27. 8. 2020 - Organizace zahájení školního roku 2020/2021 pro prvňáčky a žáky I. stupně

Slavnostní zahájení školního roku se bude konat před školní budovu na náměstí v úterý 1. 9. 2020 od 8 hod. Více informaci naleznete v příloze.

více...


Problémy s pokrytím televizním signálem
25. 8. 2020 - Problémy s pokrytím televizním signálem

Na základě informace od občanů ohledně nedostatečného pokrytí televizního signálu jsme kontaktovali ČTÚ, který provede měření signálu pokrytí v našem městě. Měření bude provedeno tzv. měřením podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. a jeho výsledek po zpracování a interpretaci naměřených dat nám bude sdělen jako výsledek naší žádosti. Pokud bude výsledek negativní, máme se dle sdělení ČTÚ obrátit na České radiokomunikace. O dalším postupu Vás budeme informovat.

více...


UPOZORNĚNÍ - Městská knihovna
25. 8. 2020 - UPOZORNĚNÍ - Městská knihovna

V pondělí 31. 8. 2020 bude z technických důvodů knihovna otevřena pouze do 11. hodiny. Děkujeme za pochopení.

více...


Varování ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
25. 8. 2020 - Varování ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000310, Platnost: nebezpečí požáru od 26.8. 00:00 do 28.8. 24:00, silný vítr od 26.8. 00:00 do 26.8. 18:00

více...


Změna otevírací doby pobočky České pošty v Jílovém
24. 8. 2020 - Změna otevírací doby pobočky České pošty v Jílovém

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně otevírací doby pobočky České pošty - Jílové. V pondělí a ve středu bude otevřeno od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. V úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

více...


Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
21. 8. 2020 - Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000304, Platnost: 21.8. 11:00 – 21.8. 19:00

více...


Oznámení o přerušení dodávky vody
18. 8. 2020 - Oznámení o přerušení dodávky vody

SČVK, a.s. oznamuje, že dne 19. 8. 2020 od 8 do 15 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody v Jílovém, Kamenné, ul. Luční 13 a 15, Na Stráni 96 a 157, Revoluční 14 a 323 a Průběžné 11. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno. Celé oznámení naleznete v příloze.

více...


Varování ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
14. 8. 2020 - Varování ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000292, Platnost: 14.8. 12:00 – 14.8. 22:00

více...


Oznámení o přerušení dodávky vody
11. 8. 2020 - Oznámení o přerušení dodávky vody

SČVK, a.s. oznamuje, že dne 11. 8. 2020 od 9.00 hod. do 13.00 hod. dojde, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v Jílovém, v ul. Mokrá, Na Samotě, Pod Lesem, Polní a část ul. Sněžnická. Náhradní zásobování cisternami NEBUDE zajištěno.

více...


TERMO - přerušení dodávek tepelné energie
10. 8. 2020 - TERMO - přerušení dodávek tepelné energie

Od pondělí 24. 8. 2020 od 7.00 hod. do pondělí 31. 8. 2020 do 20.00 hod. bude přerušena dodávka teplené energie, a to z důvodu oprav na primárním potrubí. Více informací týkajících se dotčených lokalit naleznete v příloze.

více...


Omluva za vydání srpnové Jílovské sovy
3. 8. 2020 - Omluva za vydání srpnové Jílovské sovy

V posledním čísle Jílovské sovy, která vyšla dne 19. 6. 2020, bylo uvedeno, že ta prázdninová se objeví v pátek dne 7. 8. 2020. Tento termín, stanovený předchozí redakční radou, není bohužel možné z provozně-technických a organizačních důvodů dodržet (změna dodavatele tisku a zároveň redakční rady). Za toto zpoždění se všem hluboce omlouváme. Další číslo vyjde v pondělí dne 17. 8. 2020. Redakční rada Jílovské sovy.

více...


Pokladna MěÚ Jílové - platební terminál
27. 7. 2020 - Pokladna MěÚ Jílové - platební terminál

Na pokladnu Městského úřadu Jílové byl instalován platební terminál. Od 27. 7. 2020 je možné přijímat bezhotovostní platby kartou.

více...


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
24. 7. 2020 - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vydává s účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7.00 hod. do odvolání mimořádného opatření, kterým se na celém území Ústeckého kraje nařizuje zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Celé znění tohoto opatření naleznete v příloze

více...


UPOZORNĚNÍ - Městská knihovna
24. 7. 2020 - UPOZORNĚNÍ - Městská knihovna

Městská knihovna Jílové je od 27. do 31. července 2020 z důvodu čerpání dovolené uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Prohlídky zámku - 25. 7. 2020
23. 7. 2020 - Prohlídky zámku - 25. 7. 2020

V sobotu 25. 7. 2020 je z důvodu pronájmu Jílovský zámek pro veřejnost uzavřený. Prohlídky zámku se tento den nekonají. Děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Městská knihovna
21. 7. 2020 - UPOZORNĚNÍ - Městská knihovna

Ve středu 22. 7. 2020 bude Městská knihovna Jílové mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření pokladny MěÚ
15. 7. 2020 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření pokladny MěÚ

V úterý 21. 7. 2020 bude z technických důvodů uzavřena pokladna Městského úřadu Jílové.

více...


Letní kina
2. 7. 2020 - Letní kina

V sobotu 4. 7. 2020 začínáme promítat, a to na travnatém hřišti v areálu parku Jílovského zámku (vždy po setmění). Vstupenky lze koupit i přímo na místě. K dispozici bude omezený počet plastových židlí, s sebou doporučujeme proto ideálně deku. K dispozici bude stánek s pitím... A jaké jsou připraveny filmy? 4. 7. 2020 VLASTNÍCI (Hořká komedie z reálného života. Schůze majitelů bytových jednotek…). 18. 7. 2020 CESTA ZA ŽIVOU VODOU (fantasy film nejen pro děti, jehož děj se natáčel i v okolí Děčín). A 1. 8. 2020 CHLAP NA STŘÍDAČKU (Film o manželce a milence, které se spojí a chlapovi „zařídí střídavou péči“. Perfektní plán a nebo noční můra? Česká komedie s Jiřím Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou v hlavních rolích…). Další info v příloze.

více...


Upozornění - Dovolená v Městské knihovně Jílové
24. 6. 2020 - Upozornění - Dovolená v Městské knihovně Jílové

Letní dovolená v Městské knihovně Jílové bude probíhat od 6. 7. do 10. 7. 2020, od 27. 7. do 31. 7. 2020 a od 10. 8. do 21. 8. 2020.

více...


Plánovaná odstávka elektřiny dne 25. 6. 2020
22. 6. 2020 - Plánovaná odstávka elektřiny dne 25. 6. 2020

Dne 25. 6. 2020 v čase od 7.30 do 13.30 hod. je společností ČEZ Distribuce, a. s. plánována odstávka č. 110060711697, a to v Jílovém, ul. Teplická 107, 111, 160 a ul Sukova 160u, v Jílovém - Kamenná, ul. Spojová 258, Teplická 75 a v Jílovém - Martiněves, ul. Za stadionem 241, parc. č. 75/13.

více...


Město kupuje výkupnu druhotných surovin, změna provozní doby sběrného dvora od 1.7.2020
22. 6. 2020 - Město kupuje výkupnu druhotných surovin, změna provozní doby sběrného dvora od 1.7.2020

Společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. se z ekonomického hlediska nevyplácí provozovat malé výkupny, proto představitelé společnosti rozhodli o uzavření jílovské výkupny k 30.6.2020, a nabídli ji městu k odprodeji. Bližší informace ke koupi výkupny a ke změně provozní doby sběrného dvora naleznete uvnitř aktuality.

více...


Oznámení - valná hromada honebního společenstva
15. 6. 2020 - Oznámení - valná hromada honebního společenstva

Starosta Honebního společenstva svolává valnou hromadu, která se bude konat 29. 6. 2020 (více informací v pozvánce v příloze).

více...


Upozornění pro nájemce pozemků
12. 6. 2020 - Upozornění pro nájemce pozemků

Ke dni 31. 12. 2020 končí většina smluv o nájmu městských pozemků. Podle smluvních podmínek je nutno požádat o prodloužení smlouvy o nájmu do 30. 6. 2020. Žádosti o prodloužení nájemního vztahu podávejte na formuláři, který je k dispozici ve vestibulu budovy MěÚ Jílové nebo ke stažení uvnitř aktuality.

více...


ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ
10. 6. 2020 - ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Dne 12.6.2020 (pátek) bude od 9.30 hod. ZAHÁJEN PROVOZ MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ v Jílovém pro sezónu 2020.

více...


Prohlídky zámku - 20. 6. 2020
9. 6. 2020 - Prohlídky zámku - 20. 6. 2020

V sobotu 20. 6. 2020 je z důvodu pronájmu Jílovský zámek pro veřejnost uzavřený, prohlídky zámku se tento den nekonají. Děkujeme za pochopení.

více...


Četnější svoz kontejnerů s papírem a plastem
9. 6. 2020 - Četnější svoz kontejnerů s papírem a plastem

V poslední době jsme zaznamenali přeplněnost kontejnerů na papír a plast, na kterou nás i občané často upozorňovali. Proto jsme se svozovou společností vyjednali častější svoz kontejnerů na tříděný odpad, což samozřejmě zvýší i náklady na svoz. Dosud se svážel v celém městě papír a plast jednou týdně, nově se od 15. 6. bude svážet dvakrát týdně.

více...


Veřejná výzva - Referent/ka MěÚ Jílové - matrika
1. 6. 2020 - Veřejná výzva - Referent/ka MěÚ Jílové - matrika

Městský úřad Jílové vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice "Referent/ka MěÚ Jílové - matrikář/ka". Více informací k dané pozici naleznete v příloze.

více...


Projekt národní sítě MAS - Regiony sobě
1. 6. 2020 - Projekt národní sítě MAS - Regiony sobě

Národní síť místních akčních skupin připravila na podporu lokální ekonomiky kampaň www.REGIONYSOBĚ.cz. Jedná se o web jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty. Na webu si může každý vyhledat podnikatele podle kraje, území místní akční skupiny nebo zaměření podnikání. Jedním z cílů je vytvořit unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co české regiony nabízí a co je třeba zachovat a podporovat. Jedná se o kampaň, která má pomoci venkovským regionům stát se odolnými, soběstačnými, méně závislými a tím snad i více svobodnými. Lokální ekonomika je způsob hospodaření, který využívá místních zdrojů materiálních, energetických i lidských k uspokojení místních potřeb, pro místní spotřebu (zboží i služby) a jejím předpokladem je fungující místní trh.

více...


Výběrové šetření v domácnostech
27. 5. 2020 - Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na jeho předchozí ročníky. Informace o šetření a jeho průběhu naleznete v příloze.

více...


Den otevřených dveří
27. 5. 2020 - Den otevřených dveří

Jílovská Sovička, z.s., Soviččiny Jesličky - provozovna Jesle Kulíšek Vás zve na Den otevřených dveří. Více v příloze

více...


Libouchec - Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice
25. 5. 2020 - Libouchec - Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice

Obec Libouchec oznamuje veřenou výzvu na obsazení pracovního místa "Vedoucí správy majetku obce". Více v příloze.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
19. 5. 2020 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 25.5. - 31.5.2020 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, s.r.o., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Nalezená zvířata ke dni 4. 5. 2020
6. 5. 2020 - Nalezená zvířata ke dni 4. 5. 2020

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Odstávka elektrické energie
5. 5. 2020 - Odstávka elektrické energie

Upozorňujeme, že dne 6. 5. 2020 bude pro veřejnost uzavřen Odbor místního hospodářství MěÚ Jílové z důvodu plánované odstávky elektrické energie společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Odstávka (od 07:30 do 18:30 hod.) se dotkne Javorské 28, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 155, 162, 217, 222, 312, 328, 340, 28U, Jílové 298, Kolářské 273, 277, Malé 29, 373, Nádražní 249, Sukovy 356, 370, parc. č. 1040/4, 282U, 356u, Teplické 38, 40, 160, 165, 180, 231, 293, 321, U nádraží 177, 244, Za koupalištěm 136, 293, 312, Jílové - Kamenná Sukovy parc. č. 1040/8.

více...


UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA
30. 4. 2020 - UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA

Ve čtvrtek 7. 5. 2020 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Veřejná výzva - pracovní pozice
27. 4. 2020 - Veřejná výzva - pracovní pozice

Město Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa "Strážník Městské policie Jílové". Bližší informace k dané pozici naleznete v příloze.

více...


Městská knihovna Jílové
27. 4. 2020 - Městská knihovna Jílové

Městská knihovna Jílové se pro veřejnost opět otevírá dne 28. 4. 2020 ve standardních provozních hodinách se zvýšenými hygienickými pravidly.

více...


Zápisy do Soviččiných jesliček
27. 4. 2020 - Zápisy do Soviččiných jesliček

Informace k zápisům do Soviččiných jesliček naleznete v příloze. M. Králová

více...


Úřední hodiny Městského úřadu Jílové
20. 4. 2020 - Úřední hodiny Městského úřadu Jílové

S účinností od 20. 4. 2020 budou všechna pracoviště Městského úřadu Jílové v souvislosti s nouzovým stavem, dodržovat uvedená pravidla provozu, nařízená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 4. 2020. Kompletní informaci naleznete v příloze.

více...


Podpora drobných živnostníků
20. 4. 2020 - Podpora drobných živnostníků

MAS Labské skály z.s. prostřednictvím programu podpory Ústeckého kraje pomáhá drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří jsou omezeni ve svém podnikání (restaurace, penziony, služby - kadeřnice, pedikérky apod.). Tel. kontakt Ing. Michalegová - 601 150 135, p. Bischoffiová - 722 944 947.

více...


Informace pro snoubence
19. 4. 2020 - Informace pro snoubence

S účinností od 20. 4. 2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob za specifických hygienických podmínek. Účast je povolena pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

více...


Domácí kompostéry jsou ještě k dispozici
15. 4. 2020 - Domácí kompostéry jsou ještě k dispozici

V loňském roce jsme požádali Ústecký kraj o dotaci na pořízení 50 ks domácích kompostérů pro občany. Dotace byla schválena a koncem roku 2019 byla podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace. Následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v březnu 2020 nám společnost JRK Česká republika dodala 50 domácích kompostérů. Za kompostéry jsme zaplatili 166 375 Kč a 70 % získáme zpět díky schválené dotaci od Ústeckého kraje. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Nouzový stav + komplexní přehled vydaných opatření
14. 4. 2020 - Nouzový stav + komplexní přehled vydaných opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území ČR a přehled všech aktuálních vládních krizových opatření vydaných v rámci nouzového stavu naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx (aktivní odkaz naleznete v příloze).

více...


Sběrný dvůr bude otevřen od 14. 4. 2020
14. 4. 2020 - Sběrný dvůr bude otevřen od 14. 4. 2020

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020, byly do výjimek ze zákazu volného pohybu osob na území ČR doplněny i cesty nezbytně nutné za účelem odkládání odpadů. S ohledem na plánovanou dovolenou obsluhy výkupny a velikonoční svátky bude sběrný dvůr v Jílovém otevřen od 14.4.2020. Podmínkou návštěvy sběrného dvora je dodržení těchto základních pravidel: nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), rukavice, odstup nejméně 2 metry od ostatních osob. Děkujeme předem za váš zodpovědný přístup.

více...


Omezení výkonu správních agend města Jílové
13. 4. 2020 - Omezení výkonu správních agend města Jílové

na základě krizového opatření vlády ČR č. 87/2020 Sb., omezuje město Jílové výkon správních agend, jejichž kontinuální výkon není nezbytně nutný k zajištění chodu veřejné správy a v této souvislosti omezuje úřední hodiny v budově Městského úřadu Jílové (Mírové nám. 208, Jílové) takto: PO: 9.00 – 10.00 hod; 15:00 – 17.00 hod; ST: 9.00 – 10.00 hod; 15:00 – 17.00 hod. Účinnost opatření: od úterý 17. 3. 2020 do odvolání Kompletní informaci naleznete v příloze.

více...


Zápis do mateřských škol na nový školní rok 2020/2021
31. 3. 2020 - Zápis do mateřských škol na nový školní rok 2020/2021

Zápis na nový školní rok 2020/2021 proběhne 5. 5. 2019 elektronickým podáním "Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" (k dispozici na http://msjilovedc.cz/index.php?nav=dokumenty). Více informací a aktivní odkaz k zápisu naleznete v příloze.

více...


BEZPLATNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ – DLUHOVÁ PORADNA
31. 3. 2020 - BEZPLATNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ – DLUHOVÁ PORADNA

V souvislosti se současnou situací a nouzovým stavem nabízí Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje (realizátor projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766) bezplatnou telefonní linku finančního poradenství pro všechny, kteří řeší problematiku předlužení a neschopnost splácení svých závazků.Tel. linka (všední den od 8.00 – 18.00 hod.): 774801394 a 775663483.

více...


POTŘEBUJETE POMOC NEBO POMOC NABÍZÍTE?
30. 3. 2020 - POTŘEBUJETE POMOC NEBO POMOC NABÍZÍTE?

Děkujeme tímto všem občanům, kteří se rozhodli pomáhat lidem v současné tíživé životní situaci (především seniorům). Zároveň město Jílové rozšiřuje zajištění základních služeb občanům. K dobrovolnické formě i k zajištění služeb naleznete více informací v příloze.

více...


Informace o speciálních stránkách HZS ČR
30. 3. 2020 - Informace o speciálních stránkách HZS ČR

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Zde lze nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol "Všeobecné informace", "Psychosociální pomoc", "Mimořádná a krizová opatření", "Hygienická opatření", "Hasiči a koronavirus" a "Jak na to?". Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz. Aktivní odkazy naleznete v příloze.

více...


Doporučení MZ ČR a telefonní psychologické linky
30. 3. 2020 - Doporučení MZ ČR a telefonní psychologické linky

V příloze naleznete další informace týkající se doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků a dále také článek "Jak žít spolu a s virem". Aktivní odkaz Vám podá informace o důležitých telefonních kontaktech pro psychologickou pomoc seniorům, dětem i dospělým.

více...


Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
20. 3. 2020 - Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Mimořádná opatření města Jílové s účinností od 19.03.2020 – UZAVŘENÍ BUDOV MŠ + další informace; BEZPLATNÉ POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB SENIORŮM A OSTATNÍM OBČANŮM MĚSTA JÍLOVÉ V NOUZI
19. 3. 2020 - Mimořádná opatření města Jílové s účinností od 19.03.2020 – UZAVŘENÍ BUDOV MŠ + další informace; BEZPLATNÉ POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB SENIORŮM A OSTATNÍM OBČANŮM MĚSTA JÍLOVÉ V NOUZI

více...


Omezení - ČESKÁ POŠTA JÍLOVÉ + informace
19. 3. 2020 - Omezení - ČESKÁ POŠTA JÍLOVÉ + informace

Od 19. 3. 2020 do odvolání bude pobočka České pošty v Jílovém otevřena od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod. (pro seniory od 10 do 11 hod.). Zároveň upozorňujeme, že je zrušen příjem veškerých sázek (sportka, ...) a zastaven prodej losů. Další informace o doručování naleznete v příloze.

více...


Informace Dopravy Ústeckého kraje
18. 3. 2020 - Informace Dopravy Ústeckého kraje

V příloze naleznete aktuální zprávy o stavu linek veřejné dopravy DÚK (dnes zatím bez omezení jako o prázdninách) a o plánovaných opatřeních, které jsou s ohledem na situaci připraveny od pátku, či od soboty (zejména omezení nočních spojů cca 23 h – cca 4:30). Dále také rozšiřující informaci o spojích autobusů i vlaků, které budou zejména v noci dočasně zrušeny, jakož i přehled všech linek DÚK a stav jejich omezení. Doplnění, ač se ve vlaku nenastupuje kolem řidiče, nedochází ke kontaktu s průvodčím a počet cestujících znatelně klesl, tak stále je a bude veřejná doprava DÚK v provozu stabilně i po omezení nočních linek v rozsahu cca 95 % běžného provozu a na řadě linek nejsou žádná omezení. Provoz je stále monitorován centrálním dispečinkem DÚK. ŽÁDÁME VŠECHNY CESTUJÍCÍ, ABY POUŽÍVALI ROUŠKY, ČI JAKOUKOLIV OCHRANU PŘES NOS A ÚSTA.

více...


ONLINE VÝUKA
18. 3. 2020 - ONLINE VÝUKA

V příloze naleznete informace a aktivní odkazy na možnost online výuky.

více...


Jak pálit listí a klestí na svých zahrádkách
17. 3. 2020 - Jak pálit listí a klestí na svých zahrádkách

Březen je již jarním měsícem a tak jistě s prvními jarními slunečními paprsky začneme s úklidy na našich zahrádkách. Co ale s nahromaděným přírodním odpadem?

více...


Dětské hřiště v zámeckém parku
17. 3. 2020 - Dětské hřiště v zámeckém parku

Oznamujeme, že dětské hřiště v zámeckém parku je po prořezu stromů opět otevřené. Dále zůstává uzavřena pěšina v zámeckém parku podél zdi u Teplické ulice do odvolání.

více...


Aktuální informace ke koronaviru
16. 3. 2020 - Aktuální informace ke koronaviru

Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zákázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky. Více informací naleznete v odkazu v příloze.

více...


Nouzový stav - informace
13. 3. 2020 - Nouzový stav - informace

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů. Dále je vydán dnem 13. 3. 2020, od 6 hod. zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 30 osob a to jak veřejných tak soukromých, v čase mezi 20 hod. a 6 hod. zákaz provozování stravovacích služeb, od 6 hod. činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 a od 6 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách některých služeb. Opatření je platné do odvolání. Celé znění opatření a usnesení vlády naleznete v příloze.

více...


Pořádání kulturních akcí, uzavření knihovny
13. 3. 2020 - Pořádání kulturních akcí, uzavření knihovny

Z rozhodnutí Krizového štábu města Jílové a Rady města Jílové se ruší všechny kulturní a společenské akce (i s možným menším počtem návštěvníků), které město pořádá nebo spolupořádá, a to až do 31. 5. 2020. O následujících akcích budete včas informováni na našich webových stránkách nebo facebooku. Dále upozorňujeme, že v souvislosti s vydaným mimořádným opatřením je od 13. 3. 2020 uzavřena Městská knihovna Jílové.

více...


Informace pro uživatele pečovatelské služby - koronavirus
12. 3. 2020 - Informace pro uživatele pečovatelské služby - koronavirus

V souvislosti s šířící se nákazou koronavirem jsou pro uživatele pečovatelské služby v příloze připraveny základní informace o tomto onemocnění, ochraně proti němu a jeho vliv na poskytování pečovatelské služby.

více...


Nové informace - koronavirus
10. 3. 2020 - Nové informace - koronavirus

V souvislosti s nařízením vlády ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole a školských zařízeních (jídelna, družina, kroužky, pronájmy tělocvičny). Další informace bude poskytovat vedení základní školy prostřednictvím aplikace Bakaláři. Toto opatření se netýká mateřských škol. V příloze přikládáme formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Dále je vydán, od 18 hod. dne 10. 3. 2020, zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Opatření je platné do odvolání. Z rozhodnutí Krizového štábu města Jílové se ruší všechny kulturní a společenské akce (i s možným menším počtem návštěvníků), které město pořádá nebo spolupořádá, a to až do 31. 5. 2020. O následujících akcích budete včas informováni na našich webových stránkách nebo facebooku.

více...


UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA
9. 3. 2020 - UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA

V pondělí 16. 3. 2020 bude knihovna mimořádně zavřená od 10.00 do 12.30 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


Jarní koncert Jílovského pěveckého sboru
9. 3. 2020 - Jarní koncert Jílovského pěveckého sboru

Jarní koncert Jílovského pěveckého sboru, který je plánovaný na pátek 13. 3. 2020 se ze zdravotních důvodů ruší. Nový termín bude zveřejněn. Děkujeme za pochopení.

více...


Koronavirus - telefonní kontakty - hygienické stanice
4. 3. 2020 - Koronavirus - telefonní kontakty - hygienické stanice

Pro kontakt a konzultaci byl navýšen počet telefonních linek, které jsou primárně určeny občanům, kteří se vracejí z inkriminovaných lokalit v Itálii. Krajská hygienická stanice Děčín: 477755260, 477755261, 477755264, 477755210. Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem: 477755160, 477755163, 477755164, 477755166, 477755167, 477755110, 736233176.

více...


Uzavření části parku Jílovského zámku
4. 3. 2020 - Uzavření části parku Jílovského zámku

Oznamujeme, že po dendrologické kontrole stromů po vichřici je z důvodu bezpečnosti uzavřeno dětské hřiště v zámeckém parku a také pěšina v zámeckém parku podél zdi u Teplické ulice. Do doby odstranění nebezpečí je zakázán vstup do vyznačeného prostoru. Doba uzavření je odhadována do konce dubna.

více...


UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA
3. 3. 2020 - UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA

V úterý 3. 3. 2020 bude knihovna mimořádně otevřená až od 13 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


Koronavirus - informace pro občany
3. 3. 2020 - Koronavirus - informace pro občany

Informací ohledně koronaviru máme v mediích opravdu hodně, přesto mi dovolte krátké aktuální doplnění týkající se situace v našem městě. Základní škola i mateřská škola zůstávají otevřené, vedení školy a školky zvýšilo hygienická opatření. Informace ze školy jsou podávány prostřednictvím aplikace Bakaláři. Všechny děti a učitelé, kteří byli v rizikových oblastech, zůstali preventivně doma. Děkuji, že nepodcenili situaci a že spolupracují se školou. Dále bylo domluveno, že pokud se rodiče obávají nákazy a bojí se své dítě posílat do školy, či školky, mohou kontaktovat vedení a domluvit se na domácí individuální přípravě. Všichni, kteří byli v Itálii – nebo jiné rizikové oblasti zasažené koronavirem (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto) se musí spojit s krajskou hygienickou stanicí (+420 477 755 111) nebo s hygienickou stanicí v Děčíně (+420 477 755 260) a zkonzultovat s nimi případnou karanténu. Toto se týká těch, kteří pobývali v postižených oblastech v období od poloviny ledna 2020. Lidé by měli zvážit návštěvu jak hromadných akcí, tak i cestování do rizikových oblastí, a to i v případě, že zájezd/dovolenou mají již zaplacenou. V současné době zatím nepředpokládáme rušení kulturních akcí města, ale i tak doporučujeme zvážit jejich návštěvu. Město Děčín vytvořilo komunikační kanál pro ředitele ZŠ a MŠ a obce v okrese Děčín pro rychlý přenos informací. Krizový štáb města Jílové bude zasedat ve středu odpoledne, to již budou známy další výstupy z jednání Bezpečnostní rady státu. Situaci monitorujeme a jsme připraveni reagovat na jakékoliv změny. Nepodléhejme panice, ale situaci také není možné v žádném případě podceňovat. Zvýšená hygiena, omezení kontaktu s místy s velkým počtem lidí a sledování medií jsou jistě na místě. Miroslav Kalvas, starosta města

více...


Záměr prodeje
2. 3. 2020 - Záměr prodeje

Město Jílové zveřejnilo záměr prodeje klubovny hasičů č. p. 152, Jílové na st. p. č. 294 (115 m2) a p. p. č. 1435/1 (479 m2) v k. ú. Modrá u Děčína. Více odkaz v příloze.

více...


Hledáme spolupracovníky pro přípravu periodika Jílovská sova
28. 2. 2020 - Hledáme spolupracovníky pro přípravu periodika Jílovská sova

Ideální pro zájemce s praxí "novináře", popř. aktivní občany města, co se chtějí podílet na tvorbě měsíčníku. Forma spolupráce bude záviset na rozsahu nabízených činností - od "dobrovolnosti" po uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). Neváhejte a kontaktujte nás na tel. čísle: 775 878 087.

více...


KURZ SEBEDESTRUKCE - divadelní představení
27. 2. 2020 - KURZ SEBEDESTRUKCE - divadelní představení

V sobotu 29. 2. 2020 od 18 hod. Vás zveme na komedii KURZ SEBEDESTRUKCE. Více v příloze.

více...


UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA
24. 2. 2020 - UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA

V úterý 25. 2. 2020 bude knihovna mimořádně otevřená až od 14 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
24. 2. 2020 - POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Letošní první "Vítání občánků" našeho města se bude konat 14. 3. 2020 od 9.30 hod. a od 10.30 hod. (podle počtu přihlášených dětí). Přihlásit můžete děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020, ale i děti starší, které se nemohly zúčastnit podzimního vítání občánků. Účast, prosím, nahlašte osobně na podatelně MěÚ Jílové, e-mailem: podatelna@mujilove.cz nebo tel. na č.: 412 557 711 (do pondělí 2. 3. 2020 včetně). Přihlášení rodiče obdrží písemnou pozvánku.

více...


Varování ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
23. 2. 2020 - Varování ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000059, Platnost: 23.2. 15:00 – 23.2. 24:00

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
20. 2. 2020 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 21.2. - 23.2.2020 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Pozvánka k sousedům ...
17. 2. 2020 - Pozvánka k sousedům ...

Dne 21. 2. 2020 od 9 do 11 hod. proběhne v ZŠ Libouchec beseda s pamětníky o tradicích a zvycích obce. Více v příloze.

více...


Výstava na zámku
17. 2. 2020 - Výstava na zámku

Ve vstupní hale Jílovského zámku jsou k vidění (v provozní době knihovny) fotografie Jaroslavy Bauerové. Výstava trvá od 14. 2. 2020 do 29. 3. 2020.

více...


Informace o pořizování nového územního plánu
14. 2. 2020 - Informace o pořizování nového územního plánu

Město Jílové zahájilo práce na novém územním plánu. Návrh zadání územního plánu Jílové je v současné době vystaven na webových stránkách města, společně s veřejnou vyhláškou obsahující poučení o možnosti uplatňování písemných připomínek ze strany veřejnosti v termínu do 28. 2. 2020 včetně (http://www.mujilove.cz/cms/user_uredni_deska/1119.pdf). Více informací naleznete v příloze.

více...


OZNÁMENÍ
11. 2. 2020 - OZNÁMENÍ

Městský úřad Jílové oznamuje, že v sídle Pečovatelské služby Jílové na adrese Přemyslova 298, 407 01 Jílové jsou v současné době volné dva malometrážní byty č. 9 a č. 10. Oba byty se nacházejí v 1. patře. Jsou určeny pro ubytování seniorů nebo dospělých osob se zdravotním postižením.

více...


Varování ČHMÚ – EXTRÉMĚ SILNÝ VÍTR (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
9. 2. 2020 - Varování ČHMÚ – EXTRÉMĚ SILNÝ VÍTR (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000046, Platnost: od 10.2.2020 (06:00) do 10.2.2019 (13:00)

více...


Varování ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 2. 2020 - Varování ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000044, Platnost: od 9.2.2020 (18:00) do 11.2.2019 (18:00)

více...


Volná pracovní pozice - Pokladní MěÚ Jílové
5. 2. 2020 - Volná pracovní pozice - Pokladní MěÚ Jílové

Městský úřad Jílové zveřejňuje výzvu na obsazení pozice "Referent Odboru ekonomického a investičního MěÚ Jílové ("pokladní")". Více informací naleznete v příloze.

více...


Omezení provozní doby ve sběrném dvoře 6.2.2020
5. 2. 2020 - Omezení provozní doby ve sběrném dvoře 6.2.2020

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve čtvrtek 6.2.2020 sběrný dvůr otevřen od cca 11.00 h.

více...


Pozvánka k sousedům ...
4. 2. 2020 - Pozvánka k sousedům ...

T. J. Sokol Libouchec pořádá 14. 3. 2020 10. ročník "Šibřinky". Více v příloze.

více...


Degustace vín
1. 2. 2020 - Degustace vín

Degustaci vín, která se měla konat v sobotu 1. 2. 2020, jsme museli ze zdravotních důvodů zrušit. Všem zájemcům se omlovouváme. Platby za rezervace budou všem vráceny. Zároveň nabízíme náhradní termín degustace, a to v pátek 22. 5. 2020. Děkujeme za pochopení (tel. kontakt 732 832 470, p. Horová).

více...


Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe
31. 1. 2020 - Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe

Euroregion Elbe/Labe připravil možnost získat slevy na vstup do vybraných saských kulturních institucí prostřednictvím zakoupení Kulturního pasu Euroregionu Elbe/Labe 2020. Více v příloze.

více...


OZNÁMENÍ o vyhlášení dotačního titulu MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek
29. 1. 2020 - OZNÁMENÍ o vyhlášení dotačního titulu MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020. Obci s rozšířenou působností Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.358.000,- Kč, tedy o téměř 200.000,- Kč méně než v roce 2019. Více informací a naleznete v příloze.

více...


NOVÝ SIGNÁL DVB-T2
27. 1. 2020 - NOVÝ SIGNÁL DVB-T2

V České republice se mění starý TV signál na moderní DVB-T2. Změna se dotkne všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. Informace k přeladění naleznete v příloze.

více...


UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
27. 1. 2020 - UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Upozorňujeme, že od úterý 21. 12. 2020 do neděle 2. 2. 2020 bude knihovna z důvoda nemoci uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ
26. 1. 2020 - POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

V neděli 26. 1. 2020 zveme děti na pohádku "O porouchaném robotovi". Představení začíná v 15 hod. na velkém sále Jílovského zámku (příloha).

více...


Volné pracovní pozice - Jílovská sovička z.s.
15. 1. 2020 - Volné pracovní pozice - Jílovská sovička z.s.

Jílovská sovička z.s. nabízí volné pracovní pozice kuchař/kuchařka, pomocná síla pro úklid a chůva pro děti - více v příloze (pro pozici kuchaře/kuchařky a pomocné síly upřednostňuje oba poloviční úvazky pro jednu osobu).

více...


Nové obecně závazné vyhlášky
3. 1. 2020 - Nové obecně závazné vyhlášky

S účinností od 1. 1. 2020 platí v Jílovém nové obecně závazné vyhlášky, schválené zastupitelstvem města Jílové dne 10. 12. 2019. Úplné znění vyhlášek naleznete uvnitř aktuality.

více...


Svoz vánočních stromků
2. 1. 2020 - Svoz vánočních stromků

V sídlišti bude svoz vánočních stromků zajišťovat Odbor místního hospodářství. Odstrojené stromky odkládejte do konce ledna ke kontejnerům na směsný odpad.

více...


Odpadový kalendář na rok 2020
30. 12. 2019 - Odpadový kalendář na rok 2020

Odpadový kalendář na rok 2020 je přílohou prosincové Jílovské sovy. Ke stažení je také uvnitř aktuality.

více...


Ústecký kraj schválil dotaci na pořízení kompostérů
27. 12. 2019 - Ústecký kraj schválil dotaci na pořízení kompostérů

Dne 10. 7. 2019 byla podána na Krajském úřadě Ústeckého kraje žádost o dotaci na pořízení dalších 50 ks domácích kompostérů. Naše žádost byla Ústeckým krajem vybrána k realizaci a v prosinci letošního roku byla podepsána Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace.

více...


NOVOROČNÍ KONCERT - LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
23. 12. 2019 - NOVOROČNÍ KONCERT - LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU

Musice dolce vita vám 5. 1. 2020 přinese program plný hudby od našich klasiků až k významným skladatelům 20. st. zpestřený citacemi z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hűttnerové. Více informací naleznete v příloze.

více...


Provoz městského úřadu a knihovny v době vánoční
23. 12. 2019 - Provoz městského úřadu a knihovny v době vánoční

Ve dnech 27.12. a 31.12.2019 bude budova Městského úřadu Jílové a budova Odboru místního hospodářství uzavřena. Městská knihovna Jílové bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena v době od 23.12.2019 do 1.1.2020.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
18. 12. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 23.12.2019 - 5.1.2020 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA SNĚŽNÍK - JÍLOVÉ
18. 12. 2019 - INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA SNĚŽNÍK - JÍLOVÉ

Upozorňujeme občany, města Jílové, že doprava Sněžník - Jílové a zpět zajišťovaná městem Jílové nebude v období vánočních prázdnin (23. 12. 2019 - 1. 1. 2020) v provozu. Provoz bude opět zahájen 2. 1. 2020 ve stejných časových intervalech.

více...


Více kontejnerů na textil
13. 12. 2019 - Více kontejnerů na textil

Po jednáních se společností Koutecký s.r.o. došlo k rozšíření počtu zelených kontejnerů na textil. Ke dvěma současným kontejnerům přibyly další čtyři. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


ORDINAČNÍ DOBA DĚTSKÉ ORDINACE JÍLOVÉ od 1. 1. 2020
10. 12. 2019 - ORDINAČNÍ DOBA DĚTSKÉ ORDINACE JÍLOVÉ od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 dochází ke změně ordinačních hodin dětské ordinace Jílové - MUDr. Vladimír Holý. Rozpis a informace naleznete v příloze.

více...


ADVENTNÍ KONCERT
9. 12. 2019 - ADVENTNÍ KONCERT

Další adventní koncert si pro Vás připravil Jílovský pěvecký sbor, a to v neděli 15. 12. 2019 od 17 hod. na velkém sále Jílovského zámku.

více...


POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ
9. 12. 2019 - POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

V sobotu 21. 12. 2019 zveme děti na pohádku "O Sněhurce a sedmi trpaslících" v podání DIVADLA KK. Představení začíná od 15 hod. na velkém sále Jílovského zámku. Více v příloze.

více...


ADVENTNÍ KONCERT
8. 12. 2019 - ADVENTNÍ KONCERT

V neděli 8. 12. 2019 od 14 hod. se v kostele Nejsvětější trojice v Jílovém koná adventní koncert v podání Renaty Mužíkové - Vrátné s doprovodem. Vstupné zdarma.

více...


PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
6. 12. 2019 - PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Společenost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 12. 12. 2019 od 7.00 do 15.00 hod., a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Dotčené lokality: Jílové v ul. Hřbitovní 289, 305, 316, 337, 355, parc. č. 2964/8, ul. Javorská 43, 234, 292, ul. Kubelíkova 265, 267, 275, 286, 308, 310, parc. č. 2976/7, ul. Příčná 290 a 294, ul. V Zeleni 296, 314, 317, 323 a Za Drahou 176, 218, 299 a dále Modrá 86.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
6. 12. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 6.12. - 8.12.2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. 12. 2019 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Město Jílové Vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s Flerjarmarkem, tvořivými dílnami, mikulášskou nadílkou i zpíváním. Více naleznete v příloze.

více...


PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
27. 11. 2019 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Společnost SČVAK, a.s. oznamuje přerušení dodávky vody dne 27. 11. 2019 od 8 hod. do 12 hod., a to v Jílovém, Kamenné, v ul. Havlíčkova, Jiráskova, Lipová, Na Palouku, Přímá, Revoluční, Slepá, Tulipánová, Zátiší a Úzká. Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno. Více naleznete v příloze.

více...


UZAVŘENÍ KNIHOVNY
21. 11. 2019 - UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Upozorňujeme, že v úterý 26. 11. 2019 bude knihovna otevřená pouze do 15 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


MAŠKARNÍ KARNEVAL - něco pro děti
17. 11. 2019 - MAŠKARNÍ KARNEVAL - něco pro děti

Jílovský zámek nabídne v neděli 17. 11. 2019 od 15 hod. MAŠKARNÍ KARNEVAL. Více v příloze.

více...


DETEKTOR LŽI - divadelní představení
16. 11. 2019 - DETEKTOR LŽI - divadelní představení

V sobotu 16. 11. 2019 od 19 hod. Vás zveme na komedii DETEKTOR LŽI. Více v příloze.

více...


CENA MĚSTA JÍLOVÉ - výzva
14. 11. 2019 - CENA MĚSTA JÍLOVÉ - výzva

Vyzýváme občany k podávání písemných návrhů na udělení Ceny města Jílové na podatelnu Městského úřadu Jílové nebo e-mail: podatelna@mujilove.cz, a to do 31. 12. 2019. Cena města Jílové je morálním oceněním udělovaným za zvlášť vynikající zásluhy o rozvoj města nebo jeho propagaci v ČR či zahraničí, za významnou činnost nebo dílo v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch občanům města a mající i celospolečenský význam. Více informací naleznete na http://www.mujilove.cz/download/mesto/cena_mesta_jilove.pdf nebo v Jílovské sově. Ing. Kateřina Sýkorová

více...


Uzavření knihovny
11. 11. 2019 - Uzavření knihovny

Upozorňujeme, že ve středu 13. 11. 2019 bude knihovna mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Změna zubní pohotovosti
4. 11. 2019 - Změna zubní pohotovosti

Upozorňujeme, že ve dnech 9. a 10. 11. 2019 (8 - 11 hod.) slouží zubní pohotovost MUDr. Pavel Hladík (Weberova 1537/7, Děčín VI).

více...


Uzavření knihovny
4. 11. 2019 - Uzavření knihovny

Upozorňujeme, že ve středu 6. 11. 2019 bude knihovna mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA VODY
4. 11. 2019 - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA VODY

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují, že dne 20. 11. 2019 od 8 do 15 hod. dojde k plánované odstávce vody v ul. Javorská, Mírové nám., Nádražní, Sukova, Teplická, U Potoka, Za Koupalištěm, Za Stadionem a Za Továrnou. Více info v příloze.

více...


O ČERVENÉ KARKULCE
3. 11. 2019 - O ČERVENÉ KARKULCE

Loutkové divadlo Jitřenka Vás zve v neděli 3. 11. 2019 na divadelní představení - loutkovou pohádku O ČERVENÉ KARKULCE. Více informací v příloze.

více...


PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY - ČEZ
30. 10. 2019 - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY - ČEZ

V příloze naleznete seznam míst plánovaných odstávek v období od 30. 10. 2019 do 11. 11. 2019.

více...


DÝŇOHRANÍ
26. 10. 2019 - DÝŇOHRANÍ

V sobotu 26. 10. 2019 Vás zveme na DÝŇOHRANÍ v areálu Jílovského zámku. Začínáme v 13 hod. a již v 13.13 hod. se můžeme společně sejít v STRAŠIDELNÉM SKLEPĚ. Připraveny jsou tvořivé dílničky, stánky s občerstvení i opékání špekáčků. K poslechu zahraje country kapela Couvej. Více informací naleznete v příloze.

více...


Uzavření knihovny 15. 10 - 21. 10.
16. 10. 2019 - Uzavření knihovny 15. 10 - 21. 10.

Z technických důvodů (oprava oken) bude Městská knihovna Jílové od 15. 10. 2019 do 21. 10. 2019 uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
15. 10. 2019 - OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

SČVK, a.s. informuje, že dne 16. 10. 2019 od 8 do 18 hod., z důvodu přepojení nového vodovodního řadu, dojde k plánované odstávce na vodovodním zařízení a tím k přerušení dodávky pitné vody v části ul. Teplická, Za Stadionem a Za Továrnou v části Martiněves, Jílové. Více informací v příloze.

více...


Oznámení - Společné lovy HS Jílové
11. 10. 2019 - Oznámení - Společné lovy HS Jílové

Dne 19. 10. 2019, 2. 11. 2019, 16. 11. 2019 a 30. 11. 2019 se budou, za účelem snížení stavů vysoké a černé zvěře, konat společné lovy HS Jílové.

více...


Informativní rozbor vody
8. 10. 2019 - Informativní rozbor vody

V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí informativní rozbor vody z vlastních zdrojů (studny, vrty, prameny) za výhodnou cenu. Více v příloze.

více...


UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové
3. 10. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové

Ve dnech 3. 10. 2019 až 4. 10. 2019 bude mimořádně matrika MěÚ Jílové uzavřená. Činnosti evidence obyvatel jsou nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

více...


DEGUSTACE VÍN
2. 10. 2019 - DEGUSTACE VÍN

V sobotu 5. 10. 2019 od 19 hod. bude na Jílovském zámku probíhat degustace vín vinařství ZD Němčičky. Vstupenky pouze v předprodeji. Více v příloze

více...


O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
2. 10. 2019 - O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

V sobotu 12. 10. 2019 v 19 hod. se sejdeme na hlavním sále Jílovského zámku s MUDr. Radimem Uzlem s písničkářem Pepou Štrossem. Více v příloze.

více...


Varování ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
29. 9. 2019 - Varování ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000352 Platnost: od 30.9.2019 (02:00) do 30.9.2019 (20:00)

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
27. 9. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené a s ohledem na státní svátek bude ve dnech 28. 9. - 30. 9. 2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


TÝDEN KNIHOVEN
27. 9. 2019 - TÝDEN KNIHOVEN

v týdnu od 30. 9. 2019 do 4. 10. 2019 probíhá celostátní akce Týden knihoven. Všem novým čtenářům nabízí Městská knihovna v Jílovém v rámci této akce registraci a poplatek zdarma. Každý čtenář dostane navíc malý dárek. Těšíme se na Vaši návštěvu.

více...


VU3V - Virtuální univerzita třetího věku
26. 9. 2019 - VU3V - Virtuální univerzita třetího věku

Již 3. 10. 2019 od 13 hod. začínáme s dalšími kurzy vzdělávání seniorů, které pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Pvrní kurz je zaměřen na jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka Giana Lorenza Bernini a na dalším kurzu Lesnictví se potkáme 10. 10. 2019 již v 10 hod. Více informací naleznete v Jílovské sově nebo ještě lépe, přijďte za námi.

více...


UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové
23. 9. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové

Ve dnech 23. 9. 2019 až 27. 9. 2019 bude mimořádně matrika MěÚ Jílové uzavřená. Činnosti evidence obyvatel jsou nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

více...


HASÍME LÉTO
21. 9. 2019 - HASÍME LÉTO

V sobotu 21. 9. 2019 se bude konat poslední letní akce s názvem "HASÍME LÉTO", která bude zaměřena na hasiče a připomeneme si tak 140. výrocí založení SDH Jílové - Modrá. Zároveň bude probíhat i DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nové HASIČSKÉ ZBROJNICE. Akce bude probíhat nejen v areálu Jílovského zámku, ale také u nové hasičské zbrojnice. Více informací a program naleznete v příloze. Také děkujeme našim sponzorům: HASIČSKÉ MUZEUM NOVÝ OLDŘICHOV a SDH NOVÝ OLDŘICHOV, AUTODOPRAVA JELÍNEK s.r.o., Bc. Lubomír Michalec, p. Pavel Hakl, DRAGER s.r.o..

více...


Vítání občánků
18. 9. 2019 - Vítání občánků

Zveme Vás na slavnostní přivítání nově narozených občánků našeho města, které se bude konat v sobotu 12. 10. 2019 od 9.30 hod. v obřadní síni Jílovského zámku. Přihlásit můžete děti narozené od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019, ale i děti dříve narozené, které se minulého vítání občánků nemohly zúčastnit, a to do 30. 9. 2019 na tel. č.: 412 557 711, e-mailu: podatelna@mujilove.cz nebo osobně na podatelně MěÚ Jílové u p. Šafránové. Přihlášení rodiče obdrží pozvánku. Těšíme se na vaši návštěvu.

více...


Oznámení o přerušení dodávky vody
17. 9. 2019 - Oznámení o přerušení dodávky vody

SČVK, a. s. oznámila, že zdůvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody od 16. 9. 2019 od 20 hod. do 17. 9. 2019 do 15 hod. v Jílovém, části Kamenec. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno.

více...


Výstava - vstupní hala Jílovského zámku
16. 9. 2019 - Výstava - vstupní hala Jílovského zámku

Zveme Vás na 2. část výstavy nazvanou DĚČÍNSKÉ MOSTY, která bude probíhat od 25. 9. 2019 dod 24. 10. 2019 ve vstupní hale Jílovského zámku a paní Emílie Mrazíková dalšími fotografiemi naváže na svoji předchozí výstavu. Více informací v příloze.

více...


Kotlíková dotace - 4. výzva Ústeckého kraje
6. 9. 2019 - Kotlíková dotace - 4. výzva Ústeckého kraje

Příjem žádostí od fyzických osob bude zahájen 16.9.2019 v 10:00 hod. Žádost bude podávána pouze elektronicky s následným odesláním písemné verze s přílohami do 10-ti pracovních dnů na adresu Krajského úřadu. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Pozvánka - Jílovská challenge
6. 9. 2019 - Pozvánka - Jílovská challenge

V sobotu 7. 9. 2019 od 9 hod. bude na Chatě Mír probíhat 2. ročník sportovně kulturní akce Jílovská challenge. Více v příloze

více...


Ústecký kraj žádáme o dotaci na pořízení kompostérů
30. 8. 2019 - Ústecký kraj žádáme o dotaci na pořízení kompostérů

V roce 2017 jsme pořídili 600 ks domácích kompostérů o objemu 900 litrů, které jsme občanům poskytovali zdarma na základě smlouvy o výpůjčce do loňského léta. Nyní z nich nejsou už žádné k dispozici. Obdrželi jsme ovšem již několik dotazů na možnost dalšího poskytování kompostérů. Proto byla dne 10. 7. 2019 podána na Krajském úřadě Ústeckého kraje žádost o dotaci na pořízení 50 ks domácích kompostérů.

více...


Varování ČHMÚ – SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
26. 8. 2019 - Varování ČHMÚ – SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva: č. 000311, Platnost: od 26.8.2019 (10:30) do 27.8.2019 (24:00)

více...


Sportovně kulturní akce -
24. 8. 2019 - Sportovně kulturní akce -

V sobotu 24. 8. 2019 od 9 hod. bude rozhledna na Děčínském Sněžníku opět patřit hasičům a všem návštěvníkům při 4. ročníku „O SRDCE KAMENNÉ DÁMY“. Pojďte s námi podpořit hasiče v jejich odhodlání vyběhnout v zásahovém obleku, těžkých botách, s dýchacím přístrojem a hadicí 173 schodů rozhledny. Návštěvníkům pak od 11 hod. nabízíme možnost poměřit své síly ve zdolání schodů v kategoriích žena, muž a dítě. Také bude připravena lezecká stěna, nízká lana, malování na obličej i soutěže a luky pro děti. Chybět nebude stánek s občerstvením a od 13 hod. zahraje country kapela Couvej z Děčína. Po 14. hod. vyhlásíme vítěze z řad návštěvníků. Přijďte si užít předposlední prázdninovou sobotu! A pokud má někdo z Vás chuť soutěžit O NELEPŠÍ KOLÁČ (buchty, bábovku…), pochlubit se svým pekařským uměním, kontaktujte nás (tel.: 732 832 470, e-mail: kultura@mujilove.cz. Rádi vyhlásíme dalšího vítěze.

více...


Varování ČHMÚ – SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
23. 8. 2019 - Varování ČHMÚ – SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva: č. 000308 Platnost: od 25.8.2019 (12:00) do 26.8.2019 (24:00)

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
21. 8. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 30.8. - 1.9.2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Promítání komedie ŽENY V BĚHU
17. 8. 2019 - Promítání komedie ŽENY V BĚHU

V sobotu 17. 8. od 21.30 hod. Vás zveme do letního kina v parku Jílovského zámku na promítání komedie ŽENY V BĚHU (více v příloze). Těšíme se na Vás.

více...


Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
14. 8. 2019 - Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice

Město Jílové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Více informací naleznete v příloze.

více...


Veřejná výzva - obsazení pracovní pozice
13. 8. 2019 - Veřejná výzva - obsazení pracovní pozice

Referenta MěÚ správce daní a poplatků

více...


Upozornění - Uzavření knihovny
12. 8. 2019 - Upozornění - Uzavření knihovny

Z důvodů čerpání dovolené bude Městská knihovna bude od 12. 8. 2019 do 23. 8. 2019 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Průzkum ministerstva průmyslu
31. 7. 2019 - Průzkum ministerstva průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory realizují průzkum o internetu v domácnostech. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.

více...


Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
31. 7. 2019 - Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice

Město Jílové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Referent MěÚ Jílové – matrikář/ka . Více informací naleznete v příloze.

více...


Oznámení - pracovní pozice - Obec Libouchec
25. 7. 2019 - Oznámení - pracovní pozice - Obec Libouchec

Obec Libouchec hledá pracovníka správy majetku, řidiče. Více informací naleznete v příloze.

více...


27. 7. 2019 - Svatoanenská pouť - Verneřice
25. 7. 2019 - 27. 7. 2019 - Svatoanenská pouť - Verneřice

V sobotu 27. 7. 2019 od 12 hod. jste zváni do Verneřic na Svatoanenskou pouť. Více v příloze.

více...


Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
25. 7. 2019 - Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000273

více...


Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
24. 7. 2019 - Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000272

více...


Město obdrželo certifikáty za třídění odpadů
22. 7. 2019 - Město obdrželo certifikáty za třídění odpadů

Díky provozu systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí. Město obdrželo osvědčení o úspoře emisí a certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2018.

více...


Varování ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
19. 7. 2019 - Varování ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000267

více...


Pozvánka do letního kina
17. 7. 2019 - Pozvánka do letního kina

V sobotu 20. 7. 2019 od 21.30 hod. Vás zveme do letního kina v parku Jílovského zámku. Pro všechny bude promítán film JAK VYCVIČT DRAKA 3 (více v příloze). Těšíme se na Vás.

více...


POZVÁNKA - setkání veřejnosti se zpracovatelem nového ÚP
11. 7. 2019 - POZVÁNKA - setkání veřejnosti se zpracovatelem nového ÚP

Vážení občané, srdečně Vás zveme na setkání se zpracovatelem nového ÚZEMNÍHO PLÁNU, které se uskuteční 25.7.2019 od 16 h na hlavním sálu Jílovského zámku.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření koupaliště - SANITÁRNÍ DEN
2. 7. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření koupaliště - SANITÁRNÍ DEN

V úterý 2. 7. 2019 proběhne na městském koupališti v Jílovém SANITÁRNÍ DEN. Z tohoto důvodu bude koupaliště uzavřeno.

více...


Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
1. 7. 2019 - Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice

Město Jílové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MěÚ Jílové. Více informací naleznete v příloze.

více...


Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
1. 7. 2019 - Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice

Město Jílové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKÉHO A INVESTIČNÍHO MěÚ Jílové. Více informací naleznete v příloze.

více...


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VSTUPNÉHO NA KOUPALIŠTĚ
1. 7. 2019 - UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VSTUPNÉHO NA KOUPALIŠTĚ

Upozorňujeme návštěvníky MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ v JÍLOVÉM, že od 1. 7. 2019 dochází ke ZMĚNĚ VSTUPNÉHO. Více informací naleznete v příloze.

více...


Varování ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY, NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a SILNÉ BOUŘKY
1. 7. 2019 - Varování ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY, NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a SILNÉ BOUŘKY

Zpráva č. 000246

více...


Upozornění na uzavření Městské knihovny
1. 7. 2019 - Upozornění na uzavření Městské knihovny

Od čtvrtka 4. 7. 2019 (od 12 hod.) do 19. 7. 2019 bude Městská knihovna Jílové z důvodu čerpání dovolené uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Pozvánka na ROCKfesťák
28. 6. 2019 - Pozvánka na ROCKfesťák

V sobotu 29. 6. 2019 město Jílové pořádá v areálu Jílovského zámku další ročník ROCKfesťáku. Více informací naleznete v příloze.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
27. 6. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 1.7. - 14.7.2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
26. 6. 2019 - Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000231

více...


UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové
25. 6. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové

Ve dnech 24. 6. 2019 až 4. 7. 2019 bude mimořádně matrika MěÚ Jílové uzavřená. Činnosti evidence obyvatel jsou nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

více...


Označení popelnic novou známkou
25. 6. 2019 - Označení popelnic novou známkou

Pro lepší přehlednost při svozu směsného odpadu je třeba mít popelnici označenou novým typem známky (viz foto uvnitř aktuality). Svozová společnost měla zajistit přelepení starých známek novými, přesto doporučujeme zkontrolovat si odpadní nádoby.

více...


Varování ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
25. 6. 2019 - Varování ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000230

více...


UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu MěÚ Jílové
25. 6. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu MěÚ Jílové

Z důvodu extrémních klimatických podmínek bude ve středu 26.6.2019 od 12 hod. částečně omezen provoz pracovišť v budově Městského úřadu Jílové. Opatření se týká POKLADNY a služby CzechPoint; Odboru finančního; Odboru vnitřních věcí a správních činností; Odboru správy majetku a životního prostředí (ODPADY - p. Drugová - provoz neomezen). Omezení provozu se netýká předem domluvených schůzek a jednání, která nebyla pracovníky městského úřadu odvolána. Přítomnost konkrétních zaměstnanců na pracovištích doporučujeme předem telefonicky ověřit. Děkujeme za pochopení.

více...


Pozvánka na TANEČNÍ ODPOLEDNE
14. 6. 2019 - Pozvánka na TANEČNÍ ODPOLEDNE

V sobotu 15. 6. 2019 pořádáme na Jílovském zámku další taneční odpoledne, kdy Vám přijede zahrát kapel DUO FORTE. Více v příloze.

více...


Plánovaná odstávka - ČEZ Distribuce, a. s.
14. 6. 2019 - Plánovaná odstávka - ČEZ Distribuce, a. s.

Upozorňujeme, že dne 17. 6. 2019 od 7 hod. do 15 hod. je společností ČEZ Distribuce, a. s. plánována odstávka dodávky elektrické energie na území města Jílové. Seznam dotčených ulic (domů) najdete na web. stránkách https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

více...


Oznámení - Honební společenstvo Jílové
14. 6. 2019 - Oznámení - Honební společenstvo Jílové

Honební starosta svolává dne 26. 6. 2019 valnou hromadu honebního společenstva. Více v příloze.

více...


Jílovský PIVO-FEST
14. 6. 2019 - Jílovský PIVO-FEST

Dne 15. 6. 2019 od 17 hod. Vás zveme na tradiční Jílovský PIVO-FEST. Více v příloze.

více...


Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a VELMI SILNÉ BOUŘKY s PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI
12. 6. 2019 - Varování ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a VELMI SILNÉ BOUŘKY s PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI

Zpráva č. 000202

více...


Varování ČHMÚ - VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
11. 6. 2019 - Varování ČHMÚ - VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000201

více...


Varování ČHMÚ - VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
10. 6. 2019 - Varování ČHMÚ - VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Zpráva č. 000196

více...


Hlášení závad (nefunkčnosti) a poruch jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva
7. 6. 2019 - Hlášení závad (nefunkčnosti) a poruch jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Oznámení o dočasném zrušení průvodcovské služby na Jílovském zámku
6. 6. 2019 - Oznámení o dočasném zrušení průvodcovské služby na Jílovském zámku

Z důvodu probíhajích vnitřních a vnějších stavebních úprav budovy Jílovského zámku je průvodcovská služba pro sezónu 2019 zrušena. Děkujeme za pochopení.

více...


ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ v Jílovém
4. 6. 2019 - ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ v Jílovém

Dne 4.6.2019 (úterý) bude od 9.30 hod. ZAHÁJEN PROVOZ MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ v Jílovém pro sezónu 2019. Informace o provozní době, vstupném naleznete v příloze.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
22. 5. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 27.5. - 2.6.2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Pozvánka na LETNÍ SLAVNOSTI a DEN DĚTÍ
21. 5. 2019 - Pozvánka na LETNÍ SLAVNOSTI a DEN DĚTÍ

Na sobotu 1. 6. 2019 připadá Den dětí, proto letošní letní slavnosti budou patřit především jim. Zveme Vás na Skupinu historického šermu LEPUS, která pro děti připravila šermířské vystoupení, papírovou bitvu i soutěže. Odpoledne zpestří Martin Maxa, kapela TOČÍLAS nebo kluci z The Drops a další doprovodný program. Více v příloze.

více...


Pozvánka na divadelní představení
13. 5. 2019 - Pozvánka na divadelní představení

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 Vám Petrovičtí ochotníci zahrají komedii RYTÍŘOVA DCERA. V jejich podání tajemný středověk nabízí ukázku komických situací o rytířích a jejich dcerách, jejichž dialogy mají co říci i dnešním divákům. Více v příloze.

více...


Pozvánka na NOC KOSTELŮ
13. 5. 2019 - Pozvánka na NOC KOSTELŮ

Jílovský pěvecký sbor Vás zve dne 24. 5. 2019 na NOC KOSTELŮ. Více v příloze.

více...


Nesvezené popelnice 10.5.2019
13. 5. 2019 - Nesvezené popelnice 10.5.2019

V pátek 10.5.2019 omylem neproběhl svoz popelnic na směsný odpad, které jsou označeny starým typem známky (tj. známka bez adresy). Náhradní svoz bude probíhat v pondělí 13.5.2019 v odpolední směně, nebo nejpozději v úterý 14.5.2019. Omlouváme se za komplikace.

více...


Nalezená zvířata ke dni 12.5.2019
13. 5. 2019 - Nalezená zvířata ke dni 12.5.2019

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Dotazník spokojenosti
7. 5. 2019 - Dotazník spokojenosti

Dotazník spokojenosti obyvatel města Jílové s poskytováním veřejných statků

více...


UPOZORNĚNÍ - nedostupnost pevných telefonních linek Městského úřadu Jílové
6. 5. 2019 - UPOZORNĚNÍ - nedostupnost pevných telefonních linek Městského úřadu Jílové

Městský úřad se omlouvá za nedostupnost pevných telefonních linek. Porucha vznikla na straně dodavatele komunikačních služeb. Oprava se zřejmě protáhne až do příštího dne. Děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Provozní doba Městské knihovny Jílové dne 9. a 10. 5. 2019
6. 5. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Provozní doba Městské knihovny Jílové dne 9. a 10. 5. 2019

Městská knihovna Jílové upozorňuje, že ve dnech 9. a 10. května 2019 bude mimořádně uzavřená, a to z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

více...


Pozvánka na MÁJOVÉ SLAVNOSTI a ŽEHNÁNÍ MOTOREK
4. 5. 2019 - Pozvánka na MÁJOVÉ SLAVNOSTI a ŽEHNÁNÍ MOTOREK

V sobotu 4. 5. 2019 Vás zveme na MÁJOVÉ SLAVNOSTI spojené s žehnáním motorek. Více o akci v přílohách. S OHLEDEM NA NEPŘÍZNIVOU PŘEDPOVĚĎ POČASÍ, BYLO VSTUPNÉ NA TUTO AKCI ZRUŠENO.

více...


Pozvánka na "SLET JÍLOVSKÝCH ČARODĚJNIC"
30. 4. 2019 - Pozvánka na "SLET JÍLOVSKÝCH ČARODĚJNIC"

Zveme Vás na každoroční společné "pálení čarodějnic", které se bude konat 30. 4. 2019. Letošní "slet jílovských čarodějnic" tradičně zahájí průvod v 16 hod. Těšit se budeme nejen na klasické soutěže, špekáčky, ale v tentokrát budeme volit i MISS ČARODĚJNICE. Proto uvítáme i kostýmy. Těšíme se na Vás (více v příloze).

více...


Jak si v klidu užít pálení čarodějnic
26. 4. 2019 - Jak si v klidu užít pálení čarodějnic

Pár základních zásad při rozdělávání ohně

více...


HAVÁRIE - Přerušení dodávky tepelné energie
24. 4. 2019 - HAVÁRIE - Přerušení dodávky tepelné energie

TERMO Děčín a.s. podalo informaci, že z důvodu nečekané havárie na kotelně v Jílovém dojde dnes, tj. 24.04.2019 k přerušení dodávek tepelné energie a to od 10:00 do maximálně 16:00. Na opravě se pracuje. TERMO Děčín a.s. děkuje za pochopení.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
24. 4. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/47

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
16. 4. 2019 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

S ohledem na velikonoční svátky a čerpání dovolené bude ve dnech 18. 4. - 22. 4. 2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


UPOZORNĚNÍ - Přeprava občanů ze Sněžníku do Jílového a zpět
16. 4. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Přeprava občanů ze Sněžníku do Jílového a zpět

V době státních svátků (19. 4. 2019, 22. 4. 2019, 1. 5. 2019 a 8. 5. 2019) nebude provozována doprava Jílové Sněžník a zpět.

více...


UPOZORNĚNÍ - Provozní doba Městské knihovny Jílové dne 17. 4. 2019
15. 4. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Provozní doba Městské knihovny Jílové dne 17. 4. 2019

Ve středu 17. dubna 2019 bude knihovna mimořádně otevřená až od 9.30 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


Pozvánka - BURZA PRÁCE
15. 4. 2019 - Pozvánka - BURZA PRÁCE

Úřad práce ČR Vás zve na Burzu práce Děčín 2019. Burza práce je otevřena široké veřejnosti, vstup je zdarma. Bude zde vystavovat 15 zaměstnavatelů z různých oborů a své služby zde bude představovat i ÚP. Akce se koná dne 16. 5. 2019 od 12.00 do 17.00 hod. ve společenském domě Střelnice (viz příloha).

více...


Pozvánka na velikonoční pohádku a workshop
13. 4. 2019 - Pozvánka na velikonoční pohádku a workshop

Zveme děti a rodiče v sobotu 13. 4. 2019 od 15 hod. na "Pohádkovou farmu". Po pohádce budeme společně tvořit velikonoční výzdobu, pomlázky... Od 16 hod. bude probíhat dobročinný BAZAR KABELEK pořádaný SDH Jílové - Modrá. V 16.30 hod. se uskuteční dražba kabelek od známých českých osobností s jejich fotografií a autogramem. Zámecký BARbucha bude pro Vás otevřen. Více informací naleznete v příloze.

více...


Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice
11. 4. 2019 - Oznámení - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice

Město Jílové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MěÚ Jílové. Více informací naleznete v příloze.

více...


Oznámení - nabídka práce na pracovní pozici
10. 4. 2019 - Oznámení - nabídka práce na pracovní pozici

Město Jílové nabízí obsazení pracovní pozice "Dělník" zařazeného do Odboru místního hospodářství Městského úřadu Jílové. Více informací naleznete v příloze.

více...


Oznámení - obsazení pracovní pozice na Městském úřadu v Chlumci
10. 4. 2019 - Oznámení - obsazení pracovní pozice na Městském úřadu v Chlumci

Město Chlumec hledá zájemce (zájemkyni) o obsazení pracovní pozice "Samostatný(á) referent(ka) (platy, personalistika) - Finanční odbor Městského úřadu Chlumec. Více informací naleznete v příloze.

více...


Upozornění na uzavření městského úřadu
4. 4. 2019 - Upozornění na uzavření městského úřadu

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie dne 4. 4. 2019 bude budova Městského úřadu Jílové uzavřena. Děkujeme za pochopení. Zároveň upozorňujeme občany, že z výše uvedeného důvodu bude i LÉKÁRNA v Jílovém uzavřena.

více...


Upozornění - výpadek elektrické energie
3. 4. 2019 - Upozornění - výpadek elektrické energie

Dne 3. 4. 2019 došlo k výpadku el. energie z důvodu havárie na vysokém vedení distribuční sítě spol. ČEZ. Předpokládaný čas obnovy je 16 hod. Dále upozorňujeme, že z tohoto důvodu je uzavřen Městský úřad Jílové.

více...


Pneumatiky odevzdejte zdarma v autoservisech a pneuservisech
27. 3. 2019 - Pneumatiky odevzdejte zdarma v autoservisech a pneuservisech

Blíží se období přezouvání zimních pneumatik na letní a určitě každého řidiče zajímá, kde je možné zdarma odevzdat použité pneumatiky. K tomu využijte místa zpětného odběru. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Odstávka el. energie dne 26. 3. 2019 a 4. 4. 2019 ve městě Jílové
25. 3. 2019 - Odstávka el. energie dne 26. 3. 2019 a 4. 4. 2019 ve městě Jílové

Dne 26. 3. 2019 od 7.30 do 15.30 hod. dojde k plánované odstávce elektrické energie společnosti ČEZ Distribuce, a. s, a to v ul. Horská 166, 174, 182, 183, 184, 189, 24, 25, 26, 266, 3, 3u a v ul. Javorská 167. Dále dne 4. 4. 2019 od 7.00 do 16.30 hod. je plánovaná další odstávka. Lokality, kterých se tato odstávka týká naleznete v příloze.

více...


Jarní koncert Jílovského pěveckého sboru
25. 3. 2019 - Jarní koncert Jílovského pěveckého sboru

Zveme Vás na jarní koncert Jílovského pěveckého sboru, který se bude konat dne 30. 3. 2019 od 16 hod. na velkém sále Jílovského zámku. Jako host navíc vystoupí Krásnolipský komorní sbor. Více v kulturním kalendáři.

více...


Degustace vína
25. 3. 2019 - Degustace vína

Vinotéka v Zámecké Česká Lípa a město Jílové Vás zve na ochutnávku vzorků z rodinného Vinařství VAJBAR RAKVICE, a to dne 5. 4. 2019 od 19 hod. v prostorách Jílovského zámku. Na uvedenou akci je nutná rezervace do 2. 4. 2019. Více v kulturním kalendáři.

více...


Zápisy do Soviččiných jesliček (DS Sovička)
25. 3. 2019 - Zápisy do Soviččiných jesliček (DS Sovička)

V příloze naleznete informace o probíhajících zápisech do jesliček pro projekt Dětské skupiny pro děti od jednoho do čtyř let věku.

více...


Pozvánka - DĚTSKÝ KARNEVAL
24. 3. 2019 - Pozvánka - DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 24. 3. 2019 zve SDH Jílové - Modrá všechny děti na tradiční karneval, který se koná od 14 do 16 hod. na Jílovském zámku. Vstupenku budou v prodeji na místě. Více viz plakát v měsíčníku Jílovská sova.

více...


POZVÁNKA - KELTSKÝ TELEGRAF na Děčínském Sněžníku
23. 3. 2019 - POZVÁNKA - KELTSKÝ TELEGRAF na Děčínském Sněžníku

Město Jílové a pořadatel Vás zvou v sobotu 23. 3. 2019 na vrchol Děčínského Sněžníku (rozhledna) k vyslání světelného signálu ve 21.18 hod., který vždy večer v první jarní sobotu propojí stanoviště po dohodnutých trasách napříč krajinou. Tím dochází k mystickému propojení všech účastníků i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. Více na www.keltskytelegraf.cz. Všichni účastníci si mohou na místě opéct špekáček, popít kávu nebo čaj, které pro Vás připravuje město Jílové, případně i něco ostřejšího (to ale už z vlastních zásob). Těšíme se na Vás a doufáme v jasný večer a dobrou viditelnost.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření Městské knihovny Jílové
19. 3. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření Městské knihovny Jílové

V úterý 19. března 2019 bude knihovna mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


ZÁPIS DO MŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- 6. 5. 2019
18. 3. 2019 - ZÁPIS DO MŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- 6. 5. 2019

Zápis na nový školní rok 2019/20 bude v mateřské škole probíhat 6. 5. 2019 od 15 hodin do 18 hodin ve všech třech budovách. Více v příloze.

více...


Pozvánka na seminář - Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů, Podpora provozu sociálních podniků
14. 3. 2019 - Pozvánka na seminář - Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů, Podpora provozu sociálních podniků

MAS Labské skály, z.s. zve žadatele a zpracovatele žádostí o dotaci na seminář týkající se vyhlášené výzvy č. 9 OPZ s názvem Výzva MAS Labské skály, z.s. – Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů – IV. a výzvy č. 10 OPZ s názvem Výzva MAS Labské skály, z.s. – Podpora provozu sociálních podniků II. Více v příloze.

více...


UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové
13. 3. 2019 - UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu matriky MěÚ Jílové

Ve dnech 13. až 15. 3. 2019 bude mimořádně matrika MěÚ Jílové uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Upozornění na kalamitní stav
11. 3. 2019 - Upozornění na kalamitní stav

Na základě vývoje poruchovosti v důsledku silného větru byl v okresech Děčín, Chomutov, Lítoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem vyhlášen kalamitní stav. V Ústeckém kraji aktuálně evidujeme 38 poruch na hladině vysokého napětí. Aktuální situaci můžete sledovat na www.cezdistribuce.cz a www.bezstavy.cz. ČEZ Distribuce.

více...


VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
10. 3. 2019 - VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/35

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 3. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/31

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
4. 3. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/30

více...


Nalezená zvířata ke dni 1.3.2019
4. 3. 2019 - Nalezená zvířata ke dni 1.3.2019

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Jak pálit listí a klestí na svých zahrádkách
1. 3. 2019 - Jak pálit listí a klestí na svých zahrádkách

Březen je již jarním měsícem a tak jistě s prvními jarními slunečními paprsky začneme s úklidy na našich zahrádkách. Co ale s nahromaděným přírodním odpadem?

více...


POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
1. 3. 2019 - POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše nově narozené děti na vítání občánků, které připravujeme na 23. března 2019 od 10 hodin v obřadní síni Jílovského zámku. Přihlásit lze děti narozené v listopadu, prosinci roku 2018 a v lednu 2019. Rádi ale přivítáme i děti starší, které se nemohly zúčastnit našeho prosincového obřadu. Účast na vítání občánků, prosím, nahlaste osobně na podatelně Městského úřadu Jílové nebo na tel. čísle 412 557 711, e-mail: podatelna@mujilove.cz, a to do 8. března 2019 včetně. Přihlášení rodiče obdrží pozvánku. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

více...


Pozvánka na pohádku
28. 2. 2019 - Pozvánka na pohádku

V neděli 24. 2. 2019 od 15 hod. se na všechny děti těší DIVADLO KK s pohádkou "O pejskovi a kočičce" zpracovanou podle předlohy Josefe Čapka a provázenou veselými písničkami.

více...


Pozvánka na taneční odpoledne
28. 2. 2019 - Pozvánka na taneční odpoledne

DUO CANZONE se na Vás bude těšit v sobotu 9. 3. 2019 v 15 hod. Tak přijďte přivítat jaro tancem.

více...


Pozvánka na veřejné projednání - VIZE ROZVOJE MĚSTA
28. 2. 2019 - Pozvánka na veřejné projednání - VIZE ROZVOJE MĚSTA

V úterý 5. března 2019 od 16 hod. bude probíhat v prostorách Jílovského zámku veřejné představení a projednání VIZE ROZVOJE MĚSTA. Více v příloze.

více...


Veřejná výzva - obsazení pozice
20. 2. 2019 - Veřejná výzva - obsazení pozice

Město Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pozice REFERENT ODBORU SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MěÚ Jílové ("referent investic"). Více informací naleznete v příloze.

více...


Výstava
20. 2. 2019 - Výstava

Až Vás vytáhne sluníčko na procházku do zámeckého parku, podívejte se ve vstupní hale Jílovského zámku na snímky Josefa Kácy, které zachycují dnešní Jílové ze stejného úhlu jako vystavené staré fotografie...

více...


Sběrný dvůr 20.2.2019 od 11 h
18. 2. 2019 - Sběrný dvůr 20.2.2019 od 11 h

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve středu 20.2.2019 sběrný dvůr otevřen od 11 h.

více...


Oznámení - ztracený pes
11. 2. 2019 - Oznámení - ztracený pes

Dne 9. 2. 2019 v odpoledních hodinách se na běžecké trati mezi Tisou a Sněžníkem ztratil yorkshiere teriér slyšící na jméno Charlie. Více informací a foto v příloze poskytla jeho majitelka. V případě, že o pejskovi někdo víte, můžete volat na tel. č. 608 081 872.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÝ VÍTR a NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
11. 2. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÝ VÍTR a NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/29

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
10. 2. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/28

více...


Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 2. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/24

více...


Oznámení MS Chvojenka Libouchec
5. 2. 2019 - Oznámení MS Chvojenka Libouchec

MS Chvojenka Libouchec provádí léčení spárkaté zvěře a z něj vyplývající zákaz lovu černé a jiné spárkaté zvěře. Více v příloze.

více...


Pozor na padající sníh ze střech a rampouchy
4. 2. 2019 - Pozor na padající sníh ze střech a rampouchy

Denní teploty kolem nuly mají za následek vznik rampouchů a ledových převisů. V této souvislosti hasiči upozorňují majitele domů, že odstranění rampouchů a sněhu ze střech je jejich povinností.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
2. 2. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/20

více...


Virtuální univerzita třetího věku
25. 1. 2019 - Virtuální univerzita třetího věku

V dalším semestru VU3V 2018/2019, otevíráme na Jílovském zámku dva kurzy, a to Klenoty barokního sochařství v českých zemích a Hudební nástroje. První kurz "Klenoty barokního sochařství v českých zemích" bude zahájen 31. ledna 2018 od 13 hodin. Druhý vzdělávací kurz "Hudební nástroje" bude zahájen 7. února 2019 od 10 hodin. V příloze naleznete další informace.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
25. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/14

více...


EIA - vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13" k přepracování
22. 1. 2019 - EIA - vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13" k přepracování

Uvnitř aktuality naleznete zveřejnění informace o vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)" k přepracování.

více...


Zámecký ples
18. 1. 2019 - Zámecký ples

Zveme Vás na 14. zámecký ples města Jílové. Více naleznete v příloze.

více...


Nabídka pracovního místa - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
16. 1. 2019 - Nabídka pracovního místa - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

Obec Libouchec oznamuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE. Více informací naleznete v příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
15. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/12

více...


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
14. 1. 2019 - OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Městský úřad Jílové dnes obdržel informaci, že od 8 do 15 hod. došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v Jílové, Modrá. Více informací v příloze.

více...


Náhradní svoz popelnic
14. 1. 2019 - Náhradní svoz popelnic

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyl v pátek 11.1. na některých místech proveden svoz směsného odpadu. Náhradní svoz bude probíhat v pondělí 14.1.2019 (pravděpodobně v odpolední směně, tj. do 22 h).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
14. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/11

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
13. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/10

více...


Taneční odpoledne
12. 1. 2019 - Taneční odpoledne

Přijďte si zatančit 12.1.2019 od 15 hodin na Jílovský zámek.

více...


Komunikace na Sněžníku jsou průjezdné
10. 1. 2019 - Komunikace na Sněžníku jsou průjezdné

Komunikace Sněžník - Děčín a Sněžník - Tisá jsou již průjezdné.

více...


Výpadek elektrické energie a neprůjezdné komunikace na Sněžníku
9. 1. 2019 - Výpadek elektrické energie a neprůjezdné komunikace na Sněžníku

Dle informací krizové linky ČEZ by měl být výpadek elektrické energie ve všech částech města Jílové odstraněn dnes do 19 h. Dle informace SÚS Děčín budou komunikace Sněžník - Děčín a Sněžník - Tisá neprůjezdné minimálně do čtvrtečního rána.

více...


Svoz vánočních stromků
8. 1. 2019 - Svoz vánočních stromků

V sídlišti bude svoz vánočních stromků zajišťovat odbor místního hospodářství. Odstrojené stromky odkládejte do konce ledna ke kontejnerům na směsný odpad.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, SILNÝ VÍTR a SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
8. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, SILNÝ VÍTR a SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/07

více...


Nabídka - VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. 1. 2019 - Nabídka - VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Jílové, okres Děčín, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo učitelky mateřské školy. Více informací naleznete v příloze.

více...


Výstava fotografií na Jílovském zámku
7. 1. 2019 - Výstava fotografií na Jílovském zámku

Přijďte se v lednových mrazech ohřát pohledem na pláže Kanáských ostrovů, Chorvatska, nebo třeba Srí Lanky... Ve vstupní hale Jílovského zámku jsou k vidění fotografie z cest paní Drahomíry Daniely Horáčkové. Zveme Vás na výstavu, která potrvá do 17. 2. 2019.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, SILNÝ VÍTR a SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, SILNÝ VÍTR a SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/06

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ KÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
5. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ KÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/04

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
3. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/02

více...


Odpadový kalendář na rok 2019 ke stažení
2. 1. 2019 - Odpadový kalendář na rok 2019 ke stažení

Odpadový kalendář na rok 2019 je přílohou prosincové Jílovské sovy. Ke stažení je také uvnitř aktuality.

více...


Neoznačené popelnice nejsou vyváženy
2. 1. 2019 - Neoznačené popelnice nejsou vyváženy

Při svozu směsného odpadu bylo zjištěno, že některé odpadní nádoby nejsou řádně označeny příslušnou známkou určující četnost vývozu (např. zelená známka představuje četnost 1x týdně, žlutá známka pak 1x za 14 dní – viz foto). Současně se objevují i popelnice, na kterých jsou nalepeny dvě různé známky.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÝ VÍTR, NÁLEDÍ a SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
1. 1. 2019 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÝ VÍTR, NÁLEDÍ a SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2019/01

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
31. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/125

více...


EIA - přepracovaná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8"
28. 12. 2018 - EIA - přepracovaná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8"

Dne 12.12.2018 zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje informaci o přepracované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)". Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci krajskému úřadu do 11.1.2019.

více...


Doprava Jílové - Sněžník
28. 12. 2018 - Doprava Jílové - Sněžník

Zajištění přepravy občanů z odlehlé městské části Sněžník do Jílového a zpět je od roku 2017 zajišťována motorovými vozidly ve vlastnictví města Jílové (foto v příloze, specifikace vozidel je uvedena ve smlouvě o zajištění přepravy občana města Jílové motorovým vozidlem – dále jen "smlouva"). Přepravu lze realizovat ve všední dny, mimo letních prázdnin na základě předchozí písemné smlouvy za poplatek stanovený v čl. 7. Součástí smlouvy je Individuální měsíční plán přepravy, kde objednatel uvede konkrétní termín a čas požadované přepravy.

více...


UPOZORNĚNÍ - ODLOV ČERNÉ A VYSOKÉ ZVĚŘE
27. 12. 2018 - UPOZORNĚNÍ - ODLOV ČERNÉ A VYSOKÉ ZVĚŘE

Vážení občané a návštěvníci Jílového, Honební společenstvo si Vás dovoluje upozornit, že dne 30. 12. 2018 od 07,00 do 11,00 hod. bude provádět odlov černé a vysoké zvěře z důvodu snížení škod způsobené touto zvěří. ODLOV bude probíhat na honebních pozemcích v prostoru od SNĚŽNICKÉ ULICE PO KAMENEC A OD SILNICE Č. 13, V ÚSEKU ČERPACÍ STANICE - ODBOČKA NA KAMENEC, PO HOLÝ VRCH. ŽÁDÁME OBČANY, ABY SE V TOMTO VYMEZENÉM PROSTORU A DOBĚ V ZÁJMU VLASTNÍ BEZPEČNOSTI NEPOHYBOVALI A ANI SEM NEPOUŠTĚLI SVÉ ČTYŘNONÉ KAMARÁDY. Za Honební společenstvo Jílové děkuje PhDr. Vladimír Procházka (honební místostarosta).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
21. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/122

více...


Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
19. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/120

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
11. 12. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 17.12.2018 - 2.1.2019 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA a NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
11. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA a NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/118

více...


Cena města Jílové
7. 12. 2018 - Cena města Jílové

Žádáme občany, aby podali návrhy na udělení Ceny města Jílové do 31. prosince 2018 v písemné formě prostřednictvím podatelny města Jílové nebo elektronicky na adresu: podatelna@mujilove.cz do stejného termínu. Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, instituce, kolektivy, orgány města či jiné subjekty.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/116

více...


Výstražná informace ČHMÚ- LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
5. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ- LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/115

více...


Informace - Honební společenstvo
4. 12. 2018 - Informace - Honební společenstvo

Valná hromada honebního společenstva Jílové rozhodla o vyplacení podílu na výsledku hospodaření za rok 2017 v částce 150 Kč / každý celý hektar. Podíl na hospodaření bude vyplacen na základě písemné žádosti vlastníka honebního pozemku. V žádosti je třeba uvést: jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt, identifikace pozemků, výměra pozemků, bankovní účet pro výplatu podílů a podpis (v případě společného vlastnictví - podílové vlastnictví, musí žádost podepsat všichni vlastníci). Žádost je možné odevzdat do podatelny MěÚ nebo zaslat poštou na adresu Honební společenstvo Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové Miroslav Kalvas - honební starosta

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
4. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/113

více...


Pozvánka - Adventní koncerty
3. 12. 2018 - Pozvánka - Adventní koncerty

Jílovský pěvecký sbor Vás, v neděli dne 9. 12. 2018 od 18 hod., zve na koncert "Vánoční ladění", který se uskuteční na velkém sále Jílovského zámku. Následující sobotu, 15. 12. 2018 od 14 hod., v Kostele Nejsvětější Trojice v Jílovém, se koná další adventní koncert, tentokrát v podání Renaty Mužíkové Vrátné a Miroslava Mužíka v doprovodu Václava Krahulíka (varhany). Více v příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
3. 12. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/112

více...


POZVÁNKA - Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou
2. 12. 2018 - POZVÁNKA - Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou

Zveme všechny ke strávení 1. adventní neděle na Jílovském zámku. Vzhledem k tomu, že rozsvícení vánočního stromečku je spojeno s čerty a s mikulášskou nadílkou zdarma a na akci se neplatí vstupné, je naší prioritou, aby připravené balíčky obdržely především jílovské děti. Prosíme Vás, pokud máte zájem o balíček pro svoje dítko, zastavte se na podatelně, v knihovně nebo na zámku u kulturní referentky a vyzvedněte si lísteček. Mikuláš bude rozdávat balíčky jen proti lístku. Více v příloze.

více...


Hasičský sbor našeho města má nového pomocníka
2. 12. 2018 - Hasičský sbor našeho města má nového pomocníka

Dne 22. 11. 2018 obdrželo město Jílové od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje bezúplatným převodem „staronovou“ vyprošťovací hydraulickou soupravu LUKAS v hodnotě 309 229 Kč.

více...


Pozvánka - Vánoční pohádka
30. 11. 2018 - Pozvánka - Vánoční pohádka

V podání Divadélka Koloběžka se 23. 12. 2018 od 15 hod. na hlavním sále Jílovského zámku odehraje POHÁDKA O VESELÉM VÁNOČNÍM STROMEČKU. Více v příloze.

více...


POZVÁNKA - Cestovatelská přednáška
29. 11. 2018 - POZVÁNKA - Cestovatelská přednáška

Se svými zážitky z Peru a Bolívie Vás seznámí Zdeňka Zámečníková, a to 29. 11. 2018 na Jílovském zámku. Více v příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÝ VÍTR a LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
29. 11. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÝ VÍTR a LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/105

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
28. 11. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/104

více...


POZVÁNKA - Divadelní představení
24. 11. 2018 - POZVÁNKA - Divadelní představení

Dne 24. 11. 2018 se na Jílovském zámku koná divadelní představení Oldřich, Božena a ti druzí. Více v příloze.

více...


Upozornění - Městská knihovna Jílové
23. 11. 2018 - Upozornění - Městská knihovna Jílové

Městská knihovna Jílové bude ve středu 28. 11. 2018 mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Nepoužitelná léčiva, injekční stříkačky a jehly
19. 11. 2018 - Nepoužitelná léčiva, injekční stříkačky a jehly

Kam odnést nepoužitelná léčiva, injekční stříkačky a jehly, se dozvíte uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
18. 11. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/97

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
16. 11. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 16.11.-18.11.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Nalezená zvířata ke dni 15.11.2018
16. 11. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 15.11.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
15. 11. 2018 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Vážení občané, ve dnech 21. 11. – 27. 11. 2018 proběhne oprava povrchu místní komunikace v Kamenci od křižovatky k č. p. 75 (kolem č. p. 77 a 76). Po tuto dobu tak dojde k omezení provozu v den pokládky finální vrstvy k úplné uzavírce (předpoklad 26. 11. 2018 – dle klimatických podmínek). Aktuální informace, které se mohou od plánu změnit, získáte u p. Sosny na tel. čísle 770 171 460. Za dočasné zhoršení podmínek se Vám omlouváme.

více...


Upozornění na omezený provoz Odboru místního hospodářství
15. 11. 2018 - Upozornění na omezený provoz Odboru místního hospodářství

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie dne 19. 11. 2018 od 7:30 hod. do 13:00 hod. bude budova Odboru místního hospodářství uzavřena (Teplická 180, Jílové). Děkujeme za pochopení.

více...


VIZE ROZVOJE MĚSTA
14. 11. 2018 - VIZE ROZVOJE MĚSTA

Z důvodu další fáze při přípravě Vize rozvoje města žádá MěÚ Jílové občany, kteří disponují jakýmikoli historickými fotografiemi či kresbami Jílového (všech městských částí) a blízkého okolí a mohli by je zapůjčit pro vytvoření kopií (případně je zaslat oskenované), aby se spojili s referentem investic panem Tomášem Sosnou na čísle +420 770 171 460, nebo mailem na refi@mujilove.cz. Ze stejného důvodu bychom byli rádi, kdyby se nám ozvali i občané, kteří se zajímají o historii Jílového a okolí a mohli by poskytnout jakékoli materiály, ale i z důvodu pouhého poskytnutí ústních informací zástupcům zhotovitele spol. CITY Upgrade, aby se ozvali na téže kontakty. Předem Vám za pomoc děkujeme.

více...


VIZE ROZVOJE MĚSTA
11. 11. 2018 - VIZE ROZVOJE MĚSTA

Vážení spoluobčané, město Jílové přistoupilo k vytvoření jednoho ze strategických dokumentů města, konkrétně vypracování VIZE ROZVOJE MĚSTA. Cílem dokumentu, který pro nás zpracovává na základě smlouvy o dílo společnost City Upgrade, s.r.o., je ucelený náhled na město, jeho potenciály, ale i bariéry a vytvoření vize, tedy dlouhodobých témat, která pomohou zkvalitnit život ve městě a posílí jeho jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy a průzkumy. Výsledkem bude soubor jednoduchých architektonických studií, který bude nastiňovat konkrétní plány, jež budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové cíle i diskuzní témata. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o Vaši spolupráci, neboť na základě výsledků bude rozhodováno o podobě města na dalších mnoho let. Více informací naleznete v příloze. Bc. Tomáš Sosna referent investic

více...


POZVÁNKA - Taneční odpoledne
10. 11. 2018 - POZVÁNKA - Taneční odpoledne

V sobotu 10. 11. 2018 Vás zveme na taneční odpoledne na Jílovském zámku. Více v příloze.

více...


OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 8. 11. 2018
5. 11. 2018 - OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 8. 11. 2018

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 8. 11. 2018 ve městě Jílové (Modrá, Martiněves, Sukova, Teplická, Za Továrnou, K. H. Máchy, B. Němcové, Jílové, Kostelní, Mírové nám., Nábřeží, Sněžnická) v době od 7.30 do 15.30 hodin. Více naleznete v příloze nebo na adrese https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

více...


Stavební práce - objekt MŠ Za Koupalištěm
5. 11. 2018 - Stavební práce - objekt MŠ Za Koupalištěm

Vážení spoluobčané, v týdnu od 5. 11. 2018 se započnou realizovat stavební práce na objektu MŠ Za Koupalištěm, vchod do vily (dočasně uzavřen). Budou spočívat v demolici venkovních schodů, stěny a střechy a v realizaci nových schodů, zábradlí a stříšky nad vchodovými dveřmi. Práce potrvají nejpozději do 7. 12. t.r. (dovolí-li to klimatologické podmínky). Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste dbali zvýšené bezpečnosti sebe a svých dětí. Za dočasné zhoršení prostředí se Vám omlouváme

více...


Upozornění na uzavření městského úřadu
5. 11. 2018 - Upozornění na uzavření městského úřadu

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie dne 8.11.2018 bude budova Městského úřadu Jílové uzavřena. Děkujeme za pochopení. Zároveň upozorňujeme občany, že z výše uvedeného důvodu bude LÉKÁRNA otevřena pouze odpoledne od 15.30 do 17.00 hod.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
29. 10. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/93

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
28. 10. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/92

více...


DÝŇOHRANÍ
26. 10. 2018 - DÝŇOHRANÍ

V sobotu 27. 10. 2018 bude na nádvoří Jílovského zámku probíhat DÝŇOHRANÍ. V rámci této akce bude možné vstoupit do mobilního strašidelného domu, dlabat dýně, poslouchat muziku. Více v příloze.

více...


KONTEJNERY NA KOVOVÉ OBALY
26. 10. 2018 - KONTEJNERY NA KOVOVÉ OBALY

Do konce října bude ve městě rozmístěno 10 šedých kontejnerů na kovové obaly. Seznam stanovišť a upřesnění, co kontejnerů lze odkládat, naleznete uvnitř aktuality.

více...


Upozornění města Jílové
25. 10. 2018 - Upozornění města Jílové

Město Jílové upozorňuje všechny své občany, ale i návštěvníky města Jílové, že město Děčín vyhlásilo Nařízením Statutárního města Děčín č. 5/2018 dočasné vyloučení vstupu do lesů ve vlastnictví státu.

více...


UPOZORNĚNÍ - Rozhledna na Děčínském Sněžníku
24. 10. 2018 - UPOZORNĚNÍ - Rozhledna na Děčínském Sněžníku

Z důvodu špatného počasí bude dnes 24.10.2018 rozhledna na Děčínském Sněžníku uzavřena.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
23. 10. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/91

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
22. 10. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/90

více...


Na informovanost jsme získali odměnu
19. 10. 2018 - Na informovanost jsme získali odměnu

Dne 29. 9. 2018 se konaly Svatováclavské slavnosti, kde kromě zhudebněných pověstí, pohádky pro děti, rodeo bizona a mnoho dalšího proběhla i informativní kampaň se soutěžemi „Hejbni si s elektrem“, zaměřená na podporu sběru elektrospotřebičů.

více...


Program Spiralis
18. 10. 2018 - Program Spiralis

Pro zájemce - aktivní rodiče je určen projekt "ROZVÍJÍM SVŮJ SVĚT". Více v příloze, vč. kontaktu.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
17. 10. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/88

více...


Náhradní svoz bioodpadu
15. 10. 2018 - Náhradní svoz bioodpadu

Z důvodu poruchy vozidla nebyl proveden svoz bioodpadu v sobotu 13.10.2018. Náhradní svoz se uskuteční v pondělí 15.10.2018.

více...


Upozornění - Městská knihovna Jílové
15. 10. 2018 - Upozornění - Městská knihovna Jílové

Městská knihovna Jílové bude ve středu 17. 10. 2018 mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


5. ročník výtvarné soutěže MŠ
15. 10. 2018 - 5. ročník výtvarné soutěže MŠ

Ve vstupní hale Jílovského zámku bude od 13. 11. 2018 do 22. 11. 2018 probíhat výstava obrázků MŠ letos na téma TO JSEM JÁ A TO JSI TY. Srdečně zveme. Více v příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
13. 10. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo: PVI_2018/87

více...


DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA
12. 10. 2018 - DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice: Dělník čištění města

více...


Upozornění - Městská knihovna Jílové
9. 10. 2018 - Upozornění - Městská knihovna Jílové

Městská knihovna Jílové bude v úterý 9. 10. 2018 od 13 hod. do 16 hod. uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Pozvánka na putovní výstavu MÁ VLAST
4. 10. 2018 - Pozvánka na putovní výstavu MÁ VLAST

Od 15. 10. 2018 do 15. 11. 2018 bude v areálu parku Jílovského zámku umístěna NÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA týkající se svědectví proměn zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Výstava je zaměřena na Liberecký a Ústecký kraj (viz příloha).

více...


CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Na Bramboře kolem světa
4. 10. 2018 - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Na Bramboře kolem světa

Na velkém sále Jílovského zámku se dne 20. 10. 2018 od 18 hod. koná cestovatelská přednáška dvou nadšenců, kteří projeli svět. Více v příloze (nebo na www.wayaway.cz).

více...


POZVÁNKA - hudebně zábavný pořad
4. 10. 2018 - POZVÁNKA - hudebně zábavný pořad

Zveme všechny, kteří mají rádi Jiřího Helekala na hudebně zábavný pořad BYLO NEBYLO, který se koná dne 13. 10. 2018 od 15 hod. na Jílovském zámku (více v příloze.

více...


Upozornění - DOPRAVA Jílové - Sněžník a zpět
1. 10. 2018 - Upozornění - DOPRAVA Jílové - Sněžník a zpět

Rada města Jílové na svém jednání dne 26. 9. 2018 vyšla vstříc žádosti občanů na změnu časů pro zajištění přepravy, kterou poskytuje město Jílové na základě předchozí písemné smlouvy. Schválená ZMĚNA se týká REALIZACE ODPOLEDNÍ PŘEPRAVY PLATNÉ OD 1. 10. 2018 ve směru Jílové - Sněžník, kdy nově bude vozidlo města Jílové odjíždět v 17.50 hod. z Jílového (do 30. 9. 2018 je čas odjezdu stanoven na 17 hod.) a dále ve směru Sněžník - Jílové s časem zahájení přepravy v 18 hod. (do 30. 9. 2018 je čas stanoven na 17.50 hod.) - viz příloha.

více...


Pozvánka na SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
29. 9. 2018 - Pozvánka na SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Dne 29. 9. 2018 od 13 hod. se konají Svatováclavské slavnosti v areálu Jílovského zámku. V průběhu dne Vás zveme na zhudebněné pověsti, Afriku očima cestovatele, děti na pohádku a zazpívat si můžete se Stráníky a Mírou Ošancem. Pro zábavu je připraven rodeo bizon. Hrnčířka předvede své výtvory, v rámci tvořivosti můžete vyzkoušet zpracování ovčí vlny. Nemine Vás ani informační kampaň se soutěžemi "Hejbni si s elektrem" od Elektrowinu. A pokud ani to nebude stačit, máme připravenu výrobu zvířátek z kaštanů nebo si můžete vyzkoušet postavit sami svého draka. Více v příloze.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
24. 9. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 27.9.-30.9.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
22. 9. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo: PVI_2018/86

více...


Upozornění - stavební úpravy v areálu Jílovského zámku
19. 9. 2018 - Upozornění - stavební úpravy v areálu Jílovského zámku

Upozorňujeme občany a návštěvníky areálu Jílovského zámku, že od 20. 9. 2018 bude probíhat obnova části pláště zámecké budovy. Více v příloze.

více...


Upozornění - Městská knihovna Jílové
17. 9. 2018 - Upozornění - Městská knihovna Jílové

Městská knihovna Jílové bude ve čtvrtek 20. 9. 2018 mimořádně otevřená až od 13 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


Loučení s létem
12. 9. 2018 - Loučení s létem

V areálu Jílovského zámku se dne 15. 9. 2018 od 14 do 23 hod. budeme loučit s létem. Více v přiložené příloze.

více...


O srdce Kamenné dámy
31. 8. 2018 - O srdce Kamenné dámy

Dne 1. 9. 2018 od 9 do 17 hod. se na Děčínském Sněžníku koná již III. ročník soutěže hasičů s doprovodným programem „O srdce Kamenné dámy“. Přijďte si i Vy zasoutěžit nebo se pobavit. Více v přiložené příloze.

více...


Prohlídky budovy Jílovského zámku - 2. 9. 2018
30. 8. 2018 - Prohlídky budovy Jílovského zámku - 2. 9. 2018

Z důvodu pronájmu prostor Jílovského zámku v neděli 2. 9. 2018 budou prohlídky mimořádně probíhat od 11 do 17 hod. Děkujeme za pochopení

více...


Dovolená v Městké knihovně Jílové
29. 8. 2018 - Dovolená v Městké knihovně Jílové

Upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude od 30. 8. 2018 do 3. 9. 2018 z důvodu dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Upozornění města Jílové
23. 8. 2018 - Upozornění města Jílové

Nařízením statutárního města Děčín č. 4/2018 dočasné vyloučení vstupu do lesů ve vlastnictví státu, města Děčína a přilehlých obcí.

více...


Nalezená zvířata ke dni 23.8.2018
23. 8. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 23.8.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
23. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/83

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
22. 8. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 23.8.-26.8.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22. 8. 2018 - POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 22. 9. 2018 proběhne v obřadní síni Jílovského zámku další vítání občánků. Přihlásit lze děti narozené od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018, ale rádi přivítáme i děti starší, které se nemohly zúčastnit minulého vítání občánků. Přihlášení je možné na tel. čísle 412 557 711, e-mail: podatelna@mujilove.cz nebo osobně na podatelně MěÚ Jílové u paní Šafránové, a to do 10. 9. 2018 včetně. Přihlášení rodiče obdrží pozvánku. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

více...


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
22. 8. 2018 - VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Zveme všechny zájemce o další vzdělávání na kurz „České dějiny a jejich souvislosti II“ nebo „Potraviny a spotřebitel“. Začínáme 4. 10. 2018 ve 13 hod. Podrobnosti k jednotlivým kurzům naleznete v přiložené příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
22. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/82

více...


Losování pořadí volebních stran a delegace členů a náhradníků do OVK
21. 8. 2018 - Losování pořadí volebních stran a delegace členů a náhradníků do OVK

V příloze naleznete informace k losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí a k delegaci členů a náhradníků do okrskových komisí.

více...


Prohlídky budovy Jílovského zámku - 25. 8. 2018
21. 8. 2018 - Prohlídky budovy Jílovského zámku - 25. 8. 2018

Z důvodu pronájmu prostor Jílovského zámku v sobotu 25. 8. 2018 nebude zámek přístupný pro veřejnost a nebudou v tento den probíhat jeho prohlídky. Děkujeme za pochopení.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
19. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

PVI_2018/81

více...


Členství v okrskových volebních komisích
16. 8. 2018 - Členství v okrskových volebních komisích

Občané, kteří mají zájem o členství v okrskových volebních komisích (OVK) pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a nebudou delegováni zaregistrovanou volební stranou, se mohou předběžně hlásit: osobně (kancelář č. 2 v přízemí MěÚ Jílové - p. Némová), telefonicky (412 557 714 - p. Némová) nebo e-mailem (evo@mujilove.cz). Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, který alespoň v den slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. Členem nemůže být kandidát pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena a také ani zmocněnec volební strany.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
16. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/79

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
12. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/77

více...


Pozvánka do LETNÍHO KINA v Jílovém
11. 8. 2018 - Pozvánka do LETNÍHO KINA v Jílovém

Dne 11. 8. 2018 od 21.30 hod. Vás zveme na český film TÁTOVA VOLHA, který bude promítán v areálu Jílovského zámku. Více v příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
10. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/75

více...


Distribuce Jílovské sovy posunuta
9. 8. 2018 - Distribuce Jílovské sovy posunuta

Z technických důvodů bude distribuce prázdninového čísla Jílovské sovy zajištěna v pondělí 13.8.2018.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
9. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/74

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
8. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/73

více...


Dotazník - Plánování v oblasti vod
8. 8. 2018 - Dotazník - Plánování v oblasti vod

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s ministerstvem zemědělství Vás žádá o vyplnění dotazníku, kterým sdělíte svůj názor na "Plánování v oblasti vod".

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
7. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/72

více...


Sanitární den na koupališti
6. 8. 2018 - Sanitární den na koupališti

Koupaliště bude dne 6.8.2018 (pondělí) UZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN. Děkujeme za pochopení.

více...


Přerušení dodávky vody
6. 8. 2018 - Přerušení dodávky vody

SČVK informuje o přerušení dodávky vody z důvodu havárie na vodovodním zařízení, a to od 5. 8. 2018 do 6. 8. 2018 do 15 hod. K přerušení dodávky pitné vody došlo v ul. Zátiší, části ulic Lipová, Havlíčkova a Úzká. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
6. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/71

více...


Dovolená v Městské knihovně Jílové
3. 8. 2018 - Dovolená v Městské knihovně Jílové

Dovolená v knihovně: 6. – 17. srpna, 30. – 31. srpna a 3. 9. 2018. Děkujeme.

více...


Město obdrželo certifikáty za třídění odpadů
3. 8. 2018 - Město obdrželo certifikáty za třídění odpadů

Díky provozu systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí. Město obdrželo osvědčení o úspoře emisí a certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2017.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
3. 8. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/70

více...


Volné místo vychovatelka 2.kolo
31. 7. 2018 - Volné místo vychovatelka 2.kolo

Více v aktualitě.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
31. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/68

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
29. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VELMI VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2018/67

více...


Pozvánka do LETNÍHO KINA v Jílovém
28. 7. 2018 - Pozvánka do LETNÍHO KINA v Jílovém

Dne 28. 7. 2018 od 21.30 hod. Vás zveme na dobrodružnou animovanou komedii z doby, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Film "Pračlověk" bude promítán v parku Jílovského zámku. Více v přiložené příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
27. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY, SILNÉ BOUŘKY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/66

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
26. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/65

více...


Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
24. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ –VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/64

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
23. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/63

více...


VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
18. 7. 2018 - VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

výběrové řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (MěÚ Jílové)

více...


DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA
18. 7. 2018 - DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice: Dělník čištění města

více...


Rekonstrukce povrchů místních komunikací
17. 7. 2018 - Rekonstrukce povrchů místních komunikací

Aktuální informace k průběhu prací při realizaci

více...


Pozvánka do LETNÍHO KINA v Jílovém
14. 7. 2018 - Pozvánka do LETNÍHO KINA v Jílovém

Dne 14. 7. 2018 od 21.30 hod. Vás zveme na film "Ztratili jsme Stalina", který bude promítán v parku Jílovského zámku. Více v přiložené příloze.

více...


Oprava místních komunikací - aktuální informace + harmonogram
12. 7. 2018 - Oprava místních komunikací - aktuální informace + harmonogram

V tuto chvíli jsme za polovinou stavební akce „Oprava povrchů místních komunikací“, uvnitř aktuality naleznete informace o průběhu prací. Zároveň na konci článku naleznete aktualizovaný harmonogram oprav.

více...


Prohlídky budovy Jílovského zámku - 15. 7. 2018
11. 7. 2018 - Prohlídky budovy Jílovského zámku - 15. 7. 2018

Z důvodu pronájmu Jílovského zámku v neděli 15. 7. 2018 nebudou v tento den možné jeho prohlídky.Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
9. 7. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 5.7.-22.7.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
9. 7. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/54

více...


Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
4. 7. 2018 - Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Od 1. 7. 2018 dochází ke změně systému služeb lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Necelá polovina služeb bude nadále provozována a zajišťována v nemocnici, ale ostatní služby budou nově poskytovány v privátních ordinacích praktických lékařů. Rozpis služeb je zveřejněný na webu města http://mmdecin.cz/obcan/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/item/2498-pohotovost-pro-dospele-jiz-nebude-kazdy-den-v-arealu-nemocnice Občané si rozpis mohou vyzvednout také na recepcích Magistrátu města Děčín, v turistických informačních centrech, která jsou otevřená každý den od 8 do 18 hodin, najdou ho také v autobusech MAD. V příloze této informace naleznete rozpis služeb od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.

více...


Nalezená zvířata ke dni 3.7.2018
4. 7. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 3.7.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Volné místo - vychovatelka
29. 6. 2018 - Volné místo - vychovatelka

Základní škola Jílové přijme kvalifikovanou vychovatelku do školní družiny/školního klubu. Více v příloze.

více...


Červnové akce
21. 6. 2018 - Červnové akce

Těšíme se na Vás v červnu

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
20. 6. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/52

více...


UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA
18. 6. 2018 - UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA

Ve středu 20. 6. 2018 bude knihovna mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Vítáme prázdniny aneb reperát dětského dne
13. 6. 2018 - Vítáme prázdniny aneb reperát dětského dne

Dne 30. 6. 2018 Vás zveme na opravu dětského dne, který se bude konat od 13 do 16 hod. Připraveny budou soutěže na hřišti, jízda na koních, pobaví Vás kouzelník (viz příloha).

více...


Oznámení – Honební společenstvo Jílové
13. 6. 2018 - Oznámení – Honební společenstvo Jílové

Dne 27. 6. 2018 svolává Honební společenstvo Jílové valnou hromadu (více viz příloha).

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
11. 6. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/49

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
9. 6. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/48

více...


Hlášení závad (nefunkčnosti) a poruch jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva
7. 6. 2018 - Hlášení závad (nefunkčnosti) a poruch jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 6. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/47

více...


ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ
7. 6. 2018 - ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Dne 8.6.2018 (pátek) od 9:30 hodin bude zahájen provoz městského koupaliště v Jílovém. Provozní doba a výše vstupného je uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA
6. 6. 2018 - UPOZORNĚNÍ - KNIHOVNA

V úterý 12. 6. 2018 bude knihovna mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Plánovaná odstávka vody
6. 6. 2018 - Plánovaná odstávka vody

Dne 6. 6. 2018 od 8 do 18 hod. dojde k přerušní dodávky pitné vody v části ul. Teplická, Nádražní, U Nádraží, Dvořákova, Nábřeží a Mírové nám. (viz příloha)

více...


Kompostéry jsou rozdány
6. 6. 2018 - Kompostéry jsou rozdány

Všech 600 domácích kompostérů má svého majitele. V hierarchii způsobů nakládání s odpady je v zákoně o odpadech na prvním místě předcházení vzniku odpadů, mezi které patří i kompostování, proto nás těší, že byl o kompostéry zájem. Věříme, že tento způsob předcházení vzniku odpadů splní naše společná očekávání.

více...


Den dětí - Těšíme se na jílovské indiány!
2. 6. 2018 - Den dětí - Těšíme se na jílovské indiány!

Dne 2. 6. 2018 od 14 hod. je pro děti připraven „Den dětí v indiánském stylu“. Více informací v příloze.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
1. 6. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/42

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
31. 5. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/41

více...


Kola pro Afriku – Můžeme pomoci dětem v Africe
30. 5. 2018 - Kola pro Afriku – Můžeme pomoci dětem v Africe

Město Jílové se připojilo k projektu „Kola pro Afriku“. Pokud máte doma nepotřebná stará či rozbitá kola, můžete je 30. 5. 2018 odevzdat a areálu Jílovského zámku. Více informací v příloze.

více...


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
30. 5. 2018 - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Příjem fotografií některé z dominant Jílového prodlužujeme až do 15. 6. 2018. Od 1. 6. 2018 budou ve vstupní hale Jílovského zámku k vidění již přihlášené soutěžní fotografie.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
28. 5. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/39

více...


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
24. 5. 2018 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Ivana Bílková, tel. 778 449 003, e-mail: dpo@mujilove.cz.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
23. 5. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/37

více...


Knihovna - upozornění
23. 5. 2018 - Knihovna - upozornění

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 bude knihovna mimořádně otevřená až od 12. hod. Děkujeme za pochopení.

více...


Distribuce Jílovské sovy posunuta
18. 5. 2018 - Distribuce Jílovské sovy posunuta

Z technických důvodů bude distribuce květnové Jílovské sovy zajištěna v pondělí 21.5.2018.

více...


Nalezená zvířata ke dni 17.5.2018
18. 5. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 17.5.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Dotační program města Jílové
10. 5. 2018 - Dotační program města Jílové

V termínu od 14. 5. 2018 do 24. 5. 2018 je možné žádat o dotaci na podporu veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času.

více...


Veřejná výzva - Dělník čištění města
7. 5. 2018 - Veřejná výzva - Dělník čištění města

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice: Dělník čištění města

více...


výběrové řízení - VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
7. 5. 2018 - výběrové řízení - VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výběrové řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (MěÚ Jílové)

více...


OPTIMALIZACE bezdrátového místního informačního systému
4. 5. 2018 - OPTIMALIZACE bezdrátového místního informačního systému

Dne 20. 3. 2018 byl uveden do provozu bezdrátový místní informační systém (dále jen „BMIS“), který je dílčí součástí jednotného výstražného a informačního systému.

více...


Upozornění pro občany - Havárie tepelná energie
3. 5. 2018 - Upozornění pro občany - Havárie tepelná energie

Více naleznete v příloze.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
30. 4. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 29.4.-1.5.2018 a 6.5.-8.5.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832). O sobotách 28.4. a 5.5. bude sběrný dvůr otevřen dle provozní doby, tj. 8.30 – 11.30 h.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
30. 4. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/29

více...


Jak si v klidu užít pálení čarodějnic
30. 4. 2018 - Jak si v klidu užít pálení čarodějnic

Pár základních zásad při rozdělávání ohně.

více...


JÍLOVSKÁ DESÍTKA - TISKOVÁ CHYBA
27. 4. 2018 - JÍLOVSKÁ DESÍTKA - TISKOVÁ CHYBA

Upozorňujeme všechny zájemce o turnaj v mariáši "Jílovskou desítku", která se bude konat 12. 5. 2018 od 9 hod. na velkém sále Jílovského zámku, že přihlásit se mohou na tel. č. 778 542 455. Na zveřejněném plakátu je uvedeno chybné tel. č. Za tiskovou chybu se omlouváme.

více...


Upozornění pro občany - žádost o cestovní doklady
27. 4. 2018 - Upozornění pro občany - žádost o cestovní doklady

Více naleznete v příloze.

více...


Upozornění - DOPRAVA Jílové - Sněžník a zpět
27. 4. 2018 - Upozornění - DOPRAVA Jílové - Sněžník a zpět

V době státních svátků (1. 5. a 8. 5. 2018) nebude provozována doprava Jílové Sněžník a zpět. V nutných případech volejte na tel. 778 542 455. Lubomír Michalec - místostarosta města.

více...


Upozornění – platba daně z nemovitých věcí
27. 4. 2018 - Upozornění – platba daně z nemovitých věcí

Více naleznete v příloze aktuality.

více...


Sbor dobrovolných hasičů Jílové
26. 4. 2018 - Sbor dobrovolných hasičů Jílové

Sbor dobrovolných hasičů Jílové - Modrá Vás zve dne 30. 4. 2018 na "Rej čarodějnic a strašidel". Více v příloze.

více...


Pozvánka na 1. MÁJ aneb Vítání jara
26. 4. 2018 - Pozvánka na 1. MÁJ aneb Vítání jara

Dne 1. 5. 2018 ve 13 hod. se otevře brána Jílovského zámku pro "1. MÁJ aneb Vítání jara". Akci zahájí mažoretky Daisy Děčín, které vystřídá již třetí ročník "žehnání motorek". Až do 22 hod. je pro návštěvníky připraven program i občerstvení. Více informací naleznete v přiloze.

více...


Nalezená zvířata ke dni 20.4.2018
20. 4. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 20.4.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ
19. 4. 2018 - UPOZORNĚNÍ

Od 18. 4. 2018 je dočasně uzavřen chodník Teplická – Lipová. Důvodem je zrušení kolaudačního rozhodnutí Krajským úřadem Ústeckého kraje a vrácení k novému řízení na speciální stavební úřad Magistrátu města Děčín.

více...


POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
18. 4. 2018 - POZVÁNKA OD SOUSEDŮ

Obec Libouchec zve na výstavu "Libouchec v průběhu času". Více v příloze.

více...


POZVÁNKA na divadelní představení
16. 4. 2018 - POZVÁNKA na divadelní představení

V pátek 20. 4. 2018 od 19:00 hod. na velkém sále Jílovského zámku představí Činohra Skaláček Tisá divadelní představení pro dospělé "Slaměný kloubouk". Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Otevření vyhlídky Růženka
16. 4. 2018 - Otevření vyhlídky Růženka

Obec Růžová zve na otevření vyhlídky Růženka. Více v příloze.

více...


Mateřské centrum Sovička
13. 4. 2018 - Mateřské centrum Sovička

Mateřské centrum Sovička - zápis do Soviččiných jesliček (více v příloze).

více...


Letní brigáda - koupaliště
11. 4. 2018 - Letní brigáda - koupaliště

Město Jílové nabízí letní brigádu na městském koupališti (DPP, DPČ): Plavčík – pozice je vhodná např. pro studenta nebo seniora Výše výdělku je závislá na počasí.

více...


Nalezená zvířata ke dni 9.4.2018
10. 4. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 9.4.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Dotační program na podporu veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času
10. 4. 2018 - Dotační program na podporu veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času

Dne 10. 4. 2018 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Jílové dotační program na podporu veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času. Více informací v příloze.

více...


Úklid odpadků v okolí Jílového
7. 4. 2018 - Úklid odpadků v okolí Jílového

Dne 7.4.2018 proběhne akce Piráti uklidí Jílové se srazem účastníků u hospody Pod lesem. Další akcí je Odpadkyáda 2018, kterou pořádá horolezecký oddíl Tisá dne 21.4.2018. S ohledem na uvedené akce nebude město Jílové pořádat samostatnou úklidovou akci, materiálově se bude podílet na akci 7.4.2018. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Výběrové řízení na obsazení pozice: Referentka administrativy
4. 4. 2018 - Výběrové řízení na obsazení pozice: Referentka administrativy

Obec Libouchec vyhlašuje výběrové řízení na obzasení pracovního místa referent/ka administrativy

více...


Kompostéry jsou stále k dispozici a lze žádat o druhý
3. 4. 2018 - Kompostéry jsou stále k dispozici a lze žádat o druhý

Pokud jste o kompostér zatím nepožádali a máte o něj zájem, nebo splňujete podmínky pro poskytnutí druhého kompostéru (bližší informace uvnitř aktuality), kontaktujte Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Drugovou, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.

více...


POZVÁNKA na dětské zábavné odpoledne
2. 4. 2018 - POZVÁNKA na dětské zábavné odpoledne

V neděli 15. 4. 2018 od 15:00 hod. se na velkém sále Jílovského zámku koná: Dětské zábavné odpoledne (soutěže, hry a dětská diskotéka).

více...


POZVÁNKA na jarní taneční odpoledne
2. 4. 2018 - POZVÁNKA na jarní taneční odpoledne

V sobotu 7. 4. 2018 od 15:00 hod. se na velkém sále Jílovského zámku koná: Jarní taneční odpoledne. K tanci i poslechu zahraje kapela O.L.I. Součástí odpoledne bude í ukázka zumby v podání Míši Jelínkové.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
29. 3. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

S ohledem na velikonoční svátky bude ve dnech 30.3. – 2.4.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
28. 3. 2018 - NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Společnost BFHM spol. s r.o. nabízí volné pracovní místo na pozici výrobního a montážního dělníka ve výrobě plastových oken. Místo výkonu práce je v Tisé.

více...


Příměstské tábory Mírkov
26. 3. 2018 - Příměstské tábory Mírkov

Příměstský tábor pro děti od 6-15 let z území MAS Labské skály, kde se děti mohou těšit na zvířátka v mini ZOO, hry, dětskou diskotéku a spoustu zážitků.

více...


Nalezená zvířata ke dni 25.3.2018
26. 3. 2018 - Nalezená zvířata ke dni 25.3.2018

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA na přednášku
23. 3. 2018 - POZVÁNKA na přednášku

V úterý 3. 4. 2018 od 18:00 hod. se na velkém sále Jílovského zámku koná přednáška: Český Banát, japonský Zen a Návrat (nejen) k přírodě. Ondřej Landa přednáší o alternativním životě v Rumunsku a v Japonsku, o přínosech a úskalích soběstačnosti a o tom, jak umění samoty a samostatnosti souvisí s ekologií a s meditační praxí.

více...


Svoz nádob s bioodpadem začne tuto sobotu
22. 3. 2018 - Svoz nádob s bioodpadem začne tuto sobotu

Od soboty 24.3.2018 začíná svoz hnědých nádob s bioodpadem. Pokud bude obsah k nádobě přimrzlý, může se stát, že nedojde k úplnému vysypání nádoby.

více...


VEŘEJNÁ VÝZVA k přihlášení zájemců na obsazení pozice: kuchař(-ka)
20. 3. 2018 - VEŘEJNÁ VÝZVA k přihlášení zájemců na obsazení pozice: kuchař(-ka)

Ředitelka Mateřské školy zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice: kuchař(-ka)

více...


Výstražná informace ČHMÚ - ČETNÉ NÁLEDÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
15. 3. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - ČETNÉ NÁLEDÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/26

více...


Kultura v Libouchci
14. 3. 2018 - Kultura v Libouchci

Obec Libouchec -mobilní dílny na dřevěné výrobky (25. 3 2018) a TJ Sokol Libouchec - Sokolský ples (17. 3. 2018). Více v příloze.

více...


Výběrové řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
14. 3. 2018 - Výběrové řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

více...


Výstražná informace ČHMÚ- LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 3. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ- LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/25

více...


POZVÁNKA na vítání občánků
26. 2. 2018 - POZVÁNKA na vítání občánků

Vážení rodiče, zveme Vás s Vašimi nově narozenými dětmi na vítání občánků, které se bude konat dne 24. 3. 2018 od 9 a 10 hod. Přihlásit lze děti narozené od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018, ale také děti starší, které se nemohly zúčastnit minulého vítání občánků. Přihlásit lze na tel. č. 412 557 111, e-mal: podatelna@mujilove.cz nebo osobně na podatelně MěÚ u p. Šafránové, a to do 9. 3. 2018. Přihlášení rodiče obdrží pozvánku.

více...


OZNÁMENÍ - Stavební úpravy na městském úřadu
22. 2. 2018 - OZNÁMENÍ - Stavební úpravy na městském úřadu

Vážení občané, v týdnu od 26. 2. 2018 započnou na Městském úřadu Jílové stavební interiérové práce, které potrvají cca 4 týdny (předpoklad). Po tuto dobu bych chtěl požádat všechny, kteří městský úřad navštíví, aby dbali zvýšené pozornosti a informačních nápisů. Za přechodně zhoršené podmínky se Vám omlouvám a děkuji, že toto nezbytné opatření přijmete s pochopením. Za MěÚ Jílové - Bc. Tomáš Sosna, OSMŽP - referent investic

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
20. 2. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 26.2. - 28.2.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Upozornění
19. 2. 2018 - Upozornění

Ve středu 21. 2. 2018 bude knihovna z technických důvodů mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
15. 2. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/14

více...


 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Účetní
15. 2. 2018 - Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Účetní

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č.410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky, příspěvkové organizace

více...


PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 2. 3. 2018
13. 2. 2018 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 2. 3. 2018

Plánované přerušení dodávky elektřiny se bude konat dne 2. 3. 2018 od 7.30 hod. do 15.30 hod. Více na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

více...


Doprava Sněžník
9. 2. 2018 - Doprava Sněžník

Po dobu jarních prázdnin , od 12.2. do 18.2. nebude provozována doprava Jílové Sněžník a zpět. V nutných případech volejte na tel. 778 542 455. Lubomír Michalec - místostarosta města.

více...


NÁBOROVÁ KAMPAŇ POLICIE ČR
26. 1. 2018 - NÁBOROVÁ KAMPAŇ POLICIE ČR

Bližší informace najdete uvnitř aktuality v přiloženém letáku

více...


PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 14. 2. 2018
26. 1. 2018 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 14. 2. 2018

Plánované přerušení dodávky elektřiny se bude konat dne 14. 2. 2018 v Jílovém, Kammenná, ul. Nedokončená 120, 121, 201, 223, 225, 231, 235 a ul. Zahradní 168, 193, 208, 210, 213, 215, 220, 221, 230, 232, 237.

více...


POZVÁNKA
25. 1. 2018 - POZVÁNKA

10. 2. 2018 pořádá město Jílové již 13. zámecký ples. Bližší informace o akci najdete uvnitř aktuality.

více...


Domácí kompostér lze stále získat
25. 1. 2018 - Domácí kompostér lze stále získat

Ještě máme k dispozici cca 200 domácích kompostérů. Pokud jste o kompostér zatím nepožádali a máte o něj zájem, kontaktujte Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Drugovou, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz. O kompostér zdarma může žádat nejen vlastník rodinného domu nebo objektu určeného k rekreaci, ale také vlastník (či nájemce) pozemku nebo zahrádky.

více...


Informace – hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta republiky
24. 1. 2018 - Informace – hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta republiky

Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018, obdrží voliči ve dnech voleb přímo ve volebních místnostech. Okrskové volební komise budou voličům vydávat hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů.

více...


POZVÁNKA - POHÁDKA 28.1.2018
23. 1. 2018 - POZVÁNKA - POHÁDKA 28.1.2018

Zveme všechny děti na "Pruhovanou pohádku" na zámek v Jílovém. Představí se nám Divadélko Koloběžka. V kolik je uvedeno uvnitř aktuality.

více...


Cena města Jílové
22. 1. 2018 - Cena města Jílové

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2017 uložilo úkol místostarostovi města připravit aktualizaci Statutu Ceny města Jílové s prodloužením termínu na nominace kandidátů za předešlý kalendářní rok do 31. 1. následujícího roku. Tato aktualizace bude předložena ke schválení do jednání ZMJ dne 6.2.2018. Vzhledem k výše uvedenému mohou občané své návrhy kandidátů na udělení Ceny města Jílové předkládat do 31.01.2018, a to doručením do podatelny MěÚ Jílové.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
22. 1. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/08

více...


INFORMACE PRO OBČANY JÍLOVÉHO
19. 1. 2018 - INFORMACE PRO OBČANY JÍLOVÉHO

Následkem silného větru až vichřice došlo k poruchám na nízkém napětí. Okres Děčín patří k nejvíce zasaženým. Pracovníci energetiky odstraňují přednostně závady na vysokém napětí a poté budou odstraňovat ostatní poruchy. Děkujeme za pochopení. (MST)

více...


Informace – voličské průkazy pro II. kolo volby prezidenta
18. 1. 2018 - Informace – voličské průkazy pro II. kolo volby prezidenta

Volič, který nebude moci ve dnech konání II. kola volby prezidenta (26. a 27. ledna 2018) volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popř. zvláštním seznamu voličů, může požádat Městský úřad Jílové o vydání voličského průkazu, a to:

více...


Výstražná informace ČHMÚ - VELMI SILNÝ VÍTR, ZÁVĚJE a NÁLEDÍ
18. 1. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - VELMI SILNÝ VÍTR, ZÁVĚJE a NÁLEDÍ

Číslo výstrahy: PVI_2018/06

více...


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
17. 1. 2018 - VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Zahajujeme další letní semestr Virtuální univerzity třetího věku 2017/2018 (VU3V). Pro letní semestr jsme připravili dvě témata, a to Dějiny oděvní kultury III a kurz Včelařský rok.

více...


Výběrové řízení - obec Libouchec
17. 1. 2018 - Výběrové řízení - obec Libouchec

V Y H L A Š UJ E VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU NA ODBORU STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBECNÍHO ÚŘADU V LIBOUCHCI

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ SNĚŽENÍ, ZÁVĚJE, VELMI SILNÝ VÍTR a NÁLEDÍ
17. 1. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ SNĚŽENÍ, ZÁVĚJE, VELMI SILNÝ VÍTR a NÁLEDÍ

Číslo výstrahy: PVI_2018/05

více...


Výstražná informace ČHMÚ- NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
16. 1. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ- NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/04

více...


PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
15. 1. 2018 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce, a.s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat dne 16.01.2018 od 08:30 - 15:30 v lokalitě Jílové - Sněžnická 100, 102, 103, 104, 153, 336, 347, 72, 73, 74, 75, 76, 99.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
15. 1. 2018 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2018/03

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
11. 1. 2018 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 12.1. - 14.1.2018 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - TANEČEK
10. 1. 2018 - POZVÁNKA - TANEČEK

Na zámku v Jílovém se dne 13. 1. 2017 od 15 do 19 hod. opět koná oblíbené taneční odpoledne. Více informací uvnitř aktuality

více...


Svoz vánočních stromků
5. 1. 2018 - Svoz vánočních stromků

Do konce ledna bude v sídlišti svážet vánoční stromky odbor místního hospodářství. Odstrojené stromky odložte ke kontejnerům na směsný odpad.

více...


VÝSTAVA
4. 1. 2018 - VÝSTAVA

Pro návštěvníky Jílovského zámku jsou ve vstupní hale opět k vidění fotografie Jaroslava Stejskala, tentokrát na téma "Portréty" a "Lidé kolem nás". Hala je volně přístupná v čase otevírací doby knihovny.

více...


DOTAZNÍK k odpadovému hospodářství
2. 1. 2018 - DOTAZNÍK k odpadovému hospodářství

Každý z nás produkuje odpady a je důležité s nimi nakládat takovým způsobem, aby co nejméně ovlivňovaly naše okolí a přírodu. Pro zlepšení možností nakládání s odpady v našem městě Vás prosíme o vyplnění dotazníku k odpadovému hospodářství.

více...


Mimořádně předány jiné pytle na tříděný odpad
2. 1. 2018 - Mimořádně předány jiné pytle na tříděný odpad

Svozové společnosti i přes několik urgencí nebyly dodány žluté pytle na tříděný odpad, proto v pátek 29.12.2017 byly použity pytle z města Varnsdorf. I když je na pytlích rozpis několika různých druhů odpadu, odkládejte do pytlů pouze papír nebo plast.

více...


Svoz odpadu v 1. týdnu roku 2018
31. 12. 2017 - Svoz odpadu v 1. týdnu roku 2018

Dne 1.1.2018 nezajišťuje svozová společnost svoz odpadu, proto budou všechny svozy odpadů v 1. týdnu roku 2018 o jeden den posunuty. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Odpadový kalendář na rok 2018 ke stažení
29. 12. 2017 - Odpadový kalendář na rok 2018 ke stažení

Odpadový kalendář na rok 2018 byl součástí prosincové Jílovské sovy. Ke stažení je také uvnitř aktuality.

více...


17. 12. 2017 - ADVENTNÍ KONCERT
15. 12. 2017 - 17. 12. 2017 - ADVENTNÍ KONCERT

17. 12. 2017 od 17 hod. se koná 3. Adventní koncert Ženského komorního sboru Luscinia na velkém sálu Jílovského zámku. Koncert proběhne pod vedením sbormistryně Mgr. K. Müllerové. Srdečně Vás zveme.

více...


ORDINAČNÍ HODINY DĚTSKÉ ORDINACE
12. 12. 2017 - ORDINAČNÍ HODINY DĚTSKÉ ORDINACE

Informace uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
8. 12. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/109

více...


UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL JÍLOVÉ
8. 12. 2017 - UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL JÍLOVÉ

Informujeme, že Mateřské školy - Průběžná, Za koupalištěm a v Modré budou v termínu od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 uzavřeny.

více...


Ježíškova vnoučata - projekt Českého rozhlasu
5. 12. 2017 - Ježíškova vnoučata - projekt Českého rozhlasu

Už jste slyšeli o Ježíškových vnoučatech? Že ne?

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
3. 12. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/105

více...


POZVÁNKA - Procházka s architektem 9. 12. 2017
30. 11. 2017 - POZVÁNKA - Procházka s architektem 9. 12. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Beseda s městskou policií Jílové a JSDH Jílové-Modrá 5. 12. 2017
28. 11. 2017 - POZVÁNKA - Beseda s městskou policií Jílové a JSDH Jílové-Modrá 5. 12. 2017

Beseda určená převážně seniorům. Koho volat o pomoc? Jak se ubráním? Jak a čím uhasím oheň? Malý dárek pro každého účastníka besedy.

více...


2. 12. 2017 - JÍLOVSKÝ ADVENT - UPŘESNĚNÍ
24. 11. 2017 - 2. 12. 2017 - JÍLOVSKÝ ADVENT - UPŘESNĚNÍ

Srdečně Vás dne 2. 12. 2017 zveme na tradiční předvánoční akci. Podrobnější informace k tomuto odpoledni a večeru naleznete uvnitř aktuality.

více...


Vítání občánků 9.12.2017
23. 11. 2017 - Vítání občánků 9.12.2017

Další slavnostní vítání občánků proběhne dne 9. 12. 2017 od 9 a 10 hodin v obřadní síni Jílovského zámku, kdy budou přivítáni děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017, ale i starší, které se nemohly zúčastnit minulého obřadu. Informace k přihlášení naleznete uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 22. 11. 2017
20. 11. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 22. 11. 2017

Ve středu 22. listopadu bude knihovna mimořádně zavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Výstava Není drak jako drak 14. 11. 2017
15. 11. 2017 - POZVÁNKA - Výstava Není drak jako drak 14. 11. 2017

Výstava obrázků na jílovském zámku 4. ročníku výtvarné soutěže naší školky.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
13. 11. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Ve dnech 17.11. - 19.11.2017 bude uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
13. 11. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2017/98

více...


POZVÁNKA - Hodina plná čar a kouzel 18. 11. 2017
9. 11. 2017 - POZVÁNKA - Hodina plná čar a kouzel 18. 11. 2017

Kouzelník Milan Lysák. Kouzlení, soutěže, tancování, modelování balónků. Zábava pro celou rodinu.

více...


UPOZORNĚNÍ - Příspěvek na dopravu
6. 11. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Příspěvek na dopravu

O poskytování příspěvku na dopravu, v letošním roce formou věcného daru, občanům s trvalým pobytem v Jílovém, kteří v letošním roce dosáhnou věku 70 let a více, aktivním a neaktivním dárcům krve, jsme informovali v září v Jílovské sově.

více...


OZNÁMENÍ - Opravy místních komunikací
3. 11. 2017 - OZNÁMENÍ - Opravy místních komunikací

Informujeme tímto spoluobčany, že v týdnech od 06.11.2017 do cca 20.11.2017 bude dodavatelská firma, vybraná na základě veřejné výzvy, opravovat v celkovém rozsahu asfaltové povrchy těchto místních komunikací:

více...


Nalezená zvířata ke dni 28.10.2017
3. 11. 2017 - Nalezená zvířata ke dni 28.10.2017

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
1. 11. 2017 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: Dělník čištění města.

více...


POZVÁNKA - Výstava keramiky a šperků
1. 11. 2017 - POZVÁNKA - Výstava keramiky a šperků

Ve vstupní hale jílovského zámku.

více...


OZNÁMENÍ - Odbor místního hospodářství bude mimo provoz
1. 11. 2017 - OZNÁMENÍ - Odbor místního hospodářství bude mimo provoz

Oznamujeme, že v termínu od 7.11.2017 – do 10.11.2017, bude odbor OMH MěÚ Jílové, Boženy Němcové 139, Jílové zcela MIMO PROVOZ z důvodu stěhování do objektu areálu ul. Teplická č.p.180 (bývalé CO).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – EXTRÉMNĚ SILNÝ VÍTR (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
27. 10. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – EXTRÉMNĚ SILNÝ VÍTR (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/95

více...


POZVÁNKA - Tancuj se mnou dnes 4. 11. 2017
25. 10. 2017 - POZVÁNKA - Tancuj se mnou dnes 4. 11. 2017

Zábavný hudební pořad pro seniory s tancem. K tanci a poslechu hraje Adamis.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku 23. 10. 2017
23. 10. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku 23. 10. 2017

Provozovatel rozhledny Děčínský Sněžník městu oznámil, že rozhodl o uzavření rozhledny Děčínský Sněžník dne 23.10.2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – mlha.

více...


Nalezený papoušek
18. 10. 2017 - Nalezený papoušek

Dne 14.10.2017 byl v Jílovém (Martiněvsi) nalezen papoušek. Momentálně je v útulku v Děčíně. Pokud postrádáte papouška, kontaktujte útulek na tel. 605 801 617. Majitel musí znát číslo kroužku a druh papouška.

více...


POZVÁNKA - Dýňové slavnosti aneb Strašidelný rej 28. 10. 2017
18. 10. 2017 - POZVÁNKA - Dýňové slavnosti aneb Strašidelný rej 28. 10. 2017

Dlabání dýní, show pro děti plná písniček a strašení, stezka odvahy. Stánky s občerstvením. Od 19:00 na zámku strašidelná párty pro dospělé.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku 10. 10. 2017
10. 10. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku 10. 10. 2017

Provozovatel rozhledny Děčínský Sněžník městu oznámil, že rozhodl o uzavření rozhledny Děčínský Sněžník dne 10.10.2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – déšť a mlha.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku 5. 10. 2017
5. 10. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku 5. 10. 2017

Provozovatel rozhledny Děčínský Sněžník městu oznámil, že rozhodl o uzavření rozhledny Děčínský Sněžník dne 5.10.2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – déšť a mlha.

více...


Nalezená zvířata ke dni 3.10.2017
4. 10. 2017 - Nalezená zvířata ke dni 3.10.2017

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
4. 10. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/94

více...


Nalezená zvířata ke dni 30.9.2017
2. 10. 2017 - Nalezená zvířata ke dni 30.9.2017

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 23.9.2017
25. 9. 2017 - Nalezená zvířata ke dni 23.9.2017

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
22. 9. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 28.9. - 1.10.2017 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Divadelní představení dne 18. 10. 2017
20. 9. 2017 - POZVÁNKA - Divadelní představení dne 18. 10. 2017

VINETÚ, VINETÚÚ - divadelní hra se zpěvy. Upozornění: Nejedná se o dětské představení.

více...


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
20. 9. 2017 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 18. 10. 2017 od 7.30 do 12.30 hod. je plánováno přerušení dodávky elektřiny v lokalitě Jílové - část obce: Jílové.

více...


PROSBA
20. 9. 2017 - PROSBA

Na sobotu 28. 10. 2017 je pro děti a dospělé plánována akce "Dýňové slavnosti aneb Strašidelný rej", v jejichž rámci bychom rádi, aby si děti mohly vydlabat "svoje strašidlo". Připravena je odpolední zábava pro děti s názvem "Halloweenské strašení" a nebude chybět ani "Stezka odvahy". Večer bude pro dospělé na zámku pokračovat "Strašidelnou párty". Proto bychom Vás chtěli požádat o případné přebytky Vašich dýní či patisonů, které by tak našly své uplatnění. Vydlabaná hmota neskončí v popelnici, ale poslouží následně jako krmení pro zvířata. Nadbytky dýní můžete nosit přímo na zámek nebo kontaktujte kulturní referentku Evu Horovou (tel. 732 832 470, e-mail: kultura@mujilove.cz). Za Vaši pomoc předem děkujeme.

více...


POZVÁNKA - Svatováclavské slavnosti 30. 9. 2017
19. 9. 2017 - POZVÁNKA - Svatováclavské slavnosti 30. 9. 2017

aneb Den regionálních produktů. Ukázky tradičních řemesel s workshopy, rodeo a simulátor dojení, folk hraje Pavel Petran, country hraje kapela Kaktus, soutěže, pohádka pro děti, autorské čtení Oskar Georg Siebert.

více...


POZVÁNKA - Cestopisná přednáška Korsika 26. 9. 2017
18. 9. 2017 - POZVÁNKA - Cestopisná přednáška Korsika 26. 9. 2017

Korsika - země hor, moře, pirátů a divoké přírody. Přednáší Jiří Čáp.

více...


POZVÁNKA - Vzpomínky na Waldemara Matušku 23. 9. 2017
15. 9. 2017 - POZVÁNKA - Vzpomínky na Waldemara Matušku 23. 9. 2017

Zaposlouchejte se s námi do písní Waldemara Matušky v podání Vladimíra Waldy Nerušila.

více...


MC Sovička - Soviččiny jesličky
12. 9. 2017 - MC Sovička - Soviččiny jesličky

Školní rok 2017 - 2018, zápisy probíhají celoročně, omezená kapacita.

více...


POZVÁNKA - Loučení s létem 16. 9. 2017
8. 9. 2017 - POZVÁNKA - Loučení s létem 16. 9. 2017

Soutěže, kolotoče, laserová střelnice, simulátor stavu beztíže, hasičská fontána na koupališti a mnoho dalšího. Sladké, slané i tekuté občerstvení. Hrají kapely The Drops, Voxel, Aneboafro, Maniac, Claymore, Wanastovi Vjecy revival.

více...


Kompostéry na bioodpad v sídlišti
8. 9. 2017 - Kompostéry na bioodpad v sídlišti

V sídlišti byly instalovány komunitní kompostéry na bioodpad. Co do kompostéru odkládat a co do něj naopak nepatří, se dozvíte uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 4. 10. 2017
6. 9. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 4. 10. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků 7. 10. 2017
4. 9. 2017 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků 7. 10. 2017

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše novorozené děti na slavnostní vítání občánků našeho města. Dne 7. 10. 2017 se, v obřadní síni Zámku Jílové od 9 a 10 hodin, bude konat již třetí vítání občánků letošního roku.

více...


OZNÁMENÍ - Příspěvek na dopravu
1. 9. 2017 - OZNÁMENÍ - Příspěvek na dopravu

Rada města Jílové na své 30. schůzi konané dne 30.08.2017 schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2017 na dopravu pro občany s trvalým pobytem v Jílovém, kteří v letošním roce dosáhnou věku 70 let a více formou věcného daru ve výši 700 Kč na jednu osobu.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření koupaliště
1. 9. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření koupaliště

S ohledem na aktuální počasí a předpověď na další období je dnešním dnem, 01.09.2017, ukončen provoz koupaliště pro sezónu 2017.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 27. 9. 2017
1. 9. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 27. 9. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
30. 8. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 1.9. - 10.9.2017 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
30. 8. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/87

více...


OZNÁMENÍ - Kotlíková dotace 3. výzva
29. 8. 2017 - OZNÁMENÍ - Kotlíková dotace 3. výzva

Starší teplovodní kotle, které slouží k vytápění a které splňují emisní třídu 0., 1., nebo 2., se nebudou moci po 9/2022 používat. Toto nařízení je dáno zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 22. 9. 2017
29. 8. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 22. 9. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Doprava na Sněžník
25. 8. 2017 - OZNÁMENÍ - Doprava na Sněžník

Od 1. 9. 2017 dojde k dílčím změnám, které jsou zaměřeny na zjednodušení organizace činností souvisejících se zajišťováním tohoto typu „dopravní obslužnosti“. Jedná se zejm. o úpravu textu smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě, časů a míst odjezdů/příjezdů, způsobu objednání a placení přepravy, aj.

více...


Poskytování domácích kompostérů
24. 8. 2017 - Poskytování domácích kompostérů

Kompostéry jsou stále k dispozici, nelze je ovšem předávat bez uzavření smlouvy o výpůjčce. Máte-li zájem o kompostér zdarma, ale nemáte prozatím uzavřenou smlouvu, kontaktujte prosím MěÚ Jílové, p. Drugovou, tel. 412 557 727. O kompostér mohou požádat i chataři a vlastníci (případně nájemci) zahrádek.

více...


POZVÁNKA - O srdce Kamenné dámy 26. 8. 2017
18. 8. 2017 - POZVÁNKA - O srdce Kamenné dámy 26. 8. 2017

II. ročník soutěže hasičských jednotek. Lezecká stěna, airsoft, grilované sele, country kapela.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
17. 8. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/83

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření pokladny 18. 8. 2017
15. 8. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření pokladny 18. 8. 2017

Z provozních důvodů bude v pátek 18. 8. 2017 uzavřena pokladna. Děkujeme za pochopení.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku
11. 8. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku

Z důvodu špatných klimatických podmínek je dnes rozhledna na Sněžníku uzavřena.

více...


POZVÁNKA - Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 15. - 16. 9. 2017
10. 8. 2017 - POZVÁNKA - Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 15. - 16. 9. 2017

V sobotu 16. září 2017 se uskuteční v Ústí nad Labem již 7. ročník Ústeckého půlmaratónu v rámci běžecké série RunCzech s hlavním závodem Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Jménem prezidenta organizačního výboru Dr. Carla Capalba a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Vás, Vaši rodinu, přátele a všechny občany Vašeho města/obce srdečně zveme k účasti.

více...


POZVÁNKA - 6. den MAS a beseda o kapli 12. 8. 2017
8. 8. 2017 - POZVÁNKA - 6. den MAS a beseda o kapli 12. 8. 2017

V rámci oslav výročí založení obce Libouchec, včetně besedy o projektu záchrany kaple rodiny Botschen.

více...


POZVÁNKA - Oslavy 665 let existence Libouchce 12. 8. 2017
7. 8. 2017 - POZVÁNKA - Oslavy 665 let existence Libouchce 12. 8. 2017

Libouchec slaví 665 let od první písemné zmínky.

více...


NABÍDKA PŘIVÝDĚLKU - Výzkum veřejného mínění
7. 8. 2017 - NABÍDKA PŘIVÝDĚLKU - Výzkum veřejného mínění

Jedná se o spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

více...


UPOZORNĚNÍ - Krušnoton 12. 8. 2017
7. 8. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Krušnoton 12. 8. 2017

8 ročník cyklistického závodu Krušnoton bude projíždět Jílovém 12. 8. 2017.

více...


POZVÁNKA - Letní kino 12. 8. 2017
4. 8. 2017 - POZVÁNKA - Letní kino 12. 8. 2017

Film Všechno nebo nic, promítáme až po setmění.

více...


OZNÁMENÍ - přerušení dodávky elektřiny dne 8. 8. 2017
2. 8. 2017 - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky elektřiny dne 8. 8. 2017

Jílové - Horská a Javorská - více v příloze

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY a VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
1. 8. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY a VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

ČHMÚ č. PVI_2017/76

více...


Vítání občánků 1. 7. 2017
31. 7. 2017 - Vítání občánků 1. 7. 2017

Dne 1. 7. 2017, v první prázdninovou sobotu v obřadní síni Jílovského zámku, byli přivítáni noví občánci našeho města.

více...


OZNÁMENÍ - Virtuální univerzita třetího věku
31. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Virtuální univerzita třetího věku

I když jsou prázdniny stále v plném proudu, my už připravujeme další studium a témata pro seniory Virtuální univerzity třetího věku (VU3V).

více...


UPOZORNĚNÍ - Sjednávání smluv na kompostéry
31. 7. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Sjednávání smluv na kompostéry

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu čerpání dovolené nebudou v termínu do 11. 8. 2017 sjednávány smlouvy na kompostéry. Smlouvy lze opět sjednávat od pondělí 14. 8. 2017. Děkujeme Vám za pochopení.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
30. 7. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/74

více...


Pneumatiky budou ve sběrném dvoře zpoplatněny
29. 7. 2017 - Pneumatiky budou ve sběrném dvoře zpoplatněny

Pneumatiky jsou zahrnuty do zpětného odběru a zdarma je lze odevzdávat v místech zpětného odběru (Autoservis Chadima Jílové, Storex FST Děčín - Bynov, GPD Děčín). Místem zpětného odběru ovšem nejsou sběrné dvory, proto od 1.8.2017 dochází ke zpoplatnění pneumatik ve sb. dvoře. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
24. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 28.7. - 30.7.2017 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 16. 8. 2017
24. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 16. 8. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 17. 8. 2017
24. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 17. 8. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


Návod na sestavení kompostéru
21. 7. 2017 - Návod na sestavení kompostéru

Obdrželi jsme informaci, že dodaný návod na sestavení kompostéru nemusí být dostatečný, proto je návod na sestavení k dispozici také uvnitř aktuality.

více...


Objasnění realizace chodníku
20. 7. 2017 - Objasnění realizace chodníku

Na základě množících se dotazů si dovolím za Odbor správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové v širších souvislostech vysvětlit, či alespoň trochu objasnit, problematiku výsledné podoby nového chodníku podél papíren od ulice Teplická a na něj navazujícího schodiště, které ústí v ulici Lipová.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
20. 7. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/70

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
19. 7. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/69

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 31. 8. 2017
14. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 31. 8. 2017

Na samotě 371, Sněžnická 357, 7:30-13:30.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 11. 7. 2017
11. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 11. 7. 2017

Z důvodu havárie, ul. Teplická, od 3:50 do 15:00.

více...


Uzavření knihovny 11. 7. 2017
10. 7. 2017 - Uzavření knihovny 11. 7. 2017

Městská knihovna bude v úterý 11.7.2017 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


MC Sovička - Loučení 13. 7. 2017
10. 7. 2017 - MC Sovička - Loučení 13. 7. 2017

Kde něco končí, něco jiného začíná!

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
9. 7. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/66

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
7. 7. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/64

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
6. 7. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/63

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
4. 7. 2017 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice Dělník čištění města - ZAHRADNÍK.

více...


Smlouva o výpůjčce kompostérů
4. 7. 2017 - Smlouva o výpůjčce kompostérů

Zájemcům o kompostéry, kteří poskytli kontakt telefonický nebo mailový, byla rozeslána informace k uzavření smlouvy o výpůjčce domácího kompostéru. Znění textu smlouvy je k dispozici uvnitř aktuality. Pokud někdo požádal o kompostér, ale neobdržel žádnou zprávu, kontaktujte prosím MěÚ Jílové, p. Drugovou, tel. 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
29. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo: PVI_2017/60

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
28. 6. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 30.6.2017 - 9.7.2017 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ - VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
28. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/59

více...


POZVÁNKA - Letní kino 1. 7. 2017
27. 6. 2017 - POZVÁNKA - Letní kino 1. 7. 2017

Film Špunti na vodě promítáme až po setmění.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
27. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/58

více...


OZNÁMENÍ – Volné místo Asistent pedagoga
26. 6. 2017 - OZNÁMENÍ – Volné místo Asistent pedagoga

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zák. č. 563/2004 Sb., (o pedagogických pracovnících), v souladu s ustanovením vyhlášky č. 73/2005 Sb., (o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami), ve znění pozdějších předpisů zřizuje ředitelka MŠ pracovní místo: Asistent pedagoga.

více...


Fotosoutěž o teplo zdarma
26. 6. 2017 - Fotosoutěž o teplo zdarma

s TERMO Děčín a.s.

více...


Nová stanoviště červených kontejnerů na elektrozařízení
22. 6. 2017 - Nová stanoviště červených kontejnerů na elektrozařízení

Ve spolupráci se společností Asekol a.s. byly umístěny tři nové červené kontejnery na elektrozařízení a to ke škole na Mírovém nám., na křižovatku Sněžnická x Lipová a do ulice Zahradní. U nefunkčního kontejneru v ulici Na Rovině je od podzimu zažádáno o výměnu, ale stále jsme pouze v pořadníku.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY, VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
22. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY, VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Číslo výstrahy: PVI_2017/55

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) a VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
21. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) a VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/54

více...


POZVÁNKA - Jílovské letní slavnosti 23. 6. - 24. 6. 2017
20. 6. 2017 - POZVÁNKA - Jílovské letní slavnosti 23. 6. - 24. 6. 2017

Stánkový prodej, soutěž v páce, nanuková show, skákací hrad, trampolíny, lezecká stěna, výroba mýdel a mnoho dalšího. Vstup zdarma.

více...


Nabídka zaměstnání
20. 6. 2017 - Nabídka zaměstnání

Firma Docter Optics s.r.o. v České Lípě nabízí zaměstnání (vč. případného svozu do práce). Kontaktní osoba p. Burešová (tel. č. 485 555 106,e-mail: buresova@docteroptics.cz) - více v přiloženém letáku

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
19. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/53

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
16. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/52

více...


Program rozvoje města - setkání s občany
15. 6. 2017 - Program rozvoje města - setkání s občany

Pozvánka na setkání s občany nad finální podobou Programu rozvoje města (viz přiložená pozvánka).

více...


Nalezená zvířata ke dni 14.6.2017
15. 6. 2017 - Nalezená zvířata ke dni 14.6.2017

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


INFORMACE O STAVEBNÍM ÚŘADU JÍLOVÉ
13. 6. 2017 - INFORMACE O STAVEBNÍM ÚŘADU JÍLOVÉ

Stavební úřad Jílové je v současné době nefunkční. Informace o podáních a dalším postupu naleznete v přiloženém sdělení. V návaznosti na toto sdělení, upozorňujeme, že po dobu přesunu stavebního úřadu je uzavřen i archiv stavebního úřadu.

více...


Získali jsme osvědčení o úspoře emisí
13. 6. 2017 - Získali jsme osvědčení o úspoře emisí

Díky provozu systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí. Město obdrželo osvědčení o úspoře emisí za rok 2016.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
12. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/51

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 22. 6. 2017
8. 6. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 22. 6. 2017

Kamenec, Modrá, 7:30-14:30.

více...


MC Sovička - Zápisy do Soviččiných jesliček
7. 6. 2017 - MC Sovička - Zápisy do Soviččiných jesliček

Pro školní rok 2017 - 2018.

více...


UPOZORNĚNÍ - Poplatek za psa, čipování
7. 6. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Poplatek za psa, čipování

Dovolujeme si Vás upozornit na platnost vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku činí 200Kč za psa, splatnost 31.5.2017.

více...


OZNÁMENÍ - Aplikace přípravku nebezpečného pro včely
6. 6. 2017 - OZNÁMENÍ - Aplikace přípravku nebezpečného pro včely

9.6.2017 v katastru Sněžníku a Tisé.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(Ústecký kraj-NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
6. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(Ústecký kraj-NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/50

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
5. 6. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo: PVI_2017/49

více...


OZNÁMENÍ - Otevření koupaliště
5. 6. 2017 - OZNÁMENÍ - Otevření koupaliště

PROVOZ MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ BUDE S OHLEDEM NA POČASÍ ZAHÁJEN OD 05.06.2017, 12:00 HOD. !!!

více...


OZNÁMENÍ - Změna v dopravní obslužnosti
5. 6. 2017 - OZNÁMENÍ - Změna v dopravní obslužnosti

Na základě jednání města Jílové se zástupci Odboru dopravy Krajského úřadu Ústí nad Labem, přepravce a zhotovitele bude od 6. 6. 2017 opětovně obnovena obsluha autobusových zastávek Jílové – Modrá a Jílové – Kamenec.

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků
2. 6. 2017 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků

Zveme vás na slavnostní vítání nově narozených občánků našeho města, které se bude konat 1. července 2017 od 9.30 hodin v obřadní síni Jílovského zámku.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY a VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
30. 5. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY a VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/47

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
29. 5. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VYSOKÉ TEPLOTY a SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/46

více...


MC Sovička - Dětský den s pokémony
25. 5. 2017 - MC Sovička - Dětský den s pokémony

Oslava Mezinárodního dne dětí ve stylu Pokémonů – soutěže, zábava pro děti, dog dancing, výroba triček sítotiskem.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2017
24. 5. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Antonínské 10. 6. 2017
24. 5. 2017 - POZVÁNKA - Antonínské 10. 6. 2017

Na Plácku a návsi v Lučním Chvojně, od 13:00.

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa
24. 5. 2017 - OZNÁMENÍ - Volná místa

Brigádníci do výroby firmy ALB Forming, s. r. o., Telnice.

více...


POZVÁNKA - Výstava MŠ za koupalištěm
22. 5. 2017 - POZVÁNKA - Výstava MŠ za koupalištěm

Děti představí svoji výrobu leporel ve vstupní hale jílovského zámku, od 29.5. do 30.6.

více...


POZVÁNKA - Májový taneček nejen pro seniory 20. 5. 2017
19. 5. 2017 - POZVÁNKA - Májový taneček nejen pro seniory 20. 5. 2017

Hraje Duo Canzone, v 16:30 vystoupí kouzelník Milan Lysák.

více...


Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY
19. 5. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - SILNÉ BOUŘKY

Číslo výstrahy: PVI_2017/44

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny
18. 5. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny

Od 5. do 9. června bude knihovna z důvodu revize fondu uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Kdo si zpívá, krásu vidí 27. 5. 2017
18. 5. 2017 - POZVÁNKA - Kdo si zpívá, krásu vidí 27. 5. 2017

5. ročník nesoutěžní přehlidky amatérských pěveckých sborů. Vystoupí Českokamenický sbor, SAH Děčín, Con Brio a Jílovský pěvecký sbor.

více...


Sběrný dvůr 17.5.2017 do 12 h
17. 5. 2017 - Sběrný dvůr 17.5.2017 do 12 h

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve středu 17.5.2017 sběrný dvůr ve výkupně Kovošrotu otevřen jen do 12 h.

více...


10. 5. 2017 - "Labyrintem k úspěšnému cíli"

Beseda pro rodiče a pedagogy s odborníky v sobotu 10. 6. 2017 v Děčíně.

více...


Pozvánka
10. 5. 2017 - Pozvánka

Jilovský pěvecký sbor zve dne 27. 5. 2017 na 5. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských pěveckých sborů.

více...


UPOZORNĚNÍ - Knihovna 11.5.2017
9. 5. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Knihovna 11.5.2017

Ve čtvrtek 11. května bude knihovna mimořádně otevřena pouze do 15. hodin. Děkujeme za pochopení.

více...


MC Sovička - volné místo
5. 5. 2017 - MC Sovička - volné místo

Výběrové řízení na pozici: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

více...


MC Sovička - Český den proti rakovině
5. 5. 2017 - MC Sovička - Český den proti rakovině

Šestým rokem se naše centrum - a letos potřetí prostřednictvím dobrovolníků z řad žáků místní základní školy - účastní prodeje kytiček, letos se stužkami v barvě modré.

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa
3. 5. 2017 - OZNÁMENÍ - Volná místa

Výběrové řízení na obsazení pozic: vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Jílové a referent odboru stavební úřad MěÚ Jílové.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 2. 5. 2017
27. 4. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 2. 5. 2017

Javorská, Konečná, 7:30-14:30.

více...


Popelnice musí být označena pouze jednou známkou
26. 4. 2017 - Popelnice musí být označena pouze jednou známkou

V současné době jsou ve městě na hodně popelnicích nalepeny dvě různé známky (většinou svoz 1x týdně společně se svozem 1x za 14 dní), což komplikuje jejich svoz. Nádoby na směsný odpad musí být řádně označeny pouze jednou známkou dle evidované četnosti svozu. Upozorňujeme, že popelnice označené více známkami budou vyváženy podle nižší četnosti. Doporučujeme tedy zkontrolovat si své nádoby, a pokud se na nich nachází více známek, je třeba neplatné známky odstranit.

více...


Plán odpadového hospodářství města
26. 4. 2017 - Plán odpadového hospodářství města

Zastupitelstvo města schválilo dne 11.4.2017 nový Plán odpadového hospodářství města Jílové na období 2017 – 2021.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku 26. 4. 2017
26. 4. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku 26. 4. 2017

Provozovatel rozhledny městu oznámil, že rozhodl o uzavření rozhledny Děčínský Sněžník dne 26.4.2017 od 12:00 hodin z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – déšť, sníh a nulová viditelnost.

více...


Uzavření knihovny 24. 4. 2017
24. 4. 2017 - Uzavření knihovny 24. 4. 2017

Městská knihovna je dnes ze zdravotních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Redukce počtu nádob na bioodpad
21. 4. 2017 - Redukce počtu nádob na bioodpad

Svoz bioodpadu prostřednictvím hnědých nádob je nejdražším způsobem nakládání s bioodpadem. V roce 2016 náklady na svoz 547 nádob činily 864.385 Kč. Z důvodu snížení nákladů na svoz bioodpadu prostřednictvím hnědých nádob dojde k postupné redukci počtu nádob a to na jednu nádobu na objekt se zastavěnou plochou větší než 25 m2.

více...


POZVÁNKA - 1. máj aneb Vítání jara 1. 5. 2017
21. 4. 2017 - POZVÁNKA - 1. máj aneb Vítání jara 1. 5. 2017

Bodyzorbing, čtyřkolky a soutěže pro děti, fotokoutek, stánkový prodej, výstava starých fotografií a mnoho dalšího. Hrají kapely Turbo revival, Falzet a Jack Russel Band.

více...


POZVÁNKA - Čarodějnice 29. 4. 2017
20. 4. 2017 - POZVÁNKA - Čarodějnice 29. 4. 2017

Průvod čarodějnic, soutěže a hry pro děti, soutěže pro dospělé, stánkový prodej, hudební doprovod skupiny O.L.I.

více...


Ukliďme Jílové 22. 4. 2017
19. 4. 2017 - Ukliďme Jílové 22. 4. 2017

Uklízet budeme v okolí železniční stanice.

více...


POZVÁNKA - Jarní koncert 21. 4. 2017
19. 4. 2017 - POZVÁNKA - Jarní koncert 21. 4. 2017

Jílovského komorního sboru na jílovském zámku.

více...


POZVÁNKA - YOUTUBEŘI 22. 4. 2017
19. 4. 2017 - POZVÁNKA - YOUTUBEŘI 22. 4. 2017

YOUTUBEŘI na jílovském zámku, HOUSE (Jakub Váňa), FIMLAR (David Luksch), ARTIX (Josef Trojan)

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 15. 5. 2017
19. 4. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 15. 5. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - volné místo
19. 4. 2017 - MC Sovička - volné místo

Výběrové řízení na pozici: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY
17. 4. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY

Číslo výstrahy: PVI_2017/36

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
13. 4. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu velikonočních svátků a čerpání dovolené bude ve dnech 14.4.-17.4.2017 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Beltain na zámku Nižbor 29. 4. 2017
13. 4. 2017 - POZVÁNKA - Beltain na zámku Nižbor 29. 4. 2017

Vpusťte si do života jaro jako Keltové a oslavte s nimi Beltain.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku 12. 4. 2017
12. 4. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku 12. 4. 2017

Provozovatel rozhledny městu oznámil, že rozhodl o uzavření rozhledny Děčínský Sněžník dne 12.4.2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – husté mlhy a silného deště.

více...


POZVÁNKA - Dotační programy Nová zelená úsporám a Dešťovka
10. 4. 2017 - POZVÁNKA - Dotační programy Nová zelená úsporám a Dešťovka

Bezplatný seminář na jílovském zámku, 23.5.2017, 16-17:30 hod.

více...


Uzavření rozhledny na Sněžníku 7. 4. 2017
7. 4. 2017 - Uzavření rozhledny na Sněžníku 7. 4. 2017

Provozovatel rozhledny městu oznámil, že rozhodl o uzavření rozhledny Děčínský Sněžník dne 7.4.2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa
4. 4. 2017 - OZNÁMENÍ - Volná místa

Výběrová řízení na obsazení pozic: Dělník čištění města a Dělník čištění města - ZAHRADNÍK.

více...


Dotazník Bioodpad II. pro rodinné domy
31. 3. 2017 - Dotazník Bioodpad II. pro rodinné domy

Snahou města je snížit náklady na svoz bioodpadů prostřednictvím hnědých nádob. Jedním způsobem je přemístění bioodpadu z hnědých nádob do domácích kompostérů.

více...


POZVÁNKA - Sněhurka a sedm trpaslíků 9. 4. 2017
30. 3. 2017 - POZVÁNKA - Sněhurka a sedm trpaslíků 9. 4. 2017

Divadlo Na Tahu při ZŠ Jílové uvede vlastní zveršované ztvárnění klasické pohádky.

více...


POZVÁNKA - Nejkrásnější válka 6. 4. 2017
29. 3. 2017 - POZVÁNKA - Nejkrásnější válka 6. 4. 2017

Divadlo Skaláček Tisá uvádí výpravnou hudební komedii z prostředí antického Řecka.

více...


Doprava z a do městské části Sněžník
27. 3. 2017 - Doprava z a do městské části Sněžník

Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováni v měsíčníku Jílovská Sova, od 1. 4. 2017 se přechází na nový způsob dopravy z a do městské části Sněžník.

více...


Keltský telegraf se rozzáří letos i na Sněžníku
22. 3. 2017 - Keltský telegraf se rozzáří letos i na Sněžníku

Na vrcholy významných kopců se vždy večer v první jarní sobotu vydávají skupinky nadšenců, takzvaných Čertů. Jejich cíl je jediný.

více...


POZVÁNKA - Hasičský ples 25. 3. 2017
20. 3. 2017 - POZVÁNKA - Hasičský ples 25. 3. 2017

Hraje skupina O.L.I.

více...


POZVÁNKA - Dětský karneval 26. 3. 2017
20. 3. 2017 - POZVÁNKA - Dětský karneval 26. 3. 2017

Hraje skupina O.L.I.

více...


Zápis do MŠ a den otevřených dveří
17. 3. 2017 - Zápis do MŠ a den otevřených dveří

Zápis na nový školní rok 2017/18 bude v naší mateřské škole probíhat 3. 5. 2017 od 15 hodin do 18 hodin ve všech třech budovách. Zároveň bude Den otevřených dveří, můžete se seznámit blíže s prostředím mateřské školy, pro děti připravíme workshopy, ukázky našeho zdravého stravování ad.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
17. 3. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/34

více...


Sháníme fotky z oslav 1. máje
15. 3. 2017 - Sháníme fotky z oslav 1. máje

Máte doma staré fotky z oslav 1. máje? Fotky tradičního prvomájového průvodu, alegorických vozů, pionýrů s mávátky…? Nechcete se o ně podělit?

více...


MC Sovička - Zvířátkový karneval 18. 3. 2017
10. 3. 2017 - MC Sovička - Zvířátkový karneval 18. 3. 2017

pro nejmenší

více...


POZVÁNKA - Karneval na Jílovském zámku 17. 3. 2017
9. 3. 2017 - POZVÁNKA - Karneval na Jílovském zámku 17. 3. 2017

Hraje kapela eMPé BAND, vstup pouze v maskách. Pořádá tiskdecin.cz

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa
8. 3. 2017 - OZNÁMENÍ - Volná místa

Výběrová řízení na obsazení pozic: Dělník čištění města a Dělník čištění města - ZAHRADNÍK.

více...


Možnost přivýdělku
8. 3. 2017 - Možnost přivýdělku

Výzkumná marketingová agentura STEMMARK, a.s. hledá nové tazatele.

více...


Kotlíková dotace 2. výzva
8. 3. 2017 - Kotlíková dotace 2. výzva

Výměna za nové zdroje – tepelná čerpadla a kotle spalující výhradně biomasu.

více...


Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Jílové
6. 3. 2017 - Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Jílové

K úklidu nelegálních černých skládek se opět připojí i město Jílové. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která se uskuteční na území celé České republiky a dokonce na pár místech mimo ni.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 21. 3. 2017
6. 3. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 21. 3. 2017

V úterý 21. března bude knihovna mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo v Libouchci
6. 3. 2017 - OZNÁMENÍ - Volné místo v Libouchci

Na pozici tajemníka Obecního úřadu v Libouchci.

více...


POZVÁNKA - Odpolední taneček 11. 3. 2017
2. 3. 2017 - POZVÁNKA - Odpolední taneček 11. 3. 2017

K tanci i poslechu hraje Duo Canzone.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR
1. 3. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR

Číslo výstrahy: PVI_2017/32

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky tepla 2. 3. a 3. 3. 2017
1. 3. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky tepla 2. 3. a 3. 3. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


              INFORMAČNÍ ZPRÁVA         HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
23. 2. 2017 - INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: HIZ_02/17, Vydaná: Středa 22.02.2017, 22.00 hod. (23.00 UTC) Pro kraje: Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký

více...


INFORMAČNÍ ZPRÁVA         HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
23. 2. 2017 - INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: HIZ_03/17 Vydaná: Čtvrtek 23.02.2017, 08.00 hod. (07.00 UTC) Pro kraje: Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký

více...


Výstražná informace ČHMÚ - POVODŇOVÁ POHOTOVOST a VELMI SILNÝ VÍTR
23. 2. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ - POVODŇOVÁ POHOTOVOST a VELMI SILNÝ VÍTR

Číslo výstrahy: PVI_2017/30

více...


Hledá se majitel kočky
22. 2. 2017 - Hledá se majitel kočky

V lednu letošního roku se objevila v ulici Havlíčkova kočka (viz foto). Majitel kočky může kontaktovat MěÚ Jílové, odbor SMŽP na tel. 412 557 727. Na uvedeném čísle uvítáme i jakékoliv informace o nalezené kočce.

více...


Upřesnění výstražné informace ČHMÚ, POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ), SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
22. 2. 2017 - Upřesnění výstražné informace ČHMÚ, POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ), SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/29

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
21. 2. 2017 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Jílové.

více...


Výstražná informace ČHMÚ, POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ), SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
21. 2. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ, POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ), SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/28

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 21. 2. 2017
20. 2. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 21. 2. 2017

Městská knihovna bude v úterý 21. února v době od 14. - 15.hodiny mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků
20. 2. 2017 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků

Kulturní komise Města Jílové připravuje v letošním roce první vítání občánků.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
16. 2. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2017/27

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 2. 2017
15. 2. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 2. 2017

Sněžnická 357, 7:30-14:30.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 16. 3. 2017
15. 2. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 16. 3. 2017

Informace uvnitř aktuality.

více...


Cena města Jílového
15. 2. 2017 - Cena města Jílového

Házením kamenů do oken hořícího domu zachránila Alena Hlávková z Jílového životy dvou lidí. Za to si od obyvatel města vysloužila nominaci do prvního ročníku Ceny města Jílového.

více...


POZVÁNKA - Pohádka Jak se švec z lenosti napravil 19. 2. 2017
13. 2. 2017 - POZVÁNKA - Pohádka Jak se švec z lenosti napravil 19. 2. 2017

Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic a jeho ochotníci zvou malé i velké na divadelní pohádku.

více...


Jaro přichází z Čech - koncert v kostele Rosenthal
10. 2. 2017 - Jaro přichází z Čech - koncert v kostele Rosenthal

V kostele v německém Rosenthale se představí houslový virtuos František Lamač spolu se sopranistkou Janou Heryánovou – Ryklovou a s harfistkou Kazumi Hashimoto.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 7. 2. 2017
7. 2. 2017 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 7. 2. 2017

Z důvodu havárie, Teplická, Příkrá, Bynovská 6, 249, Kamenný dvůr, Tichá, od 9:30 do 13:00.

více...


MC Sovička - Kurz masáží miminek
6. 2. 2017 - MC Sovička - Kurz masáží miminek

Informace uvnitř aktuality.

více...


11.	Výstražná informace ČHMÚ- LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
1. 2. 2017 - 11. Výstražná informace ČHMÚ- LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/22

více...


10.	Výstražná informace ČHMÚ- SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)
30. 1. 2017 - 10. Výstražná informace ČHMÚ- SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo výstrahy: PVI_2017/19

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
29. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2017/18

více...


Statistický přehled zásahové a ostatní činnosti jednotky SDH Jílové - Modrá od roku 2002 do 2016
27. 1. 2017 - Statistický přehled zásahové a ostatní činnosti jednotky SDH Jílové - Modrá od roku 2002 do 2016

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 9. 2. 2017
27. 1. 2017 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 9. 2. 2017

Městská knihovna bude mimořádně uzavřena ve čtvrtek 9. února z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

více...


Týden manželství v Ústí nad Labem
26. 1. 2017 - Týden manželství v Ústí nad Labem

Únorový program poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, včetně konference.

více...


12. zámecký ples vyprodaný
25. 1. 2017 - 12. zámecký ples vyprodaný

Lístky na 12. zámecký ples Města Jílové pořádaný 11. února jsou již všechny prodané.

více...


Nalezená zvířata ke dni 23.1.2017
24. 1. 2017 - Nalezená zvířata ke dni 23.1.2017

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ MRÁZ
20. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ MRÁZ

Výstraha ČHMÚ PVI_2017/16

více...


Zbývá pár posledních vstupenek na 12. zámecký ples Města Jílové, který se koná v sobotu 11. února!
20. 1. 2017 - Zbývá pár posledních vstupenek na 12. zámecký ples Města Jílové, který se koná v sobotu 11. února!

Neseďte doma a vezměte svou drahou polovičku do společnosti! K tanci Vám zahraje skupina Windiband, podívat se můžete na předtančení a světelnou show ve stylu Fantoma opery a čeká na Vás zajímavá tombola.

více...


Rozhodněte o podobě Jílovských parků
20. 1. 2017 - Rozhodněte o podobě Jílovských parků

Město Jílové se bude v roce 2017 ucházet o grant z výzvy Parky 2016, kterou již po šesté vyhlásila nadace Proměny Karla Komárka.

více...


OZNÁMENÍ - Mimořádné uzavření knihovny
19. 1. 2017 - OZNÁMENÍ - Mimořádné uzavření knihovny

V pondělí 23. ledna bude městská knihovna zavřená od 10 do 13 hod. a ve čtvrtek 26. ledna od 9.30 do 13 hod. Děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Virtuální univerzita třetího věku
19. 1. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Virtuální univerzita třetího věku

Začátek 2. února 2017. Letní semestr VU3V bude pokračovat novými kurzy na téma „Cestování – co jste možná nevěděli“ a „Kouzelná geometrie“.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY, SILNÝ MRÁZ
18. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY, SILNÝ MRÁZ

Číslo výstrahy: PVI_2017/14

více...


OZNÁMENÍ - Podpora obnovy kulturních památek
18. 1. 2017 - OZNÁMENÍ - Podpora obnovy kulturních památek

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017.

více...


POZVÁNKA - Odpolední taneček 21. 1. 2017
13. 1. 2017 - POZVÁNKA - Odpolední taneček 21. 1. 2017

K tanci i poslechu hraje oblíbená Modravanka.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY , NÁLEDÍ
13. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY , NÁLEDÍ

Číslo výstrahy: PVI_2017/10

více...


Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR, ZÁVĚJE, SNĚHOVÉ JAZYKY a NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA
12. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – VELMI SILNÝ VÍTR, ZÁVĚJE, SNĚHOVÉ JAZYKY a NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA

Číslo výstrahy: PVI_2017/09

více...


Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“
11. 1. 2017 - Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji. Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
11. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2017/08

více...


Běžecké tratě na Sněžníku
11. 1. 2017 - Běžecké tratě na Sněžníku

Dobrá zpráva pro všechny běžkaře: běžecké tratě na Sněžníku jsou připravené. Poděkovat za to můžeme firmě HUDYsport a.s.

více...


UPOZORNĚNÍ - Mimořádná veterinární opatření
11. 1. 2017 - UPOZORNĚNÍ - Mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky.

více...


OZNÁMENÍ - Výběrové řízení v Libouchci
10. 1. 2017 - OZNÁMENÍ - Výběrové řízení v Libouchci

Na funkci tajemníka Obecního úřadu Libouchec.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ MRÁZ
9. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ MRÁZ

Číslo výstrahy: PVI_2017/05

více...


Nefunkční kontejner na elektrozařízení
9. 1. 2017 - Nefunkční kontejner na elektrozařízení

Červený kontejner na elektrozařízení v ulici Na Rovině je v současné době nefunkční. Pro odložení elektrozařízení využijte červený kontejner v Obloukové ulici nebo sběrný dvůr umístěný ve výkupně Kovošrotu (Nábřeží 107).

více...


Nová služba Finanční správy
6. 1. 2017 - Nová služba Finanční správy

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ MRÁZ
6. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ MRÁZ

Číslo výstrahy: PVI_2017/03

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY
5. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SNĚHOVÉ JAZYKY

Číslo výstrahy: PVI_2017/02

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR, NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, SNĚHOVÉ JAZYKY , LEDOVKA
3. 1. 2017 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR, NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA, SNĚHOVÉ JAZYKY , LEDOVKA

Číslo výstrahy: PVI_2017/01

více...


Odpadový kalendář na rok 2017 ke stažení
30. 12. 2016 - Odpadový kalendář na rok 2017 ke stažení

Odpadový kalendář na rok 2017 byl součástí prosincové Jílovské sovy. Můžete si ho také stáhnout uvnitř aktuality.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
28. 12. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2016/113

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR
27. 12. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR

Číslo výstrahy: PVI_2016/112

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření rozhledny
23. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření rozhledny

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás upozornit, že ve dnech 24. -26.12. 2016 je rozhledna Sněžník z technických důvodů uzavřena. Za toto se vám omlouváme a děkujeme za pochopení.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
22. 12. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2016/109

více...


OZNÁMENÍ - Dotační program města Jílové
20. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Dotační program města Jílové

Dne 6.12. byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Jílové dotační program na podporu veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času.

více...


OZNÁMENÍ - Chodník u papíren
20. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Chodník u papíren

Vážení spoluobčané, od 2. ledna 2017 bude uzavřen chodník vedoucí z autobusové zastávky „Jílové, papírny“ směrem do sídliště přes areál firmy DS SMITH. Důvodem je zahájení přípravných prací (přeložka kanalizace, kácení stromů, demolice) v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly na místě bývalého Kulturního domu.

více...


OZNÁMENÍ - Informace k novým obecně závazným vyhláškám
19. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Informace k novým obecně závazným vyhláškám

S účinností od 1.1.2017 budou v Jílovém platit nové obecně závazné vyhlášky, schválené zastupitelstvem města dne 6.12.2016.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
17. 12. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2016/105

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 15. 12. 2016
14. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 15. 12. 2016

Ve čtvrtek 15. prosince bude dopoledne (9-12hod) mimořádně uzavřena městská knihovna. Děkujeme za pochopení.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
13. 12. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2016/104

více...


POZVÁNKA - Adventní koncert na zámku 18. 12. 2016
12. 12. 2016 - POZVÁNKA - Adventní koncert na zámku 18. 12. 2016

Koncert Jílovského pěveckého sboru, vstup zdarma.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny
12. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny

Knihovna bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena od 22. prosince do 1. ledna. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
12. 12. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 19.12.2016 - 1.1.2017 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Vánoční trhy ve škole 15. 12. 2016
6. 12. 2016 - POZVÁNKA - Vánoční trhy ve škole 15. 12. 2016

Možnost nákupu některého z mnoha ručně vyrobených dárečků od dětí ze základní školy, vánoční koledy, občerstvení.

více...


POZVÁNKA - Zimohraní 11. 12. 2016
5. 12. 2016 - POZVÁNKA - Zimohraní 11. 12. 2016

Vánoční tvořivé dílny pro každého.

více...


POZVÁNKA - Adventní koncert na zámku 11. 12. 2016
5. 12. 2016 - POZVÁNKA - Adventní koncert na zámku 11. 12. 2016

Koncert Českolipského dětského sboru.

více...


POZVÁNKA - VIII. tradiční rozsvěcení vánočního stromku na Sněžníku 10. 12. 2016
5. 12. 2016 - POZVÁNKA - VIII. tradiční rozsvěcení vánočního stromku na Sněžníku 10. 12. 2016

Koncert Pražské mobilní zvonohry, Pěvecký sbor Tisá, mikulášská nabídka, andělská pošta, Perníčkova dílna, čertovská nalejvárna.

více...


POZVÁNKA - Mikulášská zábava 10. 12. 2016
2. 12. 2016 - POZVÁNKA - Mikulášská zábava 10. 12. 2016

Hraje Duo Canzone, Kolo štěstí se zajímavými odměnami, pohoštění.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR
1. 12. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – SILNÝ VÍTR

Číslo výstrahy: PVI_2016/99

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
30. 11. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 1.12. - 4.12.2016 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Výstražná informace ČHMÚ – nová sněhová pokrývka
30. 11. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – nová sněhová pokrývka

Číslo výstrahy: PVI_2016/98

více...


Nebezpečí vzniku požáru od adventních věnců
30. 11. 2016 - Nebezpečí vzniku požáru od adventních věnců

Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích.

více...


MC sovička - Čertovsko - Mikulášská nadílka 3. 12. 2016
28. 11. 2016 - MC sovička - Čertovsko - Mikulášská nadílka 3. 12. 2016

S vypouštěním balónků s přáním Ježískovi.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámku i zámeckého areálu
28. 11. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámku i zámeckého areálu

Zámecký areál i zámek bude v sobotu 3. prosince od 15:00 uzavřen z důvodu konání akce „Čertovsko-mikulášská nadílka“. Děkujeme za pochopení.

více...


Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat
26. 11. 2016 - Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech.

více...


POZVÁNKA - Adventní koncert v kostele 4. 12. 2016
24. 11. 2016 - POZVÁNKA - Adventní koncert v kostele 4. 12. 2016

Koncert členky operního sboru Národního divadla, paní Renaty Mužíkové-Vrátné s hostem.

více...


POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu 26. 11. 2016
16. 11. 2016 - POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu 26. 11. 2016

Jílovský pěvecký sbor, školní dobročinný bazar, houslový soubor Impira, čaj, káva, svařené víno, vánoční cukroví, adventní výstava obrazů a obrázků Drahušky Vláškové a mnoho jiného. Strom se rozsvítí v cca 18:30.

více...


POZVÁNKA - Vánoční dobročinný bazar 26. 11. 2016
16. 11. 2016 - POZVÁNKA - Vánoční dobročinný bazar 26. 11. 2016

Výtěžek z prodeje věnují školáci na obnovu pomníku dr. Prokopa.

více...


Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí
15. 11. 2016 - Výstražná informace ČHMÚ – ledovka/náledí

Číslo výstrahy: PVI_2016/96

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků
14. 11. 2016 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků

Vážení rodiče, zveme Vás na slavnostní obřad "Vítání občánků" nově narozených dětí našeho města.

více...


Zakrytí zámecké kašny
11. 11. 2016 - Zakrytí zámecké kašny

Kolektiv pracovníků odboru místního hospodářství zhotovil dřevěné zakrytí zámecké kašny, které, jak doufáme, ochrání přes zimní období tento památkově chráněný architektonický prvek před vandaly a znečišťovateli.

více...


Čarovná výstava zahájí advent
9. 11. 2016 - Čarovná výstava zahájí advent

Adventní výstava obrazů a obrázků Drahušky Vláškové s názvem ,,Čarovný advent aneb Andělé s námi - v nás..." vykouzlí pohodovou atmosféru na zámku v Jílovém.

více...


Nalezená zvířata ke dni 6.11.2016
7. 11. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 6.11.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
4. 11. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: Dělník čištění města OMH (MěÚ Jílové)

více...


POZVÁNKA - Jak čert ukradl andělovi křídla 13. 11. 2016
2. 11. 2016 - POZVÁNKA - Jak čert ukradl andělovi křídla 13. 11. 2016

Dětská groteska o čertovi a andělovi, na jejímž konci přichází Mikuláš a začíná nadílka. Sladké překvapení pro každé dítko.

více...


POZVÁNKA - Odpolední taneček nejen pro seniory 5. 11. 2016
27. 10. 2016 - POZVÁNKA - Odpolední taneček nejen pro seniory 5. 11. 2016

Hraje Duo Forte.

více...


POZVÁNKA - Divadelní hra Hřbitovní aktovky 3. 11. 2016
26. 10. 2016 - POZVÁNKA - Divadelní hra Hřbitovní aktovky 3. 11. 2016

ZRUŠENO pro nemoc. Vstupné bude vráceno v místech zakoupení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 25. 10. 2016
25. 10. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 25. 10. 2016

V úterý 25. října je knihovna z provozních důvodů zavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Nalezená zvířata ke dni 23.10.2016
24. 10. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 23.10.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 15.10.2016
19. 10. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 15.10.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Karatedó Steklý
14. 10. 2016 - Karatedó Steklý

Karate pro děti i dospělé, harmonie mezi duchem a tělem.

více...


MC sovička - Drakiáda 29. 10. 2016
11. 10. 2016 - MC sovička - Drakiáda 29. 10. 2016

Pouštění draků, soutěže, skákací hrad.

více...


POZVÁNKA - Samhain 22. 10. 2016
11. 10. 2016 - POZVÁNKA - Samhain 22. 10. 2016

Vydejte se mezi Kelty nasát vůni podzimu při oslavě Samhainu na zámku Nižbor.

více...


ANKETA Bioodpad
10. 10. 2016 - ANKETA Bioodpad

Vyplnit může každý občan - včetně těch, kteří nyní nemají hnědou nádobu na bioodpad nebo bydlí v sídlišti.

více...


POZVÁNKA - Dětský maškarní karneval 16. 10. 2016
10. 10. 2016 - POZVÁNKA - Dětský maškarní karneval 16. 10. 2016

Soutěže, hry, dětská diskotéka.

více...


OZNÁMENÍ - Rozhledna otevřena
7. 10. 2016 - OZNÁMENÍ - Rozhledna otevřena

Rozhledna bude po rekonstrukci otevřena 8. 10. 2016.

více...


POZVÁNKA - Závod O srdce Kamenné dámy 8. 10. 2016
6. 10. 2016 - POZVÁNKA - Závod O srdce Kamenné dámy 8. 10. 2016

Hasiči při závodu pokoří 173 schodů rozhledny. Soutěže, živá hudba, zkuste si také vyběhnout na rozhlednu.

více...


Nalezená zvířata ke dni 06.10.2016
6. 10. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 06.10.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Termíny přednášek Univerzity třetího věku
5. 10. 2016 - Termíny přednášek Univerzity třetího věku

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC sovička - Beseda 25. 10. 2016
5. 10. 2016 - MC sovička - Beseda 25. 10. 2016

Vývoj a růst dětské nohy.

více...


VOLNÁ MÍSTA - Bosal, Brandýs nad Labem
4. 10. 2016 - VOLNÁ MÍSTA - Bosal, Brandýs nad Labem

Četné příležitosti jak pro zkušené specialisty, tak pro absolventy, kteří chtějí nastartovat svou kariéru v prostředí mezinárodní společnosti působící v automobilovém průmyslu.

více...


Nalezená zvířata ke dni 02.10.2016
4. 10. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 02.10.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 2. 11. 2016
4. 10. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 2. 11. 2016

Modrá, od 7:30 do 14:30.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 24. 10. 2016
3. 10. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 24. 10. 2016

Martiněves, směr Děčín, od 7:00 do 14:00.

více...


Kamenná dáma už se chystá
1. 10. 2016 - Kamenná dáma už se chystá

Závod hasičů ve výběhu 173 schodů na rozhlednu Děčínský Sněžníka a odpoledne sportovně-znalostní klání pro děti, to a ještě mnohem více nabídne sobotní program na Děčínském Sněžníku.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny
29. 9. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny

V pondělí 3. října bude knihovna mimořádně otevřena až od 12. hodin. V pondělí 17. října bude knihovna mimořádně uzavřena zcela. Děkujeme za pochopení.

více...


TÝDEN KNIHOVEN
27. 9. 2016 - TÝDEN KNIHOVEN

Informace uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 27.9.2016
27. 9. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 27.9.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Tvořivé dílny pro každého 1. 10. 2016
23. 9. 2016 - POZVÁNKA - Tvořivé dílny pro každého 1. 10. 2016

Přijďe vyrobit maličkost pro maminky nedonošených miminek. Projekt Mámy pro mámy spolku Nedoklubko.

více...


POZVÁNKA - Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap 29. 9. 2016
20. 9. 2016 - POZVÁNKA - Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap 29. 9. 2016

Petr Hirsch představí na fotografiích 16090 km dlouhou pěší pouť.

více...


POZVÁNKA - Václavská zábava 24. 9. 2016
19. 9. 2016 - POZVÁNKA - Václavská zábava 24. 9. 2016

K tanci i poslechu zahraje skupina Vendys. Václavové dostanou malý dárek.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 18. 9. - 19. 9. 2016
19. 9. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 18. 9. - 19. 9. 2016

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Aplikace přípravku nebezpečného pro včely
19. 9. 2016 - OZNÁMENÍ - Aplikace přípravku nebezpečného pro včely

21.9.2016 v katastru Sněžníku a Tisé.

více...


Loučení s létem - vstup zdarma
17. 9. 2016 - Loučení s létem - vstup zdarma

Na dnešní akci v zámku "Loučení s létem aneb Den plný fantazie" je vstup zdarma. Nenechte se odradit počasím a přijďte s námi zakončit letní sezónu.

více...


OZNÁMENÍ - Dočasné omezení parkování
13. 9. 2016 - OZNÁMENÍ - Dočasné omezení parkování

Ve dnech 14. až 23. 09. 2016 bude firma PATOK provádět havarijní čištění a videoinspekci odvodňovacího systému ve všech ulicích na Kamenné (jmenovitě tyto ulice nebo jejich části: Lipová (od ul. Nová po ul. Nedokončenou), Zahradní, Nedokončená, Rekreační, Vilová, Vinařská, Stezka, Úvoz, V Lesíku, Kmochova, Krátká, Nerudova, Havlíčkova, Zátiší, Úzká, Na Palouku, Přímá, Slepá).

více...


Rozlučka s létem bude fantastická
13. 9. 2016 - Rozlučka s létem bude fantastická

Jílové – Rozloučení s létem pojali letos v Jílovém velkolepě. V sobotu 17. září se ti, kteří zamíří do areálu Jílovského zámku, mohou těšit na Loučení s létem aneb den plný fantazie. Program čítá neskutečné množství atrakcí a slibuje bohatou zábavu pro děti i dospělé.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámeckého areálu 16. - 18. 9. 2016
12. 9. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámeckého areálu 16. - 18. 9. 2016

Zámecký areál i zámek bude od pátku 16. září do neděle 18. září uzavřen z důvodu konání akce Loučení s létem aneb Den plný fantazie. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
8. 9. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 10.9. - 12.9.2016 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Loučení s létem 17. 9. 2016
6. 9. 2016 - POZVÁNKA - Loučení s létem 17. 9. 2016

Zakončení Zámeckého léta festivalem popkultury, zábava pro celou rodinu.

více...


Soutěž ve sběru elektra
6. 9. 2016 - Soutěž ve sběru elektra

Ve spolupráci s Ústeckým krajem a společností ASEKOL jsme připravili soutěž ve sběru drobného elektra. Soutěž trvá do 15.10.2016 a bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Zveřejnění informace o oznámení záměru "Novostavba haly na stavební p.č. 158 a p.p.č. 43/9 a 44/1 v k.ú. Martiněves u Děčína"
1. 9. 2016 - Zveřejnění informace o oznámení záměru "Novostavba haly na stavební p.č. 158 a p.p.č. 43/9 a 44/1 v k.ú. Martiněves u Děčína"

Bližší informace k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke zveřejnění informace o oznámení záměru "Novostavba haly na stavební p.č. 158 a p.p.č. 43/9 a 44/1 v k.ú. Martiněves u Děčína" naleznete uvnitř aktuality.

více...


Třídění dřeva ve sběrném dvoře
25. 8. 2016 - Třídění dřeva ve sběrném dvoře

V současné době je ve sběrném dvoře dřevo součástí objemného odpadu a jeho odstraňování na skládce je značně nákladné. Nejen z důvodu snížení nákladů na odpadové hospodářství, ale také z důvodu šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí bude od září 2016 zaveden ve sběrném dvoře oddělený sběr dřeva.

více...


UPOZORNĚNÍ
25. 8. 2016 - UPOZORNĚNÍ

V sobotu 27. srpna jsou prohlídky zámku z důvodu konání soukromé akce zrušeny. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA
25. 8. 2016 - POZVÁNKA

Dne 2. 9. 2016 se v Ústí nad Labem konají SELSKÉ SLAVNOSTI.

více...


POZVÁNKA - Hledání pokladu 27. 8. 2016
16. 8. 2016 - POZVÁNKA - Hledání pokladu 27. 8. 2016

Tradiční hledání pokladu zakončené na zámeckém nádvoří koncertem kapely WOKENA a opékáním buřtů. Pro dospělý doprovod vstup zdarma.

více...


POZVÁNKA - Rockfesťák 20. 8. 2016
15. 8. 2016 - POZVÁNKA - Rockfesťák 20. 8. 2016

Koncerty kapel Jack Russell Band, Black Grass, Wrata Wod Stodoly, The Drops, Idio&Idio, New Chapter.

více...


Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů
12. 8. 2016 - Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.) a nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí v roce 2015.

více...


Jílové oceněno za sběr drobného elektra
12. 8. 2016 - Jílové oceněno za sběr drobného elektra

V rámci systému Asekol zvítězilo ve sběru drobného elektra v kategorii obcí do 10 tis. obyvatel město Jílové, za což obdržíme finanční dar 10 000 Kč. Uvedené ocenění bychom nezískali bez zodpovědného přístupu našich občanů ke třídění elektra.

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídka 13. 8. 2016
10. 8. 2016 - POZVÁNKA - Noční prohlídka 13. 8. 2016

Začátek Noční prohlídky v sobotu 13. 8. se posouvá na 21.30 hodin, tedy o půl hodiny dříve. Dále upozorňujeme, že na prohlídku zbývá už jen posledních pár volných míst.

více...


Okleštění stromů kvůli svozu odpadů
9. 8. 2016 - Okleštění stromů kvůli svozu odpadů

Při svozu odpadů přerostlé stromy poškozují svozovou techniku. Žádáme vlastníky o okleštění svých stromů tak, aby nezasahovaly vůbec do komunikace (nebo minimálně do výšky 3 metrů). Uvedené opatření doporučujeme provést v celém městě, akutně v ulicích Jiráskova, Havlíčkova a U Potoka.

více...


POHÁDKOVÝ ZÁMEK
4. 8. 2016 - POHÁDKOVÝ ZÁMEK

V neděli 7. 8. v 15 hodin čeká na zájemce o pohádkovou prohlídku Zámku Jílové nový příběh, nové úkoly, nové postavy a také nové odměny. Pokud se Vám líbila červencová prohlídka, nenechte si ujít ani tuhle. Těšíme se na vás!

více...


POZVÁNKA - Adrenalin pro náctileté 13. 8. 2016
4. 8. 2016 - POZVÁNKA - Adrenalin pro náctileté 13. 8. 2016

Autobusový zájezd do adrenalin parku v Jiřetíně pod Jedlovou. Dopravu hradí město, účastníci hradí vstupné do parku.

více...


POZVÁNKA - Letní kino 12. 8. 2016
2. 8. 2016 - POZVÁNKA - Letní kino 12. 8. 2016

Film "Teorie tygra", promítá se po setmění. Rezervace na www.vstupenkadecin.cz

více...


MC Sovička - Výběrové řízení na pozici chůvy
2. 8. 2016 - MC Sovička - Výběrové řízení na pozici chůvy

pro děti 0-5 let.

více...


POZVÁNKA - Pohádkový zámek 7. 8. 2016
1. 8. 2016 - POZVÁNKA - Pohádkový zámek 7. 8. 2016

Pohádkové prohlídky zámku, kdy se děti stávají součástí příběhu a pomáhají dobru zvítězit nad zlem.

více...


OZNÁMENÍ - Dovolená v knihovně
25. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Dovolená v knihovně

Dovolená v městské knihovně je od 25.07.2016 do 05.08.2016. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Stezka odvahy 30. 7. 2016
25. 7. 2016 - POZVÁNKA - Stezka odvahy 30. 7. 2016

Osvědčené i nové strašidelné postavy a zákoutí, u kterých si můžete vyzkoušet, jestli se umíte bát.

více...


UPOZORNĚNÍ - Krušnoton 13. 8. 2016
25. 7. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Krušnoton 13. 8. 2016

7. ročník cyklistického závodu Krušnoton bude projíždět Jílovém 13. 8. 2016.

více...


Volná místa - montážní dělník
20. 7. 2016 - Volná místa - montážní dělník

Výrobní a montážní dělník ve výrobě plastových oken v Tisé.

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídky 23. 7. 2016
18. 7. 2016 - POZVÁNKA - Noční prohlídky 23. 7. 2016

Oblíbené prohlídky spojené s procházkou středu města, za svitu loučí a v doprovodu historických i pohádkových postav.

více...


OZNÁMENÍ
15. 7. 2016 - OZNÁMENÍ

Z důvodu konání soukromé akce je Zámek Jílové dne 16. 7. 2016 pro veřejnost uzavřen. Týká se prohlídek zámku s průvodcem i výstavy Kdo si hraje, nezlobí. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 13. 7. - 14. 7. 2016
14. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 13. 7. - 14. 7. 2016

Z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo k přerušení dodávky pitné vody v ulicích Sukova a Za stadionem.

více...


POZOR ZMĚNA!
14. 7. 2016 - POZOR ZMĚNA!

13. srpna pořádá Město Jílové zájezd „Adrenalin pro náctileté“ do Jiřetína pod Jedlovou. Termín pro přihlášení je prodloužen do středy 20. 7. Přihlásit dítě od 9 do 18 let můžete na kult@mujilove.cz nebo na tel. 602 194 585 (všední dny 8 – 15 hodin). Bližší informace na plakátech k akci nebo na www.mujilove.cz.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo Dozorce, strážný
13. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo Dozorce, strážný

Ve věznici Stráž pod Ralskem.

více...


POZVÁNKA - Letní kino 15. 7. 2016
11. 7. 2016 - POZVÁNKA - Letní kino 15. 7. 2016

Film "V hlavě", promítá se po setmění. Rezervace na www.vstupenkadecin.cz

více...


POZVÁNKA - Pohádkový zámek 17. 7. 2016
11. 7. 2016 - POZVÁNKA - Pohádkový zámek 17. 7. 2016

Pohádkové prohlídky zámku, kdy se děti stávají součástí příběhu a pomáhají dobru zvítězit nad zlem.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 10. 7. - 11. 7. 2016
11. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 10. 7. - 11. 7. 2016

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
11. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: Dělník čištění města OMH MěÚ Jílové - hasič

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
8. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Veřejná výzva na obsazení pozice: referent odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové ("referent investic")

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
7. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 4.7. - 17.7.2016 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody od 3. 7. do 4. 7. 2016
4. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody od 3. 7. do 4. 7. 2016

Informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny
4. 7. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny

Městská knihovna bude od 4. 7. 2016 do 8. 7. 2016 uzavřena z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Zrušení akce
4. 7. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Zrušení akce

V rámci programu Zámeckého léta měla proběhnout dne 23. 7. 2016 akce "PAINTBALL". Zájemci o účast si měli předem rezervovat místo a čas, a to nejdéle do 1. 7. 2016. Vzhledem k tomu, že se do daného termínu nikdo k účasti na akci nepřihlásil, jsme nuceni ji pro nezájem zrušit. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody od 4. 7. 2016 do 5. 7. 2016
4. 7. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody od 4. 7. 2016 do 5. 7. 2016

Informace uvnitř aktuality

více...


KOUPALIŠTĚ OPĚT OTEVŘENO
2. 7. 2016 - KOUPALIŠTĚ OPĚT OTEVŘENO

Dnes (2.7.2016)od 12:00 hod bude koupaliště v případě příznivého počasí opět otevřeno.

více...


POZVÁNKA - Květinové děti 9. 7. 2016
29. 6. 2016 - POZVÁNKA - Květinové děti 9. 7. 2016

Den v retro stylu 50. - 80. let, retro hry pro děti, hippies vs lidové milice, koncert Olympic revival a Petr Novák revival. Ohňostroj.

více...


Volná místa - brigádníci do výroby
29. 6. 2016 - Volná místa - brigádníci do výroby

Jedná se o manuální práci v úkolové mzdě v obci Telnice.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 29. 6. 2016
29. 6. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 29. 6. 2016

Informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámku pro veřejnost 16. 7. 2016
24. 6. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámku pro veřejnost 16. 7. 2016

Upozorňujeme případné zájemce o prohlídku zámku či návštěvu výstavy Kdo si hraje, nezlobí, že z důvodu pronájmu prostor zámku na svatební hostinu bude dne 16. 7. Zámek Jílové pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny
22. 6. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny

Městská knihovna bude v úterý 28. června otevřena pravděpodobně až od 15. hodiny, ve středu 29. června pak bude uzavřena zcela. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Streetball Session 26. 6. 2016
21. 6. 2016 - POZVÁNKA - Streetball Session 26. 6. 2016

Street Dance exhibice, Graffiti Work Shop, Beat Box Beattle.

více...


POZVÁNKA - Kdo si hraje, nezlobí
21. 6. 2016 - POZVÁNKA - Kdo si hraje, nezlobí

Interaktivní výstava zapůjčená z IQ Landie, tentokrát jde o výstavu českých stavebnic (i s hernou).

více...


POZVÁNKA - Den s MAS 25. 6. 2016
20. 6. 2016 - POZVÁNKA - Den s MAS 25. 6. 2016

5. den s MAS Labské skály. Minitrh, pohádka pro děti, výstavy, dílničky.

více...


POZVÁNKA - Den záchranných složek města Jílové 25. 6. 2016
20. 6. 2016 - POZVÁNKA - Den záchranných složek města Jílové 25. 6. 2016

Požár auta, vyprošťování raněných, zadržení pachatele, střelba na cíl, dopravní hřiště s radarem a mnoho dalšího. Večer zahrají kapely Destroyself a No Remorse.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
17. 6. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Veřejná výzva na obsazení pozice:referent odboru vnitřních věcí a správních činností MěÚ Jílové ("referent kultury")

více...


Hledá se majitel feny
17. 6. 2016 - Hledá se majitel feny

V pátek 17.6.2016 po 11 h byla nalezena fena německého ovčáka u prodejny Ajko (foto uvnitř aktuality). Nyní je u městské policie, odkud bude dnes 17.6.2016 cca ve 14 h přemístěna do útulku v Děčíně. Majitel feny může kontaktovat městskou policii na tel. 602 109 927. Na uvedeném čísle uvítáme i jakékoliv informace o nalezené fence.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 7. 2016
7. 6. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 7. 2016

od 7:30 do 12:30 hod., viz plánek

více...


ZAHÁJENÍ PROVOZU KOUPALIŠTĚ
7. 6. 2016 - ZAHÁJENÍ PROVOZU KOUPALIŠTĚ

Dnes od 14:00 hod bude zahájen provoz městského koupaliště v Jílovém. Informace o vstupném uvnitř aktuality.

více...


ZTRÁTY A NÁLEZY
6. 6. 2016 - ZTRÁTY A NÁLEZY

Teplé počasí nedělného dne bylo pravděpodobně příčinou, že nám po akci Den dětí zůstaly na louce u skákacího hradu dvě dětské kšiltovky (jedna holčičí, jedna klučičí) a modrá mikina na zip. Majitelé zapomenutých věcí si je mohou vyzvednout na zámku v kanceláři referenta kultury nebo v knihovně během běžné otevírací doby.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 7. 2016
6. 6. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 7. 2016

od 13:00 do 15:00 hod., viz plánek

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření odboru stavební úřad MěÚ Jílové
3. 6. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření odboru stavební úřad MěÚ Jílové

Oznamujeme tímto všem občanům a stavebníkům, že ve dnech 6. 6. 2016 až 17. 6. 2016 bude stavební úřad v Jílovém uzavřen.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
3. 6. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Veřejná výzva na obsazení pozice: referent investic odboru správy majetku a životního prostředí (MěÚ Jílové)

více...


POZVÁNKA - Noc kostelů 10. 6. 2016
2. 6. 2016 - POZVÁNKA - Noc kostelů 10. 6. 2016

Nenechte si ujít příležitost k návštěvě kostela Nejsvětější Trojice v netypickém čase a tedy se zvláštní a neopakovatelnou atmosférou.

více...


UPOZORNĚNÍ - Změny v dopravě Ústeckého kraje
2. 6. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Změny v dopravě Ústeckého kraje

Dopravou Ústeckého kraje a děčínskou MHD s jednou jízdenkou od 1.7.

více...


POZVÁNKA - Den dětí 5. 6. 2016
30. 5. 2016 - POZVÁNKA - Den dětí 5. 6. 2016

Oslavy Mezinárodního dne dětí s pohádkou, hrami, soutěžemi a zvířátky. Letos částečně ve stylu Star Wars. Nepřijdete ani o oblíbený závod rodičů s dětmi.

více...


OZNÁMENÍ - Aplikace přípravku nebezpečného pro včely
25. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Aplikace přípravku nebezpečného pro včely

27.5.2016 v katastru Sněžníku a Tisé.

více...


POZVÁNKA - Dětský den v děčínském muzeu 28. 5. 2016
24. 5. 2016 - POZVÁNKA - Dětský den v děčínském muzeu 28. 5. 2016

Přesněji na muzejním dvoře. Soutěže o ceny, kouzelnická show, divadelní představení a vystoupení dětského pěveckého sboru.

více...


Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2016
20. 5. 2016 - Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2016

4. 7. – 29. 7. – MŠ Za koupalištěm

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření rozhledny na Sněžníku
19. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření rozhledny na Sněžníku

Rozhledna bude z důvodu rekonstrukce od 2.5. do 30.9.2016 uzavřena. Provoz bufetu není rekonstrukcí dotčen. Rekonstrukce rozhledny na Děčínském Sněžníku bude letos dokončena.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 24. 5. 2015
19. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 24. 5. 2015

Od 7:30 do 10:30, viz plánek.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 24. 5. 2015
19. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 24. 5. 2015

Od 11:00 do 13:00, viz plánek.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 25. 5. 2016
19. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 25. 5. 2016

Od 7:30 do 12:30, viz plánek.

více...


Nápojové kartony lze třídit s plastem
19. 5. 2016 - Nápojové kartony lze třídit s plastem

Plasty a nápojové kartony vytříděné v Jílovém končí na dotřiďovací lince společnosti Marius Pedersen v Teplicích. Zjistili jsme, že uvedená dotřiďovací linka nemá problém s následným dotříděním nápojových kartonů, pokud budou odkládány do kontejnerů s plastem, proto lze dávat nápojové kartony (tetrapaky) do žlutých kontejnerů.

více...


POZVÁNKA - Co od(b)náší řeka – 20. 5. 2016
18. 5. 2016 - POZVÁNKA - Co od(b)náší řeka – 20. 5. 2016

Vernisáž výstavy fotografií k připomenutí katastrofálních povodní v našem regionu v posledních letech. Její zahájení je naplánováno na pátek dne 20.května 2016 od 13.30 hodin v Terezíně.

více...


OZNÁMENÍ - Dočasné omezení úředních hodin na Stavebním úřadu
17. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Dočasné omezení úředních hodin na Stavebním úřadu

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti jednoho z pracovníků stavebního úřadu žádáme tímto občany, aby k osobnímu jednání na stavebním úřadu využívali pouze níže uvedené úřední hodiny:

více...


POZVÁNKA - Kdo si zpívá, krásu vidí 14. 5. 2016
13. 5. 2016 - POZVÁNKA - Kdo si zpívá, krásu vidí 14. 5. 2016

4. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských komorních pěveckých sborů.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
13. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude v sobotu 14.5.2016 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Zábavné odpoledne aneb luští celá rodina 15. 5. 2016
13. 5. 2016 - POZVÁNKA - Zábavné odpoledne aneb luští celá rodina 15. 5. 2016

Hádanky, rébusy, hlavolamy, kvízy. Vzhledem k nepříznivým předpovědím počasí na víkend se plánovaná akce Zábavné odpoledne přesouvá z venkovních prostor do vnitřních prostor Zámku Jílové.

více...


UPOZORNĚNÍ - Knihovna 17. 5. 2016
13. 5. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Knihovna 17. 5. 2016

Z provozních důvodů bude knihovna v úterý 17. května otevřena až od 14. hodin. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
12. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Veřejná výzva na obsazení pozice: referent investic odboru správy majetku a životního prostředí (MěÚ Jílové)

více...


MC Sovička - Český den proti rakovině 11. 5. 2016
11. 5. 2016 - MC Sovička - Český den proti rakovině 11. 5. 2016

V Jílovém budou po celý den prodávat symbol květiny tři dvojice dobrovolníků.

více...


Nalezená zvířata ke dni 9.5.2016
10. 5. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 9.5.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 10. 5. 2016
9. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 10. 5. 2016

Od 7:30 do 16:00, viz plánek.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 11. 5. 2016
9. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 11. 5. 2016

Od 7:30 do 15:00, viz plánek.

více...


Hledá se majitel psa
9. 5. 2016 - Hledá se majitel psa

V pondělí 9.5.2016 byla nalezena fena před služebnou Městské policie, Lipová 303 (foto uvnitř aktuality). Nyní je umístěna v kotci městské policie, odkud bude dnes 9.5.2016 v 15 h přemístěna do útulku v Děčíně. Majitel feny může kontaktovat městskou policii na tel. 602 109 927. Na uvedeném čísle uvítáme i jakékoliv informace o nalezené fence.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření stavebního úřadu
4. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření stavebního úřadu

Z důvodu nemoci je stavební úřad do 9.5.2016 uzavřen.

více...


POZVÁNKA - Koncert ke dni matek 8. 5. 2016
4. 5. 2016 - POZVÁNKA - Koncert ke dni matek 8. 5. 2016

Od 16:00, na jílovském zámku, vstup zdarma. Účinkuje dětský pěvecký sbor Buřinky.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 5. 5. 2016
3. 5. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 5. 5. 2016

Od 7:30 do 15:00, viz plánek.

více...


OZNÁMENÍ - Daň z nemovistosti
29. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Daň z nemovistosti

Informační letáky z ministerstva financí.

více...


OZNÁMENÍ - Dočasný zástup referenta odboru stavební úřad MěÚ Jílové
29. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Dočasný zástup referenta odboru stavební úřad MěÚ Jílové

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti referenta odboru stavební úřad MěÚ Jílové hledáme pracovníka na dočasný zástup tohoto zaměstnance. Předmětem zastupování bude výkon dílčích činností spadajících do agendy stavebního úřadu.

více...


UPOZORNĚNÍ na mimořádné uzavření knihovny
28. 4. 2016 - UPOZORNĚNÍ na mimořádné uzavření knihovny

v pondělí 2. května bude z technických důvodů knihovna zavřená od 9.45 do 13. hodin. Ve čtvrtek 5. května bude knihovna z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny otevřená zhruba až od 15. hodiny. V úterý 10. Května bude mimořádně zavřená celý den. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - První Máj aneb vítání jara 1. 5. 2016
27. 4. 2016 - POZVÁNKA - První Máj aneb vítání jara 1. 5. 2016

Bohatý kulturní program, prvomájový jarmark po celý den.

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa v Chart Ferox, a.s.
27. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Volná místa v Chart Ferox, a.s.

Svářeč kovů, strojní zámečník, montér kotlář.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektrické energie
27. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektrické energie

12. a 13. 5. 2015. Více informací uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 21.4.2016
25. 4. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 21.4.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 26. 4. 2016
25. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 26. 4. 2016

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Čarodějnice 30. 4. 2016
22. 4. 2016 - POZVÁNKA - Čarodějnice 30. 4. 2016

Průvod, soutěže pro děti i dospělé, vatra, živá hudba, výstava relaxačních obrazů, stánkový prodej.

více...


POZVÁNKA - Prodejní výstava Každé
22. 4. 2016 - POZVÁNKA - Prodejní výstava Každé

Město Jílové si dovoluje pozvat občany dne 29. 4. 2016 od 17,00 hodin do prostor Jílovského zámku, na vernisáž obrazů a obrázků pravé a nefalšované čarodějky Drahomíry Vláškové.

více...


YOUTUBEŘI
18. 4. 2016 - YOUTUBEŘI

YOUTUBEŘI na jílovském zámku, HOUSE (Jakub Váňa), FIMLAR (David Luksch), ARTIX (Josef Trojan)

více...


POZVÁNKA - Den Země v Jílovém 24 .4. 2016
18. 4. 2016 - POZVÁNKA - Den Země v Jílovém 24 .4. 2016

Odklizení černé skládky, slavnostní vysazení památného stromu, hromadné focení.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
15. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: Dělník čištění města OMH (MěÚ Jílové)

více...


POZVÁNKA - Den otevřených dveří v Českého rozhlasu Sever 14. 5. 2016
15. 4. 2016 - POZVÁNKA - Den otevřených dveří v Českého rozhlasu Sever 14. 5. 2016

Skákací hrad, atrakce pro děti, prohlídky budov, občerstvení. Vstup zdarma.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření rozhledny
13. 4. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření rozhledny

Rozhledna bude z důvodu nemoci obsluhy ve dnech 13.4.2016 – 15.4.2016 uzavřena.

více...


POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 16. 4. 2016
11. 4. 2016 - POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 16. 4. 2016

Vzhledem k úrazu pana Slavíka dochází ke změně kapely. Na taneční zábavě nebude hrát Duo Forte, ale neméně oblíbené Duo Canzone.

více...


Hledá se majitel psa
11. 4. 2016 - Hledá se majitel psa

V neděli 10.4.2016 v odpoledních hodinách byl nalezen pes u hřbitova (foto uvnitř aktuality). Nyní je umístěn v kotci městské policie, odkud bude dnes 11.4.2016 v 15 h přemístěn do útulku v Děčíně. Majitel psa může kontaktovat městskou policii na tel. 602 109 927. Na uvedeném čísle uvítáme i jakékoliv informace o nalezeném psovi.

více...


OZNÁMENÍ - Posunutí pracovní doby pošty v Modré
11. 4. 2016 - OZNÁMENÍ - Posunutí pracovní doby pošty v Modré

12.4. má pošta v Modré posunutou pracovní dobu na 12:30 - 15:30.

více...


OZNÁMENÍ - Zápis do mateřské školy a den otevřených dveří
31. 3. 2016 - OZNÁMENÍ - Zápis do mateřské školy a den otevřených dveří

3. 5. 2016 od 16.00 do 18.00 hodin proběhne zápis ve všech třech budovách mateřské školy- PRŮBĚŽNÁ, ZA KOUPALIŠTĚM, MODRÁ.

více...


POZVÁNKA - Aprílová zábava 1. 4. 2016
24. 3. 2016 - POZVÁNKA - Aprílová zábava 1. 4. 2016

Maškarní řádění ve stylu "Sraz národů". Rezervace na tel. 603 229 092 nebo přímo v restauraci Tropical.

více...


Provoz sběrného dvora v době velikonočních svátků
23. 3. 2016 - Provoz sběrného dvora v době velikonočních svátků

V době velikonočních svátků bude sběrný dvůr pro odběr odpadů fungovat následně: pátek 25.3., neděle 27.3. a pondělí 28.3. bude zavřeno, v sobotu 26.3. bude otevřen 8.30 - 11.30 h.

více...


POZVÁNKA - Výstava Krysáci aneb Výstava ze smetiště 7. 4. 2016
21. 3. 2016 - POZVÁNKA - Výstava Krysáci aneb Výstava ze smetiště 7. 4. 2016

Oblastní muzeum v Děčíně. Výstava trvá do 30. 6. 2016

více...


Svoz a sběr bioodpadu
18. 3. 2016 - Svoz a sběr bioodpadu

Svoz speciálních hnědých nádob na biodpad začíná v sobotu 26.3.2016. Ve sběrném dvoře bude k dispozici velkokapacitní kontejner na bioodpad od 21.3.2016.

více...


Zveřejnění schváleného POH Ústeckého kraje
16. 3. 2016 - Zveřejnění schváleného POH Ústeckého kraje

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2015 - 2026 schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29.2.2016 je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
16. 3. 2016 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: Dělník čištění města OMH (MěÚ Jílové)

více...


Hledá se majitel nalezené fenky - MAJITEL NALEZEN
14. 3. 2016 - Hledá se majitel nalezené fenky - MAJITEL NALEZEN

Dnes 14.3.2016 se ve 12:30 našel na Teplické ulici poblíž prodejny krmiv jezevčík. Je to fenka. Než bude umístěna do útulku,čeká na páníčka na služebně MěPol, tel. 602 109 927. Foto uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Dětský karneval 20. 3. 2016
10. 3. 2016 - POZVÁNKA - Dětský karneval 20. 3. 2016

Hraje skupina O.L.I. Předprodej a rezervace na tel. 778 443 301 a 605 121 933.

více...


POZVÁNKA - Hasičský ples 19. 3. 2016
9. 3. 2016 - POZVÁNKA - Hasičský ples 19. 3. 2016

Hraje skupina O.L.I. Losování vstupenek o ceny! Předprodej a rezervace na tel. 778 443 301 a 605 121 933.

více...


POZVÁNKA - Taneční workshop 13. 3. 2016
7. 3. 2016 - POZVÁNKA - Taneční workshop 13. 3. 2016

Styl Street Dance. Vhodné i pro začátečníky. Tanečník Tomáš Buchy.

více...


POZVÁNKA - Výstava velikonočních leporel
7. 3. 2016 - POZVÁNKA - Výstava velikonočních leporel

V prostorách jílovského zámku, od 7.3. do 31.3.2016

více...


POZVÁNKA - Duo Canzone 12. 3. 2016
3. 3. 2016 - POZVÁNKA - Duo Canzone 12. 3. 2016

Odpolední taneček nejen pro seniory.

více...


POZVÁNKA - Pohádka O Popelce
3. 3. 2016 - POZVÁNKA - Pohádka O Popelce

Pohádku uvádí Divadlo VeTři.

více...


POZVÁNKA - Orgasmus bez předsudků 10. 3. 2016
2. 3. 2016 - POZVÁNKA - Orgasmus bez předsudků 10. 3. 2016

Konverzační komedii Diega Ruize a Fiony Bettanini uvádí Divadlo VeTři. Odvážná hra pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce není vhodná pro děti a puritány.

více...


Návrh rozpočtu Mikroregionu Labské skály
29. 2. 2016 - Návrh rozpočtu Mikroregionu Labské skály

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Deskové hry 5. 3. 2016
25. 2. 2016 - POZVÁNKA - Deskové hry 5. 3. 2016

Veřejné hraní deskových her ze soukromé sbírky. Máte rádi deskové hry? Chcete se naučit nějakou novou? Přijďte a vyberte si!

více...


POZVÁNKA - Taneční workshop 27. 2. 2015
22. 2. 2016 - POZVÁNKA - Taneční workshop 27. 2. 2015

Styl Lockin. Vhodné i pro začátečníky. Tanečník Tomáš Buchy.

více...


POZVÁNKA - Seminář Zahájení činnosti mladého zemědělce 29. 2. 2016
10. 2. 2016 - POZVÁNKA - Seminář Zahájení činnosti mladého zemědělce 29. 2. 2016

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s MAS Labské skály Vás srdečně zvou na Seminář k dotačnímu titulu „Zahájení činnosti mladého zemědělce“ v Jílovém nebo v Žatci

více...


Nalezená zvířata ke dni 10.2.2016
10. 2. 2016 - Nalezená zvířata ke dni 10.2.2016

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
9. 2. 2016 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 15.02.2016 - 21.02.2016 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Modravanka 13. 2. 2016
8. 2. 2016 - POZVÁNKA - Modravanka 13. 2. 2016

Odpolední taneček nejen pro seniory.

více...


OZNÁMENÍ - předprodej vstupenek
8. 2. 2016 - OZNÁMENÍ - předprodej vstupenek

Vstupenky na divadelní představení ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ jsou od úterý 9. 2. v předprodeji v knihovně a lékárně. Cena vstupenky v předprodeji je 40 Kč, na místě před představením 50 Kč.

více...


POZVÁNKA - Seminář Kotlíková dotace 8. 2. 2016
3. 2. 2016 - POZVÁNKA - Seminář Kotlíková dotace 8. 2. 2016

Seminář pro občany, ve velkém sále jílovského zámku, který pořádá Krajský úřad Ústeckého kraje, ve spolupráci s městem Jílové a MAS Labské skály, z.s.

více...


POZVÁNKA - 2. seminář pro žadatele o dotaci 17. 2. 2016
3. 2. 2016 - POZVÁNKA - 2. seminář pro žadatele o dotaci 17. 2. 2016

Dotační program "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016".

více...


POZVÁNKA - Pohádky ze Špalíčku 7. 2. 2016
1. 2. 2016 - POZVÁNKA - Pohádky ze Špalíčku 7. 2. 2016

Divadlo KUŠ uvádí loutkové pohádky O koblížkovi, Princeznička na bále, O Budulínkovi a O Palečkovi, jak vyrostl.

více...


UPOZORNĚNÍ - Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2016
29. 1. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2016

Dle Směrnice č. 2/2014 O zásadách hospodaření s byty a prostory sloužícími podnikání v objektech ve vlastnictví Města Jílového musí žadatel každoročně svou žádost o přidělení bytu obnovit. Pro rok 2016 je nutné žádost obnovit nejpozději do 31.3.2016.

více...


OZNÁMENÍ - náhradní svoz popelnic proběhne v sobotu 30.1.2016
29. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - náhradní svoz popelnic proběhne v sobotu 30.1.2016

U nádob se směsným odpadem, které nebudou svezeny v pátek 29.1.2016, proběhne náhradní svoz v sobotu 30.1.2016. Důvodem jsou technické problémy na svozovém vozidle.

více...


OZNÁMENÍ – Volné místo Asistent pedagoga
27. 1. 2016 - OZNÁMENÍ – Volné místo Asistent pedagoga

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Taneční workshop 30. 1. 2015
27. 1. 2016 - POZVÁNKA - Taneční workshop 30. 1. 2015

Styl Street dance. Vhodné i pro začátečníky. Tanečník Tomáš Buchy.

více...


OZNÁMENÍ - Dotační program města Jílové
26. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - Dotační program města Jílové

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla na zasedání zastupitelstva města Jílové dne 8. 12. 2015 schválena Pravidla pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města Jílové a Dotační program města Jílové na rok 2016.

více...


MC Sovička - Pohádkový karneval 29. 1. 2016
25. 1. 2016 - MC Sovička - Pohádkový karneval 29. 1. 2016

Karneval, soutěže a zábava pro nejmenší. Vstupné dobrovolné.

více...


POZVÁNKA - 1. společenský jílovský ples 30. 1. 2016
25. 1. 2016 - POZVÁNKA - 1. společenský jílovský ples 30. 1. 2016

K tanci i poslechu hraje eMPé BAND. Pořádá TISKDĚČÍN.CZ

více...


OZNÁMENÍ - Kotlíková dotace
22. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - Kotlíková dotace

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

více...


OZNÁMENÍ - Rušení TV provozem sítí LTE
22. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - Rušení TV provozem sítí LTE

V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České republice se objevují stížností občanů nebo obcí na rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T). V některých lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti.

více...


POZVÁNKA - Městská knihovna Děčín - Suri 24. 2. 2016
21. 1. 2016 - POZVÁNKA - Městská knihovna Děčín - Suri 24. 2. 2016

Promítání filmu o dobrodružné cestě po neznámé africké řece, která vás zavede k unikátnímu přírodnímu kmeni Suri.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 21. 1. 2016
20. 1. 2016 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 21. 1. 2016

Ve čtvrtek 21. ledna bude knihovna v době od 9.30 do cca 13. hodiny uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Ukončení veřejné sbírky
13. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - Ukončení veřejné sbírky

Veřejná sbírka na výpomoc manželům Fialovým na odstranění následků havárie a následném obnovení bydlení po výbuchu plynu RD Jílové byla ukončena (dne 26.7.2014 došlo k totálnímu zničení rodinného domu).

více...


POZVÁNKA - Pohádkový muzikál Do vesmíru 17. 1. 2016
11. 1. 2016 - POZVÁNKA - Pohádkový muzikál Do vesmíru 17. 1. 2016

Veselý výlet za poznáním, plný písniček a zábavy pro nejmenší. Hraje Divadlo Letadlo.

více...


MC Sovička - Ceník a rozpis aktivit v roce 2016
7. 1. 2016 - MC Sovička - Ceník a rozpis aktivit v roce 2016

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 16. 1. 2016
6. 1. 2016 - POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 16. 1. 2016

K tanci i poslechu hraje oblíbené Duo Forte.

více...


POZVÁNKA - Taneční workshop 16. 1. 2015
5. 1. 2016 - POZVÁNKA - Taneční workshop 16. 1. 2015

Styl Hause dance. Vhodné i pro začátečníky. Tanečník Tomáš Buchy.

více...


OZNÁMENÍ - Změny v roce 2016 – OP, CP, trvalý pobyt
4. 1. 2016 - OZNÁMENÍ - Změny v roce 2016 – OP, CP, trvalý pobyt

1.1.2016 vstoupily v platnost novely zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a také evidenci obyvatel.

více...


Odpadový kalendář na rok 2016 ke stažení
28. 12. 2015 - Odpadový kalendář na rok 2016 ke stažení

Odpadový kalendář na rok 2016 byl součástí prosincové Jílovské sovy. Můžete si ho také stáhnout uvnitř aktuality.

více...


Náhradní svoz odpadu 2.1.2016 místo 1.1.2016
28. 12. 2015 - Náhradní svoz odpadu 2.1.2016 místo 1.1.2016

V pátek 1.1.2016 nebude probíhat svoz odpadu, ale bude zajištěn náhradní svoz v sobotu 2.1.2016. Uvedené opatření se týká nejen svozu popelnic a kontejnerů se směsným odpadem, ale také pytlů s vytříděným odpadem a kontejnerů s plastem. Uvnitř aktuality naleznete podrobnosti ke svozu směsného odpadu na přelomu roku.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
18. 12. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 21.12.2015 - 03.01.2016 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Česká mše vánoční
16. 12. 2015 - POZVÁNKA - Česká mše vánoční "Hej mistře" 27. 12. 2015

Kostel Nejsvětější Trojice pořádá Římskokatolická farnost Jílové, vstup zdarma.

více...


UPOZORNĚNÍ - Provoz městského úřadu a knihovny v době vánoční
14. 12. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Provoz městského úřadu a knihovny v době vánoční

Město Jílové oznamuje, že provoz Městského úřadu Jílové bude dne 31. 12. 2015 omezen. V tento den bude městský úřad otevřen pouze do 13 hodin.

více...


POZVÁNKA - 4. Adventní koncert 20. 12. 2015
14. 12. 2015 - POZVÁNKA - 4. Adventní koncert 20. 12. 2015

Poslední adventní koncert plný vánoční nálady. Guitar Arte Trio a sopranistka Zdeňka Cmuntová.

více...


MC Sovička - Vánoce v Sovičce 18. 12. 2015
14. 12. 2015 - MC Sovička - Vánoce v Sovičce 18. 12. 2015

S vypouštěním přání balónkem Ježíškovi.

více...


POZVÁNKA - Vánoční trhy žáků ZŠ Jílové 17. 12. 2015
10. 12. 2015 - POZVÁNKA - Vánoční trhy žáků ZŠ Jílové 17. 12. 2015

Prodej zboží vyrobeného žáky základní školy, občerstvení, kulturní program.

více...


POZVÁNKA - 18. ročník Ave Maria v Růžové 19. 12. 2015
10. 12. 2015 - POZVÁNKA - 18. ročník Ave Maria v Růžové 19. 12. 2015

Hudební skvosty předvánočního koncertu v Kostele sv. Petra a Pavla v Růžové.

více...


POZVÁNKA - Česko zpívá koledy 9. 12. 2015
9. 12. 2015 - POZVÁNKA - Česko zpívá koledy 9. 12. 2015

POZOR ZMĚNA! Pro nepříznivé počasí se akce Česko zpívá koledy přesouvá do vstupní haly Jílovského zámku. Zazpíváme si u rozsvíceného stromečku, prohlédnout si zároveň můžete výstavu betlémů. Začátek je v 18 hodin.

více...


Pohádka Královna vánoc
9. 12. 2015 - Pohádka Královna vánoc

Upozorňujeme malé i velké milovníky tradičních nedělních pohádek, že prosincová pohádka Královna Vánoc se koná výjimečně v sobotu 12. 12. 2015. (Neděle jsou zadané pro adventní koncerty.) Začátek pohádky je tradičně v 15 hodin, viz Kulturní kalendář.

více...


POZVÁNKA - 3. Adventní koncert 13. 12. 2015
8. 12. 2015 - POZVÁNKA - 3. Adventní koncert 13. 12. 2015

Adventní koncert Jílovského komorního sboru a jejich hostů. Jako speciální host vystoupí Renata Vrátná. V jílovském zámku, od 16:00, vstup zdarma.

více...


Zamykání kontejnerů na tříděný odpad z důvodu jejich vykrádání
7. 12. 2015 - Zamykání kontejnerů na tříděný odpad z důvodu jejich vykrádání

V poslední době jsme zaznamenali, že dochází k vykrádání kontejnerů na tříděný odpad. Nejvíce se ztrácí papír, který lze snadno zpeněžit ve výkupnách.

více...


POZVÁNKA - Pohádka Královna vánoc 12. 12. 2015
7. 12. 2015 - POZVÁNKA - Pohádka Královna vánoc 12. 12. 2015

Vánoční pohádka s překvapením. Hraje divadlo VeTři.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření mateřské školy
4. 12. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření mateřské školy

V termínu od 23.12.2015 do 3.1.2016 bude mateřská škola uzavřena - týká se všech budov (Modrá, Za koupalištěm, Průběžná).

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
3. 12. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 04.12.2015-06.12.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Uzavírka silnice na Sněžník 5. 12. 2015
3. 12. 2015 - Uzavírka silnice na Sněžník 5. 12. 2015

Přátelé děčínského Sněžníku, o.s. upozorňují všechny přátele, že v rámci akce "VII. tradiční rozsvěcení vánočního stromu" na Sněžníku dojde k úplné uzavírce silnice vedoucí z Jílového na Sněžník a to v úseku od točny MHD po křižovatku do Tisé.

více...


POZVÁNKA - Posezení v DPS 4. 12. 2015
2. 12. 2015 - POZVÁNKA - Posezení v DPS 4. 12. 2015

Tradiční posezení pro klienty Domu s pečovatelskou službou v Jílovém. Od 14:00 do 16:00, hraje Duo Forte.

více...


MC Sovička - Mikulášská nadílka pro nejmenší 4. 12. 2015
2. 12. 2015 - MC Sovička - Mikulášská nadílka pro nejmenší 4. 12. 2015

S oslavou Soviččiných 4. narozenin.

více...


POZVÁNKA - Mikulášská nadílka 5. 12. 2015
2. 12. 2015 - POZVÁNKA - Mikulášská nadílka 5. 12. 2015

Netradičně pojatá Mikulášská pro malé i větší děti. Peklo plné čertů se letos stěhuje do zámeckého parku.

více...


POZVÁNKA - VII. Rozsvěcení vánočního stromu na Sněžníku 5. 12. 2015
2. 12. 2015 - POZVÁNKA - VII. Rozsvěcení vánočního stromu na Sněžníku 5. 12. 2015

Ježíškova pošta, Perníčkova dílna, Mikulášská nadílka, koncert pražské mobilní zvonkohry, občerstvení.

více...


POZVÁNKA - 2. Adventní koncert 6. 12. 2015
1. 12. 2015 - POZVÁNKA - 2. Adventní koncert 6. 12. 2015

Koncert Renaty Vrátné v kostele Nejsvětější Trojice. Od 14:00, vstup zdarma.

více...


RPA - Dotace pro zemědělce
30. 11. 2015 - RPA - Dotace pro zemědělce

Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností.

více...


Sběr bioodpadu v zimním období neprobíhá
27. 11. 2015 - Sběr bioodpadu v zimním období neprobíhá

Poslední svoz hnědých nádob na bioodpad proběhl v sobotu 21.11.2015. Ve sběrném dvoře je možné bioodpad odevzdávat do středy 2.12.2015. Sběr bioodpadu bude pokračovat příští rok na jaře.

více...


Volné místo údržbář
27. 11. 2015 - Volné místo údržbář

Ředitelka Mateřské školy Jílové, okres Děčín přijme do pracovního poměru údržbáře.

více...


OZNÁMENÍ - Výpadky veřejného osvětlení v centru města
26. 11. 2015 - OZNÁMENÍ - Výpadky veřejného osvětlení v centru města

S pravděpodobností, hraničící s jistou, byly výpadky VO v centru města v posledních dvou dnech zaviněny vandalem, a to tím samým, který 19.11.2015 vpodvečer rozbil dopravní zrcadlo a zdemoloval dopravní značku na Sněžnické ulici.

více...


Nalezená zvířata ke dni 24.11.2015
26. 11. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 24.11.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu 29. 11. 2015
25. 11. 2015 - POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu 29. 11. 2015

Vánoční trhy, hudba, betlém, hraje kapela Burizon.

více...


MC Sovička - Beseda s Lenkou 3. 12. 2015
24. 11. 2015 - MC Sovička - Beseda s Lenkou 3. 12. 2015

Na téma Nepodceňujte správný psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života.

více...


POZVÁNKA - 1. Adventní koncert 29. 11. 2015
18. 11. 2015 - POZVÁNKA - 1. Adventní koncert 29. 11. 2015

Dětský pěvecký sbor Buřinky vánočně naladí malé i velké posluchače.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 16. 11. 2015
11. 11. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 16. 11. 2015

V pondělí 16. listopadu bude knihovna mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Daň z nemovistosti přes SIPO
11. 11. 2015 - OZNÁMENÍ - Daň z nemovistosti přes SIPO

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO.

více...


POZVÁNKA - Výstava Malování patří dětem
9. 11. 2015 - POZVÁNKA - Výstava Malování patří dětem

2. ročník výtvarné soutěže školky.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
9. 11. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude v pondělí 16.11.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků 5.12.2015
3. 11. 2015 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků 5.12.2015

Připomínáme maminkám, že 5.12.2015 pořádáme vítání občánků.

více...


Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů pro r. 2016
30. 10. 2015 - Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů pro r. 2016

Město Jílové v současné době zpracovává nová Pravidla pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám, která budou předložena ke schválení zastupitelstvu města dne 8.12.2015. Změny jsou vynucené zákonem 24/2015 Sb. (známý též jako novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

více...


POZVÁNKA na Kozí dráhu 1. 11. 2015
27. 10. 2015 - POZVÁNKA na Kozí dráhu 1. 11. 2015

Pozor! Akce zrušena, na trať spadly kameny. Čtěte dále.

více...


EIA - vrácení k přepracování dokumentace "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)"
20. 10. 2015 - EIA - vrácení k přepracování dokumentace "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)"

Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejnil v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, informaci o vrácení k přepracování dokumentace zpracované podle přílohy č. 4 zákona k záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)".

více...


POZVÁNKA - Taneček s Modravankou 24. 10. 2015
19. 10. 2015 - POZVÁNKA - Taneček s Modravankou 24. 10. 2015

Klasický taneček pro milovníky dechovky.

více...


MC Sovička - Drakiáda 2015
19. 10. 2015 - MC Sovička - Drakiáda 2015

Soutěžení ve čtyřich dračích disciplínách, další soutěže pro děti, skákací hrad, drobné občerstvení.

více...


ZTRÁTY A NÁLEZY
19. 10. 2015 - ZTRÁTY A NÁLEZY

Ve čtvrtek 15.10. byl nalezen čený mobilní telefon značky Nokia. V pátek 16.10. byl ve Školní ulici nalezen svazek dvou klíčů se žlutým štítkem. Ztracené věci jsou k vyzvednutí na podatelně MěÚ.

více...


Hledáme pamětníky událostí roku 1938
19. 10. 2015 - Hledáme pamětníky událostí roku 1938

Odhalení pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 z našeho pohraničí připravuje na letošní podzim obecně prospěšná společnost Centrum české historie.

více...


POZVÁNKA - Pohádka Povídání o pejskovi a kočičce 18. 10. 2015
14. 10. 2015 - POZVÁNKA - Pohádka Povídání o pejskovi a kočičce 18. 10. 2015

Hraje Sváťovo dividlo.

více...


Možnost přivýdělku
14. 10. 2015 - Možnost přivýdělku

Centrum pro výzkum veřejného mínění nabízí spolupráci s obyvateli malých obcí, kteří mají výborné komunikační schopnosti. Náplní práce je oslovování lidí v místě Vašeho bydliště a dotazování se na otázky v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním účelům.

více...


Svoz bioodpadu každý týden
12. 10. 2015 - Svoz bioodpadu každý týden

Na podzim všude přibývá bioodpadu v návaznosti na padající listí ze stromů. Od poloviny října probíhá svoz bioodpadu každý týden v sobotu. V letošním roce budou nádoby s bioodpadem sváženy ještě v následujících termínech: 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11. a 21.11.

více...


Nalezená zvířata ke dni 10.10.2015
12. 10. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 10.10.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 06.10.2015
7. 10. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 06.10.2015

Dne 06.10.2015 byl u papíren nalezen kocour. Hledá někdo zatoulaného kocoura nebo může někdo kocourovi poskytnout nový domov? Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Hasiči provádí zdobení vánočního stromu, pomoci může každý
5. 10. 2015 - Hasiči provádí zdobení vánočního stromu, pomoci může každý

Jednotka dobrovolných hasičů Jílové – Modrá provádí v těchto dnech zdobení vánočního stromu v areálu zámeckého parku v Jílovém. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 5. 10. 2015
2. 10. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 5. 10. 2015

V pondělí 5. října bude knihovna mimořádně uzavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


Daňové poradenství pro pracující v Německu
1. 10. 2015 - Daňové poradenství pro pracující v Německu

Daňové přiznání v Německu, dětské přídavky, využití daňových výhod atd.

více...


Rozhledna na Sněžníku dnes otvírá až od 12:00
30. 9. 2015 - Rozhledna na Sněžníku dnes otvírá až od 12:00

Z důvodu opravy příjezdové komunikace bude dnes 30.9.2015 rozhledna na Sněžníku otevřena až od 12:00.

více...


Ústecký kraj daroval našemu městu pro jednotku SDH Jílové-Modrá nové zásahové obleky a hadice
30. 9. 2015 - Ústecký kraj daroval našemu městu pro jednotku SDH Jílové-Modrá nové zásahové obleky a hadice

Dne 26.9.2015 se na atletickém stadionu v Krupce u Teplic uskutečnilo finále „TOHACU FIRE CUP 2015“ a „STIMAX CUP 2015“ v požárním sportu.

více...


MC Sovička nabízí
25. 9. 2015 - MC Sovička nabízí

Kurzy, kroužky (+ ceník), hlídání dětí, přednášku o bio potravinách.

více...


ZTRÁTY A NÁLEZY
24. 9. 2015 - ZTRÁTY A NÁLEZY

Dne 22.9. byly na Sněžnické ulici poblíž budovy centra dětí nalezeny dva plátěné batohy. První černobílý značky Converse s obsahem, druhý světle hnědý batoh. Vedle batohu ležely pánské kalhoty a boty černé barvy. K vyzvednutí na podatelně MÚ.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 16. 10. 2015
21. 9. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 16. 10. 2015

Od 7:00 do 15:00, ul. Tichá, viz plánek.

více...


POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 26. 9. 2015
21. 9. 2015 - POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 26. 9. 2015

Hraje Duo Forte.

více...


Nalezená zvířata ke dni 20.09.2015
21. 9. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 20.09.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


ANKETA Lavičky v Jílovém
21. 9. 2015 - ANKETA Lavičky v Jílovém

Online anketa ohledně stávajících laviček v Jílovém a o námětech k umístění laviček nových.

více...


POZVÁNKA - Oslava výročí 70. let fotbalu v Modré 18. - 19. 9. 2015
18. 9. 2015 - POZVÁNKA - Oslava výročí 70. let fotbalu v Modré 18. - 19. 9. 2015

V pátek předzápas FC Jiskra Modrá vs FK Teplice. V sobotu hlavní program: fotbalové zápasy, výstava histrických fotografií a kroniky, povídání o klubu, prohlídka areálu, zábava pro děti, občerstvení zajištěno.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
16. 9. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude v sobotu 19.09.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 7. 10. 2015
15. 9. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 7. 10. 2015

Od 7:30 do 15:00, viz plánek.

více...


Nalezený kocourek
15. 9. 2015 - Nalezený kocourek

Dne 14.9.2015 byl na Sněžnické ulici u základní školy nalezen kocourek. Hledá někdo zatoulaného kocourka nebo může někdo kocourkovi poskytnout nový domov?

více...


UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví
11. 9. 2015 - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví

od ČEZ

více...


Poslední příležitost návštěvy koupaliště v letošní sezoně!
10. 9. 2015 - Poslední příležitost návštěvy koupaliště v letošní sezoně!

Otevřeno v sobotu 12.9.2015 a neděli 13.9.2015 vždy od 12:00 hod. Od 14.9.2015 zavřeno – ukončení sezony!

více...


Nalezený kocourek
10. 9. 2015 - Nalezený kocourek

Dne 9.9.2015 odchytili strážníci Městské policie Jílové v Jílovském potoce kocourka. Hledá někdo zatoulaného kocourka nebo může někdo kocourkovi poskytnout nový domov?

více...


Nalezená zvířata ke dni 08.09.2015
8. 9. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 08.09.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Loučení s létem + Ohňostroj a Ohňová show 12. 9. 2015
7. 9. 2015 - POZVÁNKA - Loučení s létem + Ohňostroj a Ohňová show 12. 9. 2015

Zakončení letních zámeckých slavností s hudbou, a především ohňovou show a ohňostrojem!

více...


PROGRAM LETNÍCH ZÁMECKÝCH SLAVNOSTÍ
3. 9. 2015 - PROGRAM LETNÍCH ZÁMECKÝCH SLAVNOSTÍ

21.6. - 12.9.2015

více...


OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 223
1. 9. 2015 - OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 223

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (č. 04) na adrese Mírové náměstí 223, st.p.č. 387, k.ú. Jílové u Děčína.

více...


OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 227
1. 9. 2015 - OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 227

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (č. 03) na adrese Mírové náměstí 227, st.p.č. 391, k.ú. Jílové u Děčína.

více...


POZVÁNKA - Cirkus bude 6. 9. 2015
31. 8. 2015 - POZVÁNKA - Cirkus bude 6. 9. 2015

Vzdušná akrobacie s motivem fantoma opery. Artisté, akrobaté, veselí klauni, kouzelnické due, fakír, ohnivá show...

více...


OZNÁMENÍ - Výstavba nové splaškové kanalizace v ul. Za Koupalištěm
28. 8. 2015 - OZNÁMENÍ - Výstavba nové splaškové kanalizace v ul. Za Koupalištěm

Oznamujeme, že v předpokládaném termínu 01.09.2015 až 25.11.2015 bude pro veškerou dopravu uzavřena příjezdová komunikace k MŠ a k MC Sovička v ulici Za Koupalištěm z důvodu výstavby nové splaškové kanalizace, která bude připojena na nedávno dokončenou kanalizaci v ul. Javorská, a tím dojde také ke krátkému dopravnímu omezení na křižovatce obou ulic.

více...


UPOZORNĚNÍ - Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?
26. 8. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005.

více...


POZVÁNKA - Srovnávací studie možných variant dálničního přivaděče
25. 8. 2015 - POZVÁNKA - Srovnávací studie možných variant dálničního přivaděče

Veřejné setkání pořádá město Děčín ve středu 2. září od 17,00 h ve Společenském domě Střelnice.

více...


Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13"
25. 8. 2015 - Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13"

Bližší informace k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke zveřejnění informace o dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)" naleznete uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 24.8.2015
25. 8. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 24.8.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Na pěknú notečku 29. 8. 2015
24. 8. 2015 - POZVÁNKA - Na pěknú notečku 29. 8. 2015

Příjemné odpoledne s cimbálovkou a dalším překvapením.

více...


POZVÁNKA - MC Sovička - Indiánskou stezkou 29. 8. 2015
24. 8. 2015 - POZVÁNKA - MC Sovička - Indiánskou stezkou 29. 8. 2015

Přijďte si s dětmi užít dobrodružství s indiány. V cíli budou tradičně buřtíky a drobné občerstvení.

více...


Od soboty 22.8.2015 se opět může do lesa
24. 8. 2015 - Od soboty 22.8.2015 se opět může do lesa

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí ruší s platností od soboty 22.8.2015 zákaz vstupu do lesa, který byl vydaný 11. 8. 2015 z důvodu nebezpečí vzniku požárů v důsledku dlouhotrvajícího sucha.

více...


UPOZORNĚNÍ - Odstávka vody 24. 8. 2015
24. 8. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Odstávka vody 24. 8. 2015

Z důvodu havárie, ulice Okružní 253-9, 24.8.-25.8. od 13:45 do 15:00. Zásobování cisternami bude zajištěno.

více...


Odvolání zvýšeného nebezpečí požárů
18. 8. 2015 - Odvolání zvýšeného nebezpečí požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje odvolává pro celé území Ústeckého kraje dnem 18. 8. 2015 dobu zvýšeného vzniku požárů. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Oznámení - Městská knihovna
17. 8. 2015 - Oznámení - Městská knihovna

Ve dnech 17. 8. 2015 až 21. 8. 2015 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

více...


Výzva č. 10/2015 - „Jílové - úprava parkovacích stání “
17. 8. 2015 - Výzva č. 10/2015 - „Jílové - úprava parkovacích stání “

Výzva č. 10/2015 pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace k zakázce: „Jílové - úprava parkovacích stání “

více...


Výzva č. 9/2015 - „OPRAVA OPĚRNÉ ZDI – garážový dvůr Jeselská ul., Jílové“
17. 8. 2015 - Výzva č. 9/2015 - „OPRAVA OPĚRNÉ ZDI – garážový dvůr Jeselská ul., Jílové“

Výzva č. 9/2015 pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace k zakázce: „OPRAVA OPĚRNÉ ZDI – garážový dvůr Jeselská ul., Jílové“

více...


Zákaz vstupu do lesa pro území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
13. 8. 2015 - Zákaz vstupu do lesa pro území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů, zakazuje vstup do lesa do 30. 9. 2015 z důvodu zvýšeného požárního nebezpečí v důsledku dlouhotrvajícího sucha pro území těchto obcí a měst: Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
12. 8. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 17.08.2015 - 23.08.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Pytle s tříděným odpadem nestačí jen stáhnout
11. 8. 2015 - Pytle s tříděným odpadem nestačí jen stáhnout

Svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel – papír nebo plast; oranžový pytel – nápojové kartony) probíhá u rodinných domů lichý týden v pátek (14.8., 28.8. atd.). Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Rockfesťák 15. 8. 2015
11. 8. 2015 - POZVÁNKA - Rockfesťák 15. 8. 2015

Hrají kapely Jack Russell Band, Vladivojsko and Vladivojna La Chia, A New Chapter, Vodopaad, The Drops a Strahov.

více...


Zvýšené nebezpečí vzniku požárů
11. 8. 2015 - Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje pro celé území Ústeckého kraje od 7.8.2015 dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Absence kropení ulic a veřejných prostranství v Jílovém
11. 8. 2015 - Absence kropení ulic a veřejných prostranství v Jílovém

Z důvodu všeobecného nedostatku pitné vody, a nutnosti šetrného hospodaření s ní, na které poukazují i média, nemůže odbor MH MěÚ Jílové zajišťovat kropení ulic a veřejných prostranství.

více...


Dovolená v knihovně
10. 8. 2015 - Dovolená v knihovně

Upozornění pro čtenáře a návštěvníky městské knihovny. V době od 17. – 21.8. bude knihovna z důvodu čerpání dovolená uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Letní kino 21. 8. 2015
7. 8. 2015 - POZVÁNKA - Letní kino 21. 8. 2015

Film Hodinový manžel, promítat se bude po setmění.

více...


UPOZORNĚNÍ - Dopravní omezení
5. 8. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Dopravní omezení

Tímto Vás upozorňujeme na dopravní omezení dne 08.08.2015 (sobota) v rozmezí 08:00 hod. – 10:00 hod. z důvodu konání cyklistického maratonu KRUŠNOTON.

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídka 7. 8. 2015
3. 8. 2015 - POZVÁNKA - Noční prohlídka 7. 8. 2015

Netradiční prohlídky zámeckého areálu a středu města.

více...


UPOZORNĚNÍ - Odstávka vody 4. 8. 2015
3. 8. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Odstávka vody 4. 8. 2015

Části ul. Nábřeží a Teplická, od 8:00 do 16:00.

více...


POZVÁNKA - Stezka odvahy 31. 7. 2015
31. 7. 2015 - POZVÁNKA - Stezka odvahy 31. 7. 2015

Stezka odvahy se blíží, pro všechny, kdo se rádi aspoň trošku bojí, máme jedno zvláštní doporučení: Kromě baterky se vám bude hodit stroužek česneku!

více...


Alík hledá nový domov
30. 7. 2015 - Alík hledá nový domov

Dne 12.5.2015 byl v Jílovém nalezen pes, kříženec pravděpodobně labradora a jezevčíka (nebo baseta). Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


ZTRÁTY A NÁLEZY
27. 7. 2015 - ZTRÁTY A NÁLEZY

Po promítání letního kina byl v parku nalezen svazek klíčů. K vyzvednutí jsou v kanceláři referenta kultury nebo během provozní doby knihovyn na zámku.

více...


POZVÁNKA - Letní kino 25. 7. 2015
23. 7. 2015 - POZVÁNKA - Letní kino 25. 7. 2015

Promítat se bude film Jana Svěráka, Tři Bratři. Po setmění.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření zámku 24.7.2015
23. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření zámku 24.7.2015

Z provozních důvodů je v pátek 24.7.2015 zámek pro veřejnost uzavřen. Prohlídky zámku budou opět možné v sobotu následující den. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů
22. 7. 2015 - Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Omezení provozní doby koupaliště
20. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Omezení provozní doby koupaliště

Z důvodu chemické úpravy vody bude koupaliště v omezeném provozu otevřeno: v úterý 21.7.2015 od 9:30 - 17:00 hod., ve středu 22.7.2015 od 12:00 - 20:00 hod.

více...


Kozí dráha - podrobné informace
17. 7. 2015 - Kozí dráha - podrobné informace

Jízdní řád, jízdné, turistické cíle podél trasy, o Kozí dráze.

více...


UPOZORNĚNÍ pro čtenáře a návštěvníky knihovny
17. 7. 2015 - UPOZORNĚNÍ pro čtenáře a návštěvníky knihovny

V době od 20.7. do 24.7. bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Fesťáček a Dřevorubecká show 18. 7. 2015
16. 7. 2015 - POZVÁNKA - Fesťáček a Dřevorubecká show 18. 7. 2015

Hrají kapely Los Pelotudos, Kaktus, Harcovníci, Once Again, Vomiště plus mistrovská dřevorubecká show, při níž mimo jiné vznikne nová dřevěná socha do zámeckého parku.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 16. 7. 2015
16. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 16. 7. 2015

Modrá 62, 107, ul. Nábřežní 190, 191, 194, z důvodu havárie, od 11:45 do 16:00.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 18. 8. 2015
13. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 18. 8. 2015

Od 7:00 do 15:00, viz plánek.

více...


OZNÁMENÍ - Prodej pozemku a budovy za sníženou cenu
13. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Prodej pozemku a budovy za sníženou cenu

Prodej pozemku č. st. 162 o výměře 982 m² a budovy č.p. 139 a části pozemku p.p.č. 943/1.

více...


Dotace pro drobné podnikatele a živnostníky
10. 7. 2015 - Dotace pro drobné podnikatele a živnostníky

V současné době je vyhlášena 1. Výzva OPIK – Technologie, v rámci které mohou požádat o dotační podporu drobní podnikatelé a živnostníci s historií podnikání max. 3 roky.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 6. 8. 2015
9. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 6. 8. 2015

Od 7:00 do 15:00 v lokalitách: Sněžník, Kristin Hrádek, Kamenec a Modrá (plánek).

více...


OZNÁMENÍ - Změna v příspěvku na dopravu
8. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Změna v příspěvku na dopravu

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dopravce, dochází i ke změně v systému proplácení příspěvku na dopravu občanům Jílového ve věku 70 let a více. Příspěvky budou v letošním roce propláceny dárcům krve i seniorům v pokladně MěÚ Jílové a to od 01.07.2015.

více...


Možnost přivýdělku
2. 7. 2015 - Možnost přivýdělku

Centrum pro výzkum veřejného mínění nabízí spolupráci s obyvateli malých obcí, kteří mají výborné komunikační schopnosti. Náplní práce je oslovování lidí v místě Vašeho bydliště a dotazování se na otázky v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním účelům.

více...


OZNÁMENÍ - Koupaliště již bez omezení
2. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Koupaliště již bez omezení

Koupaliště od dnešního dne (2.7.2015) otevřeno bez omezení. Voda v obou bazénech vyhovuje předepsaným limitům ve všech ukazatelích.

více...


OZNÁMENÍ - Koupaliště otevřeno
1. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Koupaliště otevřeno

Koupaliště bude od dnešního dne (01.07.2015) otevřeno od 9:30 hod, avšak bez možnosti koupání v malém bazénu, do kterého bude vstup zakázán do doby, kdy budou předepsané ukazatele mikrobiologických analýz vyhovující.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 2. 7. 2015
1. 7. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 2. 7. 2015

V Modré, od 8:00 do 16:00 z důvodu havárie. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
30. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 03.07.2015 - 06.07.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Horní Jílové – svoz bioodpadu obnoven
30. 6. 2015 - Horní Jílové – svoz bioodpadu obnoven

Od soboty 4.7.2015 bude obnoven svoz hnědých nádob na bioodpad v Horním Jílové na svozové trase Javorská (k instale), Horská, Kubelíkova.

více...


POZVÁNKA - Ligový fotbal v Jílovém 1. a 4. 7. 2015
30. 6. 2015 - POZVÁNKA - Ligový fotbal v Jílovém 1. a 4. 7. 2015

FK Teplice vs Dukla Praha a FK Teplice vs Chemnitzer FC

více...


Nalezená zvířata ke dni 29.6.2015
30. 6. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 29.6.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Koupaliště uzavřené na dva dny
30. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Koupaliště uzavřené na dva dny

Ve dnech 30.6. a 1.7.2015 koupaliště uzavřeno z provozních důvodů (nevyhovující mikrobiologická analýza bazénových vod).

více...


OZNÁMENÍ - Dovolené jílovských lékařů
29. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Dovolené jílovských lékařů

... o letních prázdninách

více...


UPOZORNĚNÍ pro čtenáře a návštěvníky knihovny
26. 6. 2015 - UPOZORNĚNÍ pro čtenáře a návštěvníky knihovny

V době od 29.6. do 6.7. bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Poslední omezení dopravy v Javorské ulici 1. 7. 2015
23. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Poslední omezení dopravy v Javorské ulici 1. 7. 2015

dne 1.7.2015 v 8:00 hodin bude zahájena demontáž mostního provizoria typ MS 6,0 m, ukončení demontáže se předpokládá téhož dne v cca 11:00 hodin.

více...


Zubní pohotovost - oprava tiskové chyby
23. 6. 2015 - Zubní pohotovost - oprava tiskové chyby

V červnové Jílovské sově došlo k tiskové chybě. Informace uvádíme v přiložené tabulce na pravou míru.

více...


POZVÁNKA - Pivofest 27. 6. 2015
19. 6. 2015 - POZVÁNKA - Pivofest 27. 6. 2015

Pořádá restaurace Tropical, K tanci a k poslechu hraje P.M.D. a TATRMAN.

více...


POZVÁNKA - Fotografická výstava Putovní kolíček 21. 6. 2015
19. 6. 2015 - POZVÁNKA - Fotografická výstava Putovní kolíček 21. 6. 2015

V rámci zahájení Letních zámeckých slavností můžete navštívit druhý ročník prezentace amatérských severočeských fotografů Putovní kolíček.

více...


UPOZORNĚNÍ - Nový jízdní řád linky 432
15. 6. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Nový jízdní řád linky 432

Od 14. 6. 2015 platí nový jízdní řád pro linku 432 Libouchec – Jílové - Děčín – Labská Stráň – Janov a zpět.

více...


POZVÁNKA - Trpasličí den 21. 6. 2015
15. 6. 2015 - POZVÁNKA - Trpasličí den 21. 6. 2015

Zahájení Letních zámeckých slavností

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 16. 6. 2015
15. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 16. 6. 2015

Od 8:00 do 16:00 v Modré.

více...


POZVÁNKA - Program rozvoje obce, setkání s občany 17. 6. 2015
15. 6. 2015 - POZVÁNKA - Program rozvoje obce, setkání s občany 17. 6. 2015

Občané města Jílového mohou své podněty, připomínky a návrhy týkající se zpracovávání a tvorby Plánu rozvoje města Jílové předložit na veřejném setkání představitelů a občanů města k tomuto tématu.

více...


POZVÁNKA - Mezinárodní hudební festival 20. 6. 2015
12. 6. 2015 - POZVÁNKA - Mezinárodní hudební festival 20. 6. 2015

Hrát bude Dechový orchestr ZUŠ Přelouč a s ním vystoupí taneční skupina mažoretek Srdíčko Kolín.

více...


OZNÁMENÍ - Výzva č. 1/2015/MŠ
12. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Výzva č. 1/2015/MŠ

Kryty topení s úložnými prostory – MŠ Za koupalištěm, Jílové

více...


OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 223
9. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 223

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (č. 04) na adrese Mírové náměstí 223, st.p.č. 387, k.ú. Jílové u Děčína.

více...


OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 227
9. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Pronájem prostoru č.p. 227

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (č. 03) na adrese Mírové náměstí 227, st.p.č. 391, k.ú. Jílové u Děčína.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 8. 6. 2015
8. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 8. 6. 2015

Od 8:00 do 15:00 v Modré.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření MŠ o letních prázdninách
2. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření MŠ o letních prázdninách

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Zahájení provozu koupaliště
2. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Zahájení provozu koupaliště

Zítra, tj. 03.06.2015 od 9.30 hod bude zahájen provoz městského koupaliště v Jílovém.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 8. 6. 2015
1. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 8. 6. 2015

Od 8:00 do 18:00 v ulicích U Potoka, Za Stadionem, Sukova, Teplická, Za koupalištěm, Javorská, Za Drahou, Horská a Kolářská.

více...


UPOZORNĚNÍ pro návštěvníky městské knihovny
1. 6. 2015 - UPOZORNĚNÍ pro návštěvníky městské knihovny

z důvodu čerpání dovolené bude knihovna ve dnech 8. – 12.6. zavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Den otevřených dveří 4. 6. 2015
1. 6. 2015 - OZNÁMENÍ - Den otevřených dveří 4. 6. 2015

Středisko volného času a školní družina při ZŠ Jílové zvou na Den otevřených dveří.

více...


Nalezená zvířata ke dni 28.5.2015
29. 5. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 28.5.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
29. 5. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 01.06.2015 - 02.06.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Ministerstvo zemědělství - Regionální potravina
27. 5. 2015 - Ministerstvo zemědělství - Regionální potravina

V Ústeckém kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina.

více...


OZNÁMENÍ - Kola pro Afriku 31. 5. 2015
26. 5. 2015 - OZNÁMENÍ - Kola pro Afriku 31. 5. 2015

Máte doma starší, nepotřebné kolo? Nevíte co s ním? Je Vám líto ho vyhodit? Darujte kolo africkým dětem a umožněte jim lehčí přístup do škol a tím i ke vzdělání.

více...


POZVÁNKA - Mezinárodní den dětí 31. 5. 2015
26. 5. 2015 - POZVÁNKA - Mezinárodní den dětí 31. 5. 2015

Děti se mohou těšit na bohatý program včetně doprovodných akcí. Vyhodnotíme také hru Barevný svět dětí.

více...


MC Sovička - Dětský den v retro stylu 31. 5. 2015
26. 5. 2015 - MC Sovička - Dětský den v retro stylu 31. 5. 2015

Soutěžní hravé odpoledne ve stylu 80. a 90. let.

více...


POZVÁNKA - Výstava Malování patří dětem 25. 5. 2015
25. 5. 2015 - POZVÁNKA - Výstava Malování patří dětem 25. 5. 2015

1. výtvarná soutěž MŠ, na téma Zvířátka.

více...


POZVÁNKA - Nenechte mozek zahálet II. 29. 5. 2015
25. 5. 2015 - POZVÁNKA - Nenechte mozek zahálet II. 29. 5. 2015

Pokračující seminář tréninku paměti je opět vhodný nejen pro seniory. Lze se přihlásit i bez absolvování úvodního semináře.

více...


POZVÁNKA - Noc kostelů 29. 5. 2015
25. 5. 2015 - POZVÁNKA - Noc kostelů 29. 5. 2015

Též v kapli Panny Marie ve Sněžníku, pořádají Přátelé děčínského Sněžníku. Jílové se pošesté připojuje k mezinárodní akci Noc kostelů.

více...


POZVÁNKA - Kdo si zpívá, krásu vidí 23. 5. 2015
15. 5. 2015 - POZVÁNKA - Kdo si zpívá, krásu vidí 23. 5. 2015

Koncert několika pěveckých sborů, vystoupí např. sbory z Jílového, Tisé, Chlumce.

více...


POZVÁNKA - Nenechte mozek zahálet 15. 5. 2015
14. 5. 2015 - POZVÁNKA - Nenechte mozek zahálet 15. 5. 2015

Úvodní seminář tréninku paměti je vhodný nejen pro seniory.

více...


Nalezená zvířata ke dni 12.5.2015
13. 5. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 12.5.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora dne 14.5.2015
11. 5. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora dne 14.5.2015

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve čtvrtek 14.05.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 11. 5. 2015
6. 5. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 11. 5. 2015

V Jílovém - Kamenci, od 7:00 do 19:00. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 21. 5. 2015
6. 5. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 21. 5. 2015

V ulicích Javorská, Kolářská, Teplická, Za koupalištěm, Sukova a Nádražní, od 7:00 do 13:00.

více...


POZVÁNKA - Výstava Pohádkové hrady a zámky
5. 5. 2015 - POZVÁNKA - Výstava Pohádkové hrady a zámky

Hrady, zámky i pohádkové postavy od jílovských dětí.

více...


POZVÁNKA - Seminář Nová zelená úsporám 12. 5. 2015
5. 5. 2015 - POZVÁNKA - Seminář Nová zelená úsporám 12. 5. 2015

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravil jarní cyklus seminářů pro potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

více...


Nalezená zvířata ke dni 4.5.2015
5. 5. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 4.5.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Javorská
4. 5. 2015 - OZNÁMENÍ - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Javorská

Podrobné informace o dopravní situaci, harmonogramu prací a uzavírkách komunikace.

více...


OZNÁMENÍ - Dotazník sociální služby
30. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Dotazník sociální služby

Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb na Děčínsku jako celku. Cílem tohoto dotazníku je zjištění potřeb v jednotlivých obcích. Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám zabere cca 5-7 minut. Dotazník vyplňte do konce dubna. Děkujeme za vyplnění, pokud Vás zaujal, doporučte jeho vyplnění i Vašemu okolí.

více...


POZVÁNKA - Čarodějnické klání 30. 4. 2015
30. 4. 2015 - POZVÁNKA - Čarodějnické klání 30. 4. 2015

Průvod čarodějnic, soutěže a hry pro děti, opékání buřtů, soutěže pro dospělé, velká vatra.

více...


Český den proti rakovině 13. 5. 2015
30. 4. 2015 - Český den proti rakovině 13. 5. 2015

19. ročník celonárodní veřejné sbírky

více...


OZNÁMENÍ - Doplňující informace daň z nemovitosti
30. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Doplňující informace daň z nemovitosti

k veřejné vyhlášce, která visí na úřední desce.

více...


Nalezená zvířata ke dni 29.4.2015
29. 4. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 29.4.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Rozhledna dnes 28.4.2015 od 12 h uzavřena
28. 4. 2015 - Rozhledna dnes 28.4.2015 od 12 h uzavřena

Z důvodu zhoršených klimatických podmínek (silný vítr, déšť, mlha) bude dnes 28.4.2015 od 12 h rozhledna na Děčínském Sněžníku uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Policie ČR pátrá
28. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Policie ČR pátrá

po šestnáctileté dívce z Děčína. Dále hledá svědky dopravní nehody ve Starých Křečanech a v Děčíně Březinách.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
24. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 27.04.2015 - 03.05.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Jílovští hasiči kontrolovali průjezdnost silnic, několikrát neprojeli
21. 4. 2015 - Jílovští hasiči kontrolovali průjezdnost silnic, několikrát neprojeli

Ve spolupráci s městkou policií připravili jílovští hasiči preventivní akci zaměřenou na průjezdnost ulic ve městě pro hasičská zásahová vozidla.

více...


OZNÁMENÍ - Pronájem prostor v areálu koupaliště
21. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Pronájem prostor v areálu koupaliště

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v areálu koupaliště Jílové, v objektu č.p. 6 (st. p.č. 542, k.ú. Jílové u Děčína)

více...


POZVÁNKA - Den Země v Jílovém 26. 4. 2015
17. 4. 2015 - POZVÁNKA - Den Země v Jílovém 26. 4. 2015

Sraz je před vchodem do mateřské školy ul. Za Koupalištěm. Odpad z černé skládky, která vyrostla v blízkosti této MŠ, se bude sbírat do předem připravených pytlů, které následně odvezou pracovníci OMH MÚ.

více...


OZNÁMENÍ - Zápis do mateřské školy a den otevřených dveří 21. 4. 2015
17. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Zápis do mateřské školy a den otevřených dveří 21. 4. 2015

Zápis proběhne od 16.00 do 18.00 hodin ve všech třech budovách mateřské školy- PRŮBĚŽNÁ, ZA KOUPALIŠTĚM, MODRÁ.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 15. 4. 2015
15. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 15. 4. 2015

Z důvodu havárie došlo k přerušení dodávky vody v Kamenci 15.4.2015 od 8:00 do 12:00 15.4.2015. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo
14. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Volné místo

Výběrové řízení na obsazení pozice: Vedoucí Odboru vnitřních věcí a správních činností.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 20. 4. 2015
8. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 20. 4. 2015

V ulicích Školní, Oblouková, Lipová, Teplická, od 12:00 do 15:00.

více...


POZVÁNKA - Taneční zábava nejen pro seniory 11. 4. 2015
7. 4. 2015 - POZVÁNKA - Taneční zábava nejen pro seniory 11. 4. 2015

Hraje Duo Forte.

více...


POZVÁNKA - Pohádka O Jirkovi a jeho třech psech 12. 4. 2015
7. 4. 2015 - POZVÁNKA - Pohádka O Jirkovi a jeho třech psech 12. 4. 2015

Hudební loutkové představení pro malé i velké diváky.

více...


O Velikonocích proběhne řádný svoz popelnic
3. 4. 2015 - O Velikonocích proběhne řádný svoz popelnic

V pondělí 6.4.2015 bude probíhat řádný svoz popelnic se směsným komunálním odpadem. Nezapomeňte tedy včas připravit odpadní nádoby.

více...


OZNÁMENÍ - Katalog řemeslné výroby - výzva pro řemeslníky
2. 4. 2015 - OZNÁMENÍ - Katalog řemeslné výroby - výzva pro řemeslníky

Uveřejnění v Katalogu řemesel 2015 zdarma pro certifikované i necertifikované řemeslníky z Ústeckého kraje.

více...


POZVÁNKA - Spiknutí aneb život je čudo 3. 4. 2015
1. 4. 2015 - POZVÁNKA - Spiknutí aneb život je čudo 3. 4. 2015

Tragikomická paralela na život jednoho herce, představení v Tisé.

více...


Rozhledna ve dnech 1.4.-2.4.2015 uzavřena
1. 4. 2015 - Rozhledna ve dnech 1.4.-2.4.2015 uzavřena

Z důvodu zhoršených klimatických podmínek (silný vítr) bude ve dnech 1.4.-2.4.2015 rozhledna na Děčínském Sněžníku uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


VIDEO - 10. Zámecký ples
1. 4. 2015 - VIDEO - 10. Zámecký ples

Videozáznam jubilejního desátého Zámeckého plesu.

více...


POZVÁNKA - Zpívání na schodech 30. 3. 2015
30. 3. 2015 - POZVÁNKA - Zpívání na schodech 30. 3. 2015

Přijďte se zaposlouchat do písniček z pohádek.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 14. 4. 2015
30. 3. 2015 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 14. 4. 2015

Od 7:00 do 19:00 v Kamenci. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

více...


Vykácení nebezpečných dřevin z areálu Jílovského zámku
27. 3. 2015 - Vykácení nebezpečných dřevin z areálu Jílovského zámku

V průběhu měsíce březen hasiči našeho města po předchozí dohodě s KOPIS odstraňovali v rámci ostatních činností JPO ve spolupráci s odborem místního hospodářství za asistence MP Jílové několik vzrostlých dřevin rostoucích v areálu Jílovského zámku.

více...


POZVÁNKA - Výstava kresleného humoru 1. 4. 2015
26. 3. 2015 - POZVÁNKA - Výstava kresleného humoru 1. 4. 2015

Originální výstava od humoristů z celé republiky, kteří nešetřili ani naše město. Většinu kreseb lze též zakoupit za cenu Kč 300,- za kus.

více...


OZNÁMENÍ - Volné místo Asistent pedagoga
25. 3. 2015 - OZNÁMENÍ - Volné místo Asistent pedagoga

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Fitness cvičení s Hankou
25. 3. 2015 - MC Sovička - Fitness cvičení s Hankou

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Velikonoční jarmark 28. 3. 2015
24. 3. 2015 - POZVÁNKA - Velikonoční jarmark 28. 3. 2015

Pestrý výběr občerstvení a řemeslných produktů. Pro děti hry a soutěže o sladké ceny.

více...


Zveřejnění návrhu koncepce
20. 3. 2015 - Zveřejnění návrhu koncepce

Bližší informace k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke koncepci "Integrovaná strategie rozvoje Ústecko - Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)" naleznete uvnitř aktuality.

více...


Sněžník - změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
20. 3. 2015 - Sněžník - změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Z důvodu prováděných stavebních prací na Sněžníku v prostorech původního stanoviště kontejnerů na tříděný odpad byly kontejnery přemístěny za parkoviště u penzionu Hraniční bouda.

více...


MC Sovička - Beseda Vývoj a výchova dítěte 0 - 3 roky 28. 3. 2015
19. 3. 2015 - MC Sovička - Beseda Vývoj a výchova dítěte 0 - 3 roky 28. 3. 2015

Beseda s přední dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou.

více...


MC Sovička - Jarní focení dětí v retro stylu
16. 3. 2015 - MC Sovička - Jarní focení dětí v retro stylu

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Jarní koncert 21. 3. 2015
16. 3. 2015 - POZVÁNKA - Jarní koncert 21. 3. 2015

Vystoupí Jílovský komorní sbor a dětský vokálně-instrumentální soubor Con brio.

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa
12. 3. 2015 - OZNÁMENÍ - Volná místa

Výběrové řízení na obsazení pozice Vedoucí Odboru správy majetku a životního prostředí a Veřejná výzva na obsazení pracovního místa Strážník Městské policie Jílové.

více...


POZVÁNKA - Pohádka Průzkumníci v lese 15. 3. 2015
11. 3. 2015 - POZVÁNKA - Pohádka Průzkumníci v lese 15. 3. 2015

Pohádka vhodná i pro malé děti, divadlo Letadlo. Dobrodružný příběh plný písniček a zvířátek. Plus další barvík do sbírky!

více...


Svoz bioodpadu v roce 2015
11. 3. 2015 - Svoz bioodpadu v roce 2015

Svoz bioodpadu prostřednictvím speciálních hnědých nádob začne v sobotu 14.3.2015. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
10. 3. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu návštěvy lékaře bude v pátek 13.03.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Travesty show 13. 3. 2015
9. 3. 2015 - POZVÁNKA - Travesty show 13. 3. 2015

Vystoupí Scandalladies.

více...


OZNÁMENÍ - Posunuté návštěvní hodiny knihovy 11.3.2015
9. 3. 2015 - OZNÁMENÍ - Posunuté návštěvní hodiny knihovy 11.3.2015

Z technických důvodů bude městská knihovna ve středu 11. března otevřena později, od cca 9.15. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Mistrovství ČR veteránů v sálovém fotbalu 14. 3. 2015
9. 3. 2015 - POZVÁNKA - Mistrovství ČR veteránů v sálovém fotbalu 14. 3. 2015

Sportovní hala Libouchec, již 7. ročník. Přijďte podpořit jílovské hráče!

více...


OZNÁMENÍ - Odstávka vody 5. 3. 2015
4. 3. 2015 - OZNÁMENÍ - Odstávka vody 5. 3. 2015

Od 8:00 do 12:00 v ulicích Za Koupalištěm, Za Drahou, V Zeleni 296, Kolářská, části ul. Javorská a Horská.

více...


POZVÁNKA - Literární vlak na Kozí dráze 8. 3. 2015
3. 3. 2015 - POZVÁNKA - Literární vlak na Kozí dráze 8. 3. 2015

Čtení z knihy "Pan doktor Děčín", beseda s autorem i nakladatelem, autogramiáda, v Telnici navazující program Mezinárodního dne žen.

více...


POZVÁNKA - Mezinárodní den žen na Kozí dráze 8. 3. 2015
3. 3. 2015 - POZVÁNKA - Mezinárodní den žen na Kozí dráze 8. 3. 2015

Zdravá výživa, kadeřnické poradenství, ženské odívání, občerstvení a country bál s Harcovníky.

více...


POZVÁNKA - Taneček pro seniory 7. 3. 2015
3. 3. 2015 - POZVÁNKA - Taneček pro seniory 7. 3. 2015

Pro každého, kdo je mladý duchem, hraje a zpívá Duo Canzone.

více...


MC Sovička - Jak podpořit vztah matka - dítě
2. 3. 2015 - MC Sovička - Jak podpořit vztah matka - dítě

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Hasičský ples 28. 2. 2015
27. 2. 2015 - POZVÁNKA - Hasičský ples 28. 2. 2015

Hraje skupina Neutral, losování vstupenek o ceny.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
27. 2. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 02.03.2015 - 08.03.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Dětský karneval 1. 3. 2015
27. 2. 2015 - POZVÁNKA - Dětský karneval 1. 3. 2015

Hraje skupina O. L. I.

více...


OZNÁMENÍ - Náhradní autobus na Sněžník
25. 2. 2015 - OZNÁMENÍ - Náhradní autobus na Sněžník

Ve všední dny jezdí na lince Jílové-Sněžník náhradní autobus FORD Transit. Minibus je v servisu. Fotografie uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 22.2.2015
23. 2. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 22.2.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Studentský dotazník o dopravě
23. 2. 2015 - Studentský dotazník o dopravě

Dotazník studenta střední průmyslové školy dopravní v Děčíně, který je součástí jeho práce o možném využití tzv. Kozí dráhy.

více...


POZVÁNKA - Pohádka O zlobivé Káče 22. 2. 2015
18. 2. 2015 - POZVÁNKA - Pohádka O zlobivé Káče 22. 2. 2015

Jak čert zlobivou Káču do pekla odnesl, hraje Divadlo VeTři.

více...


OZNÁMENÍ - Životní podmínky 2015
18. 2. 2015 - OZNÁMENÍ - Životní podmínky 2015

Výběrové šetření v domácnostech.

více...


MC Sovička - Pyžámkový dětský karneval 20. 2. 2015
17. 2. 2015 - MC Sovička - Pyžámkový dětský karneval 20. 2. 2015

Zábavný karneval v pyžámkách, hry, soutěže, polštářová bitva.

více...


OZNÁMENÍ - Autobusy na Sněžník jezdí opět přes Jílové
13. 2. 2015 - OZNÁMENÍ - Autobusy na Sněžník jezdí opět přes Jílové

Autobusy na Sněžník, které jezdí ve všední dny a jsou dotované městem Jílové, jezdí od 12. 2. opět přes Jílové, protože silnice už je pro ně sjízdná.

více...


POZVÁNKA - 10. zámecký ples 14. 2. 2015
11. 2. 2015 - POZVÁNKA - 10. zámecký ples 14. 2. 2015

Hraje U-Style, předtančení TS Prestige, vystoupení fakíra, losování vstupenek o ceny.

více...


MC Sovička - Rýma u malých dětí 19. 2. 2015
11. 2. 2015 - MC Sovička - Rýma u malých dětí 19. 2. 2015

Beseda. Jak rýmě předcházet a jak se jí zbavit.

více...


POZVÁNKA - Maškarní průvod 12. 2. 2015
10. 2. 2015 - POZVÁNKA - Maškarní průvod 12. 2. 2015

Masopustní maškarní průvod mateřské školky Za koupalištěm.

více...


POZVÁNKA - Masopust na Kozí dráze 15. 2. 2015
6. 2. 2015 - POZVÁNKA - Masopust na Kozí dráze 15. 2. 2015

Po cestě bude hrát kapela Harcovníci, kdo přijde v masce, dostane koblihu, masopustní hody v Telnici (občerstvení v ceně).

více...


Odstranění nebezpečných dřevin
5. 2. 2015 - Odstranění nebezpečných dřevin

3. 2. 2015 vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá do ul. Sněžnická v Jílovém, odkud byl na tísňovou linku nahlášen nebezpečně nakloněný strom.

více...


POZVÁNKA - Výstava Mudlům vstup povolen
5. 2. 2015 - POZVÁNKA - Výstava Mudlům vstup povolen

Sběratelka Andrea Horáková zve do světa kouzel Harryho Pottera.

více...


UPOZORNĚNÍ - Výběrové řízení na provozování občerstvení
5. 2. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Výběrové řízení na provozování občerstvení

Město Jílové opětovně vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2015 na „Provozování občerstvení v areálu Jílovského zámku v době pořádání společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí v r. 2015 – 2017“.

více...


UPOZORNĚNÍ - Změna jízdního řádu od února
4. 2. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Změna jízdního řádu od února

Od 1.2.2015 se změnil jízdní řád linky 432 Libouchec – Jílové - Děčín – Labská Stráň – Janov.

více...


POZVÁNKA - Seminář Povinnosti spolků podle nového OZ
4. 2. 2015 - POZVÁNKA - Seminář Povinnosti spolků podle nového OZ

Seminář je určen pro nestátní, neziskové organizace.

více...


Spotřebitelská poradna dTestu a další služby
4. 2. 2015 - Spotřebitelská poradna dTestu a další služby

• Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

více...


UPOZORNĚNÍ - Autobusy na Sněžník jezdí přes Maxičky
4. 2. 2015 - UPOZORNĚNÍ - Autobusy na Sněžník jezdí přes Maxičky

Dopravní obslužnost Sněžníku autobusy společnosti BusLine. a.s. je s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky až do odvolání zajišťována náhradní trasou přes Maxičky.

více...


POZVÁNKA - Taneček pro seniory 7. 2. 2015
3. 2. 2015 - POZVÁNKA - Taneček pro seniory 7. 2. 2015

Hraje Modravanka.

více...


MC Sovička - Přednáška o spánku dětí
27. 1. 2015 - MC Sovička - Přednáška o spánku dětí

Více informací uvnitř aktuality.

více...


Pytle s tříděným odpadem musí být zavázané
26. 1. 2015 - Pytle s tříděným odpadem musí být zavázané

V roce 2015 nadále probíhá svoz pytlů s tříděným odpadem (papír, plast, tetrapak) u rodinných domů lichý týden v pátek (30.1., 13.2., 27.2. atd.). PŘISTAVOVANÉ PYTLE MUSÍ BÝT ZAVÁZANÉ!!! Z nezajištěných pytlů v řadě případů vytříděné odpady vypadávají vlivem větru či zvěře, případně při nakládání pytlů na svozové vozidlo. Nezavázané pytle nebudou při svozu odvezeny.

více...


POZVÁNKA - Gumičkování
23. 1. 2015 - POZVÁNKA - Gumičkování

Vyrábění náramků i jiných věcí z gumiček.

více...


OZNÁMENÍ - Nalezené klíče od auta
21. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Nalezené klíče od auta

Dne 19.1. byly nalezeny u panelového domu v Teplické ulici (2,4,6) klíče od auta. Uloženy jsou na podatelně MÚ.

více...


Druhá promoce jílovských studentů
19. 1. 2015 - Druhá promoce jílovských studentů

Ve čtvrtek 15. ledna promovalo v aule České zemědělské univerzity v Praze dalších 200 studentů Virtuální Univerzity třetího věku. Mezi nimi nechyběly ani studentky z Jílového.

více...


OZNÁMENÍ - Knihovna opět otevřena
19. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Knihovna opět otevřena

Upozornění pro návštěvníky knihovny: od pondělí 19. ledna je knihovna opět otevřena.

více...


OZNÁMENÍ - Přesun zdravotnických služeb z polikliniky Děčín
16. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Přesun zdravotnických služeb z polikliniky Děčín

Informace o přesunech lékařů z Polikliniky, nové adresy a telefonní čísla.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny - aktualizováno
15. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny - aktualizováno

Aktualizováno: zavřeno bude i ve čtvrtek 15.1.2015.

více...


POZVÁNKA - Pohádka O Koblížkovi 18. 1. 2015
15. 1. 2015 - POZVÁNKA - Pohádka O Koblížkovi 18. 1. 2015

Děti, získejte dalšího Barvíka do soutěže!

více...


Nalezená zvířata ke dni 14.1.2015
15. 1. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 14.1.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Fitness cvičení s Hankou
13. 1. 2015 - MC Sovička - Fitness cvičení s Hankou

Více informací uvnitř aktuality.

více...


Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
12. 1. 2015 - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Bližší informace k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" naleznete uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Žít ve tmě, žít na kolečkách 17. 1. 2015
11. 1. 2015 - POZVÁNKA - Žít ve tmě, žít na kolečkách 17. 1. 2015

Pro velký úspěch a zájem prodlužujeme ještě na leden!

více...


OZNÁMENÍ - V Modré probíhá svoz směsného komunálního odpadu ve stejných dnech
9. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - V Modré probíhá svoz směsného komunálního odpadu ve stejných dnech

Vývozní dny nádob na směsný komunální odpad v Modré zůstávají stejné - v PÁTEK v malých uličkách (tj. za Motorestem, pod Plastem, uličky za potokem a před potokem) a v PONDĚLÍ zbývající části Modré.

více...


MC Sovička - Soviččin klubík
9. 1. 2015 - MC Sovička - Soviččin klubík

Více informací uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Zápisy na aktivity od února
9. 1. 2015 - MC Sovička - Zápisy na aktivity od února

Více informací uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností
9. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2015 dotační program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností.

více...


POZVÁNKA - Taneček pro seniory 10. 1. 2015
8. 1. 2015 - POZVÁNKA - Taneček pro seniory 10. 1. 2015

Hraje Duo Forte.

více...


OZNÁMENÍ - Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
6. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Více informací uvnitř aktuality.

více...


Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
6. 1. 2015 - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"

Bližší informace k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke koncepci "Národní plán povodí Labe" naleznete uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Zámek v hledáčku 6. 1. 2015
5. 1. 2015 - POZVÁNKA - Zámek v hledáčku 6. 1. 2015

Výstava fotografií děčínského zámku od fotografky Emílie Mrazíkové.

více...


Nalezená zvířata ke dni 3.1.2015
5. 1. 2015 - Nalezená zvířata ke dni 3.1.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Seminář Sociální podnikání a vše co s tím souvisí
5. 1. 2015 - Seminář Sociální podnikání a vše co s tím souvisí

MAS Labské skály z.s. zve všechny zájemce o rozvoj sociálního podnikání na seminář, který se bude konat 17.2.2015 od 10.00 hod na zámku v Jílovém u Děčína.

více...


OZNÁMENÍ - Předprodej vstupenek pro 10. zámecký ples
5. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Předprodej vstupenek pro 10. zámecký ples

Jubilejní 10. Zámecký ples se blíží! Vstupenky v ceně 140 Kč budou v předprodeji v kanceláři referenta kultury od středy 7. 1. 2015.

více...


OZNÁMENÍ - Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2015
2. 1. 2015 - OZNÁMENÍ - Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2015

Dle Směrnice č. 2/2014 O zásadách hospodaření s byty a prostory sloužícími podnikání v objektech ve vlastnictví Města Jílového musí žadatel každoročně svou žádost o přidělení bytu obnovit. Pro rok 2015 je nutné žádost obnovit nejpozději do 31.3.2015.

více...


Náhradní svoz popelnic v pátek 2.1.2015
30. 12. 2014 - Náhradní svoz popelnic v pátek 2.1.2015

Z důvodu špatných klimatických podmínek nebylo možné v pondělí 29.12.2014 provést svoz popelnic ve všech určených lokalitách. Náhradní termín svozu je stanoven na pátek 2.1.2015. Omlouváme se za komplikace.

více...


Dopravní obslužnost Sněžníku od 1.1.2015
22. 12. 2014 - Dopravní obslužnost Sněžníku od 1.1.2015

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Odpadový kalendář na rok 2015 ke stažení
22. 12. 2014 - Odpadový kalendář na rok 2015 ke stažení

Odpadový kalendář na rok 2015 byl součástí prosincové Jílovské sovy. Můžete si ho také stáhnout uvnitř aktuality.

více...


V pátek 26.12.2014 proběhne řádný svoz popelnic
22. 12. 2014 - V pátek 26.12.2014 proběhne řádný svoz popelnic

V pátek 26.12.2014 bude probíhat řádný svoz popelnic na směsný komunální odpad v malých uličkách a na Horním Jílové.

více...


Nalezená zvířata ke dni 22.12.2014
22. 12. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 22.12.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Žádáme svědky vandalství, aby se ozvali
22. 12. 2014 - Žádáme svědky vandalství, aby se ozvali

V průběhu od soboty 20.12.2014 od 18 hod. do pondělního rána 22.12.2014 došlo k vandalství v zámeckém areálu. Bylo zde ukopáno 12 ks LED sloupkových svítidel s celkovou škodou cca 120 tis. Kč. Žádáme svědky uvedeného vandalství, aby se přihlásili a pomohli tím při šetření této události. Informace uvítáme na telef. čísle Police ČR 158, případně na telef. čísle Městské policie Jílové 602 109 927.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
19. 12. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 22.12.2014 - 04.01.2015 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Provoz městského úřadu a knihovny na konci roku
19. 12. 2014 - Provoz městského úřadu a knihovny na konci roku

Provoz městského úřadu bude omezen pouze 31. 12. 2014, kdy se úřad uzavře ve 13:00. Ve stejný den se pokladna uzavře v 9:00. Po této hodině již nebude možné přijmout žádnou platbu v pokladně, ani za placené služby na podatelně.

více...


POZVÁNKA - Česká mše vánoční 28. 12. 2014
18. 12. 2014 - POZVÁNKA - Česká mše vánoční 28. 12. 2014

Pro sóla, sbor, varhany a orchestr.

více...


Betlémské světlo 20. 12. 2014
18. 12. 2014 - Betlémské světlo 20. 12. 2014

Rádi byste si o Vánocích doma rozsvítili Betlémské světlo? Už poněkolikáté Vám ho přivezeme i do Jílového.

více...


Nalezená zvířata ke dni 14.12.2014
16. 12. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 14.12.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Taneček pro seniory 20. 12. 2014
12. 12. 2014 - POZVÁNKA - Taneček pro seniory 20. 12. 2014

Hraje oblíbené Duo Forte. Těšit se můžete také na malý vánoční dárek.

více...


POZVÁNKA - 4. Adventní koncert 20. 12. 2014
12. 12. 2014 - POZVÁNKA - 4. Adventní koncert 20. 12. 2014

Vystoupí Renata Mužiková Vrátná, pěvkyně narozená v Jílovém, členka operního sboru Národního divadla v Praze.

více...


POZVÁNKA - Vánoční pohádka 13. 12. 2014
10. 12. 2014 - POZVÁNKA - Vánoční pohádka 13. 12. 2014

Hudební pohádka O myšce a ježečkovi, hraje Divadlo Letadlo.

více...


POZVÁNKA - 3. Adventní koncert 14. 12. 2014
9. 12. 2014 - POZVÁNKA - 3. Adventní koncert 14. 12. 2014

Vystoupí Jílovský komorní sbor a speciální host: Renata Mužiková Vrátná, členka operního sboru Národního divadla v Praze.

více...


OZNÁMENÍ - Nalezené klíče
9. 12. 2014 - OZNÁMENÍ - Nalezené klíče

Při procházce v lese byl nalezen svazek klíčů: 3 klíče zřejmě od auta i s dálkovým ovládáním, 2 klíče FAB a jeden malý klíček. Podle eroze jde zřejmě o déle ztracené klíče. Uloženy jsou na podatelně městského úřadu.

více...


POZVÁNKA - Žít ve tmě, žít na kolečkách
8. 12. 2014 - POZVÁNKA - Žít ve tmě, žít na kolečkách

Nahlédnete do světa lidí, kteří jsou odkázáni na vozík, na bílou hůl a na znakovou řeč. Vyzkoušíte si, jaké to je vyhýbat se překážkám a naučíte se pár slov ve znakové řeči.

více...


POZVÁNKA - Česko zpívá koledy 10. 12. 2014
8. 12. 2014 - POZVÁNKA - Česko zpívá koledy 10. 12. 2014

Chcete si užít předvánoční atmosféru? Chcete zažít něco nového? Pak se spolu s námi připojte k akci Česko zpívá koledy, kterou pořádá Deník, a ke které se Město Jílové rádo připojuje.

více...


POZVÁNKA - Posezení v DPS 5. 12. 2014
5. 12. 2014 - POZVÁNKA - Posezení v DPS 5. 12. 2014

Předvánoční posezení v domě Pečovatelské služby, hraje Duo Canzone.

více...


POZVÁNKA - Mikulášská nadílka 6. 12. 2014
5. 12. 2014 - POZVÁNKA - Mikulášská nadílka 6. 12. 2014

Strašidelná cesta peklem zakončená sladkou odměnou, andělsko-čertovské klání aneb Pokus o jílovský rekord, vystoupení mažoretek a Street dance z MC Sovička, soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější masku.

více...


POZVÁNKA - Čert a Mikuláš na Sněžníku 6. 12. 2014
5. 12. 2014 - POZVÁNKA - Čert a Mikuláš na Sněžníku 6. 12. 2014

Dále slavnostní rozsvícení vánočního stromu, pražská mobilní zvonkohra, ohňostroj na závěr.

více...


POZVÁNKA - Mikulášská nadílka pro nejmenší v Sovičce 5. 12. 2014
5. 12. 2014 - POZVÁNKA - Mikulášská nadílka pro nejmenší v Sovičce 5. 12. 2014

Užijte si s dětmi zábavný program, vstupné dobrovolné.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavírka na Sněžníku 6. 12. 2014
4. 12. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavírka na Sněžníku 6. 12. 2014

Přátelé děčínského Sněžníku, o.s. upozorňují všechny přátele, že v rámci akce "VI. tradiční rozsvěcení vánočního stromku" na Sněžníku dojde k úplné uzavírce silnice vedoucí z Jílového na Sněžník a to v úseku od točny MHD po křižovatku do Tisé.

více...


Magazín pro cestující a informační letáky
2. 12. 2014 - Magazín pro cestující a informační letáky

Elektronická verze dopravního magazínu a letáků určených pro území celého Ústeckého kraje.

více...


POZVÁNKA - 2. Adventní koncert 7. 12. 2014
2. 12. 2014 - POZVÁNKA - 2. Adventní koncert 7. 12. 2014

Zazpívá a zahraje rodinné trio Waldaufovy.

více...


Pytle s tříděným odpadem na plot nepatří
1. 12. 2014 - Pytle s tříděným odpadem na plot nepatří

Svoz pytlů s tříděným odpadem (papír, plast, tetrapak) probíhá u rodinných domů lichý týden v pátek, v letošním roce budou sváženy ještě 5.12. a 19.12. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Barvíci v prosinci
28. 11. 2014 - POZVÁNKA - Barvíci v prosinci

V prosinci můžete získat hned 7 barvíků!

více...


Nebezpečí vzniku požáru od adventních věnců
28. 11. 2014 - Nebezpečí vzniku požáru od adventních věnců

Co je třeba vědět než na adventním věnci zapálíme první svíčku.

více...


POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu a 1. Adventní koncert 30. 11. 2014
27. 11. 2014 - POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu a 1. Adventní koncert 30. 11. 2014

Dětský pěvecký sbor, dramatický a kytarový kroužek, country kapela Harcovníci, vánoční trhy s vepřovými specialitami a dalším občerstvením, řemeslné výrobky.

více...


OZNÁMENÍ - Omezení provozu knihovny 25. 11. 2014
24. 11. 2014 - OZNÁMENÍ - Omezení provozu knihovny 25. 11. 2014

V úterý 25. listopadu bude knihovna z provozních důvodů otevřena pouze do 16:00. Děkujeme za pochopení.

více...


Nalezená zvířata ke dni 23.11.2014
24. 11. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 23.11.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
21. 11. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude v pondělí 1.12.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


Nalezená zvířata ke dni 19.11.2014
20. 11. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 19.11.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Petice k dopravní obslužnosti od 1. 1. 2015
19. 11. 2014 - OZNÁMENÍ - Petice k dopravní obslužnosti od 1. 1. 2015

Nespokojenost s novými jízdními řády i cenovými tarify můžete vyjádřit podpisem občanské petice.

více...


Odborná příprava členů JSDHO
17. 11. 2014 - Odborná příprava členů JSDHO

Dne 17.11.2014 proběhl v rámci pravidelné odborné přípravy členů JSDHO Jílové - Modrá výcvik za účelem udržování a prohlubování znalostí a dovedností pro výkon práce hasičů ve výškách a nad volnou hloubkou.

více...


OZNÁMENÍ - Aktualizované jízdní řády platné od 1. 1. 2015
14. 11. 2014 - OZNÁMENÍ - Aktualizované jízdní řády platné od 1. 1. 2015

Stáhněte si čerstvě aktualizované jízdní řády autobusové dopravy, které Krajský úřad zveřejnil včera, tj. 13. 11. 2014.

více...


POZVÁNKA - Advent s MASkou
14. 11. 2014 - POZVÁNKA - Advent s MASkou

Z VÁŽNÝCH RODINNÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO

více...


POZVÁNKA - Taneček pro seniory 15. 11. 2014
13. 11. 2014 - POZVÁNKA - Taneček pro seniory 15. 11. 2014

K tanci i poslechu hraje Modravanka, tentokrát s malým překvapením.

více...


POZVÁNKA - O nepořádném křečkovi a Jak sloni k chobotu přišli 16. 11. 2014
13. 11. 2014 - POZVÁNKA - O nepořádném křečkovi a Jak sloni k chobotu přišli 16. 11. 2014

Upozorňujeme malé i velké diváky, že původně plánované představení KOUZELNICKÁ SHOW se v neděli 16.11. ze závažných osobních důvodů pana kouzelníka neuskuteční. Místo toho se můžete těšit na náhradní představení hned dvou pohádek.

více...


OZNÁMENÍ - Veřejná výzva na obsazení pozice uklízečka MěÚ
13. 11. 2014 - OZNÁMENÍ - Veřejná výzva na obsazení pozice uklízečka MěÚ

Informace uvnitř aktuality.

více...


Jílovský zámek se 17. listopadu zahalí do purpurové
12. 11. 2014 - Jílovský zámek se 17. listopadu zahalí do purpurové

Empire State Building, Niagarské vodopády, Eiffelova věž a další stovky míst na celém světě spojí na jeden den purpurová barva. 17. listopadu se k nim připojí i Zámek v Jílovém u Děčína. Po setmění až do půlnoci se nasvítí do purpurové. Přidá se tak ke Světovému dni předčasně narozených dětí, který si budou 17. listopadu připomínat lidé na celém světě.

více...


POPTÁVKA - „Odstranění středotlaké plynové přípojky“
12. 11. 2014 - POPTÁVKA - „Odstranění středotlaké plynové přípojky“

Poptávka k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem: „Odstranění středotlaké plynové přípojky“.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 18. 11. 2014
10. 11. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 18. 11. 2014

Od 8:00 do 14:00, část ul. Horská, Hřbitovní, část ul. Javorská, Kubelíkova, Poslední, Příčná, V Zeleni.

více...


Nalezená zvířata ke dni 9.11.2014
10. 11. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 9.11.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Setkání s MAS Labské skály 19. 11. 2014
7. 11. 2014 - POZVÁNKA - Setkání s MAS Labské skály 19. 11. 2014

Kdo jsme a co děláme. Prezentace, možnost prohlídky výstav o činnosti MAS, ochutnávka regionálních produktů.

více...


Velká barevná hra pro děti začíná
4. 11. 2014 - Velká barevná hra pro děti začíná

Neváhejte, plňte úkoly a sbírejte barvíky, vaše snaha se vyplatí.

více...


POZVÁNKA - Workshopy k výstavě Sůva z nudlí 8. 11. 2014
31. 10. 2014 - POZVÁNKA - Workshopy k výstavě Sůva z nudlí 8. 11. 2014

Rukodělné dílny, doplňujicí přednášky, možnost občerstvení.

více...


Posuzování vlivů na životní prostředí - předání závěru zjišťovacího řízení
30. 10. 2014 - Posuzování vlivů na životní prostředí - předání závěru zjišťovacího řízení

Oznámení koncepce "Integrovaná strategie rozvoje Ústecko - Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)" bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb. Bližší informace naleznete uvnitř aktuality.

více...


Nová velká hra pro děti: Barevný svět dětí
29. 10. 2014 - Nová velká hra pro děti: Barevný svět dětí

Barevný svět dětí je název nové velké hry pro děti, které se zkrátka nerady nudí. Pro děti, které baví hrát si na mnoho způsobů. Jak naši hru hrát?

více...


ANKETA: Chcete regulaci používání zábavní pyrotechniky v Jílovém?
28. 10. 2014 - ANKETA: Chcete regulaci používání zábavní pyrotechniky v Jílovém?

Používání zábavní pyrotechniky v zastavěných částech města přináší mnohá nebezpečí, např. vznik požáru, hluk, ohrožení zdraví osob i zvířat, poškozování majetku. K regulaci používání zábavní pyrotechniky existuje několik právních výkladů a metodických pokynů, ovšem jediným možným způsobem regulace používání zábavní pyrotechniky ve městě je formou vydání obecně závazné vyhlášky.

více...


POZVÁNKA - Výstava Sůva z nudlí + vernisáž 30. 10. 2014
28. 10. 2014 - POZVÁNKA - Výstava Sůva z nudlí + vernisáž 30. 10. 2014

Jílové očima místních obyvatel - výstava u příležitosti 50. výročí povýšení obce Jílové na město.

více...


Výstava "Poznávej se" pomalu končí
24. 10. 2014 - Výstava "Poznávej se" pomalu končí

Upozorňujeme zájemce o návštěvu výstavy Poznávej se, že mají k dispozici poslední tři dny! V pondělí 27. srpna se výstava stěhuje zpět do iQparku v Liberci.

více...


Přeložka varovného systému (sirény) v Modré
23. 10. 2014 - Přeložka varovného systému (sirény) v Modré

Orgány obce musí zajistit podle zákona č. 293/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systémů (dále jen „zákon o IZS“), připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
22. 10. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude dne 27.10.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Součinnostní cvičení složek záchranného systému
22. 10. 2014 - OZNÁMENÍ - Součinnostní cvičení složek záchranného systému

Ve dnech 29. - 30. října v době od 9:00 do 17:00 hodin bude v oblasti Tiských stěn (Modřínu) a Děčínského Sněžníku probíhat součinnostní cvičení složek záchranného systému.

více...


MC Sovička - Drakiáda 25. 10. 2014
21. 10. 2014 - MC Sovička - Drakiáda 25. 10. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


Výsledky senátních voleb
21. 10. 2014 - Výsledky senátních voleb

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014, obvod Děčín.

více...


Rozhledna na Sněžníku opět otevřena
21. 10. 2014 - Rozhledna na Sněžníku opět otevřena

Věž rozhledny na Děčínském Sněžníku je po realizaci první etapy obnovy opět od 21.10.2014 zpřístupněna veřejnosti ve standardní provozní době.

více...


Výsledky komunálních voleb - město Jílové
14. 10. 2014 - Výsledky komunálních voleb - město Jílové

Výsledky voleb podle jednotlivých kandidujících stran a subjektů, zvolení členové zastupitelstva.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 22. 10. 2014
13. 10. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 22. 10. 2014

Od 10:00 do 14:00, část ul. Revoluční, ul. Květinová, Tulipánová, Jasmínová, Azalková, část ul. Nová.

více...


Svoz bioodpadu na konci sezóny každý týden
13. 10. 2014 - Svoz bioodpadu na konci sezóny každý týden

Na podzim všude přibývá bioodpadu v návaznosti na padající listí ze stromů. Od poloviny října svoz bioodpadu probíhá dle Odpadového kalendáře každý týden v sobotu. V letošním roce budou nádoby s bioodpadem sváženy ještě v následujících termínech: 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11. a 22.11.

více...


Voličské průkazy pro 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
13. 10. 2014 - Voličské průkazy pro 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu pro 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2014.

více...


POPTÁVKA - „Zámek Jílové – lokální oprava severní zdi zámeckého areálu“
10. 10. 2014 - POPTÁVKA - „Zámek Jílové – lokální oprava severní zdi zámeckého areálu“

Poptávka k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem: „Zámek Jílové – lokální oprava severní zdi zámeckého areálu“.

více...


MC Sovička - Taneční kroužek a Street Dance
6. 10. 2014 - MC Sovička - Taneční kroužek a Street Dance

Informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření úřadu 8.10.2014
6. 10. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření úřadu 8.10.2014

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny budou ve středu 8. 10. 2014, od 7:30 do 12:00 uzavřeny budovy: městského úřadu, Mírové nám. 280 a Odboru místního hospodářství, B. Němcové 139.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 7. 10. 2014
6. 10. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 7. 10. 2014

Od 8:00 do 16:00, části ul. Nedokončená, Rekreační, Lipová.

více...


Informace k volební kampani – umisťování „reklam“ volebních stran
3. 10. 2014 - Informace k volební kampani – umisťování „reklam“ volebních stran

Město Jílové nemá v současné době vlastní výlepové plochy. Výlep plakátů (zejm. pozvánky a upoutávky na společenské, kulturní a sportovní akce) a úřední oznámení pro potřeby města realizuje na základě smlouvy uzavřené se společností RENGL, s.r.o., schválené radou města.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 8. 10. 2014
3. 10. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 8. 10. 2014

Od 7:30 do 12:00, ulice Sněžnická, Máchova, Školní, Mírové náměstí, Boženy Němcové, Teplická, Nábřeží, V Uličce, K. H. Máchy, Revoluční, Kostelní, Sukova, Mládeže, Lipová, Oblouková, Spojová, Okružní.

více...


Varování před možným obtěžováním dětí
3. 10. 2014 - Varování před možným obtěžováním dětí

Vzhledem k tomu, že se v poslední době z různých měst množí poznatky k možnému obtěžování dětí při cestách z a do školy, bylo by vhodné se svými dětmi promluvit o možných nebezpečných situacích, které mohou vzniknout při komunikaci s cizím člověkem.

více...


Výstava fotografií Jaromíra Čáslavky
2. 10. 2014 - Výstava fotografií Jaromíra Čáslavky

Až do 27. října můžete shlédnout kouzelné fotografie rozhledny Sněžníku a blízkého okolí. Pokračujeme tak v oslavách 150. výročí vzniku naší dominanty, kamenné dámy.

více...


Týden knihoven 6. - 10. 10. 2014
1. 10. 2014 - Týden knihoven 6. - 10. 10. 2014

Registrace a poplatky za členství do konce roku zdarma, na velké i malé čtenáře čeká drobná hra a dárek.

více...


Loučení s létem - video
1. 10. 2014 - Loučení s létem - video

Videozáznam ze završení letošního pásma letních kulturních akcí, spolu s lampionovým průvodem, ohňovou šou a ohňostrojem na závěr.

více...


POZVÁNKA - Diashow Aljaška a Pobřeží Pacifiku
30. 9. 2014 - POZVÁNKA - Diashow Aljaška a Pobřeží Pacifiku

Promítání diapozitivů s povídáním o expedici na gumových člunech.

více...


Rozhledna stále uzavřena
30. 9. 2014 - Rozhledna stále uzavřena

Rekonstrukce rozhledny na Děčínském Sněžníku stále pokračuje, potrvá pravděpodobně do 20.10.2014.

více...


POZVÁNKA - Mykologická exkurze 4. 10. 2014
29. 9. 2014 - POZVÁNKA - Mykologická exkurze 4. 10. 2014

Vycházka spojená se sběrem a určováním hub.

více...


MC Sovička - Burza dětského oblečení a potřeb pro děti 4. a 5. 10. 2014
29. 9. 2014 - MC Sovička - Burza dětského oblečení a potřeb pro děti 4. a 5. 10. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Rekonstrukce vodovodního řadu
29. 9. 2014 - OZNÁMENÍ - Rekonstrukce vodovodního řadu

Město Jílové má záměr v letošním roce provést kompletní opravu živičných vozovkových krytů místních komunikací v ul. Zahradní a Lipová (v úseku od křižovatky s ul. Zahradní ve směru k chatě Mír po poslední rodinný dům).

více...


Posuzování vlivů na životní prostředí
25. 9. 2014 - Posuzování vlivů na životní prostředí

Bližší informace k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ke koncepci "Integrovaná strategie rozvoje Ústecko - Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)" naleznete uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 22. 9. 2014
22. 9. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 22. 9. 2014

Z důvodu havárie, v ulici Nábřeží, od 12:45 do 15:00.

více...


MC Sovička - Stezka odvahy a kroužek Street Dance
18. 9. 2014 - MC Sovička - Stezka odvahy a kroužek Street Dance

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Interaktivní výstava
18. 9. 2014 - POZVÁNKA - Interaktivní výstava "Poznávej se"

Více jak 60 exponátů hravou formou poučí návštěvníky o fungování lidského těla, o smyslech, ale i o tom, jak mohou smysly klamat.

více...


OZNÁMENÍ - Jízdní řád platný od 1. 1. 2015
15. 9. 2014 - OZNÁMENÍ - Jízdní řád platný od 1. 1. 2015

Autobusovou dopravu pro oblast Děčínsko zajišťuje a financuje Ústecký kraj. Výběrové řízení na dopravce vyhrála společnost BusLine a.s., která bude provoz zajišťovat v období let 2015 – 2024.

více...


POZVÁNKA - Oslavy 135 let Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá
15. 9. 2014 - POZVÁNKA - Oslavy 135 let Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá

Dětská soutěž o putovní pohár, ukázka techniky, Jílovský komorní sbor, kolotoče, vodní světelná fontána, výstava stejnokrojů hasičů.

více...


Požár dvou aut
12. 9. 2014 - Požár dvou aut

11.9. 20:09 Na linku tísňového volání bylo oznámeno, že v areálu bývalé kotelny v Lipové ulici v Jílovém hoří auto.

více...


Lampionový průvod, ohňová šou a ohňostroj
11. 9. 2014 - Lampionový průvod, ohňová šou a ohňostroj

Máte rádi tajemné a dobrodružné příběhy? Máte rádi pohled do ohně a plamenů? Pak si určitě nenechte ujít Fenomén oheň, který tuhle sobotu začíná v půl deváté večer lampionovým průvodem, na který Vás srdečně zveme.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
3. 9. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 12.9.-16.9.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


POZVÁNKA - Loučení s létem + Fenomén oheň
2. 9. 2014 - POZVÁNKA - Loučení s létem + Fenomén oheň

Hudba, tanec, zábava pro malé i velké. Ve 20:30 vyrazí lampionový průvod, po něm ohňová show a s létem se definitivně rozloučíme ohňostrojem cca ve 22:00.

více...


MC Sovička - Pirátská stezka 30. 8. 2014
29. 8. 2014 - MC Sovička - Pirátská stezka 30. 8. 2014

Dobrodružná trasa lesem s úkoly v pirátském duchu, zakončená opekáním buřtů u chaty Mír.

více...


 Likvidace vos z objektu mateřské školy v Jílovém
29. 8. 2014 - Likvidace vos z objektu mateřské školy v Jílovém

Jednotka hasičů z města Jílové-Modrá byla dnes 9:27 hod vyslána Krajským operačním střediskem k technické pomoci. Jednalo se o likvidaci vos na budově mateřské školky v Jílovém - Kamenná.

více...


Dopravní nehoda v Modré
28. 8. 2014 - Dopravní nehoda v Modré

Dne 26.8.2014 v 9:39 jednotka SDH Jílové – Modrá zasahovala u dopravní nehody, která se stala na komunikaci ul. Teplická v zatáčce u firmy Plastimat v Modré.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 18. 9. 2014
27. 8. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 18. 9. 2014

Ve čtvrtek 18. září bude knihovna otevřena pouze do 11:00. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Omezení provozu sběrného dvora
27. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Omezení provozu sběrného dvora

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve středu 27.8.2014 sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů otevřen do 15 h.

více...


Nalezená zvířata ke dni 26.8.2014
27. 8. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 26.8.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Ukončení provozu koupaliště v tomto roce
27. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Ukončení provozu koupaliště v tomto roce

S ohledem na dlouhodobě chladné počasí a nepříznivou předpověď na další období, byl provoz městského koupaliště v Jílovém pro tuto sezónu ukončen.

více...


POZVÁNKA - Spaní na zámku 29. -30. 8. 2014
25. 8. 2014 - POZVÁNKA - Spaní na zámku 29. -30. 8. 2014

Pro malý zájem bylo páteční spaní na zámku zrušeno.

více...


Uzavření zámeckého parku v sobotu 23. 8. 2014
21. 8. 2014 - Uzavření zámeckého parku v sobotu 23. 8. 2014

v sobotu 23. 8. bude z důvodu konání akce Letní zámecké divadlo areál zámku pro veřejnost uzavřen od 13 hodin.

více...


Nábor nových členů na Karate
20. 8. 2014 - Nábor nových členů na Karate

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Valná hromada honebního společenstva Jílové 8. 9. 2014
20. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Valná hromada honebního společenstva Jílové 8. 9. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Dočasné uzavření koupaliště
19. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Dočasné uzavření koupaliště

Koupaliště je z důvodu nepříznivého počasí až do odvolání uzavřeno.

více...


OZNÁMENÍ - MŠ JÍLOVÉ přijme kuchaře/kuchařku
19. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - MŠ JÍLOVÉ přijme kuchaře/kuchařku

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Zámecké letní divadlo 23. 8. 2014
18. 8. 2014 - POZVÁNKA - Zámecké letní divadlo 23. 8. 2014

Zámecký park ožije divadlem pro děti i dospělé, vystoupí kejklíř, kouzelník i tanečnice s hadem!

více...


POZVÁNKA - Pohádkový zámek 24. 8. 2014
18. 8. 2014 - POZVÁNKA - Pohádkový zámek 24. 8. 2014

Mimořádné pohádkové prohlídky zámku. Děti se stanou součástí pohádkového příběhu, během kterého plní úkoly o drobné odměny.

více...


OZNÁMENÍ - Město Jílové přijme dělníka pro čištění města
15. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Město Jílové přijme dělníka pro čištění města

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 13. 8. 2014
13. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 13. 8. 2014

Z důvodu havárie, v ulici Sukova, Nádražní a část Teplické, od 8:33 do 14:00.

více...


Nalezená zvířata ke dni 12.8.2014
13. 8. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 12.8.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Rockfesťák 16. 8. 2014
11. 8. 2014 - POZVÁNKA - Rockfesťák 16. 8. 2014

Hrají Jack Russell band, Wrata wod stodoly, Vodopaad, M. J. & The electric blue, A new chapter a na závěr MOTORBAND.

více...


OZNÁMENÍ - Dotazník o pojmenování ulic
11. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Dotazník o pojmenování ulic

pro obyvatele a podnikající subjekty v lokalitě Sněžník, Modrá, Kamenec.

více...


Upozornění pro čtenáře knihovny
11. 8. 2014 - Upozornění pro čtenáře knihovny

Ve středu 13. srpna bude knihovna mimořádně otevřená pouze do 10 hodin. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámeckého parku 16. 8. 2014
11. 8. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření zámeckého parku 16. 8. 2014

V sobotu 16. 8. bude z důvodu konání Rockfesťáku areál Jílovského zámku pro veřejnost uzavřen již v 15 hodin.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 6. 8. 2014
6. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 6. 8. 2014

Z důvodu havárie, v ulici Javorská, od 9:50 do 15:00.

více...


POZVÁNKA - Letní kino 8. 8. a 9. 8. 2014
6. 8. 2014 - POZVÁNKA - Letní kino 8. 8. a 9. 8. 2014

Těšit se můžete na český film Vrásky z lásky a na animovaný film Já padouch 2. Nenechte si ujít poslední promítání v tomto roce!

více...


OZNÁMENÍ - Nález dětského kola
1. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Nález dětského kola

Do dnešního dne se nikdo nepřihlásil k nálezu MP-339/14 – jedná se o dětské jízdní kolo, které bylo nalezeno dne 28.6.2014 na parkovišti u budovy Městského úřadu Jílové.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření zámeckého parku dnes v 17:00
1. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření zámeckého parku dnes v 17:00

Z důvodu delších příprav akce STEZKA ODVAHY se pro veřejnost zámecký park zavírá dnes v 17 hodin. Děkujeme za pochopení. (Stezka odvahy začíná ve 21 hodin, start je u přední brány do areálu.)

více...


OZNÁMENÍ - Likvidace suti po výbuchu plynu
1. 8. 2014 - OZNÁMENÍ - Likvidace suti po výbuchu plynu

K dnešnímu dni stále pokračuje odklízení suti ze zdemolovaného rodinného domu ve Dvořákově ul. v Jílovém. Přestože byl dům zcela zničen výbuchem, díky koordinované práci všech zúčastněných se podařilo některé osobní věci z trosek zachránit.

více...


OZNÁMENÍ – Uzavření rozhledny na Sněžníku od 04.08.-30.09.2014 z důvodu její rekonstrukce
31. 7. 2014 - OZNÁMENÍ – Uzavření rozhledny na Sněžníku od 04.08.-30.09.2014 z důvodu její rekonstrukce

Z důvodu stále se zhoršujícího stavebně technického stavu rozhledny město Jílové vyhlásilo v květnu 2014 výběrové řízení na první část obnovy rozhledny na Sněžníku, která představuje opravu spodního ochozu a zajištění funkční hydroizolace. Vybraný zhotovitel SVS – stavitelství, s.r.o., Děčín bude práce provádět v období od 04.08.2014 do 30.09.2014. Po celou dobu realizace oprav bude rozhledna uzavřena.

více...


POZVÁNKA - Stezka odvahy 1. 8. 2014
31. 7. 2014 - POZVÁNKA - Stezka odvahy 1. 8. 2014

I v letošním roce jsme do zámeckého areálu pozvali strašáky, bubáky a jiné pohádkové potvůrky, kterým se minulý rok u nás moc líbilo!

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídky 2. 8. 2014
31. 7. 2014 - POZVÁNKA - Noční prohlídky 2. 8. 2014

Všechny vstupenky už jsou bohužel prodané.

více...


OZNÁMENÍ - Podrobné informaci o poskytnutí pomoci
31. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Podrobné informaci o poskytnutí pomoci

Informace uvnitř aktuality

více...


OZNÁMENÍ - Město Jílové přijme strážníka
30. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Město Jílové přijme strážníka

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření koupaliště 30. 7. 2014
30. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření koupaliště 30. 7. 2014

Dnes 30.07.2014 bude koupaliště uzavřeno z důvodu čištění bazénů - sanitární den.

více...


OZNÁMENÍ - Tisková zpráva ÚZSVM
30. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Tisková zpráva ÚZSVM

Domov pro seniory na Děčínsku převzal církevní řád redemptoristů.

více...


MC Sovička - Zápisy na kurzy a kroužky na září
30. 7. 2014 - MC Sovička - Zápisy na kurzy a kroužky na září

Informace uvnitř aktuality + ceník. Mateřské centrum má od srpna nově otevřeno i v pátek, a to od 8:00-16:30.

více...


Video z akce Oldies Day
29. 7. 2014 - Video z akce Oldies Day

Malý návrat v čase, do kterého se zapojili i někteří návštěvníci, kteří přišli stylově oblečení a navodili tak ještě lepší atmosféru. Potkat jste se mohli s Anou proletářkou i květinovými dětmi.

více...


Ztracený telefon na německá cyklostezce
28. 7. 2014 - Ztracený telefon na německá cyklostezce

V pátek 18. července jsem našel na Winterleitenstrasse (cyklotrasa nebo červ. značená turist. cesta z obce Rosenthal směrem Katzstein, Cunnersdorf) mobil. Podle SIM karty je majitelem Čech.

více...


OZNÁMENÍ - Sbírka na pomoc postižené rodině
28. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Sbírka na pomoc postižené rodině

Naši hasiči už započali s pomocí po sobotní události a prosí všechny o tyto pracovní pomůcky, které byste mohli postrádat a darovat:

více...


Výbuch plynu v Jílovém
26. 7. 2014 - Výbuch plynu v Jílovém

Dne 26.7.2014 krátce před polednem byl na linku tísňového volání oznámen výbuch plynu v rodinném domku v Dvořákově ulici v Jílovém.

více...


Odstranění sršního hnízda
24. 7. 2014 - Odstranění sršního hnízda

Ve středu 23.7.2014, krátce po půl deváté, vyslalo Krajské operační a informační středisko Ústí nad Labem jednotku SDH Jílové – Modrá do ul. Lipová 132 odkud byl na linku tísňového volání (150) ohlášen výskyt sršního hnízda na dětském táboře.

více...


Odstranění sraženého zvířete z komunikace
22. 7. 2014 - Odstranění sraženého zvířete z komunikace

Dne 22. července 2014, bylo v ranních hodinách ohlášeno na MěÚ Jílové, že uprostřed komunikace v Jílovém Martiněvsi leží sražený jezevec.

více...


POZVÁNKA - Fesťáček 26. 7. 2014
21. 7. 2014 - POZVÁNKA - Fesťáček 26. 7. 2014

Country a folk fesťáček s písničkářem a kapelami Vomiště, Báry, M.H.S. a Kliďánko.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody ulice V zeleni, Nádražní, Javorská, Za koupalištěm, Teplická, Sukova
21. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody ulice V zeleni, Nádražní, Javorská, Za koupalištěm, Teplická, Sukova

Informace uvnitř aktuality

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
18. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 21.7.-22.7.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


UPOZORNĚNÍ - Pohádkový zámek BYL ZRUŠENÝ
18. 7. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Pohádkový zámek BYL ZRUŠENÝ

Bohužel pro malý zájem musel být Pohádkový zámek zrušen.

více...


Požár travního porostu a větví v Martiněvsi
17. 7. 2014 - Požár travního porostu a větví v Martiněvsi

Dne 17.července 2014 byl krátce před šestou hodinou ranní na tísňovou linku (150) ohlášen požár balíku sena v Jílovém - Martiněvsi.

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídky 18. 7. 2014
14. 7. 2014 - POZVÁNKA - Noční prohlídky 18. 7. 2014

Obnovené a inovované prohlídky setmělým středem města. Vstupenky nutno zamluvit předem na tel. 602 194 585 (do 16 h).

více...


POZVÁNKA - Pohádkový zámek BYL ZRUŠENÝ
14. 7. 2014 - POZVÁNKA - Pohádkový zámek BYL ZRUŠENÝ

Bohužel pro malý zájem musel být Pohádkový zámek zrušen.

více...


Výcvik členů jednotky SDH Jílové – Modrá - práce ve výšce nad volnou hloubkou
13. 7. 2014 - Výcvik členů jednotky SDH Jílové – Modrá - práce ve výšce nad volnou hloubkou

Na Pastýřské stěně, která se tyčí na hladinou Labe přímo v centru Děčína, byly na konci května otevřeny nové Via ferraty.

více...


Připomínkování SWOT analýzy
10. 7. 2014 - Připomínkování SWOT analýzy

V tomto dotazníku je zpracován návrh SWOT analýzy Strategie SCLLD 2014 -2020 v území MAS Labské skály. V procesu připomínkování veřejností, se konalo veřejné projednání a dále jsme zvolili tento "dotazníkový" způsob. Zajímá-li Vás toto téma, prosím vyplňte dotazník.

více...


OZNÁMENÍ - Prodej domu Teplická 128 za sníženou cenu
10. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Prodej domu Teplická 128 za sníženou cenu

Snížení ceny z důvodu nově zjištěné skutečnosti - ohořelé části krovu v půdních prostorách.

více...


Hasiči našeho města pomáhali v Děčíně odstranit následky bouřky
10. 7. 2014 - Hasiči našeho města pomáhali v Děčíně odstranit následky bouřky

Dne 8. července v 13:55 hod. vyslalo Krajské operační a informační středisko Ústí nad Labem jednotku SDH Jílové - Modrá odstranit vyvrácený strom na komunikaci ul. Drážďanská v Děčíně.

více...


OZNÁMENÍ - Policie hledá nevyplacené spolupracovníky
9. 7. 2014 - OZNÁMENÍ - Policie hledá nevyplacené spolupracovníky

od společností „RF Trading – cz s.r.o.“, IČ: 29155916 a „Josef Kurka“, IČ: 74460005

více...


POZVÁNKA - Letní kino, film Křídla vánoc 11. 7. 2014
7. 7. 2014 - POZVÁNKA - Letní kino, film Křídla vánoc 11. 7. 2014

V zámeckém parku po setmění, od 21:30. Pořádá kino Sněžník.

více...


POZVÁNKA - Oldies Day a promítání Retrokina 12. 7. 2014
6. 7. 2014 - POZVÁNKA - Oldies Day a promítání Retrokina 12. 7. 2014

Veterán klub, koncert Sabiny Křovákové, hudební skupiny Smokie revival, Tina Turner revival. Po setmění promítání Postřižiny a Světáci.

více...


Koupaliště otevřeno
4. 7. 2014 - Koupaliště otevřeno

V pátek 4.7.2014 od 9.30 hod bude zahájen provoz městského koupaliště.

více...


Video z akce Vítáme léto!
2. 7. 2014 - Video z akce Vítáme léto!

Videozáznam ze zahajovací akce Česko-Německých Letních zámeckých slavností, u příležitosti výročí 150. let rozhledny na Sněžníku.

více...


Nalezená zvířata ke dni 1.7.2014
2. 7. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 1.7.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů
2. 7. 2014 - Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Den se zvířátky 5. 7. 2014
30. 6. 2014 - POZVÁNKA - Den se zvířátky 5. 7. 2014

Na děti i dospělé čeká park plný zvířátek, pohádka, dogdancing, zvířecí hry a soutěže.

více...


Hasiči našeho města asistovali při kroužkování mláďat čápa bílého
29. 6. 2014 - Hasiči našeho města asistovali při kroužkování mláďat čápa bílého

29. 6. 2014 hasiči našeho města po předchozí dohodě se zřizovatelem a Krajským operačním a informačním střediskem HZS Ústeckého kraje asistovali se svou techniku ornitologovi ze Správy CHKO České středohoří při kroužkování mláďat čápa bílého v obci Horní Habartice.

více...


POZVÁNKA - Veřejné projednání SWOT analýzy ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
26. 6. 2014 - POZVÁNKA - Veřejné projednání SWOT analýzy ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

V sále Městské knihovny v Děčíně 7.července 2014 od 16.30 hodin.

více...


Nalezená zvířata ke dni 26.6.2014
26. 6. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 26.6.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Prázdninový provoz Kozí dráhy
25. 6. 2014 - Prázdninový provoz Kozí dráhy

Od 28. června 2014 bude opět v provozu oblíbená Kozí dráha. Každou sobotu a neděli po celé prázdniny.

více...


Pravidla k samovýrobě v lesích Města Jílového
24. 6. 2014 - Pravidla k samovýrobě v lesích Města Jílového

Dne 16.6.2014 schválila Rada města Jílového usnesením č. 1808/2014/R Pravidla o zadávání, provádění a kontrole samovýroby v lesích Města Jílového s účinností od 1.7.2014.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
20. 6. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 25.6.-29.6.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 606 727 832).

více...


OZNÁMENÍ - Policie ČR pátrá
19. 6. 2014 - OZNÁMENÍ - Policie ČR pátrá

Osoba byla 5. 7. nalezena.

více...


POZVÁNKA - Promítání letního kina - film Revival 21. 6. 2014
19. 6. 2014 - POZVÁNKA - Promítání letního kina - film Revival 21. 6. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Zasedání Zastupitelstva města Jílového 24. 6. 2014
18. 6. 2014 - POZVÁNKA - Zasedání Zastupitelstva města Jílového 24. 6. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


Hasiči v rámci ostatních činností JPO pomáhají městu
17. 6. 2014 - Hasiči v rámci ostatních činností JPO pomáhají městu

Město Jílové jakožto zřizovatel JSDHO Jílové – Modrá (dále jen “JPO“) plně využívá v rámci ostatních činností JPO, služeb a prací hasičů, kteří ve spolupráci s Odborem místního hospodářství plánovitě společně řeší problematiku údržby zeleně, komunikací, kanalizací, budov aj.

více...


Požár lesního porostu
16. 6. 2014 - Požár lesního porostu

V neděli 15. května v 9:53 hodin byl na Krajské operační a informační středisko Ústí nad Labem nahlášen požár lesního porostu v Jílovém Martiněvsi.

více...


Letní zámecké slavnosti 2014 - Program
10. 6. 2014 - Letní zámecké slavnosti 2014 - Program

Léto bude akcemi opravdu nabité, více uvnitř aktuality.

více...


Vítáme léto! - Podrobný program / Wir begrüssen den Sommer - Detail Programm
9. 6. 2014 - Vítáme léto! - Podrobný program / Wir begrüssen den Sommer - Detail Programm

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Mezinárodní hudební festival 13. - 15. 6. 2014
9. 6. 2014 - POZVÁNKA - Mezinárodní hudební festival 13. - 15. 6. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Koupaliště, aktuální informace
9. 6. 2014 - OZNÁMENÍ - Koupaliště, aktuální informace

Dne 7.6.2014 byla dokončena příprava koupaliště na letošní sezónu. Ta spočívala v opravách a nátěrech bazénů, a bylo ji možné provádět pouze za suchého a teplého počasí.

více...


POZVÁNKA - Botanická exkurze přírodní památky Pod Lesem 5. 6. 2014
4. 6. 2014 - POZVÁNKA - Botanická exkurze přírodní památky Pod Lesem 5. 6. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


Nalezená zvířata ke dni 4.6.2014
4. 6. 2014 - Nalezená zvířata ke dni 4.6.2014

Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Ceník za poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací jednotky sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá (dále jen „JSDHO“) mimo zásah
29. 5. 2014 - Ceník za poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací jednotky sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá (dále jen „JSDHO“) mimo zásah

více...


Sběrný dvůr - změna telefonního čísla
29. 5. 2014 - Sběrný dvůr - změna telefonního čísla

Kovošrot Group CZ připravuje zrušení pevné telef. linky do sběrného dvora v Jílovém. Pro spojení se sběrným dvorem používejte nové telefonní číslo 606 727 832, které je již funkční.

více...


POZVÁNKA - Výstava Hračky z kindervajíček
29. 5. 2014 - POZVÁNKA - Výstava Hračky z kindervajíček

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Policie ČR pátrá
28. 5. 2014 - OZNÁMENÍ - Policie ČR pátrá

Tepličtí policisté ve spolupráci s děčínskými kolegy pátrají od poloviny loňského července po šestadvacetiletém muži z Teplicka, na kterého vydal Okresní soud Děčín příkaz k dodání do výkonu trestu pro majetkovou trestnou činnost.

více...


OZNÁMENÍ - Město Jílové přijme dělníka pro čištění města
27. 5. 2014 - OZNÁMENÍ - Město Jílové přijme dělníka pro čištění města

Informace uvnitř aktuality.

více...


Omezení provozu sběrného dvora
27. 5. 2014 - Omezení provozu sběrného dvora

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve středu 28.5.2014 sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně (Nábřeží 107, Jílové) otevřen od 10.00 h.

více...


Vítáme léto! / Wir begrüssen den Sommer 21. 6. 2014
26. 5. 2014 - Vítáme léto! / Wir begrüssen den Sommer 21. 6. 2014

Společné Česko-Německé přivítání léta, ve dni plném hudby, her, sportu a dalších zajímavých akcí u příležitosti výročí 150. let rozhledny na Sněžníku.

více...


Město Jílové přijme plavčíka
23. 5. 2014 - Město Jílové přijme plavčíka

Město Jílové přijme pro letní sezónu na městské koupaliště plavčíka na „Dohodu o provedení práce“. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Noc kostelů 23. 5. 2014
22. 5. 2014 - POZVÁNKA - Noc kostelů 23. 5. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - MC Sovička - Cesta kolem světa 1. 6. 2014
22. 5. 2014 - POZVÁNKA - MC Sovička - Cesta kolem světa 1. 6. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Den dětí 1. 6. 2014
22. 5. 2014 - POZVÁNKA - Den dětí 1. 6. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


Padající omítku z domu odstraňovali hasiči v Jílovém
22. 5. 2014 - Padající omítku z domu odstraňovali hasiči v Jílovém

24. 4. 2014 hasiči našeho města po předchozí dohodě s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Ústeckého kraje odstraňovali v rámci ostatních činností pro svého zřizovatele město Jílové padající omítku z fasády bývalého kulturního domu v ul. Sukova 37 (Rudý dům).

více...


UPOZORNĚNÍ - Májová taneční zábava ZRUŠENA
21. 5. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Májová taneční zábava ZRUŠENA

Z důvodu malého zájmu se "Májová taneční zábava", plánovaná na tuto sobotu 24. května v Jílovském zámku, ruší. Omlouváme se za vzniklou situaci a děkujeme za pochopení.

více...


Pytle s tříděným odpadem je nutné zavazovat
21. 5. 2014 - Pytle s tříděným odpadem je nutné zavazovat

Svoz pytlů s tříděným odpadem (papír, plast, tetrapak) probíhá u rodinných domů lichý týden v pátek. V poslední době zaznamenala firma svážející uvedené pytle, že přibývá pytlů, které nejsou vůbec zavázané nebo jsou jen tak zavěšené na plotě.

více...


Hasiči na Mírovém náměstí v Jílovém odstraňovali roj včel
20. 5. 2014 - Hasiči na Mírovém náměstí v Jílovém odstraňovali roj včel

V pondělní 19.5.2014 odpoledne oznámil občan na podatelnu městského úřadu v Jílovém, že na Mírovém náměstí je obrovský roj včel, který je přímo nad chodníkem na stromě nedaleko pekárny. Zaměstnanec městského úřadu oznámil událost na tísňovou linku.

více...


Oprava údajů ve změnách volebních okrsků v Jílovské sově
19. 5. 2014 - Oprava údajů ve změnách volebních okrsků v Jílovské sově

Redakční rada Jílovské sovy se omlouvá za tiskovou chybu v šestém řádku tabulky změn volebních okrsků a zároveň uveřejňuje tabulku ve správném znění.

více...


O dotaci na výměnu kotlů můžete žádat na kraji
16. 5. 2014 - O dotaci na výměnu kotlů můžete žádat na kraji

Rada Ústeckého kraje schválila 5. Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Příjem žádostí byl zahájen v pondělí 12.5.2014. Posledním dnem, kdy bude možné žádost podat, je 31. červenec 2014, pokud nebude do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun.

více...


POZVÁNKA - Historie lezení v Tisé 17.5.2014
14. 5. 2014 - POZVÁNKA - Historie lezení v Tisé 17.5.2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Veřejná výzva na obsazení pozice Referent OSMŽP
13. 5. 2014 - OZNÁMENÍ - Veřejná výzva na obsazení pozice Referent OSMŽP

Informace uvnitř aktuality.

více...


Dopravní nehoda kamionu v Jílovém
13. 5. 2014 - Dopravní nehoda kamionu v Jílovém

12.5.2012 v 13:33 hod., vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá společně s JPO HZS PS Děčín k dopravní nehodě v Jílovém, ul. Teplická.

více...


POZVÁNKA - Májová taneční zábava 24.5.2014
13. 5. 2014 - POZVÁNKA - Májová taneční zábava 24.5.2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička se zúčastní sbírky Český den proti rakovině
13. 5. 2014 - MC Sovička se zúčastní sbírky Český den proti rakovině

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - Jarní zpívání 19.5.2014
12. 5. 2014 - POZVÁNKA - Jarní zpívání 19.5.2014

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - Cirkus bude! 18.5.2014
5. 5. 2014 - POZVÁNKA - Cirkus bude! 18.5.2014

Informace uvnitř aktuality

více...


MC Sovička - Prezentace Chytrého hnízda moudré sovy
4. 5. 2014 - MC Sovička - Prezentace Chytrého hnízda moudré sovy

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - 2. ročník setkání pěveckých sborů
4. 5. 2014 - POZVÁNKA - 2. ročník setkání pěveckých sborů

Informace uvnitř aktuality

více...


Rozhledna dnes 2.5.2014 od 15 h zavřena
2. 5. 2014 - Rozhledna dnes 2.5.2014 od 15 h zavřena

Z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek (mlha a silný vítr) bude dnes 2.5.2014 od 15 h rozhledna na Děčínském Sněžníku zavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


Informace o dani z nemovitostí od Finančního ředitelství
30. 4. 2014 - Informace o dani z nemovitostí od Finančního ředitelství

Informace uvnitř aktuality

více...


Děčínské slavnosti 2014
30. 4. 2014 - Děčínské slavnosti 2014

Plakát uvnitř aktuality

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
29. 4. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 1.5.-4.5.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků
29. 4. 2014 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků

Vítání malých občánků Jílového se uskuteční v sobotu 7. června 2014 v obřadní síni Jílovského zámku.

více...


POZVÁNKA - Májové dovádění
28. 4. 2014 - POZVÁNKA - Májové dovádění

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Čarodějnice se budou rojit i v Jílovém
28. 4. 2014 - POZVÁNKA - Čarodějnice se budou rojit i v Jílovém

Ve středu 30. dubna zve Sbor dobrovolných hasičů všechny malé i velké čarodějnice a jejich rodiny a přátele na tradiční ohněpálení spojené se soutěžemi pro děti i dospělé.

více...


OZNÁMENÍ - Záměr prodeje
28. 4. 2014 - OZNÁMENÍ - Záměr prodeje

¼ podílu na pozemku p.č. st. 7 v obci Jílové, k.ú. Martiněves u Děčína, o výměře 1379 m2, jehož součástí je budova (¼ podílu) s číslem popisným č.p. 37, Martiněves.

více...


OZNÁMENÍ - Nové služby městské knihovny
28. 4. 2014 - OZNÁMENÍ - Nové služby městské knihovny

Po zkušenostech se zoufalými občany, kteří marně ve městě hledali místo s možností tisku, byla do knihovny k veřejnému internetu nainstalována tiskárna pro potřeby klientů.

více...


MC Sovička - Týden opravdových plen
27. 4. 2014 - MC Sovička - Týden opravdových plen

Informace uvnitř aktuality

více...


Varování před podvodnými zprostředkovateli pomoci při hledání neznámých vlastníků nemovitostí
25. 4. 2014 - Varování před podvodnými zprostředkovateli pomoci při hledání neznámých vlastníků nemovitostí

Informace uvnitř aktuality

více...


Zvýhodněná doprava pro seniory
24. 4. 2014 - Zvýhodněná doprava pro seniory

Informace uvnitř aktuality.

více...


Úklid Sněžníku - Shrnutí
24. 4. 2014 - Úklid Sněžníku - Shrnutí

V sobotu 19. dubna jsme si v Jílovém připomněli Den Země. Už podruhé jsme se vypravili uklízet Sněžník. Akce se zúčastnilo celkem 32 lidí, což je přibližně stejný počet, jako v loňském roce.

více...


MC Sovička - Chytré hnízdo moudré sovy
23. 4. 2014 - MC Sovička - Chytré hnízdo moudré sovy

Informace uvnitř aktuality

více...


Požár balíku sena
22. 4. 2014 - Požár balíku sena

V pondělí 21.4.2014 ve 20:50 hod. byl na tísňovou linku (150 ) ohlášen požár balíku sena v Jílovém Martiněvsi.

více...


UPOZORNĚNÍ - Jarní taneční zábava ZRUŠENA
22. 4. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Jarní taneční zábava ZRUŠENA

Je nám to velmi líto, ale z důvodu malého zájmu se akce "Jarní zábava", plánovaná na tuto sobotu 26. dubna, ruší. Snad nám v květnu nedáte košem a užijete si májovou zábavu. Děkujeme za pochopení.

více...


Hasiči dnes v rámci kondičních jízd projížděli ulice v Jílovém
21. 4. 2014 - Hasiči dnes v rámci kondičních jízd projížděli ulice v Jílovém

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které komplikují jejich práci.

více...


Jílovští hasiči tentokrát prověřili připravenost techniky a věcných prostředků
20. 4. 2014 - Jílovští hasiči tentokrát prověřili připravenost techniky a věcných prostředků

Dne 20. 4. 2014 členové jednotky SDHO Jílové – Modrá provedli pravidelnou zkoušku pomocné techniky vč. čerpadel spojenou s tlakovou zkouškou hadic.

více...


Otevření knihovny
17. 4. 2014 - Otevření knihovny

Knihovna bude opět otevřena v úterý 22. dubna (v pondělí je svátek) počínaje 12. hodinou. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vás.

více...


Odborná příprava členů JSDHO
16. 4. 2014 - Odborná příprava členů JSDHO

Dne 13.4.2014 se konalo v rámci pravidelné odborné přípravy členů JSDHO školení , které bylo zaměřeno na práci v izolačním dýchacím přístroji, vytváření přívodního vedení s tvorbou útočného proudu do půdních prostor neznámého objektu.

více...


Zápis do MŠ 6. 5. 2014
16. 4. 2014 - Zápis do MŠ 6. 5. 2014

Zápis proběhne 6. 5. 2014 od 16:00 do 18:00 ve všech třech budovách mateřské školy - PRŮBĚŽNÁ, ZA KOUPALIŠTĚM, MODRÁ.

více...


Únik neznámé látky na pozemní komunikaci
15. 4. 2014 - Únik neznámé látky na pozemní komunikaci

U neznámé látky na vozovce v délce několika kilometrů od Libouchce po Jílové na Teplické ulici na hlavním silničním tahu Teplice - Děčín zasahovaly 14. dubna po patnácté hodině přivolané jednotky SDH Jílové-Modrá a HZS ÚK PS Petrovice.

více...


POZVÁNKA - Úklid okolí Sněžníku 19. 4. 2014
14. 4. 2014 - POZVÁNKA - Úklid okolí Sněžníku 19. 4. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!
11. 4. 2014 - Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Vážení spoluobčané, v současné době se intenzivně pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na léta 2014 - 2020 (ve zkratce SCLLD). Tuto Strategii zpracovává MAS Labské skály, ve které je naše město členem.

více...


Veřejná výzva na zakázku malého rozsahu
11. 4. 2014 - Veřejná výzva na zakázku malého rozsahu

Kryty topení s úložnými prostory – MŠ Za koupalištěm, Jílové

více...


POZVÁNKA - Taneček s Duo Forte 12. 4. 2014
9. 4. 2014 - POZVÁNKA - Taneček s Duo Forte 12. 4. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


JARNÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU DNE 13.4. ZAČÍNÁ UŽ V 17 HODIN
9. 4. 2014 - JARNÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU DNE 13.4. ZAČÍNÁ UŽ V 17 HODIN

Ke změně došlo až po uzávěrce tisku měsíčního kulturního programu. Za komplikaci se omlouváme a děkujeme za pochopení. Místo konání: velký sál Jílovského zámku

více...


POZVÁNKA - Velikonoční jarmark 13. 4. 2014
7. 4. 2014 - POZVÁNKA - Velikonoční jarmark 13. 4. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


 Výcvik členů jednotky SDH Jílové – Modrá s dýchací technikou zaměřený na hasební práce ve výšce nad volnou hloubkou
6. 4. 2014 - Výcvik členů jednotky SDH Jílové – Modrá s dýchací technikou zaměřený na hasební práce ve výšce nad volnou hloubkou

Dne 6. 4. 2014 proběhla pravidelná odborná příprava členů jednotky SDH Jílové - Modrá. Jednalo se o výcvik nositelů dýchací techniky spojený s výcvikem prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

více...


Technická pomoc firmě DS Smith
6. 4. 2014 - Technická pomoc firmě DS Smith

Jílové - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá asistovala dnes odpoledne v rámci ostatních činností jednotky požární ochrany při přetažení datových kabelů mezi objekty firmy DS Smith přes Teplickou ulici v Jílovém.

více...


POZVÁNKA - Loutková pohádka Kouzelná píšťalka
1. 4. 2014 - POZVÁNKA - Loutková pohádka Kouzelná píšťalka

Tentokrát výjimečně v sobotu 5.4. !

více...


POZVÁNKA - Povídání s Jiřinou Šiklovou 10. 4. 2014
1. 4. 2014 - POZVÁNKA - Povídání s Jiřinou Šiklovou 10. 4. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Péče o dětskou citlivou pokožku
31. 3. 2014 - MC Sovička - Péče o dětskou citlivou pokožku

Informace uvnitř aktuality

více...


Padající omítku z domu odstraňovali hasiči v Jílovém
28. 3. 2014 - Padající omítku z domu odstraňovali hasiči v Jílovém

28. 3. 2014 hasiči našeho města po předchozí dohodě s KOPIS odstraňovali v rámci ostatních činností JPO pro zřizovatele město Jílové padající omítku z fasády základní školy v ul. Kostelní v Jílovém.

více...


Únik nafty do kanalizace v Martiněvsi
27. 3. 2014 - Únik nafty do kanalizace v Martiněvsi

24.3. 12:55 na linku tísňového volání bylo oznámeno, že v objektu bývalých papíren v Teplické ulici v Jílovém – Martiněvsi unikla nafta z nákladního automobilu do kanalizace, která ústí do Jílovského potoka.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 1. 4. 2014
24. 3. 2014 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 1. 4. 2014

Informace uvnitř aktuality.

více...


Zvelebení zámeckého hřiště
19. 3. 2014 - Zvelebení zámeckého hřiště

Ve dnech 17. a 18. března osadili pracovníci OMH na dětské hřiště v zámeckém parku krásný stůl a dvě lavice z akátového dřeva, pořízeného za akční výprodejovou cenu 7.224,- Kč.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
18. 3. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude v pondělí 24.3.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


MC Sovička - Jarní fotografování dětí
17. 3. 2014 - MC Sovička - Jarní fotografování dětí

Informace uvnitř aktuality

více...


SČVK o kvalitě vody a podomních prodejích
17. 3. 2014 - SČVK o kvalitě vody a podomních prodejích

Pozor na nekalé praktiky některých podomních prodejců! Více uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 7. - 18. 4. 2014
13. 3. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny 7. - 18. 4. 2014

Ve dnech 7. - 18. dubna, popř. až do 25. dubna bude knihovna uzavřena z důvodu malování. Datum znovuotevření upřesníme na městských internetových stránkách, facebooku a plakátech. Děkujeme za pochopení.

více...


Sběr bioodpadu v roce 2014
6. 3. 2014 - Sběr bioodpadu v roce 2014

Svoz bioodpadu prostřednictvím speciálních hnědých nádob začne v sobotu 15.3.2014. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Obnovení Žádosti o přidělení bytu
5. 3. 2014 - UPOZORNĚNÍ - Obnovení Žádosti o přidělení bytu

Dle Směrnice č. 1/2012 O zásadách hospodaření s byty a nebytovými prostory v objektech ve vlastnictví města Jílového musí žadatel každoročně svou žádost o přidělení bytu obnovit.

více...


K nenahlášenému pálení zbytečně vyjely dvě jednotky
4. 3. 2014 - K nenahlášenému pálení zbytečně vyjely dvě jednotky

Dne 3. března 2014 v čase 12:05 hod. vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá společně s JPO HZS PS Děčín do oblasti Horního Jílového, odkud byl na linku tísňového volání (150) hlášen výskyt kouře s příznaky požáru trávy a keřů v prostoru louky nad firmou DS Smith (papírnami).

více...


POZVÁNKA - Taneček s Duo Canzone
3. 3. 2014 - POZVÁNKA - Taneček s Duo Canzone

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - Loutková pohádka Šípková Růženka
3. 3. 2014 - POZVÁNKA - Loutková pohádka Šípková Růženka

Informace uvnitř aktuality

více...


Charakteristika JSDHO Jílové – Modrá
3. 3. 2014 - Charakteristika JSDHO Jílové – Modrá

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá (dále jen „JSDHO Jílové – Modrá) je v rámci Požárně poplachového plánu Ústeckého kraje (dále jen „PPP Ústeckého kraje“) v kategorii jednotky požární ochrany III. (dále jen „ JPOIII“).

více...


MC Sovička - Výlet za Krakonošem
2. 3. 2014 - MC Sovička - Výlet za Krakonošem

Informace uvnitř aktuality

více...


Zásadní rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů (SDH) a jednotkou sboru dobrovolných Hasičů obce (JSDHO)
1. 3. 2014 - Zásadní rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů (SDH) a jednotkou sboru dobrovolných Hasičů obce (JSDHO)

Je třeba si konečně uvědomit zásadní rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH") a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce JSDHO (dále jen „JSDHO“). Nejsmutnější je, že tento rozdíl si mnohdy vůbec neuvědomuji lidé (politici), kteří bezprostředně ovlivňují chod (akceschopnost) JSDHO, která chrání životy a majetky lidí.

více...


POZVÁNKA - Zájezd do Šluknovského výběžku
26. 2. 2014 - POZVÁNKA - Zájezd do Šluknovského výběžku

Informace uvnitř aktuality

více...


Prořezy a kacení dřevin v našem městě
25. 2. 2014 - Prořezy a kacení dřevin v našem městě

Prořez dospělých stromů ve městech patří mezi nejběžnější zásah při péči o strom.

více...


Požár travního porostu
25. 2. 2014 - Požár travního porostu

24.2.2014 v 14:24 byl na linku 150 ohlášen požár trávního porostu u fotbalového hřiště v Jílovém.

více...


OZNÁMENÍ - Snížení ceny bytového domu Teplická 149
24. 2. 2014 - OZNÁMENÍ - Snížení ceny bytového domu Teplická 149

Město Jílové nabízí za sníženou cenu k prodeji bytový dům Teplická 149 – bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Životní podmínky 2014 - šetření v domácnostech
19. 2. 2014 - OZNÁMENÍ - Životní podmínky 2014 - šetření v domácnostech

Informace uvnitř aktuality.

více...


Požár sazí v komíně, Děčín IX
18. 2. 2014 - Požár sazí v komíně, Děčín IX

18. února 2014 v čase 10:37 hod. vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá do městské části Děčín IX, ul. Na Slatinách, odkud byl na linku tísňového volání (150) hlášen požár sazí v komíně rodinného domu.

více...


Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech
17. 2. 2014 - Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech

Vísku, osadu Obce Višňová u Frýdlantu v Čechách v Libereckém kraji postihla v roce 2010 ničivá povodeň. Z 65 domů jich bylo 42 pod vodou, stržen byl silniční most nad řekou Smědá, vytrhána byla komunikace, zbořen jeden hrázděný dům.

více...


Požár sazí v komíně v obci Jílové-Sněžník
13. 2. 2014 - Požár sazí v komíně v obci Jílové-Sněžník

13. února 2014 byl po šestnácté hodině na linku 150 ohlášen požár sazí v komínovém tělese domu v obci Jílové - Sněžník.

více...


OZNÁMENÍ - Volná místa na městském úřadu
11. 2. 2014 - OZNÁMENÍ - Volná místa na městském úřadu

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - 9. Zámecký ples
10. 2. 2014 - POZVÁNKA - 9. Zámecký ples

Upozorňujeme zájemce, že vstupenky na 9. Zámecký ples (22. února, 20 – 02 hodin) budou v předprodeji od 23. ledna. Cena vstupenky je 130 Kč. Předprodej v kanceláři referentky kultury na Jílovském zámku.

více...


OZNÁMENÍ - Nález klíčů
10. 2. 2014 - OZNÁMENÍ - Nález klíčů

V sobotu 8. února byl na schodech pod základní školou nalezen svazek klíčů s červeným štítkem s nápisem "smrdíš". Klíče jsou k vyzvednutí na podatelně městského úřadu.

více...


Výcvik členů jednotky SDH Jílové – Modrá s automobilovým žebříkem, lafetovou přenosnou proudníci a protižárovým oblekem
9. 2. 2014 - Výcvik členů jednotky SDH Jílové – Modrá s automobilovým žebříkem, lafetovou přenosnou proudníci a protižárovým oblekem

Ve dnech 12.1 a 9.2 2014 proběhla pravidelná odborná příprava členů jednotky SDH Jílové - Modrá. Jednalo se o výcvik nositelů dýchací techniky spojený s praktickým výcvikem obsluhy výškové techniky AZ 30 IFA W50L/DL30.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
7. 2. 2014 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 10.2. – 16.2.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


Hasiči v tomto týdnu likvidovali již dvakrát úniky provozních kapalin na pozemní komunikaci města
6. 2. 2014 - Hasiči v tomto týdnu likvidovali již dvakrát úniky provozních kapalin na pozemní komunikaci města

Dne 3. února 2014 v čase 12:03 hod. vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá společně s JPO HZS PS Děčín do Jílového, ul. Javorská, odkud byl na linku tísňového volání (150) hlášen únik oleje na pozemní komunikaci.

více...


MC Sovička - Zápisy na březnové kurzy
5. 2. 2014 - MC Sovička - Zápisy na březnové kurzy

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - Pohádka O princezně Dorotce a drakovi
3. 2. 2014 - POZVÁNKA - Pohádka O princezně Dorotce a drakovi

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Renesanční pekelné sklepy jílovského zámku
31. 1. 2014 - POZVÁNKA - Renesanční pekelné sklepy jílovského zámku

Nemáte plán na víkend? Nechce se vám sedět doma? Pak máte možnost navštívit ve dnech 1. – 2. února renesanční pekelné sklepy v Jílovském zámku.

více...


POZVÁNKA - Výstava Historický průvodce obcí Tisá
30. 1. 2014 - POZVÁNKA - Výstava Historický průvodce obcí Tisá

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - umístění nového bankomatu České Spořitelny
29. 1. 2014 - OZNÁMENÍ - umístění nového bankomatu České Spořitelny

Dne 30.1.2014 bude instalován v původních opravených prostorách nový bankomat a následující den, tedy 31.1.2014 bude odvezen dočasný mobilní bankomat.

více...


OZNÁMENÍ - Vítání občánků
29. 1. 2014 - OZNÁMENÍ - Vítání občánků

Vítání malých občánků Jílového se uskuteční v sobotu 08. března 2014 v obřadní síni Jílovského zámku.

více...


OZNÁMENÍ - Porucha veřejného osvětlení
27. 1. 2014 - OZNÁMENÍ - Porucha veřejného osvětlení

Dnes 27.01.2014 bylo odpojeno veřejné osvětlení v ulici Nábřeží z důvodu lokalizace poruchy na veřejném osvětlení v centru města.

více...


MC Sovička - Beseda Jak se nezadlužit
27. 1. 2014 - MC Sovička - Beseda Jak se nezadlužit

Informace uvnitř aktuality

více...


MC Sovička - Hledáme dobrovolníky
27. 1. 2014 - MC Sovička - Hledáme dobrovolníky

Informace uvnitř aktuality

více...


Literární soutěž
27. 1. 2014 - Literární soutěž

Informace uvnitř aktuality

více...


POZVÁNKA - Taneček s Duo Forte
21. 1. 2014 - POZVÁNKA - Taneček s Duo Forte

Informace uvnitř aktuality.

více...


Kulturní a společenský kalendář - únorový program
21. 1. 2014 - Kulturní a společenský kalendář - únorový program

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Scénické čtení v Tisé
20. 1. 2014 - POZVÁNKA - Scénické čtení v Tisé

Informace uvnitř aktuality.

více...


Požár roubenky v obci Libouchec
20. 1. 2014 - Požár roubenky v obci Libouchec

19. ledna 2014 byl před čtvrtou hodinou ranní na linku 150 ohlášen požár roubeného domu v obci Libouchec.

více...


POZVÁNKA - Čarodějnická pohádka
17. 1. 2014 - POZVÁNKA - Čarodějnická pohádka

Z důvodu náhlého onemocnění jedné z hlavních postav uvádíme v neděli 19. 1. od 15 hodin místo Čarodějnické pohádky pohádku O hloupém Honzovi. Místo a vstupné se nemění. Děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - umístění nového bankomatu České Spořitelny
16. 1. 2014 - OZNÁMENÍ - umístění nového bankomatu České Spořitelny

Ráda bych Vás informovala, že od zítřejšího dne (15.1.) začíná příprava znovuzprovoznění bankomatu v původních prostorách.

více...


MC Sovička - Beseda (Ne)bezpečný internet 21.1.2014
13. 1. 2014 - MC Sovička - Beseda (Ne)bezpečný internet 21.1.2014

Informace uvnitř aktuality

více...


Noční vítr zaměstnal hasiče
12. 1. 2014 - Noční vítr zaměstnal hasiče

Dne 11.1.2014 v 11:18, byla hasičská jednotka města Jílové-Modrá povolána krajským operačním střediskem, na pomoc obyvatelům domu v ulici Pod lesem v Jílovém u Děčína, kde na jejich garáž spadl vzrostlý strom, který vyvrátil vítr.

více...


POZVÁNKA - Taneček s Modravankou
7. 1. 2014 - POZVÁNKA - Taneček s Modravankou

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
7. 1. 2014 - OZNÁMENÍ - Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Informace uvnitř aktuality.

více...


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá PF 2014
31. 12. 2013 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá PF 2014

Hasičský sbor našeho města přeje vše svým spoluobčanům šťastný a klidný rok 2014

více...


MC Sovička - PF 2014
23. 12. 2013 - MC Sovička - PF 2014

V období vánočních svátků, tedy od 20.12. 2013 - 5.1. 2014 bude mateřské centrum ZAVŘENÉ. Děkujeme za pochopení a krásné svátky Vám všem přeje kolektiv MC Sovička.

více...


Odpadový kalendář na rok 2014 ke stažení
20. 12. 2013 - Odpadový kalendář na rok 2014 ke stažení

Odpadový kalendář na rok 2014 byl součástí prosincové Jílovské sovy. Můžete si ho také stáhnout uvnitř aktuality.

více...


Video z rozsvěcení vánočního stromu
20. 12. 2013 - Video z rozsvěcení vánočního stromu

První adventní neděle roku 2013 proběhla v duchu zámeckých trhů, krásné středověké hudby v podání souboru SoliDeo a zlatým hřebem večera se stalo slavnostní rozsvícení vánočního stromku.

více...


OZNÁMENÍ - Provoz městského úřadu na konci roku 2013
19. 12. 2013 - OZNÁMENÍ - Provoz městského úřadu na konci roku 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
18. 12. 2013 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 24.12.2013 – 5.1.2014 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá převzala novější cisternovou automobilovou stříkačku Renault 220.12 C Midlum 4x4
17. 12. 2013 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá převzala novější cisternovou automobilovou stříkačku Renault 220.12 C Midlum 4x4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá se dočkala novější cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS), která mohla byt pořízena z finančních prostředků města díky proplacené dotaci projektu Revitalizace a regenerace centra města z ROP Severozápad.

více...


OZNÁMENÍ - Pronájem nebytového prostoru Mírové nám. 223
17. 12. 2013 - OZNÁMENÍ - Pronájem nebytového prostoru Mírové nám. 223

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Adventní dovádění 14. 12. 2013
13. 12. 2013 - POZVÁNKA - Adventní dovádění 14. 12. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Vánoční besídka 19. 12. 2013
12. 12. 2013 - MC Sovička - Vánoční besídka 19. 12. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


Charitativní sbírka šatstva a obuvi 19. 12. 2013
12. 12. 2013 - Charitativní sbírka šatstva a obuvi 19. 12. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


Nalezený pes
12. 12. 2013 - Nalezený pes

Dne 12.12.2013 byl v sídlišti nalezen starší německý ovčák černé barvy. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Rozhledna Děčínský Sněžník – otevírací doba na konci roku 2013
11. 12. 2013 - Rozhledna Děčínský Sněžník – otevírací doba na konci roku 2013

Od 21.12.2013 – 5.1.2014 bude rozhledna na Děčínském Sněžníku otevřena každý den od 10.00 – 16.00 h. NA SILVESTRA 31.12.2013 bude rozhledna otevřena také od 18.00 a uzavře se dle zájmu návštěvníků. Bližší informace na tel. 603 923 139 nebo 605 415 037.

více...


OZNÁMENÍ - Změna programu Mikulášské nadílky!
6. 12. 2013 - OZNÁMENÍ - Změna programu Mikulášské nadílky!

Mikulášská nadílka bude bohužel bez pohádky, hlavní protagonistka divadelního souboru má závažné zdravotní problémy. Místo divadla bude čtení vánočních pohádek. Začne i dříve diskotéka a vyrábění. Vystoupení mažoretek je beze změn. Omlouváme se za stávající situaci a děkujeme za pochopení.

více...


UPOZORNĚNÍ - Úplná uzavírka mostu u lékárny
5. 12. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Úplná uzavírka mostu u lékárny

Dnešním dnem je realizována úplná uzavírka mostu přes Jílovský potok, který spojuje Mírové náměstí s ul. Nábřeží poblíž Lékárny, pro provoz všech motorových vozidel.

více...


POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu na Sněžníku 7. 12. 2013
3. 12. 2013 - POZVÁNKA - Rozsvěcení vánočního stromu na Sněžníku 7. 12. 2013

Občanské sdružení Přátelé děčínského Sněžníku o.s. Vás srdečně zve na 4. ročník Rozsvěcení vánočního stromečku na Sněžníku spojené s Mikulášskou nadílkou, s odhalením nové střechy kapličky a rozezvoněním obnoveného zvonu v kapli Panny Marie Sněžné.

více...


OZNÁMENÍ - Prodej bytového domu Javorská 54
2. 12. 2013 - OZNÁMENÍ - Prodej bytového domu Javorská 54

Město Jílové nabízí k prodeji bytový dům Javorská 54. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Zhoršená kvalita pitné vody
2. 12. 2013 - OZNÁMENÍ - Zhoršená kvalita pitné vody

Od neděle 1.12.2013 byla v sídlišti Jílové zaznamenána zhoršená kvalita pitné vody. Dle sdělení SčVK Děčín došlo k havárii na přivaděči vody do vodojemu. Porucha se v současné době opravuje.

více...


POZVÁNKA - Mikulášská nadílka 6. 12. 2013
29. 11. 2013 - POZVÁNKA - Mikulášská nadílka 6. 12. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Mikulášský karneval pro nejmenší
27. 11. 2013 - MC Sovička - Mikulášský karneval pro nejmenší

+ beseda o trestní odpovědnosti a prevenci kriminality (beseda přesunuta na 10. 12. 2013)

více...


UPOZORNĚNÍ - Připravované uzavření mostu u Lékárny pro silniční provoz
25. 11. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Připravované uzavření mostu u Lékárny pro silniční provoz

Z důvodu aktuálně zjištěného havarijního stavu mostu přes Jílovský potok, který spojuje Mírové náměstí s ul. Nábřeží poblíž Lékárny, bylo rozhodnuto o jeho úplném uzavření pro silniční dopravu (motorová vozidla).

více...


MC Sovička - Jak ušetřit v domácnosti 26. 11. 2013
25. 11. 2013 - MC Sovička - Jak ušetřit v domácnosti 26. 11. 2013

+ vánoční soutěž + tip na dárek

více...


Požár lisovny odpadového papíru v prostorách firmy DS Smith Packaging v Jílovém
22. 11. 2013 - Požár lisovny odpadového papíru v prostorách firmy DS Smith Packaging v Jílovém

Ve čtvrtek 21. 11. 2011 byl po devatenácté hodině na tísňovou linku (150) Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje Ústí nad Labem oznámen požár lisovny odpadového papíru firmy DS Smith Packaging v Jílovém.

více...


POZVÁNKA - Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2013
15. 11. 2013 - POZVÁNKA - Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2013

+ vánoční trhy, vepřové hody a 1. adventní koncert. Podrobnější informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Taneční zábava s Tatrmany 16. 11. 2013
13. 11. 2013 - POZVÁNKA - Taneční zábava s Tatrmany 16. 11. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Bleší trh 29. 11. 2013
13. 11. 2013 - POZVÁNKA - Bleší trh 29. 11. 2013

Prodávejte co nepotřebujete nebo nakupujte to, o čem jste ani nevěděli, že Vám chybí!

více...


POZVÁNKA - Úklid okolí Sněžníku 16. 11. 2013
12. 11. 2013 - POZVÁNKA - Úklid okolí Sněžníku 16. 11. 2013

Tři trasy, teplá polévka a vstup na rozhlednu zdarma! Více informací uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Záměr prodeje bytového domu Javorská 54
11. 11. 2013 - OZNÁMENÍ - Záměr prodeje bytového domu Javorská 54

Město Jílové zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat bytový dům Javorská č.p. 54, 407 01 Jílové na č. st. 307/2 a pozemku p.č.st. 307/2 v k.ú. Jílové u Děčína.

více...


POZVÁNKA - Vernisáž dětských obrazů 21. 11. 2013
11. 11. 2013 - POZVÁNKA - Vernisáž dětských obrazů 21. 11. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Mikulášská nadílka na Kozí dráze
7. 11. 2013 - POZVÁNKA - Mikulášská nadílka na Kozí dráze

Jízdenky lze zakoupit jen do 24. 11. 2013! Více informací uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Drobné opravy na rozhledně Děčínský Sněžník
6. 11. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Drobné opravy na rozhledně Děčínský Sněžník

Od 7.11.-9.11.2013 budou probíhat na rozhledně Děčínský Sněžník nutné drobné opravy, proto bude v sobotu 9.11.2013 rozhledna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více...


MC Sovička - Kurzy
6. 11. 2013 - MC Sovička - Kurzy

Powerjóga pro dospělé, Angličtina pro dospělé - začátečníci

více...


Hasiči odstraňovali nebezpečně nakloněné stromy
5. 11. 2013 - Hasiči odstraňovali nebezpečně nakloněné stromy

Dne 4. 11.2013 po dvanácté hodině vyslalo Krajské operační a informační středisko Ústí nad Labem (dále jen KOPIS ÚL) jednotku SDH Jílové – Modrá k odstranění nebezpečně nakloněných stromů v Jílovém, ul. V Lesíku.

více...


Dopravní nehoda v Martiněvsi
5. 11. 2013 - Dopravní nehoda v Martiněvsi

3.11.2013 ve 13:59 hod., vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá společně s JPO HZS PS Děčín k dopravní nehodě v Jílovém Martiněvsi.

více...


MC Sovička - Přednášky 4. 11. 2013
4. 11. 2013 - MC Sovička - Přednášky 4. 11. 2013

V 10:00 Jak na rýmu u malých dětí, v 10:30 Jsem účastníkem silničního provozu.

více...


POZVÁNKA - Pohádka O stříbrné růži 10. 11. 2013
4. 11. 2013 - POZVÁNKA - Pohádka O stříbrné růži 10. 11. 2013

Více informací uvnitř aktuality.

více...


Požár nádob na směsný a ostatní odpad
30. 10. 2013 - Požár nádob na směsný a ostatní odpad

26.10.2013, byl v časných ranních hodinách těsně po šesté hodině na operační středisko HZS Ústeckého kraje nahlášen požár plastových kontejnerů v ul. Jirásková v křížení s ul. Revoluční v Jílovém.

více...


OZNÁMENÍ - Oficiální YouTube video kanál
30. 10. 2013 - OZNÁMENÍ - Oficiální YouTube video kanál

Byl vytvořen oficiální YouTube video kanál. První video je z letošních městských slavností.

více...


Prodej bytového domu Teplická 128, Jílové
30. 10. 2013 - Prodej bytového domu Teplická 128, Jílové

Město Jílové stále nabízí k prodeji bytový dům Teplická 128, Jílové vč. st.p.č. 145 a st.p.č. 363 v k.ú. Martiněves u Děčína (vč. garáže). Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 4. 11. 2013
29. 10. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření knihovny 4. 11. 2013

v pondělí 4. listopadu bude knihovna mimořádně uzavřena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 9.11. 2013
29. 10. 2013 - POZVÁNKA - Taneček nejen pro seniory 9.11. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Pohádková neděle 27. 10. 2013
23. 10. 2013 - POZVÁNKA - Pohádková neděle 27. 10. 2013

V 11:00 pohádka O Kuliferdovi aneb Hrášek na výletě, v 15:00 pohádka O Šídlovi a Teplomilovi. Více informací uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Kostýmované pohádkové prohlídky zámku 27. 10. 2013
23. 10. 2013 - POZVÁNKA - Kostýmované pohádkové prohlídky zámku 27. 10. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


Předprodej vstupenek na Tatrmany
23. 10. 2013 - Předprodej vstupenek na Tatrmany

Vstupenky na taneční zábavu s hudební skupinou Tatrman z Libouchce dne 16. listopadu 2013 jsou v předprodeji od 24. října v kanceláři referenta kultury na zámku.

více...


UPOZORNĚNÍ - Odpadní nádoby musí být označené
18. 10. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Odpadní nádoby musí být označené

V průběhu září 2013 provedl odbor správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové kontrolu svozu odpadních nádob na směsný komunální odpad. Při kontrole bylo zjištěno, že některé nádoby nejsou řádně označeny známkou s určenou frekvencí svozu (na obrázku uvnitř aktuality jsou zobrazeny nové typy známek, v platnosti jsou i starší typy menších známek).

více...


OZNÁMENÍ - Prodej pozemků určených k výstavbě marketu
17. 10. 2013 - OZNÁMENÍ - Prodej pozemků určených k výstavbě marketu

Pozemky určené k výstavbě marketu, rozloha 9 350 m2, nacházejí se na p.p.č. 616/2 (výměra 324 m2), p.p.č. 620 (výměra 995 m2), část „c“ z p.p.č. 614/1 (výměra 797 m2), část „b“ z p.p.č. 615/1 (výměra 5 077 m2) a část „a“ z p.p.č. 619/1 (výměra 2 157 m2) vše v k.ú. Martiněves u Děčína.

více...


MC Sovička - Stezka odvahy 19. 10. 2013
14. 10. 2013 - MC Sovička - Stezka odvahy 19. 10. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Pohádková sobota 26. 10. 2013
11. 10. 2013 - POZVÁNKA - Pohádková sobota 26. 10. 2013

POZOR! V novém čísle týdeníku 5plus2 vyšla chybná informace o nedělní pohádce (13.10.) na jílovském zámku. Zřejmě došlo k omylu. V tento termín žádné divadlo na zámku není. Pohádka bude až v sobotu 26.10.v rámci pohádkové dne spojeného s kostýmovanými prohlídkami. Více informací uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Říjnové besedy
10. 10. 2013 - MC Sovička - Říjnové besedy

Informace uvnitř aktuality.

více...


Nová stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad
10. 10. 2013 - Nová stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad

Město Jílové získalo od společnosti EKO-KOM zdarma 32 kontejnerů na tříděný odpad, které budou v průběhu října 2013 instalovány na připravená stanoviště. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Po stopách zvědů knížete Soběslava 13. 10. 2013
9. 10. 2013 - POZVÁNKA - Po stopách zvědů knížete Soběslava 13. 10. 2013

Turistická procházka přírodou, po části dokončované naučné stezky. Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
8. 10. 2013 - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice: Dělník čištění města - OMH (MěÚ Jílové).

více...


UPOZORNĚNÍ - Změna přednosti v jízdě
4. 10. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Změna přednosti v jízdě

Dnes, tj. 04.10.2013, je realizována trvalá místní úprava vodorovného i svislého dopravního značení na křižovatce místních komunikací ul. LIPOVÁ, NA ROVINĚ, LIBUŠINA, která znamená ZMĚNU PŘEDNOSTI V JÍZDĚ.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 26. 9. 2013
25. 9. 2013 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 26. 9. 2013

Ulice Javorská, Horská.

více...


MC Sovička - Drakiáda 28. 9. 2013
23. 9. 2013 - MC Sovička - Drakiáda 28. 9. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora
20. 9. 2013 - OZNÁMENÍ - Uzavření sběrného dvora

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 28.9. – 6.10.2013 uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


JÍLOVSKÉ SLAVNOSTI 2013
19. 9. 2013 - JÍLOVSKÉ SLAVNOSTI 2013

Ve dnech 20. - 21.9.2013 se uskuteční Jílovské slavnosti. Bližší informace vč. podrobného programu naleznete uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Pohádkové prohlídky zámku 28. a 29. 9. 2013 a Pohádkový víkend
19. 9. 2013 - POZVÁNKA - Pohádkové prohlídky zámku 28. a 29. 9. 2013 a Pohádkový víkend

O Honzovi a víle Verunce, Ubrousku prostři se! Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Změna vývozního dne odpadů na Kamenné kvůli rekonstrukci vody
19. 9. 2013 - OZNÁMENÍ - Změna vývozního dne odpadů na Kamenné kvůli rekonstrukci vody

V době od 12.8.-15.10.2013 probíhá na Kamenné (ul. Nedokončená a Rekreační) rekonstrukce vodovodního řadu. Po dobu rekonstrukce bude v uvedených ulicích svoz směsného komunálního odpadu zajištěn v pátek.

více...


Náhradní mobilní bankomat
18. 9. 2013 - Náhradní mobilní bankomat

Dne 20. 9. 2013, po 13.00 bude za zničený bankomat zprovozněn náhradní mobilní bankomat na parkovišti u stadionu Obalex, Teplická ulice.

více...


Týden knihoven 30. 9. - 4. 10. 2013
18. 9. 2013 - Týden knihoven 30. 9. - 4. 10. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Jílovské hody
16. 9. 2013 - POZVÁNKA - Jílovské hody

Informace uvnitř aktuality.

více...


POPTÁVKA - Celková oprava živičného povrchu příjezdových komunikací
12. 9. 2013 - POPTÁVKA - Celková oprava živičného povrchu příjezdových komunikací

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny
10. 9. 2013 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny

Knihovna je do 11.9.2013 uzavřená z důvodu nemoci. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


OZNÁMENÍ - Omezení provozu sběrného dvora
10. 9. 2013 - OZNÁMENÍ - Omezení provozu sběrného dvora

Z důvodu návštěvy lékaře bude ve středu 11.9.2013 sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů otevřen do 13.30 h.

více...


Strukturální šetření v zemědělství 2013
6. 9. 2013 - Strukturální šetření v zemědělství 2013

Český statistický úřad organizuje v době od 10. září do 15. listopadu 2013 strukturální šetření v zemědělství 2013. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Výzva k okleštění dřevin
4. 9. 2013 - Výzva k okleštění dřevin

Odbor místního hospodářství MěÚ Jílové vyzývá všechny majitele nemovitostí k okleštění větví dřevin zasahujících do průjezdního profilu komunikací nebo průchozího profilu chodníků, zhoršujících rozhledové poměry v křižovatkách, případně zasahujících do veřejného osvětlení a dalších zařízení v majetku města Jílového, a to v termínu do 15.11.2013.

více...


Další kontejner na textil a obuv
4. 9. 2013 - Další kontejner na textil a obuv

Ve spolupráci s firmou KOUTECKÝ s.r.o. Duchcov byl v Jílovém instalován již druhý kontejner na textil a obuv. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 11.9.2013
2. 9. 2013 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky elektřiny 11.9.2013

Jílové - Javorská, Stromová, V Zákoutí, Konečná. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Ukončení provozu koupaliště
30. 8. 2013 - OZNÁMENÍ - Ukončení provozu koupaliště

Dne 1.9.2013 bude ukončen provoz městského koupaliště v Jílovém pro sezónu 2013. Důvodem je téměř nulová návštěvnost v posledním období a nepříznivá dlouhodobá předpověď počasí.

více...


Vyjádření České spořitelny ohledně demontovaného bankomatu
30. 8. 2013 - Vyjádření České spořitelny ohledně demontovaného bankomatu

V minulých týdnech neznámí pachatelé zničili náš bankomat a pokusili se jej odcizit v Jílovém. Bankomat po útoku nebyl schopný provozu, proto jsme ho dočasně museli z města odstranit.

více...


Kácení dřevin rostoucích mimo les - změna legislativy
29. 8. 2013 - Kácení dřevin rostoucích mimo les - změna legislativy

Informace uvnitř aktuality.

více...


Poslední prázdninový víkend s Kozí dráhou
28. 8. 2013 - Poslední prázdninový víkend s Kozí dráhou

Školní prázdniny se neodvratně blíží k závěru, proto i Kozina uzavírá svůj letní provoz. Naposledy vyrazí na trať o víkendech 24.-25.8. a 31.8.-1.9.2013.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 12. 9. 2013
28. 8. 2013 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 12. 9. 2013

Jílové - Kamenná, ulice Nedokončená, Rekreační, Zahradní, Vilová, Vinařská, Stezka a část ulice Lipová.

více...


Dopravní nehoda v Modré
27. 8. 2013 - Dopravní nehoda v Modré

sssss

více...


Dopravní nehoda v Modré
27. 8. 2013 - Dopravní nehoda v Modré

sssssssssssssss

více...


POZVÁNKA - Hry a klamy 1. - 22. 9. 2013
26. 8. 2013 - POZVÁNKA - Hry a klamy 1. - 22. 9. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídka 2, v sobotu 7.9. 2013
23. 8. 2013 - POZVÁNKA - Noční prohlídka 2, v sobotu 7.9. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


Informace k výluce bankomatu České spořitelny
22. 8. 2013 - Informace k výluce bankomatu České spořitelny

Město Jílové začalo nastalou situaci řešit a vstoupilo v jednání se zástupci ČS. Definitivní řešení ještě není známé, probíhá jednání. O výsledcích tohoto jednání vás budeme neprodleně informovat.

více...


UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu knihovny 2. 9. 2013
20. 8. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Omezení provozu knihovny 2. 9. 2013

Městská knihovna bude v pondělí 2. září otevřena pouze do 11. hodiny. Děkujeme za pochopení.

více...


POZVÁNKA - Noc na zámku 23. 8. 2013
19. 8. 2013 - POZVÁNKA - Noc na zámku 23. 8. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


Program na podporu výměny kotlů
16. 8. 2013 - Program na podporu výměny kotlů

Bližší informace ke společnému programu Ústeckého kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny kotlů naleznete uvnitř aktuality. Žádosti o dotaci se přijímají od 1.8.2013 do 27.9.2013.

více...


OZNÁMENÍ - Hudební školička
16. 8. 2013 - OZNÁMENÍ - Hudební školička

Stávajícím i novým žákům Hudební školičky sdělujeme, že z důvodu konání výstavy Hry a klamy začíná nový školní rok až ve středu 25. září. Do té doby je možno se přihlásit u pana Smetanky na tel. 723 500 952. Děkujeme.

více...


POZVÁNKA - Zámecké léto v Jílovém
15. 8. 2013 - POZVÁNKA - Zámecké léto v Jílovém

Program uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Změna provozní doby na rozhledně Sněžník
15. 8. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Změna provozní doby na rozhledně Sněžník

Od 15. 8. 2013 se mění provozní doba rozhledny Sněžník. V srpnu je otevřena za vhodných klimatických podmínek každý den od 9.00 - 19.00 h. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


Noční historická prohlídka - VYPRODÁNO
14. 8. 2013 - Noční historická prohlídka - VYPRODÁNO

Prosíme už neobjednávejte, obě prohlídky jsou zcela vyprodané.

více...


MC Sovička - Pirátská stezka 31. 8. 2013
13. 8. 2013 - MC Sovička - Pirátská stezka 31. 8. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


Noční historická prohlídka - poslední místa!
13. 8. 2013 - Noční historická prohlídka - poslední místa!

Pro velký zájem o Noční historickou prohlídku ve středu 14. srpna budou prohlídky dvě – první začíná již ve 21.30, druhá bude následovat ve 22.15 hodin. Na prohlídky zbývají poslední volná místa!

více...


POZVÁNKA - Hudební loučení s létem 24. 8. 2013
13. 8. 2013 - POZVÁNKA - Hudební loučení s létem 24. 8. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Collegium Verbascum 16. 8. 2013
7. 8. 2013 - POZVÁNKA - Collegium Verbascum 16. 8. 2013

Koncert v obřadní síni na zámku. Více uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Zápisy kurzů na září
7. 8. 2013 - MC Sovička - Zápisy kurzů na září

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - změna vývozního dne svozu odpadů - Horní Jílové
6. 8. 2013 - OZNÁMENÍ - změna vývozního dne svozu odpadů - Horní Jílové

Z provozních důvodů bude v části Horní Jílové (ul. Javorská, Horská, Kubelíkova, Kolářská, Za Koupalištěm) od 30. týdne svoz odpadních nádob probíhat v PÁTEK, tj. již od 26.7.2013.

více...


POZVÁNKA - Noční prohlídka 14. 8. 2013
5. 8. 2013 - POZVÁNKA - Noční prohlídka 14. 8. 2013

Rezervujte si svá místa včas!

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny
2. 8. 2013 - OZNÁMENÍ - Uzavření knihovny

Knihovna připomíná všem svým čtenářům a zájemcům o internet, že ve dnech 5. - 16. 8. je zavřená z důvodu čerpání dovolené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více...


SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN
1. 8. 2013 - SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN

Z důvodu čerpání dovolené ve dnech 2. 8. - 6. 8. 2013 bude uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


UPOZORNĚNÍ - Otevření koupaliště
30. 7. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Otevření koupaliště

Dnes bude obnoven běžný provoz na koupališti, a to s ohledem na aktuální vývoj počasí.

více...


POZVÁNKA - Krušnoton 2013
29. 7. 2013 - POZVÁNKA - Krušnoton 2013

Nejnáročnější silniční cyklistický závod v ČR.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření koupaliště
29. 7. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření koupaliště

Z provozních důvodů zůstane dnes koupaliště pro návštěvníky uzavřeno. Jedná se o intenzivní odstraňování následků nočních bouřek nejen v areálu, ale především odstraňování nečistot z bazénů podvodním vysavačem, což nelze provádět za běžného provozu.

více...


Návrh 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Jílové
29. 7. 2013 - Návrh 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Jílové

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - Svatoanenská pouť 3. 8. 2013 ve Verneřicích
25. 7. 2013 - POZVÁNKA - Svatoanenská pouť 3. 8. 2013 ve Verneřicích

Informace uvnitř aktuality.

více...


Požár lesního porostu na Sněžníku
25. 7. 2013 - Požár lesního porostu na Sněžníku

24.7.2013 ve 12:07 hod. byl ohlášen na linku 150 požár lesního porostu v Jílovém, části Sněžník.

více...


SPANÍ NA ZÁMKU - ZMĚNA
25. 7. 2013 - SPANÍ NA ZÁMKU - ZMĚNA

Pro malý zájem se akce přesouvá na náhradní termín pátek 23.srpna. Podrobnosti upřesníme na plakátech, v Jílovské sově a v aktualitách zde a na facebooku města.

více...


Lesní požáry
25. 7. 2013 - Lesní požáry

Vysoké teploty a menší množství srážek obvykle v létě zvyšují riziko vzniku lesních požárů a vůbec požárů v přírodním prostředí. S příchodem letních školních prázdnin a dovolených se toto riziko ještě zvyšuje, protože do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, což významně zvyšuje nebezpečí vzniku požáru.

více...


POZVÁNKA - Léto s písničkou
24. 7. 2013 - POZVÁNKA - Léto s písničkou

Informace uvnitř aktuality.

více...


Najdete nás na Facebooku
24. 7. 2013 - Najdete nás na Facebooku

Jak jste si již možná všimli odkazu vpravo, byly založeny oficiální stránky města na Facebooku.

více...


Zpravodaj MAS 07/2013
22. 7. 2013 - Zpravodaj MAS 07/2013

Nový zpravodaj MAS - obsahuje shrnutí naší práce v období 2009-2013 (v projektu realizace SPL - PRV - OSA IV. leader), informace o dalších našich aktivitách a projektech, dále se dočtete o stanovení priorit pro nadcházející období - jak nám vyplynuly z analýz území.

více...


POZVÁNKA - Stezka odvahy 31. 7. 2013
22. 7. 2013 - POZVÁNKA - Stezka odvahy 31. 7. 2013

Informace uvnitř aktuality.

více...


POZVÁNKA - kytarový koncert Guitar Arte Tria
17. 7. 2013 - POZVÁNKA - kytarový koncert Guitar Arte Tria

Zveme Vás tímto na koncert Guitar Arte Tria v zahradě zámku v Jílovém. Již tento pátek od 20 hodin máte možnost v terasovitých zahradách vyslechnout „Koncert španělské a jihoamerické hudby“, který bude mít v tomto prostoru zcela jistě mimořádnou atmosféru.

více...


Noc na zámku 26. - 27. 7.- volná místa
15. 7. 2013 - Noc na zámku 26. - 27. 7.- volná místa

Upozorňujeme rodiče, že jsou ještě volná místa pro jejich děti, které by chtěly přespat na zámku.

více...


Návrh koncepce "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020"
12. 7. 2013 - Návrh koncepce "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020"

Uvnitř aktuality naleznete informace k návrhu koncepce "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

více...


OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 10. 7. 2013
9. 7. 2013 - OZNÁMENÍ - Přerušení dodávky vody 10. 7. 2013

Ulice Nedokončená, Rekreační, Vilová, Vinařská, Krátká, Zahradní a část ulice Lipová. Bližší informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Lesní klubík
9. 7. 2013 - MC Sovička - Lesní klubík

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Harmonogram letních kurzů
9. 7. 2013 - MC Sovička - Harmonogram letních kurzů

Informace uvnitř aktuality.

více...


MC Sovička - Dámské posezení
9. 7. 2013 - MC Sovička - Dámské posezení

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Prodej nemovitostí v majetku města Jílového
8. 7. 2013 - OZNÁMENÍ - Prodej nemovitostí v majetku města Jílového

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Uzavření postranního vchodu MŠ Průběžná
8. 7. 2013 - OZNÁMENÍ - Uzavření postranního vchodu MŠ Průběžná

Informace uvnitř aktuality.

více...


OZNÁMENÍ - Otevření koupaliště
2. 7. 2013 - OZNÁMENÍ - Otevření koupaliště

Dnes, tj. 2.7.2013 od 13.00 hod bude v případě příznivého počasí zahájen provoz městského koupaliště v Jílovém.

více...


Neprůjezdný most v Martiněvsi
28. 6. 2013 - Neprůjezdný most v Martiněvsi

Most spojující ul. Teplickou s ul. U Potoka v Martiněvsi (zatáčka proti č.p. 114 „Prchal Plast“) bude po celou dobu prázdnin neprůjezdný z důvodu demolice a stavby nového mostu.

více...


POZVÁNKA - Výstava loutek Pohádkové bytosti
27. 6. 2013 - POZVÁNKA - Výstava loutek Pohádkové bytosti

Informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Uzavření hřiště u školy během letních prázdnin
27. 6. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Uzavření hřiště u školy během letních prázdnin

Informace uvnitř aktuality.

více...


UPOZORNĚNÍ - Provoz knihovny o prázdninách
26. 6. 2013 - UPOZORNĚNÍ - Provoz knihovny o prázdninách

Knihovna bude v letním období uzavřena z důvodu čerpání dovolené v tyto dny: 1.-12.července a 5.-16.srpna. Děkujeme za pochopení a přejeme všem čtenářům krásné léto.

více...


Oprava Lipové ulice
25. 6. 2013 - Oprava Lipové ulice

Havarijní stav Lipové ulice si vyžaduje rekonstrukci, a to v úseku od křižovatky s ul. Sněžnická po ul. Na Rovině, resp. po vjezd k panelovému domu Lipová 248.

více...


SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN
24. 6. 2013 - SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN

Z důvodu čerpání dovolené ve dnech 28. 6. - 14. 7. 2013 bude uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

více...


Nalezený pes
24. 6. 2013 - Nalezený pes

Dne 23.6.2013 byl na Sněžníku nalezen statný mladý labrador černé