Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

4. 3. 2014 - K nenahlášenému pálení zbytečně vyjely dvě jednotky

Dne 3. března 2014 v čase 12:05 hod. vyjela jednotka SDH Jílové – Modrá společně s JPO HZS PS Děčín do oblasti Horního Jílového, odkud byl na linku tísňového volání (150) hlášen výskyt kouře s příznaky požáru trávy a keřů v prostoru louky nad firmou DS Smith (papírnami).

V době příjezdu hasičů se na místě události nacházela hlídka MP Jílové společně s osobami, které na místě prováděli pálení větví souběžně s kácením dřevin. Pálení nebylo předem oznámeno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Ústeckého kraje, které na místo události z důvodu podezření na požár vyslala dvě hasičské jednotky. Tyto výjezdy JPO jsou zcela zbytečné, stojí nemalé finanční prostředky a hlavně v daný okamžik mohou hasiči chybět na místech, kde je jich opravdu třeba. Na místě proběhlo šetření MP Jílové, která věc předala k dořešení MěÚ.

 

POUČENÍ - fyzické osoby, ale také právnické osoby jsou pří splování hořlavých látek na volném prostranství povinni učinit opatření proti vzniku požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár. Navíc právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušenému hasičskému sboru kraje. Nebo místní jednotce sboru dobrovolných hasičů, která vaše ohlášení zprostředkuje výše uvedenému HZS. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. Hasičský záchranný sbor Kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) – zejména pálení většího množství materiálu je vhodné předem ohlásit na příslušené operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlašování je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjeli ve více než 890 případech. Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si s pálením, tak aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000Kč. Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadu na volném prostranství a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat nebo odložit do speciálních hnědých nádob. Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Hasičky záchranný sbor Ústeckého kraje:  http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx

Mošner Pavel - velitel JSDHO Jílové - Modrá
 

 

 

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit