Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

2. 7. 2014 - Město Jílové získalo certifikáty za třídění odpadů

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik se nejen elektrické energie díky tomu ušetřilo životnímu prostředí. Bližší informace uvnitř aktuality.

 

V roce 2011 byla společností EKO-KOM a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Občané Jílového v roce 2013 vytřídili celkem 30,5 t papíru, 30 t plastu, 33 t skla a 2 t nápojových kartonů. Současně ve výkupně Kovošrotu odevzdali 39,5 t papíru a 218 t kovů. Díky recyklaci a využití takto vytříděného odpadu bylo v roce 2013 uspořeno 7 161 783 MJ el. energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 299,356 tun CO2 ekvivalentu.

 

 

Společnost ASEKOL zpracovala studii životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 78 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti ASEKOL. Občané Jílového odevzdali v roce 2013 do zpětného odběru celkem 8 875,6 kg elektrozařízení náležící společnosti ASEKOL. Konkrétně se jedná o 7 284 kg velkých elektrozařízení (266 ks televizí + 108 ks PC monitorů) a o 1 591,6 kg ostatních drobných elektrozařízení (tiskárny, klávesnice, mobilní telefony, videokamery, DVD přehrávače, fotoaparáty apod.). Tím občané uspořili 95,28 MWh el. energie, 3 839,88 litrů ropy, 440,34 m3 vody a 4,44 tun primárních surovin. Navíc se tím snížily emise skleníkových plynů o 22,28 tun CO2 ekvivalentu a produkce nebezpečných odpadů o 86,03 tun.

 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit