Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

10. 10. 2013 - Nová stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad

Město Jílové získalo od společnosti EKO-KOM zdarma 32 kontejnerů na tříděný odpad, které budou v průběhu října 2013 instalovány na připravená stanoviště. Bližší informace uvnitř aktuality.

 

V březnové Jílovské sově jsme informovali, že společnost EKO-KOM ve spolupráci s Technickými službami Děčín poskytne městu zdarma kontejnery na tříděný odpad. Současně jsme vyzývali všechny občany, aby navrhovali nová místa vhodná k vybudování stanovišť kontejnerů na tříděný odpad.

Město Jílové získalo od společnosti EKO-KOM zdarma celkem 32 kontejnerů na tříděný odpad (10 ks na plast, 11 ks na sklo a 11 ks na papír). Nové nádoby jsou u svozové firmy již k dispozici, proto v průběhu října 2013 budou některá současná stanoviště doplňována o typ kontejneru, který na stanovišti doposud chybí.

V průběhu října 2013 budou získané kontejnery instalovány také na 7 nových stanovišť, která byla v průběhu letošního srpna vytvořena na základě získaných podnětů. Jedná se o tato stanoviště:
1. Kamenná – ul. Zahradní (křiž. s ul. Rekreační)
2. Kamenná – ul. Libušina (křiž. s ul. Revoluční)
3. Kamenná – ul. Průběžná (parkoviště u MŠ)
4. Kamenná – ul. Jeselská (křiž. s ul. Družstevní)
5. Jílové – ul. Sněžnická (u „rybníčka“)
6. Jílové – ul. Lipová (u parčíku)
7. Jílové – ul. Javorská (křiž. s ul. Kolářskou)

 

Po umístění všech nových kontejnerů bude ve městě na 25 stanovištích celkem 72 kontejnerů na tříděný odpad (26 ks na plast, 24 ks na sklo a 22 ks na papír). V následující tabulce je přehled všech stanovišť s uvedením, jaké kontejnery se na stanovišti budou nacházet (tučně zvýrazněné jsou kontejnery, které jsou nově umísťovány).

Poř. č. Stanoviště s kontejnery na tříděný odpad plast sklo papír
1 Kamenná - ul. Zahradní (u plecháče) 2 1 1
2 Kamenná - ul. Zahradní (křiž. s ul. Rekreační) 1 1 1
3 Kamenná - ul. Libušina (křiž. s ul. Revoluční) 1 1 1
4 Kamenná - ul. Na rovině (parkoviště u samoobsluhy) 2 1 1
5 Kamenná - ul. Přemyslova (u prodejního komplexu) 1 1 1
6 Kamenná - ul. Průběžná (parkoviště u MŠ) 1 1 1
7 Kamenná - ul. Školní (u školy) 1 1 1
8 Kamenná - ul. Spojová (křiž. s ul. Lipovou) 1 1 1
9 Kamenná - ul. Spojová (u garáží) 1 1 1
10 Kamenná - ul. Jeselská (křiž. s ul. Družstevní) 1 1 1
11 Jílové - ul. Sněžnická (u rybníčka u čp. 93) 1 1 1
12 Jílové - ul. Sněžnická (parkoviště u školy) 1 1 1
13 Jílové - ul. Lipová (u parčíku proti čp. 285) 1 1 1
14 Jílové - ul. K.H. Máchy (parkoviště u Jílovanky) 2 1 1
15 Jílové - Mírové náměstí (u školy) 1 1 1
16 Jílové - ul. Nábřeží (u výkupny Kovošrotu) 1 1  -
17 Jílové - ul. Za Koupalištěm (areál MŠ)  -  - 1
18 Jílové - ul. Jarovská (křiž. s ul. Kolářská) 1 1  -
19 Jílové - ul. Javorská (křiž. s ul. Horskou)  - 1  -
20 Martiněves - ul. Teplická (za tiskárnou Stipo) 1 1 1
21 Martiněves - ul. El. Krásnohorské (u garáží) 1 1 1
22 Modrá - ul. Teplická (u hasičské zbrojnice) 1 1 1
23 Kamenec - náměstíčko 1 1 1
24 Sněžník - vedle aut. zastávky (u kapličky) 1 1 1
25 Sněžník - u bytového domu čp. 124  1 1 1
  Kontejnery celkem 26 24 22

 

Občané bydlící v rodinných domcích mohou kromě kontejnerů na tříděný odpad nadále využívat odvoz vytříděného odpadu (plast, papír, tetrapaky) přímo od domu prostřednictvím speciálních pytlů, jak je tomu doposud. 

Jakékoliv dotazy, připomínky či podněty k systému třídění odpadů ve městě směřujte na Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Petra Drugová, Mírové nám. 280, Jílové, tel.: 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz.
 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit