Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

12. 7. 2013 - Návrh koncepce "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020"

Uvnitř aktuality naleznete informace k návrhu koncepce "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

 

Městský úřad Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
odbor správy majetku a životního prostředí

Datum: 12. 7. 2013
Číslo jednací: JIL/4323/2013/DRU
Vyřizuje / tel.: Petra Drugová / 412 557 727


Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
– zveřejnění informace o návrhu koncepce

V souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňujeme informaci o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP147K.

Informace o návrhu koncepce je zveřejněna v termínu

od 12. 7. 2013 do 12. 8. 2013

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ a zejména k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice), nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce (dle § 10f odst. 5 zákona). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Dále bude tato informace zveřejněna v Informačním systému SEA. Podle § 10f odst. 4 zákona nemůže být veřejné projednání návrhu koncepce konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu, tzn. nesmí být konáno dříve než 29. 7. 2013.


Petra Drugová v.r.
vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí
 

Vložil(a): Petra Drugová

Přehled aktualit